REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # EVIDENCE SKUTECNYCH MAJITELU PO VELKE NOVELE NOVE POVINNOSTI I CITELNE SANKCE ZA JEJICH

 
Rekvalifikační-kurzy.info | Obchodní právo | Personalistika (HR manažer, pracovní právo) | Další právní normy | Obchodní, prodejní dovednosti (Marketing) | Storage & SAN > Evidence skutečných majitelů po velké novele - nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení + praktická ukázka práce s evidencí - ON-LINE

Evidence skutečných majitelů po velké novele - nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení + praktická ukázka práce s evidencí - ON-LINECena kurzu:
    ... bez DPH: 2.305 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 2.789 Kč/Kurz


Seminář se zaměří zejména na následující otázky: * základní rámec evidence, právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění (sankce - veřejnoprávní - soukromoprávní a jejich dopady do korporátní praxe) * legální vymezení skutečného majitele (materiální, formální vs. náhradní definice) – s důrazem na obchodní korporace ... © Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Evidence skutečných majitelů po velké novele - nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení + praktická ukázka práce s evidencí - ON-LINE ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm.
Praha 5 , Praha
 > Účetně administrativní povinnosti ve společnosti

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Pracovní právo # Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problematikou pracovněprávních vztahů. cíl Seznámit účastníky kurzu se změnami v pracovněprávních předpisech.
Praha , Praha
 > ZÁKONÍK PRÁCE, praktické dopady novely - a výhled změn pro rok 2023

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Naučte se rozumět celnímu řízení a staňte se profesionálními celními deklaranty Zboží dovážené na území EU podléhá celnímu dohledu. V celním řízení se rozhoduje o propuštění zboží do deklarantem navrhovaného celního režimu, nebo se zboží přiděluje jiné celně schválené určení.
Online , eLearning
 > Kompletní know-how celního řízení - Praktické informace z oblasti provádění celních operací

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Odborný program: * Novela zákoníku práce v roce 2023 – zapracování směrnic EU ke sladění rodinného a pracovního života a k pracovním podmínkám - dovolená podle dohod konaných mimo pracovní poměr - rozšířené informační povinnosti zaměstnavatele - nová pravidla pro práci na dálku - změny v dor
Praha , Praha
 > Aktuální otázky z pracovního práva v roce 2023 včetně informací o novele zákoníku práce v roce 2023

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Odborný program: * Novela zákoníku práce v roce 2023 – zapracování směrnic EU ke sladění rodinného a pracovního života a k pracovním podmínkám - dovolená podle dohod konaných mimo pracovní poměr - rozšířené informační povinnosti zaměstnavatele - nová pravidla pro práci na dálku - změny v dor
online , eLearning
 > Aktuální otázky z pracovního práva v roce 2023 včetně informací o novele zákoníku práce v roce 2023  - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Cash flow vám na semináři vysvětlíme od A do Z, a to nejefektivněji, jak to jen jde. Účetní a poradce naučíme CF sestavit, a to vše srozumitelnou formou, jednoduše step-by-step.
Praha , Praha
 > Výkaz cash flow prakticky včetně nácviku sestavení výkazu

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Cash flow vám na semináři vysvětlíme od A do Z, a to nejefektivněji, jak to jen jde. Účetní a poradce naučíme CF sestavit, a to vše srozumitelnou formou, jednoduše step-by-step.
online , eLearning
 > Výkaz cash flow prakticky včetně nácviku sestavení výkazu

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Na semináři budete upozorněni na veškeré úkony, které je v mzdové účtárně třeba učinit po uzavření kalendářního roku a také na novinky roku následujícího, které nám výrazně ovlivní zpracování mezd. * • změny v roce 2022 a změny pro rok 2023 – jak tyto změny ovlivní zúčtování mezd a jak v praxi postupovat, • splnění náležito
Praha , Praha
 > Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2022 a novinky roku 2023

