REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # NOVELIZACE ZAKONIKU PRACE PRO ROK 2023 NEJEN KRITICKY POHLED A AKTUALNI JUDIKATURA VYSOK

 
Rekvalifikační-kurzy.info | Pracovní právo, Mzdy [br] | Mzdy, sociální a zdravotní pojištění | Personalistika (HR manažer, pracovní právo) | Mzdové účetnictví | Další právní normy > Novelizace zákoníku práce pro rok 2023 (nejen kritický pohled) a aktuální judikatura vysokých soudů v pracovněprávních věcech

Novelizace zákoníku práce pro rok 2023 (nejen kritický pohled) a aktuální judikatura vysokých soudů v pracovněprávních věcechCena kurzu:
    ... bez DPH: 2.490 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 3.013 Kč/Kurz


Akreditace: MV - AK - PV-511 - 2022, Zákoník práce - aktuality a praxe (webinář) ... © Aliaves Co., a.s.
 
Přihláška na kurz & termín:
Novelizace zákoníku práce pro rok 2023 (nejen kritický pohled) a aktuální judikatura vysokých soudů v pracovněprávních věcech

Téma kurzu: Pracovní právo, Mzdy [br], Mzdy, sociální a zdravotní pojištění, Personalistika (HR manažer, pracovní právo), Mzdové účetnictví, Další právní normy

Přednáší ...


doc.JUDr. Jakub Morávek Ph.D. doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D., působí jako vedoucí katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a jako docent na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Je též aktivním advokátem se zaměřením zejména na právo pracovní, občanské a správní, včetně ochrany osobních údajů. V minulosti působil jako ředitel odboru právní podpory a schengenské spolupráce Úřadu pro ochranu osobních údajů. Aktuálně je členem rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů. Je autorem či spoluautorem bezmála stovky článků v odborných periodicích a příspěvků v konferenčních sbornících a řady odborných publikací, včetně komentářů k zákoníku práce a učebnice pracovního práva. Rovněž je úspěšným řešitelem a spoluřešitelem grantových projektů. Působí jako místopředseda České společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení a jako předseda sekce pro pracovní právo expertního orgánu České advokátní komory a jako člen pracovní komise Legislativní rady vlády. 


Program kurzu, obsah studia ...


Obsah semináře V různých fázích legislativního procesu je několik návrhů novelizací zákoníku práce. Nejrozsáhlejším návrhem změnového zákona je reagováno na povinnou transpozici evropských směrnic, konkrétně směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob.   Ve všech případech se předpokládá účinnost změnových předpisů v průběhu roku 2023.   Jelikož je transpozice evropských předpisů povinná (a Česká republika je v současné době s plněním závazků vůči EU již v prodlení, za což jí hrozí sankce), je téměř jisté, že (minimálně částečně) zákoník práce v roce 2023 dozná nikoli zanedbatelných změn.   Prvá část školení bude věnována kritickému zhodnocení navrhovaných změn zákoníku práce jak z hlediska akademického, tak (a to zejména) z hlediska praktické aplikace pohledem advokáta, konkrétně:

 • nově formulovaným pravidlům pro výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele, včetně pravidel poskytování paušálních náhrad;
 • zásadní koncepční změně dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (zavedení povinnosti rozvrhnout pracovní dobu v rámci dohod, zavedení práva na dovolenou atd.
 • nové podobě informační povinnosti při vzniku a změně pracovního poměru;
 • změně právní úpravy rodičovské dovolené;
 • nově zaváděnému institutu otcovské rodičovské a prarodičovské dovolené;
 • změně právní úpravy zvláštních pracovních podmínek zaměstnanců pečujících o děti (právo na výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele atd.).
 • novým pravidlům pro doručování písemností, včetně elektronického doručování;
 • revidovaná pravidla v oblasti pracovní doby a doby odpočinku. 
  Ve zbytku školení bude věnována pozornost právní úpravě pracovněprávních vztahů v kontextu aktuální judikatury vysokých soudů. Konkrétně se bude jednat zejména o následující oblasti:
 • důsledky vad právních jednání;
 • pracovní poměry na dobu určitou;
 • konkurenční doložka a zákaz konkurence během doby trvání pracovního poměru;
        skončení pracovního poměru a nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru.


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...


