REKVALIFIKACNI-KURZY.info

DALSI PRAVNI NORMY rekvalifikační kurzy, školení a semináře dalsi pravni normy

 

DALSI PRAVNI NORMY^
Nalezeno celkem : 865 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 20 | 21 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
STRÁŽNÝ 2024-06-01 Havířov, Karviná, Frýdek Míste Absolvent rekvalifikačního programu je schopen provádět ochranu a ostrahu majetku a osob, obsluhovat technické bezpečnostní systémy, uplatňovat zásady souč ...
Jak na kybernetickou bezpečnost ve veřejné správě – aktuální nástrahy a praktická doporučení jak se bránit 2024-06-03 online Akreditace: MV - AK - PV-233 - 2024; Jak na kybernetickou bezpečnost ve veřejné správě – aktuální nástrahy a praktická doporučení jak se bránit (webinář) ...
Prevence rizik podle §9 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů - ZKOUŠKA 2024-06-03 Praha 4 Posluchačům školení, kteří budou splňovat kvalifikační předpoklady zákona číslo 309 - 2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a úspěšně absolvují zkoušku z o ...
Oddlužení z pohledu věřitele v závislosti na aktuálních změnách v důsledku novely insolvenčního zákona 2024-06-03 Praha Program semináře: * aktuální změny v důsledku novely insolvenčního zákona * postavení věřitele v oddlužení – přihlašování pohledávek, ved ...
Oddlužení z pohledu věřitele v závislosti na aktuálních změnách v důsledku novely insolvenčního zákona - ON-LINE 2024-06-03 online Program semináře: * aktuální změny v důsledku novely insolvenčního zákona * postavení věřitele v oddlužení – přihlašování pohledávek, ved ...
VMware vSphere 8.x – praktické použití a rozšířená správa ESXi a vCenter 2024-06-03 Praha VMware vSphere * – Administration Workshop * Kurz seznámí účastníky se systémem VMware vSphere 8.x, vCenter Server a jeho instalací, konfigurací, adminis ...
Duševní hygiena v životě manažera aneb psychická pohoda i při náročné práci 2024-06-03 Praha Cílem praktického zážitkového workshopu je pochopit, jak fungujeme ve stresových situacích. Jak je možno těmto náročným situacím předcházet, jak si zvýšit ...
Daň z příjmů právnických osob - online kurz 2024-06-04 on-line Cíle kurzu: V tomto online kurzu získáte znalosti z oblasti daň z příjmů právnických osob. Kurz obsahuje 21 videí, ve kterých Vám problematiku srozumitelno ...
Základy pracovního práva – online kurz 2024-06-04 on-line Cíle kurzu: V tomto online kurzu se naučíte základy pracovního práva. KURZ ZAHRNUJE ZMĚNY, KTERÉ V SOUVISLOSTI S NOVELOU ZÁKONÍKU PRÁCE 2023 PLATÍ OD 1.10. ...
Oblast pracovněprávních vztahů v judikatuře a praxi 2024-06-04 Bude upřesněno Akreditace: MV - AK - PV-375 - 2023; Pracovněprávní vztahy v judikatuře a praxi (webinář) Čtyřdenní seminář přináší jedinečnou příležitost vyslechnout si ...
Oblast pracovněprávních vztahů v judikatuře a praxi 2024-06-04 online Akreditace: MV - AK - PV-375 - 2023; Pracovněprávní vztahy v judikatuře a praxi (webinář) Čtyřdenní seminář přináší jedinečnou příležitost vyslechnout si ...
Zákon o silničním provozu – řidičské oprávnění, řidičský průkaz, registr řidičů 2024-06-04 Praha Akreditace: MV - AK - PV-828 - 2021; Řidičské průkazy - aktuální problémy (webinář) Cílem semináře je seznámit posluchače s ustanoveními zákona č. 361/20 ...
Zákon o silničním provozu – řidičské oprávnění, řidičský průkaz, registr řidičů 2024-06-04 online Akreditace: MV - AK - PV-828 - 2021; Řidičské průkazy - aktuální problémy (webinář) Cílem semináře je seznámit posluchače s ustanoveními zákona č. 361/20 ...
