REKVALIFIKACNI-KURZY.info

FINANCE BANKOVNICTVI rekvalifikační kurzy, školení a semináře finance bankovnictvi

 

FINANCE BANKOVNICTVI


Nalezeno celkem : 268 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Finanční analýza interaktivně, včetně praktických příkladů a komplexní studie 2024-03-01 Praha Kurz vás provede komplexní problematikou finanční analýzy, včetně porozumění vstupů, ze kterých jednotlivé její ukazatele vycházejí. Následovat budou prakt ...
Jak se příjemce může bránit nesprávným postupům poskytovatele dotace 2024-03-04 Praha Akreditace: MV - AK - PV-837 - 2022; Kontrola u příjemce dotace a na co si dát v praxi pozor (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky ...
Jak se příjemce může bránit nesprávným postupům poskytovatele dotace 2024-03-04 online Akreditace: MV - AK - PV-837 - 2022; Kontrola u příjemce dotace a na co si dát v praxi pozor (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky ...
FKSP a sociální fondy, včetně zásadních změn od 1.1.2024 2024-03-05 online Akreditace: MV - AK - PV-270 - 2016; FKSP a sociální fondy - aktuální stav a novinky Máte v organizaci fond kulturních a sociálních potřeb nebo si chcete ...
FKSP a sociální fondy, včetně zásadních změn od 1.1.2024 2024-03-05 Praha Akreditace: MV - AK - PV-270 - 2016; FKSP a sociální fondy - aktuální stav a novinky Máte v organizaci fond kulturních a sociálních potřeb nebo si chcete ...
Dlouhodobý hmotný majetek v účetnictví vybraných účetních jednotek 2024-03-07 online Akreditace: MV - AK - PV-91 - 2023; Dlouhodobý hmotný majetek v účetnictví vybraných účetních jednotek (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je procviče ...
Deriváty v účetnictví podnikatelů v příkladech 2024-03-08 Praha Na semináři získáte základní znalosti v oblasti účetního výkaznictví derivátových kontraktů, které firma sjednává. Lektor rovněž vysvětlí základní principy ...
Deriváty v účetnictví podnikatelů v příkladech 2024-03-08 online Na semináři získáte základní znalosti v oblasti účetního výkaznictví derivátových kontraktů, které firma sjednává. Lektor rovněž vysvětlí základní principy ...
Účetní výkazy pro praktické využití 2024-03-08 online Lektorka vám poskytne komplexní pohled z úhlu uživatele výstupů účetnictví. Pochopíte koncept účetnictví, sestavíte si sami jednoduché výkazy a zorientujet ...
Účetní výkazy pro praktické využití 2024-03-08 Praha Lektorka vám poskytne komplexní pohled z úhlu uživatele výstupů účetnictví. Pochopíte koncept účetnictví, sestavíte si sami jednoduché výkazy a zorientujet ...
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ 2024-03-09 Havířov, Karviná, Frýdek Míste Absolvent kurzu zná teoretickou i praktickou problematiku profese mzdový - á účetní a umí tuto činnost samo ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Účetnictví příspěvkových organizací pro školy 2024-03-11 Praha Akreditace: MV - AK - PV-805 - 2022; Účetní a daňové aktuality (webinář) ...
Účetnictví příspěvkových organizací pro školy 2024-03-11 online Akreditace: MV - AK - PV-805 - 2022; Účetní a daňové aktuality (webinář) ...
Platební styk – seznámení s právní úpravou 2024-03-11 Praha Seminář vás komplexně seznámí s právní úpravou placení a platebního styku. Těžištěm přednášky budou práva a povinnosti plátců, příjemců plateb a poskytovat ...
Platební styk – seznámení s právní úpravou 2024-03-11 online Seminář vás komplexně seznámí s právní úpravou placení a platebního styku. Těžištěm přednášky budou práva a povinnosti plátců, příjemců plateb a poskytovat ...
Nejčastější chyby při nakládání s majetkem obce či kraje 2024-03-12 Praha Akreditace: MV - AK - PV-458 - 2021; Péče o majetek obce (webinář) Cíl semináře Cílem akreditovaného semináře je seznámit účastníky s problematikou naklád ...
Nejčastější chyby při nakládání s majetkem obce či kraje 2024-03-12 online Akreditace: MV - AK - PV-458 - 2021; Péče o majetek obce (webinář) Cíl semináře Cílem akreditovaného semináře je seznámit účastníky s problematikou naklád ...
Pomocný analytický přehled PAP - začátečníci 2024-03-14 online Akreditace: MV - AK - PV-822 - 2022; Pomocný analytický přehled PAP (webinář) Pomocný analytický přehled (PAP) od 1. 1. 2022 – pro začátečníky   Semi ...
Novelizace oceňovacích předpisů pro rok 2024 - ilustrativní znalecký posudek, cena obvyklá, tržní hodnota a cena zjištěná 2024-03-14 Praha Akreditace: MV - bude doplněno Cíl semináře Cílem semináře je seznámení posluchačů s problematikou oceňování majetku a služeb s novinkami roku 2023/20 ...
Místní poplatky v insolvenčním řízení po novele v roce 2024 2024-03-14 Praha Akreditace: MV - AK - PV-815 - 2022; Vymáhání pohledávek podle daňového řádu (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je prohloubit znalosti úředníků obecníc ...
Novelizace oceňovacích předpisů pro rok 2024 - ilustrativní znalecký posudek, cena obvyklá, tržní hodnota a cena zjištěná 2024-03-14 online Akreditace: MV - bude doplněno Cíl semináře Cílem semináře je seznámení posluchačů s problematikou oceňování majetku a služeb s novinkami roku 2023/20 ...