* Akreditace:
MV - AK/PV-511/2022, Zákoník práce - aktuality a praxe (webinář)
*
* V případě, že se jedná o vzdělávací akci akreditovanou u Ministerstva vnitra ČR dle zákona 312/2002 Sb. nebo rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT a jsou splněny podmínky pro osvobození od DPH, bude jako konečná cena fakturována cena bez DPH. Splnění podmínek pro osvobození určuje pořadatel.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Novelizace zákoníku práce pro rok 2023 (nejen kritický pohled) a aktuální judikatura vysokých soudů v pracovněprávních věcech
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


online - eLearning, ON-LINE - návod k účasti


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Schvalovaná velká novelizace zákoníku práce pro rok 2023 (seminář)


[PODOBNÝ KURZ] Akreditace: MV - AK - PV-512 - 2022; Zákoník práce - aktuality a praxe
Obsah 1.      Transpoziční novelizace zákoníku práce 2.      Požadavky evropských směrnic a proces jejich naplnění 3.      Rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele 4.      Právo zaměstnance  na odůvodnění nesouhlasného postupu zaměstnavatele 5.      Práce na dálku 6.      Zásadní změny v dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr 7.      Omezení flexibility u zaměstnávání na dohody 8.      Elektronické uzaví

Začátek: 13.12.2023 09:00 (st)
*
* Forma výuky: Online Délka výuky: 6 hodin : ON-LINE Cena za osobu: 2 490 Kč bez DPH
Celková cena: Kč bez DPH Var. symbol: bude upřesněno Uzávěrka: 06.12.2023

Harmonogam: 9:00 – 14:00 hod. :
ON-LINE - návod k účasti Akreditace:
MV - AK/PV-511/2022; Zákoník práce - aktuality a praxe (webinář)

ON-LINE - návod k účastiZměna ceny: 2.490 Kč/Kurz   [3.013 včetně DPH ]


2.490 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 [ najít na mapě ]


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Schvalovaná velká novelizace zákoníku práce pro rok 2023 (seminář)


[PODOBNÝ KURZ] Akreditace: MV - AK - PV-512 - 2022; Zákoník práce - aktuality a praxe
Obsah 1.      Transpoziční novelizace zákoníku práce 2.      Požadavky evropských směrnic a proces jejich naplnění 3.      Rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele 4.      Právo zaměstnance  na odůvodnění nesouhlasného postupu zaměstnavatele 5.      Práce na dálku 6.      Zásadní změny v dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr 7.      Omezení flexibility u zaměstnávání na dohody 8.      Elektronické uzaví

Začátek: 13.12.2023 09:00 (st)
*
* Forma výuky: Prezenční Délka výuky: 6 hodin : Praha Cena za osobu: 2 890 Kč bez DPH
Celková cena: Kč bez DPH Var. symbol: bude upřesněno Uzávěrka: 06.12.2023

Harmonogam: 9:00 – 14:00 hod. :
PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 ( najít na mapě ) Akreditace:
MV - AK/PV-512/2022; Zákoník práce - aktuality a praxe

PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 ( najít na mapě )Změna ceny: 2.890 Kč/Kurz   [3.497 včetně DPH ]


2.890 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 [ najít na mapě ]

Novelizace zákoníku práce pro rok 2023 (nejen kritický pohled) a aktuální judikatura vysokých soudů v pracovněprávních věcech (kurz)


Začátek: 18.01.2024 09:00 (čt)
*
* Forma výuky: Prezenční Délka výuky: 6 hodin : Praha Cena za osobu: 2 890 Kč bez DPH
Celková cena: Kč bez DPH Var. symbol: bude upřesněno Uzávěrka: 11.01.2024

Harmonogam: 9:00–15:00 hod. :
PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 ( najít na mapě ) Akreditace:
MV - AK/PV-512/2022, Zákoník práce - aktuality a praxe

PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 ( najít na mapě )Změna ceny: 2.890 Kč/Kurz   [3.497 včetně DPH ]


3.497 Kč/Kurz
online - eLearning, ON-LINE - návod k účasti

Novelizace zákoníku práce pro rok 2023 (nejen kritický pohled) a aktuální judikatura vysokých soudů v pracovněprávních věcech (seminář)


Začátek: 18.01.2024 09:00 (čt)
*
* Forma výuky: Online Délka výuky: 6 hodin : ON-LINE Cena za osobu: 2 490 Kč bez DPH
Celková cena: Kč bez DPH Var. symbol: bude upřesněno Uzávěrka: 11.01.2024

Harmonogam: 9:00–15:00 hod. :
ON-LINE - návod k účasti Akreditace:
MV - AK/PV-511/2022, Zákoník práce - aktuality a praxe (webinář)

ON-LINE - návod k účastiZměna ceny: 2.490 Kč/Kurz   [3.013 včetně DPH ]


