REKVALIFIKACNI-KURZY.info

VEREJNA SPRAVA rekvalifikační kurzy, školení a semináře verejna sprava

 

VEREJNA SPRAVA[?]
Nalezeno celkem : 202 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Základy první pomoci v sociálních službách [MPSV ČR] 2023-02-06 Ostrava-Vítkovice V kurzu získáte teoretické i praktické znalosti poskytování první pomoci z různých kritických oblastí. Výuk ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Registr smluv a audit a kontrola zveřejňování smluv v subjektech veřejné správy 2023-02-06 Praha 2 Pro účastníky, kteří se v subjektech veřejné správy věnují oblasti zveřejňování smluvních dokumentů v Registru smluv v subjektech veřejné sféry. Pro zamě ...
Základy první pomoci 2023-02-06 Ostrava-Vítkovice V kurzu získáte teoretické i praktické znalosti poskytování první pomoci z různých kritických oblastí. Výuka je zaměřena na získání teoretických poznatků a ...
Průběh kontroly u příjemců dotací 2023-02-07 Praha Cílem kurzu je předání praktických zkušeností z dlouholetého výkonu kontroly na místě, příklady zjišťovaných nedostatků. * • výběr kont ...
Průběh kontroly u příjemců dotací – on-line seminář 2023-02-07 online Cílem kurzu je předání praktických zkušeností z dlouholetého výkonu kontroly na místě, příklady zjišťovaných nedostatků. * • výběr kont ...
Aktuální dění v oblasti zadávání veřejných zakázek 2023-02-09 Online Pro pokročilé. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky ...
Zákon o střetu zájmů 2023-02-10 Online Pro všechny úrovně. Určeno pro Pracovníky vykonávající funkci podpůrného orgánu ÚSC v registru střetu zájmů a pro veřejné funkcionáře dle zákona o střet ...
Účetní a daňová specifika příspěvkových organizací a ÚSC, včetně přípravy na účetní závěrku 2023-02-14 Praha Po absolvování semináře pro vás nebude účetní závěrka „strašákem“ ale logickým závěrem celoroční práce. Budete vědět, jak si závěrkové práce uspořádat, aby ...
Účetní a daňová specifika příspěvkových organizací a ÚSC, včetně přípravy na účetní závěrku 2023-02-14 online Po absolvování semináře pro vás nebude účetní závěrka „strašákem“ ale logickým závěrem celoroční práce. Budete vědět, jak si závěrkové práce uspořádat, aby ...
Aktuální otázky zadávání veřejných zakázek v roce 2023 včetně novelizace zákona o zadávání veřejných zakázek - 1. tematická část 2023-02-14 Praha Základní okruhy semináře: * Věcné vymezení veřejné zakázky, sčítací pravidla, funkční celky a předpokládaná hodnota veřejné zakázky – pravidla pro ...
AUDIT VÝKONNOSTI V ORGÁNECH VEŘEJNÉ SPRÁVY 2023-02-14 Praha 2 Pro všechny úrovně Určeno pro Interní auditoři, kontroloři a další pracovníci v organizacích veřejné správy. Cíl semináře Přiblížit možnosti využití ...
Veřejné zakázky – podlimitní a nadlimitní režim – novinky související s novelizací 2023-02-14 Brno Vzdělávací program je zaměřen na seznámení se se zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134 - 2016 Sb., kt ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Prognózy emisí z dopravy – využití modelu TREMOVE Únor 2023 Brno Model TREMOVE je doporučován Evropskou agenturou pro životní prostředí jako vhodný pro predikce emisí látek znečišťujících ovz ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Kurz Modeláž nehtů pro domácí využití Únor 2023 Třebíč Kurz je určen pro zájemce z řad široké veřejnosti. Modeláž nehtů – jen pro domácí použití nelze obdržet ŽL. V kurzu se účastn ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Veřejné zakázky malého rozsahu 2023-02-16 Praha Akreditace: MV - AK - PV-194 - 2022, Veřejné zakázky malého rozsahu (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je nebát se veřejných zakázek, ale mít k nim res ...
