REKVALIFIKACNI-KURZY.info

AUDIT rekvalifikační kurzy, školení a semináře audit

 

AUDIT[?]
Nalezeno celkem : 137 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Auditor kybernetické bezpečnosti 2022-10-03 Praha   Předpokládané znalosti Znalost požadavků zákona č. 181/2014 Sb. Zaměření kurzu Tento kurz je vhodný pro pracovníky bezpečnosti ICT systémů, ICT manaže ...
POKLADNA, CESTOVNÍ NÁHRADY, AUTOPROVOZ – INTERNÍ AUDIT / KONTROLA V SUBJEKTECH VEŘEJNÉ SPRÁVY 2022-10-03 Praha 2 Pro všechny úrovně. Základní orientace v procesu jednotlivých provozních výdajů vybraných účetních jednotek Určeno pro Interní auditory, kontrolory a d ...
Personální a organizační audity 2022-10-06 online Místo SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město Přednáší doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc. (ředitel poradenské společnosti, lektor ...
Personální a organizační audity 2022-10-06 online Seznámíte se s cíli a metodami personálních a organizačních auditů i s výsledky, které audity přinášejí, naučíte se formulovat zadání auditů i pracovat s j ...
Kontrola výdajů a hospodaření s majetkem 2022-10-06 Praha Cílem kurzu je předat praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly hospodaření. * Kontrola finančních a majetkových operací, zji ...
Kontrola výdajů a hospodaření s majetkem – on-line seminář 2022-10-06 online Cílem kurzu je předat praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly hospodaření. * Kontrola finančních a majetkových operací, zji ...
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PRO AUDITORY A KONTROLNÍ PRACOVNÍKY V KOSTCE 2022-10-06 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory ve veřejné správě, interní auditory u příjemců dotací, projektové a finanční manažery a kontrolní pracov ...
ZKUŠENOSTI S METODAMI DATA INTELLIGENCE V INTERNÍM AUDITU 2022-10-06 Online Pro všechny úrovně. Určeno pro Pro auditory, vedoucí pracovníky interního auditu a manažery, zejména výrobních organizací. Cíl semináře Seznámit posl ...
Veřejnosprávní kontrola – krok za krokem (proces kontroly na časové ose, včetně ukázky vzorových dokumentů) – DALŠÍ TERMÍN 13.10.2022 BRNO 2022-10-06 Olomouc V průběhu semináře budou prezentovány konkrétní příklady z praxe, týkající se daných oblastí. ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
AUDIT PERSONÁLNÍCH RIZIK 2022-10-07 Praha 2 Seminář je určen interním auditorům, personálním manažerům a specialistům i dalším odborníkům zabývajícím se zvyšováním kvality managementu a rozborem, pre ...
INTERNÍ A EXTERNÍ HR MARKETING - a jak lépe komunikovat hodnoty firmy zaměstnancům a uchazečům 2022-10-10 Praha Personalistika # Zaměstnanci jsou dnes nejvíce nedostatkovým zbožím na trhu práce – na prvním místě při hledání těch správných lidí musí být nápaditá nábor ...
INTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY IA V SOULADU SE STANDARDEM 1300 2022-10-10 Online Pro pokročilé interní auditory. Určeno pro Vedoucí interního auditu, manažery a senior interní auditory. Cíl semináře Cílem webináře je projít s ved ...
Interní auditor QMS - zdokonalovací 2022-10-10 Brno Obnovíte a rozšíříte si své znalosti a dovednosti potřebné pro výkon funkce interního auditora systému managementu kvality v organizaci. Budete mít možnost ...
Výrobní controlling - Řízení výkonu a kvality výroby 2022-10-11 Praha 1 Pochopte význam výrobního controllingu a ukazatelů pro efektivní řízení výroby Dobrá komunikace uvnitř firmy a vzájemné pochopení požadavků ze stra ...
Převodní ceny a daňová kontrola v roce 2022 2022-10-11 Praha Daňové kontroly převodních cen a mezinárodních transakcí s vyšším daňovým rizikem jsou aktuálně v hledáčku daňové správy. Zejména proto, že Česká republika ...
