REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # DANOVE A UCETNI ASPEKTY DAROVANI A DALSICH FOREM FUNDRAISINGU VSTUP NA BENEFICNI AKCE BE

 
Rekvalifikační-kurzy.info | Účetnictví obecně | Nezisková sféra | Kurzy on-line ve virtuální učebně | DPH, Daně | Obchodní, prodejní dovednosti (Marketing) > Daňové a účetní aspekty darování a dalších forem fundraisingu (vstup na benefiční akce, benefiční prodeje, aukce a dražby apod.)

Daňové a účetní aspekty darování a dalších forem fundraisingu (vstup na benefiční akce, benefiční prodeje, aukce a dražby apod.)Cena kurzu:
    ... bez DPH: 2.890 CZK /Kurz
    ... včetně DPH: 3.497 CZK /Kurz


Na semináři si uvědomíte, co fundraisingové aktivity znamenají z pohledu účetnictví a jak se zobrazí v účetní závěrce neziskové organizace. Zjistíte, jak se fundraisingové aktivity promítnou při výpočtu daně z příjmů a v jakých případech mohou přinést organizaci povinnost platit daň z příjmů. Na konkrétních příkladech vám bude ukázáno zaúčtování a promítnutí v dani z příjmů, budete upozorněni i na případné dopady do daně z přidané hodnoty či daně silniční a budete též upozorněni na nutnou smluvní či jinou dokumentaci. Seminář se bude věnovat separátně darování a dalším druhům bezúplatného nabytí (dotace, dědictví, sbírky), dále pak různým druhům prodeje služeb a prodeje předmětů, ať již nakoupených, získaných darem nebo vyrobených ve vlastní dílně, bude se též věnovat různým druhům prodeje – trhy, internet, aukce či dražba. Bude probráno využití veřejné sbírky pro různé fundraisngové aktivity. Budou prodiskutovány možnosti realizace benefiční koncertů, plesů a dalších akcí, benefičn * Metody fundraisingu a jejich dopad do účetnictví, daně z příjmů a DPH. Darování: • jaké dary lze poskytnout, tedy jaké druhy darů rozlišujeme – peněžní x nepeněžní, účelové x neúčelové, investiční x neinvestiční, • dokumenty provázející poskytnutí daru – smlouva, potvrzení o poskytnutí daru apod., • dárci – podnikatel, rozpočtová či příspěvková organizace, nezisková organizace atd. – mohou uplatnit daňové zvýhodnění při poskytnutí daru, jaké jsou podmínky daňového zvýhodnění a jak se stanovuje, • jak se přijatý dar projeví v účetnictví neziskové organizace, • jak se přijatý dar projeví ve zdanění daní z příjmů neziskové organizace v případě, kdy jde či nejde o veřejně prospěšného poplatníka, • možné účetní a daňové režimy pro různé druhy darů, • evidence darů v neziskové organizaci – co je a není nutné, co je doporučená praxe. Jiné formy bezúplatného nabytí: • dotace – účtování a zdanění, dlouhodobý majetek nabytý z dotace, • dědictví – účtování dědictví ve formě dlouhodobého majetku, drobného majetku, zásob, pohledávek, finančního majetku, atd. – daňové dopady na daň z příjmů. Veřejná sbírka (bezúplatné i úplatné plnění): • kdy je veřejná sbírka dle zákona nutná, jak se zřizuje a jaká jsou základní pravidla, • sbírka formou bezúplatných plnění – pokladničky, bankovní účet, • sbírka formou úplatných plnění – prodej předmětů, prodej vstupenek, • jaké jsou dopady prodeje předmětů a prodeje vstupenek na daň z příjmů, DPH a EET bez veřejné sbírky a s veřejnou sbírkou. Úplatná plnění (prodeje předmětů, aukce, dražby, vstupné, tomboly,…): • vstup na benefiční akce, • poskytování různých druhů služeb, • benefiční prodej předmětů – nakoupeného zboží, předmětů vyrobených ve vlastní dílně, předmětů přijatých darem, • prodej formou aukce či dražby (vyvolávací cena x konečná cena, kupní cena věci x dar), • prodejní a darovací portály, • je to reklama nebo poděkování dárci? Dotazy a odpovědi. ... © 1. VOX a.s.
 
Přihláška na kurz & termín:
Daňové a účetní aspekty darování a dalších forem fundraisingu (vstup na benefiční akce, benefiční prodeje, aukce a dražby apod.)

Téma kurzu: Účetnictví obecně, Nezisková sféra, Kurzy on-line ve virtuální učebně, DPH, Daně, Obchodní, prodejní dovednosti (Marketing)

Určeno pro ...

