REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # ZAKON O DANI Z NEMOVITYCH VECI

 

Zákon o dani z nemovitých věcíCena kurzu:
    ... bez DPH: 2.590 CZK /Kurz
    ... včetně DPH: 3.134 CZK /Kurz


Na semináři si osvojíte znalosti v problematice daně z nemovitých věcí, ověříte si správné postupy při zpracování daňového přiznání pro jednotlivé druhy nemovitých věcí a získáte informaci o dalším legislativním vývoji. * Daň z pozemků: • předmět a poplatníci daně • základ daně včetně příkladů výpočtu jednotlivých druhů pozemků v daňovém přiznání • osvobození. Daň ze staveb a jednotek: • předmět a poplatníci daně • základ a zvýšení daně včetně příkladů výpočtů v daňovém přiznání • osvobození. Správa daně z nemovitých věcí: • daňové přiznání a placení daně – lhůty pro podání daňového přiznání včetně problematiky spoluvlastnictví. Odpovědi na dotazy. ... © 1. VOX a.s.
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Zákon o dani z nemovitých věcí ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Zákon o dani z nemovitých věcí s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Vyzkoušíte si účinná řešení pracovních i soukromých situací, ve kterých se necítíte komfortně, pociťujete nežádoucí emocionální zátěž, nebo nedokážete dosáhnout cíle jednání. * • příčiny vzniku komunikačních krizových situací (známé i ty méně známé), • tělo a jeho reakce na zjitřené emoce, • jaké jsou vaše modelové vzo
Praha , Praha
 > Zvládání krizových situací proměnou komunikace

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Anotace a obsah 1) Na úvod a zamyšlení * Právní jistota vs daňová výhodnost anebo něco za něco aneb zvýšení právní jistoty se může daňově prodražit 2) Právní úprava * Právní předpisy související s nájmem aneb nevystačím jen s Občanským zákoníkem 3) Drobnosti, které m
online , eLearning
 > Problematika nájmu a nájemních vztahů k nemovitým věcem prakticky a včetně daňového hlediska - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Kalibrací měřidel se odstraní jen 1 problém z celkem 6 problémů, které mohou způsobit nesprávnost měření. MSA řeší zbývajících 5 možných problémů.
Plzeň , Plzeňský kraj
 > Measurement system analysis [MSA] - 4. vydání

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Cíl semináře Seznámit účastníky s právní úpravou odpovědnosti orgánů veřejné moci a oprávněných úředních osob za výkon veřejné moci dle zákona č. 82/1998 Sb.
online , eLearning
 > Odpovědnost za škodu způsobenou státem při výkonu veřejné moci - praktický výklad k zákonu č. 82/1998 Sb.

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Cíl semináře Seznámit účastníky s právní úpravou odpovědnosti orgánů veřejné moci a oprávněných úředních osob za výkon veřejné moci dle zákona č. 82/1998 Sb.
Praha , Praha
 > Odpovědnost za škodu způsobenou státem při výkonu veřejné moci - praktický výklad k zákonu č. 82/1998 Sb.

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Akreditace: MV - AK - PV-767 - 2022; Zákon o pedagogických pracovnících Cíl semináře Seznámení s předpokládanými a navrhovanými změnami zákona o pedagogických pracovnících. Diskuse nad problematickými ustanoveními stávajícího zákona z hlediska praktického dopadu.
online , eLearning
 > Zákon o pedagogických pracovnících - novela od 1.9.2023

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Akreditace: MV - AK - PV-647 - 2022; Zákon o odpadech (webinář) Cíl semináře Seminář je určen pro pracovníky správních orgánů vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství, kteří zabezpečují nakládání s komunálním odpadem v rámci obecního systému odpadového hospodářství, a to podle aktuální právní úpravy s důrazem na její aplikaci v praxi měst a obcí.
online , eLearning
 > Nový zákon o odpadech – aplikační praxe pro obce 2024

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Akreditace: MV - AK - PV - 147 - 2014; Zákon o střelných zbraních a střelivu Cíl semináře Seminář je zaměřen na seznámení se s právní úpravou držení zbraní v České republice, s právy a povinnostmi držitelů zbraní.  Vedle důkladného seznámení se zákonem o zbraních je pozornost  věnována i zákonu č.
online , eLearning
 > Dva zákony o zbraních v aplikační praxi

