REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # ZAMESTNAVANI CIZINCU V CR KOMPLEXNI VYKLAD

 

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ v ČR - komplexní výkladCena kurzu:
    ... bez DPH: 3.200 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 3.872 Kč/Kurz


Pracovní právo # VÝKLAD Z POHLEDU CIZINECKÉHO, PRACOVNÍHO PRÁVA, ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ, DANĚ Z PŘÍJMŮ A MEZINÁRODNÍCH SMLUV pro Určeno pro pracovníky personálních oddělení, daňové poradce, účetní, mzdové účetní a všechny ty, kteří se při své práci setkávají s cizinci a potřebují vědět, jak je správně zaměstnat a jak splnit všechny související povinnosti. cíl Přehledně vysvětlit problematiku zaměstnávání cizinců v České republice ze vše ... © STUDIO W
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ v ČR - komplexní výklad ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Jak vybrat seriózní agenturu, spolehlivé zaměstnance a na co si dát pozor Od konce roku 2017 je klíčové znát všechny novelizované pracovněprávní předpisy, které souvisejí s agenturním zaměstnáváním. Zvýšila se totiž odpovědnost nejen ze strany agentur práce, ale zejména zaměstnavatelů, které využívají jejich služby.
Praha 1 , Praha
 > Agenturní zaměstnávání od A do Z - Práva a povinnosti při využití agenturních zaměstnanců

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Podat ucelený přehled současné praxe komplexního řízení rizik, tj. celý rámec řízení rizik.
Praha 2 , Praha
 > Komplexní řízení rizik od A do Z

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Jsme tu proto, abychom vám, začínajícím manažerům kvality, změnili život.  Podrobně vás provedeme všemi úhly pohledu na svět ISO, které potřebujete znát a porozumět jim.
Pardubice , Pardubický kraj
 > Školení Manažer kvality – komplexní vzdělávací cyklus

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Zbavte se obav a nejistoty, jak naložit s odloženou daní a naučte se ji používat. Naučíme vás to zcela srozumitelným a jasným způsobem a příjemnou formou.
Praha , Praha
 > Splatná a odložená daň krok za krokem – výklad s průběžným počítáním příkladů

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Zbavte se obav a nejistoty, jak naložit s odloženou daní a naučte se ji používat. Naučíme vás to zcela srozumitelným a jasným způsobem a příjemnou formou.
online , eLearning
 > Splatná a odložená daň krok za krokem – výklad s průběžným počítáním příkladů

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Formalizovanost procesu zadávacích řízení v režimu zákona je velmi striktní, co se týče přípravy zadávacích podmínek, procesu výběru dodavatele, uzavření a plnění smlouvy i jejích změn. V průběhu semináře bude průřezově komentován celý předpis se zaměřením na praktické zkušenosti s aplikací poslední novely účinné od července 2023.
Praha , Praha
 > Veřejné zakázky – novelizace zákona 2023 – praktické zkušenosti s aktuálními změnami a první výkladové odezvy

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Formalizovanost procesu zadávacích řízení v režimu zákona je velmi striktní, co se týče přípravy zadávacích podmínek, procesu výběru dodavatele, uzavření a plnění smlouvy i jejích změn. V průběhu semináře bude průřezově komentován celý předpis se zaměřením na praktické zkušenosti s aplikací poslední novely účinné od července 2023.
online , eLearning
 > Veřejné zakázky – novelizace zákona 2023 – praktické zkušenosti s aktuálními změnami a první výkladové odezvy

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Na semináři budete řešit praktické příklady z oblasti účetnictví. Procvičování praktických účetních příkladů, které předpokládají zvládnutou účetní teorii.
Praha , Praha
 > Výklad účetnictví a příklady účetní II.

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Na semináři budete řešit praktické příklady z oblasti účetnictví. Procvičování praktických účetních příkladů, které předpokládají zvládnutou účetní teorii.
online , eLearning
 > Výklad účetnictví a příklady účetní II.

