REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # CENOVE VYJEDNAVANI PRO NAKUPCI ANEB NENAKUPUJTE JEN LEVNE NAKUPUJTE DOBRE

 

CENOVÉ VYJEDNÁVÁNÍ pro nákupčí - aneb nenakupujte jen levně, nakupujte dobřeCena kurzu:
    ... bez DPH: 5.700 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 6.897 Kč/Kurz


Logistika - řízení nákupu a zásobování # Absolventi tréninku budou podstatně lépe zvládat pro mnohé kritickou fázi obchodního vyjednávání – vyjednávání o ceně. Dokáží dosáhnout lepší dohody nikoli jen prostřednictvím tvrdého tlaku na snížení ceny, ale tím, že zasadí celé jednání do širších souvislostí a výsledná dohoda tak bude nejvýhodnější možnou. obsah Vliv ceny na rozhodování o koupi , souvislost ceny a přínosu služby či výrobku pro spotřebitele či uživatele Emoce a ... © STUDIO W
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: CENOVÉ VYJEDNÁVÁNÍ pro nákupčí - aneb nenakupujte jen levně, nakupujte dobře ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Trénink obchodního jednání a vyjednávání - 2denní s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Živé vysílání - ONLINE seminář , eLearning
 > Obchodní dovednosti pro nákupčí - 2denní

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Praha 2 , Praha
 > Trénink obchodního jednání a vyjednávání pro nákupčí - 4 denní

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Chcete získat maximum informací a dovedností z oblasti arteterapie? Objednejte si náš cenově zvýhodněný balíček a ušetříte.
Ostrava-Vítkovice , Moravskoslezský kraj
 > CENOVĚ ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK: Arteterapie

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Prakticky si vyzkoušíte různé typy vyjednávacích taktik. Poznáte a posílíte své silné stránky v jakémkoliv vyjednávání.
Praha , Praha
 > Vyjednávání v obtížných situacích, nácvik vyjednávacích taktik

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Živé vysílání - ONLINE seminář , eLearning
 > Jak překonat nesouhlas - trénink vyjednávání

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Živé vysílání - ONLINE seminář , eLearning
 > Nově personalistou aneb jak rozmotat klubko personálních činností

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Akreditace: MV - bude doplněno Cíl semináře Cílem semináře je seznámení posluchačů s problematikou oceňování majetku a služeb s novinkami roku 2023/2024, dále poukázat na rozdíl mezi cenou obvyklou, tržní hodnotou a cenou zjištěnou. Seminář posluchačům přináší kromě vysvětlení nezbytné terminologie doporučení pro praktické určování obvyklé ceny a tr
Praha , Praha
 > Novelizace oceňovacích předpisů pro rok 2024 - ilustrativní znalecký posudek, cena obvyklá, tržní hodnota a cena zjištěná

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Akreditace: MV - bude doplněno Cíl semináře Cílem semináře je seznámení posluchačů s problematikou oceňování majetku a služeb s novinkami roku 2023/2024, dále poukázat na rozdíl mezi cenou obvyklou, tržní hodnotou a cenou zjištěnou. Seminář posluchačům přináší kromě vysvětlení nezbytné terminologie doporučení pro praktické určování obvyklé ceny a tr
online , eLearning
 > Novelizace oceňovacích předpisů pro rok 2024 - ilustrativní znalecký posudek, cena obvyklá, tržní hodnota a cena zjištěná

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Funkce nákupu má v podnicích velmi důležité postavení. Vliv kvality nákupních procesů na hospodářské výsledky je přímý a dobře měřitelný.
Praha , Praha
 > Vyjednávání v nákupu

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Cílem praktického workshopu je pochopit podstatu vyjednávání při různých situacích, umět uplatnit přípravu i vyjednávací postupy a zjistit výhodnost využívání argumentace. Zjistíte, jak podpořit dosažení vzájemného výsledku vyjednávání.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Vyjednávání a argumentace Argumentation and Negotiation

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Cílem praktického workshopu je pochopit podstatu vyjednávání při různých situacích, umět uplatnit přípravu i vyjednávací postupy a zjistit výhodnost využívání argumentace. Zjistíte, jak podpořit dosažení vzájemného výsledku vyjednávání.
Praha , Praha
 > Vyjednávání a argumentace Argumentation and Negotiation