Finančním manažerům, účetním a dalším ekonomickým pracovníkům neziskových organizací, účetním firmám a samostatným účetním pracujícím pro neziskovou sféru, daňovým poradcům, auditorům.
Mezi neziskové organizace, pro které je školení relevantní, patří zejména spolky (bývalá občanská sdružení) včetně svazů a jiných typů sdružení, sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní organizace a další organizace nezaložené za účelem podnikání.


Přednáší ...


Ing. Miroslava Nebuželská


Program kurzu, obsah studia ...
Metody fundraisingu a jejich dopad do účetnictví, daně z příjmů a DPH.


Darování:

jaké dary lze poskytnout, tedy jaké druhy darů rozlišujeme – peněžní x nepeněžní, účelové x neúčelové, investiční x neinvestiční,

dokumenty provázející poskytnutí daru – smlouva, potvrzení o poskytnutí daru apod.,

dárci – podnikatel, rozpočtová či příspěvková organizace, nezisková organizace atd. – mohou uplatnit daňové zvýhodnění při poskytnutí daru, jaké jsou podmínky daňového zvýhodnění a jak se stanovuje,

jak se přijatý dar projeví v účetnictví neziskové organizace,

jak se přijatý dar projeví ve zdanění daní z příjmů neziskové organizace v případě, kdy jde či nejde o veřejně prospěšného poplatníka,

možné účetní a daňové režimy pro různé druhy darů,

evidence darů v neziskové organizaci – co je a není nutné, co je doporučená praxe.
Jiné formy bezúplatného nabytí:

dotace – účtování a zdanění, dlouhodobý majetek nabytý z dotace,

dědictví – účtování dědictví ve formě dlouhodobého majetku, drobného majetku, zásob, pohledávek, finančního majetku, atd. – daňové dopady na daň z příjmů.


Veřejná sbírka (bezúplatné i úplatné plnění):

kdy je veřejná sbírka dle zákona nutná, jak se zřizuje a jaká jsou základní pravidla,

sbírka formou bezúplatných plnění – pokladničky, bankovní účet,

sbírka formou úplatných plnění – prodej předmětů, prodej vstupenek,

jaké jsou dopady prodeje předmětů a prodeje vstupenek na daň z příjmů, DPH a EET bez veřejné sbírky a s veřejnou sbírkou.


Úplatná plnění (prodeje předmětů, aukce, dražby, vstupné, tomboly,…):

vstup na benefiční akce,

poskytování různých druhů služeb,

benefiční prodej předmětů – nakoupeného zboží, předmětů vyrobených ve vlastní dílně, předmětů přijatých darem,

prodej formou aukce či dražby (vyvolávací cena x konečná cena, kupní cena věci x dar),

prodejní a darovací portály,

je to reklama nebo poděkování dárci?


Dotazy a odpovědi.Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).


Obsah kurzu/školení
Metody fundraisingu a jejich dopad do účetnictví, daně z příjmů a DPH.


Darování:

jaké dary lze poskytnout, tedy jaké druhy darů rozlišujeme – peněžní x nepeněžní, účelové x neúčelové, investiční x neinvestiční,

dokumenty provázející poskytnutí daru – smlouva, potvrzení o poskytnutí daru apod.,

dárci – podnikatel, rozpočtová či příspěvková organizace, nezisková organizace atd. – mohou uplatnit daňové zvýhodnění při poskytnutí daru, jaké jsou podmínky daňového zvýhodnění a jak se stanovuje,

jak se přijatý dar projeví v účetnictví neziskové organizace,

jak se přijatý dar projeví ve zdanění daní z příjmů neziskové organizace v případě, kdy jde či nejde o veřejně prospěšného poplatníka,

možné účetní a daňové režimy pro různé druhy darů,

evidence darů v neziskové organizaci – co je a není nutné, co je doporučená praxe.
Jiné formy bezúplatného nabytí:

dotace – účtování a zdanění, dlouhodobý majetek nabytý z dotace,

dědictví – účtování dědictví ve formě dlouhodobého majetku, drobného majetku, zásob, pohledávek, finančního majetku, atd. – daňové dopady na daň z příjmů.


Veřejná sbírka (bezúplatné i úplatné plnění):

kdy je veřejná sbírka dle zákona nutná, jak se zřizuje a jaká jsou základní pravidla,

sbírka formou bezúplatných plnění – pokladničky, bankovní účet,

sbírka formou úplatných plnění – prodej předmětů, prodej vstupenek,

jaké jsou dopady prodeje předmětů a prodeje vstupenek na daň z příjmů, DPH a EET bez veřejné sbírky a s veřejnou sbírkou.