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Na semináři budete upozorněni na veškeré úkony, které je v mzdové účtárně třeba učinit po uzavření kalendářního roku a také na novinky roku následujícího, které nám výrazně ovlivní zpracování mezd. * • změny v roce 2022 a změny pro rok 2023 – jak tyto změny ovlivní zúčtování mezd a jak v praxi postupovat, • splnění náležito
online , eLearning
 > Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2022 a novinky roku 2023

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Absolvováním semináře budete seznámeni s aktualitami v oblasti pracovního práva, včetně změn právní úpravy, s výkladovými trendy, stanovisky a judikaturou vyšších soudů – budete se tak lépe orientovat v problémových otázkách vyplývajících nejen ze zákoníku práce. Výklad bude zacílen tak, aby byl použitelný pro pracovněprávní praxi.
Praha , Praha
 > Pracovní právo prakticky a aktuálně pro rok 2023

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Absolvováním semináře budete seznámeni s aktualitami v oblasti pracovního práva, včetně změn právní úpravy, s výkladovými trendy, stanovisky a judikaturou vyšších soudů – budete se tak lépe orientovat v problémových otázkách vyplývajících nejen ze zákoníku práce. Výklad bude zacílen tak, aby byl použitelný pro pracovněprávní praxi.
online , eLearning
 > Pracovní právo prakticky a aktuálně pro rok 2023

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Program semináře: * Důvody a cíle rekodifikace stavebního práva * Princip jeden úřad – jedno řízení – jedno razítko * Institucionální reforma (včetně sporů o ní a jejích změn) - původní návrh organizace státní stavební správy - vládní a opoziční návrh - schválená podoba státní stavební spr
Praha , Praha
 > Nový stavební zákon z pohledu advokáta, stavebníka a souseda - včetně aktuálních informací a očekávaném vývoji (dopady aktuální odkládací a věcné novely)

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Program semináře: * Důvody a cíle rekodifikace stavebního práva * Princip jeden úřad – jedno řízení – jedno razítko * Institucionální reforma (včetně sporů o ní a jejích změn) - původní návrh organizace státní stavební správy - vládní a opoziční návrh - schválená podoba státní stavební spr
online , eLearning
 > Nový stavební zákon z pohledu advokáta, stavebníka a souseda - včetně aktuálních informací a očekávaném vývoji (dopady aktuální odkládací a věcné novely) - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Na semináři se seznámíte s praktickými postupy při vedení daňové evidence OSVČ. Budete umět evidovat obchodní majetek, dluhy, příjmy a výdaje v rámci daňové evidence.
Praha , Praha
 > Daňová evidence z pohledu každodenní praxe včetně informací pro přípravu uzavření zdaňovacího období za rok 2022

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Na semináři se seznámíte s praktickými postupy při vedení daňové evidence OSVČ. Budete umět evidovat obchodní majetek, dluhy, příjmy a výdaje v rámci daňové evidence.
online , eLearning
 > Daňová evidence z pohledu každodenní praxe včetně informací pro přípravu uzavření zdaňovacího období za rok 2022

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Na semináři se seznámíte obsáhlou novelou zákona o spotřebních daních zákonem č. 179/2022 Sb.
Praha , Praha
 > Spotřební daně – po novele zákona s účinností od 1. 11. 2022 a od 13. 2. 2023

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Na semináři se seznámíte obsáhlou novelou zákona o spotřebních daních zákonem č. 179/2022 Sb.
online , eLearning
 > Spotřební daně – po novele zákona s účinností od 1. 11. 2022 a od 13. 2. 2023

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Rekvalifikační kurz :
Cíle kurzu: V tomto kurzu se naučíte vše, co potřebujete pro práci v oboru administrativa. Naučíte se organizovat chod kanceláře, třídit a evidovat dokumenty, psát pracovní dokumenty, psát e-maily.
on-line , eLearning
 > Administrativní pracovník - online (možnost získání profesní kvalifikace s garancí MPSV)

