HandMade by HANNDE.com
Vytvořte si vlastní obchod SHOPILO
Je to opravdu snadné, zdarma na 1. měsíc a/nebo do 10 položek

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

MZDY rekvalifikační kurzy, školení a semináře mzdy

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

MZDY[?]
Nalezeno celkem : 163 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Zákoník práce aktuálně (on-line seminář) Únor 2021 online Cílem vzdělávacího programu je výklad zaměřený na veškeré novinky zákoníku prá ... Akreditovaný kurz nebo seminář. [Termín kurzu bude upřesněn]
Pracovněprávní vztahy a nediskriminování – rovný přístup z pohledu zaměstnavatele – aneb jak odhalit a rozeznat mobbing a bossing na (on-line seminář) Únor 2021 online Lektor vás na on-line semináři seznámí s možnými způsoby řešení problematiky d ... Akreditovaný kurz nebo seminář. [Termín kurzu bude upřesněn]
Protikorupční chování (on-line seminář) Únor 2021 online Cílem uvedeného vzdělávacího programu je poskytnout posluchačům rady a návod, ... Akreditovaný kurz nebo seminář. [Termín kurzu bude upřesněn]
Zákoník práce 2021 – pro začínající aneb začínám/vracím se k personalistice (on-line seminář) Únor 2021 online Na on-line semináři se seznámíte se zákoníkem práce a dalšími souvisejícími pracovněprávními předpisy. Výklad je propojen s pr ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Zákoník práce z pohledu praxe v roce 2021 – pro pokročilé (on-line seminář) Únor 2021 online Na on-line semináři si obohatíte a prověříte svoje znalosti. Budete mít příležitost se aktivně zapojit do diskuze. Jednotlivé ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Zákoník práce v praxi – speciálka (on-line seminář) Únor 2021 online Absolvováním on-line semináře budete seznámeni s aktualitami v oblasti pracovního práva, včetně změn právní úpravy provedených ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Online seminář: Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního řízení Únor 2021 online Seznámíte s personálním controllingem jako nástrojem řízení lidských zdrojů, jehož cílem je zvýšit účinnost personálního manag ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Zákoník práce a navazující předpisy pro firemní praxi v roce 2021 (on-line seminář) Únor 2021 online Na semináři získáte praktický pohled na aktuální podobu pracovního práva a aktuální změny ke dni konání semináře. * • aktu ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Pracovnělékařské služby – aktuální právní úprava, problémy s jejím uplatňováním, dopad nouzového stavu (on-line seminář) Únor 2021 online Právní úprava pracovnělékařských služeb byla významně zasažena usnesením vlády pro dobu nouzového stavu a následnou novelizací ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Kolektivní vyjednávání – z pohledu pracovněprávních vztahů a vyjednávacích metod pro zaměstnavatele v roce 2021 (on-line seminář) Únor 2021 online Na on-line semináři získáte podrobné informace k zákonu o kolektivním vyjednávání a s tím souvisejícími částmi zákoníku práce. ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Zpracování osobních údajů (GDPR, zákon o zpracování osobních údajů) – aktuální otázky, praktická doporučení (on-line seminář) Únor 2021 online Seminář je zaměřen na problémy, které správci a zpracovatelé v praxi nejčastěji řeší: - určení role správce a zpracovatele, ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, směnné provozy z pohledu zákoníku práce (on-line seminář) Únor 2021 online Na on-line školení se zaměříme na praktické postupy při rozvrhování pracovní doby, včetně problémů s tím v praxi spojených. Bu ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Pracovněprávní předpisy v roce 2021 (on-line seminář) Únor 2021 online Lektor vás na on-line semináři seznámí s aktuální pracovněprávní judikaturou, změnami zákoníku práce v roce 2020/2021, zákona ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Povinnost nahradit majetkovou a nemajetkovou újmu v pracovním právu na praktických příkladech (on-line seminář) Únor 2021 online Na semináři vám bude vysvětleno, jak funguje náhrada