REKVALIFIKACNI-KURZY.info

FINANCE BANKOVNICTVI rekvalifikační kurzy, školení a semináře finance bankovnictvi

 

FINANCE BANKOVNICTVI^
Nalezeno celkem : 174 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Finanční analýza na bázi účetní závěrky 2023-10-04 Praha Na semináři si prohloubíte znalosti v oblasti účetního výkaznictví a interpretace účetních dat pro potřeby finančního řízení obchodní společnosti. Výstupem ...
Finanční analýza na bázi účetní závěrky 2023-10-04 online Na semináři si prohloubíte znalosti v oblasti účetního výkaznictví a interpretace účetních dat pro potřeby finančního řízení obchodní společnosti. Výstupem ...
Finanční analýza v praxiFinancial Management for Managers 2023-10-05 Brno Co se skrývá ve vašem účetnictví, ve vašich výkazech? Kde jsou vaše příležitosti? Kde jsou vaše obavy a jsou tyto obavy oprávněné? Cílem kurzu je seznámení ...
Finanční analýza v praxiFinancial Management for Managers 2023-10-05 Praha Co se skrývá ve vašem účetnictví, ve vašich výkazech? Kde jsou vaše příležitosti? Kde jsou vaše obavy a jsou tyto obavy oprávněné? Cílem kurzu je seznámení ...
Finanční analýza - krok po kroku až k souhrnným analýzámFinancial Analysis - Step by Step to Comprehensive Analyzes 2023-10-05 Brno Přijďte se seznámit s metodami finanční analýzy jakožto pomocnými nástroji pro odhalení slabých a silných stránek společnosti. Poskytneme Vám ucelený pohle ...
Finanční analýza - krok po kroku až k souhrnným analýzámFinancial Analysis - Step by Step to Comprehensive Analyzes 2023-10-05 Praha Přijďte se seznámit s metodami finanční analýzy jakožto pomocnými nástroji pro odhalení slabých a silných stránek společnosti. Poskytneme Vám ucelený pohle ...
Finanční řízení pro manažeryFinancial Management for Managers 2023-10-05 Brno Finanční řízení bylo dříve velmi podceňovanou částí podnikové ekonomiky, v současné době se považuje za vrchol řízení celé firmy a velmi zásadně ovlivňuje ...
Finanční řízení pro manažeryFinancial Management for Managers 2023-10-05 Praha Finanční řízení bylo dříve velmi podceňovanou částí podnikové ekonomiky, v současné době se považuje za vrchol řízení celé firmy a velmi zásadně ovlivňuje ...
ÚČETNÍ OPERACE VYJÁDŘENÉ V CIZÍCH MĚNÁCH - z pohledu účetního a daňového 2023-10-09 Praha Finanční účetnictví # Oceňování položek vyjádřených v cizí měně – ocenění na základě zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a vyhlášky 500/2002 Sb. ...
Podnikové finance pro neekonomy 2023-10-10 Praha Popis Školení je součástí cyklu Praktické finance pro neekonomy , lze jej však absolvovat i samostatně. Znalost ekonomických vztahů a principů finančníh ...
POHLEDÁVKY - právní, účetní a daňový aspekt 2023-10-12 Praha Finanční účetnictví # Určeno pro ekonomy, finanční účetní a správce pohledávek. Obsah Pohledávky, jejich právní úprava Členění pohledávek a jeji ...
Svěřenské fondy pro pokročilé z pohledu transakčních, daňových a legislativních konsekvencí včetně příkladů 2023-10-12 Praha Na semináři budete seznámeni s našimi zkušenostmi se svěřenským fondem a jeho fungováním v podmínkách české legislativy, zejména s praktickou zkušeností s ...
Finanční minimum manažera 2023-10-12 Praha 5 Základní délka kurzu jsou dva dny. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látk ...
Dovozní a vývozní akreditiv – jeho praktické využití v zahraničním obchodě (Letter of Credit) 2023-10-13 Praha Na semináři se naučíte pracovat s dovozním i vývozním akreditivem, obdržíte vysvětlení výhod a nevýhod jeho využití. Budete upozorněni na možné problémy a ...
