HandMade by HANNDE.com
Vytvořte si vlastní obchod SHOPILO
Je to opravdu snadné, zdarma na 1. měsíc a/nebo do 10 položek

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

PRAVO LEGISLATIVA rekvalifikační kurzy, školení a semináře pravo legislativa

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

PRAVO LEGISLATIVA[?]
Nalezeno celkem : 302 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
SharePoint pro uživatele 2021-11-30 Praha Školení je určené pro uživatele, kteří chtějí využívat možnosti sdílení souborů a spolupráce ve webovém prostředí SharePoint. Naučí se používat knihovny do ...
Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení 2021-11-30 Praha Odborný program semináře: * Východiska právního řízení - základní formy činnosti správních úřadů a orgánů územních samosprávných celků ...
Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení - ON-LINE 2021-11-30 online Odborný program semináře: * Východiska právního řízení - základní formy činnosti správních úřadů a orgánů územních samosprávných celků ...
PRACOVNÍ PRÁVO – AKTUÁLNÍ TÉMATA A OTÁZKY V PRACOVNÍM PRÁVU 2021-11-30 Živé vysílání - ONLINE seminář Všem pokročilým i začínajícím pracovníkům ze soukromého i veřejného sektoru, kteří se ve své praxi setkávají s pracovním právem – především tedy personalis ...
STAVEBNÍ ZÁKON NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU DNES A PODLE NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY 2021-11-30 Živé vysílání - ONLINE seminář Lektor kurzu: Ing. Marcela PAVLOVÁ Náměstkyně ministryně pro místní rozvoj, podílí se na přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu ...
Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům) 2021-12-01 Praha Odborný program semináře * Obecné otázky - Jaké zajištění je nejvhodnější? - Jak se projevují přechodná pravidla na „stará“ zaj ...
GDPR - vše co potřebujete vědět 2021-12-02 Praha Osnova semináře: * 1. Úvod do problematiky a aktuální informace o dění kolem GDPR * 2. Odborný program semináře: - Osobní údaje a ...
Zákon o majetku státu 2021-12-02 Praha Odborný program semináře: * Charakteristika hospodaření s majetkem státu - struktura právní úpravy - organizační složky státu ...
Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy 2021-12-02 Praha Odborný program semináře: * Principy nového stavebního zákona na úseku stavebního řádu * Informace o novele stavebního zákona vyhlášené ...
GDPR - vše co potřebujete vědět - ON-LINE 2021-12-02 online Osnova semináře: * 1. Úvod do problematiky a aktuální informace o dění kolem GDPR * 2. Odborný program semináře: - Osobní údaje a ...
Zákon o majetku státu - ON-LINE 2021-12-02 online Odborný program semináře: * Charakteristika hospodaření s majetkem státu - struktura právní úpravy - organizační složky státu ...
Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE 2021-12-02 online Odborný program semináře: * Principy nového stavebního zákona na úseku stavebního řádu * Informace o novele stavebního zákona vyhlášené ...
Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly 2021-12-03 Praha Seminář se zaměří zejména na následující otázky * podíl - akcie ve spoluvlastnictví - podílové spoluvlastnictví - podíl ve spol ...
ZÁKONÍK PRÁCE, praktické dopady novely - a výhled změn pro rok 2022 2021-12-03 Živé vysílání - ONLINE seminář Pracovní právo # Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problem ...
ZÁKONÍK PRÁCE, praktické dopady novely - a výhled změn pro rok 2022 2021-12-03 Praha Pracovní právo # Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problem ...
Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly - ON-LINE 2021-12-03 online Seminář se zaměří zejména na následující otázky * podíl - akcie ve spoluvlastnictví - podílové spoluvlastnictví - podíl ve spol ...
Zákoník práce pro zaměstnavatele - Pracovněprávní legislativa v praxi (vč. velké novely ZP a souvztažnosti s občanským zákoníkem) 2021-12-06 Online Získejte komplexní přehled o vedení pracovněprávních agend Účastníkem pracovněprávních vztahů se stává téměř každý z nás, ať už jako zaměstnavatel, ...
Náhrada škody v podnikání 2021-12-06 Praha Seminář se postupně zaměří na následující okruhy: * relevantní obecné otázky - pojetí škody - újmy - škody na věci - předvídatel ...
Medicínské právo - vybrané otázky 2021-12-06 Praha Program: * předpisy v oblasti poskytování zdravotních služeb - základní přehled - vztah občanského zákoníku a zákonů o zdrav ...
Aktuální daňová judikatura Nejvyššího správního soudu 2021-12-06 Praha Seminář bude zaměřen na tyto oblasti: * DPH * Proces * Daň z příjmů * Ostatní daně * Ochrana před nezákonným zá ...
Medicínské právo - vybrané otázky - ON-LINE 2021-12-06 online Program: * předpisy v oblasti poskytování zdravotních služeb - základní přehled - vztah občanského zákoníku a zákonů o zdravo ...
Aktuální daňová judikatura Nejvyššího správního soudu - ON-LINE 2021-12-06 online Seminář bude zaměřen na tyto oblasti: * DPH * Proces * Daň z příjmů * Ostatní daně * Ochrana před nezákonným zá ...
