REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # SKOLENI OBSLUH MOTOROVYCH MANIPULACNICH VOZIKU VZV

 
Akreditovaný seminář #  

ŠKOLENÍ OBSLUH MOTOROVÝCH MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ [VZV]Cena kurzu:
    ... bez DPH: 2.066 Kč/kurz
    ... včetně DPH: 2.500 Kč/kurz


Školení řidičů motorových vozíků - na základě uvedených oprávnění-certifikátů [návaznost na certifikáty jakosti ISO 900.] a v souladu s platnou legislativou provádíme školení [kurzy] řidičů [obsluh] motorových manipulačních vozíků [VZV aj.] a technické kontroly motorových manipulačních vozíků. ... © JAN KALODA - MOTOROVÉ MANIPULAČNÍ VOZÍKY
 
Přihláška na kurz & termín:
ŠKOLENÍ OBSLUH MOTOROVÝCH MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ [VZV]

Téma kurzu: VZV manipulační vozíky, Rekvalifikační kurzy, Systémy řízení a ISO, Doprava, logistika, Školení řidičů, Školství a pedagogika

Přednáší ...

Jan Kaloda,

CERTIFIKÁTY: Zkušební komisař obsluh motorových manipulačních vozíků - ev.č. ZK 023


Program kurzu, obsah studia ...

ŠKOLENÍ OBSLUH MOTOROVÝCH MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ

PLATNÁ LEGISLATIVA :
Zákony č. 262/2006 Sb. [ZP],309/2006 Sb., 22/1997 Sb., 251/2005 Sb., 465/2006 Sb., 56/2001 Sb., 12/1997 Sb.,13/1997 Sb.,193/2003 Sb,
Vyhlášky MDS č.30/2001 Sb., 341/2002 Sb.,555/2002 Sb.,
Nařízení vlády č.495/2001 Sb., 168/2002 Sb.,11/2002 Sb.,24/2003 Sb.,378/2001 Sb.,101/2005 Sb., 178/2001 Sb.,406/2004 Sb.,591/2006 Sb.,592/2006 Sb.,
ČSN ISO 3691+Amd 1, ČSN ISO 5053,ČSN EN ISO 780,ČSN EN 1726-1,1726-2, ČSN EN 1551, ČSN EN 1459, ČSN EN 1755, ČSN EN 45004, ČSN EN 45012, ČSN EN 50272-3, ČSN 268805, ČSN 269030, ČSN269010, ČSN 269110, ČSN 269630, ČSN 269631, ČSN 269632, TPG 403 01

AKTUALITY: Užitečné rady pro provozovatele:
* Provozovatel je plně zodpovědný za zajištění bezpečného provozu motorových manipulačních vozíků dle Z.č. 262/06 Sb. [ZP].
* Při dodavatelských službách [např. školení řidičů VZV, techn. kontroly] je povinen provozovatel zjistit platnost certifikátů dodavatelské firmy.
* Školení na základě starých osvědčení instruktora ŘMV vydaných v DESTA Děčín bylo možné provádět maximálně do konce roku 2003, kdy vypršela platnost 5 let od posledního prodloužení v roce 1998 [dle dřívějšího znění ČSN 268805].
* Technické kontroly, na základě nového znění ČSN 268805, může provádět pouze výrobce - a to jen u svých vozíků, nebo nezávislý kontrolní technik na základě certifikátu pro vozíky všech výrobců - nezávislý na výrobě, servisu a provozovatele. [Běžné servisy TK provádět nesmějí]


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Na kurz si přineste potvrzení od lékaře - schopen jako obsluha VZV + fotku na průkaz.

Kurz trvá obvykle 2 dny od 8 do 14 h.


Školení řidičů motorových vozíků

Jaké jsou podmínky pro školení řidičů motorových vozíků pro provoz jen ve vymezených prostorách jedné firmy? Jedná se většinou o zaměstnance, kteří si jen podle nutnosti převážejí a odvážejí výrobky od strojů většinou vozíky ručně vedenými. Musí být školeni výhradně certifikovaným instruktorem?

 

Podle ustanovení § 133 odst. 1 písm. e) zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich kvalifikační předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jejich práce a pracoviště; pravidelně ověřovat jejich znalost a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. O prováděném školení zaměstnavatel vede příslušnou dokumentaci.

V rámci prevence rizik podle ustanovení § 132a odst. 2 a odst. 3 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění, resp. minimalizaci neodstranitelných rizik – tedy i v souvislosti s provozem motorových manipulačních vozíků, mezi které se řadí i vozíky ručně vedené. Při vyhledávání a hodnocení jednotlivých rizik, resp. nebezpečí, souvisejících s provozem citovaných vozíků zaměstnavatel vychází též z příslušných ČSN, jako např. z:

 • ČSN EN 1459,
 • ČSN EN 1726-1,
 • ČSN EN 1726-2,
 • ČSN EN 1551,
 • ČSN EN 1755,

a dále pak z norem souvisejících.

