HandMade by HANNDE.com
Vytvořte si vlastní obchod SHOPILO
Je to opravdu snadné, zdarma na 1. měsíc a/nebo do 10 položek

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

STAVEBNICTVI rekvalifikační kurzy, školení a semináře stavebnictvi

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

STAVEBNICTVI


Nalezeno celkem : 191 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Zkoušení vlastností betonu a jeho složek 2021-03-11 online ZKOUŠENÍ VLASTNOSTÍ BETONU A JEHO SLOŽEK Rozšířeno o problematiku speciálních betonů Seminář proběhne on-line formou přes aplikaci MS Teams. Instrukce ...
Zahradní architektura s Ing. Zahrádkovou 2021-03-13 Praha Chcete-li jen umět optimalizovat, zkrášlit a přizpůsobit si vlastní zahradu nebo uvažujete-li o zahradní architektuře a zahradním designu z profesionálního ...
Zahradní architektura s Ing. Zahrádkovou 2021-03-15 Praha Chcete-li jen umět optimalizovat, zkrášlit a přizpůsobit si vlastní zahradu nebo uvažujete-li o zahradní architektuře a zahradním designu z profesionálního ...
Efektivní zadávání úkolů pro mistry ve výrobě - Jak ušetřit čas svůj i svých kolegů 2021-03-15 online Ačkoliv se zadávání úkolů mnohdy považuje za osvědčený manažerský nástroj, tzn. jak přesunout úkoly efektivně k dosažení výsledku, a mít víc prostoru na to ...
ODBORNÝ KURZ pro provádění běžných prohlídek ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604 – PROVEDENÍ VLASTNÍM ZAŠKOLENÝM ZAMĚSTNANCEM Březen 2021 České Budějovice Kurz je určen pro všechny výrobce, dodavatele, manažery skladů, skladníky, odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a další už ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ODBORNÝ KURZ pro provádění běžných prohlídek ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604 – PROVEDENÍ VLASTNÍM ZAŠKOLENÝM ZAMĚSTNANCEM Březen 2021 Pracoviště účastníka školení Kurz je určen pro všechny výrobce, dodavatele, manažery skladů, skladníky, odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a další už ... [Termín kurzu bude upřesněn]
KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU ŽEBŘÍKŮ – PROVEDENÍ VLASTNÍM ZAŠKOLENÝM ZAMĚSTNANCEM Březen 2021 Praha Kurz pro provádění provozních kontrol technického stavu žebříků a postup pro výrobce při prohlášení o shodě s technickými poža ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Kurs pro obsluhu stavebních strojů Březen 2021 České Budějovice Kurs pro získání strojnického průkazu. Určeno: uchazečům o získání nebo rozšíření Průkazu strojníka k obsluze nakladačů, rypad ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Třídenní seminář pro mistry Březen 2021 České Budějovice Seminář quot;Novela zákona č. 309/2006quot; - problematika zadavatelů staveb ... Akreditovaný kurz nebo seminář. [Termín kurzu bude upřesněn]
Přeškolení na stavební produkty Magnetic - ZDARMA Březen 2021 Kladno Individuální bezplatné praktické seznámení s produkty a novinkami nehtové kosmetiky Magnetic pro nové i stávající zákaznice. ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Přestupky v silničním provozu se zaměřením na jejich prokazování v praxi 2021-03-16 online Akreditace: MV - AK - PV-242 - 2017; Zákon č. 250 - 2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich Cíl semináře Jeho cílem je prohloubení znalostí ...
Stavební zákon na úseku územního rozhodování + jak probíhá rekodifikace - ON-LINE 2021-03-16 online Odborný program semináře: * Informace o projednávání nového stavebního zákona v Poslanecké sněmovně a jeho změny oproti vládnímu návrhu ...
Územní plánování - aplikace novely stavebního zákona související s novelou zákona o liniových stavbách a podrobné informace o návrhu nového stavebního zákona - ON-LINE 2021-03-18 online Program: * I. Zákon č. 47 - 2020 Sb., zákon č. 403 - 2020 Sb. a další problémy současné praxe: - územní rozvojový plán - nový závazný ...
Katastr nemovitostí – nová katastrální úprava 2021-03-18 Brno Úvod – právní úprava, nejdůležitější změny. Stavba jako součást pozemku. Právo stavby jako nemovitá věc ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Stavební zákon v aktuálním znění – informace o novele stavebního zákona provedené zákonem č. 403/2020 Sb., účinné od 1. 1. 2021 2021-03-18 Živé vysílání - ONLINE seminář základní pojmy; závazná stanoviska – změny od 1. 1. 2021 ; působnost stavebních úřadů; územní rozhodn ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
MOCAZ-303 - Microsoft Azure - architektura cloudových řešení 2021-03-22 Praha 7 Pokročilý pětidenní kurz připravuje správce Azure cloudových technologií k tomu, aby se mohli stát architekty komplexních řešení a seznamuje je průřezově s ...
Stavby na cizích pozemcích - povolení a oprávnění stavět, aktuální právní úprava 2021-03-22 online Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Cíl semináře Cílem semináře je seznámit posluchače s právní úpravou problematiky staveb na cizích pozemcích, zejména ...
Zahradní architektura - řešení zahrad 2021-03-23 Praha Chcete-li umět optimalizovat, zkrášlit a přizpůsobit si vlastní zahradu nebo uvažujete-li o zahradní architektuře a zahradním designu z profesionálního hle ...
Zákon o silničním provozu – řidičské oprávnění, řidičský průkaz (zákon č. 199/2017 Sb. – částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace) - novela 2021-03-23 Brno 1. Zákon č. 361 - 2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silni ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Stavby na cizích pozemcích z hlediska občanskoprávní regulace a přechodná ustanovení k pozemkům a stavbám - ON-LINE 2021-03-24 online Program semináře: * STAVBY NA CIZÍCH POZEMCÍCH (NEOPRÁVNĚNÉ STAVBY) – (§ 1083 - § 1087) - Stavba na vlastním pozemku z cizího materiál ...
