REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # UCETNICTVI A DANE NESTATNI NEZISKOVE ORGANIZACE PRO ROK 2024 V PRIKLADECH

 
Rekvalifikační-kurzy.info | Účetnictví obecně | Nezisková sféra | Kurzy on-line ve virtuální učebně | DPH, Daně > Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace pro rok 2024 v příkladech

Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace pro rok 2024 v příkladechCena kurzu:
    ... bez DPH: 2.890 CZK /Kurz
    ... včetně DPH: 3.497 CZK /Kurz


Zajímají vás konkrétní postupy účtování specifických transakcí u spolků, obecně prospěšných společností, nadací, církví a u dalších nestátních neziskových organizací? Jak se projeví tyto operace ve zdanění organizace? Praktické příklady. Na praktických příkladech si procvičíte účtování a zdanění v nestátních neziskových organizacích. Zjistíte, jaké jsou možnosti účtování a zdanění transakcí, které neziskové organizace v praxi provádějí, které postupy jsou vhodné v kterých situacích, podmínky, výhody a nevýhody různých možností. Je třeba základní znalost účetních a daňových postupů v nestátních neziskových organizacích. * Účtování a zdanění vybraných transakcí specifických pro nestátní neziskový sektor: • přijatá investiční dotace, • přijatá provozní dotace – čerpání v jednom či více letech, předplacení či předfinancování ze strany organizace, nepřímé náklady…, • přijatý investiční dar – bezúplatně nabytý majetek, majetek nakoupený částečně či plně z účelových peněžních darů, • přijatý provozní dar – použití nyní či v budoucích letech (různé způsoby účtování, použití osvobození dle § 19b zákona o daních z příjmů…), • přijatý nepeněžní dar – na provoz, pro třetí strany (potravinová banka, šatstvo…), • přijaté dědictví, • veřejná sbírka formou výběru peněžních příspěvků, • prodej výrobků a služeb obecně, • prodej výrobků z pracovní dílny, • prodej předmětů a vstupenek v rámci veřejné sbírky, • reklama, propagace, sponzoring, • benefiční koncert, výstava…, • charitativní obchůdky, • benefiční aukce, dražba, • nákup a užívání dlouhodobého majetku, • prodej dlouhodobého majetku. Odpovědi na dotazy. ... © 1. VOX a.s.
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace pro rok 2024 v příkladech ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace pro rok 2024 v příkladech s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Rekvalifikační kurz :
Vzdělávací program Mzdové účetnictví [84 vyučovacích hodin] akreditovaný MŠMT
Pardubice , Pardubický kraj
 > Mzdové účetnictví

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Rekvalifikační kurz :
Vzdělávací program Účetnictví [125 vyučovacích hodin] akreditovaný MŠMT
Pardubice , Pardubický kraj
 > Účetnictví [125 vyučovacích hodin]

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Rekvalifikační kurz :
V rekvalifikačním kurzu Účetnictví [s využitím výpočetní techniky] s rozsahem 166 vyučovacích hodin, zahajovaném dne 11. 11.
Pardubice , Pardubický kraj
 > Účetnictví [s využitím výpočetní techniky]

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Cíle kurzu: V tomto online kurzu se naučíte mzdové účetnictví. Témata kurzu jsou: zákoník práce, odměňování, zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů, pracovní neschopnost, srážky, důchodové pojištění, odškodnění pracovních úrazů, náhrady za služební cesty.
on-line , eLearning
 > Mzdové účetnictví – online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Cíle kurzu: On-line kurz Účetnictví a daně pro praxi je ideální přípravou pro práci v oboru účetnictví. Naučíte se v něm účetnictví od úplných základů až po složité účetní operace.
on-line , eLearning
 > Účetnictví a daně pro praxi - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Cíle kurzu: Online kurz Účetnictví a Daňový specialista Premium je vhodný pro všechny, kteří se chtějí naučit celou oblast účetnictví a zároveň agendu daňového specialisty . Popis: Komu je kurz určen Všem, kteří  se chtějí naučit celou agendu účetnictví a zároveň chtějí znát daňovou problematiku .
on-line , eLearning
 > Účetnictví a Daňový specialista Premium - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Cíle kurzu: V on-line kurzu Účetnictví, daně a daňová evidence se naučíte celou účetní agendu od základů až k složitějším účetním operacím. Dále budete vědět, jak vést daňovou evidenci a porozumíte základům daňového systému ČR.
on-line , eLearning
 > Učetnictví, daně a daňová evidence - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Cíle kurzu: Tento online kurz je určen pro všechny, kteří mají základní znalosti účetnictví a chtějí je dále rozvíjet. Je vhodný také pro zopakování zapomenutých znalostí z účetní oblasti.
on-line , eLearning
 > Účetnictví pro pokročilé – online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Cíle kurzu: Kurz Účetnictví pro praxi spojuje kurzy Základy účetnictví a Účetnictví pro pokročilé . Je určen pro ty z Vás, kteří chtějí proniknout do problematiky účetnictví od základů až po náročnější účtování.
on-line , eLearning
 > Účetnictví pro praxi - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Cíle kurzu: V tomto online kurzu se naučíte základy účetnictví. Témata kurzu jsou: legislativa účetnictví, rozvaha, výkaz zisků a ztrát, podvojnost, účtování pokladny a banky, zúčtovací vztahy, DPH, majetek, zásoby, mzdy a jejich zaúčtování, zdravotní pojištění a sociální pojištění.
on-line , eLearning
 > Základy účetnictví – online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Rekvalifikační kurz :
1. Aktuální informace z oblasti DPH, přijaté změny ZDPH pro r.
Brno , Jihomoravský kraj
 > DPH u obcí, měst, statutárních měst, hl. města Prahy, krajů i jiných neziskových subjektů v roce 2024 a navržené změny ZDPH 2025-2027

