krmivo.dodameto.cz

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

CLA INCOTERMS rekvalifikační kurzy, školení a semináře cla incoterms

 

CLA INCOTERMS


Nalezeno celkem : 112 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Platební styk - seznámení s právní úpravou včetně novinek a dopadů mezinárodních sankcí 2022-05-25 Praha Seminář vás komplexně seznámí s právní úpravou placení a platebního styku. Těžištěm přednášky budou práva a povinnosti plátců, příjemců plateb a poskytovat ...
Platební styk - seznámení s právní úpravou včetně novinek a dopadů mezinárodních sankcí 2022-05-25 online Seminář vás komplexně seznámí s právní úpravou placení a platebního styku. Těžištěm přednášky budou práva a povinnosti plátců, příjemců plateb a poskytovat ...
PRINCE2 Practitioner 5. edice 2022-05-26 Praha 7 Tento 2 denní kurz prohlubuje, propojuje a prakticky procvičuje znalosti metodiky řízení projektů PRINCE2 podle verze manuálu pro řízení projektů PRINCE2 ...
PRINCE2 Practitioner 6. edice 2022-05-26 Praha 7 Tento 2 denní kurz prohlubuje, propojuje a prakticky procvičuje znalosti metodiky řízení projektů PRINCE2 podle nejnovější verze manuálu pro řízení proje ...
INTRASTAT - vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím - a jeho provázanost s uplatňováním DPH 2022-05-26 Praha Zahraniční obchod # Určeno pro pracovníky výrobních a obchodních společností, kteří se zabývají vykazováním údajů pro statistiku vnitrounijního pohybu zbož ...
Doklady při dovozu a vývozu zboží – jejich účel a použití 2022-05-27 Praha Na semináři se seznámíte s nejčastějšími doklady používanými při dovozu zboží, jejich účelem a použitím. * • proces celního řízení při ...
Doklady při dovozu a vývozu zboží – jejich účel a použití 2022-05-27 online Na semináři se seznámíte s nejčastějšími doklady používanými při dovozu zboží, jejich účelem a použitím. * • proces celního řízení při ...
LS120 - Red Hat Learning Subscription Basic Květen 2022 Praha 7 Red Hat® Learning Subscription is an exclusive program that provides you with one year s access to all Red Hat Online Learning ... [Termín kurzu bude upřesněn]
INTRASTAT V ROCE 2022 – VČETNĚ ZMĚN OD 1.1.2022 – ONLINE ŠKOLENÍ Květen 2022 Živé vysílání - ONLINE seminář Seminář je určen všem, kteří se chtějí seznámit se všemi změnami a novinkami ve vykazování Intrastatu v roce 2022 , které vy ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Zahraniční obchod se zbožím a službami z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů v praktických příkladech 2022-05-31 Praha Cílem semináře je přinést přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí. Absolvováním získáte ...
Zahraniční obchod se zbožím a službami z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů v praktických příkladech 2022-05-31 online Cílem semináře je přinést přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí. Absolvováním získáte ...
Platební styk pro pokročilé včetně změn – zákon o platebním styku, mezinárodní sankce, chráněný účet, předpisy EU, judikatura 2022-05-31 Praha Cílem semináře je prohloubit znalosti a seznámit vás se změnami, k nimž v oblasti platebního styku došlo v ČR i v EU. Probrán bude zejména zákon o platební ...
Platební styk pro pokročilé včetně změn – zákon o platebním styku, mezinárodní sankce, chráněný účet, předpisy EU, judikatura 2022-05-31 online Cílem semináře je prohloubit znalosti a seznámit vás se změnami, k nimž v oblasti platebního styku došlo v ČR i v EU. Probrán bude zejména zákon o platební ...
MOCAZ-303 - Microsoft Azure - architektura cloudových řešení 2022-06-06 Praha 7 Pokročilý pětidenní kurz připravuje správce Azure cloudových technologií k tomu, aby se mohli stát architekty komplexních řešení a seznamuje je průřezově s ...
