HandMade by HANNDE.com
HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

VEREJNA SPRAVA rekvalifikační kurzy, školení a semináře verejna sprava

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

VEREJNA SPRAVA


Nalezeno celkem : 134 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Novinky v pravopise, stylistice a normě 2020-09-24 Praha Cílem vzdělávacího programu je seznámení s novými pravidly pravopisu, aktualizovanou korespondenční normou ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Hospodaření s majetkem státu po novele zákona č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích 2020-09-24 Praha Cílem kurzu je orientace v obou právních předpisech se zaměřením na nakládání s hmotným movitým a nemovitým ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Zákon o střetu zájmů – povinnosti veřejných funkcionářů a důsledky jejich porušení 2020-09-24 online Akreditace: MV - AK - PV-237 - 2017, Zákon o střetu zájmů Seminář je určen pro osoby zabývající se problematikou zákona o st ...
Zákon o střetu zájmů – povinnosti veřejných funkcionářů a důsledky jejich porušení 2020-09-24 Praha Akreditace: MV - AK - PV-237 - 2017, Zákon o střetu zájmů Seminář je určen pro osoby zabývající se problematikou zákona o st ...
Sestavování rozpočtu a řízení hospodaření podle něj u územně samosprávných celků 2020-09-25 Praha Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-575 - 2016 , Název akreditace: Novela zákona o rozpočtových pravidlech Cílem sem ...
Sestavování rozpočtu a řízení hospodaření podle něj u územně samosprávných celků 2020-09-25 online Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-575 - 2016 , Název akreditace: Novela zákona o rozpočtových pravidlech Cílem sem ...
Veřejné zakázky pro auditory a kontrolní pracovníky v kostce 2020-09-25 Praha 2 Pro všechny úrovně Určeno pro Interní auditory ve veřejné správě, interní auditory u příjemců dotací, projektové a finanční ...
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD) Září 2020 online Neuvedeno * On-line kurz je zaměřen na výklad problematických oblastí a nejasností v činnosti kontroly, poskytuje příklady ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Zadávání veřejných zakázek financovaných z ESI fondů bez rizika finančních oprav 2020-09-29 online Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-513 - 2016, Název akreditace: Zadávání veřejných zakázek podle nové právní úpravy ...
Zadávání veřejných zakázek financovaných z ESI fondů bez rizika finančních oprav 2020-09-29 Praha Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-513 - 2016, Název akreditace: Zadávání veřejných zakázek podle nové právní úpravy ...
Účetní výkaznictví organizací veřejného sektoru - souvislosti s řídícími a kontrolními systémy / ATESTAČNÍ KURZ 2020-09-29 Praha 2 Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – senior. Určeno pro Interní auditory v ...
Vidimace a legalizace - aktuality a novinky 2020-10-01 Praha Akreditace: MV - AK - PV-387 - 2017, Vidimace a legalizace Cíl semináře Seznámit účastníky nejenom s právními předpisy, které ...
Vidimace a legalizace - aktuality a novinky 2020-10-01 online Akreditace: MV - AK - PV-387 - 2017, Vidimace a legalizace Cíl semináře Seznámit účastníky nejenom s právními předpisy, které ...
Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě podle národních právních předpisů a jejich novel a evropské právní úpravy 2020-10-01 Praha Odborný program semináře: * Zdrojové právní předpisy v oblasti spisové služby včetně evropských norem * Soukromoprávní a veřejnoprávní půvo ...
Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě podle národních právních předpisů a jejich novel a evropské právní úpravy - ON-LINE seminář 2020-10-01 online Spisová služba je obor činnosti s tisíciletou tradicí, který zejména v poslední dekádě čelí novým výzvám v podobě elektronického dokumentu, elektronického ...
Technický dozor investora a jeho výkon ve veřejné správě 2020-10-01 Brno Technický dozor investora a jeho výkon ve veřejné správě Seminář bude zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT, a je zařazen do vzd ...
Jak zadávat veřejné zakázky v otevřeném řízení a ZPŘ, novinky v právní regulaci zadávání veřejných zakázek. 2020-10-02 Praha Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-300 - 2015, Název akreditace: Veřejné zakázky - aktuality a praxe Cíl semináře: Z ...
Nastavení oblasti inventur a inventarizace majetku a závazků v subjektech veřejné správy a jejich příspěvkových organizacích 2020-10-02 Praha 2 Pro všechny úrovně Základní orientace v procesu inventarizace majetku a závazků. Určeno pro Zaměstnance včetně vedoucích v o ...
Veřejné zakázky ve zdravotnictví 2020-10-05 online Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV - 513 - 2016, Název akreditace: Zadávání veřejných zakázek podle nové právní úpravy ...
Veřejné zakázky ve zdravotnictví 2020-10-05 Praha Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV - 513 - 2016, Název akreditace: Zadávání veřejných zakázek podle nové právní úpravy ...
Zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví 2020-10-06 Praha Seminář je zaměřený na specifika problematiky zadávání veřejných zakázek v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) na stavební p ...
Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely 2020-10-06 Praha Odborný program semináře: * Úvod do smluvního práva - princip autonomie vůle v novém soukromém právu a jeho omezování předpisy veřejnéh ...
