HandMade by HANNDE.com
Hledáte nějaké dárky? >> HANDE.cz
Nejsme e-shop, ale můžete se zde inspirovat

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

AUDIT rekvalifikační kurzy, školení a semináře audit

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

AUDIT[?]
Nalezeno celkem : 214 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
On-line vysílání: Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu Listopad 2020 online Na on-line přednášce získáte konkrétní návod, jak zvýšit informační funkci kon ... Akreditovaný kurz nebo seminář. [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line cyklus: Průřez pracovněprávní a mzdovou oblastí – pro rok 2021 Listopad 2020 online Po absolvování cyklu on-line seminářů budete mít ucelený přehled o aktuálních předpisech a změnách platných pro rok 2021. Bude ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line seminář: Poznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti Listopad 2020 online Cílem on-line přednášky je předat praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu k ... Akreditovaný kurz nebo seminář. [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line seminář: Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2021 – speciálka Listopad 2020 online Na on-line semináři získáte přehled o nejdůležitějších legislativních změnách platných pro rok 2021. * On-line seminář bud ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Zavedení IFRS do firemního účetnictví Listopad 2020 online Na on-line přednášce získáte znalosti, které vám umožní zavést ve vaší společnosti IFRS. Odnesete si základní znalosti všech s ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line seminář: Anti-fraud management – řízení rizika účetních chyb a podvodů Listopad 2020 online V podmínkách české účetní legislativy je účetní jednotka regulována prostřednictvím zákona o účetnictví, vyhlášek provádějícíc ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Účetnictví pro nestátní neziskové organizace Listopad 2020 online Seznámíte se s účetní a daňovou legislativou nestátních neziskových organizací. Po absolvování budete umět zpracovávat účetnic ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line seminář: Účetní závěrka a přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2020 Listopad 2020 online Na on-line semináři zjistíte či si zopakujete základní kroky při uzavírání ročního účetnictví v neziskové organizaci a dozvíte ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Cash flow – teorie i praktické zkušenosti Listopad 2020 online On-line přednáška je uzpůsobena pro rychlou a základní orientaci ve finančním řízení podniku s důrazem na řízení cash flow. Zí ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line seminář: Daň z nemovitých věcí aktuálně s výhledem do roku 2021 Listopad 2020 online V rámci on-line semináře se seznámíte s aktuálními legislativními změnami vybraných ustanovení zákona o dani z nemovitých věcí ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Účetní závěrka za rok 2020 v plném a zkráceném rozsahu Listopad 2020 online Na on-line přednášce vám lektorka systematicky vyloží postup sestavení účetní závěrky v kontextu s aktuálními právními předpis ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Aktuální změny v účetnictví a daních 2020/2021 Listopad 2020 online On-line přednáškou získáte srozumitelnou formou přehled o změnách v účetnictví a daních platných pro období 2020/2021 a o aktu ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Rozsáhlá novela daňového řádu a další aktuality styku s finančním úřadem Listopad 2020 online Na on-line přednášce se seznámíte s novelou daňového řádu (účinnost novely je od 1. 1. 2021), která je značně rozsáhlá – obsa ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line seminář: Konsolidovaná účetní závěrka – praktické příklady pro pokročilé podle českých předpisů Listopad 2020 online Na on-line semináři si procvičíte a prohloubíte znalosti z oblasti konsolidací. Ujasníte si vzájemné vazby a dopady složitější ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Daň z příjmů fyzických osob – aktuálně a novinky roku 2021, judikatura Listopad 2020 online Na on-line přednášce se seznámíte s aktuální podobou zákona zákona o daních z příjmů se zaměřením na fyzické osoby a aktuální ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Online seminář: Mzdové předpisy pro rok 2021 Listopad 2020 online Na on-line semináři získáte aktuální přehled změn ve mzdové a personální oblasti pro rok 2021. * Základní informace o přij ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Novela zákoníku práce z pohledu mzdové účetní – nový výpočet dovolené a další novinky pro rok 2021 Listopad 2020 online Na on-line přednášce se seznámíte se změnami ve mzdové agendě pro rok 2021, které přináší novela zákoníku práce. Důraz b ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Pohledávky – účetní a daňové problémy Listopad 2020 online Na on-line přednášce vám lektor představí komplexní pohled na oblast pohledávek v jejich daňových a účetních souvislostech se ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Právo nejen pro ekonomy a účetní Listopad 2020 online On-line výukou proberete základní právní předpisy a pravidla, které by měl znát každý ekonom a účetní. Lektorka vás srozumitel ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line seminář: Průřez novinek v daňových a účetních předpisech pro rok 2021 Listopad 2020 online Lektorka ušetří váš čas a během jednoho semináře vás v kostce upozorní na změny zákonů pro rok 2021. * • novela zákona o d ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Specifika účtování zemědělství včetně příkladů z praxe Listopad 2020 online Cílem prakticky orientované on-line přednášky je zmapovat problematické oblasti účetních a daňových předpisů, upozornit na čas ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Účetnictví a daně ve stavebnictví – aktuálně a pro rok 2021 Listopad 2020 online Cílem on-line přednášky je seznámit vás s daňovým režimem prodeje nemovitostí a jejich pronájmu a s pravidly týkajícími se