krmivo.dodameto.cz

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

STAVEBNICTVI rekvalifikační kurzy, školení a semináře stavebnictvi

 

STAVEBNICTVI[?]
Nalezeno celkem : 127 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Principy štíhlé výroby a 5S 2022-05-25 Praha 5 Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 2 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látk ...
Nový stavební zákon – aktuální otázky zavedení nového stavebního zákona do právního řádu 2022-05-26 Praha Akreditace: MV - AK - PV-647 - 2021, Stavební zákon - současnost a budoucnost právní úpravy Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky kurzu s úpra ...
Nový stavební zákon – aktuální otázky zavedení nového stavebního zákona do právního řádu 2022-05-26 online Akreditace: MV - AK - PV-647 - 2021, Stavební zákon - současnost a budoucnost právní úpravy Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky kurzu s úpra ...
Měření hluku v mimopracovním prostředí - současný stav, výhled, nejčastější dotazy, odborná stanoviska 2022-05-26 Hradec Králové Seminář je určen pro všechny odborníky, kteří se zabývají problematikou hluku v komunálním [mimopracovním] prostředí, tj. pro akustiky, kteří hluk měří či ...
Prevence rizik podle §9 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů - ZKOUŠKA 2022-05-31 Praha 4 Posluchačům školení, kteří budou splňovat kvalifikační předpoklady zákona číslo 309 - 2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a úspěšně absolvují zkoušku z o ...
Účastníci řízení podle současného a nového stavebního zákona 2022-05-31 Praha ...
Účastníci řízení podle současného a nového stavebního zákona - ON-LINE 2022-05-31 online ...
Kolaudování staveb 2022-06-02 online Akreditace: MV - AK - PV-636 - 2021, Kolaudování staveb Užívání staveb   Seminář bude zaměřen na základní formy kolaudování staveb – kolaudační souhl ...
Kolaudování staveb 2022-06-02 Brno Akreditace: MV - AK - PV-636 - 2021, Kolaudování staveb Užívání staveb   Seminář bude zaměřen na základní formy kolaudování staveb – kolaudační souhl ...
Stavební zákon na úseku stavebního řádu dnes a podle nové právní úpravy 2022-06-02 Praha ...
Stavební zákon na úseku stavebního řádu dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE 2022-06-02 online ...
Katastr nemovitostí – nová katastrální úprava 2022-06-02 Olomouc Úvod – právní úprava, nejdůležitější změny. Stavba jako součást pozemku. Právo stavby jako nemovitá věc ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
MOCAZ-303 - Microsoft Azure - architektura cloudových řešení 2022-06-06 Praha 7 Pokročilý pětidenní kurz připravuje správce Azure cloudových technologií k tomu, aby se mohli stát architekty komplexních řešení a seznamuje je průřezově s ...
Enterprise Architektura - nové přístupy 2022-06-07 Praha 7 Enterprise architektura (EA) je disciplína, která je velmi aktuální pro mnoho podniků různých velikostí. Ty se s její pomocí snaží efektivně řídit celý p ...
Komunikace a řešení problémů pro mistry - Natrénujte si jednání v náročných situacích 2022-06-07 Praha 1 ...
Obstrukce účastníků přestupkového řízení v silničním provozu 2022-06-07 Praha Akreditace: MV - AK - PV-877 - 2021; Obstrukce účastníků přestupkového řízení v silničním provozu (webinář) Cíl semináře Seznámení správních orgánů I. a I ...
Obstrukce účastníků přestupkového řízení v silničním provozu 2022-06-07 online Akreditace: MV - AK - PV-877 - 2021; Obstrukce účastníků přestupkového řízení v silničním provozu (webinář) Cíl semináře Seznámení správních orgánů I. a I ...
Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na nový stavební zákon - ON-LINE 2022-06-07 online ...
Zákon o silničním provozu – řidičské oprávnění, řidičský průkaz (zákon č. 199/2017 Sb. – částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace) – novela 2022-06-07 Brno ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi 2022-06-09 Praha ...
Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE 2022-06-09 online ...
Správní trestání - přestupky v silniční dopravě 2022-06-10 online Akreditace: MV - AK - PV-880 - 2021 ...
Správní trestání - přestupky v silniční dopravě 2022-06-10 Praha Akreditace: MV - AK - PV-880 - 2021 ...
Koordinátor BOZP na staveništi podle §14 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů - ŠKOLENÍ 2022-06-13 Praha 4 Rozšíříte a aktualizujete si své znalosti o právních předpisech v oblasti stavebnictví. Naučíte se zpracovávat plán BOZP na staveništi. Budete mít možnost ...
Veřejné zakázky: zadáváme stavební práce 2022-06-14 Praha ...
Veřejné zakázky: zadáváme stavební práce - ON-LINE 2022-06-14 online ...