Úplatná plnění (prodeje předmětů, aukce, dražby, vstupné, tomboly,…):

vstup na benefiční akce,

poskytování různých druhů služeb,

benefiční prodej předmětů – nakoupeného zboží, předmětů vyrobených ve vlastní dílně, předmětů přijatých darem,

prodej formou aukce či dražby (vyvolávací cena x konečná cena, kupní cena věci x dar),

prodejní a darovací portály,

je to reklama nebo poděkování dárci?


Dotazy a odpovědi.Cíl školení / poznámka ke kurzu

Na semináři si uvědomíte, co fundraisingové aktivity znamenají z pohledu účetnictví a jak se zobrazí v účetní závěrce neziskové organizace. Zjistíte, jak se fundraisingové aktivity promítnou při výpočtu daně z příjmů a v jakých případech mohou přinést organizaci povinnost platit daň z příjmů. Na konkrétních příkladech vám bude ukázáno zaúčtování a promítnutí v dani z příjmů, budete upozorněni i na případné dopady do daně z přidané hodnoty či daně silniční a budete též upozorněni na nutnou smluvní či jinou dokumentaci. Seminář se bude věnovat separátně darování a dalším druhům bezúplatného nabytí (dotace, dědictví, sbírky), dále pak různým druhům prodeje služeb a prodeje předmětů, ať již nakoupených, získaných darem nebo vyrobených ve vlastní dílně, bude se též věnovat různým druhům prodeje – trhy, internet, aukce či dražba. Bude probráno využití veřejné sbírky pro různé fundraisngové aktivity. Budou prodiskutovány možnosti realizace benefiční koncertů, plesů a dalších akcí, benefiční prodejů, aukcí a dražeb, využití crowdfundingových portálů apod.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Daňové a účetní aspekty darování a dalších forem fundraisingu (vstup na benefiční akce, benefiční prodeje, aukce a dražby apod.)
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Marketing a reklama – daňové a účetní aspekty (seminář)
6. 5. 2024; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Na semináři se dozvíte, jak zvolit při přípravě reklamní akce to nejoptimálnější řešení z pohledu daní a účetnictví. Seznámíte se s daňovými a účetními pravidly pro oblast marketingu a reklamy. V neposlední řadě se naučíte identifikovat daňově uznatelné náklady vyplývající z marketingových činností.
*


dopady daňových předpisů do oblasti marketingu podnikatelských subjektů – například: – propagační či dárkové poukazy, – akce podpory prodeje, – zákaznické promo akce, – školení pro zákazníky, – spotřebitelské soutěže, – problematika reklamních dárků a mnohé jiné,
daňově uznatelné náklady v marketingu (vliv na marketingové a finanční rozpočty),
dopady DPH na marketing a finanční plánování včetně technických otázek k vystavování daňových dokladů a zajištění důkazních prostředků z marketingových akcí apod.,
nutné podklady pro účely kontroly finančních úřadů v oblasti marketingu a reklamy,
představení konkrétních kontrol finančních úřadů v oblasti marketingu a doporučení pro prevenci chyb a rizik.

Odpovědi na dotazy.6. 5. 2024; 9:00–14:00 - - - - - kód: 2400830 - 2 890 Kč + DPH Základní cena, kód: 240083A - 5 491 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 240083B - 7 803 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 240083C - 9 826 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.890 CZK /KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


online - eLearning, ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Marketing a reklama – daňové a účetní aspekty (seminář)
6. 5. 2024; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Na semináři se dozvíte, jak zvolit při přípravě reklamní akce to nejoptimálnější řešení z pohledu daní a účetnictví. Seznámíte se s daňovými a účetními pravidly pro oblast marketingu a reklamy. V neposlední řadě se naučíte identifikovat daňově uznatelné náklady vyplývající z marketingových činností.
*


dopady daňových předpisů do oblasti marketingu podnikatelských subjektů – například: – propagační či dárkové poukazy, – akce podpory prodeje, – zákaznické promo akce, – školení pro zákazníky, – spotřebitelské soutěže, – problematika reklamních dárků a mnohé jiné,
daňově uznatelné náklady v marketingu (vliv na marketingové a finanční rozpočty),
dopady DPH na marketing a finanční plánování včetně technických otázek k vystavování daňových dokladů a zajištění důkazních prostředků z marketingových akcí apod.,
nutné podklady pro účely kontroly finančních úřadů v oblasti marketingu a reklamy,
představení konkrétních kontrol finančních úřadů v oblasti marketingu a doporučení pro prevenci chyb a rizik.

