HandMade by HANNDE.com
Vytvořte si vlastní obchod SHOPILO
Je to opravdu snadné, zdarma na 1. měsíc a/nebo do 10 položek

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

OBCANSKE PRAVO rekvalifikační kurzy, školení a semináře obcanske pravo

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

OBCANSKE PRAVO[?]
Nalezeno celkem : 128 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Průvodce řádným splněním závazku podle NOZ (a dalšími způsoby jeho zániku) - ON-LINE 2021-03-10 online Odborný program semináře: * Splnění - jaký je rozdíl mezi splněním dluhu a splněním závazku? - co je to námitka nesplněné smlou ...
Obec jako vlastník lesa - práva a povinnosti vyplývající z vlastnictví lesa 2021-03-11 online Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Cíl semináře Seznámit s právy a povinnostmi obcí jako vlastníků lesů dle platné legislativy. ...
Občanský zákoník – majetek, právní vztahy k věcem, katastr nemovitostí – aktuálně účinná úprava 2021-03-11 Olomouc Právo a právní věda, doktorský studijní program Správní právo a právo životního prostředí na katedře pozemk ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele - ON-LINE 2021-03-16 online Odborný program semináře: * bytové spoluvlastnictví - jednotka - * způsoby vzniku - * prohlášení a jeho ...
Aktuální významná judikatura Nejvyššího soudu ČR v letech 2019 - 2021 v oblasti věcných práv podle nového občanského zákoníku - ON-LINE 2021-03-17 online Půjde o prezentaci rozhodnutí z následujících oblastí věcných práv: * společného jmění manželů * přechodných ustanovení občanského zákoní ...
Stavby na cizích pozemcích z hlediska občanskoprávní regulace a přechodná ustanovení k pozemkům a stavbám - ON-LINE 2021-03-24 online Program semináře: * STAVBY NA CIZÍCH POZEMCÍCH (NEOPRÁVNĚNÉ STAVBY) – (§ 1083 - § 1087) - Stavba na vlastním pozemku z cizího materiál ...
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe - ON-LINE 2021-03-25 online Odborný program semináře: * Občanské průkazy - biometrické údaje v občanském průkazu – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 201 ...
Poskytování dotací – co by měl vědět poskytovatel nebo příjemce (on-line seminář) Březen 2021 online Na on-line kurzu se seznámíte s právní úpravou, aktuálními změnami a praktický ... Akreditovaný kurz nebo seminář. [Termín kurzu bude upřesněn]
Zákon o obcích a zákon o úřednících aktuálně – včetně řešení konkrétních problémů z praxe (on-line seminář) Březen 2021 online Cílem on-line semináře je prohloubit znalosti úředníků úřadů územně samosprávn ... Akreditovaný kurz nebo seminář. [Termín kurzu bude upřesněn]
Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR (on-line seminář) Březen 2021 online Po absolvování semináře budete znát smysl a účel opatření proti praní peněz a financování terorismu a současně i mezinárodních ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Přeměny obchodních společností – právní pohled (on-line seminář) Březen 2021 online Absolvováním on-line semináře získáte přehled o principech přeměn obchodních společností, a to především o problematice fúzí a ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Rekodifikace veřejného stavebního práva – nová koncepce v povolování staveb a další významné změny (on-line seminář) Březen 2021 online Cílem poslední velké novely stavebního zákona bylo zjednodušit přípravu staveb, nicméně přinesla pouze dílčí změny. Zásadního ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak předcházet neúspěšnému vymáhání a zajistit si efektivně své nároky (on-line seminář) Březen 2021 online Na on-line semináři budou simulovány konkrétní postupy od prověření obchodního partnera přes uzavření smlouvy až po vymáhání p ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Pozemky, domy, byty, společenství vlastníků a katastr nemovitostí – smluvní dokumentace vč. nájemních vztahů (on-line seminář) Březen 2021 online Seminář přinese přehled aktuálních informací a praktických zkušeností z aplikace občanského zákoníku při nakládání s nemovitos ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Zadávání veřejných zakázek včetně konkrétní vzorové zadávací dokumentace (on-line seminář) Březen 2021 online Seminář je