Minimum celního deklaranta 2022-06-07 Praha Po absolvování semináře budete mít základní přehled v celních předpisech, v problematice provádění celního řízení před celními úřady a pravidlech uvádění ú ...
Minimum celního deklaranta 2022-06-07 online Po absolvování semináře budete mít základní přehled v celních předpisech, v problematice provádění celního řízení před celními úřady a pravidlech uvádění ú ...
Celní sazebník pro pokročilé - stroje, dopravní prostředky a přístroje 2022-06-07 Praha 4 Harmonizovaný systém popisu a číselného označování zboží, ze kterého vychází i společný celní sazebník EU je využíván pro celní, statistické i daňové účely ...
Skladová logistika pro vedoucí skladu - Efektivní organizace skladu a vedení jeho pracovníků 2022-06-09 Praha 1 Zvládněte celý proces skladování a naučte se, jak úspěšně řídit skladový tým Efektivní řízení logistických procesů i týmu spolupracovníků je základ ...
Místní poplatky po posledních zásadních novelách 2022-06-09 Praha Program semináře: * Zavedení místních poplatků, obligatorní a fakultativní náležitosti obecně závazné vyhlášky * Jednotlivé místní poplatky ...
Místní poplatky po posledních zásadních novelách - ON-LINE 2022-06-09 online Program semináře: * Zavedení místních poplatků, obligatorní a fakultativní náležitosti obecně závazné vyhlášky * Jednotlivé místní poplatky ...
Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a její aplikace na vnitrostátní přepravy – smlouvy k zajištění přepravy zboží dle OZ (on-line seminář 2022-06-10 online Absolvováním semináře získáte podrobné znalosti o přepravní a zasílatelské smlouvě. Na konkrétních případech budete seznámeni se zásadními odlišnostmi obou ...
AWS Cloud Practitioner Essentials 2022-06-10 Praha 7 This course is for individuals who seek an overall understanding of the Amazon Web Services (AWS) Cloud, independent of specific technical roles. You will ...
Úvod do patchworku 2022-06-12 Praha Líbí se vám patchwork a chtěli byste se ho naučit? Přijďte do našeho kurzu, kde se tuto zajímavou výtvarnou techniku naučíte! Technika patchwork by se z an ...
ITIL4 Foundation 2022-06-13 Praha 7 Kurz poskytuje úvod do problematiky poskytování IT služeb v době digitální transformace prostřednictvím Service Value System . Nová verze ITIL4 vychází ...
Celní preference a původ zboží 2022-06-13 Praha 4 Seminář k problematice celních preferencí a prokazování původu zboží. Seznámíte se s právní úpravou poskytování celních preferencí. Naučíte se, jak správn ...
Fakturace v přeshraničním obchodu a službách po významných změnách v DPH 2022-06-14 Praha Seminář reaguje na potřebu ekonomických úseků /účtáren/ nakládat s daňovými doklady od zahraničních partnerů a jejich řádnou evidenci pro daňové a účetní p ...
Fakturace v přeshraničním obchodu a službách po významných změnách v DPH 2022-06-14 online Seminář reaguje na potřebu ekonomických úseků /účtáren/ nakládat s daňovými doklady od zahraničních partnerů a jejich řádnou evidenci pro daňové a účetní p ...
Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel 2022-06-14 Praha Z obsahu semináře: * Poskytování dotace podle velkých rozpočtových pravidel po velké novele. (Rozhodnutí o poskytnutí dotace versus dohoda o posk ...
Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel - ON-LINE 2022-06-14 online Z obsahu semináře: * Poskytování dotace podle velkých rozpočtových pravidel po velké novele. (Rozhodnutí o poskytnutí dotace versus dohoda o posk ...
Developing on AWS - for APN partners 2022-06-14 Praha 7 This course will help you lea how to use AWS services and developer tools, such as the AWS SDK and AWS CLI to develop secure and scalable cloud applicatio ...