Odpovědi na dotazy.6. 5. 2024; 9:00–14:00 - - - - - kód: 24A0830 - 2 890 Kč + DPH Základní cena, kód: 24A083A - 5 491 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 24A083B - 7 803 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 24A083C - 9 826 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.890 CZK /KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Fakturace, daňové a účetní doklady v roce 2024 (seminář)
4. 6. 2024; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Po absolvování semináře budete vědět, jak mají správně vypadat doklady dle dotčených zákonů platných v ČR.
*

Občanský zákoník a jeho dopad do náležitostí dokladů, splatnost dokladů. Zákon o ochraně spotřebitele a živnostenský zákon – náležitosti dokladů dle těchto zákonů.

Zákon o účetnictví:
povinné náležitosti účetních dokladů,
srozumitelnost účetních dokladů a opravy účetních dokladů v návaznosti na legislativu v rámci zákona o DPH,
přepočet dokladů na českou měnu, účtování kurzových rozdílů,
povinná archivace dle zákona o účetnictví,
návaznost na daňovou uznatelnost dokladů dle zákona o daních z příjmů – daňové a nedaňové náklady,
České účetní standardy k výše uvedené problematice.

Zákon o DPH:
vystavování daňových dokladů, zjednodušené daňové doklady,
povinné náležitosti daňových dokladů – rozpoznání daňového dokladu dle náležitostí a nikoliv názvu,
proč není správně vystavená zálohová faktura daňovým dokladem,
fakturace v rámci přenesení daňové povinnosti, povinné náležitosti těchto dokladů,
podmínky věrohodnosti původu, neměnnosti a čitelnosti daňových dokladů oproti podmínkám v zákoně o účetnictví,
elektronicky vystavované faktury a jejich výhody (QR kód),
archivace dokladů dle zákona o DPH,
základ daně a vedlejší výdaje,
výpočet daně,
zaokrouhlování u daňových dokladů,
opravy dokladů (opravné daňové doklady), lhůty pro provedení oprav,
podmínky uplatnění nároku na odpočet,
problematika přenosu daňové povinnosti.

Odpovědi na dotazy.4. 6. 2024; 9:00–14:00 - - - - - kód: 2401750 - 2 690 Kč + DPH Základní cena, kód: 240175A - 5 111 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 240175B - 7 263 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 240175C - 9 146 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.690 CZK /KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


online - eLearning, ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Fakturace, daňové a účetní doklady v roce 2024 (seminář)
4. 6. 2024; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Po absolvování semináře budete vědět, jak mají správně vypadat doklady dle dotčených zákonů platných v ČR.
*

Občanský zákoník a jeho dopad do náležitostí dokladů, splatnost dokladů. Zákon o ochraně spotřebitele a živnostenský zákon – náležitosti dokladů dle těchto zákonů.

Zákon o účetnictví:
povinné náležitosti účetních dokladů,
srozumitelnost účetních dokladů a opravy účetních dokladů v návaznosti na legislativu v rámci zákona o DPH,
přepočet dokladů na českou měnu, účtování kurzových rozdílů,
povinná archivace dle zákona o účetnictví,
návaznost na daňovou uznatelnost dokladů dle zákona o daních z příjmů – daňové a nedaňové náklady,
České účetní standardy k výše uvedené problematice.

Zákon o DPH:
vystavování daňových dokladů, zjednodušené daňové doklady,
povinné náležitosti daňových dokladů – rozpoznání daňového dokladu dle náležitostí a nikoliv názvu,
proč není správně vystavená zálohová faktura daňovým dokladem,
fakturace v rámci přenesení daňové povinnosti, povinné náležitosti těchto dokladů,
podmínky věrohodnosti původu, neměnnosti a čitelnosti daňových dokladů oproti podmínkám v zákoně o účetnictví,
elektronicky vystavované faktury a jejich výhody (QR kód),
archivace dokladů dle zákona o DPH,
základ daně a vedlejší výdaje,
výpočet daně,
zaokrouhlování u daňových dokladů,
opravy dokladů (opravné daňové doklady), lhůty pro provedení oprav,
podmínky uplatnění nároku na odpočet,
problematika přenosu daňové povinnosti.

