REKVALIFIKACNI-KURZY.info

STAVEBNICTVI ARCHITEKTURA rekvalifikační kurzy, školení a semináře stavebnictvi architektura

 

STAVEBNICTVI ARCHITEKTURA


Nalezeno celkem : 115 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Principy štíhlé výroby a 5S 2023-10-04 Praha 5 Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 2 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látk ...
Úskalí nového stavebního zákona od 1.1.2024 z pohledu MMR – aktuální otázky zavedení stavebního zákona do právního řádu 2023-10-05 Praha Akreditace: MV - AK - PV-646 - 2021, Stavební zákon - současnost a budoucnost právní úpravy (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky ku ...
Úskalí nového stavebního zákona od 1.1.2024 z pohledu MMR – aktuální otázky zavedení stavebního zákona do právního řádu 2023-10-05 online Akreditace: MV - AK - PV-646 - 2021, Stavební zákon - současnost a budoucnost právní úpravy (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky ku ...
Novela zákona o silničním provozu od 1.ledna 2024 2023-10-06 online Akreditace: MV - AK - PV-243 - 2019; Zákon č. 361 - 2000 Sb., o silničním provozu Cíl semináře Cílem semináře je seznámit jeho účastníky se zákonem č. 361 ...
Novela zákona o silničním provozu od 1.ledna 2024 2023-10-06 Praha Akreditace: MV - AK - PV-243 - 2019; Zákon č. 361 - 2000 Sb., o silničním provozu Cíl semináře Cílem semináře je seznámit jeho účastníky se zákonem č. 361 ...
Koordinátor BOZP na staveništi podle §14 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů - ŠKOLENÍ 2023-10-09 Praha 4 Rozšíříte a aktualizujete si své znalosti o právních předpisech v oblasti stavebnictví. Naučíte se zpracovávat plán BOZP na staveništi. Budete mít možnost ...
ČESKÁ ARCHITEKTURA - cyklus přednášek doc. Sedlákové 2023-10-11 Praha 2 Cyklus přednášek doc. Ing. arch. Radomíry Sedlákové, CSc., renomované historičky architektury, představí množství zajímavých památek a staveb v celé naší ...
Školení IPAF [mezinárodní školení pojizdných pracovních plošin] 3a, 3b , Pal Card Říjen 2023 Pardubice Nabízíme školení pojízdných zdvihacích pracovních plošin a můžete so vybrat zd ... Akreditovaný kurz nebo seminář. [Termín kurzu bude upřesněn]
CORE CONSTRUCTION - Školení bezpečnosti práce pro vstup na stavby a staveniště ve Velké Británii [SPA] Říjen 2023 Pardubice Určeno pro osoby, které hodlají pracovat na stavbách ve Velké Británii. Účastník prochází 6 – ti hodinovým školením bezpečnost ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Přeškolení na stavební produkty Magnetic - ZDARMA Říjen 2023 Kladno Individuální bezplatné praktické seznámení s produkty a novinkami nehtové kosmetiky Magnetic pro nové i stávající zákaznice. ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Enterprise Architektura - nové přístupy 2023-10-16 Praha 7 Byznys je hlavně o procesech a činnostech lidí. Tyto činnosti se v dnešní turbulentní době mohou často měnit. Jediná efektivní cesta, jak nezůstat pozadu j ...
STAVBY A JEJICH TECHNICKÝ STAV V REALITNÍ PRAXI 2023-10-16 Brno Jak se správně orientovat v technické stránce nemovitostí a jak předcházet odpovědnosti prodávajících a RK z vadného plnění     Workshop Vám poskytne důl ...
Komunikace a řešení problémů pro mistry - Natrénujte si jednání v náročných situacích 2023-10-17 Brno Komunikační dovednosti  jsou jedním ze základních pilířů úspěchu mistra. Máte nějaké komunikační zlozvyky? Musíte často sdělovat nepopulární opatřen ...
Umísťování, povolování a kolaudace staveb podle stávajícího a nového stavebního zákona - základní přehled 2023-10-17 Praha Z programu semináře: Současný stavební zákon (zákon č. 183 - 2006 Sb.) * Úvod: právní rámec, soustava stavebních úřadů, dotčené org ...