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Program semináře: * 1. blok: Aplikační problémy a poznatky z praxe ohledně transpoziční novely zákoníku práce (Marie Janšová, Michal Peškar) - nová pravidla zaměstnávání zaměstnanců na DPP a DPČ včetně navrhovaných změn souvisejících s odvody na pojistném na sociální a zdravotní pojištění - práce na dálku - no
Praha , Praha
 > Aplikační problémy a poznatky z praxe ohledně transpoziční novely zákoníku práce a výhled dalších novel zákoníku práce pro rok 2024

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Program semináře: * 1. blok: Aplikační problémy a poznatky z praxe ohledně transpoziční novely zákoníku práce (Marie Janšová, Michal Peškar) - nová pravidla zaměstnávání zaměstnanců na DPP a DPČ včetně navrhovaných změn souvisejících s odvody na pojistném na sociální a zdravotní pojištění - práce na dálku - no
online , eLearning
 > Aplikační problémy a poznatky z praxe ohledně transpoziční novely zákoníku práce a výhled dalších novel zákoníku práce pro rok 2024 - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Cíle kurzu: V tomto online kurzu se seznámíte se základními daňovými předpisy ČR. Budete se věnovat zákonům z oblasti daní, problematice DPH, dani z příjmu fyzických i právnických osob, dani silniční.
on-line , eLearning
 > Základy daní pro praxi - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Akreditace: MV - AK - PV-767 - 2022; Zákon o pedagogických pracovnících Cíl semináře Seznámení s předpokládanými a navrhovanými změnami zákona o pedagogických pracovnících. Diskuse nad problematickými ustanoveními stávajícího zákona z hlediska praktického dopadu.
Praha , Praha
 > Zákon o pedagogických pracovnících - novela od 1.9.2023

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Akreditace: MV - AK - PV - 147 - 2014; Zákon o střelných zbraních a střelivu Cíl semináře Seminář je zaměřen na seznámení se s právní úpravou držení zbraní v České republice, s právy a povinnostmi držitelů zbraní.  Vedle důkladného seznámení se zákonem o zbraních je pozornost  věnována i zákonu č.
Praha , Praha
 > Dva zákony o zbraních v aplikační praxi

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Akreditace: MV - AK - PV-647 - 2022; Zákon o odpadech (webinář) Cíl semináře Seminář je určen pro pracovníky správních orgánů vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství, kteří zabezpečují nakládání s komunálním odpadem v rámci obecního systému odpadového hospodářství, a to podle aktuální právní úpravy s důrazem na její aplikaci v praxi měst a obcí.
Praha , Praha
 > Nový zákon o odpadech – aplikační praxe pro obce 2024

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Akreditace: MV - AK - PV-204 - 2024; Ochrana a kácení dřevin rostoucích mimo les (webinář) Dřeviny, které rostou mimo lesní pozemky, jsou dle zákona č. 114/1992 Sb.
Praha , Praha
 > Kácení dřevin rostoucích mimo les a zákon o ochraně přírody a krajiny z pohledu MŽP

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Akreditace: MV - AK - PV-204 - 2024; Ochrana a kácení dřevin rostoucích mimo les (webinář) Dřeviny, které rostou mimo lesní pozemky, jsou dle zákona č. 114/1992 Sb.
online , eLearning
 > Kácení dřevin rostoucích mimo les a zákon o ochraně přírody a krajiny z pohledu MŽP

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Odborný program semináře * V čem se projevuje nezávislost uplatňování soukromého práva na právu veřejném? * Ve kterých případech je třeba brát ohled na správní rozhodnutí a kdy nejsou pro soukromé právo důležitá?
online , eLearning
 > Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Zdokonalíte své dovednosti konstruktivních reakcí v situacích, které hrozí vyústit v konflikt, nebo ve chvíli, kdy již konflikt eskaloval. Natrénujete schopnost udržet chladnou hlavu i v kritických a vypjatých chvílích.
Praha , Praha
 > Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Akreditace: MV - AK - PV-512 - 2022, Zákoník práce - aktuality a praxe Uplatňování zákoníku práce ve školství. Novela zákoníku práce 2023 .
online , eLearning
 > Novela zákoníku práce a jeho specifika ve školství