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Potřebujete rychle proniknout do „nezáživného“ světa financí? Ne každý se dokáže zeptat na zdánlivě „jednoduché a samozřejmé“ záležitosti a leckdy schází jen znalost souvislostí.
Praha , Praha
 > Finance pro nefinanční manažery – komplexní přehled včetně příkladů

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Potřebujete rychle proniknout do „nezáživného“ světa financí? Ne každý se dokáže zeptat na zdánlivě „jednoduché a samozřejmé“ záležitosti a leckdy schází jen znalost souvislostí.
online , eLearning
 > Finance pro nefinanční manažery – komplexní přehled včetně příkladů

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Cílem prakticky orientovaného semináře je poskytnout vám komplexní přehled legislativy ve vztahu k agenturnímu zaměstnávání, seznámit vás s praxí ověřenými metodami náboru agenturních zaměstnanců a naučit vás, jak se vyhnout rizikům spojených s využíváním agenturních zaměstnanců ve firmě. Dozvíte se, jak poznat seriózní agenturu práce, co musí obsaho
Praha , Praha
 > Agenturní zaměstnávání prakticky – krok za krokem a bez pokut

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Cílem prakticky orientovaného semináře je poskytnout vám komplexní přehled legislativy ve vztahu k agenturnímu zaměstnávání, seznámit vás s praxí ověřenými metodami náboru agenturních zaměstnanců a naučit vás, jak se vyhnout rizikům spojených s využíváním agenturních zaměstnanců ve firmě. Dozvíte se, jak poznat seriózní agenturu práce, co musí obsaho
online , eLearning
 > Agenturní zaměstnávání prakticky – krok za krokem a bez pokut

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Rekvalifikační kurz :
Seminář je určen pro pracovníky na obcích, na krajských úřadech, na Úřadu práce, v sociálních službách, v neziskových organizacích apod. , kteří potřebují získat informace o nepojistných dávkových systémech, především o systému pomoci v hmotné nouzi.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Úvod do problematiky zákona o pomoci v hmotné nouzi – včetně výkladu a změn v ostatních dávkových předpisech. Chystaná nová jedna dávka (redesigne dávek hmotné nouze a státní sociální podpory).

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Na seminářích získáte hlubší vhled do problematiky DPH. Program bude upraven s ohledem na legislativní vývoj k datu konání semináře.
Praha , Praha
 > Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2024

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Na seminářích získáte hlubší vhled do problematiky DPH. Program bude upraven s ohledem na legislativní vývoj k datu konání semináře.
online , eLearning
 > Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2024

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Po absolvování semináře budete rozumět systému podvojného účetnictví z pohledu nejen teorie, ale hlavně z pohledu praxe. Nabyté znalosti si ověříte poslední den na praktických příkladech nejčastěji se v praxi opakujících.
Praha , Praha
 > Základy podvojného účetnictví – výklad polopatě dle právních předpisů pro rok 2024 – účtování příkladů v praxi a účtování praktických příkladů

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Živé vysílání - ONLINE seminář , eLearning
 > Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti, práce z domova a jiné pružné formy zaměstnávání ve znění novelizace

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Živé vysílání - ONLINE seminář , eLearning
 > Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v případových studiích včetně aktuálních změn

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: * zdánlivost právního jednání, její důvody, význam a důsledky * stěžejní rozhodnutí k (ne)určitosti právního jednání z poslední doby * relativní - absolutní - částečná neplatnost, její důvody a důsledky * dobré mravy, veřejný pořádek a „zjevný“ rozpo
Praha , Praha
 > Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost a výklad

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: * zdánlivost právního jednání, její důvody, význam a důsledky * stěžejní rozhodnutí k (ne)určitosti právního jednání z poslední doby * relativní - absolutní - částečná neplatnost, její důvody a důsledky * dobré mravy, veřejný pořádek a „zjevný“ rozpo
online , eLearning
 > Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost a výklad - ON-LINE


ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ v ČR - komplexní výklad

Téma kurzu: Pracovní právo, Další právní normy, Manažerské dovednosti (soft skills), Právo a legislativa,

Určeno pro ...Určeno pro pracovníky personálních oddělení, daňové poradce, účetní, mzdové účetní a všechny ty, kteří se při své práci setkávají s cizinci a potřebují vědět, jak je správně zaměstnat a jak splnit všechny související povinnosti.

