REKVALIFIKACNI-KURZY.info

FINANCE BANKOVNICTVI rekvalifikační kurzy, školení a semináře finance bankovnictvi

 

FINANCE BANKOVNICTVI


Nalezeno celkem : 254 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Finanční kontrola ve veřejné správě 2023-05-30 VALTICE - Střelecká 106, 691 4 Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Zákon o finanční kontrole upravuje základní principy, standardy a cíle systému řízení a kontroly veřejných financí, ...
Finanční kontrola ve veřejné správě 2023-05-30 online Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Zákon o finanční kontrole upravuje základní principy, standardy a cíle systému řízení a kontroly veřejných financí, ...
ROZBORY ÚČETNÍ ZÁVĚRKY - - jak se stát srozumitelným partnerem managementu 2023-05-30 Praha Finanční účetnictví # Určeno pro účetní účtující podle prováděcí vyhlášky k účetnictví č. 500/2002 Sb. cíl Nároky na účetní profesi se neustále zvyšují, ...
Strategický management 2023-05-30 online Pochopíte, co je (a co není) firemní strategie a jaký je její význam. Poznáte cíle a hlavní úkoly strategického managementu, tvorbu strategie i její metody ...
FAKTURACE s vazbou na náležitosti účetních a daňových dokladů 2023-05-31 Praha Finanční účetnictví # Určeno pro všechny pracovníky, kteří vystavují, přijímají, zpracovávají, účtují doklady při fakturaci. cíl Seznámit se s postupy a ...
Doprava v mezinárodním obchodu 2023-06-02 Praha Doprava v mezinárodní (ale i vnitrostátní) směně zboží je složitý komplex nejrůznějších technologií, smluvních partnerů a vztahů, které jsou řízeny jak mez ...
Doprava v mezinárodním obchodu 2023-06-02 online Doprava v mezinárodní (ale i vnitrostátní) směně zboží je složitý komplex nejrůznějších technologií, smluvních partnerů a vztahů, které jsou řízeny jak mez ...
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE 2023-06-05 Havířov, Karviná, Frýdek Míste Úspěšné absolvování kurzu je dostatečnou přípravou pro vstup do účetní profese. Absolvent umí zvládnout teo ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ 2023-06-05 Havířov, Karviná, Frýdek Míste Absolvent kurzu zná teoretickou i praktickou problematiku profese mzdový - á účetní a umí tuto činnost samo ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Pokladna v roce 2023 2023-06-05 online Akreditace: MV - AK - PV-44 - 2017; Pokladna ...
Pokladna v roce 2023 2023-06-05 Praha Akreditace: MV - AK - PV-44 - 2017; Pokladna ...
Daňový řád pro účetní a ekonomické profese 2023-06-05 Praha Na semináři budete upozorněni na základní problémové oblasti styku s finančním úřadem. Osvojíte si schopnost praktické obrany proti finančním orgánům v pří ...
Daňový řád pro účetní a ekonomické profese 2023-06-05 online Na semináři budete upozorněni na základní problémové oblasti styku s finančním úřadem. Osvojíte si schopnost praktické obrany proti finančním orgánům v pří ...
Finance a controlling pro neekonomy 2023-06-06 online Popis U tohoto kurzu si formu školení můžete vybrat – prezenčně nebo online. Obchodní zručnost, kvalitní technologie nebo umění motivovat ostatní Vás mo ...
Finance a controlling pro neekonomy 2023-06-06 Praha Popis U tohoto kurzu si formu školení můžete vybrat – prezenčně nebo online. Obchodní zručnost, kvalitní technologie nebo umění motivovat ostatní Vás mo ...
Nejčastější chyby při nakládání s majetkem obce či kraje 2023-06-06 Praha Akreditace: MV - AK - PV-458 - 2021; Péče o majetek obce (webinář) Cíl semináře Cílem akreditovaného semináře je seznámit účastníky s problematikou naklád ...
Nejčastější chyby při nakládání s majetkem obce či kraje 2023-06-06 online Akreditace: MV - AK - PV-458 - 2021; Péče o majetek obce (webinář) Cíl semináře Cílem akreditovaného semináře je seznámit účastníky s problematikou naklád ...
Úskalí malých rozpočtových pravidel z pohledu MF ČR 2023-06-06 Praha Akreditace: MV - AK - PV-818 - 2022; Úskalí malých rozpočtových pravidel z pohledu MF ČR (webinář) Cíl semináře Seznámit posluchače s aktuální problematik ...
Úskalí malých rozpočtových pravidel z pohledu MF ČR 2023-06-06 online Akreditace: MV - AK - PV-818 - 2022; Úskalí malých rozpočtových pravidel z pohledu MF ČR (webinář) Cíl semináře Seznámit posluchače s aktuální problematik ...
Controlling s vazbou na investice, finanční analýzu, benchmarking – výpočty, příklady 2023-06-06 Praha Naučíte se efektivně změřit výkon své firmy, seznámíte se s měkkými i tvrdými ukazateli firmy. Získáte odpovědi na otázky: Jak si vytvořit KPI ve v ...
Controlling s vazbou na investice, finanční analýzu, benchmarking – výpočty, příklady 2023-06-06 online Naučíte se efektivně změřit svou firmu a seznámíte se s měkkými i tvrdými ukazateli firmy. Obdržíte odpovědi na otázky: Jak si vytvořit KPI ve své ...
Organizační složka podniku zahraniční osoby na Slovensku – založení, účetní a daňové dopady 2023-06-06 Praha Na semináři získáte přehled jak založit, implementovat a provozovat organizační složky z pohledu financí a souvisejících daňových a právních předpisů. * ...
Organizační složka podniku zahraniční osoby na Slovensku – založení, účetní a daňové dopady 2023-06-06 online Na semináři získáte přehled jak založit, implementovat a provozovat organizační složky z pohledu financí a souvisejících daňových a právních předpisů. * ...