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Cíle kurzu: V tomto online kurzu se naučíte mzdové účetnictví. Témata kurzu jsou: zákoník práce, odměňování, zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů, pracovní neschopnost, srážky, důchodové pojištění, odškodnění pracovních úrazů, náhrady za služební cesty.
on-line , eLearning
 > Mzdové účetnictví – online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Cíle kurzu: On-line kurz Účetnictví a daně pro praxi je ideální přípravou pro práci v oboru účetnictví. Naučíte se v něm účetnictví od úplných základů až po složité účetní operace.
on-line , eLearning
 > Účetnictví a daně pro praxi - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Cíle kurzu: Online kurz Účetnictví a Daňový specialista Premium je vhodný pro všechny, kteří se chtějí naučit celou oblast účetnictví a zároveň agendu daňového specialisty . Popis: Komu je kurz určen Všem, kteří  se chtějí naučit celou agendu účetnictví a zároveň chtějí znát daňovou problematiku .
on-line , eLearning
 > Účetnictví a Daňový specialista Premium - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Cíle kurzu: V on-line kurzu Účetnictví, daně a daňová evidence se naučíte celou účetní agendu od základů až k složitějším účetním operacím. Dále budete vědět, jak vést daňovou evidenci a porozumíte základům daňového systému ČR.
on-line , eLearning
 > Učetnictví, daně a daňová evidence - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Cíle kurzu: Tento online kurz je určen pro všechny, kteří mají základní znalosti účetnictví a chtějí je dále rozvíjet. Je vhodný také pro zopakování zapomenutých znalostí z účetní oblasti.
on-line , eLearning
 > Účetnictví pro pokročilé – online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Cíle kurzu: Kurz Účetnictví pro praxi spojuje kurzy Základy účetnictví a Účetnictví pro pokročilé . Je určen pro ty z Vás, kteří chtějí proniknout do problematiky účetnictví od základů až po náročnější účtování.
on-line , eLearning
 > Účetnictví pro praxi - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Cíle kurzu: V tomto online kurzu se naučíte základy účetnictví. Témata kurzu jsou: legislativa účetnictví, rozvaha, výkaz zisků a ztrát, podvojnost, účtování pokladny a banky, zúčtovací vztahy, DPH, majetek, zásoby, mzdy a jejich zaúčtování, zdravotní pojištění a sociální pojištění.
on-line , eLearning
 > Základy účetnictví – online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí zorientovat v  soustavě daní a získat základní znalosti v této oblasti.
Hradec Králové , Královohradecký kraj
 > Základy daní - daně v praxi

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Rekvalifikační kurz :
Kurz je určen pro zájemce, kteří se chtějí věnovat mzdovému účetnictví v praxi. Je určen pro začátečníky nebo pro ty, kteří si chtějí oprášit základní znalosti a nabýt nové dovednosti z oblasti mzdového účetnictví.
Ostrava-Vítkovice , Moravskoslezský kraj
 > Mzdové účetnictví se základy personalistiky v programu POHODA, rekvalifikace MŠMT ČR

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Rekvalifikační kurz :
Kurz je určen pro zájemce, kteří se chtějí věnovat mzdovému účetnictví v praxi. Je určen pro začátečníky nebo pro ty, kteří si chtějí oprášit základní znalosti a nabýt nové dovednosti z oblasti mzdového účetnictví.
Ostrava-Vítkovice , Moravskoslezský kraj
 > Mzdové účetnictví se základy personalistiky, rekvalifikace MŠMT ČR

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem.
Praha 5 , Praha
 > Vedení účetnictví a účetních podkladů v MS Excel


Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace pro rok 2024 v příkladech

Téma kurzu: Účetnictví obecně, Nezisková sféra, Kurzy on-line ve virtuální učebně, DPH, Daně,

Určeno pro ...