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Posílíte své schopnosti vyjadřovat se jasně a respektovat názory ostatních, naučíte se detekovat konfliktní situace a účinně je řešit s důrazem na klidný přístup. Natrénujete dovednosti, které vám umožní efektivně vést váš tým a udržovat pozitivní pracovní prostředí.
Praha , Praha
 > Vyjednávání v obtížných situacích, nácvik vyjednávacích taktik

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Získáte dovednost dobré komunikace a bezchybné sebeprezentace při jakékoliv příležitosti. Vyhnete se některým chybám, které mohou snižovat váhu vámi sdělovaných informací.
Praha , Praha
 > Jak dobře prezentovat sám sebe

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Trénink u vás posílí jistotu v zacházení s vašimi podřízenými i nadřízenými a vytvoří základ pro vaši efektivní komunikaci i v nesnadných situacích Připravujete se na roli manažera? Nechte se vést profesionály, jejich zkušenostmi a radami z praxe.
Praha 1 , Praha
 > Nově na manažerské pozici: Z kolegy nadřízeným - Kompaktní know-how pro úspěšný start

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Živé vysílání - ONLINE seminář , eLearning
 > Trénink vyjednávání pro nákupčí - 2denní

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Formalizovanost procesu zadávacích řízení v režimu zákona je velmi striktní, co se týče plnění smlouvy a její případné změny. V průběhu semináře se dozvíte, jak lze realizovat změny smluvních závazků již uzavřených v předchozím zadávacím řízení v režimu zákona, jak se na takové změny lze připravit a jak reagovat na aktuální potřeby zadavatele, které mohly
Praha , Praha
 > Změny závazků ze smluv na veřejnou zakázku a jejich výhrady-změny smluv po uzavření, dodatky, cenové indexace a valorizace, inflační doložky (on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Formalizovanost procesu zadávacích řízení v režimu zákona je velmi striktní, co se týče plnění smlouvy a její případné změny. V průběhu semináře se dozvíte, jak lze realizovat změny smluvních závazků již uzavřených v předchozím zadávacím řízení v režimu zákona, jak se na takové změny lze připravit a jak reagovat na aktuální potřeby zadavatele, které mohly
online , eLearning
 > Změny závazků ze smluv na veřejnou zakázku a jejich výhrady-změny smluv po uzavření, dodatky, cenové indexace a valorizace, inflační doložky (on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Chcete získat maximum informací a dovedností z oblasti arteterapie? Objednejte si náš cenově zvýhodněný balíček a ušetříte.
Ostrava-Vítkovice , Moravskoslezský kraj
 > CENOVĚ ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK: Arteterapie

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Podmaňte si jednu z nejstarších jazykových disciplín, která vznikla již ve starověku! Naučte se pracovat s hlasem a správně artikulovat.
Ostrava-Vítkovice , Moravskoslezský kraj
 > CENOVĚ ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK: Kultura řeči a umění jednat s lidmi

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Praha 2 , Praha
 > Trénink obchodního jednání a vyjednávání - 2denní

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Živé vysílání - ONLINE seminář , eLearning
 > Trénink obchodního jednání a vyjednávání - 2denní

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Cílem praktického workshopu je pochopit podstatu vyjednávání při různých situacích, umět uplatnit přípravu i vyjednávací postupy a zjistit výhodnost využívání argumentace. Zjistíte, jak podpořit dosažení vzájemného výsledku vyjednávání.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Vyjednávání a argumentace Argumentation and Negotiation


CENOVÉ VYJEDNÁVÁNÍ pro nákupčí - aneb nenakupujte jen levně, nakupujte dobře

Téma kurzu: Logistika - řízení nákupu a zásobování, Obchodní, prodejní dovednosti (Marketing), Řízení projektů a týmů, Systémy řízení a ISO, Nákup

Přednáší ...

Ing. Tomáš Raška


Program kurzu, obsah studia ...