AWS Cloud for Finance Professionals 2023-06-07 Praha 7 Gain the foundational knowledge that you need to manage, optimize and plan your cloud spend, and influence your organization’s builders to be more accoun ...
Controlling s vazbou na finanční analýzu a nákladyControlling with a link to financial analysis and cost 2023-06-07 Praha Kurz je určen finančním manažerům a dalším pracovníkům finančního řízení firem, kteří ve svých činnostech posuzují a rozhodují nebo ovlivňují finanční stab ...
Finanční řízení v praxi Financial Management in practice 2023-06-07 Praha Tento kurz je určen především manažerům neekonomům jako pokračování získávání ekonomických znalostí a praktických dovedností pro řízení a rozhodování ve sv ...
Finanční řízení pro manažeryFinancial Management for Managers 2023-06-07 Praha Finanční řízení bylo dříve velmi podceňovanou částí podnikové ekonomiky, v současné době se považuje za vrchol řízení celé firmy a velmi zásadně ovlivňuje ...
Finance pro nefinanční manažery - Myslete jako CFO 2023-06-08 Praha 1 ...
Obvyklá cena, tržní hodnota a cena zjištěná včetně novely oceňovací vyhlášky pro rok 2023 2023-06-08 Praha Akreditace: MV - bude doplněno Cíl semináře Cílem semináře je seznámení posluchačů s problematikou oceňování majetku a služeb s novinkami roku 2023, d ...
Obvyklá cena, tržní hodnota a cena zjištěná včetně novely oceňovací vyhlášky pro rok 2023 2023-06-08 online Akreditace: MV - bude doplněno Cíl semináře Cílem semináře je seznámení posluchačů s problematikou oceňování majetku a služeb s novinkami roku 2023, d ...
Finanční analýza v praxiFinancial Management for Managers 2023-06-08 Praha Co se skrývá ve vašem účetnictví, ve vašich výkazech? Kde jsou vaše příležitosti? Kde jsou vaše obavy a jsou tyto obavy oprávněné? Cílem kurzu je seznámení ...
Finanční analýza v praxiFinancial Management for Managers 2023-06-08 Brno Co se skrývá ve vašem účetnictví, ve vašich výkazech? Kde jsou vaše příležitosti? Kde jsou vaše obavy a jsou tyto obavy oprávněné? Cílem kurzu je seznámení ...
Finanční analýza - krok po kroku až k souhrnným analýzámFinancial Analysis - Step by Step to Comprehensive Analyzes 2023-06-08 Praha Přijďte se seznámit s metodami finanční analýzy jakožto pomocnými nástroji pro odhalení slabých a silných stránek společnosti. Poskytneme Vám ucelený pohle ...
Finanční analýza - krok po kroku až k souhrnným analýzámFinancial Analysis - Step by Step to Comprehensive Analyzes 2023-06-08 Brno Přijďte se seznámit s metodami finanční analýzy jakožto pomocnými nástroji pro odhalení slabých a silných stránek společnosti. Poskytneme Vám ucelený pohle ...
Finanční řízení pro manažeryFinancial Management for Managers 2023-06-08 Brno Finanční řízení bylo dříve velmi podceňovanou částí podnikové ekonomiky, v současné době se považuje za vrchol řízení celé firmy a velmi zásadně ovlivňuje ...
Finanční minimum manažera 2023-06-08 Praha 5 Základní délka kurzu jsou dva dny. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látk ...
Základy finanční gramotnosti 2023-06-09 Praha 5 Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látk ...
Excel nejen pro účetní a personalisty prakticky – Power Query 2023-06-12 Praha Ukázat účastníkům kurzu, že kontingenční tabulky již nejsou poslednou metou v novodobých verzích aplikace Microsoft Excel a mají své následníky pro práci s ...
Excel nejen pro účetní a personalisty prakticky – Power Query 2023-06-12 online Ukázat účastníkům kurzu, že kontingenční tabulky již nejsou poslednou metou v novodobých verzích aplikace Microsoft Excel a mají své následníky pro práci s ...
HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK Z HLEDISKA ÚČETNÍCH a daňových - předpisů - komplikované problémy v příkladech 2023-06-12 Praha Finanční účetnictví # Pozornost bude věnována hmotnému a nehmotnému majetku z hlediska aktuálních účetních a daňových předpisů. Důraz je kladen na subjekty ...
Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzám 2023-06-13 Praha Na semináři se seznámíte s metodami finanční analýzy a budete schopni se zapojit do finančního řízení podniku. Na firemní procesy se začnete dívat optikou ...
Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzám 2023-06-13 online Na semináři se seznámíte s metodami finanční analýzy a budete schopni se zapojit do finančního řízení podniku. Na firemní procesy se začnete dívat optikou ...
Účtování vybraných transakcí (majetek, fondy, transfery, bezúplatná nabytí) ve veřejné správě, u účtujících dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. 2023-06-13 Praha Na praktických příkladech si procvičíte účtování specifických transakcí u rozpočtových a příspěvkových organizací účtujících dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. v ...
Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu 2023-06-14 Praha Na semináři budete upozorněni na nejčastější okruhy problémů, které daňový subjekt řeší v případě kontroly finančního úřadu. Představeny budou finanční spr ...

Nalezeno celkem : 254 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


^

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


^

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


^

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2023 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info