REKVALIFIKACNI-KURZY.info

OBCHODNI PRODEJNI rekvalifikační kurzy, školení a semináře obchodni prodejni

 

OBCHODNI PRODEJNI


Nalezeno celkem : 437 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Marketing, reklama a komunikace - online kurz (možnost získání profesní kvalifikace s garancí MPO) 2023-11-30 on-line Cíle kurzu: Získáte ucelený přehled z oblastí marketing, reklama a komunikace. Kurz obsahuje témata: marketingové koncepce, marketingový mix, marketingový ...
Jak telefonovat s klienty bez obav, efektivněji a úspěšněji 2023-11-30 Praha Dozvíte se, proč se telefonování nemusíte tak moc bát. Zjistíte, jak klienta zaujmout při prvním telefonickém kontaktu. Natrénujete využití otázek ...
TŘÍSTRANNÉ A VÍCESTRANNÉ OBCHODY a složitější transakce - při provádění zahraničního obchodu se zbožím - z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů 2023-11-30 Praha Zahraniční obchod # Pracovní seminář k problematice provádění zahraničního obchodu se zbožím (vnitrounijní i mimounijní obchod) se zaměřením na praktické a ...
Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele zákona č. 163/2020 Sb. 2023-11-30 Praha Odborný program semináře: * Bytové spoluvlastnictví - základní úprava - prohlášení - * náležitosti ...
Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele zákona č. 163/2020 Sb. - ON-LINE 2023-11-30 online Odborný program semináře: * Bytové spoluvlastnictví - základní úprava - prohlášení - * náležitosti ...
Základní lektorské dovednostiTrainer Skills Fundamentals 2023-11-30 Brno V rámci tréninku budete schopni školit a vzdělávat se v rámci celoživotního vzdělávání. Umět sestavit obsah, časový harmonogram a strukturu kurzu, p ...
Praktický workshop profesní kvalifikace „Lektor dalšího vzdělávání 2023-11-30 Brno V rámci tohoto workshopu se zaměříte na přípravu a trénink klíčových dovedností pro zdárné a složení závěrečné zkoušky profesní způsobilosti ,,Lektor další ...
Praktický workshop profesní kvalifikace „Lektor dalšího vzdělávání 2023-11-30 Praha V rámci tohoto workshopu se zaměříte na přípravu a trénink klíčových dovedností pro zdárné a složení závěrečné zkoušky profesní způsobilosti ,,Lektor další ...
Obchodní dovednosti 2023-11-30 Praha 5 Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látk ...
Obchodní jednání 2023-12-04 Praha Každý účastník obdrží na konci kurzu OSVĚDČENÍ o jeho absolvování. Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva. # ...
Zvládání krizových situací proměnou komunikace 2023-12-04 Praha Vyzkoušíte si účinná řešení pracovních i soukromých situací, ve kterých se necítíte komfortně, pociťujete nežádoucí emocionální zátěž, nebo nedokážete dosá ...
Smlouva a další právní jednání včetně spotřebitelské novely - vznik a obsah smluv a limity smluvní volnosti 2023-12-04 Praha Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: * obecné limity smluvní volnosti v novém civilním právu - jak poznat kogentní p ...
Právní a faktické vady nemovitostí - NOVINKA 2023-12-04 Praha Obsah semináře * Vady a omezení seznatelné z veřejných seznamů nejde jen o KN, ale i další …. - Věcná vs. obligační práva - ...
Smlouva a další právní jednání včetně spotřebitelské novely - vznik a obsah smluv a limity smluvní volnosti - ON-LINE 2023-12-04 online Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: * obecné limity smluvní volnosti v novém civilním právu - jak poznat kogentní p ...
Aktuální judikatura NS k náhradě škody a nemajetkové újmy - ON-LINE 2023-12-04 online Program: * základní podmínky povinnosti k náhradě újmy – tzv. odpovědnostní typy * porušení prevenční povinnosti * předsmluvní od ...
Právní a faktické vady nemovitostí - NOVINKA - ON-LINE 2023-12-04 online Obsah semináře * Vady a omezení seznatelné z veřejných seznamů nejde jen o KN, ale i další …. - Věcná vs. obligační práva - ...
Marketing, reklama a komunikace - online kurz (možnost získání profesní kvalifikace s garancí MPO) 2023-12-05 on-line Cíle kurzu: Získáte ucelený přehled z oblastí marketing, reklama a komunikace. Kurz obsahuje témata: marketingové koncepce, marketingový mix, marketingový ...
Umění prosadit vlastní názor - Asertivní jednání s kolegy a nadřízenými 2023-12-05 Brno Obhajte své názory, prosaďte se a buďte v práci sebejistější a spokojenější Máte dobré nápady, ale nedaří se vám je prosadit? Bojíte se říci „ne“, a ...
Jak na dezinformace zvenčí i uvnitř firmy 2023-12-05 Praha Interaktivní a praktický workshop vám pomůže nahlédnout pod pokličku propagandy: přiblíží některé způsoby manipulace s informacemi a poradí, jak využít vla ...
VLIV INCOTERMS 2020 na uplatňování DPH a celních předpisů - při provádění zahraničního obchodu se zbožím 2023-12-05 Praha Zahraniční obchod # Pracovní seminář k problematice provádění zahraničního obchodu se zbožím (vnitrounijní i mimounijní obchod). pro Určeno pro pracovní ...
Zákon o majetku státu 2023-12-05 Praha Odborný program semináře: * Charakteristika hospodaření s majetkem státu - vztah právní úpravy hospodaření s majetkem státu ke zbytku p ...
Zákon o majetku státu - ON-LINE 2023-12-05 online Odborný program semináře: * Charakteristika hospodaření s majetkem státu - vztah právní úpravy hospodaření s majetkem státu ke zbytku p ...
