REKVALIFIKACNI-KURZY.info

AUDIT rekvalifikační kurzy, školení a semináře audit

 

AUDIT


Nalezeno celkem : 190 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Registr smluv a audit a kontrola zveřejňování smluv v subjektech veřejné správy 2023-02-06 Praha 2 Pro účastníky, kteří se v subjektech veřejné správy věnují oblasti zveřejňování smluvních dokumentů v Registru smluv v subjektech veřejné sféry. Pro zamě ...
JAK PROPOJIT BÍLÉ A MODRÉ LÍMEČKY - dobrou interní komunikací 2023-02-07 Praha Personalistika # Určeno pro všechny pracovníky PR oddělení, management, soukromou i státní sféru. Zaměstnance zodpovědné za interní komunikaci, manažery a ...
Průběh kontroly u příjemců dotací 2023-02-07 Praha Cílem kurzu je předání praktických zkušeností z dlouholetého výkonu kontroly na místě, příklady zjišťovaných nedostatků. * • výběr kont ...
Průběh kontroly u příjemců dotací – on-line seminář 2023-02-07 online Cílem kurzu je předání praktických zkušeností z dlouholetého výkonu kontroly na místě, příklady zjišťovaných nedostatků. * • výběr kont ...
Personální a manažerský audit 2023-02-07 Online Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen vnitřním auditorům, personálním manažerům a specialistům, specialistům organizačního rozvoje i dalším ma ...
Cesta k cíli - Jak motivovat své zaměstnance 2023-02-07 Prostějov Program kurzu Jaké chyby nejčastěji děláme při vedení a kolik nás to stojí? Co je to základní cyklus činnosti Proč je nutné stanovit cíl a jak n ...
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE 2023-02-11 Havířov, Karviná, Frýdek Míste Úspěšné absolvování kurzu je dostatečnou přípravou pro vstup do účetní profese. Absolvent umí zvládnout teo ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
AUDIT VÝKONNOSTI V ORGÁNECH VEŘEJNÉ SPRÁVY 2023-02-14 Praha 2 Pro všechny úrovně Určeno pro Interní auditoři, kontroloři a další pracovníci v organizacích veřejné správy. Cíl semináře Přiblížit možnosti využití ...
Finanční a investiční controlling - Mějte ziskovost podniku pod dohledem 2023-02-15 Praha 1 Veďte svou firmu po finanční a investiční stránce správným směrem Úspěšné vedení firmy znamená schopnost vidět souvislosti – a to i v oblasti finan ...
KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU ŽEBŘÍKŮ – PROVEDENÍ VLASTNÍM ZAŠKOLENÝM ZAMĚSTNANCEM Únor 2023 webiář Kurz pro provádění provozních kontrol technického stavu žebříků a postup pro výrobce při prohlášení o shodě s technickými poža ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ODBORNÝ KURZ pro provádění běžných prohlídek ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604 – PROVEDENÍ VLASTNÍM ZAŠKOLENÝM ZAMĚSTNANCEM Únor 2023 webiář Kurz je určen pro všechny výrobce, dodavatele, manažery skladů, skladníky, odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a další už ... [Termín kurzu bude upřesněn]
INSPEKČNÍ TECHNIKY REGÁLŮ - kontrola technického stavu regálů vlastním zaměstnancem # pro uživatele regálů a regálových systémů. Únor 2023 webiář Kurz pro provádění provozních kontrol technického stavu regálů a regálových systémů, zátěžových zkoušek v případě starých regá ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ODBORNÝ KURZ pro provádění běžných prohlídek ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604 – PROVEDENÍ VLASTNÍM ZAŠKOLENÝM ZAMĚSTNANCEM Únor 2023 České Budějovice Kurz je určen pro všechny výrobce, dodavatele, manažery skladů, skladníky, odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a další už ... [Termín kurzu bude upřesněn]
KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU RUČNÍCH VOZÍKŮ PROVEDENÍ VLASTNÍM ZAŠKOLENÝM ZAMĚSTNANCEM # pro Uživatele ručních vozíků. Únor 2023 webiář Kurz pro provádění provozních kontrol technického stavu ručně vedených manipulačních vozíků a postup pro výrobce při prohlášen ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor IATF 16949 [pokročilý] Únor 2023 Plzeň Auditování v automobilovém průmyslu má svá četná specifika. V rámci kurzu budou probrány nejčastější auditorské problémy [ať u ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor IATF 16949 [začátečník] Únor 2023 Plzeň Automobilový průmysl klade ve srovnání s jinými odvětvími mnohem vyšší nároky na své dodavatele. Kurz seznámí absolventy s pož ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor ISO 45001 Únor 2023 Plzeň ISO 45001 je systém pro ty, kteří nechtějí zapomenout na nic důležitého v komplikovaném labyrintu ochrany zdraví a bezpečnosti ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor ISO 9001 Únor 2023 Plzeň ISO 9001 je základní kámen všech systémů řízení kvality. Každá certifikovaná firma má možnost provádět interní audity využitím ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor ISO 22000 [HACCP] Únor 2023 Plzeň Bezpečnost při úpravách potravin je dlouhodobě citlivě vnímané téma. Nežádoucí popularitě se při tom lze snadno vyhnout - stač ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor ISO 14001 Únor 2023 Plzeň Ochrana životního prostředí je spojena především se znalostí a dodržováním zákonných požadavků. Interní auditor tedy musí mít ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor QMS 2023-02-16 Praha 4 =gt; Získáte znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce interního auditora systému managementu jakosti v organizaci. Praktickou formou se seznámí ...
GENDEROVÝ AUDIT A WORK BALANCE 2023-02-16 Praha 2 Pro všechny úrovně Určeno pro Vedoucí interního auditu, interní auditory, personalisty, ESG manažery, CSR manažery, manažery a představitele organizací ...
Převodní ceny a daňová kontrola v roce 2023 2023-02-17 Praha Daňové kontroly převodních cen a mezinárodních transakcí s vyšším daňovým rizikem jsou aktuálně v hledáčku daňové správy. Zejména proto, že Česká republika ...
Převodní ceny a daňová kontrola v roce 2023 2023-02-17 online Daňové kontroly převodních cen a mezinárodních transakcí s vyšším daňovým rizikem jsou aktuálně v hledáčku daňové správy. Zejména proto, že Česká republika ...
INTERNÍ AUDIT KROK ZA KROKEM 2023-02-22 Praha 2 Pro všechny úrovně Určeno pro Interní auditoři či další pracovníci v organizacích veřejné správy. Cíl semináře Praktické provádění výkonu interního a ...
ŘÍDICÍ KONTROLA DLE ZÁKONA O FINANČNÍ KONTROLE 2023-02-23 Online Pro všechny úrovně. Určeno pro Webinář je určen pro interní auditory, kteří plánují realizovat audit zaměřený na nastavení řídicí kontroly v orgánu veře ...
PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead AuditorISO/IEC 27001 Lead Auditor 2023-02-27 Brno Mezinárodně autorizované školení PECB ISO/IEC 27001 Lead Auditor (Certifikovaný Auditor Informační Bezpečnosti dle ISO/IEC 27001) vám umožní získat potřebn ...
PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead AuditorISO/IEC 27001 Lead Auditor 2023-02-27 Praha Mezinárodně autorizované školení PECB ISO/IEC 27001 Lead Auditor (Certifikovaný Auditor Informační Bezpečnosti dle ISO/IEC 27001) vám umožní získat potřebn ...
PŘÍPRAVA A PRŮBĚH INTERNÍHO AUDITU V SOULADU SE STANDARDY PRO IA 2023-02-27 Online Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditoři. Cíl semináře V rámci semináře budou účastníci seznámeni s přístupem k výkonu interního auditu tak, ...