upl ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line seminář: DPH ve stavebnictví na příkladech z praxe Listopad 2020 online Na prakticky orientovaném on-line semináři lektorka zmapuje problematické oblasti zákona, vysvětlí výkladové a legislativní zm ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line seminář: Postavení jednatele – právní, účetní a daňový pohled Listopad 2020 online Lektoři vám objasní postavení jednatele a jeho odpovědnost z právního hlediska i možnosti nastavení smlouvy o výkonu funkce. Z ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Účetní výkazy – jak úspěšně prezentovat jejich obsah Listopad 2020 online Naučíte se, jak se snadno zorientovat v ne vždy srozumitelných výkazech a jak číst v závěrce. Osvětlíme vám princip struktury ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line seminář: Účetnictví a daně pro nestátní neziskové organizace v roce 2020 a novinky pro rok 2021 Listopad 2020 online Zopakujete si účetní, daňovou a související úpravu právních předpisů platnou v roce 2020 a z teoretického i praktického výklad ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Zákon o DPH od 1. 1. 2021 Listopad 2020 online Budete seznámeni s novelou zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. 1. 2021 a s informacemi vydanými GFŘ k těmto změn ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line seminář: Finanční plán a reporting – praktické rady a tipy Listopad 2020 online On-line seminář vám poskytne ucelený náhled do procesu sestavení a následného využití finančního plánu pro účely interního roz ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: DPH u dovozu a vývozu zboží – aktuálně a pro rok 2021 Listopad 2020 online On-line výuka přináší informace o vzájemných souvislostech správné aplikace celních předpisů na uplatnění osvobození vývozu zb ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line seminář: Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 2021 a roční zúčtování za rok 2020 Listopad 2020 online Po absolvování on-line semináře budete mít ucelený přehled o aktuálních předpisech a změnách platných pro rok 2020. Budete při ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line seminář: Daňová evidence z pohledu každodenní praxe včetně informací k uzavření zdaňovacího období za rok 2020, dopady „po covidu“ Listopad 2020 online Na on-line semináři se seznámíte s praktickými postupy při vedení daňové evidence OSVČ. Budete umět evidovat obchodní majetek, ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Zdravotní pojištění 2021 – změny a situace řešené zaměstnavatelem v době krize Listopad 2020 online Na on-line přednášce se seznámíte se změnami ve zdravotním pojištění v průběhu roku 2020 a k 1. 1. 2021. Dozvíte se všechny ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Tuzemské cestovní náhrady v praxi Listopad 2020 online Pomocí mnoha názorných příkladů získáte základní přehled o problematice tuzemských cestovních náhrad. Seznámíte se s povinnost ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Fakturace a související problematika DPH pro začínající Listopad 2020 online Po absolvování budete kompetentní vystavovat samostatně daňové doklady s místem plnění v tuzemsku. Získáte základní přehled pr ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line seminář: Pokladna v roce 2020, práce s penězi, které nejsou vaše, platební karty, šeková pokladna Listopad 2020 online Na on-line semináři se seznámíte s povinnostmi pokladních pracovníků, a to i z hlediska účetnictví a daní. A dále s povinnostm ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Cestovní náhrady 2021 Listopad 2020 online Po absolvování budete komplexně znát aktuální možnosti poskytování náhrad cestovních výdajů. V průběhu on-line výuky lektor zd ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Inventarizace majetku a závazků – náležitá příprava na účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2020 Listopad 2020 online On-line přednáška vás seznámí s cíli, povinnostmi a postupy při inventarizaci a při vypořádání inventarizačních rozdílů. Odnes ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Daňová kontrola (záznam on-line) Listopad 2020 online Neuvedeno * • Základní pojmy a zásady daňového řádu. • Kdo a kdy se může stát zástupcem daňového subjektu při daňové ko ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line seminář: IFRS – aktuálně i připravované novelizace Listopad 2020 online Na on-line přednášce vám lektor zprostředkuje aktuální informace o vývoji Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Výkaz cash flow prakticky aneb bude vás to bavit Listopad 2020 online Cash flow vám na semináři vysvětlíme od A do Z, a to nejefektivněji, jak to jen jde. Účetní a poradce naučíme CF sestavit, a t ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů v praktických příkladech Listopad 2020 online Po absolvování budete mít přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění zahraničního obchodu se zbožím ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2020 a novinky roku 2021 Listopad 2020 online On-line výukou budete upozorněni na veškeré úkony, které je v mzdové účtárně třeba učinit po uzavření kalendářního roku a také ... [Termín kurzu bude upřesněn]
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam online) Listopad 2020 online Neuvedeno * On-line kurz je zaměřen na výklad problematických oblastí a nejasností v činnosti kontroly, poskytuje příklady ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Převodní ceny a daňová kontrola v roce 2020 (záznam on-line) Listopad 2020 online Neuvedeno * Převodní ceny v rovině právních předpisů a mezinárodních smluv: • § 23 odst. 7 zákona o daních z příjm ... [Termín kurzu bude upřesněn]

Nalezeno celkem : 214 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy - Kurz instruktor fitness

kurzy rekvalifikace
2020-10-08 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2020-10-06 


[?]

Kurzy |

kurzy rekvalifikace
2020-09-21 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2020 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info