HandMade by HANNDE.com
HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

OBCANSKE PRAVO rekvalifikační kurzy, školení a semináře obcanske pravo

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

OBCANSKE PRAVO


Nalezeno celkem : 77 kurzů

Strana | 1 | 2 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Společné jmění manželů a podílové spoluvlastnictví v aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu 2021-08-04 Praha Odborný program semináře: V OBLASTI SPOLEČNÉHO JMĚNÍ MANŽELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA * disparitu podílů, * určovací žaloby, materiál ...
Společné jmění manželů a podílové spoluvlastnictví v aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu - ON-LINE 2021-08-04 online Odborný program semináře: V OBLASTI SPOLEČNÉHO JMĚNÍ MANŽELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA * disparitu podílů, * určovací žaloby, materiál ...
Zákon o zadávání veřejných zakázek – vybrané otázky 2021-08-24 Praha Cílem semináře je na základě primárních znalostí zákona se s účastníky zabývat těmi ustanoveními zákona, která jsou z pohledu jejich praxe komplikovaná, vý ...
Zákon o obcích a zákon o úřednících aktuálně – včetně řešení konkrétních problémů z praxe 2021-09-02 Praha Cílem semináře je prohloubit znalosti úředníků úřadů územně samosprávných celků České republiky z obsahu zá ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Systémy bezpečnosti potravin – jejich principy a požadavky 2021-09-13 Praha Cílem semináře je seznámit vás s principy a požadavky systémů bezpečnosti potravin (systém HACCP, standardy BRC, IFS, FSSC 22000). Získáte informace, které ...
Průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku 2021-09-15 Praha Odborný program semináře * co je to újma, co škoda a co nemajetková újma? * jaké předpoklady musejí být splněny, aby byl někdo povinen nahr ...
Zákon o zadávání veřejných zakázek – změny závazků ze smluv 2021-09-15 Praha Základním cílem semináře je podat účastníkům podrobný výklad celého ustanovení § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. Věnovat se bude podstatným a nepo ...
Průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku - ON-LINE 2021-09-15 online Odborný program semináře * co je to újma, co škoda a co nemajetková újma? * jaké předpoklady musejí být splněny, aby byl někdo povinen nahr ...
Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší hlavě 2021-09-16 Praha Uvědomíte si vlastní myšlenkové modely, které vás brzdí, nebo které vám naopak ve vašem rozvoji pomáhají. Osvojíte si postupy, jak předejít stresu a syn ...
Praktické informace a postupy pro odhad hodnoty nemovité věci 2021-09-16 Praha Na kurzu získáte základní přehled o hlavních zásadách a principech oceňování nemovitostí na tržní bázi, seznámíte se s praktickými zdroji informací pro odh ...
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe 2021-09-16 Praha ...
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe - ON-LINE 2021-09-16 online ...
Právní nástrahy v marketingu a reklamně a jak se jim vyhnout – nenechte se dostat do úzkých kvůli propagaci svojí (nebo cizí) značky 2021-09-17 Praha Na semináři se dozvíte, na jaké oblasti práva byste si měli dávat pozor a jak správně postupovat. Dozvíte se, jak správně nastavit smlouvy a co všechno v ...
Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) z právního a technického pohledu 2021-09-17 Praha Na semináři budete seznámeni a provedeni procesem posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) se zaměřením na změny, které přinesly poslední větší n ...
Zásady osobní, provozní hygieny – správná praxe ve stravovacích provozech 2021-09-23 Praha Cílem semináře je shrnout podstatné znalosti v oblasti hygieny a připomenout či doplnit, co vše by měli pracovníci vědět a dodržovat, přičemž bude kladen d ...
Základy bytového práva pro předsedy SVJ 2021-09-23 Brno Kurz je určen zejména pro předsedy společenství vlastníků jednotek, případně pro osoby zajišťující správu nemovitostí včetně plnění některých povinností př ...
Základy bytového práva pro předsedy SVJ 2021-09-23 Praha Kurz je určen zejména pro předsedy společenství vlastníků jednotek, případně pro osoby zajišťující správu nemovitostí včetně plnění některých povinností př ...
Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů 2021-09-24 Praha Cílem semináře je seznámit vás: - s novelizovaným zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů s trestné činnosti a financován ...
