REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # VYBRANE OTAZKY PODILOVEHO SPOLUVLASTNICTVI V ROZHODOVACI PRAXI NEJVYSSIHO SOUDU CESKE RE

 
Rekvalifikační-kurzy.info | Vzdělávání advokátů [br] | Občanské právo | Další právní normy | Školství a pedagogika > Vybrané otázky podílového spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky se zaměřením na likvidaci spoluvlastnického vztahu a správu společné věci

Vybrané otázky podílového spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky se zaměřením na likvidaci spoluvlastnického vztahu a správu společné věciCena kurzu:
    ... bez DPH: 2.990 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 3.618 Kč/Kurz


Cíl semináře Seminář bude zaměřen na vybrané otázky spojené se správou společné věci a s likvidací podílového spoluvlastnictví z hlediska současné rozhodovací praxe a aktuálních praktických problémů. ... © Aliaves Co., a.s.
 
Přihláška na kurz & termín:
Vybrané otázky podílového spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky se zaměřením na likvidaci spoluvlastnického vztahu a správu společné věci

Téma kurzu: Vzdělávání advokátů [br], Občanské právo, Další právní normy, Školství a pedagogika,

Přednáší ...


Mgr. Michal Králík Ph.D.
předseda senátu Nejvyššího soudu ČR rozhodující o dovoláních ve věcech sporů z věcných práv a ve věcech sporů z bezpodílového spoluvlastnictví manželů a společného jmění manželů.


Program kurzu, obsah studia ...


Cíl semináře Seminář bude zaměřen na vybrané otázky spojené se správou společné věci a s likvidací podílového spoluvlastnictví z hlediska současné rozhodovací praxe a aktuálních praktických problémů.
Obsah semináře

 • aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu v oblasti správy věci v podílovém spoluvlastnictví a základní principy správy (řádná x mimořádná správa, předpoklady možnost rozhodování soudů v oblasti správy společné věci) – základní otázky a existující rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky
 • spoluvlastnictví a přechodná ustanovení významná pro jeho vypořádání
 • spoluvlastnictví a jeho vztah k institutu superficiální zásady (procesní otázky, postupy soudů) a nesprávným katastrálním zápisům
 • institut oddělení ze spoluvlastnictví a jeho praktické souvislosti ve srovnání se zrušením a vypořádáním spoluvlastnictví
  zrušení a vypořádání spoluvlastnictví  
 • překážky likvidace spoluvlastnického vztahu
 • způsoby vypořádání spoluvlastnictví a předpoklady jejich aplikace z pohledu nejnovější rozhodovací praxe Nejvyššího soudu (rozdělení věci, přikázání věci za náhradu, prodej a rozdělení podle výtěžku)

* změny v přístupu Nejvyššího soudu oproti judikatuře k ObčZ 1964 (otázky spojené s přiměřenou náhradou při přikázání věci některému ze spoluvlastníků, , dobré mravy a podílové spoluvlastnictví
* vypořádání spoluvlastnictví v tzv. širším smyslu (aktuální judikatura a základní otázky)
* zrušení a vypořádání spoluvlastnictví a rozhodování o náhradě nákladů řízení
* odklad zrušení spoluvlastnictví (podstata, hmotněprávní a procesní souvislosti)
* zrušení odkladu zrušení spoluvlastnictví


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...


*


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Vybrané otázky podílového spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky se zaměřením na likvidaci spoluvlastnického vztahu a správu společné věci
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


online - eLearning, ON-LINE - návod k účasti


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Ochrana vlastnického práva a vybrané otázky sousedských práv (seminář)

LastMinute
[PODOBNÝ KURZ] Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s vybranými otázkami věcných práv se zaměřením na ochranu vlastnického práva a vybrané otázky tzv. sousedských práv v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu v těchto oblastech :

01.) Ochrana vlastnického práva  
 • ochrana vlastnického práva – typologie žalob
 • ochrana vlastnictví a přechodná ustanovení občanského zákoníku
 • vindikační vlastnická žaloba (předpoklady použití a procesní souvislosti)
 • negatorní žaloba (předpoklad

  Začátek: 30.05.2023 09:00 (út)
  *
  * Forma výuky: Online Délka výuky: 6 hodin : ON-LINE Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH
  Celková cena: Kč bez DPH Var. symbol: bude upřesněno Uzávěrka: 23.05.2023

  Harmonogam: 9:00 – 15:00 hod. :
  ON-LINE - návod k účasti

  ON-LINE - návod k účasti  Změna ceny: 2.990 Kč/Kurz   [3.618 včetně DPH ]