Převodní ceny a daňová kontrola v roce 2022 2022-10-11 online Daňové kontroly převodních cen a mezinárodních transakcí s vyšším daňovým rizikem jsou aktuálně v hledáčku daňové správy. Zejména proto, že Česká republika ...
AUDIT PROCESU INVESTICE 2022-10-11 Online Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditoři a další vedoucí pracovníci bez rozdílu druhu společnosti (komerční i veřejný sektor). Cíl semináře Na ...
VYUŽITÍ VIZUÁLNÍ ANALÝZY DAT V INTERNÍM AUDITU 2022-10-11 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditoři, vedoucí interního auditu. Cíl semináře Seminář bude zaměřený na využití datové vizualizace pro podpo ...
Kontrolní mechanismy v Pohodě 2022-10-11 On-Line Program kurzu Analytické účty - jak je nastavit, aby pracovali pro nás. Práce se saldem - které účty nastavit saldokontě a jak s nimi pracovat. Kontrol ...
MANAŽERSKÁ KONTROLA A PODPORA - - zpětná vazba, proč kontrolovat a co, podpora, soupeření a spolupráce 2022-10-12 Praha Organizační management a vedení lidí # Základním nástrojem ovlivňování a řízení je zpětná vazba. Tedy informace od toho, kdo sleduje nás, naši práci, naš ...
EMS - Interní auditor 2022-10-12 Praha 4 =gt; =gt; Získáte znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce interního auditora systému environmentálního managementu v organizaci. Seznámíte se ...
Veřejnosprávní kontrola – krok za krokem (proces kontroly na časové ose, včetně ukázky vzorových dokumentů) 2022-10-13 Brno V průběhu semináře budou prezentovány konkrétní příklady z praxe, týkající se daných oblastí. ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU RUČNÍCH VOZÍKŮ PROVEDENÍ VLASTNÍM ZAŠKOLENÝM ZAMĚSTNANCEM # pro Uživatele ručních vozíků. Říjen 2022 webiář Kurz pro provádění provozních kontrol technického stavu ručně vedených manipulačních vozíků a postup pro výrobce při prohlášen ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ODBORNÝ KURZ pro provádění běžných prohlídek ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604 – PROVEDENÍ VLASTNÍM ZAŠKOLENÝM ZAMĚSTNANCEM Říjen 2022 webiář Kurz je určen pro všechny výrobce, dodavatele, manažery skladů, skladníky, odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a další už ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ODBORNÝ KURZ pro provádění běžných prohlídek ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604 – PROVEDENÍ VLASTNÍM ZAŠKOLENÝM ZAMĚSTNANCEM Říjen 2022 České Budějovice Kurz je určen pro všechny výrobce, dodavatele, manažery skladů, skladníky, odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a další už ... [Termín kurzu bude upřesněn]
KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU ŽEBŘÍKŮ – PROVEDENÍ VLASTNÍM ZAŠKOLENÝM ZAMĚSTNANCEM Říjen 2022 webiář Kurz pro provádění provozních kontrol technického stavu žebříků a postup pro výrobce při prohlášení o shodě s technickými poža ... [Termín kurzu bude upřesněn]
INSPEKČNÍ TECHNIKY REGÁLŮ - kontrola technického stavu regálů vlastním zaměstnancem # pro uživatele regálů a regálových systémů. Říjen 2022 webiář Kurz pro provádění provozních kontrol technického stavu regálů a regálových systémů, zátěžových zkoušek v případě starých regá ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor IATF 16949 [začátečník] Říjen 2022 Plzeň Automobilový průmysl klade ve srovnání s jinými odvětvími mnohem vyšší nároky na své dodavatele. Kurz seznámí absolventy s pož ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor IATF 16949 [pokročilý] Říjen 2022 Plzeň Auditování v automobilovém průmyslu má svá četná specifika. V rámci kurzu budou probrány nejčastější