REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # ZAKON O DANI Z HAZARDNICH HER

 

Zákon o dani z hazardních herCena kurzu:
    ... bez DPH: 2.490 CZK /Kurz
    ... včetně DPH: 3.013 CZK /Kurz


Na semináři získáte přehled o hlavních principech zdanění hazardních her. Dozvíte se odpovědi na otázky vyvstávající při uplatňování relativně nové právní úpravy daně z hazardních her v praxi. Pozornost bude věnována i vazbě na zákon o hazardních hrách, z něhož právní úprava daně z hazardních her vychází. Seminář vás rovněž seznámí s tím, jak ke zdanění provozování hazardních her nebo výher z těchto her přistupují ostatní daně, díky čemuž si o této problematice utvoříte ucelený obrázek. * • zavedení daně z hazardních her a její povaha, • konstrukční prvky daně z hazardních her (poplatník, předmět daně, základ daně, sazba daně, minimální dílčí daň z technických her, výpočet daně, zdaňovací období, rozpočtové určení daně), • správa daně z hazardních her (obecně ke správě daně, správce daně, poskytování informací, daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání, režim samovyměření a samodoměření daně, placení daně), • hazardní hry v kontextu dalších daní. Nacvičení praktické aplikace poznatků týkajících se hlavních principů zdanění hazardních her při výpočtu jednotlivých příkladů. Odpovědi na dotazy. ... © 1. VOX a.s.
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Zákon o dani z hazardních her ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Zákon o dani z hazardních her s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Vyzkoušíte si účinná řešení pracovních i soukromých situací, ve kterých se necítíte komfortně, pociťujete nežádoucí emocionální zátěž, nebo nedokážete dosáhnout cíle jednání. * • příčiny vzniku komunikačních krizových situací (známé i ty méně známé), • tělo a jeho reakce na zjitřené emoce, • jaké jsou vaše modelové vzo
Praha , Praha
 > Zvládání krizových situací proměnou komunikace

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Kalibrací měřidel se odstraní jen 1 problém z celkem 6 problémů, které mohou způsobit nesprávnost měření. MSA řeší zbývajících 5 možných problémů.
Plzeň , Plzeňský kraj
 > Measurement system analysis [MSA] - 4. vydání

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Cíl semináře Seznámit účastníky s právní úpravou odpovědnosti orgánů veřejné moci a oprávněných úředních osob za výkon veřejné moci dle zákona č. 82/1998 Sb.
online , eLearning
 > Odpovědnost za škodu způsobenou státem při výkonu veřejné moci - praktický výklad k zákonu č. 82/1998 Sb.

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Cíl semináře Seznámit účastníky s právní úpravou odpovědnosti orgánů veřejné moci a oprávněných úředních osob za výkon veřejné moci dle zákona č. 82/1998 Sb.
Praha , Praha
 > Odpovědnost za škodu způsobenou státem při výkonu veřejné moci - praktický výklad k zákonu č. 82/1998 Sb.

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Akreditace: MV - AK - PV-767 - 2022; Zákon o pedagogických pracovnících Cíl semináře Seznámení s předpokládanými a navrhovanými změnami zákona o pedagogických pracovnících. Diskuse nad problematickými ustanoveními stávajícího zákona z hlediska praktického dopadu.
online , eLearning
 > Zákon o pedagogických pracovnících - novela od 1.9.2023

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Akreditace: MV - AK - PV-647 - 2022; Zákon o odpadech (webinář) Cíl semináře Seminář je určen pro pracovníky správních orgánů vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství, kteří zabezpečují nakládání s komunálním odpadem v rámci obecního systému odpadového hospodářství, a to podle aktuální právní úpravy s důrazem na její aplikaci v praxi měst a obcí.
online , eLearning
 > Nový zákon o odpadech – aplikační praxe pro obce 2024

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Akreditace: MV - AK - PV - 147 - 2014; Zákon o střelných zbraních a střelivu Cíl semináře Seminář je zaměřen na seznámení se s právní úpravou držení zbraní v České republice, s právy a povinnostmi držitelů zbraní.  Vedle důkladného seznámení se zákonem o zbraních je pozornost  věnována i zákonu č.
online , eLearning
 > Dva zákony o zbraních v aplikační praxi

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Program semináře: * 1. blok: Aplikační problémy a poznatky z praxe ohledně transpoziční novely zákoníku práce (Marie Janšová, Michal Peškar) - nová pravidla zaměstnávání zaměstnanců na DPP a DPČ včetně navrhovaných změn souvisejících s odvody na pojistném na sociální a zdravotní pojištění - práce na dálku - no
Praha , Praha
 > Aplikační problémy a poznatky z praxe ohledně transpoziční novely zákoníku práce a výhled dalších novel zákoníku práce pro rok 2024