Novelizace spisové služby v praxi roku 2024 2024-06-04 online Akreditace: MV - AK - PV-390 - 2021; Spisová služba a archivnictví – aktuality a praxe (webinář) Cíl semináře: Seznámení s novelizací právních předpisů up ...
Změny v odměňování zaměstnanců ÚSC a jejich příspěvkových organizací od 1.1.2024 2024-06-04 online Akreditace: MV - AK - PV-358 - 2022; Odměňování zaměstnanců a úředníků územních samosprávných celků a jejich příspěvkových organizací (webinář) Cíl seminá ...
Ochrana a péče o dřeviny rostoucí mimo les 2024-06-04 online Akreditace: MV - AK - PV-204 - 2024; Ochrana a kácení dřevin rostoucích mimo les (webinář) Všechny dřeviny rostoucí mimo les jsou na území České republik ...
Novelizace spisové služby v praxi roku 2024 2024-06-04 Praha Akreditace: MV - AK - PV-390 - 2021; Spisová služba a archivnictví – aktuality a praxe (webinář) Cíl semináře: Seznámení s novelizací právních předpisů up ...
Změny v odměňování zaměstnanců ÚSC a jejich příspěvkových organizací od 1.1.2024 2024-06-04 Praha Akreditace: MV - AK - PV-358 - 2022; Odměňování zaměstnanců a úředníků územních samosprávných celků a jejich příspěvkových organizací (webinář) Cíl seminá ...
Správní postupy podle nového stavebního zákona 2024-06-04 Praha Odborný program semináře: * Obecná správních postupů podle stavebního zákona * Veřejná správa na úsecích územního plánování a stavebníh ...
Umělá inteligence: jak ji implementovat? Jaká regulace nás čeká? Právní aspekty vstupů a výstupů umělé inteligence 2024-06-04 Praha Program semináře: * Umělá inteligence dle současné právní úpravy - Duševní vlastnictví a autorské právo - Vstupy a výstupy um ...
Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi 2024-06-04 Praha Odborný program semináře: * katastr nemovitostí jako veřejný seznam * vztah katastru nemovitostí a základního registru územní identifikac ...
Zákon o majetku státu včetně informací o projednávané novele 2024-06-04 Praha Odborný program semináře: * Charakteristika hospodaření s majetkem státu - struktura právní úpravy - organizační složky státu ...
Správní postupy podle nového stavebního zákona - ON-LINE 2024-06-04 online Odborný program semináře: * Obecná správních postupů podle stavebního zákona * Veřejná správa na úsecích územního plánování a stavebníh ...
Umělá inteligence: jak ji implementovat? Jaká regulace nás čeká? Právní aspekty vstupů a výstupů umělé inteligence - ON-LINE 2024-06-04 online Program semináře: * Umělá inteligence dle současné právní úpravy - Duševní vlastnictví a autorské právo - Vstupy a výstupy um ...
Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE 2024-06-04 online Odborný program semináře: * katastr nemovitostí jako veřejný seznam * vztah katastru nemovitostí a základního registru územní identifikac ...
Zákon o majetku státu včetně informací o projednávané novele - ON-LINE 2024-06-04 online Odborný program semináře: * Charakteristika hospodaření s majetkem státu - struktura právní úpravy - organizační složky státu ...
REALITNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL/ka - Přípravný online kurz ke zkoušce odborné způsobilosti 2024-06-04 Praha 10 Tento šestidílný cyklus seminářů Vás připraví na zkoušku odborné způsobilosti pro obor Realitní zprostředkovatel/ka. Osvědčení odborné způsobilosti je d ...
Veřejné zakázky – podlimitní a nadlimitní režim – NOVELA ZÁKONA 2024-06-04 Olomouc ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., v souvislostech (změny, které nastaly v činnosti silničních správních úřadů od 1. 1. 2024 v důsledku nové úpravy stavebního práva, ale i změny ovinky další) 2024-06-04 Olomouc ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Správa dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a předpisů souvisejících 2024-06-05 Praha Cílem uvedeného kurzu je seznámit vás s aktuální legislativní úpravou správy dokumentů v ČR po posledních novelách zákona o archivnictví a spisové službě a ...