2.990 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 [ najít na mapě ]


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Ochrana vlastnického práva a vybrané otázky sousedských práv (kurz)

LastMinute
[PODOBNÝ KURZ] Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s vybranými otázkami věcných práv se zaměřením na ochranu vlastnického práva a vybrané otázky tzv. sousedských práv v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu v těchto oblastech :

01.) Ochrana vlastnického práva  
 • ochrana vlastnického práva – typologie žalob
 • ochrana vlastnictví a přechodná ustanovení občanského zákoníku
 • vindikační vlastnická žaloba (předpoklady použití a procesní souvislosti)
 • negatorní žaloba (předpoklad

  Začátek: 30.05.2023 09:00 (út)
  *
  * Forma výuky: Prezenční Délka výuky: 6 hodin : Praha Cena za osobu: 4 990 Kč bez DPH
  Poznámka: oběd v ceně Celková cena: Kč bez DPH Var. symbol: bude upřesněno Uzávěrka: 23.05.2023

  Harmonogam: 9:00 – 15:00 hod. :
  PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 ( najít na mapě )

  PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 ( najít na mapě )


4.990 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 [ najít na mapě ]

Vybrané otázky podílového spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky se zaměřením na likvidaci spoluvlastnického vztahu a správu společné věci (kurz)


Začátek: 06.06.2023 09:00 (út)
*
* Forma výuky: Prezenční Délka výuky: 6 hodin : Praha Cena za osobu: 4 990 Kč bez DPH
Poznámka: oběd v ceně Celková cena: Kč bez DPH Var. symbol: bude upřesněno Uzávěrka: 30.05.2023

Harmonogam: 9:00 – 15:00 hod. :
PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 ( najít na mapě )

PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 ( najít na mapě )


6.038 Kč/Kurz
online - eLearning, ON-LINE - návod k účasti

Vybrané otázky podílového spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky se zaměřením na likvidaci spoluvlastnického vztahu a správu společné věci (kurz)


Začátek: 06.06.2023 09:00 (út)
*
* Forma výuky: Online Délka výuky: 6 hodin : ON-LINE Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH
Celková cena: Kč bez DPH Var. symbol: bude upřesněno Uzávěrka: 30.05.2023

Harmonogam: 9:00 – 15:00 hod. :
ON-LINE - návod k účasti

ON-LINE - návod k účastiZměna ceny: 2.990 Kč/Kurz   [3.618 včetně DPH ]


3.618 Kč/Kurz
Praha PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 [ najít na mapě ]


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Superficiální zásada a její praktické projevy v soudní a právní praxi (vybrané otázky se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky) (kurz)


[PODOBNÝ KURZ] Cíl semináře V rámci této nové přednášky bude seminář zaměřen na vybrané aspekty tzv. superficiální zásady a její praktické projevy v právní a soudní praxi. Jde o jednu z nejzásadnějších změn, která se v praxi promítá v mnoha různých podobách působících značné potíže. V rámci semináře budou souhrnněji vysvětlena zejména následující podtémata:
 • východiska právního stavu do 31. 12. 2013 a po 1. 1. 2014
 • přechodná ustanovení občanského zákoníku k pozemkům a stavbám a superficiá

  Začátek: 07.06.2023 09:00 (st)
  *
  * Forma výuky: Prezenční Délka výuky: 6 hodin : Praha Cena za osobu: 4 990 Kč bez DPH
  Poznámka: oběd v ceně Celková cena: Kč bez DPH Var. symbol: bude upřesněno Uzávěrka: 30.05.2023

  Harmonogam: 9:00 – 15:00 hod. :
  PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 ( najít na mapě )

  PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 ( najít na mapě )  Změna ceny: 4.990 Kč/Kurz   [6.038 včetně DPH ]


4.990 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


online - eLearning, ON-LINE - návod k účasti


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Superficiální zásada a její praktické projevy v soudní a právní praxi (vybrané otázky se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky) (seminář)


[PODOBNÝ KURZ] Cíl semináře V rámci této nové přednášky bude seminář zaměřen na vybrané aspekty tzv. superficiální zásady a její praktické projevy v právní a soudní praxi. Jde o jednu z nejzásadnějších změn, která se v praxi promítá v mnoha různých podobách působících značné potíže. V rámci semináře budou souhrnněji vysvětlena zejména následující podtémata:
 • východiska právního stavu do 31. 12. 2013 a po 1. 1. 2014
 • přechodná ustanovení občanského zákoníku k pozemkům a stavbám a superficiá

