HandMade by HANNDE.com
HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

OBCHODNI rekvalifikační kurzy, školení a semináře obchodni

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

OBCHODNI[?]
Nalezeno celkem : 834 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 20 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
DPH u dovozu a vývozu 2021-02-26 Živé vysílání - ONLINE seminář Zahraniční obchod # Pracovní seminář k problematice uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží ve vazbě na aplikaci celních předpisů po změnách celních před ...
Zákon o obcích a zákon o úřednících aktuálně – včetně řešení konkrétních problémů z praxe (on-line seminář) Únor 2021 online Cílem on-line semináře je prohloubit znalosti úředníků úřadů územně samosprávn ... Akreditovaný kurz nebo seminář. [Termín kurzu bude upřesněn]
Moderní marketingová komunikace a propagace (online seminář) Únor 2021 online Na tomto semináři se podrobně seznámíte s technikami účinné propagace a reklamy, dozvíte se, jak sestavit účinný komunikační p ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Jednáme s klientem po telefonu (online seminář) Únor 2021 online V průběhu tohoto semináře: • se naučíte správné komunikační postupy, • pochopíte, co udělat pro to, aby byl telefon dobrým ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Kritické myšlení a rozhodování aneb rozhodovací manuál (online seminář) Únor 2021 online Naučíte se, jak rychle rozeznat důležité informace od informací nevýznamných. Jak nepodléhat prvnímu dojmu, obecnému mínění ne ... [Termín kurzu bude upřesněn]
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2021 (on-line seminář) Únor 2021 online Na on-line semináři získáte hlubší vhled do problematiky uplatňování DPH mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi. Budete mí ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Likvidace obchodních společností a družstev – právní, účetní a daňový pohled (on-line seminář) Únor 2021 online Po absolvování on-line semináře budete znát detailní průběh likvidace obchodních společností a družstev, a to jak z právního, ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Online workshop: Prezentační dovednosti kreativně (specifika online vs. offline) Únor 2021 online Získáte tipy pro přípravu přesvědčivé prezentace. Dozvíte se, jak se dá kreativně a moderně pracovat s pomůckami při online i ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Přeměny obchodních společností – právní pohled (on-line seminář) Únor 2021 online Absolvováním on-line semináře získáte přehled o principech přeměn obchodních společností, a to především o problematice fúzí a ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Rekodifikace veřejného stavebního práva – nová koncepce v povolování staveb a další významné změny (on-line seminář) Únor 2021 online Cílem poslední velké novely stavebního zákona bylo zjednodušit přípravu staveb, nicméně přinesla pouze dílčí změny. Zásadního ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Přeměny obchodních společností – účetní a daňový pohled (on-line seminář) Únor 2021 online Po absolvování on-line semináře budete znát daňové a účetní aspekty vnitrostátních přeměn v kontextu aktuálních předpisů. Na s ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Daňový balíček 2021 – srozumitelný přehled o změnách (on-line seminář) Únor 2021 online Na on-line semináři získáte srozumitelnou formou přehled o změnách v účetnictví a daních platných pro období 2020/2021 a o akt ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Online seminář: Jak na internetovou reklamu, PPC a remarketing. Naučte se digitální marketing jako profesionál Únor 2021 online Odnesete si užitečné znalosti o digitálním marketingu a novinkách v této oblasti, zejména o akvizičních prostředcích a strateg ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Postavení jednatele – právní, účetní a daňový pohled (on-line seminář) Únor 2021 online Na semináři vám lektoři objasní postavení jednatele a jeho odpovědnost z právního hlediska i možnosti nastavení smlouvy o výko ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Obchody s EU z pohledu DPH polopatě – nejen pro úplné začátečníky (on-line seminář) Únor 2021 online Problematiku DPH u obchodů s EU vysvětlí na on-line semináři lektorka srozumitelně a za pomoci bohatých grafických náčrtů situ ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Marketing a reklama – daňové a účetní aspekty (on-line seminář) Únor 2021 online Na on-line přednášce se dozvíte, jak zvolit při přípravě reklamní akce to nejoptimálnější řešení z pohledu daní a účetnictví. ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Pozemky, domy, byty, společenství vlastníků a katastr nemovitostí – smluvní dokumentace vč. nájemních vztahů (on-line seminář) Únor 2021 online Seminář přinese přehled aktuálních informací a praktických zkušeností z aplikace občanského zákoníku při nakládání s nemovitos ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Zadávání veřejných zakázek včetně konkrétní vzorové zadávací dokumentace (on-line seminář) Únor 2021 online Seminář je zaměřený na specifika problematiky zadávání veřejných zakázek v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v obchodní praxi (on-line seminář) Únor 2021 online Seminář vás seznámí s nejčastějšími chybami a nedostatky při uzavírání a realizaci smluv (předání, reklamace vad, uplatnění sm ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Právní nástrahy v marketingu a reklamně a jak se jim vyhnout – nenechte se dostat do úzkých kvůli propagaci svojí (nebo cizí) značky (on-line seminář) Únor 2021 online Na semináři se dozvíte, na jaké oblasti práva byste si měli dávat pozor a jak správně postupovat. Dozvíte se, jak správně nas ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví (on-line seminář) Únor 2021 online Seminář je zaměřený na specifika problematiky zadávání veřejných zakázek v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Společnost s ručením omezeným po 1. 1. 