HandMade by HANNDE.com
Vytvořte si vlastní obchod SHOPILO
Je to opravdu snadné, zdarma na 1. měsíc a/nebo do 10 položek

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

OBCHODNI PRAVO MANAGEMENT rekvalifikační kurzy, školení a semináře Obchodni pravo management

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

OBCHODNI PRAVO MANAGEMENT


Nalezeno celkem : 388 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v občanském zákoníku - ON-LINE 2021-04-22 online Program semináře: * Nájem bytu a domu - předmět nájmu, kogentnost úpravy, práva a povinnosti stran - nájemní smlouva – náležit ...
Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách - ON-LINE seminář 2021-04-22 online Seminář se věnuje nejvýznamnějším oblastem smluvního práva, které byly „zasaženy“ právní úpravou obsaženou v (novém) občanském zákoníku. Seminář se zaměřuj ...
Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší hlavě (online seminář) 2021-04-23 online Uvědomíte si vlastní myšlenkové modely, které vás brzdí nebo které vám naopak ve vašem rozvoji pomáhají. Osvojíte si postupy, jak předejít stresu a synd ...
Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby - ON-LINE 2021-04-23 online V rámci semináře bude věnována pozornost zejména následujícím dílčím tématům: * Věcná břemena – úvod - pojetí nemovitých věcí včetně vě ...
Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost - ON-LINE 2021-04-23 online Tento třetí den třídenního semináře (první den 9. dubna se věnuje změnám v obchodních korporacích obecně, druhý den 23. dubna pokračuje změnami v úpravě sp ...
ROZBORY ÚČETNÍ ZÁVĚRKY - - jak se stát srozumitelným partnerem managementu 2021-04-26 Živé vysílání - ONLINE seminář Finanční účetnictví # Určeno pro účetní účtující podle prováděcí vyhlášky k účetnictví č. 500/2002 Sb. cíl Nároky na účetní profesi se neustále zvyšují, ...
Zajištění a utvrzení dluhu - ON-LINE 2021-04-26 online Seminář se postupně zaměří na následující okruhy: * vybrané obecné otázky - hlavní důvody neplatnosti ujednání ve smlouvách o zajištění ...
Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků - ON-LINE seminář 2021-04-26 online Program: * podmínky náhrady újmy z provozu dopravních prostředků * pojem provozu dopravního prostředku a jeho zvláštní povaha * ...
Novela zákoníku práce 2020 z pohledu zaměstnavatele - praktické problémy, srovnání - ON-LINE 2021-04-26 online Odborný program: * Charakter, účel a obecné pojetí novely zákoníku práce * Zásadní změny v zákoníku práce v oblastech: - Dovolená ...
Obchodní angličtina 2021-04-27 Praha 2 Aktuální akce BEZPEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ – Do června 2021 (dále dle vládního nařízení) budou všechny naše kurzy a přednášky probíhat ONLINE formou živého ...
OBCHODNÍ PRÁVO + AKTUALITY pro rok 2021 2021-04-27 Praha 2 Cíle kurzu: Na webináři Obchodní právo + Aktuality pro rok 2021 se seznámíte se základy obchodního práva. Popis: Komu je kurz určen: Všem, kteří ...
Nařízení EU č. 910/2014 eIDAS a správa dokumentů v ČR (on-line seminář) 2021-04-27 online Cílem on-line kurzu je seznámit vás s problematikou elektronické identifikace a tzv. důvěryhodných služeb s ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
JAK ŘEŠIT POHLEDÁVKY a dostat co nejvíce peněz zpět 2021-04-27 Živé vysílání - ONLINE seminář Obchodní právo # Určeno pro všechny firmy, které se někdy dostanou do situace, kdy jim někdo dluží peníze a nechtějí o ně přijít. obsah Co vše je po ...
JAK ŘEŠIT POHLEDÁVKY a dostat co nejvíce peněz zpět 2021-04-27 Praha Obchodní právo # Určeno pro všechny firmy, které se někdy dostanou do situace, kdy jim někdo dluží peníze a nechtějí o ně přijít. obsah Co vše je po ...
