REKVALIFIKACNI-KURZY.info

PRAVO LEGISLATIVA rekvalifikační kurzy, školení a semináře pravo legislativa

 

PRAVO LEGISLATIVA


Nalezeno celkem : 323 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Zákon o majetku státu 2023-05-30 Praha Odborný program semináře: * Charakteristika hospodaření s majetkem státu - struktura právní úpravy - organizační složky státu ...
Zákon o majetku státu - ON-LINE 2023-05-30 online Odborný program semináře: * Charakteristika hospodaření s majetkem státu - struktura právní úpravy - organizační složky státu ...
Společné jmění manželů - dvoudenní seminář - ON-LINE 2023-05-31 online Obsahem semináře budou následující dílčí témata: * Vybrané otázky aktiv společného jmění manželů (finanční prostředky opatřené výlučným závazkem j ...
Zákoník práce - novela + praktické pracovněprávní problémy 2023-05-31 Prostějov Program kurzu 1. ČÁST - NOVELA: Co přinese očekávaná novela zákoníku práce? Změny u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Nová pravidla pro výkon ...
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - aktuality a praktické zkušenosti 2023-06-01 Praha Obchodní právo # Seminář bude zaměřen na praktické poznatky z praxe zadávání veřejných zakázek. Probereme aktuální legislativní změny , kterým v této oblas ...
Správní soudnictví pro pokročilé - judikatura k soudnímu přezkumu 2023-06-01 Praha Základní témata semináře: * Zásady práce s judikaturou správních soudů * Kasační versus precedenční závaznost judikatury * Využit ...
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY V OBCHODNÍCH SMLOUVÁCH 2023-06-02 Praha Obchodní právo # Určeno pro pracovníky, kteří v rámci své profese uzavírají smlouvy v obchodních vztazích. obsah Obecný výklad o uzavírání smluv ...
Word pokročilý 2023-06-03 Praha Školení je určené pro posluchače, kteří potřebují zpracovávat větší množství textových dokumentů nebo rozsáhlejších textů se složitějším formátováním. Škol ...
Word pokročilý 2023-06-03 Kolín Školení je určené pro posluchače, kteří potřebují zpracovávat větší množství textových dokumentů nebo rozsáhlejších textů se složitějším formátováním. Škol ...
Excel základní 2023-06-05 Kolín Školení je určené začátečníkům, kteří s programem Excel zatím nepracovali nebo jej používali velmi málo. Posluchači se naučí v programu Excel vytvořit a zf ...
Excel základní 2023-06-05 Praha Školení je určené začátečníkům, kteří s programem Excel zatím nepracovali nebo jej používali velmi málo. Posluchači se naučí v programu Excel vytvořit a zf ...
Microsoft 365 - úvod do online služeb 2023-06-05 Praha Školení je určené pro uživatele, kteří chtějí využívat výhod online služeb Microsoft 365 (dříve Office 365). Posluchači se seznámí s možnostmi Microsoft 36 ...
Microsoft 365 - úvod do online služeb 2023-06-05 Kolín Školení je určené pro uživatele, kteří chtějí využívat výhod online služeb Microsoft 365 (dříve Office 365). Posluchači se seznámí s možnostmi Microsoft 36 ...
VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘIZOVATELEM 2023-06-05 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Pro pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, kteří vykonávají veřejnosprávní kontroly jimi zřízených ...
Problematika životního prostředí v územním plánování 2023-06-06 online Akreditace: MV - bude doplněno ...
Problematika životního prostředí v územním plánování 2023-06-06 Praha Akreditace: MV - bude doplněno ...
Kácení dřevin rostoucích mimo les a zákon o ochraně přírody a krajiny z pohledu MŽP 2023-06-06 Praha Akreditace: MV - AK - PV-523 - 2017; Ochrana a kácení dřevin rostoucích mimo les Cíl semináře Dřeviny, které rostou mimo lesní pozemky, jsou dle zákona č. ...
Kácení dřevin rostoucích mimo les a zákon o ochraně přírody a krajiny z pohledu MŽP 2023-06-06 online Akreditace: MV - AK - PV-523 - 2017; Ochrana a kácení dřevin rostoucích mimo les Cíl semináře Dřeviny, které rostou mimo lesní pozemky, jsou dle zákona č. ...
Přestupkové právo a judikatura správních soudů 2023-06-06 Praha Zákon č. 250 - 2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, bude v účinnosti již pět let. Řada problémů zůstává již tři dekády v zásadě stejná, k ...
Zadávání veřejných zakázek pro pokročilé v konkrétních otázkách a odpovědích po novelizaci zákona o zadávání veřejných zakázek 2023-06-06 Praha Z tematických okruhů: * Novelizovaná pravidla komunikace při zadávání veřejných zakázek – pravidla a doporučené postupy komunikace před zahájením z ...
Přestupkové právo a judikatura správních soudů - ON-LINE 2023-06-06 online Zákon č. 250 - 2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, bude v účinnosti již pět let. Řada problémů zůstává již tři dekády v zásadě stejná, k ...
Superficiální zásada a její praktické projevy v soudní a právní praxi (vybrané otázky se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky) 2023-06-07 Praha Cíl semináře V rámci této nové přednášky bude seminář zaměřen na vybrané aspekty tzv. superficiální zásady a její praktické projevy v právní a soudní pra ...