Vysokozdvižné vozíky - školení řidičů VZV Červen 2022 České Budějovice, Hrdějovice -Školení probíhá individuálně po objednání a po tel. dohodě klidně i zítra.- P ... Akreditovaný kurz nebo seminář. [Termín kurzu bude upřesněn]
Vysokozdvižné vozíky - školení řidičů VZV Červen 2022 České Budějovice, Hrdějovice -Školení probíhá individuálně po objednání a po tel. dohodě klidně i zítra.- P ... Akreditovaný kurz nebo seminář. [Termín kurzu bude upřesněn]
Aplikační bezpečnost a multi-cloud networking 2022-06-23 Praha 7 Nové trendy v provozu aplikací vedené především kontejnerizací a bez běhu klasických serverů mají významný dopad na to, jak jsou aplikace navrženy, síťově ...
VLIV INCOTERMS 2020 na uplatňování DPH a celních předpisů - při provádění zahraničního obchodu se zbožím 2022-06-23 Praha Zahraniční obchod # Pracovní seminář k problematice provádění zahraničního obchodu se zbožím (vnitrounijní i mimounijní obchod). pro Určeno pro pracovník ...
Machine learning v cloudu – BigMLData mining v cloudu - BigML 2022-06-24 Brno Nástrojů pro data mining existuje celá řada. Od klasických desktopových, přes programovací jazyky, až po cloudové varianty. V tomto kurzu se naučíme pracov ...
Machine learning v cloudu – BigMLData mining v cloudu - BigML 2022-06-24 Praha Nástrojů pro data mining existuje celá řada. Od klasických desktopových, přes programovací jazyky, až po cloudové varianty. V tomto kurzu se naučíme pracov ...
Cloudflare - DDOS ochrana a CDNCloudflare - DDOS Protection and CDN 2022-06-24 Brno Chcete udělat něco pro své zákazníky a zároveň si zjednodušit život? Pak jsou služby Cloudflare právě pro Vás. Zajišťují DDOS ochranu, CDN, HTTPS, DNS a mn ...
MOCAZ-104 -Microsoft Azure - nasazení a správa cloudu 2022-06-27 Praha 7 Čtyřdenní kurz připravuje k certifikaci AZ-104 a seznamuje studenty s základy nasazení a správy klíčových Azure cloudových technologií. Kurz je složen z ob ...
RH442 – Red Hat Performance Tuning: Linux in Physical, Virtual, and Cloud 2022-06-27 Praha 7 Performance tuning and capacity planning for Red Hat Enterprise Linux Red Hat Performance Tuning: Linux in Physical, Virtual, and Cloud (RH422) teaches se ...
CL210 - Red Hat OpenStack Administration II: Day 2 Operations for Cloud Operators 2022-06-27 Praha 7 This course teaches system administrators how to implement a cloud-computing environment using Red Hat ® Enterprise Linux ® OpenStack Platform , includin ...
DO378 - Red Hat Cloud-native Microservices Development with Quarkus 2022-06-27 Praha 7 Develop microservice-based applications with Quarkus and OpenShift. Many enterprises are looking for a way to take advantage of cloud-native architectures, ...
MINIMUM CELNÍHO DEKLARANTA - 3denní 2022-06-28 Praha Zahraniční obchod # Seminář k problematice provádění celního řízení a uvádění údajů do celních prohlášení , kterými je navrhováno propuštění zboží do jedno ...
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi – pro začínající 2022-07-12 Praha Na semináři získáte hlubší vhled do problematiky uplatňování daně z přidané hodnoty mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi. Budete mít prostor pro disk ...
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi – pro začínající 2022-07-12 online Na semináři získáte hlubší vhled do problematiky uplatňování daně z přidané hodnoty mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi. Budete mít prostor pro disk ...

Nalezeno celkem : 112 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


[?]

Kurzy | IES

kurzy rekvalifikace
2021-12-03 


[?]

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2021-12-02 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2022 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Powered by Shopilo.cz