REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # VYZNAM SENIORU PRO VYVOJ DETI A DOSPIVAJICICH

 

Význam seniorů pro vývoj dětí a dospívajícíchCena kurzu:
    ... bez DPH: 2.990 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 3.618 Kč/Kurz


Akreditace: MPSV - A2021 - 0511-SP - VP; Nejnovější poznatky v aktivní přípravě na stáří a jeho přijetí Cíl semináře Seminář si klade za cíl předat nejnovější poznatky týkající se seniorů a jejich významu pro zvyšování stability rodiny a rodinných vztahů a pro vývoj dětí a dospívajících. ... © Aliaves Co., a.s.
 
Přihláška na kurz & termín:
Význam seniorů pro vývoj dětí a dospívajících

Téma kurzu: Sociální služby, Zdravotnictví Ostatní [br], Vývoj SW, programování, Operační systémy, Systémy řízení a ISO,

Přednáší ...


Prof. PhDr. Lenka Šulová CSc. Významná česká psycholožka v oboru vývojové a sociální psychologie. Autorka řady odborných publikací nejen v souvislosti s raným vývojem dítěte, ale také se zaměřením na rodinné vztahy a vývoj dítěte v nich. Hostující profesorka na univerzitě v Toulouse; členka České a moravské psychologické společnosti; předsedkyně rady Nadace profesora Matějčka, členka vědeckých výborů v ČR i v zahraničí, psycholožka s dlouholetou vlastní praxí.


Program kurzu, obsah studia ...


Cíl semináře Seminář si klade za cíl předat nejnovější poznatky týkající se seniorů a jejich významu pro zvyšování stability rodiny a rodinných vztahů a pro vývoj dětí a dospívajících.
Obsah semináře

 • Rodina a význam seniorů pro rodinu, a to především pro zdravý vývoj dětí a dospívajících. Bude zmíněn význam alternativní rodičovské dyády v podobě prarodičů, bude analyzován význam této dyády pro vývoj dítěte a dospívajícího. Příkladně bude zmíněn její význam pro formování hodnot a postojů dětí a dospívajících, pro formování identity, pro pochopení životní kontinuity a pochopení své vlastní pozice v ní, bude zmíněn význam mezigeneračního poselství pro posílení kulturních i materiálních hodnot společnosti.
 • Ekologický model rodiny dle I. Bronfenbrennera – bude prezentována makro, mezo, exo i mikroúroveň faktorů, které ovlivňují kvalitu rodinných vztahů a kvalitu života každého jednotlivce v různých etapách života. Důraz bude kladen na pozici seniorů v tomto systému. Bude zmíněno i tabuizované téma násilí páchaného na seniorech, hrozby seniorů ve stávající společnosti apod.
 • Problémy současné rodiny a dnešního rodičovství a prarodičovství – jednotlivé problémy budou vyjmenovány, analyzovány a k jednotlivým bodům proběhne diskuse ve vztahu ke konkrétním případům. Příkladně bude zmíněno rychlé životní tempo, bude zmíněna nízká stabilita rodinných vztahů, odkládání rodičovství do vyššího věku, problematika tzv. znovusložených rodin po rozvodu rodičů a její dopady na vývoj dítěte včetně jeho kontaktů s prarodiči, bude zmíněna forma střídavé péče o dítě a role prarodičů v tomto novém systému porozvodové péče o dítě, bude zmíněn vliv neživých médií na vzdělávání dětí a opět včetně situace seniorů v systému neživých médií a komunikace v nich.
 • Sociální aspekty stárnutí a stáří, jako samostatné téma – akcent bude kladen na proces socializace ve stáří. Bude probrán vliv institucí a jejich možnosti ve vztahu ke stárnoucí populaci, včetně částečného pracovního začlenění, odchodu do důchodu, přiznávaného sociálního statusu. Bude probráno téma vrstevnických vztahů ve stáří a k tomu se vztahující zájmy, úroveň komunikace. Bude zmíněn význam rodiny pro seniory, případně intimní vztahy seniorů.
 • Bio, psycho sociální aspekty stárnutí a stáří – budou popsány jednotlivé charakteristiky těchto tří hledisek s důrazem na reálný život seniorů v ČR a s důrazem na jejich rodinné vztahy. Příkladně budou probrány časté zdravotní potíže seniorů, důvody polymorbitidy, možnosti změny v této oblasti…. Budou probrány obvyklé strategie přijetí stárnutí a stáří seniory a možnosti reakce na ně ze strany okolí. Stárnutí a stáří jako součást vývojové psychologie – budou probrány základní teorie stárnutí a stáří a budou prezentovány možnosti dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé přípravy na stáří.
Cílové kompetence účastníků:
 • Pochopení aktuálních souvislostí, které se týkají partnerských a rodinných vztahů, aktuálního rodičovství a prarodičovství, zvýšení kompetence v oblasti prevence stárnutí a stáří ve společnosti. Posilování pozitivní mezigenerační komunikace a dalších dovedností, jako možnosti posilování rodinné stability. Zvýšení znalostí především v oblasti vývojové a sociální psychologie, okrajově též v oblasti obecné psychologie, psychopatologie, klinické psychologie, rodinné psychoterapie.  Přesah semináře do oblastí sociologie, demografie, pediatrie, speciální pedagogiky. Obecně lze považovat za cílovou kompetenci i pozitivní vliv programu na občanskou společnost a lepší začlenění seniorů v ní.