Odpovědi na dotazy.4. 6. 2024; 9:00–14:00 - - - - - kód: 24A1750 - 2 690 Kč + DPH Základní cena, kód: 24A175A - 5 111 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 24A175B - 7 263 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 24A175C - 9 146 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.690 CZK /KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Daňové a účetní aspekty darování a dalších forem fundraisingu (vstup na benefiční akce, benefiční prodeje, aukce a dražby apod.) (kurz)
5. 6. 2024; 9:00–16:00

5. 6. 2024; 9:00–16:00 - - - - - kód: 2403210 - 2 890 Kč + DPH Základní cena, kód: 240321A - 5 491 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 240321B - 7 803 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 240321C - 9 826 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

3.497 CZK /Kurz
online - eLearning, ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Daňové a účetní aspekty darování a dalších forem fundraisingu (vstup na benefiční akce, benefiční prodeje, aukce a dražby apod.) (seminář)
5. 6. 2024; 9:00–16:00

[PODOBNÝ KURZ] Na semináři si uvědomíte, co fundraisingové aktivity znamenají z pohledu účetnictví a jak se zobrazí v účetní závěrce neziskové organizace. Zjistíte, jak se fundraisingové aktivity promítnou při výpočtu daně z příjmů a v jakých případech mohou přinést organizaci povinnost platit daň z příjmů. Na konkrétních příkladech vám bude ukázáno zaúčtování a promítnutí v dani z příjmů, budete upozorněni i na případné dopady do daně z přidané hodnoty či daně silniční a budete též upozorněni na nutnou smluvní či jinou dokumentaci. Seminář se bude věnovat separátně darování a dalším druhům bezúplatného nabytí (dotace, dědictví, sbírky), dále pak různým druhům prodeje služeb a prodeje předmětů, ať již nakoupených, získaných darem nebo vyrobených ve vlastní dílně, bude se též věnovat různým druhům prodeje – trhy, internet, aukce či dražba. Bude probráno využití veřejné sbírky pro různé fundraisngové aktivity. Budou prodiskutovány možnosti realizace benefiční koncertů, plesů a dalších akcí, benefičn
*

Metody fundraisingu a jejich dopad do účetnictví, daně z příjmů a DPH.

Darování:
jaké dary lze poskytnout, tedy jaké druhy darů rozlišujeme – peněžní x nepeněžní, účelové x neúčelové, investiční x neinvestiční,
dokumenty provázející poskytnutí daru – smlouva, potvrzení o poskytnutí daru apod.,
dárci – podnikatel, rozpočtová či příspěvková organizace, nezisková organizace atd. – mohou uplatnit daňové zvýhodnění při poskytnutí daru, jaké jsou podmínky daňového zvýhodnění a jak se stanovuje,
jak se přijatý dar projeví v účetnictví neziskové organizace,
jak se přijatý dar projeví ve zdanění daní z příjmů neziskové organizace v případě, kdy jde či nejde o veřejně prospěšného poplatníka,
možné účetní a daňové režimy pro různé druhy darů,
evidence darů v neziskové organizaci – co je a není nutné, co je doporučená praxe. Jiné formy bezúplatného nabytí:
dotace – účtování a zdanění, dlouhodobý majetek nabytý z dotace,
dědictví – účtování dědictví ve formě dlouhodobého majetku, drobného majetku, zásob, pohledávek, finančního majetku, atd. – daňové dopady na daň z příjmů.

Veřejná sbírka (bezúplatné i úplatné plnění):
kdy je veřejná sbírka dle zákona nutná, jak se zřizuje a jaká jsou základní pravidla,
sbírka formou bezúplatných plnění – pokladničky, bankovní účet,
sbírka formou úplatných plnění – prodej předmětů, prodej vstupenek,
jaké jsou dopady prodeje předmětů a prodeje vstupenek na daň z příjmů, DPH a EET bez veřejné sbírky a s veřejnou sbírkou.

Úplatná plnění (prodeje předmětů, aukce, dražby, vstupné, tomboly,…):
vstup na benefiční akce,
poskytování různých druhů služeb,
benefiční prodej předmětů – nakoupeného zboží, předmětů vyrobených ve vlastní dílně, předmětů přijatých darem,
prodej formou aukce či dražby (vyvolávací cena x konečná cena, kupní cena věci x dar),
prodejní a darovací portály,
je to reklama nebo poděkování dárci?