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Rekvalifikační kurz :
Akreditace kurzu Kurz je výborný. Hodnotím na 100%.
on-line , eLearning
 > Daň z příjmů právnických osob - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Cíle kurzu: V tomto online kurzu získáte znalosti z oblasti daň z příjmů fyzických osob. Kurz obsahuje videa, ve kterých Vám naši daňoví poradci vysvětlí problematiku srozumitelnou formou.
on-line , eLearning
 > Daň z příjmů fyzických osob - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Cíle kurzu: V online kurzu Daňová evidence se naučíte, jaké zásady platí pro vedení daňové evidence. Popis: Komu je kurz určen Začátečníkům, kteří  se chtějí naučit daňovou evidenci .
on-line , eLearning
 > Daňová evidence – online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Cíle kurzu: V kurzu Daňový specialista on-line se naučíte orientovat v daňových předpisech ČR. Seznámíte se s problematikou DPPO, DPFO, DPH, s oblastí majetkových daní, daní převodových, silničních a spotřebních.
on-line , eLearning
 > Daňový specialista - online


Evidence skutečných majitelů po velké novele - nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení + praktická ukázka práce s evidencí - ON-LINE

Téma kurzu: Obchodní právo, Personalistika (HR manažer, pracovní právo), Další právní normy, Obchodní, prodejní dovednosti (Marketing), Storage & SAN

Přednáší ...


JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M. - odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.
JUDr. Petr Šuk - místopředseda Nejvyššího soudu ČR, specializuje se na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu. V letošním roce získal titul Právník roku v oblasti občanského práva.


Program kurzu, obsah studia ...


Seminář se zaměří zejména na následující otázky:

* základní rámec evidence, právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění (sankce - veřejnoprávní / soukromoprávní a jejich dopady do korporátní praxe)

* legální vymezení skutečného majitele (materiální, formální vs. náhradní definice) – s důrazem na obchodní korporace

* obsah povinnosti získat a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele (jaké možnosti materiálního zjištění nutno vyčerpat, aby se prosadilo náhradní řešení ve prospěch osob ve vrcholném vedení)

* povinnost součinnosti skutečných majitelů a dalších osob / povinnost povinných osob upozornit na zjištěné nesrovnalosti / důsledky porušení těchto povinností

* přeshraniční souvislosti (rozsah a úskalí aplikace tuzemské úpravy na zahraniční osoby a skutečnosti)

* meze / rozsah formální publicity evidence (kdo může do evidence nahlížet a za jakých podmínek)

* okruh zapisovaných skutečností

* zápis do evidence rejstříkovým soudem (procesní legitimace, předpoklady zápisu, řízení, rejstříkový přezkum) a s tím související otázka míry spolehlivosti údajů zapsaných v evidenci pro povinné a další osoby, které k evidenci mají přístup

* přímý zápis do evidence notářem (předpoklady, přezkum zapisovaných skutečností)

* automatický průpis skutečností zapsaných do veřejného rejstříku / evidence u jiných osob – pojem, význam, úskalí

* poplatky spojené s návrhem na zápis

* možnosti obrany osoby zapsané do evidence jako skutečný majitel proti neoprávněnému zápisu

* přechodná ustanovení k zákonu o evidenci, resp. k jeho novelizaci v roce 2022

* další aktuální otázky

* PRAKTICKÁ UKÁZKA PRÁCE S EVIDENCÍ SKUTEČNÝCH MAJITELŮ - (ukázku provede Mgr. Adam Hexner - legislativní odbor Ministerstva spravedlnosti)


Obsah kurzu/školení


Seminář se zaměří zejména na následující otázky:

* základní rámec evidence, právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění (sankce - veřejnoprávní / soukromoprávní a jejich dopady do korporátní praxe)

