REKVALIFIKACNI-KURZY.info

PRAVO LEGISLATIVA rekvalifikační kurzy, školení a semináře pravo legislativa

 

PRAVO LEGISLATIVA^
Nalezeno celkem : 189 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků 2024-04-15 Praha Program: * podmínky náhrady újmy z provozu dopravních prostředků * pojem provozu dopravního prostředku a jeho zvláštní povaha ...
Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků - ON-LINE 2024-04-15 online Program: * podmínky náhrady újmy z provozu dopravních prostředků * pojem provozu dopravního prostředku a jeho zvláštní povaha ...
Nový zákon o odpadech – aplikační praxe pro obce 2024 2024-04-16 Praha Akreditace: MV - AK - PV-647 - 2022; Zákon o odpadech (webinář) Cíl semináře Seminář je určen pro pracovníky správních orgánů vykonávající státní správu v ...
Kácení dřevin rostoucích mimo les a zákon o ochraně přírody a krajiny z pohledu MŽP 2024-04-16 Praha Akreditace: MV - AK - PV-204 - 2024; Ochrana a kácení dřevin rostoucích mimo les (webinář) Dřeviny, které rostou mimo lesní pozemky, jsou dle zákona č. 1 ...
Kácení dřevin rostoucích mimo les a zákon o ochraně přírody a krajiny z pohledu MŽP 2024-04-16 online Akreditace: MV - AK - PV-204 - 2024; Ochrana a kácení dřevin rostoucích mimo les (webinář) Dřeviny, které rostou mimo lesní pozemky, jsou dle zákona č. 1 ...
Nový zákon o odpadech – aplikační praxe pro obce 2024 2024-04-16 online Akreditace: MV - AK - PV-647 - 2022; Zákon o odpadech (webinář) Cíl semináře Seminář je určen pro pracovníky správních orgánů vykonávající státní správu v ...
Správní řád paragraf po paragrafu 2024-04-16 Praha Akreditace: MV - AK - PV-569 - 2021, Správní řád paragraf po paragrafu (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je seznámit posluchače se správním řádem jako ...
Správní řád paragraf po paragrafu 2024-04-16 online Akreditace: MV - AK - PV-569 - 2021, Správní řád paragraf po paragrafu (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je seznámit posluchače se správním řádem jako ...
Microsoft 365 pro uživatele 2024-04-16 Praha Školení je určené pro uživatele, kteří chtějí využít možností Microsoft 365 (dříve Office 365) pro efektivní spolupráci a komunikaci více uživatelů. Účastn ...
Microsoft 365 pro uživatele 2024-04-16 Kolín Školení je určené pro uživatele, kteří chtějí využít možností Microsoft 365 (dříve Office 365) pro efektivní spolupráci a komunikaci více uživatelů. Účastn ...
Smlouvy a software 2024-04-16 Praha Program semináře: * Právní povaha software * Dodávání software - software vyvíjený zaměstnanci (zaměstnanecké dílo) ...
Dvoudenní soustředění k zadávání veřejných zakázek 2024-04-18 Špindlerův Mlýn Z předpokládaných témat: * Sčítací pravidla, funkční celky a předpokládaná hodnota veřejné zakázky – pravidla pro věcné vymezení, dělení a spojov ...
Svěřenské fondy pro pokročilé z pohledu transakčních, daňových a legislativních konsekvencí včetně příkladů 2024-04-18 Praha Na semináři budete seznámeni s našimi zkušenostmi se svěřenským fondem a jeho fungováním v podmínkách české legislativy, zejména s praktickou zkušeností s ...
Správní řád v judikatuře správních soudů 2024-04-18 Praha Seminář je proto věnován judikatuře správních soudů a Ústavního soudu vztahující se ke správnímu řádu a v nezbytné míře rovněž zvláštním úpravám postupů sp ...
Správní řád v judikatuře správních soudů - ON-LINE 2024-04-18 online Seminář je proto věnován judikatuře správních soudů a Ústavního soudu vztahující se ke správnímu řádu a v nezbytné míře rovněž zvláštním úpravám postupů sp ...
SharePoint pro uživatele 2024-04-18 Kolín Školení je určené pro uživatele, kteří chtějí využívat možnosti sdílení souborů a spolupráce ve webovém prostředí SharePoint. Naučí se používat knihovny do ...
SharePoint pro uživatele 2024-04-18 Praha Školení je určené pro uživatele, kteří chtějí využívat možnosti sdílení souborů a spolupráce ve webovém prostředí SharePoint. Naučí se používat knihovny do ...
Excel grafy 2024-04-19 Praha Školení je určené uživatelům programu Excel, kteří potřebují vytvářet složité typy grafů a formátovat je přesně podle svých představ. Posluchači se seznámí ...
Excel grafy 2024-04-19 Kolín Školení je určené uživatelům programu Excel, kteří potřebují vytvářet složité typy grafů a formátovat je přesně podle svých představ. Posluchači se seznámí ...
Word pokročilý 2024-04-20 Praha Školení je určené pro posluchače, kteří potřebují zpracovávat větší množství textových dokumentů nebo rozsáhlejších textů se složitějším formátováním. Škol ...
Word pokročilý 2024-04-20 Kolín Školení je určené pro posluchače, kteří potřebují zpracovávat větší množství textových dokumentů nebo rozsáhlejších textů se složitějším formátováním. Škol ...
Právní minimum pro interního auditora 2024-04-22 Praha 2 Cílem je podpořit právní vědomí interních auditorů, vedoucích pracovníků bez právního vzdělání, s cílem pomoci jim orientovat se v právu v jejich každodenn ...
Pohledávky - právní, účetní a daňový aspekt 2024-04-22 Praha 2 Určeno pro ekonomy, finanční účetní a správce pohledávek   ...
Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost a výklad 2024-04-22 Praha Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: * zdánlivost právního jednání, její důvody, význam a důsledky * stěžejní rozhod ...
Microsoft 365 - úvod do online služeb 2024-04-22 Kolín Školení je určené pro uživatele, kteří chtějí využívat výhod online služeb Microsoft 365 (dříve Office 365). Posluchači se seznámí s možnostmi Microsoft 36 ...
Microsoft 365 - úvod do online služeb 2024-04-22 Praha Školení je určené pro uživatele, kteří chtějí využívat výhod online služeb Microsoft 365 (dříve Office 365). Posluchači se seznámí s možnostmi Microsoft 36 ...
NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON v praxi - stavební právo v novém 2024-04-22 Brno Obchodní jméno (objednatel)* Adresa (sídlo/bydliště objednatele) PSČ + Obec* Email* Telefon* IČ DIČ Vybraný ...
Aktuální novela liniového zákona - zákon o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury 2024-04-23 online Akreditace: MV - AK - PV-637 - 2021, Aktuální novela liniového zákona Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s právní úpravou zákona č. 416/ ...
Aktuální novela liniového zákona - zákon o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury 2024-04-23 Praha Akreditace: MV - AK - PV-637 - 2021, Aktuální novela liniového zákona Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s právní úpravou zákona č. 416/ ...
Autorizovaná konverze obecně a příprava na zkoušku (konverze na žádost) 2024-04-23 Praha Akreditace: MV - AK - PV-880 - 2022; Autorizovaná konverze obecně a konverze na žádost (webinář) Cíl semináře Seznámení s problematikou autorizované konve ...
Autorizovaná konverze obecně a příprava na zkoušku (konverze na žádost) 2024-04-23 online Akreditace: MV - AK - PV-880 - 2022; Autorizovaná konverze obecně a konverze na žádost (webinář) Cíl semináře Seznámení s problematikou autorizované konve ...
Aktuální legislativní změny v pracovním právu pro rok 2024 2024-04-23 Praha Program semináře: * Úvodní shrnutí změn pracovněprávních předpisů * Realizace informační povinnost zaměstnance o pracovních podmínkách ...
Aktuální legislativní změny v pracovním právu pro rok 2024 - ON-LINE 2024-04-23 online Program semináře: * Úvodní shrnutí změn pracovněprávních předpisů * Realizace informační povinnost zaměstnance o pracovních podmínkách ...
Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., v souvislostech (změny, které nastaly v činnosti silničních správních úřadů od 1. 1. 2024 v důsledku nové úpravy stavebního práva, ale i změny ovinky další) 2024-04-23 Olomouc ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Pracovní právo v praxi - komplexní výklad s důrazem na aktuální změny v zákoníku práce - 2denní 2024-04-24 Praha 2 Určeno pro personalisty, firemní právníky, vedoucí zaměstnance a další zájemce,  kteří se setkávají s pracovním právem. Seminář je určen také těm, kteří s ...
Zástavní právo (prakticky, s judikaturou a důrazem na nová pravidla) 2024-04-24 Praha Odborný program semináře * Co může být předmětem zástavního práva? * Kdy je vhodné využít budoucí zástavní právo? * Kdy vzniká zást ...
Zástavní právo (prakticky, s judikaturou a důrazem na nová pravidla) - ON-LINE 2024-04-24 online Odborný program semináře * Co může být předmětem zástavního práva? * Kdy je vhodné využít budoucí zástavní právo? * Kdy vzniká zást ...
Zákon o kontrole v aplikační praxi 2024-04-25 online Akreditace: MV - AK - PV-121 - 2024; Zákon o kontrole (webinář) Víte, při jakém typu kontroly se použije kontrolní řád a kdo je povinen se jím řídit? Odp ...
Mezinárodní právo v praxi matričních úřadů 2024-04-25 Praha Akreditace: MV - AK - PV-349 - 2022, Mezinárodní právo v praxi matričních úřadů (webinář) Cíl semináře Detailně seznámit posluchače s problematikou meziná ...
Mezinárodní právo v praxi matričních úřadů 2024-04-25 online Akreditace: MV - AK - PV-349 - 2022, Mezinárodní právo v praxi matričních úřadů (webinář) Cíl semináře Detailně seznámit posluchače s problematikou meziná ...
Zákon o kontrole v aplikační praxi 2024-04-25 Praha Akreditace: MV - AK - PV-121 - 2024; Zákon o kontrole (webinář) Víte, při jakém typu kontroly se použije kontrolní řád a kdo je povinen se jím řídit? Odp ...
Co vše (ještě) nevíte o listu vlastnictví aneb LV od A až do Z 2024-04-25 Praha Co vše je obsahem semináře či webináře Kromě popisu všech částí LV (A až F), včetně těch nad a pod čarou také: * ukázky jednotlivých ...
AutoCAD pokročilý 2024-04-26 Praha Školení je určené uživatelům programu AutoCAD, kteří si chtějí rozšířit znalosti v kreslení rovinných výkresů. Posluchači se seznámí s řadou funkcí pro usn ...
PRACOVNÍ PRÁVO PRO NEPRÁVNÍKY – ONLINE ŠKOLENÍ Duben 2024 Živé vysílání - ONLINE seminář Lektor kurzu: JUDr. Petr PODRAZIL, Ph.D. Garant oboru pracovního práva na katedře soukromého práva a civilního procesu Prá ... [Termín kurzu bude upřesněn]

Nalezeno celkem : 189 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


^

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


^

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


^

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2024 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info