Účetním, daňovým poradcům, auditorům či jiným ekonomickým pracovníkům v neziskových organizacích. Školení je relevantní pro nestátní neziskové organizace, tj. organizace nezaložené za účelem podnikání účtující dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. v platném znění. Jedná se zejména o spolky (bývalá občanská sdružení), svazy, organizace zaměstnavatelů, zájmová sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní organizace, školské právnické osoby, veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, honební společenstva a další organizace nezaložené za účelem podnikání.


Přednáší ...


Ing. Jan Černý


Program kurzu, obsah studia ...
Účtování a zdanění vybraných transakcí specifických pro nestátní neziskový sektor:

přijatá investiční dotace,

přijatá provozní dotace – čerpání v jednom či více letech, předplacení či předfinancování ze strany organizace, nepřímé náklady…,

přijatý investiční dar – bezúplatně nabytý majetek, majetek nakoupený částečně či plně z účelových peněžních darů,

přijatý provozní dar – použití nyní či v budoucích letech (různé způsoby účtování, použití osvobození dle § 19b zákona o daních z příjmů…),

přijatý nepeněžní dar – na provoz, pro třetí strany (potravinová banka, šatstvo…),

přijaté dědictví,

veřejná sbírka formou výběru peněžních příspěvků,

prodej výrobků a služeb obecně,

prodej výrobků z pracovní dílny,

prodej předmětů a vstupenek v rámci veřejné sbírky,

reklama, propagace, sponzoring,

benefiční koncert, výstava…,

charitativní obchůdky,

benefiční aukce, dražba,

nákup a užívání dlouhodobého majetku,

prodej dlouhodobého majetku.


Odpovědi na dotazy.Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).


Obsah kurzu/školení
Účtování a zdanění vybraných transakcí specifických pro nestátní neziskový sektor:

přijatá investiční dotace,

přijatá provozní dotace – čerpání v jednom či více letech, předplacení či předfinancování ze strany organizace, nepřímé náklady…,

přijatý investiční dar – bezúplatně nabytý majetek, majetek nakoupený částečně či plně z účelových peněžních darů,

přijatý provozní dar – použití nyní či v budoucích letech (různé způsoby účtování, použití osvobození dle § 19b zákona o daních z příjmů…),

přijatý nepeněžní dar – na provoz, pro třetí strany (potravinová banka, šatstvo…),

přijaté dědictví,

veřejná sbírka formou výběru peněžních příspěvků,

prodej výrobků a služeb obecně,

prodej výrobků z pracovní dílny,

prodej předmětů a vstupenek v rámci veřejné sbírky,

reklama, propagace, sponzoring,

benefiční koncert, výstava…,

charitativní obchůdky,

benefiční aukce, dražba,

nákup a užívání dlouhodobého majetku,

prodej dlouhodobého majetku.


Odpovědi na dotazy.Cíl školení / poznámka ke kurzu

Zajímají vás konkrétní postupy účtování specifických transakcí u spolků, obecně prospěšných společností, nadací, církví a u dalších nestátních neziskových organizací?
Jak se projeví tyto operace ve zdanění organizace?
Praktické příklady.

Na praktických příkladech si procvičíte účtování a zdanění v nestátních neziskových organizacích. Zjistíte, jaké jsou možnosti účtování a zdanění transakcí, které neziskové organizace v praxi provádějí, které postupy jsou vhodné v kterých situacích, podmínky, výhody a nevýhody různých možností. Je třeba základní znalost účetních a daňových postupů v nestátních neziskových organizacích.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace pro rok 2024 v příkladech
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Účetnictví a daně ve stavebnictví – aktuálně a pro rok 2024 (seminář)
9. 5. 2024; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Cílem semináře je seznámit vás s daňovým režimem prodeje nemovitostí a jejich pronájmu a s pravidly týkajícími se uplatňování snížené sazby daně, případně osvobození od daně. Zaměříme se zejména na praktické příklady DPH ve stavebnictví s vazbou na kontrolní hlášení.
*


