REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # PRUBEH KONTROLY U PRIJEMCU DOTACI AKTUALNE

 

Průběh kontroly u příjemců dotací aktuálněCena kurzu:
    ... bez DPH: 2.590 CZK /Kurz
    ... včetně DPH: 3.134 CZK /Kurz


Cílem kurzu je předání praktických zkušeností z dlouholetého výkonu kontroly na místě, příklady zjišťovaných nedostatků. * • výběr kontrolní akce a příprava na kontrolu, • vyžádané dokumenty ke kontrole, • způsoby účtování příjemců dotací, • co je nutno vědět o příjemcích dotací a návratných finančních výpomocí – spolky, pobočné spolky, nadace, obecně prospěšné společnosti, obchodní korporace aj. právnické osoby (statutární orgán, prokázání právní osobnosti, zápisy do veřejných rejstříků), změny na základě občanského zákoníku a dalších zákonů, • příklady konkrétního postupu kontroly u různých typů příjemců dotací, • porušení rozpočtové kázně a další zjišťované nedostatky, • příklad struktury a formulací v protokolu o kontrole. Odpovědi na dotazy. ... © 1. VOX a.s.
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Průběh kontroly u příjemců dotací aktuálně ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Průběh kontroly u příjemců dotací aktuálně s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Odborný program semináře: * právní rámec včetně novelizací * internetové aplikace a co v nich lze dohledat * pojem nemovitost, zásada superficies solo cedit, co je a co není součástí nemovitosti * předmět a obsah katastru (pozemek, budova, jednotky podle ZVB a OZ, právo stavby, vodní dílo)
Praha , Praha
 > Katastr nemovitostí, aktuálně, prakticky a v souvislostech

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Odborný program semináře: * právní rámec včetně novelizací * internetové aplikace a co v nich lze dohledat * pojem nemovitost, zásada superficies solo cedit, co je a co není součástí nemovitosti * předmět a obsah katastru (pozemek, budova, jednotky podle ZVB a OZ, právo stavby, vodní dílo)
online , eLearning
 > Katastr nemovitostí, aktuálně, prakticky a v souvislostech - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Akreditace: MV - AK - PV-698 - 2022; Směrnice a zákon o finanční kontrole - aktuálně (webinář)
online , eLearning
 > Směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve veřejné správě v r. 2024

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Na semináři budete upozorněni na nejčastější okruhy problémů, které daňový subjekt řeší v případě kontroly finančního úřadu. Představeny budou finanční správou typicky kontrolované oblasti.
Praha , Praha
 > Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Na semináři budete upozorněni na nejčastější okruhy problémů, které daňový subjekt řeší v případě kontroly finančního úřadu. Představeny budou finanční správou typicky kontrolované oblasti.
online , eLearning
 > Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Akreditace: MV - AK - PV-698 - 2022; Směrnice a zákon o finanční kontrole - aktuálně (webinář)
Praha , Praha
 > Směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve veřejné správě v r. 2024

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Rekvalifikační kurz :
Podmínky a formy kontroly – působnost zákona č. 255 - 2012 Sb.
Olomouc , Olomoucký kraj
 > Proces kontroly ve veřejné správě a zpracování kontrolních zjištění

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Základní témata semináře: * využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob * zásady práce s judikaturou správních soudů * judikatura správních soudů z oblasti stavebního práva a nové stavební právo - organizace veřejné správy (výkon státní správy a samosprávy, systémová
Praha , Praha
 > Nový stavební zákon a judikatura ve věcech stavebních - aktuálně

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Základní témata semináře: * využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob * zásady práce s judikaturou správních soudů * judikatura správních soudů z oblasti stavebního práva a nové stavební právo - organizace veřejné správy (výkon státní správy a samosprávy, systémová
online , eLearning
 > Nový stavební zákon a judikatura ve věcech stavebních - aktuálně - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Akreditace: MV - AK - PV-121 - 2024; Zákon o kontrole (webinář) Víte, při jakém typu kontroly se použije kontrolní řád a kdo je povinen se jím řídit? Odpověděli jste na obě otázky ano, ale potýkáte se ve své praxi s jeho uplatňováním?
online , eLearning
 > Zákon o kontrole v aplikační praxi

