REKVALIFIKACNI-KURZY.info

CLA INCOTERMS rekvalifikační kurzy, školení a semináře cla incoterms

 

CLA INCOTERMS


Nalezeno celkem : 94 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
INTRASTAT - vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím - a jeho provázanost s uplatňováním DPH 2023-06-01 Praha Zahraniční obchod # Určeno pro pracovníky výrobních a obchodních společností, kteří se zabývají vykazováním údajů pro statistiku vnitrounijního pohybu zbož ...
Doprava v mezinárodním obchodu 2023-06-02 Praha Doprava v mezinárodní (ale i vnitrostátní) směně zboží je složitý komplex nejrůznějších technologií, smluvních partnerů a vztahů, které jsou řízeny jak mez ...
Doprava v mezinárodním obchodu 2023-06-02 online Doprava v mezinárodní (ale i vnitrostátní) směně zboží je složitý komplex nejrůznějších technologií, smluvních partnerů a vztahů, které jsou řízeny jak mez ...
DO378 - Red Hat Cloud-native Microservices Development with Quarkus 2023-06-05 Praha 7 Develop microservice-based applications with Quarkus and OpenShift. Many enterprises are looking for a way to take advantage of cloud-native architectures, ...
AWS Cloud Essentials for Business Leaders 2023-06-05 Praha 7 In this course, you will lea the fundamental concepts of cloud computing and how a cloud strategy can help companies meet business objectives. It explores ...
AWS Cloud Essentials for Business Leaders – Financial Services 2023-06-05 Praha 7 In this course, you will lea the fundamental concepts of cloud computing and how a cloud strategy can help companies in the financial services industries ...
Minimum celního deklaranta 2023-06-06 Praha Po absolvování semináře budete mít základní přehled v celních předpisech, v problematice provádění celního řízení před celními úřady a pravidlech uvádění ú ...
Minimum celního deklaranta 2023-06-06 online Po absolvování semináře budete mít základní přehled v celních předpisech, v problematice provádění celního řízení před celními úřady a pravidlech uvádění ú ...
Developing on AWS - for APN partners 2023-06-06 Praha 7 This course will help you lea how to use AWS services and developer tools, such as the AWS SDK and AWS CLI to develop secure and scalable cloud applicatio ...
AWS Cloud for Finance Professionals 2023-06-07 Praha 7 Gain the foundational knowledge that you need to manage, optimize and plan your cloud spend, and influence your organization’s builders to be more accoun ...
Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, edokladovka a zvažovan 2023-06-08 Praha Odborný program semináře: * Občanské průkazy - biometrické údaje v občanském průkazu – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 201 ...
Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, edokladovka a zvažovan 2023-06-08 online Odborný program semináře: * Občanské průkazy - biometrické údaje v občanském průkazu – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 201 ...
Adobe Lightroom Classic – certifikovaný základní kurz 2023-06-10 Brno Cíl kurzu Správným používáním programu Adobe Lightroom vytěžit z formátu RAW maximum pro dokonalý vzhled vašich fotek a zároveň minimalizovat náročnost je ...
Terraform a Packer - jednotná správa vašich cloudů 2023-06-13 Praha 7 IT konference Kurzy a certifikace Open Source Cloud Recenze - Terraform a Packer - jednotná správa vašich cloudů Zpět Michal Kav ...
VLIV INCOTERMS 2020 na uplatňování DPH a celních předpisů - při provádění zahraničního obchodu se zbožím 2023-06-14 Praha Zahraniční obchod # Pracovní seminář k problematice provádění zahraničního obchodu se zbožím (vnitrounijní i mimounijní obchod). pro Určeno pro pracovn ...