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...


* Akreditace:
MPSV - A2021/0511-SP/VP; Nejnovější poznatky v aktivní přípravě na stáří a jeho přijetí
*
* V případě, že se jedná o vzdělávací akci akreditovanou u Ministerstva vnitra ČR dle zákona 312/2002 Sb. nebo rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT a jsou splněny podmínky pro osvobození od DPH, bude jako konečná cena fakturována cena bez DPH. Splnění podmínek pro osvobození určuje pořadatel.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Význam seniorů pro vývoj dětí a dospívajících
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Praha PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Význam seniorů pro vývoj dětí a dospívajících (kurz)


Začátek: 15.10.2024 09:00 (út)
*
* Forma výuky: Prezenční Délka výuky: 6 hodin : Praha Cena za osobu: 3 490 Kč bez DPH
Celková cena: Kč bez DPH Var. symbol: bude upřesněno Uzávěrka: 08.10.2024

Harmonogram: 9:00 – 15:00 hod. :
PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek Akreditace:
MPSV - A2021/0511-SP/VP; Nejnovější poznatky v aktivní přípravě na stáří a jeho přijetí


PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekZměna ceny: 3.490 Kč/Kurz   [4.223 včetně DPH ]


4.223 Kč/Kurz
online - eLearning, ON-LINE - návod k účasti

Význam seniorů pro vývoj dětí a dospívajících (kurz)


Začátek: 15.10.2024 09:00 (út)
*
* Forma výuky: Online Délka výuky: 6 hodin : ON-LINE Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH
Celková cena: Kč bez DPH Var. symbol: bude upřesněno Uzávěrka: 08.10.2024

Harmonogram: 9:00 – 15:00 hod. :
ON-LINE - návod k účasti Akreditace:
MPSV - A2021/0511-SP/VP; Nejnovější poznatky v aktivní přípravě na stáří a jeho přijetí


ON-LINE - návod k účasti


3.618 Kč/Kurz
Praha PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Význam seniorů pro vývoj dětí a dospívajících (kurz)


Začátek: 07.01.2025 09:00 (út)
*
* Forma výuky: Prezenční Délka výuky: 6 hodin : Praha Cena za osobu: 3 490 Kč bez DPH
Celková cena: Kč bez DPH Var. symbol: bude upřesněno Uzávěrka: 31.12.2024

Harmonogram: 9:00 – 15:00 hod. :
PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek Akreditace:
MPSV - A2021/0511-SP/VP; Nejnovější poznatky v aktivní přípravě na stáří a jeho přijetí


PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekZměna ceny: 3.490 Kč/Kurz   [4.223 včetně DPH ]


4.223 Kč/Kurz
online - eLearning, ON-LINE - návod k účasti

Význam seniorů pro vývoj dětí a dospívajících (kurz)


Začátek: 07.01.2025 09:00 (út)
*
* Forma výuky: Online Délka výuky: 6 hodin : ON-LINE Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH
Celková cena: Kč bez DPH Var. symbol: bude upřesněno Uzávěrka: 31.12.2024

Harmonogram: 9:00 – 15:00 hod. :
ON-LINE - návod k účasti Akreditace:
MPSV - A2021/0511-SP/VP; Nejnovější poznatky v aktivní přípravě na stáří a jeho přijetí


ON-LINE - návod k účasti


3.618 Kč/Kurz

Další naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Význam | seniorů | pro | vývoj | dětí | dospívajících
 Pořadatel kurzu: Aliaves Co., a.s.

Aliaves je akciová společnost působící na českém trhu od roku 2009. Hlavní činností společnosti jsou vzdělávací a poradenské služby ve všech oblastech činnosti veřejné správy. Díky úzké spolupráci našich konzultantů s ústředními orgány státu a profesionální znalosti požadavků obcí, měst a krajů jsme schopni zajistit adekvátní nabídku. Posláním společnosti Aliaves je snaha o předávání postupů a vědomostí zaměstnancům veřejné správy a prostřednictvím přednášek, seminářů a odborných školení dlouhodobě zajišťovat informovanost o aktuální domácí legislativě a legislativě Evropské unie. ...dále viz: Aliaves Co., a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu


Dotaz ke kurzu Význam seniorů pro vývoj dětí a dospívajících
text dotazu,
ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě
pro kontrolu zadejte znovu Váš email
Vaše jméno     a příjmení
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo            

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku (antispam)
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-109182


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Význam seniorů pro vývoj dětí a dospívajících


 • 15.10.2024 Praha - Význam seniorů pro vývoj dětí a dospívajících
   ... cena: 3.490 Kurz/Kč bez DPH Aliaves Co., a.s.

 • 15.10.2024 online - Význam seniorů pro vývoj dětí a dospívajících Aliaves Co., a.s.

 • 07.01.2025 Praha - Význam seniorů pro vývoj dětí a dospívajících
   ... cena: 3.490 Kurz/Kč bez DPH Aliaves Co., a.s.

 • 07.01.2025 online - Význam seniorů pro vývoj dětí a dospívajících Aliaves Co., a.s. •  

  Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


  Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

   

  Registrace nové školící firmy


  Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
   

  REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


  MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | SLEVA Zlevněné kurzy

   


  rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2024 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
  CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info