HandMade by HANNDE.com
Hledáte nějaké dárky? >> HANDE.cz
Nejsme e-shop, ale můžete se zde inspirovat

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

VEREJNA SPRAVA rekvalifikační kurzy, školení a semináře verejna sprava

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

VEREJNA SPRAVA[?]
Nalezeno celkem : 141 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Veřejné zakázky ve zdravotnictví - ON-LINE 2021-03-11 online Program semináře: * Předběžné tržní konzultace u veřejných zakázek ve zdravotnictví – zkušenosti a postřehy, jak správně vést předběžné tržní konzu ...
Jak čelit stresovým situacím ve veřejné správě 2021-03-12 online Akreditace: MV - AK - PV-555 - 2017; Písemná a ústní komunikace ve veřejné správě Cíl semináře Seminář je zaměřený na identifikaci stresu a práci se stres ...
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v praxi - komplexní výklad - 2denní 2021-03-15 Živé vysílání - ONLINE seminář Obchodní právo # Seminář bude zaměřen na komplexní a prakticky orientovaný úvod do problematiky veřejného zadávání. Budou vysvětleny základní pojmy a postu ...
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v praxi - komplexní výklad - 2denní 2021-03-15 Praha Obchodní právo # Seminář bude zaměřen na komplexní a prakticky orientovaný úvod do problematiky veřejného zadávání. Budou vysvětleny základní pojmy a postu ...
Kurz Modeláž nehtů pro domácí využití Březen 2021 Třebíč Kurz je určen pro zájemce z řad široké veřejnosti. Modeláž nehtů – jen pro domácí použití nelze obdržet ŽL. V kurzu se účastn ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Prognózy emisí z dopravy – využití modelu TREMOVE Březen 2021 Brno Model TREMOVE je doporučován Evropskou agenturou pro životní prostředí jako vhodný pro predikce emisí látek znečišťujících ovz ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Veřejné zakázky – podlimitní a nadlimitní režim – novinky související s elektronizací 2021-03-16 Olomouc Seminář je zaměřen na seznámení se se zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134 - 2016 Sb., je určen zada ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Postup řádného hospodáře ve veřejném zadávání 2021-03-17 online Akreditace: MV - AK - PV-466 - 2019;Naplňování principů 3E ve veřejném nakupování Obsah : V několika blocích seznámit posluchače nejprve se základními ...
AUDIT KLÍČOVÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY I. 2021-03-17 Praha 2 Interní auditory (příp. kontrolory) orgánů veřejné správy a samosprávy (a jimi zřizovaných organizací). Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – ...
Elektronické právní jednání - nařízení eIDAS, elektronické podpisy, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické právní jednání v soukromém a veřejném právu - ON-LINE 2021-03-23 online Odborný program semináře: * nařízení eIDAS * zákon č. 297 - 2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ...
Hospodaření a kontrola příspěvkových organizací územních samosprávných celků - ON-LINE 2021-03-23 online Tematické okruhy: * základní informace o vztahu zřizovatele a právnické osoby * náležitosti zřizovací listiny * finanční hospodař ...
Veřejné zakázky malého rozsahu - velký seminář o zadávání malých zakázek 2021-03-23 (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.) ...
Měření a zvládání rizik 2021-03-26 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Vedoucí pracovníci - interní auditoři - manažeři - koordinátoři - vlastníci - analytici rizik a zájemci z podni ...
Rekodifikace veřejného stavebního práva – nová koncepce v povolování staveb a další významné změny (on-line seminář) Březen 2021 online Cílem poslední velké novely stavebního zákona bylo zjednodušit přípravu staveb, nicméně přinesla pouze dílčí změny. Zásadního ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Zadávání veřejných zakázek včetně konkrétní vzorové zadávací dokumentace (on-line seminář) Březen 2021 online Seminář je zaměřený na specifika problematiky zadávání veřejných zakázek v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví (on-line seminář) Březen 2021 online Seminář je zaměřený na specifika problematiky zadávání veřejných zakázek v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi (on-line seminář) Březen 2021 online Máte obavy z porušení podmínek stanovených pro čerpání dotace? Kdo toto porušení řeší – poskytovatel dotace nebo finanční úřad ... [Termín kurzu bude upřesněn]
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam online) Březen 2021 online Neuvedeno * On-line kurz je zaměřen na výklad problematických oblastí a nejasností v činnosti kontroly, poskytuje příklady ... [Termín kurzu bude upřesněn]
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC 2021-04-12 Karviná Absolvent kurzu zná teoretickou i praktickou problematiku profese mzdový - á účetní a umí tuto činnost samo ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách, akreditováno MPSV ČR 2021-04-12 Ostrava-Vítkovice V kurzu získáte teoretické i praktické znalosti poskytování první pomoci z různých kritických oblastí. Výuk ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Základy první pomoci 2021-04-12 Ostrava-Vítkovice V kurzu získáte teoretické i praktické znalosti poskytování první pomoci z různých kritických oblastí. Výuka je zaměřena na získání teoretických poznatků a ...
Vidimace a legalizace - aktuality a novinky 2021-04-13 Praha Akreditace: MV - AK - PV-387 - 2017, Vidimace a legalizace Cíl semináře Seznámit účastníky nejenom s právními předpisy, které vidimaci a legalizaci upravu ...
Vidimace a legalizace - aktuality a novinky 2021-04-13 online Akreditace: MV - AK - PV-387 - 2017, Vidimace a legalizace Cíl semináře Seznámit účastníky nejenom s právními předpisy, které vidimaci a legalizaci upravu ...