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Program semináře: * 1. blok: Aplikační problémy a poznatky z praxe ohledně transpoziční novely zákoníku práce (Marie Janšová, Michal Peškar) - nová pravidla zaměstnávání zaměstnanců na DPP a DPČ včetně navrhovaných změn souvisejících s odvody na pojistném na sociální a zdravotní pojištění - práce na dálku - no
online , eLearning
 > Aplikační problémy a poznatky z praxe ohledně transpoziční novely zákoníku práce a výhled dalších novel zákoníku práce pro rok 2024 - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Cíle kurzu: V tomto online kurzu se seznámíte se základními daňovými předpisy ČR. Budete se věnovat zákonům z oblasti daní, problematice DPH, dani z příjmu fyzických i právnických osob, dani silniční.
on-line , eLearning
 > Základy daní pro praxi - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Akreditace: MV - AK - PV-767 - 2022; Zákon o pedagogických pracovnících Cíl semináře Seznámení s předpokládanými a navrhovanými změnami zákona o pedagogických pracovnících. Diskuse nad problematickými ustanoveními stávajícího zákona z hlediska praktického dopadu.
Praha , Praha
 > Zákon o pedagogických pracovnících - novela od 1.9.2023

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Akreditace: MV - AK - PV - 147 - 2014; Zákon o střelných zbraních a střelivu Cíl semináře Seminář je zaměřen na seznámení se s právní úpravou držení zbraní v České republice, s právy a povinnostmi držitelů zbraní.  Vedle důkladného seznámení se zákonem o zbraních je pozornost  věnována i zákonu č.
Praha , Praha
 > Dva zákony o zbraních v aplikační praxi

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Akreditace: MV - AK - PV-647 - 2022; Zákon o odpadech (webinář) Cíl semináře Seminář je určen pro pracovníky správních orgánů vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství, kteří zabezpečují nakládání s komunálním odpadem v rámci obecního systému odpadového hospodářství, a to podle aktuální právní úpravy s důrazem na její aplikaci v praxi měst a obcí.
Praha , Praha
 > Nový zákon o odpadech – aplikační praxe pro obce 2024

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Akreditace: MV - AK - PV-204 - 2024; Ochrana a kácení dřevin rostoucích mimo les (webinář) Dřeviny, které rostou mimo lesní pozemky, jsou dle zákona č. 114/1992 Sb.
Praha , Praha
 > Kácení dřevin rostoucích mimo les a zákon o ochraně přírody a krajiny z pohledu MŽP

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Akreditace: MV - AK - PV-204 - 2024; Ochrana a kácení dřevin rostoucích mimo les (webinář) Dřeviny, které rostou mimo lesní pozemky, jsou dle zákona č. 114/1992 Sb.
online , eLearning
 > Kácení dřevin rostoucích mimo les a zákon o ochraně přírody a krajiny z pohledu MŽP

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Odborný program semináře * V čem se projevuje nezávislost uplatňování soukromého práva na právu veřejném? * Ve kterých případech je třeba brát ohled na správní rozhodnutí a kdy nejsou pro soukromé právo důležitá?
online , eLearning
 > Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Zdokonalíte své dovednosti konstruktivních reakcí v situacích, které hrozí vyústit v konflikt, nebo ve chvíli, kdy již konflikt eskaloval. Natrénujete schopnost udržet chladnou hlavu i v kritických a vypjatých chvílích.
Praha , Praha
 > Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Akreditace: MV - AK - PV-512 - 2022, Zákoník práce - aktuality a praxe Uplatňování zákoníku práce ve školství. Novela zákoníku práce 2023 .
online , eLearning
 > Novela zákoníku práce a jeho specifika ve školství

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Odborný program semináře: * Aktuální legislativní novinky * Problematika části čtvrté stavebního zákona v rozsahu: - majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru - účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona - stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stav
Praha , Praha
 > Stavební zákon na úseku stavebního řádu a co přinesla poslední věcná novela nového stavebního zákona