Dotazy a odpovědi.5. 6. 2024; 9:00–16:00 - - - - - kód: 24A3210 - 2 890 Kč + DPH Základní cena, kód: 24A321A - 5 491 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 24A321B - 7 803 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 24A321C - 9 826 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.890 CZK /KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Daňové a účetní minimum pro neúčetní profese (seminář)
24. 7. 2024; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Na semináři si osvojíte základní ekonomické principy a postupy z hlediska daní a účetnictví, potřebné pro běžnou praxi obchodních korporací v roce 2024. Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn stanovisky MF a GFŘ k dané problematice. V průběhu semináře budou zodpovězeny dotazy účastníků.
*


vysvětlení základních ekonomických principů a postupů z hlediska daní a účetnictví, potřebných pro běžnou praxi obchodních společností (výsledek hospodaření, základní orientace v účetní osnově a sestavách účetní závěrky, účetní principy, náležitosti účetních dokladů, oběh dokladů a jejich archivace),
majetek, jeho evidence, odpisování a inventarizace (vysvětlení základních principů a postupů),
co je třeba vědět o evidování zásob (možnosti, skladové karty),
fakturace a související problémy,
náklady a výnosy (základní principy zachycení nákladů a výnosů v účetnictví, časové rozlišení, vybrané příklady daňových a nedaňových nákladů),
daň z příjmů (základní princip zdanění fyzických a právnických osob, rozdíl mezi účetním a daňovým výsledkem, povinnosti daňového subjektu),
DPH (základní pravidla aplikace daně, podmínky pro registraci, náležitosti daňových dokladů, postup při plněních ve vztahu k EU a zahraničí, splatnost DPH, související daňová tvrzení),
přehled dalších daní v ČR (stručné probrání jednotlivých daní a základních principů pro jejich aplikaci, zejména se zaměřením na základní povinnosti),
vztah se správcem daně (registrace, základní práva a povinnosti daňového subjektu, termíny podávání daňových tvrzení, počítání lhůt, kontrola správce daně a další),
další vybrané problémové okruhy (povinnosti při hrazení zdravotního a sociálního pojištění, problematika zaměstnanců, cestovních náhrad).

Odpovědi na dotazy.24. 7. 2024; 9:00–14:00 - - - - - kód: 2400380 - 2 890 Kč + DPH Základní cena, kód: 240038A - 5 491 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 240038B - 7 803 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 240038C - 9 826 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu (každý další účastník má slevu 15% ze základní ceny)

2.890 CZK /KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


online - eLearning, ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Daňové a účetní minimum pro neúčetní profese (seminář)
24. 7. 2024; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Na semináři si osvojíte základní ekonomické principy a postupy z hlediska daní a účetnictví, potřebné pro běžnou praxi obchodních korporací v roce 2024. Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn stanovisky MF a GFŘ k dané problematice. V průběhu semináře budou zodpovězeny dotazy účastníků.
*


vysvětlení základních ekonomických principů a postupů z hlediska daní a účetnictví, potřebných pro běžnou praxi obchodních společností (výsledek hospodaření, základní orientace v účetní osnově a sestavách účetní závěrky, účetní principy, náležitosti účetních dokladů, oběh dokladů a jejich archivace),
majetek, jeho evidence, odpisování a inventarizace (vysvětlení základních principů a postupů),
co je třeba vědět o evidování zásob (možnosti, skladové karty),
fakturace a související problémy,
náklady a výnosy (základní principy zachycení nákladů a výnosů v účetnictví, časové rozlišení, vybrané příklady daňových a nedaňových nákladů),
daň z příjmů (základní princip zdanění fyzických a právnických osob, rozdíl mezi účetním a daňovým výsledkem, povinnosti daňového subjektu),
DPH (základní pravidla aplikace daně, podmínky pro registraci, náležitosti daňových dokladů, postup při plněních ve vztahu k EU a zahraničí, splatnost DPH, související daňová tvrzení),
přehled dalších daní v ČR (stručné probrání jednotlivých daní a základních principů pro jejich aplikaci, zejména se zaměřením na základní povinnosti),
vztah se správcem daně (registrace, základní práva a povinnosti daňového subjektu, termíny podávání daňových tvrzení, počítání lhůt, kontrola správce daně a další),
další vybrané problémové okruhy (povinnosti při hrazení zdravotního a sociálního pojištění, problematika zaměstnanců, cestovních náhrad).

Odpovědi na dotazy.24. 7. 2024; 9:00–14:00 - - - - - kód: 24A0380 - 2 890 Kč + DPH Základní cena, kód: 24A038A - 5 491 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 24A038B - 7 803 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 24A038C - 9 826 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu (každý další účastník má slevu 15% ze základní ceny)

2.890 CZK /KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Daňové a účetní minimum pro asistenty a asistentky (seminář)
28. 8. 2024; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Cílem semináře je vysvětlit základní ekonomické principy a postupy z hlediska daní a účetnictví, potřebné pro běžnou praxi obchodních společností.
*

Účetní část:
výsledek hospodaření pohledem účetnictví (základní orientace v účetní osnově a sestavách účetní závěrky),
účetní principy, náležitosti účetních dokladů, oběh dokladů a jejich archivace,
majetek, jeho evidence, odpisování a inventarizace (základní postupy),
co je třeba vědět o evidování zásob (možnosti, skladové karty),
fakturace a související problémy,
náklady a výnosy (základní principy zachycení nákladů a výnosů v účetnictví, časové rozlišení).