Trendy a strategie ve firemním nákupu - Praktické tipy pro současnou situaci na trhu pro firemní nákupčí 2023-12-06 Praha 1 Strategie pro současnou dobu, která vám přinese viditelné výsledky. Vše prakticky a přehledně - v jediném dni.  Podobný kurz na českém trhu dosud není. ...
Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu) 2023-12-06 Praha Odborný program semináře * co zákon zakazuje vlastníkovi? * jak se mohu bránit proti hluku, stínění, zápachu nebo padání listí ze sousedo ...
Smlouvy a software 2023-12-06 Praha Program semináře: * Právní povaha software * Dodávání software - software vyvíjený zaměstnanci (zaměstnanecké dílo) ...
Nová pravidla Incoterms 2020 a jejich aplikace v obchodních operacích 2023-12-06 Praha Program semináře: * Pravidla Incoterms obecně; jejich postavení a význam v kupní smlouvě * Základní pilíře pravidel Incoterms: přechod ná ...
Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva včetně další připravované novely 2023-12-06 Praha Zařazena budou témata: * zastavení exekuce * zálohy v exekuci * odklad exekuce * započítávání vymoženého plnění ...
Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu) - ON-LINE 2023-12-06 online Odborný program semináře * co zákon zakazuje vlastníkovi? * jak se mohu bránit proti hluku, stínění, zápachu nebo padání listí ze sousedo ...
Smlouvy a software - ON-LINE 2023-12-06 online Program semináře: * Právní povaha software * Dodávání software - software vyvíjený zaměstnanci (zaměstnanecké dílo) ...
Nová pravidla Incoterms 2020 a jejich aplikace v obchodních operacích - ON-LINE 2023-12-06 online Program semináře: * Pravidla Incoterms obecně; jejich postavení a význam v kupní smlouvě * Základní pilíře pravidel Incoterms: přechod ná ...
Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva včetně další připravované novely - ON-LINE 2023-12-06 online Zařazena budou témata: * zastavení exekuce * zálohy v exekuci * odklad exekuce * započítávání vymoženého plnění ...
MODUL 2.3 - Prodej nemovitostí v realitní praxi 2023-12-06 Praha Jaké jsou ty fungující způsoby prodeje, které realitním kancelářím nejvíce vydělávají, a kde jsou ty skryté možnosti pro zvýšení produktivity makléřů? ...
Loyalty program - „esence retenčního marketingu! 2023-12-06 Praha Cílem praktického workshopu je odhalit klíčové strategie pro dlouhodobé budování a udržení zákaznické loajality. Naše interaktivní setkání vás provede klíč ...
Prezentační dovednosti 2023-12-06 Praha 5 Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látk ...
Marketing, reklama a komunikace - online kurz (možnost získání profesní kvalifikace s garancí MPO) 2023-12-07 on-line Cíle kurzu: Získáte ucelený přehled z oblastí marketing, reklama a komunikace. Kurz obsahuje témata: marketingové koncepce, marketingový mix, marketingový ...
Závazkové právo pohledem judikatury podle stavu k prosinci 2023 2023-12-07 Praha Z obsahu semináře (výběrově) – významná judikatura z následujících oblastí: * vybrané zásady závazkového práva (pacta sunt servanda, autonomie vů ...
Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT po aktuální novele zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s nejnovější judikaturou 2023-12-07 Praha Program semináře: * Specifika soutěže o veřejnou zakázku v oblasti HW a SW a ZZVZ * Soutěžíme HW: - Nediskriminační vymezení př ...
Závazkové právo pohledem judikatury podle stavu k prosinci 2023 - ON-LINE 2023-12-07 online Z obsahu semináře (výběrově) – významná judikatura z následujících oblastí: * vybrané zásady závazkového práva (pacta sunt servanda, autonomie vů ...
Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT po aktuální novele zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s nejnovější judikaturou - ON-LINE 2023-12-07 online Program semináře: * Specifika soutěže o veřejnou zakázku v oblasti HW a SW a ZZVZ * Soutěžíme HW: - Nediskriminační vymezení př ...
MODUL 3.3 - Prodejní techniky realitního makléře aneb obchodní dovednosti v realitách 2023-12-07 Praha Obchodní jméno (objednatel)* Adresa (sídlo/bydliště objednatele) PSČ + Obec* Email* Telefon* IČ DIČ Vybraný ...
Trénink jednání a komunikace s komplikovanými osobami - Jak se nenechat vyvést z rovnováhy 2023-12-11 Praha 1 Vyzkoušejte si a natrénujte jednání s „vaší“ komplikovanou osobou Setkáváte se v osobních i pracovních vztazích s lidmi, se kterými není vždy lehké ...
Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v obchodní praxi 2023-12-11 Praha Seminář vás seznámí s nejčastějšími chybami a nedostatky při uzavírání a realizaci smluv (předání, reklamace vad, uplatnění smluvních sankcí atd.) a navazu ...
Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v obchodní praxi 2023-12-11 online Seminář vás seznámí s nejčastějšími chybami a nedostatky při uzavírání a realizaci smluv (předání, reklamace vad, uplatnění smluvních sankcí atd.) a navazu ...
JAK ČÍST ÚDAJE V CELNÍM PROHLÁŠENÍ pro uplatňování DPH 2023-12-11 Praha Zahraniční obchod # Pracovní seminář zaměřený na vysvětlení některých údajů v celním prohlášení a jejich souvislosti s uplatňováním DPH při dovozu a vývozu ...

Nalezeno celkem : 437 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace


 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2023 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info