REKVALIFIKACNI-KURZY.info

PRAVO LEGISLATIVA rekvalifikační kurzy, školení a semináře pravo legislativa

 

PRAVO LEGISLATIVA[?]
Nalezeno celkem : 336 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Excel základní 2023-02-04 Praha Školení je určené začátečníkům, kteří s programem Excel zatím nepracovali nebo jej používali velmi málo. Posluchači se naučí v programu Excel vytvořit a zf ...
Excel základní 2023-02-04 Kolín Školení je určené začátečníkům, kteří s programem Excel zatím nepracovali nebo jej používali velmi málo. Posluchači se naučí v programu Excel vytvořit a zf ...
AutoCAD pokročilý 2023-02-06 Praha Školení je určené uživatelům programu AutoCAD, kteří si chtějí rozšířit znalosti v kreslení rovinných výkresů. Posluchači se seznámí s řadou funkcí pro usn ...
AutoCAD pokročilý 2023-02-06 Kolín Školení je určené uživatelům programu AutoCAD, kteří si chtějí rozšířit znalosti v kreslení rovinných výkresů. Posluchači se seznámí s řadou funkcí pro usn ...
Průběh správního řízení se zaměřením na řešení obstrukcí účastníků 2023-02-09 Praha Akreditace: MV - AK - PV-328 - 2021; Správní řád (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky se zvláštnostmi postupů správních orgánů a úč ...
Průběh správního řízení se zaměřením na řešení obstrukcí účastníků 2023-02-09 online Akreditace: MV - AK - PV-328 - 2021; Správní řád (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky se zvláštnostmi postupů správních orgánů a úč ...
Word pokročilý 2023-02-09 Praha Školení je určené pro posluchače, kteří potřebují zpracovávat větší množství textových dokumentů nebo rozsáhlejších textů se složitějším formátováním. Škol ...
Word pokročilý 2023-02-09 Kolín Školení je určené pro posluchače, kteří potřebují zpracovávat větší množství textových dokumentů nebo rozsáhlejších textů se složitějším formátováním. Škol ...
Právní minimum pro daňové poradce 2023-02-10 Praha Seminář vás seznámí se základní orientací v nejdůležitějších právních odvětvích. Absolvováním získáte přehled hlavních právních předpisů a jejich vazeb se ...
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZAMĚSTNAVATELŮ při aplikaci zákoníku práce - a aktuality 2023-02-10 Praha Pracovní právo # Určeno pro vedoucí zaměstnance, zaměstnance právních a personálních útvarů, jednatele a další zájemce z oblasti právní a personální praxe. ...
Živnostenský zákon – aktuální problémy a praxe po novelách zákona 2023-02-14 online Akreditace: MV - AK - PV-274 - 2018, Živnostenský zákon - aktuality a praxe ...
Živnostenský zákon – aktuální problémy a praxe po novelách zákona 2023-02-14 Praha Akreditace: MV - AK - PV-274 - 2018, Živnostenský zákon - aktuality a praxe ...
Zákon o ochraně ovzduší - teorie a praxe pro úředníky obcí 2023-02-14 Praha Akreditace: MV - AK - PV-646 - 2022, Zákon o ochraně ovzduší (webinář) Cíl semináře Cílem je seznámit posluchače s širším pojetím legislativy na úseku och ...
Zákon o ochraně ovzduší - teorie a praxe pro úředníky obcí 2023-02-14 online Akreditace: MV - AK - PV-646 - 2022, Zákon o ochraně ovzduší (webinář) Cíl semináře Cílem je seznámit posluchače s širším pojetím legislativy na úseku och ...
Aktuální otázky zadávání veřejných zakázek v roce 2023 včetně novelizace zákona o zadávání veřejných zakázek - 1. tematická část 2023-02-14 Praha Základní okruhy semináře: * Věcné vymezení veřejné zakázky, sčítací pravidla, funkční celky a předpokládaná hodnota veřejné zakázky – pravidla pro ...
Elektronické dokumenty v právní praxi 2023-02-15 Praha Akreditace: MV - AK - PV-461 - 2021; Elektronické dokumenty a elektronická identifikace (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s průř ...
Elektronické dokumenty v právní praxi 2023-02-15 online Akreditace: MV - AK - PV-461 - 2021; Elektronické dokumenty a elektronická identifikace (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s průř ...
Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury) 2023-02-15 Praha Odborný program semináře * Postavení věřitele, který poskytuje finanční služby („půjčuje peníze“) - Co je to zápůjčka a jak se mění právn ...
Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury) - ON-LINE 2023-02-15 online Odborný program semináře * Postavení věřitele, který poskytuje finanční služby („půjčuje peníze“) - Co je to zápůjčka a jak se mění právn ...
Správní řád od A do Z 2023-02-16 Praha Akreditace: MV - AK - PV-328 - 2021; Správní řád (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je seznámit posluchače se správním řádem jako se stěžejním právním ...
Správní řád od A do Z 2023-02-16 online Akreditace: MV - AK - PV-328 - 2021; Správní řád (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je seznámit posluchače se správním řádem jako se stěžejním právním ...
Smlouvy a software 2023-02-16 Praha Program semináře: * Právní povaha software * Dodávání software - software vyvíjený zaměstnanci (zaměstnanecké dílo) ...
Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů – poslední novelizace zákona (vč. souvisejících právních předpisů) a aktuální judikatura 2023-02-16 Brno ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