Daňová část:
přehled daní v ČR (stručné probrání jednotlivých daní a základních principů pro jejich aplikaci, zejména se zaměřením na základní povinnosti)
daň z příjmů (základní princip zdanění fyzických a právnických osob, rozdíl mezi účetním a daňovým výsledkem, povinnosti daňového subjektu)
vztah se správcem daně (registrace, základní práva a povinnosti daňového subjektu, termíny podávání daňových tvrzení, počítání lhůt, kontrola správce daně)
daň z přidané hodnoty – základní pravidla aplikace daně (podmínky pro registraci, náležitosti daňových dokladů, postup při plněních ve vztahu k EU a zahraničí), splatnost DPH, související daňová tvrzení,
další vybrané problémové okruhy (zaměstnanci, cestovní náhrady apod.).

Odpovědi na dotazy.28. 8. 2024; 9:00–14:00 - - - - - kód: 2400320 - 2 890 Kč + DPH Základní cena, kód: 240032A - 5 491 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 240032B - 7 803 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 240032C - 9 826 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu (každý další účastník má slevu 15% ze základní ceny)

2.890 CZK /KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


online - eLearning, ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Daňové a účetní minimum pro asistenty a asistentky (seminář)
28. 8. 2024; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Cílem semináře je vysvětlit základní ekonomické principy a postupy z hlediska daní a účetnictví, potřebné pro běžnou praxi obchodních společností.
*

Účetní část:
výsledek hospodaření pohledem účetnictví (základní orientace v účetní osnově a sestavách účetní závěrky),
účetní principy, náležitosti účetních dokladů, oběh dokladů a jejich archivace,
majetek, jeho evidence, odpisování a inventarizace (základní postupy),
co je třeba vědět o evidování zásob (možnosti, skladové karty),
fakturace a související problémy,
náklady a výnosy (základní principy zachycení nákladů a výnosů v účetnictví, časové rozlišení).

Daňová část:
přehled daní v ČR (stručné probrání jednotlivých daní a základních principů pro jejich aplikaci, zejména se zaměřením na základní povinnosti)
daň z příjmů (základní princip zdanění fyzických a právnických osob, rozdíl mezi účetním a daňovým výsledkem, povinnosti daňového subjektu)
vztah se správcem daně (registrace, základní práva a povinnosti daňového subjektu, termíny podávání daňových tvrzení, počítání lhůt, kontrola správce daně)
daň z přidané hodnoty – základní pravidla aplikace daně (podmínky pro registraci, náležitosti daňových dokladů, postup při plněních ve vztahu k EU a zahraničí), splatnost DPH, související daňová tvrzení,
další vybrané problémové okruhy (zaměstnanci, cestovní náhrady apod.).

Odpovědi na dotazy.28. 8. 2024; 9:00–14:00 - - - - - kód: 24A0320 - 2 890 Kč + DPH Základní cena, kód: 24A032A - 5 491 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 24A032B - 7 803 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 24A032C - 9 826 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu (každý další účastník má slevu 15% ze základní ceny)

2.890 CZK /KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Daňové a účetní minimum pro neúčetní profese (seminář)
25. 10. 2024; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Na semináři si osvojíte základní ekonomické principy a postupy z hlediska daní a účetnictví, potřebné pro běžnou praxi obchodních korporací v roce 2024. Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn stanovisky MF a GFŘ k dané problematice. V průběhu semináře budou zodpovězeny dotazy účastníků.
*


vysvětlení základních ekonomických principů a postupů z hlediska daní a účetnictví, potřebných pro běžnou praxi obchodních společností (výsledek hospodaření, základní orientace v účetní osnově a sestavách účetní závěrky, účetní principy, náležitosti účetních dokladů, oběh dokladů a jejich archivace),
majetek, jeho evidence, odpisování a inventarizace (vysvětlení základních principů a postupů),
co je třeba vědět o evidování zásob (možnosti, skladové karty),
fakturace a související problémy,
náklady a výnosy (základní principy zachycení nákladů a výnosů v účetnictví, časové rozlišení, vybrané příklady daňových a nedaňových nákladů),
daň z příjmů (základní princip zdanění fyzických a právnických osob, rozdíl mezi účetním a daňovým výsledkem, povinnosti daňového subjektu),
DPH (základní pravidla aplikace daně, podmínky pro registraci, náležitosti daňových dokladů, postup při plněních ve vztahu k EU a zahraničí, splatnost DPH, související daňová tvrzení),
přehled dalších daní v ČR (stručné probrání jednotlivých daní a základních principů pro jejich aplikaci, zejména se zaměřením na základní povinnosti),
vztah se správcem daně (registrace, základní práva a povinnosti daňového subjektu, termíny podávání daňových tvrzení, počítání lhůt, kontrola správce daně a další),
další vybrané problémové okruhy (povinnosti při hrazení zdravotního a sociálního pojištění, problematika zaměstnanců, cestovních náhrad).