Přednáší ...

Mgr. Magdaléna Vyškovská


Program kurzu, obsah studia ...

VÝKLAD Z POHLEDU CIZINECKÉHO, PRACOVNÍHO PRÁVA, ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ, DANĚ Z PŘÍJMŮ A MEZINÁRODNÍCH SMLUV pro


Určeno pro pracovníky personálních oddělení, daňové poradce, účetní, mzdové účetní a všechny ty, kteří se při své práci setkávají s cizinci a potřebují vědět, jak je správně zaměstnat a jak splnit všechny související povinnosti. cíl
Přehledně vysvětlit problematiku zaměstnávání cizinců v České republice ze všech pohledů. Výklad začne cizineckým a pracovním právem s ohledem na občanství zaměstnávaných cizinců a rozdílnou úpravu jejich oprávnění pobývat a pracovat na území České republiky, následovat bude právo sociálního a zdravotního pojištění, zejména nařízení Rady EU 883/2004 a jeho prováděcí nařízení 987/2009 a bilaterálních smluv.
V poslední části semináře budou vysvětleny daňové přepisy vztahující se na cizince, kdo je daňový rezident a kdo daňový nerezident, a kdy a jak se odvádí daň z příjmů z jejich mezd podle zákona o dani z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění. Každé z problematik je věnována třetina semináře. Část výkladu bude věnována i členům statutárních orgánů. Budou vysvětleny novely pro rok 2022 a 2023 a nové výklady českých úřadů. Výklad je doplněn názornými příklady, které přednášející interaktivně řeší s účastníky. Výklad bude věnován i práci z domova v zahraničí a daňovým a pojistným dopadům. obsah

 • Rozdělení cizinců podle předpisů, které se na ně vztahují
 • Zaměstnávání občanů EU a jejich rodinných příslušníků
 • Zaměstnávání občanů Spojeného království Velké Británie a Severního Irska po Brexitu
 • Zaměstnávání občanů třetích států v ČR (zaměstnanecká karta, modrá karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance, Schengenské vízum, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu, další speciální režimy), vládní programy ekonomické migrace
 • Povolení k zaměstnání a výjimky , kdy jej zaměstnanec ze třetího státu nepotřebuje
 • Zaměstnávání občanů Ukrajiny v České republice (standardní zaměstnanci versus uprchlíci)
 • Vyslání zaměstnanců do ČR z jiných členských států (minimální pracovněprávní podmínky a ručení českého subjektu, notifikační povinnosti vysílajícího zaměstnavatele)
 • Povinnosti zaměstnavatelů vůči cizincům a úřadu práce (informační povinnost při zaměstnání v ČR nebo jejich vyslání do ČR, evidenční povinnost zaměstnavatelů, povinnosti podle zákoníku práce atd.)
 • Kontroly ze strany orgánů inspekce práce a celních úřadů, správní delikty a možné sankce
 • Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění u zaměstnanců z členských států EU, EHP a Švýcarska, Nařízení 883/2004 a 987/2009, osoby, na které se nařízení vztahují, určení, kam platit pojistné (zaměstnání v jednom státě, vyslání, souběžně vykonávaná činnost ve více členských státech)
 • Postup při získání formuláře A1 a povinné náležitosti
 • Zdravotní péče a rozsah nároku na ni v různých situacích
 • Smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy , pravidla jejich fungování a rozsah jejich působnosti, určení, kam platit pojistné podle podmínek bilaterálních smluv
 • Účast cizinců ze třetích (nesmluvních) států na zdravotním pojištění a na sociálním pojištění v ČR
 • Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a základní návod k jejich porozumění, určení, kdo je daňový rezident a daňový nerezident, rozdíly při výpočtu základu daně a daně z příjmů ze závislé činnosti u daňových rezidentů a daňových nerezidentů
 • Zdanění příjmů zaměstnanců v ČR (zaměstnanec, který uzavřel smlouvu se zaměstnavatelem v ČR, vyslaný zaměstnanec do ČR zahraniční společností, mezinárodní pronájem pracovní síly, agentury práce)
 • Výpočet mzdy – progresivní zdanění namísto superhrubé mzdy
 • Vliv vzniku stálé provozovny zahraničního zaměstnavatele v ČR na zdanění zaměstnance v ČR
 • Zdanění nerezidentů – členů statutárních orgánů (jednatelé, členové představenstva), oznamovací povinnost, sankce za její neplnění
 • Benefity poskytované cizincům a jejich zdanění, základ daně u cizinců, nároky na slevy na dani u cizinců a jejich omezení, kdy je možné uplatnit
 • Zálohy na daň z příjmů u daňových rezidentů a nerezidentů při částečné práci v zahraničí
 • Roční zúčtování , kdy ano a kdy ne
 • Roční vyúčtování a seznam nerezidentů , mezinárodní výměna informací