zaměřený na specifika problematiky zadávání veřejných zakázek v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v obchodní praxi (on-line seminář) Březen 2021 online Seminář vás seznámí s nejčastějšími chybami a nedostatky při uzavírání a realizaci smluv (předání, reklamace vad, uplatnění sm ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Právní nástrahy v marketingu a reklamně a jak se jim vyhnout – nenechte se dostat do úzkých kvůli propagaci svojí (nebo cizí) značky (on-line seminář) Březen 2021 online Na semináři se dozvíte, na jaké oblasti práva byste si měli dávat pozor a jak správně postupovat. Dozvíte se, jak správně nas ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví (on-line seminář) Březen 2021 online Seminář je zaměřený na specifika problematiky zadávání veřejných zakázek v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Společnost s ručením omezeným po 1. 1. 2021 (on-line seminář) Březen 2021 online Po absolvování semináře budete detailně znát změny, ke kterým došlo v právní úpravě společnosti s ručením omezeným. Upozorněno ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Platební styk – seznámení s právní úpravou včetně novinek v oblasti internetového prodeje a platebního styku (on-line seminář) Březen 2021 online On-line seminář vás komplexně seznámí s právní úpravou placení a platebního styku. Těžištěm přednášky budou práva a povinnosti ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Platební styk pro pokročilé včetně nejnovějších změn – nový zákon o platebním styku, nové předpisy EU, výklady, judikatura (on-line seminář) Březen 2021 online Cílem on-line semináře je prohloubit znalosti a seznámit vás se změnami, k nimž v oblasti platebního styku došlo v ČR i v EU. ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Stavební zákon – povolování provádění staveb (on-line seminář) Březen 2021 online Absolvováním on-line semináře získáte přehled o úpravě zjednodušujících forem povolení staveb podle stavebního zákona, o souča ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou v praxi se zaměřením na úhradu v roce 2020 a 2021 (on-line seminář) Březen 2021 online Cílem on-line semináře je předat praktické zkušenosti z oblasti smluvních vztahů poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotníc ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů (on-line seminář) Březen 2021 online Cílem on-line semináře je seznámit vás: - s novelizovaným zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci v ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Trestní odpovědnost právnických osob, prevence podvodů v organizaci – upozornění na rizika, praktická doporučení, příklady z praxe (on-line seminář) Březen 2021 online Na semináři získáte praktické zkušenosti z odhalování a prevence podvodů ve společnostech. Budou vám představeny efektivní nás ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Vyvlastňování pozemků a staveb – obecná úprava a speciální pro určité druhy staveb (on-line seminář) Březen 2021 online Absolvováním on-line semináře získáte znalosti o platné obecné právní úpravě vyvlastnění pozemků a staveb podle zákona č. 184/ ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Systém bezpečnosti obalů – požadavky BRCGS Packaging materials (on-line seminář) Březen 2021 online Na semináři se dozvíte konkrétní požadavky standardu BRCGS Packaging materials a o podmínkách pro úspěšnou certifikaci, resp. ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Označování potravin podle komoditních vyhlášek – koloniální zboží (on-line seminář) Březen 2021 online Cílem tohoto on-line kurzu je naučit vás jak značit vámi prodávané komodity. Školení se nezabývá označováním vína. * ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Odpady ve stravovacích provozech pro začínající a mírně pokročilé (on-line seminář) Březen 2021 online Cílem je seznámit vás s problematikou odpadů ve stravovacích provozech a se základními povinnostmi původců odpadů. Bud ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Potravinářské podvody a falšování potravin (on-line seminář) Březen 2021 online Na on-line semináři se dozvíte informace o historii i současnosti potravinářských podvodů týkajících se potravin a potravinářs ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Systém bezpečnosti obalů – požadavky IFS PACsecure (on-line seminář) Březen 2021 online Na on-line semináři se dozvíte konkrétní požadavky standardu IFS PACsecure a o podmínkách pro úspěšnou certifikaci, resp. zlep ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Systém HACCP ve stravovacích provozech pro pokročilé (on-line seminář) Březen 2021 online Cílem on-line semináře je prohloubit znalosti problematiky systému HACCP ve stravovacích provozech, co se musí a nemusí. ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a její aplikace na vnitrostátní přepravy – zajištění přepravy zboží dle OZ (on-line seminář) Březen 2021 online Absolvováním on-line semináře získáte podrobné znalosti o přepravní a zasílatelské smlouvě. Na konkrétních případech budete se ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Zásady osobní, provozní hygieny – správná praxe ve stravovacích provozech (on-line seminář) Březen 2021 online Cílem on-line semináře je shrnout podstatné znalosti v oblasti hygieny a připomenout či doplnit, co vše by měli pracovníci věd ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Systém HACCP ve stravovacích provozech krok za krokem (on-line seminář) Březen 2021 online Cílem on-line semináře je seznámit vás s problematikou systému HACCP ve stravovacích provozech, dále s principy systému HACCP ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Daně a účetnictví SVJ – společenství vlastníků jednotek (záznam on-line) Březen 2021 online Neuvedeno * • společenství vlastníků jednotek v pozici účetní jednotky (předpisy vztahující se k účetnictví SVJ, kdy se st ... [Termín kurzu bude upřesněn]
REKODIFIKACE A SMLOUVY PODLE NOZ (záznam online) Březen 2021 online Neuvedeno * 1. Východiska nového občanského zákoníku, systematika, obecná charakteristika. 2. Relativní majetková práva ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam online) Březen 2021 online Neuvedeno * 1. Aktuální srovnání pracovněprávních vztahů k novému občanskému zákoníku platnému k 1. lednu 2014: - zákla ... [Termín kurzu bude upřesněn]
SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ – ZMĚNY V NÁVAZNOSTI NA NOZ (záznam online) Březen 2021 online Neuvedeno * Východiska nového občanského zákoníku • vztah občanského zákoníku a účetních a daňových předpisů • profesní od ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností a péče řádného hospodáře po novele ZOK (on-line seminář) Březen 2021 online Po absolvování semináře budete mít důkladný přehled o zákonných pravidlech, soudní judikatuře a zkušenostech z praxe týkajícíc ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Mobilní specializovaná paliativní péče – podmínky a úhrada ze zdravotního pojištění (on-line seminář) Březen 2021 online Cílem on-line semináře je předat informaci o způsobu úhrady domácí zdravotní péče a mobilní specializované paliativní péče zdr ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Úhrada domácí zdravotní péče a paliativní péče zdravotními pojišťovnami (on-line seminář) Březen 2021 online Cílem on-line semináře je předat informaci o způsobu úhrady domácí zdravotní péče a mobilní specializované paliativní péče zdr ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Úhrada ambulantní specializované péče (on-line seminář) Březen 2021 online Cílem on-line semináře je předat informaci o způsobu úhrady ambulantní specializované péče zdravotními pojišťovnami v roce 202 ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Zákoník práce pro zaměstnavatele - Pracovněprávní legislativa v praxi (vč. velké novely ZP a souvztažnosti s občanským zákoníkem) 2021-04-13 Praha 1 Získejte komplexní přehled o vedení pracovněprávních agend Účastníkem pracovněprávních vztahů se stává téměř každý z nás, ať už jako zaměstnavatel, ...

Nalezeno celkem : 128 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2021-02-13 


[?]

Kurzy - Fitness Institut

kurzy rekvalifikace
2021-02-09 


[?]

Kurzy | Akademia.cz

kurzy rekvalifikace
2021-02-06 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2021 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Powered by Shopilo.cz