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Odborný program semináře: * Aktuální legislativní novinky * Problematika části čtvrté stavebního zákona v rozsahu: - majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru - účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona - stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stav
Praha , Praha
 > Stavební zákon na úseku stavebního řádu a co přinesla poslední věcná novela nového stavebního zákona

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Odborný program semináře: * Aktuální legislativní novinky * Problematika části čtvrté stavebního zákona v rozsahu: - majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru - účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona - stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stav
online , eLearning
 > Stavební zákon na úseku stavebního řádu a co přinesla poslední věcná novela nového stavebního zákona - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Akreditace: MV - AK - PV-460 - 2021; Zákon o úřednících veřejné správy (webinář) Na základě požadavku účastníků tohoto semináře vypisujeme další termíny v roce 2024. Na přání účastníků bude uskutečněn i se spaním, aby bylo možné po jeho skončení neformálně prodiskutovat probírané otázky (platy úředníků, důsledky neplatného zařazení mezi úředníky a ja
online , eLearning
 > Novela zákona o úřednících - paragraf po paragrafu - dvoudenní


Zákon o dani z nemovitých věcí

Téma kurzu: Účetnictví obecně, Kurzy on-line ve virtuální učebně, DPH, Daně, Další právní normy,

Určeno pro ...

Seminář je určen daňovým poradcům, auditorům, účetním, ekonomům a všem ostatním, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně vykonávat praxi.


Přednáší ...


Ing. Jan Koreček


Program kurzu, obsah studia ...
Daň z pozemků:

předmět a poplatníci daně

základ daně včetně příkladů výpočtu jednotlivých druhů pozemků v daňovém přiznání

osvobození.


Daň ze staveb a jednotek:

předmět a poplatníci daně

základ a zvýšení daně včetně příkladů výpočtů v daňovém přiznání

osvobození.


Správa daně z nemovitých věcí:

daňové přiznání a placení daně – lhůty pro podání daňového přiznání včetně problematiky spoluvlastnictví.


Odpovědi na dotazy.Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Seminář je součástí cyklu „Daňový profesionál® – kompletně“ a jeho modulu „Malé daně – výklad zákonů“. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat i samostatně. Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 78
07.) , se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.


Obsah kurzu/školení
Daň z pozemků:

předmět a poplatníci daně

základ daně včetně příkladů výpočtu jednotlivých druhů pozemků v daňovém přiznání

osvobození.


Daň ze staveb a jednotek:

předmět a poplatníci daně

základ a zvýšení daně včetně příkladů výpočtů v daňovém přiznání

osvobození.


Správa daně z nemovitých věcí:

daňové přiznání a placení daně – lhůty pro podání daňového přiznání včetně problematiky spoluvlastnictví.


Odpovědi na dotazy.Cíl školení / poznámka ke kurzu

Na semináři si osvojíte znalosti v problematice daně z nemovitých věcí, ověříte si správné postupy při zpracování daňového přiznání pro jednotlivé druhy nemovitých věcí a získáte informaci o dalším legislativním vývoji.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Zákon o dani z nemovitých věcí
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


online - eLearning, ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Zákon o dani z hazardních her (seminář)
28. 8. 2024; 13:30–18:00

[PODOBNÝ KURZ] Na semináři získáte přehled o hlavních principech zdanění hazardních her. Dozvíte se odpovědi na otázky vyvstávající při uplatňování relativně nové právní úpravy daně z hazardních her v praxi. Pozornost bude věnována i vazbě na zákon o hazardních hrách, z něhož právní úprava daně z hazardních her vychází. Seminář vás rovněž seznámí s tím, jak ke zdanění provozování hazardních her nebo výher z těchto her přistupují ostatní daně, díky čemuž si o této problematice utvoříte ucelený obrázek.
*


zavedení daně z hazardních her a její povaha,
konstrukční prvky daně z hazardních her (poplatník, předmět daně, základ daně, sazba daně, minimální dílčí daň z technických her, výpočet daně, zdaňovací období, rozpočtové určení daně),
správa daně z hazardních her (obecně ke správě daně, správce daně, poskytování informací, daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání, režim samovyměření a samodoměření daně, placení daně),
hazardní hry v kontextu dalších daní.

Nacvičení praktické aplikace poznatků týkajících se hlavních principů zdanění hazardních her při výpočtu jednotlivých příkladů.