Adobe Photoshop workshop – kurz praktického využití aneb procvičování dělá mistra 2021-03-25 Praha ...
Stavební zákon - současnost a budoucnost právní úpravy 2021-03-25 online Akreditace: MV - MV AK - PV-59 - 2014; Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Cíl semináře Cílem semináře je představit účastníkům kurz ...
Zákon o silničním provozu a jeho změny 2021-03-25 online Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Cíl semináře Cílem semináře je seznámit jeho účastníky se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacíc ...
Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona - ON-LINE 2021-03-25 online Obsah semináře: * Rozlišení nepovolené a neoprávněné stavby * Základní typy nepovolených staveb (stavby od počátku nepovolené a stavby, kte ...
Stavební zákon ve světle novel přijatých i připravovaných v praxi autorizovaných osob a investorů 2021-03-25 online Stavební zákon ve světle novel přijatých i připravovaných v praxi autorizovaných osob a investorů Seminář je akreditován u MV ČR pro průběžné vzdělávání ú ...
Rekodifikace veřejného stavebního práva – nová koncepce v povolování staveb a další významné změny (on-line seminář) Březen 2021 online Cílem poslední velké novely stavebního zákona bylo zjednodušit přípravu staveb, nicméně přinesla pouze dílčí změny. Zásadního ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví (on-line seminář) Březen 2021 online Seminář je zaměřený na specifika problematiky zadávání veřejných zakázek v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Stavební zákon – povolování provádění staveb (on-line seminář) Březen 2021 online Absolvováním on-line semináře získáte přehled o úpravě zjednodušujících forem povolení staveb podle stavebního zákona, o souča ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Vyvlastňování pozemků a staveb – obecná úprava a speciální pro určité druhy staveb (on-line seminář) Březen 2021 online Absolvováním on-line semináře získáte znalosti o platné obecné právní úpravě vyvlastnění pozemků a staveb podle zákona č. 184/ ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a její aplikace na vnitrostátní přepravy – zajištění přepravy zboží dle OZ (on-line seminář) Březen 2021 online Absolvováním on-line semináře získáte podrobné znalosti o přepravní a zasílatelské smlouvě. Na konkrétních případech budete se ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Silniční daň 2015–2016 (záznam on-line) Březen 2021 online Neuvedeno * • Právní předpisy v oblasti daně, • rozdělení vozidel, • vozidla osvobozená od daně silniční, • popla ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Rétorika 4.0: Mistrovství mluveného projevu v online prostředí -Virtuálně Březen 2021 Brno Pokud chcete zdokonalit své prezentační dovednosti, naučit se lépe vyjadřovat své myšlenky a zlepšit se v mluveném projevu, pa ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Principy štíhlé výroby a 5S 2021-03-31 Praha 5 Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 2 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané lát ...
Adobe Photoshop workshop – kurz praktického využití aneb procvičování dělá mistra 2021-04-06 Brno ...
Základy stavby responsivního webu 2021-04-07 Praha ...
Kurz české interpunkce 2021-04-12 Praha Výběr z témat kurzu: * Čárky ve větě jednoduché (několikanásobné větné členy, přívlastky volné a těsné, výrazy, které pozbyly větné platnosti, přís ...
Stavební zákon na úseku stavebního řádu + jak probíhá rekodifikace 2021-04-13 Praha Odborný program semináře: * Změny v zákoně č. 416 - 2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (liniový zákon) * Aktuální informace o proje ...
Stavební zákon na úseku stavebního řádu + jak probíhá rekodifikace - ON-LINE 2021-04-13 online Odborný program semináře: * Změny v zákoně č. 416 - 2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (liniový zákon) * Aktuální informace o proje ...
Jak snížit dopady na životní prostředí spojené s demolicí stavby? 2021-04-13 online Jak snížit dopady na životní prostředí spojené s demolicí stavby? Seminář proběhne on-line formou přes aplikaci Teams. Instrukce k připojení dostanou při ...
O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně) 2021-04-14 Praha Odborný program semináře * Co patří mezi nemovité věci? * Co je stavbou ve smyslu soukromého práva? * Co je součástí pozemku a lz ...
O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně) - ON-LINE 2021-04-14 online Odborný program semináře * Co patří mezi nemovité věci? * Co je stavbou ve smyslu soukromého práva? * Co je součástí pozemku a lz ...
Monolitické železobetonové, předpjaté mosty a mosty ocelobetonové 2021-04-14 online Monolitické železobetonové, předpjaté mosty a mosty ocelobetonové Seminář se bude konat on-line přes aplikaci Teams. Instrukce k připojení obdrží účastníc ...
Stavební řízení - aktuální praxe NSS 2021-04-15 Praha Akreditace: MV - AK - PV-59 - 2014; Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Cíl semináře Cílem semináře je představit zájemcům z řad odb ...
Stavební řízení - aktuální praxe NSS 2021-04-15 online Akreditace: MV - AK - PV-59 - 2014; Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Cíl semináře Cílem semináře je představit zájemcům z řad odb ...

Nalezeno celkem : 191 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2021-02-13 


[?]

Kurzy - Fitness Institut

kurzy rekvalifikace
2021-02-09 


[?]

Kurzy | Akademia.cz

kurzy rekvalifikace
2021-02-06 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2021 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Powered by Shopilo.cz