Veřejné zakázky: píšeme zadávací podmínky 2021-04-13 Praha Program: * zadávací podmínky: jejich smysl, obsah a forma, * zadávací podmínky na dodávky, služby a stavební práce jakým způsobem je kon ...
Aktuální novinky českého e-Governmentu - zákon o právu na digitální služby, zákon o bankovní identitě, zákon kterým se mění zákony v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci, změny občanských průkazů, datových schránek a digitalizace 2021-04-13 Praha Odborný program semináře: * e-Government a elektronizace agend v oblasti veřejné správy * právní rámec elektronizace právního styku a jeho ...
Veřejné zakázky: píšeme zadávací podmínky - ON-LINE 2021-04-13 online Program: * zadávací podmínky: jejich smysl, obsah a forma, * zadávací podmínky na dodávky, služby a stavební práce jakým způsobem je kon ...
Aktuální novinky českého e-Governmentu - zákon o právu na digitální služby, zákon o bankovní identitě, zákon kterým se mění zákony v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci, změny občanských průkazů, datových schránek a digitalizace 2021-04-13 online Odborný program semináře: * e-Government a elektronizace agend v oblasti veřejné správy * právní rámec elektronizace právního styku a jeho ...
IT ve veřejné správě 2021-04-14 Praha Akreditace: MV - AK - PV- 201 - 2016; Zákon o kybernetické bezpečnosti Cíl semináře Cílem semináře je seznámit atraktivní formou účastníky s nejčastějšími ...
IT ve veřejné správě 2021-04-14 online Akreditace: MV - AK - PV- 201 - 2016; Zákon o kybernetické bezpečnosti Cíl semináře Cílem semináře je seznámit atraktivní formou účastníky s nejčastějšími ...
Novelizace cestovních náhrad a odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2021 2021-04-15 Praha Akreditace: MV - AK - PV-380 - 2019;Pracovní právo Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou odměňování platem, tak aby získali ko ...
Novelizace cestovních náhrad a odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2021 2021-04-15 online Akreditace: MV - AK - PV-380 - 2019;Pracovní právo Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou odměňování platem, tak aby získali ko ...
Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě podle národních právních předpisů a jejich novel a evropské právní úpravy 2021-04-15 Praha Odborný program semináře: * Zdrojové právní předpisy v oblasti spisové služby včetně posledních významných novelizací a přechodných období pro zave ...
Kurz Modeláž nehtů pro domácí využití Duben 2021 Třebíč Kurz je určen pro zájemce z řad široké veřejnosti. Modeláž nehtů – jen pro domácí použití nelze obdržet ŽL. V kurzu se účastn ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě podle národních právních předpisů a jejich novel a evropské právní úpravy - ON-LINE 2021-04-15 online Odborný program semináře: * Zdrojové právní předpisy v oblasti spisové služby včetně posledních významných novelizací a přechodných období pro zave ...
Prognózy emisí z dopravy – využití modelu TREMOVE Duben 2021 Brno Model TREMOVE je doporučován Evropskou agenturou pro životní prostředí jako vhodný pro predikce emisí látek znečišťujících ovz ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Archivnictví a spisová služba – Jak správně nakládat s digitálními i listinnými dokumenty podle vyhlášky o spisové službě a novely archivního zákona 2021-04-15 Brno Cílem vzdělávacího programu je seznámit, jak správně vést archivnictví a spisovou službu v souladu s platný ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve veřejné správě v r. 2021 2021-04-19 Praha Akreditace: MV - AK - PV-72 - 2016; Směrnice a zákon o finanční kontrole - aktuálně ...
Směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve veřejné správě v r. 2021 2021-04-19 online Akreditace: MV - AK - PV-72 - 2016; Směrnice a zákon o finanční kontrole - aktuálně ...
Novinky v pravopise, stylistice a normě 2021-04-20 Praha Cílem vzdělávacího programu je seznámení s novými pravidly pravopisu, aktualizovanou korespondenční normou ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest 2021-04-20 Praha Z obsahu semináře: * Pojmy práva pozemních komunikací, příslušnost a pravomoci soudů a správních úřadů. * Vlastnictví pozemních komunikac ...
Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest - ON-LINE 2021-04-20 online Z obsahu semináře: * Pojmy práva pozemních komunikací, příslušnost a pravomoci soudů a správních úřadů. * Vlastnictví pozemních komunikac ...
Ochrana veřejného zájmu v řízeních podle stavebního zákona prostřednictvím dotčených orgánů – aktuální stav a možné změny v návaznosti na rekodifikaci veřejného stavebního práva 2021-04-21 Praha Akreditace: MV - AK - PV-59 - 2014; Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Cíl semináře Cílem semináře je seznámit posluchače s právní ...
Ochrana veřejného zájmu v řízeních podle stavebního zákona prostřednictvím dotčených orgánů – aktuální stav a možné změny v návaznosti na rekodifikaci veřejného stavebního práva 2021-04-21 online Akreditace: MV - AK - PV-59 - 2014; Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Cíl semináře Cílem semináře je seznámit posluchače s právní ...
Účtování vybraných transakcí (majetek, fondy, transfery, bezúplatná nabytí) ve veřejné správě, u organizací účtujících dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. 2021-04-22 Praha Na praktických příkladech si procvičíte účtování specifických transakcí u rozpočtových a příspěvkových orga ... Akreditovaný kurz nebo seminář.

Nalezeno celkem : 141 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2021-02-13 


[?]

Kurzy - Fitness Institut

kurzy rekvalifikace
2021-02-09 


[?]

Kurzy | Akademia.cz

kurzy rekvalifikace
2021-02-06 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2021 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Powered by Shopilo.cz