Odpovědi na dotazy.28. 8. 2024; 13:30–18:00 - - - - - kód: 24A5380 - 2 490 Kč + DPH Základní cena, kód: 24A538A - 4 731 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 24A538B - 6 723 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 24A538C - 8 466 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.490 CZK /KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Zákon o dani z hazardních her (seminář)
28. 8. 2024; 13:30–18:00

[PODOBNÝ KURZ] Na semináři získáte přehled o hlavních principech zdanění hazardních her. Dozvíte se odpovědi na otázky vyvstávající při uplatňování relativně nové právní úpravy daně z hazardních her v praxi. Pozornost bude věnována i vazbě na zákon o hazardních hrách, z něhož právní úprava daně z hazardních her vychází. Seminář vás rovněž seznámí s tím, jak ke zdanění provozování hazardních her nebo výher z těchto her přistupují ostatní daně, díky čemuž si o této problematice utvoříte ucelený obrázek.
*


zavedení daně z hazardních her a její povaha,
konstrukční prvky daně z hazardních her (poplatník, předmět daně, základ daně, sazba daně, minimální dílčí daň z technických her, výpočet daně, zdaňovací období, rozpočtové určení daně),
správa daně z hazardních her (obecně ke správě daně, správce daně, poskytování informací, daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání, režim samovyměření a samodoměření daně, placení daně),
hazardní hry v kontextu dalších daní.

Nacvičení praktické aplikace poznatků týkajících se hlavních principů zdanění hazardních her při výpočtu jednotlivých příkladů.

Odpovědi na dotazy.28. 8. 2024; 13:30–18:00 - - - - - kód: 2405380 - 2 490 Kč + DPH Základní cena, kód: 240538A - 4 731 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 240538B - 6 723 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 240538C - 8 466 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.490 CZK /KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


online - eLearning, ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Zákon o dani z nemovitých věcí (seminář)
29. 8. 2024; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Na semináři si osvojíte znalosti v problematice daně z nemovitých věcí, ověříte si správné postupy při zpracování daňového přiznání pro jednotlivé druhy nemovitých věcí a získáte informaci o dalším legislativním vývoji.
*

Daň z pozemků:
předmět a poplatníci daně
základ daně včetně příkladů výpočtu jednotlivých druhů pozemků v daňovém přiznání
osvobození.

Daň ze staveb a jednotek:
předmět a poplatníci daně
základ a zvýšení daně včetně příkladů výpočtů v daňovém přiznání
osvobození.

Správa daně z nemovitých věcí:
daňové přiznání a placení daně – lhůty pro podání daňového přiznání včetně problematiky spoluvlastnictví.

Odpovědi na dotazy.29. 8. 2024; 9:00–14:00 - - - - - kód: 24A5390 - 2 890 Kč + DPH Základní cena, kód: 24A539A - 5 491 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 24A539B - 7 803 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 24A539C - 9 826 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu (každý další účastník má slevu 15% ze základní ceny)


Změna ceny: 2.890 CZK /Kurz   [3.497 včetně DPH ]


2.890 CZK /KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Zákon o dani z nemovitých věcí (seminář)
29. 8. 2024; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Na semináři si osvojíte znalosti v problematice daně z nemovitých věcí, ověříte si správné postupy při zpracování daňového přiznání pro jednotlivé druhy nemovitých věcí a získáte informaci o dalším legislativním vývoji.
*

Daň z pozemků:
předmět a poplatníci daně
základ daně včetně příkladů výpočtu jednotlivých druhů pozemků v daňovém přiznání
osvobození.

Daň ze staveb a jednotek:
předmět a poplatníci daně
základ a zvýšení daně včetně příkladů výpočtů v daňovém přiznání
osvobození.

Správa daně z nemovitých věcí:
daňové přiznání a placení daně – lhůty pro podání daňového přiznání včetně problematiky spoluvlastnictví.

Odpovědi na dotazy.29. 8. 2024; 9:00–14:00 - - - - - kód: 2405390 - 2 890 Kč + DPH Základní cena, kód: 240539A - 5 491 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 240539B - 7 803 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 240539C - 9 826 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu


Změna ceny: 2.890 CZK /Kurz   [3.497 včetně DPH ]


2.890 CZK /KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Zákon | dani | nemovitých | věcí
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-110393


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Zákon o dani z nemovitých věcí

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Zákon o dani z nemovitých věcí


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


^

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


^

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


^

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2024 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info