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Akreditace: MV - AK - PV-121 - 2024; Zákon o kontrole (webinář) Víte, při jakém typu kontroly se použije kontrolní řád a kdo je povinen se jím řídit? Odpověděli jste na obě otázky ano, ale potýkáte se ve své praxi s jeho uplatňováním?
Praha , Praha
 > Zákon o kontrole v aplikační praxi

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Školení je určeno mzdovým účetním, personalistům a dalším zaměstnancům, kteří se věnují mzdové problematice. Program online školení:  1.
Živé vysílání - ONLINE seminář , eLearning
 > MZDOVÁ ÚČTÁRNA – AKTUÁLNĚ JARO 2023 – ONLINE ŠKOLENÍ

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Lektor kurzu: Květoslava Novotná Účetní a daňová poradkyně – Brno, lektorské činnosti v oblasti účetnictví se věnuje od roku 1993.
Živé vysílání - ONLINE seminář , eLearning
 > DAŇOVÁ OPTIMALIZACE V PRŮBĚHU ROKU 2023 – ONLINE ŠKOLENÍ

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Objasnit a na praktických příkladech vysvětlit provedení auditu vnitřního kontrolního systému podle nejnovějších principů a metod z pohledu auditora i auditované osoby. OBSAH SEMINÁŘE Nejvhodnější přístup k auditu vnitřního kontrolního systému podle nejnovějších principů a metod.
Praha 2 , Praha
 > Audit vnitřního kontrolního systému

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Cílem kurzu je předat praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly hospodaření. * • zjišťovaná neefektivnost a nehospodárnost, • příklady formulací ve zprávách a protokolech o kontrole, • příklady kritérií hospodárnosti a efektivnosti, • neobvyklé smlouvy, rizika v důsledku chyb ve
Praha , Praha
 > Poznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Cílem kurzu je předat praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly hospodaření. * • zjišťovaná neefektivnost a nehospodárnost, • příklady formulací ve zprávách a protokolech o kontrole, • příklady kritérií hospodárnosti a efektivnosti, • neobvyklé smlouvy, rizika v důsledku chyb ve
online , eLearning
 > Poznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Rekvalifikační kurz :
1. Kontrola x terénní šetření, vztah k navazujícím správním řízením.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Kontrola, terénní šetření a navazující správní řízení o ukládání sankcí a opatření k nápravě v praxi

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Seznámit účastníky s požadavky zákona č. 340 - 2015 Sb.
Praha 2 , Praha
 > Registr smluv - audit a kontrola zveřejňování smluv v subjektech veřejné správy

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2024
Cílem semináře je seznámit vás s daňovým režimem prodeje nemovitostí a jejich pronájmu a s pravidly týkajícími se uplatňování snížené sazby daně, případně osvobození od daně. Zaměříme se zejména na praktické příklady DPH ve stavebnictví s vazbou na kontrolní hlášení.
Praha , Praha
 > Účetnictví a daně ve stavebnictví – aktuálně a pro rok 2024

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2024
Cílem semináře je seznámit vás s daňovým režimem prodeje nemovitostí a jejich pronájmu a s pravidly týkajícími se uplatňování snížené sazby daně, případně osvobození od daně. Zaměříme se zejména na praktické příklady DPH ve stavebnictví s vazbou na kontrolní hlášení.
online , eLearning
 > Účetnictví a daně ve stavebnictví – aktuálně a pro rok 2024

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2024
Účastí na semináři získáte celkový přehled o uplatňování DPH u zvláštních režimů, a to včetně praktických příkladů. * 9:00–13:00 • Daň z přidané hodnoty • Ing.
Praha , Praha
 > DPH u zvláštních režimů (cestovní ruch, použité zboží), vazba na daňovou kontrolu a daňový řád