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PODLIMITNÍ A NADLIMITNÍ REŽIM - NOVINKY SOUVISEJÍCÍ S ELEKTRONIZACÍ 2020-10-06 Olomouc      Seminář je zaměřen na seznámení se se zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134 - 2016 Sb., je určen ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Zákon o zadávání veřejných zakázek ve vztahu k judikatuře NSS z pohledu soudce NSS 2020-10-07 Brno Akreditace: MV - AK - PV-300 - 2015 Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s rozhodovací praxí Nejvyššího správníh ...
Datové schránky ve veřejné správě - nové trendy a nejčastější pochybení v jejich užívání 2020-10-07 Praha Akreditace: MV - AK - PV-384 - 2016,Czech POINT@office - využívání údajů z informačních systémů veřejné správy Seminář je u ...
Datové schránky ve veřejné správě - nové trendy a nejčastější pochybení v jejich užívání 2020-10-07 online Akreditace: MV - AK - PV-384 - 2016,Czech POINT@office - využívání údajů z informačních systémů veřejné správy Seminář je u ...
Veřejné zakázky ve zdravotnictví 2020-10-07 Praha Program semináře: * Předběžné tržní konzultace u veřejných zakázek ve zdravotnictví – zkušenosti a postřehy, jak správně vést předběžné tržní konzu ...
Veřejné zakázky ve zdravotnictví - ON-LINE seminář 2020-10-07 online Program semináře: * Předběžné tržní konzultace u veřejných zakázek ve zdravotnictví – zkušenosti a postřehy, jak správně vést předběžné tržní konzu ...
Nastavení procesu řídicí kontroly při čerpání rozpočtových prostředků v orgánu veřejné správy 2020-10-07 Praha 2 Pro začátečníky - mírně pokročilé Určeno pro Seminář je určen pro interní auditory, kteří plánují realizovat systémový audit ...
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v praxi - komplexní výklad - 2denní 2020-10-08 Praha Určeno primárně pro účastníky, kteří se hodlají podrobněji seznámit s novým zákonem č. 134 - 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se spíše o kurz ...
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Otevřené řízení, zjednodušené podlimitní řízení – nejpoužívanější formy zadávání pro malé zadavatele 2020-10-08 Praha Na semináři se dozvíte, jaké jsou základní parametry těchto zadávacích řízení, možnosti zákonných lhůt a ovlivnění délky trvání celého zadávacího procesu. ...
Sestavování rozpočtu a řízení hospodaření podle něj u územně samosprávných celků 2020-10-09 online Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-575 - 2016 , Název akreditace: Novela zákona o rozpočtových pravidlech Cílem sem ...
Sestavování rozpočtu a řízení hospodaření podle něj u územně samosprávných celků 2020-10-09 Praha Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-575 - 2016 , Název akreditace: Novela zákona o rozpočtových pravidlech Cílem sem ...
Veřejné zakázky malého rozsahu 2020-10-09 Praha 2 Pro všechny úrovně Určeno pro Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými ...
Plánování osobních financí - tvorba rodinného rozpočtu 2020-10-09 Praha Cílem tohoto kurzu je ukázat rozdíl mezi ex-post a ex-ante přístupem ke svým financím. Každý účastník workshopu by měl odejít se zpracovaným rozpočtem na n ...
Plánování osobních financí - tvorba rodinného rozpočtu 2020-10-09 Brno Cílem tohoto kurzu je ukázat rozdíl mezi ex-post a ex-ante přístupem ke svým financím. Každý účastník workshopu by měl odejít se zpracovaným rozpočtem na n ...
Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj 2020-10-12 Praha Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-72 - 2016, Název akreditace: Směrnice a zákon o finanční kontrole - aktuálně ...
Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj 2020-10-12 online Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-72 - 2016, Název akreditace: Směrnice a zákon o finanční kontrole - aktuálně ...
Poznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti 2020-10-13 Praha Cílem kurzu je předat praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly hospodaření. * • zjišťovaná n ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Zadávání veřejných zakázek - krok za krokem a prakticky 2020-10-13 Praha Základní tématické okruhy: * Veřejná zakázka - vymezení pojmu a definičních znaků ve světle vývoje rozhodovací praxe, specifické a netradiční pří ...
Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí a jejich následné povolování - vazba na rekodifikaci veřejného stavebního práva 2020-10-14 Praha Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Cíl semináře Cílem semináře je seznámit posluchače s právní úpravou problematiky posuzov ...
Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí a jejich následné povolování - vazba na rekodifikaci veřejného stavebního práva 2020-10-14 online Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Cíl semináře Cílem semináře je seznámit posluchače s právní úpravou problematiky posuzov ...
Hospodaření s majetkem státu po novele zákona č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích 2020-10-15 Praha Cílem kurzu je orientace v obou právních předpisech se zaměřením na nakládání s hmotným movitým a nemovitým ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Zákon o střetu zájmů – povinnosti veřejných funkcionářů a důsledky jejich porušení 2020-10-15 Brno Akreditace: MV - AK - PV-237 - 2017, Zákon o střetu zájmů Seminář je určen pro osoby zabývající se problematikou zákona o st ...

Nalezeno celkem : 134 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace Kurzy
2020-08-22 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2020-06-07 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2020-04-30 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2020 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info