Místní poplatky v insolvenčním řízení po novele v roce 2024 2024-03-14 online Akreditace: MV - AK - PV-815 - 2022; Vymáhání pohledávek podle daňového řádu (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je prohloubit znalosti úředníků obecníc ...
Poskytování dotací – co by měl vědět poskytovatel nebo příjemce 2024-03-14 Praha Na kurzu se seznámíte s právní úpravou, aktuálními změnami a praktickými problémy při poskytování dotací a jejich kontrole. * • pojmy v ...
Poskytování dotací – co by měl vědět poskytovatel nebo příjemce 2024-03-14 online Na kurzu se seznámíte s právní úpravou, aktuálními změnami a praktickými problémy při poskytování dotací a jejich kontrole. * • pojmy v ...
Finanční minimum manažera 2024-03-14 Praha 5 Základní délka kurzu jsou dva dny. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látk ...
Základy finanční gramotnosti 2024-03-14 Praha 5 Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látk ...
Finanční controlling - moderní metody v příkladech 2024-03-14 Praha 2 ...
Exekuce na účtu, chráněný účet, evropský příkaz k obstavení účtů 2024-03-18 Praha Seminář vás komplexně seznámí s právní úpravou výkonu rozhodnutí (českého i v rámci EU) a chráněných účtů, včetně judiatury a výkladů ministerstva spravedl ...
Exekuce na účtu, chráněný účet, evropský příkaz k obstavení účtů 2024-03-18 online Seminář vás komplexně seznámí s právní úpravou výkonu rozhodnutí (českého i v rámci EU) a chráněných účtů, včetně judiatury a výkladů ministerstva spravedl ...
Podnikové finance pro neekonomy 2024-03-19 Praha ...
Integrace ESG do firemní strategie a finančního rozhodování 2024-03-19 Praha ...
Finanční a investiční controlling - Mějte ziskovost podniku pod dohledem 2024-03-19 Praha 1 Veďte svou firmu po finanční a investiční stránce správným směrem Úspěšné vedení firmy znamená schopnost vidět souvislosti – a to i v oblasti finan ...
Novelizace insolvenčního zákona 2024-03-19 online Akreditace: MV - AK - PV-507 - 2019; Insolvenční řízení Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálním legislativním vývojem v odvětví ...
Novelizace insolvenčního zákona 2024-03-19 Praha Akreditace: MV - AK - PV-507 - 2019; Insolvenční řízení Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálním legislativním vývojem v odvětví ...
Finance pro nefinanční manažery – komplexní přehled včetně příkladů 2024-03-19 Praha Potřebujete rychle proniknout do „nezáživného“ světa financí? Ne každý se dokáže zeptat na zdánlivě „jednoduché a samozřejmé“ záležitosti a leckdy schází j ...
Finance pro nefinanční manažery – komplexní přehled včetně příkladů 2024-03-19 online Potřebujete rychle proniknout do „nezáživného“ světa financí? Ne každý se dokáže zeptat na zdánlivě „jednoduché a samozřejmé“ záležitosti a leckdy schází j ...
Dovozní a vývozní akreditiv – jeho praktické využití v zahraničním obchodě (Letter of Credit) 2024-03-19 Praha Na semináři se naučíte pracovat s dovozním i vývozním akreditivem, obdržíte vysvětlení výhod a nevýhod jeho využití. Budete upozorněni na možné problémy a ...
Dovozní a vývozní akreditiv – jeho praktické využití v zahraničním obchodě (Letter of Credit) 2024-03-19 online Na semináři se naučíte pracovat s dovozním i vývozním akreditivem, obdržíte vysvětlení výhod a nevýhod jeho využití. Budete upozorněni na možné problémy a ...
Výzvy implementace DORA 2024-03-19 Praha 2 Seznámit účastníky s Nařízením (EU) 2022 - 2554 o digitální provozní odolnosti finančního sektoru, který tvoří základ regulatorního rámce upravujícího obla ...
Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů 2024-03-20 Praha Cílem semináře je seznámit vás: – se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů s trestné činnosti a financování ter ...
Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů 2024-03-20 online Cílem semináře je seznámit vás: – se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů s trestné činnosti a financování ter ...
Uhlíková stopa - Výpočet uhlíkové stopy společnosti a její aplikace v praxi 2024-03-21 Praha 1 V tomto kurzu se naučíte vypočítat uhlíkovou stopu, spravovat data s ní související a efektivně využít tuto informaci při vytváření strategie udržitelnosti ...
Cash flow – součást účetní závěrky 2024-03-21 Praha Na semináři se seznámíte s nepřímou metodou sestavení přehledu o peněžních tocích, který je součástí účetní závěrky podnikatelů. Seminář obsahuje jak výkla ...
Cash flow – součást účetní závěrky 2024-03-21 online Na semináři se seznámíte s nepřímou metodou sestavení přehledu o peněžních tocích, který je součástí účetní závěrky podnikatelů. Seminář obsahuje jak výkla ...

Nalezeno celkem : 268 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


^

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


^

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


^

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2024 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info