  Začátek: 07.06.2023 09:00 (st)
  *
  * Forma výuky: Online Délka výuky: 6 hodin : ON-LINE Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH
  Celková cena: Kč bez DPH Var. symbol: bude upřesněno Uzávěrka: 31.05.2023

  Harmonogam: 9:00 – 15:00 hod. :
  ON-LINE - návod k účasti

  ON-LINE - návod k účasti


2.990 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


online - eLearning, ON-LINE - návod k účasti


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Ochrana vlastnického práva a vybrané otázky sousedských práv (seminář)


[PODOBNÝ KURZ] Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s vybranými otázkami věcných práv se zaměřením na ochranu vlastnického práva a vybrané otázky tzv. sousedských práv v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu v těchto oblastech :

01.) Ochrana vlastnického práva  
 • ochrana vlastnického práva – typologie žalob
 • ochrana vlastnictví a přechodná ustanovení občanského zákoníku
 • vindikační vlastnická žaloba (předpoklady použití a procesní souvislosti)
 • negatorní žaloba (předpoklad

  Začátek: 30.04.2024 09:00 (út)
  *
  * Forma výuky: Online Délka výuky: 6 hodin : ON-LINE Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH
  Celková cena: Kč bez DPH Var. symbol: bude upřesněno Uzávěrka: 23.04.2024

  Harmonogam: 9:00 – 15:00 hod. :
  ON-LINE - návod k účasti

  ON-LINE - návod k účasti  Změna ceny: 2.990 Kč/Kurz   [3.618 včetně DPH ]


2.990 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 [ najít na mapě ]


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Ochrana vlastnického práva a vybrané otázky sousedských práv (kurz)


[PODOBNÝ KURZ] Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s vybranými otázkami věcných práv se zaměřením na ochranu vlastnického práva a vybrané otázky tzv. sousedských práv v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu v těchto oblastech :

01.) Ochrana vlastnického práva  
 • ochrana vlastnického práva – typologie žalob
 • ochrana vlastnictví a přechodná ustanovení občanského zákoníku
 • vindikační vlastnická žaloba (předpoklady použití a procesní souvislosti)
 • negatorní žaloba (předpoklad

  Začátek: 30.04.2024 09:00 (út)
  *
  * Forma výuky: Prezenční Délka výuky: 6 hodin : Praha Cena za osobu: 4 990 Kč bez DPH
  Poznámka: oběd v ceně Celková cena: Kč bez DPH Var. symbol: bude upřesněno Uzávěrka: 23.04.2024

  Harmonogam: 9:00 – 15:00 hod. :
  PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 ( najít na mapě )

  PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 ( najít na mapě )


4.990 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 [ najít na mapě ]


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Superficiální zásada a její praktické projevy v soudní a právní praxi (vybrané otázky se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky) (kurz)


[PODOBNÝ KURZ] Cíl semináře V rámci této nové přednášky bude seminář zaměřen na vybrané aspekty tzv. superficiální zásady a její praktické projevy v právní a soudní praxi. Jde o jednu z nejzásadnějších změn, která se v praxi promítá v mnoha různých podobách působících značné potíže. V rámci semináře budou souhrnněji vysvětlena zejména následující podtémata:
 • východiska právního stavu do 31. 12. 2013 a po 1. 1. 2014
 • přechodná ustanovení občanského zákoníku k pozemkům a stavbám a superficiá

  Začátek: 25.06.2024 09:00 (út)
  *
  * Forma výuky: Prezenční Délka výuky: 6 hodin : Praha Cena za osobu: 4 990 Kč bez DPH
  Poznámka: oběd v ceně Celková cena: Kč bez DPH Var. symbol: bude upřesněno Uzávěrka: 18.06.2024

  Harmonogam: 9:00 – 15:00 hod. :
  PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 ( najít na mapě )

  PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 ( najít na mapě )  Změna ceny: 4.990 Kč/Kurz   [6.038 včetně DPH ]


4.990 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


online - eLearning, ON-LINE - návod k účasti


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Superficiální zásada a její praktické projevy v soudní a právní praxi (vybrané otázky se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky) (seminář)


[PODOBNÝ KURZ] Cíl semináře V rámci této nové přednášky bude seminář zaměřen na vybrané aspekty tzv. superficiální zásady a její praktické projevy v právní a soudní praxi. Jde o jednu z nejzásadnějších změn, která se v praxi promítá v mnoha různých podobách působících značné potíže. V rámci semináře budou souhrnněji vysvětlena zejména následující podtémata:
 • východiska právního stavu do 31. 12. 2013 a po 1. 1. 2014
 • přechodná ustanovení občanského zákoníku k pozemkům a stavbám a superficiá