Právo nejen pro ekonomy a účetní 2021-12-06 Praha Na semináři proberete základní právní předpisy a pravidla, které by měl znát každý ekonom a účetní. Lektorka vás srozumitelnou formou (včetně příkladů z pr ...
WHISTLEBLOWING ANEB OCHRANA OZNAMOVATELŮ – NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA 2021-12-06 Živé vysílání - ONLINE seminář Lektor kurzu: JUDr. Petr PODRAZIL, Ph.D. Garant oboru pracovního práva na katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Pal ...
Právní minimum pro finanční manažery 2021-12-07 Praha Popis Výklad semináře je veden dle nové právní úpravy reprezentované zejména občanským zákoníkem (zákon č. 89 - 2012 Sb.) a zákonem o obchodních společnos ...
Excel základní 2021-12-07 Praha Školení je určené začátečníkům, kteří s programem Excel zatím nepracovali nebo jej používali velmi málo. Posluchači se naučí v programu Excel vytvořit a zf ...
Excel základní 2021-12-07 Kolín Školení je určené začátečníkům, kteří s programem Excel zatím nepracovali nebo jej používali velmi málo. Posluchači se naučí v programu Excel vytvořit a zf ...
Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách pohledem zakázkového i závazkového práva 2021-12-07 Praha Z programu: * Smlouvy na veřejné zakázky uzavírané v zadávacích řízeních * Smlouvy na veřejné zakázky uzavírané v rámci zadávání mimo zadáv ...
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY malého rozsahu 2021-12-07 Živé vysílání - ONLINE seminář Obchodní právo # Určeno pro všechny, kteří se chtějí s danou oblastí seznámit. cíl Cílem semináře je seznámit účastníky s právní úpravou veřejných zakáze ...
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY malého rozsahu 2021-12-07 Praha Obchodní právo # Určeno pro všechny, kteří se chtějí s danou oblastí seznámit. cíl Cílem semináře je seznámit účastníky s právní úpravou veřejných zakáze ...
Smlouva o dílo 2021-12-08 Praha Z odborného programu semináře: * odlišení smlouvy o dílo od smlouvy kupní a jiných smluvních typů * plná dispozitivita právní úpravy? ...
Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu) 2021-12-08 Praha Odborný program semináře * co zákon zakazuje vlastníkovi? * jak se mohu bránit proti hluku, stínění, zápachu nebo padání listí ze sousedo ...
Smlouva o dílo - ON-LINE 2021-12-08 online Z odborného programu semináře: * odlišení smlouvy o dílo od smlouvy kupní a jiných smluvních typů * plná dispozitivita právní úpravy? ...
Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy – aktuální legislativní vývoj 2021-12-09 Brno ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Aplikace správního řádu v praxi správních orgánů – správní rozhodnutí 2021-12-09 Brno Správní řízení a rozhodnutí . Správní řízení formální a neformální. Účel správního řízení a jeho postup v ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
SharePoint pro uživatele 2021-12-10 Kolín Školení je určené pro uživatele, kteří chtějí využívat možnosti sdílení souborů a spolupráce ve webovém prostředí SharePoint. Naučí se používat knihovny do ...
Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení 2021-12-10 Praha Program semináře: * Odvolací řízení - odvolání a jeho náležitosti, neúplné odvolání, koncentrace řízení - odvolací lhůta ...
Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení - ON-LINE 2021-12-10 online Program semináře: * Odvolací řízení - odvolání a jeho náležitosti, neúplné odvolání, koncentrace řízení - odvolací lhůta ...
Microsoft 365 - úvod do online služeb 2021-12-10 Praha Školení je určené pro uživatele, kteří chtějí využívat výhod online služeb Microsoft 365 (dříve Office 365). Posluchači se seznámí s možnostmi Microsoft 36 ...
Správní řád prakticky 2021-12-10 Brno Aplikace základních zásad činnosti správních orgánů, nastavení vztahu k dotčeným subjektům a na ochranu veř ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Správní řád prakticky – webinář 2021-12-10 online Aplikace základních zásad činnosti správních orgánů, nastavení vztahu k dotčeným subjektům a na ochranu veř ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
AutoCAD pokročilý 2021-12-13 Kolín Školení je určené uživatelům programu AutoCAD, kteří si chtějí rozšířit znalosti v kreslení rovinných výkresů. Posluchači se seznámí s řadou funkcí pro usn ...
AutoCAD pokročilý 2021-12-13 Praha Školení je určené uživatelům programu AutoCAD, kteří si chtějí rozšířit znalosti v kreslení rovinných výkresů. Posluchači se seznámí s řadou funkcí pro usn ...
Preventivní restrukturalizace, aktuální otázky reorganizace 2021-12-13 Praha Seminář budou tvořit 3 části: * 1. Shrnutí aktuálních poznatků o reorganizaci, judikatura k reorganizaci. * 2. Restrukturalizace, Směrnic ...

Nalezeno celkem : 302 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy - sniper.cz

kurzy rekvalifikace
2021-09-20 


[?]

Kurzy - skoleniproucetniskoleniproucetni

kurzy rekvalifikace
2021-08-30 


[?]

Kurzy Online + E-learning

kurzy rekvalifikace
2021-06-09 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2021 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Powered by Shopilo.cz