HandMade by HANNDE.com
Vytvořte si vlastní obchod SHOPILO
Je to opravdu snadné, zdarma na 1. měsíc a/nebo do 10 položek

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

AUDIT rekvalifikační kurzy, školení a semináře audit

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

AUDIT[?]
Nalezeno celkem : 91 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Světové účetnictví US GAAP a IFRS (srovnání a jejich vzájemné využití) – pro náročné 2021-11-29 Praha Od roku 1997 světové účetnictví slouží nejnáročnějším účastníkům, které vedle standardů US GAAP a (od roku 2002) IFRS také zajímá, jak standardy aplikovat ...
Auditor v potravinářství 2021-11-29 Praha Cílem je vyškolit interní auditory pro provádění auditů v oblasti bezpečnosti potravin, i pracovníky, kteří budou do realizace auditů teprve zapojeni. ...
Fakturace a související problematika DPH pro začínající 2021-11-29 Praha Po absolvování semináře budete kompetentní vystavovat samostatně daňové doklady s místem plnění v tuzemsku. Získáte základní přehled problematiky DPH v roz ...
Pokladna, cestovní náhrady, autoprovoz (se zohledněním MP CHJ č. 16/2021 Správa vozového parku organizací veřejné správy), opravy a udržování, hospodaření se zásobami – Interní audit / kontrola v subjektech veřejné správy 2021-11-29 Online Pro všechny úrovně. Základní orientace v procesu jednotlivých provozních výdajů vybraných účetních jednotek. Určeno pro Interní auditory, kontrolory a d ...
Audit kamerových systémů (CCTV) 2021-11-29 Online Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, auditory kybernetické bezpečnosti, pověřence pro ochranu osobních údajů, compliance specialisty, provoz ...
Audit AML 2021-11-30 Online Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, AML officery, compliance specialisty, risk manažery, kontrolní pracovníky, vedoucí zaměstnance povinnýc ...
Jira Service Desk 2021-12-01 Praha 7 IT konference Kurzy a certifikace Atlassian Vše Recenze - Jira Service Desk Zpět Jan Jambrich 15. 12. 2020 Velmi dobre skole ...
Realizace auditu řízení rizik v orgánu veřejné správy – případová studie 2021-12-01 Online Pro začátečníky - mírně pokročilé. Určeno pro Seminář je určen pro interní auditory a vedoucí útvarů interních auditů, kteří plánují realizovat audit sy ...
Ověřování - vidimace, legalizace po novele 2021-12-02 Praha Program semináře: * Platná právní úprava * Působnost na úseku ověřování * Kdo může provádět ověřování * VIDIMACE ...
Ověřování - vidimace, legalizace po novele - ON-LINE 2021-12-02 online Program semináře: * Platná právní úprava * Působnost na úseku ověřování * Kdo může provádět ověřování * VIDIMACE ...
AUDIT FYZICKÉ BEZPEČNOSTI 2021-12-02 Online Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další pracovníkyodpovědné za uvedenou oblast. Cíl semináře Seznámit se základními oblastmia postupy ...
AUDIT PERSONÁLNÍCH RIZIK 2021-12-03 Online Seminář je určen interním auditorům, personálním manažerům a specialistům i dalším odborníkům zabývajícím se zvyšováním kvality managementu a rozborem, pre ...
AUDIT PROVOZNÍCH VÝDAJŮ 2021-12-03 Online Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další pracovníky,kteří prověřují oblast provozních výdajů či si chtějí rozšířit znalosti v této oblast ...
Právo nejen pro ekonomy a účetní 2021-12-06 Praha Na semináři proberete základní právní předpisy a pravidla, které by měl znát každý ekonom a účetní. Lektorka vás srozumitelnou formou (včetně příkladů z pr ...
Společenství vlastníků jednotek – právní, účetní a daňový pohled 2021-12-07 Praha Cílem první části semináře je seznámení s postavením SVJ, jeho charakterem, okamžikem a způsoby jeho vzniku. Zároveň budou vysvětlena práva a povinnosti vl ...