škody v pracovním právu. Ukážeme si na praktických příkladech, jaké js ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Uzavření daňové evidence OSVČ, daňové přiznání a přehledy k pojištění za rok 2020 a změny pro rok 2021 (on-line seminář) Únor 2021 online Odborné veřejnosti, podnikatelům i fyzickým osobám lektorka připomene změny v daních z příjmů (a tedy i dopady do daňové evide ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Organizační změny, propouštění z důvodu nadbytečnosti, hromadné propuštění (on-line seminář) Únor 2021 online Pracovní poměry trvají obvykle několik měsíců nebo i let. Během této doby může u zaměstnavatele dojít k nejrůznějším organizač ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Zaměstnávání cizinců na území ČR – komplexní problematika s důrazem na změny v právní úpravě a praktické dopady (on-line seminář) Únor 2021 online Po absolvování on-line semináře budete znát systematiku právní úpravy zaměstnávání a pobytů občanů třetích zemí a občanů EU/E ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Jak napsat pracovní smlouvu (on-line seminář) Únor 2021 online Na semináři bude vysvětleno, co všechno musí pracovní smlouva obsahovat. Dozvíte se, kdy je vhodná jednoduchá a kdy naopak slo ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Zákoník práce – aktuálně (on-line seminář) Únor 2021 online Po absolvování on-line semináře budete mít ucelený přehled o zásadních změnách zákoníku práce, které jsou aktuálně projednáván ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (on-line seminář) Únor 2021 online Na praktických příkladech si procvičíte problematiku srážek ze mzdy, jak postupovat v případě exekuce či osobního bankrotu zam ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou v praxi se zaměřením na úhradu v roce 2020 a 2021 (on-line seminář) Únor 2021 online Cílem on-line semináře je předat praktické zkušenosti z oblasti smluvních vztahů poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotníc ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Výkon funkce statutárního orgánu S.R.O a A.S., souběh funkcí a odlišnosti od postavení vedoucího zaměstnance (on-line seminář) Únor 2021 online Cílem on-line semináře je podrobně vysvětlit rozdíly v právním postavení zaměstnance podle zákoníku práce a člena statutárního ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Agenturní zaměstnávání prakticky – krok za krokem a bez pokut (on-line seminář) Únor 2021 online Cílem prakticky orientovaného on-line semináře je poskytnout vám komplexní přehled legislativy ve vztahu k agenturnímu zaměstn ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Poskytování zdravotních služeb cizincům – rozsah péče, ceny, účtování zdravotní pojišťovně a správné administrativní postupy (on-line seminář) Únor 2021 online Cílem on-line semináře je přehledně vysvětlit problematiku poskytování zdravotních služeb zahraničním pacientům. Oblast je upr ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Monitoring zaměstnanců – zákonnost, výjimky, povinnosti a sankce (on-line seminář) Únor 2021 online Na semináři se dozvíte, jakým způsobem je možné zaměstnance kontrolovat a monitorovat a jaké prostředky jsou již nezákonné. Vý ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním zabezpečení 2018 (záznam on-line) Únor 2021 online Neuvedeno * • Změny proběhlé v roce 2017: v nemocenském pojištění; v pojistném na sociální zabezpečení. • Nemocenské po ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Zdravotní pojištění v roce 2018 – změny v roce 2017 a k 1.1.2018 (záznam on-line) Únor 2021 online Neuvedeno * • Změny ve zdravotním pojištění v průběhu roku 2017 a k 1. 1. 2018, aktuality s ohledem na vývoj legislativy ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Zdravotní pojištění 2019 (záznam on-line) Únor 2021 online Neuvedeno * • Desatero nejčastějších chyb zaměstnavatele a jejich rozbor. • Jak správně přihlašovat a odhlašovat zaměst ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním zabezpečení 2019 (záznam on-line) Únor 2021 online Neuvedeno * NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ: • účast na nemocenském pojištění (základní pojmy, podmínky účasti a průběh pojištění ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Zdravotní pojištění 2020 (záznam on-line) Únor 2021 online Neuvedeno * • Změny ve zdravotním pojištění v průběhu roku 2019 a k 1. 