auditorské problémy [ať u ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor ISO 9001 Říjen 2022 Plzeň ISO 9001 je základní kámen všech systémů řízení kvality. Každá certifikovaná firma má možnost provádět interní audity využitím ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor ISO 22000 [HACCP] Říjen 2022 Plzeň Bezpečnost při úpravách potravin je dlouhodobě citlivě vnímané téma. Nežádoucí popularitě se při tom lze snadno vyhnout - stač ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor ISO 14001 Říjen 2022 Plzeň Ochrana životního prostředí je spojena především se znalostí a dodržováním zákonných požadavků. Interní auditor tedy musí mít ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor ISO 45001 Říjen 2022 Plzeň ISO 45001 je systém pro ty, kteří nechtějí zapomenout na nic důležitého v komplikovaném labyrintu ochrany zdraví a bezpečnosti ... [Termín kurzu bude upřesněn]
COMPLIANCE OČIMA INTERNÍHO AUDITORA 2022-10-17 Online Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory Cíl semináře V rámci semináře budou účastníkům vysvětleny požadavky na zajištění souladu s právními a ...
Interní auditor QMS 2022-10-19 Praha 4 =gt; Získáte znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce interního auditora systému managementu jakosti v organizaci. Praktickou formou se seznámí ...
HOSPODAŘENÍ A NAKLÁDÁNÍ SE STÁTNÍM MAJETKEM 2022-10-19 Praha 2 Pro začátečníky. Určeno pro Interní auditory a další pracovníky státních orgánů, organizací a jiných subjektů, kteří se zajímají o právní úpravu hospoda ...
REGISTR SMLUV – POVINNOSTI A RIZIKA VEŘEJNÝCH SUBJEKTŮ PŘI ZVEŘEJŇOVÁNÍ SMLUV A AUDIT / KONTROLA PLNĚNÍ ZÁKONNÉ POVINNOSTI 2022-10-19 Praha 2 Pro všechny úrovně. Základní orientace v procesu zveřejňování smluv. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správ ...
AUDIT VÝKONNOSTI V ORGÁNECH VEŘEJNÉ SPRÁVY 2022-10-20 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditoři, kontroloři a další pracovníci v organizacích veřejné správy. Cíl semináře Přiblížit možnosti využití ...
PROVEDENÍ SEBEHODNOCENÍ INTERNÍHO AUDITU S NÁSLEDNOU NEZÁVISLOU VALIDACÍ 2022-10-20 Online Pro všechny úrovně. Určeno pro Vedoucí interního auditu, interní auditory, manažery a představitele organizací a všechny ostatní, kteří se s danou probl ...
JAK LÉPE PRACOVAT S INTERNÍ DOKUMENTACÍ, SMĚRNICEMI A NORMAMI (INTERNÍ SMĚRNICE A PRÁCE S NIMI) 2022-10-24 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je vhodný pro pracovníky, kteří mají na starosti interní dokumentaci, kvalitu podnikových směrnic i pro každého, ...
AUDIT PROCESU ÚDRŽBA 2022-10-25 Online Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditoři a další vedoucí pracovníci bez rozdílu druhu společnosti (komerční i veřejný sektor). Cíl semináře Na ...
ORGANIZAČNÍ AUDIT 2022-10-25 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen vnitřním auditorům, specialistům a manažerům personálního řízení, organizačního rozvoje i dalším manaž ...
AUDIT AML 2022-10-25 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, AML officery, compliance specialisty, risk manažery, kontrolní pracovníky, vedoucí zaměstnance povinnýc ...
Efektivní kontrola účetnictví a opravy chyb minulých období 2022-10-26 Praha Lektorka vám vysvětlí, jak si poradit v situaci dodatečně nalezených dokladů a chyb v již uzavřených obdobích tak, aby bylo řešení správné jak z pohledu úč ...

Nalezeno celkem : 137 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


[?]

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


[?]

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2022 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Free eshop: Shopilo.org