úvod – aktuální legislativní stav, směrnice Rady, judikatura ESD, výhled na rok 2024,
předmět daně, osvobozená plnění, základ daně, datum uskutečnění zdanitelného plnění,
místo plnění u služeb souvisejících s nemovitostí, stavební práce mimo tuzemsko,
nemovitosti mimo ČR a DPH, registrace k DPH mimo tuzemsko,
vymezení základních pojmů dle NOZ – byt, bytový dům, rodinný dům, byt pro sociální bydlení,
dům pro sociální bydlení, rodinný dům pro sociální bydlení, místnost,
věc, součást věci, příslušenství věci, příslušenství bytu, nedokončené stavby,
stavební a montážní práce, opravy dokončených staveb – režim dle § 92e-RPDP,
vzory daňových dokladů, zaúčtování, zálohové platby, opravné doklady,
sazby daně u stavebních nebo montážních prací, u oprav, údržby, změn dokončených staveb a jejich příslušenství a u výstavby nových objektů,
sazby daně při převodu nemovitosti, sazby daně při zřízení věcného břemene,
informace GFŘ k přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví,
klasifikace CZ – CPA 41 až 43 a její problematika v praxi,
nemovitosti – dodání stavby a pozemku, právo stavby a DPH, pětiletý test, osvobození, RPDP,
informace GFŘ k DPH u nemovitostí,
úprava odpočtu daně v souvislosti s pronájmem bytových prostor,
nájemní vztahy a DPH,
dlouhodobý majetek – pozemky, stavby, zařízení – vstupní ceny, vykazování, odpisy, inventarizace,
leasing nemovitostí,
nedokončená výroba ve stavebnictví,
fakturace ve stavebnictví – zálohy, evidence pohledávek, zádržné, smluvní pokuty,
financování staveb – dotace, úvěry, půjčky,
daň z nemovitostí a daň z převodu nemovitostí – základní pravidla.

Odpovědi na dotazy.9. 5. 2024; 9:00–14:00 - - - - - kód: 2402980 - 2 490 Kč + DPH Základní cena, kód: 240298A - 4 731 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 240298B - 6 723 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 240298C - 8 466 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.490 CZK /KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


online - eLearning, ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Účetnictví a daně ve stavebnictví – aktuálně a pro rok 2024 (seminář)
9. 5. 2024; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Cílem semináře je seznámit vás s daňovým režimem prodeje nemovitostí a jejich pronájmu a s pravidly týkajícími se uplatňování snížené sazby daně, případně osvobození od daně. Zaměříme se zejména na praktické příklady DPH ve stavebnictví s vazbou na kontrolní hlášení.
*


úvod – aktuální legislativní stav, směrnice Rady, judikatura ESD, výhled na rok 2024,
předmět daně, osvobozená plnění, základ daně, datum uskutečnění zdanitelného plnění,
místo plnění u služeb souvisejících s nemovitostí, stavební práce mimo tuzemsko,
nemovitosti mimo ČR a DPH, registrace k DPH mimo tuzemsko,
vymezení základních pojmů dle NOZ – byt, bytový dům, rodinný dům, byt pro sociální bydlení,
dům pro sociální bydlení, rodinný dům pro sociální bydlení, místnost,
věc, součást věci, příslušenství věci, příslušenství bytu, nedokončené stavby,
stavební a montážní práce, opravy dokončených staveb – režim dle § 92e-RPDP,
vzory daňových dokladů, zaúčtování, zálohové platby, opravné doklady,
sazby daně u stavebních nebo montážních prací, u oprav, údržby, změn dokončených staveb a jejich příslušenství a u výstavby nových objektů,
sazby daně při převodu nemovitosti, sazby daně při zřízení věcného břemene,
informace GFŘ k přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví,
klasifikace CZ – CPA 41 až 43 a její problematika v praxi,
nemovitosti – dodání stavby a pozemku, právo stavby a DPH, pětiletý test, osvobození, RPDP,
informace GFŘ k DPH u nemovitostí,
úprava odpočtu daně v souvislosti s pronájmem bytových prostor,
nájemní vztahy a DPH,
dlouhodobý majetek – pozemky, stavby, zařízení – vstupní ceny, vykazování, odpisy, inventarizace,
leasing nemovitostí,
nedokončená výroba ve stavebnictví,
fakturace ve stavebnictví – zálohy, evidence pohledávek, zádržné, smluvní pokuty,
financování staveb – dotace, úvěry, půjčky,
daň z nemovitostí a daň z převodu nemovitostí – základní pravidla.