Dovozní a vývozní akreditiv – jeho praktické využití v zahraničním obchodě (Letter of Credit) 2023-10-13 online Na semináři se naučíte pracovat s dovozním i vývozním akreditivem, obdržíte vysvětlení výhod a nevýhod jeho využití. Budete upozorněni na možné problémy a ...
Manažerské účetnictví – sestavení, porozumění a analýza rozpočtu 2023-10-13 Praha Seznámíte se se základními pojmy spojenými s rozpočetnictvím, ale hlavně si rozpočet sami sestavíte. Následně se podíváme na to, jak se s již připraven ...
Manažerské účetnictví – sestavení, porozumění a analýza rozpočtu 2023-10-13 online Seznámíte se se základními pojmy spojenými s rozpočetnictvím, ale hlavně si rozpočet sami sestavíte. Následně se podíváme na to, jak se s již připraven ...
Základy finanční gramotnosti 2023-10-13 Praha 5 Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látk ...
HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK Z HLEDISKA ÚČETNÍCH a daňových - předpisů - komplikované problémy v příkladech 2023-10-16 Praha Finanční účetnictví # Pozornost bude věnována hmotnému a nehmotnému majetku z hlediska aktuálních účetních a daňových předpisů. Důraz je kladen na subjekty ...
Kalkulace a cenotvorba se zaměřením na prodej služeb v komerčním prostředí 2023-10-17 Praha Na semináři porozumíte způsobu volby vhodné metody kalkulace v podnikové praxi, získáte praktické dovednosti při sestavování kalkulací firemních nákladů a ...
Kalkulace a cenotvorba se zaměřením na prodej služeb v komerčním prostředí 2023-10-17 online Na semináři porozumíte způsobu volby vhodné metody kalkulace v podnikové praxi, získáte praktické dovednosti při sestavování kalkulací firemních nákladů a ...
Průběh kontroly u příjemců dotací aktuálně 2023-10-17 Praha Cílem kurzu je předání praktických zkušeností z dlouholetého výkonu kontroly na místě, příklady zjišťovaných nedostatků. * • výběr kont ...
Průběh kontroly u příjemců dotací aktuálně 2023-10-17 online Cílem kurzu je předání praktických zkušeností z dlouholetého výkonu kontroly na místě, příklady zjišťovaných nedostatků. * • výběr kont ...
Finanční a investiční controlling - Mějte ziskovost podniku pod dohledem 2023-10-18 Praha 1 Veďte svou firmu po finanční a investiční stránce správným směrem Úspěšné vedení firmy znamená schopnost vidět souvislosti – a to i v oblasti finan ...
Cash flow – teorie i praktické zkušenosti 2023-10-18 Praha Seminář je uzpůsoben pro rychlou a základní orientaci ve finančním řízení podniku s důrazem na řízení cash flow. Na semináři získáte základní znalosti i pr ...
Cash flow – teorie i praktické zkušenosti 2023-10-18 online Seminář je uzpůsoben pro rychlou a základní orientaci ve finančním řízení podniku s důrazem na řízení cash flow. Na semináři získáte základní znalosti i pr ...
Finanční strategie a finanční plán 2023-10-19 Praha Popis Školení je součástí cyklu Finanční manažer , lze jej však absolvovat i samostatně. Podnikání je ze své podstaty zaměřeno na generování dlouhodobé ...
Finanční analýza – teorie i praktické zkušenosti 2023-10-19 Praha Seminář je uzpůsoben pro rychlou a základní orientaci ve finančním řízení podniku s důrazem na finanční analýzu. Na semináři se seznámíte se základními met ...
Finanční analýza – teorie i praktické zkušenosti 2023-10-19 online Seminář je uzpůsoben pro rychlou a základní orientaci ve finančním řízení podniku s důrazem na finanční analýzu. Na semináři se seznámíte se základními met ...
Pokladna v roce 2023 2023-10-23 online Akreditace: MV - AK - PV-44 - 2017; Pokladna ...