V rámci prevence rizik podle ustanovení § 132a zákoníku práce ve vazbě na znění čl. 3.3.2 ČSN 26 8805 je zaměstnavatel (ve vazbě na obsah dotazu) povinen zejména:

 • stanovit rozsah školení z bezpečnostních předpisů (a to jak z teoretických znalostí, tak i praktických dovedností) – pro stanovení kvalifikačních požadavků na řidiče manipulačních vozíků, respektive řidiče budoucí,
 • zajistit proškolení řidičů, resp. budoucích řidičů v rozsahu dle písm. a),
 • u řidičů motorových manipulačních vozíků stanovit periodu pravidelného ověřování znalostí bezpečnostních předpisů,
 • u řidičů (obsluh) motorových manipulačních vozíků zajistit ověřování znalostí bezpečnostních předpisů v periodách dle písm. c).

Při určování kvalifikačních požadavků je zaměstnavatel povinen vycházet i z průvodní dokumentace – návodu k používání, dodávané s každým vozíkem, resp. s přídavným zařízením, podle nařízení vlády č. 24/2003 Sb. ve vazbě na výše citované ČSN.

Zaměstnavatel – provozovatel manipulačního vozíku má v zásadě možnost zajistit proškolení budoucího řidiče motorového manipulačního vozíku:

 • interní formou, vlastními silami – a to buď přímo (osobně), je-li sám dostatečně kvalifikován, nebo prostřednictvím pověřeného dostatečně kvalifikovaného zaměstnance,
 • externí formou – prostřednictvím dostatečně kvalifikovaného školitele, kupř. instruktora řidičů motorových vozíků, a to jak s osvědčením (podle dřívější praxe), tak i s certifikátem (podle praxe stávající).

V obou případech za kvalitu prováděného školení zodpovídá podle ustanovení § 133 odst. 1 písm. e) zákoníku práce zaměstnavatel – provozovatel příslušného vozíku, se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

 

Vypracoval Focal Point

osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/faq/skoleni_ridicu.php


Informace o rekvalifikaci


certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát

zkouska Kurz je ukončen zkouškou

ŠKOLENÍ OBSLUH MOTOROVÝCH MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ [VZV]
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]

(Termín bude upřesněn)
Olomouc - Olomoucký kraj, bude upřesněna 77900

ŠKOLENÍ OBSLUH MOTOROVÝCH MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ [VZV] - VZV (akreditovaný seminář)
dopolední vyučování


- Kurz je akreditován - - Kvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -
2.500 Kč/kurzVZV

(Termín bude upřesněn)
Olomouc - Olomoucký kraj, bude upřesněna 77900

ŠKOLENÍ OBSLUH MOTOROVÝCH MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ [VZV] - VZV (akreditovaný seminář)
dopolední vyučování


- Kurz je akreditován - - Kvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -
2.500 Kč/kurzVZV

(Termín bude upřesněn)
Olomouc - Olomoucký kraj, bude upřesněna 77900

ŠKOLENÍ OBSLUH MOTOROVÝCH MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ [VZV] - VZV (akreditovaný seminář)
dopolední vyučování


- Kurz je akreditován - - Kvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -
2.500 Kč/kurzVZVDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | ŠKOLENÍ | OBSLUH | MOTOROVÝCH | MANIPULAČNÍCH | VOZÍKŮ | [VZV]
 Pořadatel kurzu: JAN KALODA - MOTOROVÉ MANIPULAČNÍ VOZÍKY

Školení řidičů motorových manipulačních vozíků. Na základě uvedených oprávnění-certifikátů [návaznost na certifikáty jakosti ISO 900.] a v souladu s platnou legislativou provádíme školení [kurzy] řidičů [obsluh] motorových manipulačních vozíků [VZV aj.] a technické kontroly motorových manipulačních vozíků. ...dále viz: JAN KALODA - MOTOROVÉ MANIPULAČNÍ VOZÍKY
 


 

Dotaz ke kurzu


Dotaz ke kurzu ŠKOLENÍ OBSLUH MOTOROVÝCH MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ [VZV]
text dotazu,
ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě
pro kontrolu zadejte znovu Váš email
Vaše jméno     a příjmení
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo            

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku (antispam)
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-20489


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

ŠKOLENÍ OBSLUH MOTOROVÝCH MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ [VZV]


 • Prosinec 2023 Olomouc - ŠKOLENÍ OBSLUH MOTOROVÝCH MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ [VZV]  ... VZV JAN KALODA - MOTOROVÉ MANIPULAČNÍ VOZÍKY

 • Leden 2024 Olomouc - ŠKOLENÍ OBSLUH MOTOROVÝCH MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ [VZV]  ... VZV JAN KALODA - MOTOROVÉ MANIPULAČNÍ VOZÍKY

 • Únor 2024 Olomouc - ŠKOLENÍ OBSLUH MOTOROVÝCH MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ [VZV]  ... VZV JAN KALODA - MOTOROVÉ MANIPULAČNÍ VOZÍKY •  

  Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace


   

  Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


  Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

   

  Registrace nové školící firmy


  Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
   

  REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


  MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

   


  rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2023 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
  CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info