ORGANIZAČNÍ AUDIT 2023-02-28 Online Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen vnitřním auditorům, personálním manažerům a specialistům, manažerům zabývajícím se plánováním a řízením ...
INTERNÍ AUDIT V INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A U OBCHODNÍKŮ S CENNÝMI PAPÍRY 2023-02-28 Praha 2 Pro začátečníky. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v investičních společnostech a u obchodníků s cennými papíry. Cíl semináře Ob ...
Kontrola, terénní šetření a navazující správní řízení o ukládání sankcí a opatření k nápravě v praxi 2023-02-28 Brno 1. Kontrola x terénní šetření, vztah k navazujícím správním řízením. Kontrola, (správní, státní) dozor, i ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Integrovaný systém managementu - modul II - Interní auditor IMS 2023-03-01 Praha 4 Integrovaný systém řízení [Integrated management system – IMS] je jednotný způsob vedení a řízení organizace, který mimo jiné splňuje požadavky pro řízení ...
VYUŽITÍ SIX SIGMA NÁSTROJŮ V INTERNÍM AUDITU 2023-03-01 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory. Cíl semináře Seznámit posluchače s využitím nástrojů z metodologie Six Sigma v rámci interního audit ...
3E V ČÍSLECH – ROZHODOVÁNÍ S AUDITNÍ STOPOU 2023-03-01 Online Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditoři, kontroloři a další odborníci organizací veřejného sektoru, kteří jsou v rámci své agendy odpovědní za p ...
PERSONÁLNÍ AUDIT POHLEDEM HR 2023-03-02 Praha 2 Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, interní auditory, kontrolní pracovníky, manažery. Určeno pro Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, interní a ...
TVORBA AUDITORSKÝCH ZPRÁV OD A DO Z 2023-03-03 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditoři veřejného a soukromého sektoru včetně vedoucích pracovníků útvarů interního auditu. Cíl semináře Na ...
VLIV ŘÍZENÍ KVALITY NA REALIZACI INTERNÍHO AUDITU 2023-03-06 Online všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky ...
ZKUŠENOSTI S METODAMI DATA INTELLIGENCE V INTERNÍM AUDITU 2023-03-07 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Pro auditory, vedoucí pracovníky interního auditu a manažery, zejména výrobních organizací. Cíl semináře Seznámit posl ...
Interní auditor QMS - zdokonalovací 2023-03-08 Praha 4 Obnovíte a rozšíříte si své znalosti a dovednosti potřebné pro výkon funkce interního auditora systému managementu kvality v organizaci. Budete mít možnost ...
VYŠETŘOVÁNÍ PODVODŮ V RÁMCI ORGANIZACE 2023-03-09 Praha 2 Pro všechny úrovně Určeno pro Zaměstnanci z kontrolních útvarů – zejm., Fraud Risk managementu, Compliance nebo Interního auditu Cíl semináře Cílem ...
IATF 16949 – Interní auditor - ZÁKLADNÍ 2023-03-13 Praha 4 IATF 16949 Certifikace v automobilovém průmyslu - IATF 16949 specifikuje požadavky na systém managementu jakosti výrobců dílů pro automobilový průmysl. Zah ...
JAK BY SE MĚL INTERNÍ AUDITOR ZAPOJOVAT DO ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH RIZIK 2023-03-13 Praha 2 Pro všechny úrovně Určeno pro Praktikující interní auditoři Cíl semináře V rámci semináře vymezí Přednášející úlohu IA při řízení rizik v organizaci. ...
AUDIT VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PODLE MP CHJ MFČR Č. 3 METODIKA VEŘEJNÉHO NAKUPOVÁNÍ 2023-03-13 Praha 2 Pro účastníky se znalostí procesu zadávání VZ. Určeno pro Pro zaměstnance veřejných zadavatelů, kteří se přímo podílejí na zadávání veřejných zakázek a ...

Nalezeno celkem : 190 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


[?]

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


[?]

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2023 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Free eshop: Shopilo.org