Zpracováním osobních údajů

V případě zpracování osobních údajů za účelem plnění smlouvy, souhlas není potřeba. Doba zpracování těchto údajů je po dobu vyřizování přihlášky plus dobu minimálně 10 let, neboť tak nám to přikazuje daňový zákon.

Udělení souhlasu

1. Udělujete tímto souhlas společnosti OBEC.net, sro. , se sídlem POTOČNÍ 8, 617 00 Brno, IČ: 25564919, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33994 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • kontaktní adresu

  2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, e-mail a kontaktní adresu je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem přeposlání přihlášky a/nebo dotazu školící firmě. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let.

  3. V případě odeslané přihlášky na kurz/seminář: Doba zpracování těchto údajů je po dobu vyřizování přihlášky plus dobu minimálně 10 let, neboť tak nám to přikazuje daňový zákon.

  4. Zpracování cookies: Cookies nám pomáhají zlepšovat služby, které vám poskytujeme. Některé jsou nezbytné pro funkčnost stránky, jiné zase zlepšují výkon a zvyšují uživatelskou přívětivost stránek. Pokud na svém počítači cookies nepovolíte, stránky budou pracovat dál, jak by měly. Pokud chcete některé cookies, které již jsou na vašem počítači, vymazat, postupujte podle informací uvedených ve vašem prohlížeči. Zobrazí se vám po kliknutí na „Help/nápověda“ v menu vašeho prohlížeče.

  5. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

  6. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • a. Google Analytics (https://privacy.google.com/businesses/processorterms/)
 • b. vpsFree.cz z.s., Nad Dalejským údolím 2699/9, 155 00 Praha-Stodůlky
 • c. Organizátor daného kurzu a/nebo školení
 • d. Mgr. Radek Maník, Potoční 8, 617 00 Brno - provozovatel serveru
 • c. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

  7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, na přenositelnost údajů, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

  Prohlašuji, že pokud mi je méně než 16 let, tak jsem požádal svého zákonného zástupce o souhlas se zpracováním mých osobních údajů.