3.013 Kč/Kurz
Praha PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 [ najít na mapě ]

Novelizace zákoníku práce pro rok 2023 (nejen kritický pohled) a aktuální judikatura vysokých soudů v pracovněprávních věcech (kurz)


Začátek: 21.03.2024 09:00 (čt)
*
* Forma výuky: Prezenční Délka výuky: 6 hodin : Praha Cena za osobu: 2 890 Kč bez DPH
Celková cena: Kč bez DPH Var. symbol: bude upřesněno Uzávěrka: 14.03.2024

Harmonogam: 9:00–15:00 hod. :
PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 ( najít na mapě ) Akreditace:
MV - AK/PV-512/2022, Zákoník práce - aktuality a praxe

PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 ( najít na mapě )Změna ceny: 2.890 Kč/Kurz   [3.497 včetně DPH ]


3.497 Kč/Kurz
online - eLearning, ON-LINE - návod k účasti

Novelizace zákoníku práce pro rok 2023 (nejen kritický pohled) a aktuální judikatura vysokých soudů v pracovněprávních věcech (seminář)


Začátek: 21.03.2024 09:00 (čt)
*
* Forma výuky: Online Délka výuky: 6 hodin : ON-LINE Cena za osobu: 2 490 Kč bez DPH
Celková cena: Kč bez DPH Var. symbol: bude upřesněno Uzávěrka: 14.03.2024

Harmonogam: 9:00–15:00 hod. :
ON-LINE - návod k účasti Akreditace:
MV - AK/PV-511/2022, Zákoník práce - aktuality a praxe (webinář)

ON-LINE - návod k účastiZměna ceny: 2.490 Kč/Kurz   [3.013 včetně DPH ]


3.013 Kč/Kurz

Další naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Novelizace | zákoníku | práce | pro | rok | 2023 | (nejen | kritický | pohled) | aktuální | judikatura | vysokých | soudů | pracovněprávních | věcech
 Pořadatel kurzu: Aliaves Co., a.s.

Aliaves je akciová společnost působící na českém trhu od roku 2009. Hlavní činností společnosti jsou vzdělávací a poradenské služby ve všech oblastech činnosti veřejné správy. Díky úzké spolupráci našich konzultantů s ústředními orgány státu a profesionální znalosti požadavků obcí, měst a krajů jsme schopni zajistit adekvátní nabídku. Posláním společnosti Aliaves je snaha o předávání postupů a vědomostí zaměstnancům veřejné správy a prostřednictvím přednášek, seminářů a odborných školení dlouhodobě zajišťovat informovanost o aktuální domácí legislativě a legislativě Evropské unie. ...dále viz: Aliaves Co., a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu


Dotaz ke kurzu Novelizace zákoníku práce pro rok 2023 (nejen kritický pohled) a aktuální judikatura vysokých soudů v pracovněprávních věcech
text dotazu,
ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě
pro kontrolu zadejte znovu Váš email
Vaše jméno     a příjmení
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo            

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku (antispam)
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-104339


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Novelizace zákoníku práce pro rok 2023 (nejen kritický pohled) a aktuální judikatura vysokých soudů v pracovněprávních věcech


 • 18.01.2024 Praha - Novelizace zákoníku práce pro rok 2023 (nejen kritický pohled) a aktuální judikatura vysokých soudů v pracovněprávních věcech
   ... cena: 2.890 Kurz/Kč bez DPH Aliaves Co., a.s.

 • 18.01.2024 online - Novelizace zákoníku práce pro rok 2023 (nejen kritický pohled) a aktuální judikatura vysokých soudů v pracovněprávních věcech Aliaves Co., a.s.

 • 21.03.2024 Praha - Novelizace zákoníku práce pro rok 2023 (nejen kritický pohled) a aktuální judikatura vysokých soudů v pracovněprávních věcech
   ... cena: 2.890 Kurz/Kč bez DPH Aliaves Co., a.s.

 • 21.03.2024 online - Novelizace zákoníku práce pro rok 2023 (nejen kritický pohled) a aktuální judikatura vysokých soudů v pracovněprávních věcech Aliaves Co., a.s.


  ... jiné, ale podobné kurzy/školení
  ... nebo hledat další podobné kurzy Novelizace zákoníku práce pro rok 2023 (nejen kritický pohled) a aktuální judikatura vysokých soudů v pracovněprávních věcech


 •  

  Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace


   

  Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


  Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

   

  Registrace nové školící firmy


  Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
   

  REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


  MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

   


  rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2023 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
  CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info