Pokladna v roce 2023 2023-10-23 Praha Akreditace: MV - AK - PV-44 - 2017; Pokladna ...
Obvyklá cena, tržní hodnota a cena zjištěná včetně novely oceňovací vyhlášky pro rok 2023 2023-10-24 Praha Akreditace: MV - bude doplněno Cíl semináře Cílem semináře je seznámení posluchačů s problematikou oceňování majetku a služeb s novinkami roku 2023, d ...
Obvyklá cena, tržní hodnota a cena zjištěná včetně novely oceňovací vyhlášky pro rok 2023 2023-10-24 online Akreditace: MV - bude doplněno Cíl semináře Cílem semináře je seznámení posluchačů s problematikou oceňování majetku a služeb s novinkami roku 2023, d ...
Platební styk – seznámení s právní úpravou 2023-10-24 Praha Seminář vás komplexně seznámí s právní úpravou placení a platebního styku. Těžištěm přednášky budou práva a povinnosti plátců, příjemců plateb a poskytovat ...
Platební styk – seznámení s právní úpravou 2023-10-24 online Seminář vás komplexně seznámí s právní úpravou placení a platebního styku. Těžištěm přednášky budou práva a povinnosti plátců, příjemců plateb a poskytovat ...
Strategický management 2023-10-25 online Pochopíte, co je (a co není) firemní strategie a jaký je její význam. Poznáte cíle a hlavní úkoly strategického managementu, tvorbu strategie i její metody ...
Odpovědnost dopravce za škody na zboží během přepravy a pojištění 2023-10-25 Praha Na semináři budete vtaženi do světa přepravní smlouvy u jednoltlivých přepravních módů. Budou vám nabídnuty základní pojmy z tohoto oboru a definice chován ...
Odpovědnost dopravce za škody na zboží během přepravy a pojištění 2023-10-25 online Na semináři budete vtaženi do světa přepravní smlouvy u jednoltlivých přepravních módů. Budou vám nabídnuty základní pojmy z tohoto oboru a definice chován ...
Nejčastější chyby při nakládání s majetkem obce či kraje 2023-10-26 Praha Akreditace: MV - AK - PV-458 - 2021; Péče o majetek obce (webinář) Cíl semináře Cílem akreditovaného semináře je seznámit účastníky s problematikou naklád ...
Nejčastější chyby při nakládání s majetkem obce či kraje 2023-10-26 online Akreditace: MV - AK - PV-458 - 2021; Péče o majetek obce (webinář) Cíl semináře Cílem akreditovaného semináře je seznámit účastníky s problematikou naklád ...
Finance pro nefinanční manažery 2023-10-26 Praha Potřebujete rychle proniknout do „nezáživného“ světa financí? Ne každý se dokáže zeptat na zdánlivě „jednoduché a samozřejmé“ záležitosti a leckdy schází ...
Finance pro nefinanční manažery 2023-10-26 online Potřebujete rychle proniknout do „nezáživného“ světa financí? Ne každý se dokáže zeptat na zdánlivě „jednoduché a samozřejmé“ záležitosti a leckdy schází ...
Restrukturalizace, transformace a podnikové přeměny – příklady fúzí, štěpení společností, transakční a daňové souvislosti 2023-10-27 Praha Na semináři se seznámíte s možnostmi podnikových kombinací a transformací včetně praktických příkladů a kroků, jak změnit podnikovou strukturu, zefektivnit ...
VEDEME POKLADNÍ HOTOVOST A CENINY - v souladu se všemi právními předpisy 2023-10-30 Praha Finanční účetnictví # Určeno pro pokladní, sekretářky, asistentky. Cíl Naučit se správně vést pokladní hotovost a ceniny . Obsah Činnost pokladn ...

Nalezeno celkem : 174 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


^

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


^

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


^

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2023 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info