Odpovědi na dotazy.25. 10. 2024; 9:00–14:00 - - - - - kód: 2400390 - 2 890 Kč + DPH Základní cena, kód: 240039A - 5 491 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 240039B - 7 803 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 240039C - 9 826 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu (každý další účastník má slevu 15% ze základní ceny)

2.890 CZK /KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


online - eLearning, ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Daňové a účetní minimum pro neúčetní profese (seminář)
25. 10. 2024; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Na semináři si osvojíte základní ekonomické principy a postupy z hlediska daní a účetnictví, potřebné pro běžnou praxi obchodních korporací v roce 2024. Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn stanovisky MF a GFŘ k dané problematice. V průběhu semináře budou zodpovězeny dotazy účastníků.
*


vysvětlení základních ekonomických principů a postupů z hlediska daní a účetnictví, potřebných pro běžnou praxi obchodních společností (výsledek hospodaření, základní orientace v účetní osnově a sestavách účetní závěrky, účetní principy, náležitosti účetních dokladů, oběh dokladů a jejich archivace),
majetek, jeho evidence, odpisování a inventarizace (vysvětlení základních principů a postupů),
co je třeba vědět o evidování zásob (možnosti, skladové karty),
fakturace a související problémy,
náklady a výnosy (základní principy zachycení nákladů a výnosů v účetnictví, časové rozlišení, vybrané příklady daňových a nedaňových nákladů),
daň z příjmů (základní princip zdanění fyzických a právnických osob, rozdíl mezi účetním a daňovým výsledkem, povinnosti daňového subjektu),
DPH (základní pravidla aplikace daně, podmínky pro registraci, náležitosti daňových dokladů, postup při plněních ve vztahu k EU a zahraničí, splatnost DPH, související daňová tvrzení),
přehled dalších daní v ČR (stručné probrání jednotlivých daní a základních principů pro jejich aplikaci, zejména se zaměřením na základní povinnosti),
vztah se správcem daně (registrace, základní práva a povinnosti daňového subjektu, termíny podávání daňových tvrzení, počítání lhůt, kontrola správce daně a další),
další vybrané problémové okruhy (povinnosti při hrazení zdravotního a sociálního pojištění, problematika zaměstnanců, cestovních náhrad).

Odpovědi na dotazy.25. 10. 2024; 9:00–14:00 - - - - - kód: 24A0390 - 2 890 Kč + DPH Základní cena, kód: 24A039A - 5 491 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 24A039B - 7 803 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 24A039C - 9 826 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu (každý další účastník má slevu 15% ze základní ceny)

2.890 CZK /KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Daňové | účetní | aspekty | darování | dalších | forem | fundraisingu | (vstup | benefiční | akce, | prodeje, | aukce | dražby | apod.)
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu


Dotaz ke kurzu Daňové a účetní aspekty darování a dalších forem fundraisingu (vstup na benefiční akce, benefiční prodeje, aukce a dražby apod.)
text dotazu,
ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě
pro kontrolu zadejte znovu Váš email
Vaše jméno     a příjmení
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo            

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku (antispam)
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-112446


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Daňové a účetní aspekty darování a dalších forem fundraisingu (vstup na benefiční akce, benefiční prodeje, aukce a dražby apod.)


 • 05.06.2024 Praha - Daňové a účetní aspekty darování a dalších forem fundraisingu (vstup na benefiční akce, benefiční prodeje, aukce a dražby apod.) 1. VOX a.s.


  ... jiné, ale podobné kurzy/školení
  ... nebo hledat další podobné kurzy Daňové a účetní aspekty darování a dalších forem fundraisingu (vstup na benefiční akce, benefiční prodeje, aukce a dražby apod.)


 •  

  Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

  Kurzy a akce

  kurzy rekvalifikace
  2022-05-11 


  ^

  Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

  kurzy rekvalifikace
  2022-02-09 


  ^

  kurz freedivingu

  kurz rekvalifikace
  2022-02-04 


  ^

   

  Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


  Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

   

  Registrace nové školící firmy


  Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
   

  REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


  MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

   


  rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2024 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
  CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info