Nová pravidla pro e-commerce - nová DPH a celní pravidla pro dovoz zboží malých zásilek, nová DPH pravidla pro on-line prodej zboží konečným zákazníkům v rámci EU, nová DPH pravidla pro poskytování elektronických služeb konečným zákazníkům v EU - ON 2021-04-27 online Nová pravidla vycházejí především z následujících hlavních změn: * zrušení prahové hodnoty pro prodej zboží na dálku uvnitř EU (zasílání zboží) d ...
Obchodní jednání 2021-04-28 Praha Každý účastník obdrží na konci kurzu OSVĚDČENÍ o jeho absolvování. Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva. ...
DPH při obchodu se zbožím mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2020 (záznam on-line) Duben 2021 online Neuvedeno * Problematika DPH při provádění vnitrounijního obchodu se zbožím: • dodání zboží do jiné členské země EU ... [Termín kurzu bude upřesněn]
DPH při obchodu mezi členskými státy EU se zaměřením na služby 2020 (záznam on-line) Duben 2021 online Neuvedeno * • poskytování služeb do jiných členských zemí EU – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady • ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Novela zákona o obchodních korporacích 2021 (záznam on-line) Duben 2021 online Neuvedeno * • Změny v obecné části zákona (internetové stránky, vkladová povinnost, dělení zisku, vypořádací podíl) • N ... [Termín kurzu bude upřesněn]
DPH při obchodu se zbožím mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2021 (záznam on-line) Duben 2021 online Neuvedeno * • Problematika DPH při provádění vnitrounijního obchodu se zbožím, • dodání zboží do jiné členské země EU ... [Termín kurzu bude upřesněn]
STYLISTIKA MODERNÍHO E-MAILU – OBCHODNÍ I OSOBNÍ KORESPONDENCE (záznam online) Duben 2021 online Neuvedeno * Příklady z praxe • první a poslední dojem • zásady správné stylistiky a výstavby textu obecně • slovní zásoba ... [Termín kurzu bude upřesněn]
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2016 (záznam on-line) Duben 2021 online Neuvedeno * • DPH při dodání a pořízení zboží mezi členskými státy, • DPH při dovozu a vývozu, • DPH u služeb mezi č ... [Termín kurzu bude upřesněn]
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2017 (záznam on-line) Duben 2021 online Neuvedeno * • definice obchodního majetku, dopravního prostředku (§ 4) definice vnitrounijního ochodu se zbožím a základní ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Finanční transakce mezi obchodními organizacemi, transferové ceny (záznam on-line) Duben 2021 online Neuvedeno * LEGISLATIVNÍ RÁMEC PŘEVODNÍCH CEN • Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy (OE ... [Termín kurzu bude upřesněn]
DPH při obchodu mezi členskými státy EU se zaměřením na služby v roce 2017 (záznam on-line) Duben 2021 online Neuvedeno * • základní pojmy, základní pravidla poskytování služeb definovaná předpisy o DPH, • poskytování služeb do j ... [Termín kurzu bude upřesněn]
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2018 (záznam on-line) Duben 2021 online Neuvedeno * • Dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů a pořízení zboží ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Úhrada domácí zdravotní péče a paliativní péče zdravotními pojišťovnami (on-line seminář) 2021-04-28 online Cílem on-line semináře je předat informaci o způsobu úhrady domácí zdravotní péče a mobilní specializované paliativní péče zdravotními pojišťovnami v roce ...
Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech) - ON-LINE 2021-04-28 online Odborný program semináře * Základní pojmy - co je smluvní povinnost, jak se třídí a v čem se odlišují - režim povinností před ...
Třístranné a vícestranné obchody a složitější transakce z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů (záznam on-line) Duben 2021 online Neuvedeno * • dodání zboží do jiných členských států při třístranných a vícestranných obchodech, • dodání zboží do ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů v praktických příkladech (záznam on-line) Duben 2021 online Neuvedeno * Informace o změnách v DPH a celních předpisech dotýkajících se zahraničního obchodu se zbožím. ... [Termín kurzu bude upřesněn]
