HandMade by HANNDE.com
HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

AUDIT rekvalifikační kurzy, školení a semináře audit

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

AUDIT[?]
Nalezeno celkem : 397 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Systém managementu hospodaření s energií [IA EnMS] – Interní auditor [ČSN EN ISO 50001] 2020-09-24 Praha 4 =gt; =gt; Získáte znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce interního auditora hospodaření s energií. Seznámíte se praktickou formou s průběhem ...
Etický kodex interního auditora 2020-09-24 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Všechny interní auditory. Cíl semináře Etický kodex Institutu i ...
Jak správně počítat dovolenou podle odpracovaných hodin včetně příkladů 2020-09-25 Praha Na semináři získáte jistotu, že při zpracování mezd postupujete správným způsobem. Ujistíte se, zda ve specifických případech provádíte výpočet správně a z ...
Veřejné zakázky pro auditory a kontrolní pracovníky v kostce 2020-09-25 Praha 2 Pro všechny úrovně Určeno pro Interní auditory ve veřejné správě, interní auditory u příjemců dotací, projektové a finanční ...
Tvorba auditorských zpráv od A do Z 2020-09-25 Praha 2 Pro všechny úrovně Určeno pro Interní auditoři veřejného a soukromého sektoru včetně vedoucích pracovníků útvarů interního a ...
On-line vysílání: Moderní controlling a reporting Září 2020 online Úkolem manažerů je data sbírat a analyzovat a převést hodnoty na informace. A díky nim zvyšovat profitabilitu výrobků a služeb ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Mezinárodní standardy IFRS 15 – Výnosy a IFRS – 16 Leasingy Září 2020 online Po absolvování on-line přednášky budete schopni aplikovat požadavky IFRS 15 a IFRS 16 v praxi, porozumíte vazbám mezi oběma st ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line seminář: Účetnictví podle slovenských předpisů Září 2020 online On-line seminář je zaměřen na praktické příklady založení a vedení účetnictví na Slovensku v návaznosti na DPH a daň z příjmu ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line seminář: Organizační složka podniku zahraniční osoby na Slovensku – založení, účetní a daňové dopady Září 2020 online Na on-line semináři získáte přehled jak založit, implementovat a provozovat organizační složky z pohledu financí a související ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Postavení jednatele – právní, účetní a daňový pohled Září 2020 online Lektoři vám objasní postavení jednatele a jeho odpovědnost z právního hlediska i možnosti nastavení smlouvy o výkonu funkce. Z ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Cash flow – teorie i praktické zkušenosti Září 2020 online On-line přednáška je uzpůsobena pro rychlou a základní orientaci ve finančním řízení podniku s důrazem na řízení cash flow. Zí ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Daňová kontrola (záznam on-line) Září 2020 online Neuvedeno * • Základní pojmy a zásady daňového řádu. • Kdo a kdy se může stát zástupcem daňového subjektu při daňové ko ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Základy konsolidace podle českých předpisů Září 2020 online Po absolvování on-line výuky porozumíte principům konsolidace, naučíte se sestavit základní konsolidaci a budete schopni inter ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Zásadní rozdíly mezi českými účetními předpisy a IFRS Září 2020 online Po absolvování on-line přednášky zvládnete vyhodnotit potenciální dopady použití IFRS jako sekundárního systému pro účetní výk ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Získejte vyšší důchod od státu – maximalizace možností pro vás i vaše kolegy Září 2020 online Na on-line přednášce se seznámíte s fungováním českého důchodového systému, jeho slabými a naopak silnými stránkami, které při ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Zákon o DPH od 1. 1. 2021 Září 2020 online Budete seznámeni s novelou zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. 1. 