REKVALIFIKACNI-KURZY.info

PRAVO LEGISLATIVA rekvalifikační kurzy, školení a semináře pravo legislativa

 

PRAVO LEGISLATIVA[?]
Nalezeno celkem : 283 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
PRACOVNĚLÉKAŘSKÁ SLUŽBA a její změny 2022-09-29 Praha Pracovní právo # Přehled právní úpravy, vč. zákona o ochraně veřejného zdraví a zákoníku práce, zvláštní právní předpisy (řidiči z povolání a další ...
Excel základní 2022-10-03 Praha Školení je určené začátečníkům, kteří s programem Excel zatím nepracovali nebo jej používali velmi málo. Posluchači se naučí v programu Excel vytvořit a zf ...
Správní řízení na úseku matrik 2022-10-04 online Akreditace: MV - AK - PV-367 - 2022, Správní řízení na úseku matrik Cíl semináře Seznámit posluchače s problematikou správních řízení vedených na úseku ma ...
Správní řízení na úseku matrik 2022-10-04 Praha Akreditace: MV - AK - PV-367 - 2022, Správní řízení na úseku matrik Cíl semináře Seznámit posluchače s problematikou správních řízení vedených na úseku ma ...
Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách pohledem zakázkového i závazkového práva 2022-10-04 Praha ...
Zadávání veřejných zakázek - aktuální problémy a rozhodovací praxe 2022-10-05 Praha Akreditace: MV - AK - PV-166 - 2022, UOHS-aktuální rozhodovací praxe ve veřejných zakázkách Cíl semináře Přiblížit aktuální problémy při zadávání veřejnýc ...
Zadávání veřejných zakázek - aktuální problémy a rozhodovací praxe 2022-10-05 online Akreditace: MV - AK - PV-166 - 2022, UOHS-aktuální rozhodovací praxe ve veřejných zakázkách Cíl semináře Přiblížit aktuální problémy při zadávání veřejnýc ...
Průběh správního řízení se zaměřením na řešení obstrukcí účastníků 2022-10-05 Praha Akreditace: MV - AK - PV-86 - 2015; Správní řád Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky se zvláštnostmi postupů správních orgánů a účastníků a d ...
Průběh správního řízení se zaměřením na řešení obstrukcí účastníků 2022-10-05 online Akreditace: MV - AK - PV-86 - 2015; Správní řád Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky se zvláštnostmi postupů správních orgánů a účastníků a d ...
Právo dítěte na styk s rodiči a jinými osobami 2022-10-05 Praha Akreditace: MPSV - A2022 - 0624-SP - VP, Právo dítěte na styk s rodiči a jinými osobami Seminář je zaměřen na problematiku práva dítěte na styk s rodi ...
Právo dítěte na styk s rodiči a jinými osobami 2022-10-05 online Akreditace: MPSV - A2022 - 0624-SP - VP, Právo dítěte na styk s rodiči a jinými osobami Seminář je zaměřen na problematiku práva dítěte na styk s rodi ...
Dvoudenní setkání nad aktuálními problémy zadávání veřejných zakázek 2022-10-06 Hotel SKLÁŘ, Harrachov 520 ...
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 2022-10-06 Praha Akreditace: MV - AK - PV-242 - 2017 Cíl semináře Cílem semináře je seznámit úředníka s platnou úpravou přestupkového práva rozborem jeho jednotlivých čás ...
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 2022-10-06 online Akreditace: MV - AK - PV-242 - 2017 Cíl semináře Cílem semináře je seznámit úředníka s platnou úpravou přestupkového práva rozborem jeho jednotlivých čás ...
Správní řád od A do Z 2022-10-06 Praha Akreditace: MV - MV AK - PV-86 - 2015 Cíl semináře Cílem semináře je seznámit posluchače se správním řádem jako se stěžejním právním předpisem pro procesn ...
Správní řád od A do Z 2022-10-06 online Akreditace: MV - MV AK - PV-86 - 2015 Cíl semináře Cílem semináře je seznámit posluchače se správním řádem jako se stěžejním právním předpisem pro procesn ...
Zákon o matrikách se zaměřením na jméno a příjmení 2022-10-06 Praha Akreditace: MV - AK - PV-345 - 2022, Zákon o matrikách se zaměřením na jméno a příjmení (webinář) Cíl semináře Seznámit posluchače s problematikou jména a ...
Zákon o matrikách se zaměřením na jméno a příjmení 2022-10-06 online Akreditace: MV - AK - PV-345 - 2022, Zákon o matrikách se zaměřením na jméno a příjmení (webinář) Cíl semináře Seznámit posluchače s problematikou jména a ...
Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení 2022-10-06 Praha ...
Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení - ON-LINE 2022-10-06 online ...
Rodinné právo v praxi matrik 2022-10-06 Praha ...
Rodinné právo v praxi matrik - ON-LINE 2022-10-06 online ...