Správa dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a předpisů souvisejících 2024-06-05 online Cílem uvedeného kurzu je seznámit vás s aktuální legislativní úpravou správy dokumentů v ČR po posledních novelách zákona o archivnictví a spisové službě a ...
Zákon o registru smluv pro účetní, ekonomy a daňové specialisty všech typů subjektů 2024-06-05 Praha Zákon o registru smluv od roku zavedl povinnost vkládat určité smlouvy do speciálního seznamu. Bez tohoto vložení nelze ze smlouvy začít plnit (smlouva nen ...
Zákon o registru smluv pro účetní, ekonomy a daňové specialisty všech typů subjektů 2024-06-05 online Zákon o registru smluv od roku zavedl povinnost vkládat určité smlouvy do speciálního seznamu. Bez tohoto vložení nelze ze smlouvy začít plnit (smlouva nen ...
Daň z příjmů právnických osob - online kurz 2024-06-06 on-line Cíle kurzu: V tomto online kurzu získáte znalosti z oblasti daň z příjmů právnických osob. Kurz obsahuje 21 videí, ve kterých Vám problematiku srozumitelno ...
Základy pracovního práva – online kurz 2024-06-06 on-line Cíle kurzu: V tomto online kurzu se naučíte základy pracovního práva. KURZ ZAHRNUJE ZMĚNY, KTERÉ V SOUVISLOSTI S NOVELOU ZÁKONÍKU PRÁCE 2023 PLATÍ OD 1.10. ...
Právo na straně nákupu 2024-06-06 Praha title= info > V rámci semináře si vysvětlíme důležitost právního zajištění nákupu, budou identifikovány různé druhy rizik spojené s nákupem a zároveň pop ...
Zákon o střetu zájmů - aplikační praxe a přestupková odpovědnost 2024-06-06 Praha Akreditace: MV - AK - PV-237 - 2017, Zákon o střetu zájmů Cíl semináře Seznámit posluchače s přehledem povinností vyplývajících ze zákona o střetu zájmů ...
Zákon o střetu zájmů - aplikační praxe a přestupková odpovědnost 2024-06-06 online Akreditace: MV - AK - PV-237 - 2017, Zákon o střetu zájmů Cíl semináře Seznámit posluchače s přehledem povinností vyplývajících ze zákona o střetu zájmů ...
Právní jednání opatrovníka za opatrovance ve specifických oblastech každodenního života 2024-06-06 online Akreditace: MPSV - A2023 - 0811-SP - PC; Opatrovnictví, postupy a praxe pro sociální práci a výkon veřejného opatrovnictví MV - AK - PV-662 - 2022, Právn ...
Právní jednání opatrovníka za opatrovance ve specifických oblastech každodenního života 2024-06-06 Praha Akreditace: MPSV - A2023 - 0811-SP - PC; Opatrovnictví, postupy a praxe pro sociální práci a výkon veřejného opatrovnictví MV - AK - PV-662 - 2022, Právn ...
Elektronické podpisy a komunikace ve veřejné správě 2024-06-06 online Akreditace: MV - AK - PV-326 - 2023; Elektronické podpisy a komunikace ve veřejné správě (webinář) Cíl semináře Plete se Vám neustále kvalifikovaný elekt ...
Právní a faktické vady nemovitostí - úvodní seminář 2024-06-06 Praha Obsah semináře * Vady a omezení seznatelné z veřejných seznamů nejde jen o KN, ale i další …. - Věcná vs. obligační práva - ...
Místní poplatky v roce 2024 včetně aktuální novely zákona o místních poplatcích 2024-06-06 Praha Program semináře: * Místní poplatky - zavedení místních poplatků a nejčastější otázky k jednotlivým místním poplatkům (především poplate ...
Microsoft 365 pro uživatele 2024-06-06 Praha Školení je určené pro uživatele, kteří chtějí využít možností Microsoft 365 (dříve Office 365) pro efektivní spolupráci a komunikaci více uživatelů. Účastn ...

Nalezeno celkem : 865 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 20 | 21 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2024 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info