Absolventi tréninku budou podstatně lépe zvládat pro mnohé kritickou fázi obchodního vyjednávání – vyjednávání o ceně. Dokáží dosáhnout lepší dohody nikoli jen prostřednictvím tvrdého tlaku na snížení ceny, ale tím, že zasadí celé jednání do širších souvislostí a výsledná dohoda tak bude nejvýhodnější možnou. obsah

  • Vliv ceny na rozhodování o koupi , souvislost ceny a přínosu služby či výrobku pro spotřebitele či uživatele
  • Emoce a racionalita v rozhodování
  • Fáze vyjednávání, kdy hovořit o ceně
  • Analýza cenových nabídek a jejich zasazení do širších souvislostí

  • Win – win metoda vyjednávání a její použití k dosažení optimální ceny
  • Cena je to jediné, na čem záleží. – častý a fatální omyl mnoha vyjednavačů, nákupčích i prodejců – techniky, jak se tohoto svazujícího mýtu zbavit
  • Konkrétní postupy, techniky a triky pro zvládání cenového vyjednávání
  • Práce s ústupky v cenovém vyjednávání
  • Nejobvyklejší chyby v cenovém vyjednávání
  • A něco málo počítání…:-)

metody
Teoretické minimum v rozsahu cca 1 hodiny. Dále si účastníci na praktických cvičeních vyzkouší vyjednávání v různých situacích s různými typy protihráčů , naučí se správně argumentovat a zvládat námitky , zejména ve vztahu k ceně.
Při následném rozboru si účastníci uvědomí některé teoretické zásady pro úspěšné cenové vyjednávání a z nich plynoucí poučení pro praxi. Při tréninku je použita kamera, modelové situace jsou následně účastníkům promítnuty a analyzovány.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát

CENOVÉ VYJEDNÁVÁNÍ pro nákupčí - aneb nenakupujte jen levně, nakupujte dobře
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Praha 2 - Praha, Karlovo nám. 3 12000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Cenové vyjednávání pro nákupčí aneb nenakupujte jen levně, nakupujte dobře (seminář)


[PODOBNÝ KURZ]

- - - -
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -

Změna ceny: 5 CZK /Kurz   [6 včetně DPH ]


5 CZK /KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Živé vysílání - ONLINE seminář - eLearning, Online seminář 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Cenové vyjednávání pro nákupčí aneb nenakupujte jen levně, nakupujte dobře (kurz)
07:00:00

[PODOBNÝ KURZ]


PoÄŤet dnĂ­: 1
PoÄŤet hodin: 7
PoÄŤet minut: 420

- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -

Změna ceny: 5.700 CZK/kurz   [6.897 včetně DPH ]


5.700 CZK/kurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha 2 - Praha, Karlovo nám. 3 12000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Cenové vyjednávání pro dodavatele (seminář)


[PODOBNÝ KURZ]

- - - -
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -

Změna ceny: 5 CZK /Kurz   [6 včetně DPH ]


5 CZK /KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Živé vysílání - ONLINE seminář - eLearning, Online seminář 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Cenové vyjednávání pro dodavatele (kurz)
07:00:00

[PODOBNÝ KURZ]


PoÄŤet dnĂ­: 1
PoÄŤet hodin: 7
PoÄŤet minut: 420

- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -

Změna ceny: 5.700 CZK/kurz   [6.897 včetně DPH ]


5.700 CZK/kurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | CENOVÉ | VYJEDNÁVÁNÍ | pro | nákupčí | aneb | nenakupujte | jen | levně, | nakupujte | dobře
 Pořadatel kurzu: STUDIO W

Po každém kurzu účastníci školení obdrží osvědčení o absolvování kurzu .
* Pořádáme kurzy pro vzdělávání dospělých v oblastech: manažerské, komunikační a obchodní dovednosti, rozvoj osobnosti, kurzy pro asistentky, obchodní a pracovní právo, personalistika, mzdové a finanční účetnictví, daně. ...dále viz: STUDIO W
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-103636


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

CENOVÉ VYJEDNÁVÁNÍ pro nákupčí - aneb nenakupujte jen levně, nakupujte dobře

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Nově personalistou aneb jak rozmotat klubko personálních činností


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


^

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


^

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


^

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2024 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info