JAK PRAVIDLA UPLATŇOVÁNÍ DPH - OVLIVŇUJÍ VYKAZOVÁNÍ INTRASTATU - - Intrastat pro pokročilé 2023-06-15 Praha Zahraniční obchod # Určeno pro pracovníky výrobních a obchodních společností, kteří se zabývají vykazováním údajů pro statistiku vnitrounijního pohybu zbož ...
Vysokozdvižné vozíky - školení řidičů VZV Červen 2023 České Budějovice, Hrdějovice -Školení probíhá individuálně po objednání a po tel. dohodě klidně i zítra.- P ... Akreditovaný kurz nebo seminář. [Termín kurzu bude upřesněn]
Vysokozdvižné vozíky - školení řidičů VZV Červen 2023 České Budějovice, Hrdějovice -Školení probíhá individuálně po objednání a po tel. dohodě klidně i zítra.- P ... Akreditovaný kurz nebo seminář. [Termín kurzu bude upřesněn]
Fakturace v přeshraničním obchodu a službách po významných změnách v DPH 2023-06-16 Praha Seminář reaguje na potřebu ekonomických úseků /účtáren/ nakládat s daňovými doklady od zahraničních partnerů a jejich řádnou evidenci pro daňové a účetní p ...
Fakturace v přeshraničním obchodu a službách po významných změnách v DPH 2023-06-16 online Seminář reaguje na potřebu ekonomických úseků /účtáren/ nakládat s daňovými doklady od zahraničních partnerů a jejich řádnou evidenci pro daňové a účetní p ...
Adobe Lightroom Classic – certifikovaný základní kurz 2023-06-17 Praha Cíl kurzu Správným používáním programu Adobe Lightroom vytěžit z formátu RAW maximum pro dokonalý vzhled vašich fotek a zároveň minimalizovat náročnost je ...
MOCAZ-305 - Microsoft Azure - plánování cloudových řešení 2023-06-19 Praha 7 Pokročilý čtyřdenní kurz rozšiřuje a propojuje znalosti budoucích Azure architektů cloudových služeb, tak aby byli schopni vidět možnosti celých řešení a ú ...
AWS Cloud Practitioner Essentials 2023-06-19 Praha 7 This course is for individuals who seek an overall understanding of the Amazon Web Services (AWS) Cloud, independent of specific technical roles. You will ...
Kubernetes Advanced 2023-06-20 Praha 7 IT konference Kurzy a certifikace Open Source Cloud Recenze - Kubernetes Advanced Zpět Jiří Tvrdoň 2. 5. 2023 Lektor Tomáš K ...
Mezinárodní standardy IFRS 15 – Výnosy a IFRS – 16 Leasingy 2023-06-20 Praha Po absolvování semináře budete schopni aplikovat požadavky IFRS 15 a IFRS 16 v praxi, porozumíte vazbám mezi oběma standardy i dopadu nových standardů na v ...
Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel 2023-06-20 Praha Z obsahu semináře: * Poskytování dotace podle velkých rozpočtových pravidel po velké novele. (Rozhodnutí o poskytnutí dotace versus dohoda o posk ...
Místní poplatky v roce 2023 včetně aktuální informace o projednávané novele zákona o místních poplatcích 2023-06-20 Praha Program semináře: * Zavedení místních poplatků a nejčastější otázky k jednotlivým místním poplatkům * Postup správců poplatků při stanoven ...
Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel - ON-LINE 2023-06-20 online Z obsahu semináře: * Poskytování dotace podle velkých rozpočtových pravidel po velké novele. (Rozhodnutí o poskytnutí dotace versus dohoda o posk ...
Místní poplatky v roce 2023 včetně aktuální informace o projednávané novele zákona o místních poplatcích - ON-LINE 2023-06-20 online Program semináře: * Zavedení místních poplatků a nejčastější otázky k jednotlivým místním poplatkům * Postup správců poplatků při stanoven ...
Cloud Operations on AWS (formerly Systems Operations) 2023-06-20 Praha 7 IT konference Kurzy a certifikace Amazon Web Services Operations & DevOps Recenze - Cloud Operations on AWS (formerly Systems Operations) ...