Veřejné zakázky malého rozsahu 2023-02-16 online Akreditace: MV - AK - PV-194 - 2022, Veřejné zakázky malého rozsahu (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je nebát se veřejných zakázek, ale mít k nim res ...
Jak správně nastavit pravidla pro vyúčtování zahraničních pracovních cest v roce 2023, valutová pokladna, platební karty 2023-02-21 Praha Na semináři se seznámíte s praktickými postupy při vyúčtování zahraničních pracovních cest v roce 2023 s tím, jak nejépe řešit vzniklé problémy, které čast ...
Jak správně nastavit pravidla pro vyúčtování zahraničních pracovních cest v roce 2023, valutová pokladna, platební karty 2023-02-21 online Na semináři se seznámíte s praktickými postupy při vyúčtování zahraničních pracovních cest v roce 2023 s tím, jak nejépe řešit vzniklé problémy, které čast ...
Zákon o svobodném přístupu k informacím – v nových souvislostech 2023-02-22 Praha Seznámíte se s nedávnými změnami zákona (otázky úhrady nákladů, zneužití zákona, formátu informací a dalšími). Dále s povinnostmi při vyřízení žádos ...
Zákon o svobodném přístupu k informacím – v nových souvislostech – on-line seminář 2023-02-22 online Seznámíte se s nedávnými změnami zákona (otázky úhrady nákladů, zneužití zákona, formátu informací a dalšími). Dále s povinnostmi při vyřízení žádos ...
VYBRANÁ ROZHODNUTÍ ÚOHS A SOUDŮ VE VĚCI ZADÁVANÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 2023-02-22 Praha 2 Pro účastníky, kteří se v subjektech veřejné správy věnují oblasti veřejného investování v subjektech veřejné sféry Určeno pro Pro zaměstnance veřejných ...
Velká novela veřejných zakázek - aktuality a jejich úskalí 2023-02-23 Praha Akreditace: MV - AK - PV-197 - 2022 webinář; Veřejné zakázky - aktuality a praxe (webinář) ...
Velká novela veřejných zakázek - aktuality a jejich úskalí 2023-02-23 online Akreditace: MV - AK - PV-197 - 2022 webinář; Veřejné zakázky - aktuality a praxe (webinář) ...
Veřejné zakázky: zadáváme stavební práce po novele zákona o zadávání veřejných zakázek 2023-02-23 Praha Program semináře: * Veřejná zakázka na stavební práce – vymezení pojmu, sporné případy, typy vhodných zadávacích řízení, specifika; * Pře ...
Veřejné zakázky: zadáváme stavební práce po novele zákona o zadávání veřejných zakázek - ON-LINE 2023-02-23 online Program semináře: * Veřejná zakázka na stavební práce – vymezení pojmu, sporné případy, typy vhodných zadávacích řízení, specifika; * Pře ...
Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě (včetně aktuálního stavu úpravy atestací eSSI a novelizace právních předpisů spisové služby) 2023-02-28 Praha Odborný program semináře: * Zdrojové právní předpisy v oblasti spisové služby včetně posledních významných novelizací, přechodných období pro zaved ...
Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě (včetně aktuálního stavu úpravy atestací eSSI a novelizace právních předpisů spisové služby) - ON-LINE 2023-02-28 online Odborný program semináře: * Zdrojové právní předpisy v oblasti spisové služby včetně posledních významných novelizací, přechodných období pro zaved ...
Odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků – aplikační praxe 2023-03-02 Praha Akreditace: MV - AK - PV-599 - 2021, Nový systém odměňování členů zastupitelstev ÚSC (webinář) Cíl semináře Seznámit účastníky, zejména zástupce měst a ob ...
Odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků – aplikační praxe 2023-03-02 online Akreditace: MV - AK - PV-599 - 2021, Nový systém odměňování členů zastupitelstev ÚSC (webinář) Cíl semináře Seznámit účastníky, zejména zástupce měst a ob ...
Veřejné zakázky – novelizace zákona 2023 – průvodce zákonnou úpravou se zaměřením na aktuální změny 2023-03-02 Praha Formalizovanost procesu zadávacích řízení v režimu zákona je velmi striktní, co se týče přípravy zadávacích podmínek, procesu výběru dodavatele, uzavření a ...