Označování potravin pro začínající včetně praktických příkladů 2021-09-24 Praha Cílem kurzu je získání základních informací nutných pro úspěšnou přípravu označení potravin. Seznámíte se se základní potravinářskou legislativou, jejími p ...
Systém bezpečnosti obalů – požadavky BRCGS Packaging materials, posouzení zranitelnosti z hlediska falšování 2021-09-29 Praha Na semináři se dozvíte konkrétní požadavky standardu BRCGS Packaging materials a o podmínkách pro úspěšnou certifikaci, resp. zlepšování již certifikované ...
Systém bezpečnosti obalů – požadavky BRCGS Packaging materials, posouzení zranitelnosti z hlediska falšování (on-line seminář) 2021-09-29 online Na semináři se dozvíte konkrétní požadavky standardu BRCGS Packaging materials a o podmínkách pro úspěšnou certifikaci, resp. zlepšování již certifikované ...
Požadavky standardu IFS HPC (standard pro výrobu bezpečných a kvalitních produktů pro domácnost a osobní péči) 2021-10-04 Praha Na semináři budete seznámeni s principy a požadavky standardu IFS HPC, jehož cílem je zabezpečit výrobu bezpečných a kvalitních produktů pro domácnost a os ...
Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele 2021-10-05 Praha ...
Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele - ON-LINE 2021-10-05 online ...
Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR 2021-10-06 Praha Po absolvování semináře budete znát smysl a účel opatření proti praní peněz a financování terorismu a současně i mezinárodních sankcí v činnosti zejména „p ...
Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR (on-line seminář) 2021-10-06 online Po absolvování semináře budete znát smysl a účel opatření proti praní peněz a financování terorismu a současně i mezinárodních sankcí v činnosti zejména „p ...
Průvodce řádným splněním závazku podle NOZ (a dalšími způsoby jeho zániku) 2021-10-06 Praha ...
Průvodce řádným splněním závazku podle NOZ (a dalšími způsoby jeho zániku) - ON-LINE 2021-10-06 online ...
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe 2021-10-07 Olomouc ...
Řízení alergenů ve stravovacích provozech 2021-10-08 Praha Cílem semináře je seznámit vás s problematikou alergenů ve stravovacích provozech. Budou vysvětleny základní pojmy. Seminář přináší odpově ...
Poskytování dotací – co by měl vědět poskytovatel nebo příjemce 2021-10-12 Praha Na kurzu se seznámíte s právní úpravou, aktuálními změnami a praktickými problémy při poskytování dotací a ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Systém HACCP ve stravovacích provozech krok za krokem 2021-10-13 Praha Cílem semináře je seznámit vás s problematikou systému HACCP ve stravovacích provozech, dále s principy systému HACCP a s postupy zavádění systému v praxi. ...
Nový zákon o odpadech – zkušenosti a možnosti při nakládání s odpadem 2021-10-14 Praha Zákon č. 541/2020 Sb. je součástí tzv. „odpadového balíčku“, který již 1. 1. 2021 vstoupil v platnost. Zákon transponuje povinnosti stanovené v novelizovan ...
Významná novela bytového spoluvlastnictví - praktické zkušenosti + další informace o problematice bytového spoluvlastnictví 2021-10-19 Praha ...
Významná novela bytového spoluvlastnictví - praktické zkušenosti + další informace o problematice bytového spoluvlastnictví - ON-LINE 2021-10-19 online ...
Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na likvidaci spoluvlastnického vztahu a exkurs do správy společné věci 2021-10-20 Praha ...
Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů 2021-10-20 Praha ...
Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na likvidaci spoluvlastnického vztahu a exkurs do správy společné věci- ON-LINE 2021-10-20 online ...
Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů - ON-LINE 2021-10-20 online ...
Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách 2021-10-21 Praha ...
Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách - ON-LINE 2021-10-21 online ...
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe 2021-10-21 Praha ...
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe - ON-LINE 2021-10-21 online ...
Stavební zákon – povolování provádění staveb 2021-10-22 Praha Absolvováním semináře získáte přehled o úpravě zjednodušujících forem povolení staveb podle stavebního zákona, o současné úpravě společného územního a stav ...

Nalezeno celkem : 77 kurzů

Strana | 1 | 2 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2021-05-30 


[?]

Online kurzy

kurzy rekvalifikace
2021-04-18 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2021-04-10 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2021 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Powered by Shopilo.cz