Veřejnosprávní kontrola – krok za krokem (proces kontroly na časové ose, včetně ukázky vzorových dokumentů) – DALŠÍ TERMÍN 13.10.2022 BRNO 2022-10-06 Olomouc V průběhu semináře budou prezentovány konkrétní příklady z praxe, týkající se daných oblastí. ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Odměňování zastupitelů obcí, měst a městysů ve světle současné právní úpravy 2022-10-06 Olomouc ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Správní řád - příprava na ZOZ se zkušebním komisařem - 3 dílný cyklus 2022-10-07 Praha Akreditace: MV - AK - PV-377 - 2022, Správní řád – procvičování vybraných okruhů a otázek (3dílný cyklus) Přednáška by měla sloužit především úředníkům ...
Správní řád - příprava na ZOZ se zkušebním komisařem - 3 dílný cyklus 2022-10-07 online Akreditace: MV - AK - PV-377 - 2022, Správní řád – procvičování vybraných okruhů a otázek (3dílný cyklus) Přednáška by měla sloužit především úředníkům ...
Legislativní novinky aneb co čeká podnikatele od 1. 1. 2013 2022-10-07 online ...
Legislativní novinky aneb co čeká podnikatele od 1. 1. 2013 2022-10-07 , products : [{ name : Legi ...
Zneužití zákona č.106 ve správním řízení po jeho rozsáhlé novelizaci od 1.1.2023 2022-10-07 online Akreditace: MV - AK - PV-45 - 2017; Zneužití zákona 106 ve správním řízení Přístup k právu na informace zůstává dlouhodobým problémem zejména ve vztahu k ...
Zneužití zákona č.106 ve správním řízení po jeho rozsáhlé novelizaci od 1.1.2023 2022-10-07 Praha Akreditace: MV - AK - PV-45 - 2017; Zneužití zákona 106 ve správním řízení Přístup k právu na informace zůstává dlouhodobým problémem zejména ve vztahu k ...
Častá úskalí při zadávání veřejných zakázek ve vztahu k judikatuře NSS 2022-10-10 Praha Akreditace: MV - AK - PV-197 - 2022, Veřejné zakázky - aktuality a praxe (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s rozhodovací praxí N ...
Častá úskalí při zadávání veřejných zakázek ve vztahu k judikatuře NSS 2022-10-10 online Akreditace: MV - AK - PV-197 - 2022, Veřejné zakázky - aktuality a praxe (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s rozhodovací praxí N ...
Smlouvy a software 2022-10-10 Praha ...
Excel základní 2022-10-11 Kolín Školení je určené začátečníkům, kteří s programem Excel zatím nepracovali nebo jej používali velmi málo. Posluchači se naučí v programu Excel vytvořit a zf ...
Příprava na zkoušku z odborné způsobilosti při územním rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění 2022-10-12 Praha Akreditace: MV - AK - PV-410 - 2022, Stavební zákon – procvičování vybraných okruhů a otázek (3dílný cyklus) (webinář) Cyklus přednášek je připraven před ...
Příprava na zkoušku z odborné způsobilosti při územním rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění 2022-10-12 online Akreditace: MV - AK - PV-410 - 2022, Stavební zákon – procvičování vybraných okruhů a otázek (3dílný cyklus) (webinář) Cyklus přednášek je připraven před ...
Jak na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve veřejné správě – včetně judikatury a aktuálních legislativních změn k 1.1.2023 2022-10-12 Praha Akreditace: MV - AK - PV-611 - 2021, Jak na zákon č. 106 - 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve veřejné správě – včetně aktuální legislativy a ...
Jak na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve veřejné správě – včetně judikatury a aktuálních legislativních změn k 1.1.2023 2022-10-12 online Akreditace: MV - AK - PV-611 - 2021, Jak na zákon č. 106 - 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve veřejné správě – včetně aktuální legislativy a ...
Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku 2022-10-12 Praha ...
Autorský zákon pro začátečníky 2022-10-12 Praha ...
Autorský zákon pro začátečníky - ON-LINE 2022-10-12 online ...
AKTUÁLNÍ OTÁZKY ZÁKONÍKU PRÁCE 2022-10-12 Praha Pracovní právo # Seminář se bude týkat aktualit zákoníku práce a bude veden s ohledem na jejich dopad do podnikové praxe. obsah Aktuální změny zák ...
Kácení dřevin rostoucích mimo les a zákon o ochraně přírody a krajiny z pohledu MŽP 2022-10-13 Praha Akreditace: MV - AK - PV-523 - 2017; Ochrana a kácení dřevin rostoucích mimo les Cíl semináře Dřeviny, které rostou mimo lesní pozemky, jsou dle zákona č. ...
Kácení dřevin rostoucích mimo les a zákon o ochraně přírody a krajiny z pohledu MŽP 2022-10-13 online Akreditace: MV - AK - PV-523 - 2017; Ochrana a kácení dřevin rostoucích mimo les Cíl semináře Dřeviny, které rostou mimo lesní pozemky, jsou dle zákona č. ...

Nalezeno celkem : 283 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


[?]

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


[?]

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2022 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Free eshop: Shopilo.org