Veřejné zakázky – novelizace zákona 2023 – průvodce zákonnou úpravou se zaměřením na aktuální změny 2023-03-02 online Formalizovanost procesu zadávacích řízení v režimu zákona je velmi striktní, co se týče přípravy zadávacích podmínek, procesu výběru dodavatele, uzavření a ...
PRAKTICKÉ ŘÍZENÍ RIZIK DLE METODICKÉHO POKYNU Č. 11 (VZOROVÁ SMĚRNICE O ŘÍZENÍ RIZIK VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ) 2023-03-02 Praha 2 Pro účastníky, kteří se v subjektech veřejné správy věnují řízení rizik nebo monitorování procesu práce s riziky. Určeno pro Pro zaměstnance veřejných z ...
Směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve veřejné správě v r. 2023 2023-03-06 Praha Akreditace: MV - AK - PV-698 - 2022; Směrnice a zákon o finanční kontrole - aktuálně (webinář) ...
Směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve veřejné správě v r. 2023 2023-03-06 online Akreditace: MV - AK - PV-698 - 2022; Směrnice a zákon o finanční kontrole - aktuálně (webinář) ...
Základy první pomoci v sociálních službách [MPSV ČR] 2023-03-06 Ostrava-Vítkovice V kurzu získáte teoretické i praktické znalosti poskytování první pomoci z různých kritických oblastí. Výuk ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Základy první pomoci 2023-03-06 Ostrava-Vítkovice V kurzu získáte teoretické i praktické znalosti poskytování první pomoci z různých kritických oblastí. Výuka je zaměřena na získání teoretických poznatků a ...
FKSP a sociální fondy 2023-03-07 Praha Cílem vzdělávacího programu je přehledný a srozumitelný výklad vyhlášky č.114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb a výklad souvisejících právn ...
Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů 2023-03-08 Praha Cílem je poskytnout odpovědným pracovníkům krajů a obcí orientaci v problematice vydávání tištěných časopisů (zpravodajů), publikování na webových stránkác ...
Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů – on-line seminář 2023-03-08 online Cílem je poskytnout odpovědným pracovníkům krajů a obcí orientaci v problematice vydávání tištěných časopisů (zpravodajů), publikování na webových stránkác ...
ÚOHS - aktuální rozhodovací praxe ve veřejných zakázkách 2023-03-08 Praha Akreditace: MV - AK - PV-164 - 2022; ÚOHS - aktuální rozhodovací praxe ve veřejných zakázkách (webinář) Cíl semináře ...
ÚOHS - aktuální rozhodovací praxe ve veřejných zakázkách 2023-03-08 online Akreditace: MV - AK - PV-164 - 2022; ÚOHS - aktuální rozhodovací praxe ve veřejných zakázkách (webinář) Cíl semináře ...
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 2023-03-09 Praha 2 Pro všechny úrovně Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační slo ...
AUDIT VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PODLE MP CHJ MFČR Č. 3 METODIKA VEŘEJNÉHO NAKUPOVÁNÍ 2023-03-13 Praha 2 Pro účastníky se znalostí procesu zadávání VZ. Určeno pro Pro zaměstnance veřejných zadavatelů, kteří se přímo podílejí na zadávání veřejných zakázek a ...
Archivnictví a spisová služba – Jak správně nakládat s digitálními i listinnými dokumenty podle vyhlášky o spisové službě a novely archivního zákona 2023-03-14 Olomouc Cílem vzdělávacího programu je seznámit, jak správně vést archivnictví a spisovou službu v souladu s platný ... Akreditovaný kurz nebo seminář.

Nalezeno celkem : 202 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


[?]

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


[?]

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2023 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Free eshop: Shopilo.org