Odpovědi na dotazy.9. 5. 2024; 9:00–14:00 - - - - - kód: 24A2980 - 2 490 Kč + DPH Základní cena, kód: 24A298A - 4 731 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 24A298B - 6 723 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 24A298C - 8 466 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.490 CZK /KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Společnost s ručením omezeným v účetnictví a daních, ve vazbě na zákon o obchodních korporacích (seminář)
30.5.2024; 9:00-14:00

[PODOBNÝ KURZ] Na semináři se seznámite s problematikou společníků a jednatelů s.r.o. a jejich činnosti z účetního a daňového hlediska.
*


specifické problémy v účetnictví a daní společnosti s ručením omezeným,
daňový a právní pohled na odměňování jednatele popř. členů dalších orgánů právnických osob,
rozdělování zisku,
rezervní fond,
jednatelská smlouva z pohledu zákona o obchodních korporacích,
povinnosti a odpovědnost jednatele a společníka s.r.o.,
způsoby zdanění příjmů jednatele a společníka,
nepeněžní příjmy: používání služebního auta, stravenky, poskytnutí ubytování apod.,
daňová uznatelnost jednotlivých nákladů pro společnost,
cestovní náhrady jednatelů a společníků s.r.o.,
souběh pracovního vztahu a výkonu funkce,
nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění jednatele a společníka s.r.o.,
odpovědnost za účetnictví, hmotná zodpovědnost, pojištění jednatele,
schvalování a zveřejňování účetní závěrky, změny a opravy účetnictví a daní po uzavření roku.

Odpovědi na dotazy.30.5.2024; 9:00-14:00 - - - - - kód: 2400970 - 2 690 Kč + DPH Základní cena, kód: 240097A - 5 111 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 240097B - 7 263 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 240097C - 9 146 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.690 CZK /KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah
- 18.07.2024

Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Účetnictví a daně nestátních neziskových organizací (kurz)
16. – 18. 7.2024; 9:00-16:00

[PODOBNÝ KURZ] Seznámíte se s účetní a daňovou legislativou nestátních neziskových organizací. Po absolvování kurzu budete umět zpracovávat účetnictví a daně v nestátních neziskových organizacích.
*


úvod do problematiky,
zákony a pravidla, podle kterých jsou jednotlivé typy NNO zakládány,
specifikace poslání NNO a jejich případné další činnosti (vedlejší, doplňková, hospodářská),
možnosti a pravidla podnikání NNO a dosahování dalších příjmů za účelem financování poslání,
dotace a přijaté dary jako zdroj financování,
specifické oblasti účtování NNO (dotace, dary, sledování výnosů a nákladů dle činností, režijní náklady),
odlišnosti v účetnictví NNO a podnikatelských subjektů: Odpisy dotovaného dlouhodobého majetku, účtování cizích měn, tvorba opravných položek a rezerv,
očekávané změny od roku 2024 ve výkazech, účetních metodách, povinnosti vést podvojné účetnictví a alternativní možnosti,
povinnosti ověřovat a zveřejňovat účetní závěrku a archivovat účetnictví,
registrační a další povinnosti NNO vůči správě daní,
specifiké problémy daně z příjmu právnických osob u neziskových organizací (osvobození výnosů, odčitatelná položka pro NNO),
DPH a neziskové organizace,
vznik povinnosti stát se plátcem DPH nebo osobou identifikované k dani,
krácení nároků na odpočet při použití pro jinou než ekonomickou činnost nebo pro osvobozená plnění,
stručný přehled ostatních daní,
správa daní, kontroly provádění povinnosti, sankce za nedodržování povinností,
možnosti právních vztahů mezi organizací a pracovníkem, který pro ni vykonává práci,
stručný přehled v pravidlech pro cestovní náhrady a benefity osob pracujících pro NO.

Odpovědi na dotazy.16. – 18. 7.2024; 9:00-16:00 - - - - - kód: 2401020 - 8 670 Kč + DPH Základní cena, kód: 240102A - 16 473 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 240102B - 23 409 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 240102C - 29 478 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

8.670 CZK /KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Účetnictví | daně | nestátní | neziskové | organizace | pro | rok | 2024 | příkladech
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-112970


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace pro rok 2024 v příkladech

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace pro rok 2024 v příkladech


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


^

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


^

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


^

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2024 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info