* legální vymezení skutečného majitele (materiální, formální vs. náhradní definice) – s důrazem na obchodní korporace

* obsah povinnosti získat a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele (jaké možnosti materiálního zjištění nutno vyčerpat, aby se prosadilo náhradní řešení ve prospěch osob ve vrcholném vedení)

* povinnost součinnosti skutečných majitelů a dalších osob / povinnost povinných osob upozornit na zjištěné nesrovnalosti / důsledky porušení těchto povinností

* přeshraniční souvislosti (rozsah a úskalí aplikace tuzemské úpravy na zahraniční osoby a skutečnosti)

* meze / rozsah formální publicity evidence (kdo může do evidence nahlížet a za jakých podmínek)

* okruh zapisovaných skutečností

* zápis do evidence rejstříkovým soudem (procesní legitimace, předpoklady zápisu, řízení, rejstříkový přezkum) a s tím související otázka míry spolehlivosti údajů zapsaných v evidenci pro povinné a další osoby, které k evidenci mají přístup

* přímý zápis do evidence notářem (předpoklady, přezkum zapisovaných skutečností)

* automatický průpis skutečností zapsaných do veřejného rejstříku / evidence u jiných osob – pojem, význam, úskalí

* poplatky spojené s návrhem na zápis

* možnosti obrany osoby zapsané do evidence jako skutečný majitel proti neoprávněnému zápisu

* přechodná ustanovení k zákonu o evidenci, resp. k jeho novelizaci v roce 2022

* další aktuální otázky

* PRAKTICKÁ UKÁZKA PRÁCE S EVIDENCÍ SKUTEČNÝCH MAJITELŮ - (ukázku provede Mgr. Adam Hexner - legislativní odbor Ministerstva spravedlnosti)


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát

Evidence skutečných majitelů po velké novele - nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení + praktická ukázka práce s evidencí - ON-LINE
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Praha budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, Novotného lávka 5, Praha 1


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Evidence skutečných majitelů po velké novele - nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení + praktická ukázka práce s evidencí (seminář)
27.02.2023; 9.00 - cca 14.30 Vložné: 3190 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ]

[PODOBNÝ KURZ] Seminář se zaměří zejména na následující otázky:
* základní rámec evidence, právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění (sankce - veřejnoprávní - soukromoprávní a jejich dopady do korporátní praxe)
* legální vymezení skutečného majitele (materiální, formální vs. náhradní definice) s důrazem na obchodní korporace
*

27.02.2023; 9.00 - cca 14.30 Vložné: 3190 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ] - 3190 (cena kurzu včetně DPH) - 2636
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
2.636 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


online - eLearning, on-line,


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Evidence skutečných majitelů po velké novele - nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení + praktická ukázka práce s evidencí - ON-LINE (seminář)
27.02.2023; 9.00 - cca 14.30 Vložné: 2890 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ]

[PODOBNÝ KURZ] Seminář se zaměří zejména na následující otázky:
* základní rámec evidence, právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění (sankce - veřejnoprávní - soukromoprávní a jejich dopady do korporátní praxe)
* legální vymezení skutečného majitele (materiální, formální vs. náhradní definice) s důrazem na obchodní korporace
*

27.02.2023; 9.00 - cca 14.30 Vložné: 2890 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ] - 2890 (cena kurzu včetně DPH) - 2388
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
2.388 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Evidence | skutečných | majitelů | velké | novele | nové | povinnosti | (citelné) | sankce | jejich | porušení | praktická | ukázka | práce | evidencí | ON-LINE
 Pořadatel kurzu: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová

Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace.

Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři. ...dále viz: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-101376


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Evidence skutečných majitelů po velké novele - nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení + praktická ukázka práce s evidencí - ON-LINE

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Evidence skutečných majitelů po velké novele - nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení + praktická ukázka práce s evidencí - ON-LINE


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


[?]

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


[?]

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2022 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Free eshop: Shopilo.org