Superficiální zásada a její praktické projevy v soudní a právní praxi (vybrané otázky se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky) 2023-06-07 online Cíl semináře V rámci této nové přednášky bude seminář zaměřen na vybrané aspekty tzv. superficiální zásady a její praktické projevy v právní a soudní pra ...
Právní aspekty reklamy s důrazem na poslední významné novely a aktuální judikaturu 2023-06-07 Praha Z odborného programu semináře: * tzv. obvyklé reklamní přehánění a superlativní reklama – kdy jde o přípustná nadsázka v reklamě a kdy se jedná o ...
Právní aspekty reklamy s důrazem na poslední významné novely a aktuální judikaturu - ON-LINE 2023-06-07 online Z odborného programu semináře: * tzv. obvyklé reklamní přehánění a superlativní reklama – kdy jde o přípustná nadsázka v reklamě a kdy se jedná o ...
Excel grafy 2023-06-08 Praha Školení je určené uživatelům programu Excel, kteří potřebují vytvářet složité typy grafů a formátovat je přesně podle svých představ. Posluchači se seznámí ...
Excel grafy 2023-06-08 Kolín Školení je určené uživatelům programu Excel, kteří potřebují vytvářet složité typy grafů a formátovat je přesně podle svých představ. Posluchači se seznámí ...
Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na nový stavební zákon a jeho novely 2023-06-08 Praha Odborný program semináře: * Charakteristika správních postupů podle stavebního zákona s důrazem na postupy podmíněné závaznými stanovisky a na sp ...
Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na nový stavební zákon a jeho novely- ON-LINE 2023-06-08 online Odborný program semináře: * Charakteristika správních postupů podle stavebního zákona s důrazem na postupy podmíněné závaznými stanovisky a na sp ...
AutoCAD pokročilý 2023-06-09 Praha Školení je určené uživatelům programu AutoCAD, kteří si chtějí rozšířit znalosti v kreslení rovinných výkresů. Posluchači se seznámí s řadou funkcí pro usn ...
AutoCAD pokročilý 2023-06-09 Kolín Školení je určené uživatelům programu AutoCAD, kteří si chtějí rozšířit znalosti v kreslení rovinných výkresů. Posluchači se seznámí s řadou funkcí pro usn ...
PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY ve světle nejnovějších změn 2023-06-09 Praha Pracovní právo # Určeno pro personalisty, právníky, mzdové účetní, vedoucí zaměstnance cíl Prakticky přiblížit problematiku pracovnělékařských služeb a ...
Zákoník práce pro zaměstnavatele - Pracovněprávní legislativa v praxi (vč. souvztažnosti s občanským zákoníkem) 2023-06-12 Praha 1 ...
Word pokročilý 2023-06-12 Praha Školení je určené pro posluchače, kteří potřebují zpracovávat větší množství textových dokumentů nebo rozsáhlejších textů se složitějším formátováním. Škol ...
Medicínské právo - vybrané otázky - ON-LINE 2023-06-12 online Program: * předpisy v oblasti poskytování zdravotních služeb - základní přehled - vztah občanského zákoníku a zákonů o zdravo ...
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY malého rozsahu - - jak nešlápnout vedle při zadávání zakázek malého rozsahu 2023-06-12 Praha Obchodní právo # Určeno pro zaměstnance ministerstev, územně samosprávných celků, nemocnic, pojišťoven, vysokých škol a výzkumných ústavů. cíl Seznámit ...
PRÁVNÍ MINIMUM PRO INTERNÍHO AUDITORA 2023-06-12 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro interní auditory, kontrolní pracovníky, manažery, a pracovníky, kteří řeší praktické otázky interníh ...
Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu) 2023-06-14 Praha Odborný program semináře * co zákon zakazuje vlastníkovi? * jak se mohu bránit proti hluku, stínění, zápachu nebo padání listí ze sousedo ...
Právní jednání opatrovníka za opatrovance ve specifických oblastech každodenního života 2023-06-15 Praha Akreditace: MV - AK - PV-662 - 2022, Právní jednání opatrovníka za opatrovance ve specifických oblastech každodenního života (webinář) Cíl semináře Sezná ...
Právní jednání opatrovníka za opatrovance ve specifických oblastech každodenního života 2023-06-15 online Akreditace: MV - AK - PV-662 - 2022, Právní jednání opatrovníka za opatrovance ve specifických oblastech každodenního života (webinář) Cíl semináře Sezná ...
Ochrana životního prostředí v judikatuře správních soudů 2023-06-15 Praha Základní témata semináře: * využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob * zásady práce s judikaturo ...
Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení 2023-06-16 Praha Program semináře: * Odvolací řízení - odvolání a jeho náležitosti, neúplné odvolání, koncentrace řízení - odvolací lhůta ...
Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení - ON-LINE 2023-06-16 online Program semináře: * Odvolací řízení - odvolání a jeho náležitosti, neúplné odvolání, koncentrace řízení - odvolací lhůta ...
Náhrada škody v podnikání (dvoudenní seminář) 2023-06-19 Praha Seminář se postupně zaměří na následující okruhy: 1. den semináře – obecné otázky a skutkové podstaty náhrady * pojetí škody - ...

Nalezeno celkem : 323 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


^

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


^

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


^

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2023 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info