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2024
Účastí na semináři získáte celkový přehled o uplatňování DPH u zvláštních režimů, a to včetně praktických příkladů. * 9:00–13:00 • Daň z přidané hodnoty • Ing.
online , eLearning
 > DPH u zvláštních režimů (cestovní ruch, použité zboží), vazba na daňovou kontrolu a daňový řád


Průběh kontroly u příjemců dotací aktuálně

Téma kurzu: Finance a bankovnictví, Nezisková sféra, Kurzy on-line ve virtuální učebně, Veřejná správa, Audit

Určeno pro ...

Kurz je určen pro pracovníky, kteří provádějí kontroly u různých typů příjemců dotací. Zúčastnit se mohou také kontrolovaní.


Přednáší ...


Ing. Miroslava Pýchová


Program kurzu, obsah studia ...

výběr kontrolní akce a příprava na kontrolu,

vyžádané dokumenty ke kontrole,

způsoby účtování příjemců dotací,

co je nutno vědět o příjemcích dotací a návratných finančních výpomocí – spolky, pobočné spolky, nadace, obecně prospěšné společnosti, obchodní korporace aj. právnické osoby (statutární orgán, prokázání právní osobnosti, zápisy do veřejných rejstříků), změny na základě občanského zákoníku a dalších zákonů,

příklady konkrétního postupu kontroly u různých typů příjemců dotací,

porušení rozpočtové kázně a další zjišťované nedostatky,

příklad struktury a formulací v protokolu o kontrole.


Odpovědi na dotazy.Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Pokud jste úředníkem dle § 2 odst. 4 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, žádáme vás o uvedení do poznámky v přihlášce, že jste úředníkem a současně o sdělení místa a data narození. Bez těchto údajů nesmí být dle pokynu MV ČR osvědčení o účasti na akreditovaném kurzu vydáno. Účastníci obdrží materiál zpracovaný lektorkou a v případě prezenčních kurzů také právní předpisy. Samozřejmostí jsou podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. S tématem souvisí kurzy „Poskytování dotací – co by měl vědět poskytovarel nebo příjemce“ 14. 3. a také „Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu, a souvisejících předpisů“ 23. 5., kde jsou detailně vysvětlena práva a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných v průběhu kontroly a seminář „Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu“, 13. 6. 2024 Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 78
07.) , se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.
Finance a bankovnictví


Obsah kurzu/školení

výběr kontrolní akce a příprava na kontrolu,

vyžádané dokumenty ke kontrole,

způsoby účtování příjemců dotací,

co je nutno vědět o příjemcích dotací a návratných finančních výpomocí – spolky, pobočné spolky, nadace, obecně prospěšné společnosti, obchodní korporace aj. právnické osoby (statutární orgán, prokázání právní osobnosti, zápisy do veřejných rejstříků), změny na základě občanského zákoníku a dalších zákonů,

příklady konkrétního postupu kontroly u různých typů příjemců dotací,

porušení rozpočtové kázně a další zjišťované nedostatky,

příklad struktury a formulací v protokolu o kontrole.


Odpovědi na dotazy.Cíl školení / poznámka ke kurzu

Cílem kurzu je předání praktických zkušeností z dlouholetého výkonu kontroly na místě, příklady zjišťovaných nedostatků.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Průběh kontroly u příjemců dotací aktuálně
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Není vypsaný žádný termín, ... :(

Podobné kurzy a nebo školení: Průběh kontroly u příjemců dotací aktuálně


... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Průběh kontroly u příjemců dotací aktuálněDalší naše kurzy a školeníZAVOLEJTE MI: Vyžádání kontaktu


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Průběh | kontroly | příjemců | dotací | aktuálně
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-110477


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Průběh kontroly u příjemců dotací aktuálně

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Průběh kontroly u příjemců dotací aktuálně


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


^

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


^

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


^

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2024 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info