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ v ČR - komplexní výklad
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Praha 2 - Praha, Karlovo nám. 3 12000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v případových studiích včetně aktuálních změn (seminář)


[PODOBNÝ KURZ]

- - - -
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -

Změna ceny: 3 CZK /Kurz   [4 včetně DPH ]


3 CZK /KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Živé vysílání - ONLINE seminář - eLearning, Online seminář 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v případových studiích včetně aktuálních změn (seminář)
07:00:00

[PODOBNÝ KURZ]


PoÄŤet dnĂ­: 1
PoÄŤet hodin: 6
PoÄŤet minut: 360

- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -

Změna ceny: 3.200 CZK/kurz   [3.872 včetně DPH ]


3.200 CZK/kurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha 2 - Praha, Karlovo nám. 3 12000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Zaměstnávání cizinců v ČR ze všech pohledů včetně změn - komplexní výklad (seminář)


[PODOBNÝ KURZ]

- - - - - - - - - - - -
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -

Změna ceny: 3 CZK /Kurz   [4 včetně DPH ]


3 CZK /KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Živé vysílání - ONLINE seminář - eLearning, Online seminář 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Zaměstnávání cizinců v ČR ze všech pohledů včetně změn - komplexní výklad (kurz)
07:00:00

[PODOBNÝ KURZ]


PoÄŤet dnĂ­: 1
PoÄŤet hodin: 8
PoÄŤet minut: 480

- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -

Změna ceny: 3.700 CZK/kurz   [4.477 včetně DPH ]


3.700 CZK/kurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha 2 - Praha, Karlovo nám. 3 12000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Zaměstnávání cizinců v ČR - z pohledu pracovního a imigračního práva ve světle aktuálních změn a přípravy nového cizineckého zákona (seminář)


[PODOBNÝ KURZ]

- - - -
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -

Změna ceny: 2 CZK /Kurz   [2 včetně DPH ]


2 CZK /KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | ZAMĚSTNÁVÁNÍ | CIZINCŮ | komplexní | výklad
 Pořadatel kurzu: STUDIO W

Po každém kurzu účastníci školení obdrží osvědčení o absolvování kurzu .
* Pořádáme kurzy pro vzdělávání dospělých v oblastech: manažerské, komunikační a obchodní dovednosti, rozvoj osobnosti, kurzy pro asistentky, obchodní a pracovní právo, personalistika, mzdové a finanční účetnictví, daně. ...dále viz: STUDIO W
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-103833


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ v ČR - komplexní výklad

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ v ČR - komplexní výklad


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


^

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


^

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


^

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2024 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info