Konsolidovaná účetní závěrka dle českých účetních standardů – sestavení a specifika 2021-12-07 Praha Seminář vás seznámí s principy sestavení konsolidované účetní závěrky dle českých účetních předpisů. Zaměříme se zejména na definici konsolidačního celku a ...
METODICKÉ ŘÍZENÍ INTERNÍHO AUDITU OD A DO Z 2021-12-07 Online Pro všechny úrovně. Určeno pro Především šéfové, vedoucí pracovníci útvaru interního auditu, metodici útvaru interního auditu, ale také další zaměstnanc ...
AUDIT GDPR 2021-12-08 Online Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, auditory kybernetické bezpečnosti, pověřence pro ochranu osobních údajů, compliance specialisty a všech ...
Program kvality interního auditu a jeho využití pro každodenní práci auditorů 2021-12-09 Online Vedoucí interního auditu, manažeři interního auditu a senior interní auditoři. Cíl semináře Cílem semináře je seznámit zkušené auditory s naplňováním po ...
ETICKÝ KODEX INTERNÍHO AUDITORA 2021-12-09 Online Pro všechny úrovně. Určeno pro Určeno pro certifikované interní auditory, interní auditory připravující se na certifikaci nebo pro jiné osoby se zájmem ...
AUDIT VÝKONNOSTI V ORGÁNECH VEŘEJNÉ SPRÁVY 2021-12-10 Online Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditoři, kontroloři a další pracovníci v organizacích veřejné správy. Cíl semináře Přiblížit možnosti využití ...
OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ A INTERNÍ AUDIT A KONTROLA V SUBJEKTECH VEŘEJNÉ SPRÁVY 2021-12-13 Online Pro všechny úrovně. Základní orientace v procesu oběhu účetních dokladů. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné s ...
Analýza návratnosti projektů (Business Case) - Klíčová disciplína investičního controllingu 2021-12-14 Praha 1 Osvojte si praktické postupy pro efektivní rozhodování o vašich investicích Analýza návratnosti je nedílnou součástí přípravy každého většího proje ...
Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu 2021-12-14 Praha Na kurzu získáte konkrétní návod, jak zvýšit informační funkci kontrolních a auditních zjištění. * • ja ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Interní auditor ISO 9001 a ISO 14001 2021-12-14 Pardubice Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a během tří dní získejte s námi teoretické a praktické znalosti. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle ...
Interní auditor ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 2021-12-14 Pardubice Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích norem a jak projít úskalím interního auditu, jak se na něj připravit a ...
Krizové řízení náhledem risk manažera a interního auditora 2021-12-14 Online Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro interní auditory, risk manažery, kontrolní pracovníky, vedoucí pracovníky, kteří se chtějí obeznámit ...
Interní auditor ISO 9001 2021-12-14 Pardubice Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a během dvou dní s námi získejte teoretické a praktické znalosti. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychl ...
Účetní uzávěrka právnických osob za rok 2021 na Slovensku včetně přípravy na daňové přiznání 2021-12-14 Praha Odborný seminář shrnuje nejzajímavější témata týkající účetní uzávěrky a daňových souvislostí za rok 2021 na Slovensku, a to s ohledem nejen na změny legis ...
Veřejnosprávní kontrola – krok za krokem (proces kontroly na časové ose, včetně ukázky vzorových dokumentů) 2021-12-14 Brno V průběhu semináře budou prezentovány konkrétní příklady z praxe, týkající se daných oblastí. ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Kurz SQL Server 2016/2014/2012 , komplexní zabezpečení Prosinec 2021 Praha,Ostrava Kurz SQL Server 2016/2014/2012 , komplexní zabezpečení je určen pro správce SQL Serverů, kteří dostali za úkol zajistit SQL Se ... [Termín kurzu bude upřesněn]
KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU RUČNÍCH VOZÍKŮ PROVEDENÍ VLASTNÍM ZAŠKOLENÝM ZAMĚSTNANCEM # pro Uživatele ručních vozíků. Prosinec 2021 Praha Kurz pro provádění provozních kontrol technického stavu ručně vedených manipulačních vozíků a postup pro výrobce při prohlášen ... [Termín kurzu bude upřesněn]
KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU ŽEBŘÍKŮ – PROVEDENÍ VLASTNÍM ZAŠKOLENÝM ZAMĚSTNANCEM Prosinec 2021 Praha Kurz pro provádění provozních kontrol technického stavu žebříků a postup pro výrobce při prohlášení o shodě s technickými poža ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ODBORNÝ KURZ pro provádění běžných prohlídek ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604 – PROVEDENÍ VLASTNÍM ZAŠKOLENÝM ZAMĚSTNANCEM Prosinec 2021 České Budějovice Kurz je určen pro všechny výrobce, dodavatele, manažery skladů, skladníky, odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a další už ... [Termín kurzu bude upřesněn]
INSPEKČNÍ TECHNIKY REGÁLŮ - kontrola technického stavu regálů vlastním zaměstnancem # pro uživatele regálů a regálových systémů. Prosinec 2021 Praha Kurz pro provádění provozních kontrol technického stavu regálů a regálových systémů, zátěžových zkoušek v případě starých regá ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ODBORNÝ KURZ pro provádění běžných prohlídek ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604 – PROVEDENÍ VLASTNÍM ZAŠKOLENÝM ZAMĚSTNANCEM Prosinec 2021 Pracoviště účastníka školení Kurz je určen pro všechny výrobce, dodavatele, manažery skladů, skladníky, odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a další už ... [Termín kurzu bude upřesněn]
AUDIT KLÍČOVÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY I 2021-12-15 Online Interní auditory (příp. kontrolory) orgánů veřejné správy a samosprávy (a jimi zřizovaných organizací). Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – ...
Interní auditor IATF 16949 [pokročilý] Prosinec 2021 Plzeň Auditování v automobilovém průmyslu má svá četná specifika. V rámci kurzu budou probrány nejčastější auditorské problémy [ať u ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor IATF 16949 [začátečník] Prosinec 2021 Plzeň Automobilový průmysl klade ve srovnání s jinými odvětvími mnohem vyšší nároky na své dodavatele. Kurz seznámí absolventy s pož ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor ISO 14001 Prosinec 2021 Plzeň Ochrana životního prostředí je spojena především se znalostí a dodržováním zákonných požadavků. Interní auditor tedy musí mít ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor ISO 22000 [HACCP] Prosinec 2021 Plzeň Bezpečnost při úpravách potravin je dlouhodobě citlivě vnímané téma. Nežádoucí popularitě se při tom lze snadno vyhnout - stač ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor ISO 9001 Prosinec 2021 Plzeň ISO 9001 je základní kámen všech systémů řízení kvality. Každá certifikovaná firma má možnost provádět interní audity využitím ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor ISO 45001 Prosinec 2021 Plzeň ISO 45001 je systém pro ty, kteří nechtějí zapomenout na nic důležitého v komplikovaném labyrintu ochrany zdraví a bezpečnosti ... [Termín kurzu bude upřesněn]
VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ 2021-12-17 Online Pro všechny úrovně. Určeno pro Pro pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, kteří vykonávají veřejno správní kontroly jimi zřízenýc ...

Nalezeno celkem : 91 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy - sniper.cz

kurzy rekvalifikace
2021-09-20 


[?]

Kurzy - skoleniproucetniskoleniproucetni

kurzy rekvalifikace
2021-08-30 


[?]

Kurzy Online + E-learning

kurzy rekvalifikace
2021-06-09 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2021 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Powered by Shopilo.cz