2021 (on-line seminář) Únor 2021 online Po absolvování semináře budete detailně znát změny, ke kterým došlo v právní úpravě společnosti s ručením omezeným. Upozorněno ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Stavební zákon – povolování provádění staveb (on-line seminář) Únor 2021 online Absolvováním on-line semináře získáte přehled o úpravě zjednodušujících forem povolení staveb podle stavebního zákona, o souča ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou v praxi se zaměřením na úhradu v roce 2020 a 2021 (on-line seminář) Únor 2021 online Cílem on-line semináře je předat praktické zkušenosti z oblasti smluvních vztahů poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotníc ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Vliv dodacích doložek na uplatňování DPH a celních předpisů při provádění zahraničního obchodu se zbožím (on-line seminář) Únor 2021 online Cílem on-line semináře je objasnit souvislost smluvních ujednání ve smlouvách se zahraničními obchodními partnery a naučit spr ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Trestní odpovědnost právnických osob, prevence podvodů v organizaci – upozornění na rizika, praktická doporučení, příklady z praxe (on-line seminář) Únor 2021 online Na semináři získáte praktické zkušenosti z odhalování a prevence podvodů ve společnostech. Budou vám představeny efektivní nás ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Vyvlastňování pozemků a staveb – obecná úprava a speciální pro určité druhy staveb (on-line seminář) Únor 2021 online Absolvováním on-line semináře získáte znalosti o platné obecné právní úpravě vyvlastnění pozemků a staveb podle zákona č. 184/ ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Konec manipulace – už s vámi nebudou orat (online seminář) Únor 2021 online Přínos je vyjádřen podtitulem semináře: už s vámi nebudou orat. Pravda, zázračné protitriky, které by jedince vždy zachránily ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Nejčastější chyby personalistů na sociálních sítích (online seminář) Únor 2021 online Seznámíte se s nejčastějšími omyly, kterých se (nevědomky) dopouštějí recruiteři při propagaci vlastní firmy potenciálním kand ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Systém bezpečnosti obalů – požadavky BRCGS Packaging materials (on-line seminář) Únor 2021 online Na semináři se dozvíte konkrétní požadavky standardu BRCGS Packaging materials a o podmínkách pro úspěšnou certifikaci, resp. ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Třístranné a vícestranné obchody a složitější transakce z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů (on-line seminář) Únor 2021 online Na on-line semináři získáte přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních tran ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Označování potravin podle komoditních vyhlášek – koloniální zboží (on-line seminář) Únor 2021 online Cílem tohoto on-line kurzu je naučit vás jak značit vámi prodávané komodity. Školení se nezabývá označováním vína. * ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Odpady ve stravovacích provozech pro začínající a mírně pokročilé (on-line seminář) Únor 2021 online Cílem je seznámit vás s problematikou odpadů ve stravovacích provozech a se základními povinnostmi původců odpadů. Bud ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Potravinářské podvody a falšování potravin (on-line seminář) Únor 2021 online Na on-line semináři se dozvíte informace o historii i současnosti potravinářských podvodů týkajících se potravin a potravinářs ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a její aplikace na vnitrostátní přepravy – zajištění přepravy zboží dle OZ (on-line seminář) Únor 2021 online Absolvováním on-line semináře získáte podrobné znalosti o přepravní a zasílatelské smlouvě. Na konkrétních případech budete se ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Zásady osobní, provozní hygieny – správná praxe ve stravovacích provozech (on-line seminář) Únor 2021 online Cílem on-line semináře je shrnout podstatné znalosti v oblasti hygieny a připomenout či doplnit, co vše by měli pracovníci věd ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Finanční transakce mezi obchodními organizacemi, transferové ceny (záznam on-line) Únor 2021 online Neuvedeno * LEGISLATIVNÍ RÁMEC PŘEVODNÍCH CEN • Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy (OE ... [Termín kurzu bude upřesněn]
DPH při obchodu mezi členskými státy EU se zaměřením na služby v roce 2017 (záznam on-line) Únor 2021 online Neuvedeno * • základní pojmy, základní pravidla poskytování služeb definovaná předpisy o DPH, • poskytování služeb do j ... [Termín kurzu bude upřesněn]
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2018 (záznam on-line) Únor 2021 online Neuvedeno * • Dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů a pořízení zboží ... [Termín kurzu bude upřesněn]
DPH při obchodu se zbožím mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2020 (záznam on-line) Únor 2021 online Neuvedeno * Problematika DPH při provádění vnitrounijního obchodu se zbožím: • dodání zboží do jiné členské země EU ... [Termín kurzu bude upřesněn]
DPH při obchodu mezi členskými státy EU se zaměřením na služby 2020 (záznam on-line) Únor 2021 online Neuvedeno * • poskytování služeb do jiných členských zemí EU – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady • ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Novela zákona o obchodních korporacích 2021 (záznam on-line) Únor 2021 online Neuvedeno * • Změny v obecné části zákona (internetové stránky, vkladová povinnost, dělení zisku, vypořádací podíl) • N ... [Termín kurzu bude upřesněn]
STYLISTIKA MODERNÍHO E-MAILU – OBCHODNÍ I OSOBNÍ KORESPONDENCE (záznam online) Únor 2021 online Neuvedeno * Příklady z praxe • první a poslední dojem • zásady správné stylistiky a výstavby textu obecně • slovní zásoba ... [Termín kurzu bude upřesněn]
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2016 (záznam on-line) Únor 2021 online Neuvedeno * • DPH při dodání a pořízení zboží mezi členskými státy, • DPH při dovozu a vývozu, • DPH u služeb mezi č ... [Termín kurzu bude upřesněn]

Nalezeno celkem : 834 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 20 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy - Fitness Institut

kurzy rekvalifikace
2021-02-09 


[?]

Kurzy | Akademia.cz

kurzy rekvalifikace
2021-02-06 


[?]

Kurzy | MetodaRUS.cz

kurzy rekvalifikace
2021-02-01 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2021 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Powered by Shopilo.cz