CELNÍ AGENDA V PRAXI 2023-02-16 Praha 4 Správné vyplnění a podání Jednotného správního dokladu [JSD] vás ušetří zbytečných komplikací, šetří váš čas i peníze! Cílem semináře je seznámit účastníky ...
ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ v ČR - komplexní výklad 2023-02-20 Praha Pracovní právo # VÝKLAD Z POHLEDU CIZINECKÉHO, PRACOVNÍHO PRÁVA, ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ, DANĚ Z PŘÍJMŮ A MEZINÁRODNÍCH SMLUV pro Určeno pr ...
Právní úprava a.s. a s.r.o. - k aktuálním změnám a nejasnostem 2023-02-20 Praha Seminář se dotkne (mimo jiných) následujících okruhů témat: * obchodní rejstřík a zápisy do něj * zrušení a likvidace společnosti * ...
Právní úprava a.s. a s.r.o. - k aktuálním změnám a nejasnostem - ON-LINE 2023-02-20 online Seminář se dotkne (mimo jiných) následujících okruhů témat: * obchodní rejstřík a zápisy do něj * zrušení a likvidace společnosti * ...
Spotřebitelská novela občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele 2023-02-22 Praha Krom jiného se bude seminář zabývat těmito tématy: * Nekalé obchodní praktiky * Předsmluvní informace * Zneužívající klauzule ve sp ...
Správní řád paragraf po paragrafu 2023-02-23 online Akreditace: MV - AK - PV-569 - 2021, Správní řád paragraf po paragrafu (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je seznámit posluchače se správním řádem jako ...
Krizové řízení – legislativa, novinky i aktuální praxe pro ústřední úřady, kraje a obce 2023-02-23 Praha Akreditace: MV - AK - PV-332 - 2021; Krizové řízení (webinář) Krizové řízení jako takové bezprostředně souvisí s bezpečností a jeho hlavním cílem je příp ...
Krizové řízení – legislativa, novinky i aktuální praxe pro ústřední úřady, kraje a obce 2023-02-23 online Akreditace: MV - AK - PV-332 - 2021; Krizové řízení (webinář) Krizové řízení jako takové bezprostředně souvisí s bezpečností a jeho hlavním cílem je příp ...
Zákon o matrikách se zaměřením na jméno a příjmení 2023-02-23 Praha Akreditace: MV - AK - PV-345 - 2022, Zákon o matrikách se zaměřením na jméno a příjmení (webinář) Cíl semináře Seznámit posluchače s problematikou jména a ...
Zákon o matrikách se zaměřením na jméno a příjmení 2023-02-23 online Akreditace: MV - AK - PV-345 - 2022, Zákon o matrikách se zaměřením na jméno a příjmení (webinář) Cíl semináře Seznámit posluchače s problematikou jména a ...
PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY ve světle nejnovějších změn 2023-02-23 Praha Pracovní právo # Určeno pro personalisty, právníky, mzdové účetní, vedoucí zaměstnance CÍL Prakticky přiblížit problematiku pracovnělékařských služeb a ...
AKTUÁLNÍ OTÁZKY ZÁKONÍKU PRÁCE, včetně připravovaných změn 2023-02-24 Praha Pracovní právo # Seminář se bude týkat aktualit zákoníku práce a bude veden s ohledem na jejich dopad do podnikové praxe. obsah Transpoziční novel ...
Pasti na zaměstnance a zaměstnavatele v souvislosti se VZNIKEM, - ZMĚNOU A SKONČENÍM PRACOVNÍHO POMĚRU 2023-02-27 Praha Pracovní právo # Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problem ...
OPATŘENÍ PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ AKTUÁLNĚ A PO ZMĚNÁCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 2023-02-27 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen širokému okruhu účastníků: zejména zaměstnancům tzv. odpovědných osob, jako zejména zaměstnancům finančn ...
Zákon o střetu zájmů - aplikační praxe a přestupková odpovědnost 2023-02-28 online Akreditace: MV - AK - PV-237 - 2017, Zákon o střetu zájmů Cíl semináře Seznámit posluchače s přehledem povinností vyplývajících ze zákona o střetu zájmů ...
Zákon o střetu zájmů - aplikační praxe a přestupková odpovědnost 2023-02-28 Praha Akreditace: MV - AK - PV-237 - 2017, Zákon o střetu zájmů Cíl semináře Seznámit posluchače s přehledem povinností vyplývajících ze zákona o střetu zájmů ...
Excel základní 2023-03-02 Kolín Školení je určené začátečníkům, kteří s programem Excel zatím nepracovali nebo jej používali velmi málo. Posluchači se naučí v programu Excel vytvořit a zf ...
Zneužití zákona č.106 ve správním řízení po jeho rozsáhlé novelizaci od 1.1.2023 2023-03-03 Praha Akreditace: MV - AK - PV-45 - 2017; Zneužití zákona 106 ve správním řízení Přístup k právu na informace zůstává dlouhodobým problémem zejména ve vztahu k ...
Zneužití zákona č.106 ve správním řízení po jeho rozsáhlé novelizaci od 1.1.2023 2023-03-03 online Akreditace: MV - AK - PV-45 - 2017; Zneužití zákona 106 ve správním řízení Přístup k právu na informace zůstává dlouhodobým problémem zejména ve vztahu k ...
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY V OBCHODNÍCH SMLOUVÁCH 2023-03-03 Praha Obchodní právo # Určeno pro pracovníky, kteří v rámci své profese uzavírají smlouvy v obchodních vztazích. obsah Obecný výklad o uzavírání smluv ...
Microsoft 365 - úvod do online služeb 2023-03-03 Praha Školení je určené pro uživatele, kteří chtějí využívat výhod online služeb Microsoft 365 (dříve Office 365). Posluchači se seznámí s možnostmi Microsoft 36 ...

Nalezeno celkem : 336 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


[?]

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


[?]

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2023 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Free eshop: Shopilo.org