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Odborný program semináře: * Aktuální legislativní novinky * Problematika části čtvrté stavebního zákona v rozsahu: - majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru - účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona - stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stav
online , eLearning
 > Stavební zákon na úseku stavebního řádu a co přinesla poslední věcná novela nového stavebního zákona - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Akreditace: MV - AK - PV-460 - 2021; Zákon o úřednících veřejné správy (webinář) Na základě požadavku účastníků tohoto semináře vypisujeme další termíny v roce 2024. Na přání účastníků bude uskutečněn i se spaním, aby bylo možné po jeho skončení neformálně prodiskutovat probírané otázky (platy úředníků, důsledky neplatného zařazení mezi úředníky a ja
online , eLearning
 > Novela zákona o úřednících - paragraf po paragrafu - dvoudenní

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Akreditace: MV - AK - PV-464 - 2021; Zákon o obcích – aktuality a praxe (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky se základním zásadami zákona o obcích při každodenním výkonu činnosti v samostatné působnosti na obci. Výklad je postaven na příkladech z praxe, upozorní na časté chyby, úskalí a seznámí s aktuálními poznatky a  doporu
online , eLearning
 > Zákon o obcích – aplikační praxe a změny 2024


Zákon o dani z hazardních her

Téma kurzu: Účetnictví obecně, DPH, Daně, Další právní normy, ,

Určeno pro ...

Seminář je určen těm, kteří se připravují na zkoušky KDP ČR, dále účetním, daňovým poradcům, asistentům auditora, auditorům a ekonomům.


Přednáší ...


JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D.


Program kurzu, obsah studia ...

zavedení daně z hazardních her a její povaha,

konstrukční prvky daně z hazardních her (poplatník, předmět daně, základ daně, sazba daně, minimální dílčí daň z technických her, výpočet daně, zdaňovací období, rozpočtové určení daně),

správa daně z hazardních her (obecně ke správě daně, správce daně, poskytování informací, daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání, režim samovyměření a samodoměření daně, placení daně),

hazardní hry v kontextu dalších daní.


Nacvičení praktické aplikace poznatků týkajících se hlavních principů zdanění hazardních her při výpočtu jednotlivých příkladů.


Odpovědi na dotazy.Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Seminář je součástí cyklu „Daňový profesionál® – kompletně“ a jeho modulu „Malé daně – výklad zákonů“. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat i samostatně. Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).


Obsah kurzu/školení

zavedení daně z hazardních her a její povaha,

konstrukční prvky daně z hazardních her (poplatník, předmět daně, základ daně, sazba daně, minimální dílčí daň z technických her, výpočet daně, zdaňovací období, rozpočtové určení daně),

správa daně z hazardních her (obecně ke správě daně, správce daně, poskytování informací, daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání, režim samovyměření a samodoměření daně, placení daně),

hazardní hry v kontextu dalších daní.


Nacvičení praktické aplikace poznatků týkajících se hlavních principů zdanění hazardních her při výpočtu jednotlivých příkladů.


Odpovědi na dotazy.Cíl školení / poznámka ke kurzu

Na semináři získáte přehled o hlavních principech zdanění hazardních her. Dozvíte se odpovědi na otázky vyvstávající při uplatňování relativně nové právní úpravy daně z hazardních her v praxi. Pozornost bude věnována i vazbě na zákon o hazardních hrách, z něhož právní úprava daně z hazardních her vychází. Seminář vás rovněž seznámí s tím, jak ke zdanění provozování hazardních her nebo výher z těchto her přistupují ostatní daně, díky čemuž si o této problematice utvoříte ucelený obrázek.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Zákon o dani z hazardních her
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


online - eLearning, ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Zákon o dani z hazardních her (seminář)
28. 8. 2024; 13:30–18:00

[PODOBNÝ KURZ] Na semináři získáte přehled o hlavních principech zdanění hazardních her. Dozvíte se odpovědi na otázky vyvstávající při uplatňování relativně nové právní úpravy daně z hazardních her v praxi. Pozornost bude věnována i vazbě na zákon o hazardních hrách, z něhož právní úprava daně z hazardních her vychází. Seminář vás rovněž seznámí s tím, jak ke zdanění provozování hazardních her nebo výher z těchto her přistupují ostatní daně, díky čemuž si o této problematice utvoříte ucelený obrázek.
*


zavedení daně z hazardních her a její povaha,
konstrukční prvky daně z hazardních her (poplatník, předmět daně, základ daně, sazba daně, minimální dílčí daň z technických her, výpočet daně, zdaňovací období, rozpočtové určení daně),
správa daně z hazardních her (obecně ke správě daně, správce daně, poskytování informací, daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání, režim samovyměření a samodoměření daně, placení daně),
hazardní hry v kontextu dalších daní.