Umísťování, povolování a kolaudace staveb podle stávajícího a nového stavebního zákona - základní přehled - ON-LINE 2023-10-17 online Z programu semináře: Současný stavební zákon (zákon č. 183 - 2006 Sb.) * Úvod: právní rámec, soustava stavebních úřadů, dotčené org ...
Taxislužba - aktuální právní úprava po novele zákona o silniční dopravě od 1.2.2023 2023-10-19 online Akreditace: MV - AK - PV-74 - 2021; Právní úprava provozování taxislužby (webinář) Cíl semináře Přehledný výklad právní úpravy taxislužby ve smyslu zákona ...
Taxislužba - aktuální právní úprava po novele zákona o silniční dopravě od 1.2.2023 2023-10-19 Praha Akreditace: MV - AK - PV-74 - 2021; Právní úprava provozování taxislužby (webinář) Cíl semináře Přehledný výklad právní úpravy taxislužby ve smyslu zákona ...
Stavební zákon na úseku územního rozhodování a co lze očekávat od schválené věcné novely nového stavebního zákona 2023-10-19 Praha Odborný program semináře: * Aktuální legislativní novinky * Stavební zákon - Obecné informace - * závazná stan ...
Stavební zákon na úseku územního rozhodování a co lze očekávat od schválené věcné novely nového stavebního zákona - ON-LINE 2023-10-19 online Odborný program semináře: * Aktuální legislativní novinky * Stavební zákon - Obecné informace - * závazná stan ...
Správní postupy podle nového stavebního zákona 2023-10-24 Praha Odborný program semináře: * Obecná správních postupů podle stavebního zákona * Orgány územního plánování, stavební úřady a dotčené orgá ...
Správní postupy podle nového stavebního zákona - ON-LINE 2023-10-24 online Odborný program semináře: * Obecná správních postupů podle stavebního zákona * Orgány územního plánování, stavební úřady a dotčené orgá ...
O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně) 2023-10-25 Praha Odborný program semináře * Co patří mezi nemovité věci? * Co je stavbou ve smyslu soukromého práva? * Co je součástí pozemku a lz ...
O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně) - ON-LINE 2023-10-25 online Odborný program semináře * Co patří mezi nemovité věci? * Co je stavbou ve smyslu soukromého práva? * Co je součástí pozemku a lz ...
Koordinátor BOZP na staveništi podle §14 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů - ZKOUŠKA 2023-10-25 Praha 4 Získáte osvědčení koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309 - 2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů od společnosti akreditované u MPSV, a tím kvali ...
KVALIFIKAČNÍ PŘÍPRAVA PRO MISTRY A VEDOUCÍ PRACOVNÍKY 2023-10-25 Olomouc Školení je určeno všem, kteří vedou větší či menší tým podřízených. Školení je zaměřeno na praktické způsoby vedení lidí a jeho cílem je usnadnit vedení li ...
Obstrukce účastníků přestupkového řízení v silničním provozu - jak být pánem řízení 2023-10-26 Praha Akreditace: MV - AK - PV-877 - 2021; Obstrukce účastníků přestupkového řízení v silničním provozu (webinář) Cíl semináře Seznámení správních orgánů I. a ...
Obstrukce účastníků přestupkového řízení v silničním provozu - jak být pánem řízení 2023-10-26 online Akreditace: MV - AK - PV-877 - 2021; Obstrukce účastníků přestupkového řízení v silničním provozu (webinář) Cíl semináře Seznámení správních orgánů I. a ...
Katastr nemovitostí – včetně aktuální legislativy 2023-10-26 Olomouc Úvod – právní úprava, nejdůležitější změny. Stavba jako součást pozemku. Právo stavby jako nemovitá věc ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
STAVEBNÍ ZÁKON NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU A AKTUÁLNÍ SITUACE OKOLO STAVEBNÍHO ZÁKONA – ONLINE ŠKOLENÍ Říjen 2023 Živé vysílání - ONLINE seminář Lektor kurzu: Ing. Marcela PAVLOVÁ Působila jako ministryně pro místní rozvoj, podílí se na přípravě novel stavebního záko ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Stavební zákon na úseku stavebního řádu a co lze očekávat od schválené věcné novely nového stavebního zákona 2023-10-31 Praha Odborný program semináře: * Aktuální legislativní novinky * Problematika části čtvrté stavebního zákona v rozsahu: - majetkoprá ...