TŘÍSTRANNÉ A VÍCESTRANNÉ OBCHODY a složitější transakce - při provádění zahraničního obchodu se zbožím - z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů 2023-06-21 Praha Zahraniční obchod # Pracovní seminář k problematice provádění zahraničního obchodu se zbožím (vnitrounijní i mimounijní obchod) se zaměřením na praktické a ...
Přeshraniční transakce v nejdůležitějších okruzích v příkladech včetně řešení po novelách DPH 2023-06-26 Praha Pro tento seminář jsme vybrali 10 nejdůležitějších oblastí, které jsou klíčové pro plátce DPH aktivní v přeshraničních zbožových či službových transakcích. ...
Přeshraniční transakce v nejdůležitějších okruzích v příkladech včetně řešení po novelách DPH 2023-06-26 online Pro tento seminář jsme vybrali 10 nejdůležitějších oblastí, které jsou klíčové pro plátce DPH aktivní v přeshraničních zbožových či službových transakcích. ...
MOCAZ-104 -Microsoft Azure - nasazení a správa cloudu 2023-06-27 Praha 7 Čtyřdenní kurz připravuje k certifikaci AZ-104 a seznamuje studenty s základy nasazení a správy klíčových Azure cloudových technologií. Kurz je složen z ob ...
MINIMUM CELNÍHO DEKLARANTA - 3denní 2023-06-27 Praha Zahraniční obchod # Seminář k problematice provádění celního řízení a uvádění údajů do celních prohlášení , kterými je navrhováno propuštění zboží do jedno ...
Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a její aplikace na vnitrostátní přepravy – smlouvy k zajištění přepravy zboží dle OZ 2023-06-27 Praha Absolvováním semináře získáte podrobné znalosti o přepravní a zasílatelské smlouvě. Na konkrétních případech budete seznámeni se zásadními odlišnostmi obou ...
Pravidla Incoterms® 2020 aktuálně 2023-06-29 Praha Na semináři získáte nejen vhled do revize Pravidel Incoterms® 2020, jejich logice věnované povinnostem a právům smluvních stran, které napomáhají řešit, al ...
Pravidla Incoterms® 2020 aktuálně 2023-06-29 online Na semináři získáte nejen vhled do revize Pravidel Incoterms® 2020, jejich logice věnované povinnostem a právům smluvních stran, které napomáhají řešit, al ...
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi – pro začínající 2023-07-12 Praha Na semináři získáte hlubší vhled do problematiky uplatňování daně z přidané hodnoty mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi. Budete mít prostor pro disk ...
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi – pro začínající 2023-07-12 online Na semináři získáte hlubší vhled do problematiky uplatňování daně z přidané hodnoty mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi. Budete mít prostor pro disk ...
Vysokozdvižné vozíky - školení řidičů VZV Červenec 2023 České Budějovice, Hrdějovice -Školení probíhá individuálně po objednání a po tel. dohodě klidně i zítra.- P ... Akreditovaný kurz nebo seminář. [Termín kurzu bude upřesněn]
Vysokozdvižné vozíky - školení řidičů VZV Červenec 2023 České Budějovice, Hrdějovice -Školení probíhá individuálně po objednání a po tel. dohodě klidně i zítra.- P ... Akreditovaný kurz nebo seminář. [Termín kurzu bude upřesněn]
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) – speciálka od A do Z 2023-07-18 Praha Po absolvování kurzu budete schopni komplexně porozumět požadavkům IFRS na účetní závěrku a požadavkům jednotlivých standardů na vykazování a oceňování pol ...
Mezinárodní účetní standardy I. – speciálka od A do Z 2023-07-18 Praha Po absolvování tohoto kurzu budete schopni interpretovat základní rozdíly mezi českou účetní legislativou a požadavky IFRS. * V průběhu ...

Nalezeno celkem : 94 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


^

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


^

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


^

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2023 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info