Nacvičení praktické aplikace poznatků týkajících se hlavních principů zdanění hazardních her při výpočtu jednotlivých příkladů.

Odpovědi na dotazy.28. 8. 2024; 13:30–18:00 - - - - - kód: 24A5380 - 2 490 Kč + DPH Základní cena, kód: 24A538A - 4 731 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 24A538B - 6 723 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 24A538C - 8 466 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.490 CZK /KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Zákon o dani z hazardních her (seminář)
28. 8. 2024; 13:30–18:00

[PODOBNÝ KURZ] Na semináři získáte přehled o hlavních principech zdanění hazardních her. Dozvíte se odpovědi na otázky vyvstávající při uplatňování relativně nové právní úpravy daně z hazardních her v praxi. Pozornost bude věnována i vazbě na zákon o hazardních hrách, z něhož právní úprava daně z hazardních her vychází. Seminář vás rovněž seznámí s tím, jak ke zdanění provozování hazardních her nebo výher z těchto her přistupují ostatní daně, díky čemuž si o této problematice utvoříte ucelený obrázek.
*


zavedení daně z hazardních her a její povaha,
konstrukční prvky daně z hazardních her (poplatník, předmět daně, základ daně, sazba daně, minimální dílčí daň z technických her, výpočet daně, zdaňovací období, rozpočtové určení daně),
správa daně z hazardních her (obecně ke správě daně, správce daně, poskytování informací, daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání, režim samovyměření a samodoměření daně, placení daně),
hazardní hry v kontextu dalších daní.

Nacvičení praktické aplikace poznatků týkajících se hlavních principů zdanění hazardních her při výpočtu jednotlivých příkladů.

Odpovědi na dotazy.28. 8. 2024; 13:30–18:00 - - - - - kód: 2405380 - 2 490 Kč + DPH Základní cena, kód: 240538A - 4 731 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 240538B - 6 723 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 240538C - 8 466 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.490 CZK /KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


online - eLearning, ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Zákon o dani z nemovitých věcí (seminář)
29. 8. 2024; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Na semináři si osvojíte znalosti v problematice daně z nemovitých věcí, ověříte si správné postupy při zpracování daňového přiznání pro jednotlivé druhy nemovitých věcí a získáte informaci o dalším legislativním vývoji.
*

Daň z pozemků:
předmět a poplatníci daně
základ daně včetně příkladů výpočtu jednotlivých druhů pozemků v daňovém přiznání
osvobození.

Daň ze staveb a jednotek:
předmět a poplatníci daně
základ a zvýšení daně včetně příkladů výpočtů v daňovém přiznání
osvobození.

Správa daně z nemovitých věcí:
daňové přiznání a placení daně – lhůty pro podání daňového přiznání včetně problematiky spoluvlastnictví.

Odpovědi na dotazy.29. 8. 2024; 9:00–14:00 - - - - - kód: 24A5390 - 2 890 Kč + DPH Základní cena, kód: 24A539A - 5 491 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 24A539B - 7 803 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 24A539C - 9 826 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu (každý další účastník má slevu 15% ze základní ceny)


Změna ceny: 2.890 CZK /Kurz   [3.497 včetně DPH ]


2.890 CZK /KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Zákon o dani z nemovitých věcí (seminář)
29. 8. 2024; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Na semináři si osvojíte znalosti v problematice daně z nemovitých věcí, ověříte si správné postupy při zpracování daňového přiznání pro jednotlivé druhy nemovitých věcí a získáte informaci o dalším legislativním vývoji.
*

Daň z pozemků:
předmět a poplatníci daně
základ daně včetně příkladů výpočtu jednotlivých druhů pozemků v daňovém přiznání
osvobození.

Daň ze staveb a jednotek:
předmět a poplatníci daně
základ a zvýšení daně včetně příkladů výpočtů v daňovém přiznání
osvobození.

Správa daně z nemovitých věcí:
daňové přiznání a placení daně – lhůty pro podání daňového přiznání včetně problematiky spoluvlastnictví.

Odpovědi na dotazy.29. 8. 2024; 9:00–14:00 - - - - - kód: 2405390 - 2 890 Kč + DPH Základní cena, kód: 240539A - 5 491 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 240539B - 7 803 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 240539C - 9 826 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu


Změna ceny: 2.890 CZK /Kurz   [3.497 včetně DPH ]


2.890 CZK /KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Zákon | dani | hazardních | her
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-110391


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Zákon o dani z hazardních her

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Zákon o dani z hazardních her


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


^

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


^

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


^

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2024 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info