INTRASTAT – vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho provázanost s uplatňováním DPH v roce 2020 (záznam on-line) Duben 2021 online Neuvedeno * Seminář je zaměřen na prezentaci pravidel vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU – INTRASTAT definovaný ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Přeshraniční obchod se zbožím (záznam on-line) Duben 2021 online Neuvedeno * • Vymezení pojmu poskytnutí služby dle zákona o DPH, • základní pravidla pro stanovení místa plnění při pos ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Obchody s EU z pohledu DPH polopatě – nejen pro úplné začátečníky (on-line seminář) 2021-04-29 online Problematiku DPH u obchodů s EU vysvětlí na on-line semináři lektorka srozumitelně a za pomoci bohatých grafických náčrtů situací. Výklad pochopí jak nezna ...
Postavení jednatele – právní, účetní a daňový pohled (on-line seminář) 2021-04-29 online Na semináři vám lektoři objasní postavení jednatele a jeho odpovědnost z právního hlediska i možnosti nastavení smlouvy o výkonu funkce. Z účetního a daňov ...
Aktuální problémy exekučního řízení po velké novele - ON-LINE 2021-04-29 online Hlavní témata * Velká novela exekučního řádu a o.s.ř. * Manžel povinného v exekuci, postižení jeho účtu a postih SJM * Střet exeku ...
MODUL 3.3 - Prodejní techniky realitního makléře aneb obchodní dovednosti v realitách 2021-04-29 Brno Obchodní jméno (objednatel)* Adresa (sídlo/bydliště objednatele) PSČ + Obec* Email* Telefon* IČ DIČ Vybraný ...
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Vyhrazené změny závazku ze smluv a změny smluv po jejich uzavření (on-line seminář) 2021-04-30 online Formalizovanost procesu zadávacích řízení v režimu zákona je velmi striktní, co se týče plnění smlouvy a její případné změny. V průběhu on-line semináře se ...
Smlouvy a další instituty občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích v daních a účetnictví (on-line seminář) 2021-05-03 online Lektorka vám vysvětlí, že zdaleka ne vše, co je po právní stránce v pořádku, je v pořádku i daňově a účetně, resp. je tím nejvýhodnějším z tohoto pohledu. ...
Rozdělení a výplata vlastního kapitálu - právní a daňové souvislosti - ON-LINE 2021-05-03 online Odborný program semináře: * Právní část - podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích, způsoby jeho určení (přednostní podíl, variabiln ...
Smluvní pokuta - ON-LINE 2021-05-03 online Půjde zejména o následující aktuální okruhy otázek zaměřené na limity autonomie vůle stran při sjednávání smluvní pokuty: * Lze sjednat SP elektron ...
Manažer – pracovník obchodu a služeb 2021-05-03 Praha 5 Certifikovaný rekvalifikační kurz Po absolvování kurzu je absolvent připraven pro manažerskou činnost na pozici samostatného pracovníka obchodu a služeb. Z ...
Obchodní zástupce 2021-05-03 Praha 5 Certifikovaný profesní rekvalifikační kurz Posluchač získá po ukončení rekvalifikačního kurzu Obchodní zástupce základní obchodní dovednosti. Bude umět vyt ...
Time management - ONLINE 2021-05-04 Ostrava-Vítkovice Ovládat time management je důležitá dovednost, díky které dokážete nejen hospodařit s časem, ale také dosahovat svých pracovních i osobních cílů. Po absolv ...
Zákon o majetku státu - ON-LINE 2021-05-04 online Odborný program semináře: * Charakteristika hospodaření s majetkem státu - struktura právní úpravy - organizační složky státu ...

Nalezeno celkem : 388 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy

kurzy rekvalifikace Zvolte jazyk - language
2021-04-11 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2021-04-10 


[?]

Kurzy - Kurz instruktor fitness

kurzy rekvalifikace
2021-03-27 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2021 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Powered by Shopilo.cz