1. 2020. • Změny v související právní úpravě s d ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: Účetnictví podnikatelských subjektů v zemědělství Únor 2021 online Cílem online školení je seznámení se s účtováním zemědělských podniků na konkrétních příkladech z praxe, včetně možné daňové o ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním zabezpečení 2020 (záznam on-line) Únor 2021 online Neuvedeno * • Úvod • Elektronická neschopenka: Celková charakteristika, postup ošetřujícího lékaře, změna pro zaměs ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: Pracovní doba a její rozvržení z pohledu praxe 2021 Únor 2021 online Cílem online kurzu je posluchače seznámit s praktickými postupy rozvržení pracovní doby. Výklad bude hlavně zaměřen na nerovno ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: Mzdové výpočty v roce 2021 Únor 2021 online Na online kurzu se posluchači seznámí s problematikou výpočtů mezd, platu a odměn z dohody o provedení práce a pracovní činnos ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Zdravotní pojištění 2021 (záznam online) Únor 2021 online Neuvedeno * • Odlišnosti a styčné body zdravotního a sociálního pojištění: Zákonná úprava a související právní přepisy ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2021 (záznam online) Únor 2021 online Neuvedeno * • Úvod • Otázky účasti na nemocenském pojištění • Změny v dávkách nemocenského pojištění (podmínky dávek ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: Zaměstnávání cizinců 2021 Únor 2021 online Popis školení připravujeme. Děkujeme za pochopení. * Popis školení připravujeme. Děkujeme za pochopení. ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2015 – ZMĚNY V ROCE 2014 A K 1. 1. 2015 (záznam online) Únor 2021 online Neuvedeno * Poznatky a zkušenosti z aplikace nového občanského zákoníku ve zdravotním pojištění v roce 2014 • změny ve zdr ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2016 (záznam on-line) Únor 2021 online Neuvedeno * • aktuální legislativní situace, • změny od 1. 1. 2015, • změny v průběhu roku 2015, • změny od 1. 1. ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Zdravotní pojištění v roce 2016 - změny v roce 2015 a k 1. 1. 2016 (záznam on-line) Únor 2021 online Neuvedeno * • aktuality ze zdravotního pojištění s ohledem na vývoj legislativy, • vybrané pojmy zdravotního pojištění, ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení 2017 (záznam on-line) Únor 2021 online Neuvedeno * Změny v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení proběhlé v roce 2016. NEMOCENSKÉ POJI ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Zdravotní pojištění v roce 2017 – změny v roce 2016 a k 1.1.2017 (záznam on-line) Únor 2021 online Neuvedeno * • změny ve zdravotním pojištění v roce 2016 a k 1. 1. 2017, • minimální vyměřovací základ – doklady k odvod ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Výpočty ve mzdové účtárně – problematika výpočtu mzdy (záznam on-line) Únor 2021 online Neuvedeno * 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY 2. ZÁKLADNÍ POJMY – rozdíly mezi mzdou, platem, právní předpisy. 2.1. Kdo je ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Kontroly v oblasti pracovního práva a jak na ně (on-line seminář) Únor 2021 online Na semináři vám bude vysvětleno, z jakých důvodů a v jakých situacích lze kontrolu očekávat. Seminář ukáže na praktických přík ... [Termín kurzu bude upřesněn]

Nalezeno celkem : 163 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy - Fitness Institut

kurzy rekvalifikace
2021-02-09 


[?]

Kurzy | Akademia.cz

kurzy rekvalifikace
2021-02-06 


[?]

Kurzy | MetodaRUS.cz

kurzy rekvalifikace
2021-02-01 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2021 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Powered by Shopilo.cz