Občanský zákoník – majetek, právní vztahy k věcem, katastr nemovitostí – aktuálně účinná úprava 2022-06-14 Brno Právo a právní věda, doktorský studijní program Správní právo a právo životního prostředí na katedře pozemk ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU ŽEBŘÍKŮ – PROVEDENÍ VLASTNÍM ZAŠKOLENÝM ZAMĚSTNANCEM Červen 2022 webiář Kurz pro provádění provozních kontrol technického stavu žebříků a postup pro výrobce při prohlášení o shodě s technickými poža ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ODBORNÝ KURZ pro provádění běžných prohlídek ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604 – PROVEDENÍ VLASTNÍM ZAŠKOLENÝM ZAMĚSTNANCEM Červen 2022 České Budějovice Kurz je určen pro všechny výrobce, dodavatele, manažery skladů, skladníky, odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a další už ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ODBORNÝ KURZ pro provádění běžných prohlídek ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604 – PROVEDENÍ VLASTNÍM ZAŠKOLENÝM ZAMĚSTNANCEM Červen 2022 webiář Kurz je určen pro všechny výrobce, dodavatele, manažery skladů, skladníky, odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a další už ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Provádění kovových konstrukcí podle řady norem ČSN EN 1090 a nové požadavky na výrobce 2022-06-15 Praha 4 Provádění kovových konstrukcí podle řady norem ČSN EN 1090 a nové požadavky na výrobce Komu je školení určeno výrobcům a dodavatelům kovových stavebních ko ...
Kurs pro obsluhu stavebních strojů Červen 2022 České Budějovice Kurs pro získání strojnického průkazu. Určeno: uchazečům o získání nebo rozšíření Průkazu strojníka k obsluze nakladačů, rypad ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Třídenní seminář pro mistry Červen 2022 České Budějovice Seminář quot;Novela zákona č. 309/2006quot; - problematika zadavatelů staveb ... Akreditovaný kurz nebo seminář. [Termín kurzu bude upřesněn]
Přeškolení na stavební produkty Magnetic - ZDARMA Červen 2022 Kladno Individuální bezplatné praktické seznámení s produkty a novinkami nehtové kosmetiky Magnetic pro nové i stávající zákaznice. ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Koordinátor BOZP na staveništi podle §14 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů - ZKOUŠKA 2022-06-17 Praha 4 =gt; Získáte osvědčení koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309 - 2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů od společnosti akreditované u MPSV, a tím ...
Principy štíhlé výroby a 5S 2022-06-22 Praha 5 Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 2 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látk ...
Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy 2022-06-23 Praha ...
Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE 2022-06-23 online ...
Katastr nemovitostí – nová katastrální úprava 2022-06-23 Brno Úvod – právní úprava, nejdůležitější změny. Stavba jako součást pozemku. Právo stavby jako nemovitá věc ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Vyvlastňování pozemků a staveb – obecná úprava a speciální pro určité druhy staveb 2022-06-24 Praha Absolvováním semináře získáte znalosti o platné obecné právní úpravě vyvlastnění pozemků a staveb podle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlast ...
Vyvlastňování pozemků a staveb – obecná úprava a speciální pro určité druhy staveb 2022-06-24 online Absolvováním semináře získáte znalosti o platné obecné právní úpravě vyvlastnění pozemků a staveb podle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlast ...
Adobe Photoshop workshop – kurz praktického využití aneb procvičování dělá mistra 2022-06-27 Brno Zaměření kurzu procvičování postupů od nejelementárnějších po nejkomplexnější pod vedením profesionála z oboru realizace na grafických souborech a fotogra ...
KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU ŽEBŘÍKŮ – PROVEDENÍ VLASTNÍM ZAŠKOLENÝM ZAMĚSTNANCEM Červenec 2022 webiář Kurz pro provádění provozních kontrol technického stavu žebříků a postup pro výrobce při prohlášení o shodě s technickými poža ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ODBORNÝ KURZ pro provádění běžných prohlídek ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604 – PROVEDENÍ VLASTNÍM ZAŠKOLENÝM ZAMĚSTNANCEM Červenec 2022 České Budějovice Kurz je určen pro všechny výrobce, dodavatele, manažery skladů, skladníky, odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a další už ... [Termín kurzu bude upřesněn]

Nalezeno celkem : 127 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


[?]

Kurzy | IES

kurzy rekvalifikace
2021-12-03 


[?]

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2021-12-02 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2022 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Powered by Shopilo.cz