Stavební zákon na úseku stavebního řádu a co lze očekávat od schválené věcné novely nového stavebního zákona - ON-LINE 2023-10-31 online Odborný program semináře: * Aktuální legislativní novinky * Problematika části čtvrté stavebního zákona v rozsahu: - majetkoprá ...
Principy štíhlé výroby a 5S 2023-11-01 Praha 5 Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 2 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látk ...
Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona 2023-11-02 Praha Obsah semináře: * účel JES * předběžné informace pro účely JES * náležitosti žádosti o vydání JES * požadavek na předložení ...
Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona - ON-LINE 2023-11-02 online Obsah semináře: * účel JES * předběžné informace pro účely JES * náležitosti žádosti o vydání JES * požadavek na předložení ...
Katastr nemovitostí – včetně aktuální legislativy 2023-11-02 Brno Úvod – právní úprava, nejdůležitější změny. Stavba jako součást pozemku. Právo stavby jako nemovitá věc ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Adobe Photoshop workshop – kurz praktického využití aneb procvičování dělá mistra 2023-11-03 Brno Cíl kurzu Procvičit a zažít osvojené informace na praktických příkladech ze života grafika a fotografa. Propojit znalosti z dílčích témat editace do kompl ...
Komunikace a řešení problémů pro mistry - Natrénujte si jednání v náročných situacích 2023-11-07 Praha 1 Komunikační dovednosti  jsou jedním ze základních pilířů úspěchu mistra. Máte nějaké komunikační zlozvyky? Musíte často sdělovat nepopulární opatřen ...
MISTR manažerem - Role a náplň práce vedoucího týmu 2023-11-09 Praha 1 MISTR je pozice mezi dvěma „mlýnskými“ kameny – jedním kamenem je vyšší vedení se svými požadavky a druhým kamenem je pracovní tým, který má své potřeby  ...
Adobe Photoshop workshop – kurz praktického využití aneb procvičování dělá mistra 2023-11-09 Praha Cíl kurzu Procvičit a zažít osvojené informace na praktických příkladech ze života grafika a fotografa. Propojit znalosti z dílčích témat editace do kompl ...
Dozorová a kontrolní činnost stavebního úřadu ve veřejném zájmu podle současného a nového stavebního zákona 2023-11-09 Praha Současný stavební zákon (zákon č. 183 - 2006 Sb.) Výklad bude zaměřen na otázky stavebního dozoru a zvláštních pravomocí stavebního úřadu po ...
Veřejné zakázky: zadáváme stavební práce po novele zákona o zadávání veřejných zakázek 2023-11-09 Praha Program semináře: * Veřejná zakázka na stavební práce – vymezení pojmu, sporné případy, typy vhodných zadávacích řízení, specifika; * Pře ...
Dozorová a kontrolní činnost stavebního úřadu ve veřejném zájmu podle současného a nového stavebního zákona - ON-LINE 2023-11-09 online Současný stavební zákon (zákon č. 183 - 2006 Sb.) Výklad bude zaměřen na otázky stavebního dozoru a zvláštních pravomocí stavebního úřadu po ...
Veřejné zakázky: zadáváme stavební práce po novele zákona o zadávání veřejných zakázek - ON-LINE 2023-11-09 online Program semináře: * Veřejná zakázka na stavební práce – vymezení pojmu, sporné případy, typy vhodných zadávacích řízení, specifika; * Pře ...
Zákon o silničním provozu – řidičské oprávnění, řidičský průkaz (včetně aktuálních novinek) – NOVELA OD 1. 1. 2024 2023-11-09 Brno ... Akreditovaný kurz nebo seminář.

Nalezeno celkem : 115 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


^

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


^

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


^

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2023 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info