  Začátek: 25.06.2024 09:00 (út)
  *
  * Forma výuky: Online Délka výuky: 6 hodin : ON-LINE Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH
  Celková cena: Kč bez DPH Var. symbol: bude upřesněno Uzávěrka: 18.06.2024

  Harmonogam: 9:00 – 15:00 hod. :
  ON-LINE - návod k účasti

  ON-LINE - návod k účasti


2.990 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 [ najít na mapě ]

Vybrané otázky podílového spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky se zaměřením na likvidaci spoluvlastnického vztahu a správu společné věci (kurz)


Začátek: 24.09.2024 09:00 (út)
*
* Forma výuky: Prezenční Délka výuky: 6 hodin : Praha Cena za osobu: 4 990 Kč bez DPH
Poznámka: oběd v ceně Celková cena: Kč bez DPH Var. symbol: bude upřesněno Uzávěrka: 17.09.2024

Harmonogam: 9:00 – 15:00 hod. :
PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 ( najít na mapě )

PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 ( najít na mapě )


6.038 Kč/Kurz
online - eLearning, ON-LINE - návod k účasti

Vybrané otázky podílového spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky se zaměřením na likvidaci spoluvlastnického vztahu a správu společné věci (kurz)


Začátek: 24.09.2024 09:00 (út)
*
* Forma výuky: Online Délka výuky: 6 hodin : ON-LINE Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH
Celková cena: Kč bez DPH Var. symbol: bude upřesněno Uzávěrka: 17.09.2024

Harmonogam: 9:00 – 15:00 hod. :
ON-LINE - návod k účasti

ON-LINE - návod k účastiZměna ceny: 2.990 Kč/Kurz   [3.618 včetně DPH ]


3.618 Kč/Kurz

Další naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Vybrané | otázky | podílového | spoluvlastnictví | rozhodovací | praxi | Nejvyššího | soudu | České | republiky | zaměřením | likvidaci | spoluvlastnického | vztahu | správu | společné | věci
 Pořadatel kurzu: Aliaves Co., a.s.

Aliaves je akciová společnost působící na českém trhu od roku 2009. Hlavní činností společnosti jsou vzdělávací a poradenské služby ve všech oblastech činnosti veřejné správy. Díky úzké spolupráci našich konzultantů s ústředními orgány státu a profesionální znalosti požadavků obcí, měst a krajů jsme schopni zajistit adekvátní nabídku. Posláním společnosti Aliaves je snaha o předávání postupů a vědomostí zaměstnancům veřejné správy a prostřednictvím přednášek, seminářů a odborných školení dlouhodobě zajišťovat informovanost o aktuální domácí legislativě a legislativě Evropské unie. ...dále viz: Aliaves Co., a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu


Dotaz ke kurzu Vybrané otázky podílového spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky se zaměřením na likvidaci spoluvlastnického vztahu a správu společné věci
text dotazu,
ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě
pro kontrolu zadejte znovu Váš email
Vaše jméno     a příjmení
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo            

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku (antispam)
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-105991


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Vybrané otázky podílového spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky se zaměřením na likvidaci spoluvlastnického vztahu a správu společné věci


 • 06.06.2023 Praha - Vybrané otázky podílového spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky se zaměřením na likvidaci spoluvlastnického vztahu a správu společné věci
   ... cena: 4.990 Kurz/Kč bez DPH Aliaves Co., a.s.

 • 06.06.2023 online - Vybrané otázky podílového spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky se zaměřením na likvidaci spoluvlastnického vztahu a správu společné věci Aliaves Co., a.s.

 • 24.09.2024 Praha - Vybrané otázky podílového spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky se zaměřením na likvidaci spoluvlastnického vztahu a správu společné věci
   ... cena: 4.990 Kurz/Kč bez DPH Aliaves Co., a.s.

 • 24.09.2024 online - Vybrané otázky podílového spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky se zaměřením na likvidaci spoluvlastnického vztahu a správu společné věci Aliaves Co., a.s. •  

  Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

  Kurzy a akce

  kurzy rekvalifikace
  2022-05-11 


  ^

  Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

  kurzy rekvalifikace
  2022-02-09 


  ^

  kurz freedivingu

  kurz rekvalifikace
  2022-02-04 


  ^

   

  Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


  Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

   

  Registrace nové školící firmy


  Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
   

  REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


  MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

   


  rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2023 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
  CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info