2021 a s informacemi vydanými GFŘ k těmto změn ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví včetně modelového příkladu, řešení chyb a nastavení prevence Září 2020 online On-line výukou se naučíte nalézt až 80 % chyb v účetnictví, a to zejména těch zásadních. Poradíme vám, jak nastavit váš účetní ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Obchody s EU z pohledu DPH polopatě – nejen pro nejisté a ostýchavé Září 2020 online Problematiku DPH u obchodů s EU vysvětlí lektorka srozumitelně a za pomoci bohatých grafických náčrtů situací. Výklad pochopí ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Opravy a technické zhodnocení majetku – účetní a daňový pohled včetně příkladů z praxe Září 2020 online On-line výukou si odnesete kompletní informace o opravách a technickém zhodnocení majetku. Lektorka vám problematiku vysvětlí ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Výkaz cash flow prakticky aneb bude vás to bavit Září 2020 online Cash flow vám na semináři vysvětlíme od A do Z, a to nejefektivněji, jak to jen jde. Účetní a poradce naučíme CF sestavit, a t ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Účetní výkazy – jak úspěšně prezentovat jejich obsah Září 2020 online Naučíte se, jak se snadno zorientovat v ne vždy srozumitelných výkazech a jak číst v závěrce. Osvětlíme vám princip struktury ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Právo nejen pro ekonomy a účetní Září 2020 online On-line výukou proberete základní právní předpisy a pravidla, které by měl znát každý ekonom a účetní. Lektorka vás srozumitel ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Konto pracovní doby – praktický návod krok za krokem Září 2020 online Lektor vás na on-line školení postupně seznámí se základními a praktickými úkony, které je třeba pro nastavení funkčního konta ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Základy DPH pro vaši praxi včetně změn od 1. 1. 2021 Září 2020 online Pomocí názorných příkladů získáte na kurzu základní přehled o problematice DPH, o povinnostech plátce a budete umět vyplnit fo ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Jak správně počítat dovolenou podle odpracovaných hodin včetně příkladů Září 2020 online On-line výukou získáte jistotu, že při zpracování mezd postupujete správným způsobem. Ujistíte se, zda ve specifických případe ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Peněžní a nepeněžní plnění včetně benefitů poskytované zaměstnancům v roce 2020 a v roce 2021 Září 2020 online Účastí na on-line výuce získáte přehled o současné úpravě odměňování zaměstnanců prostřednictvím poskytovaných peněžních i nep ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Zatřiďování majetku a služeb podle statistických klasifikací z pohledu daní Září 2020 online On-line výuka vás seznámí se statistickými klasifikacemi a s jejich praktickým uplatněním v daňových zákonech, zejména v daníc ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2020 Září 2020 online Komplexní rozbor problematiky hmotného a nehmotného majetku z pohledu daní z příjmů a účetnictví, se zaměřením zejména na vyme ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Nemovitosti a jejich nájem z účetního a daňového pohledu Září 2020 online On-line výukou získáte komplexní pohled na účetní a daňovou problematiku nemovitých věcí a jejich nájmu (pachtu), finančního l ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Daňové a účetní minimum pro neúčetní profese Září 2020 online On-line výukou si osvojíte základní ekonomické principy a postupy z hlediska daní a účetnictví, potřebné pro běžnou praxi obch ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Náklady a výnosy z daňového a účetního pohledu Září 2020 online V průběhu on-line výuky lektor provede ucelený rozbor nákladů a výnosů z pohledu jejich daňového režimu. Součástí bude i postu ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: DPH u dovozu a vývozu zboží – aktuálně a pro rok 2021 Září 2020 online On-line výuka přináší informace o vzájemných souvislostech správné aplikace celních předpisů na uplatnění osvobození vývozu zb ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Efektivní kontrola účetnictví a opravy chyb minulých období Září 2020 online Lektorka vám vysvětlí, jak si poradit v situaci dodatečně nalezených dokladů a chyb v již uzavřených obdobích tak, aby bylo ře ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Komunikace datovou schránkou aneb „jak efektivně komunikovat (nejen) s úřady“ Září 2020 online On-line výuka vás naučít užívat správných a efektivních způsobů povinné elektronické komunikace s úřady dle jednotlivých cílov ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce 2020 krok za krokem Září 2020 online On-line výukou se lektor zaměří na výklad provádění srážek ze mzdy, platu nebo odměny u zaměstnanců. Seznámíte se současnou pr ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Výpočty ve mzdové účtárně – pro začínající mzdové účetní Září 2020 online Cílem on-line výuky je seznámit účastníky s komplexní problematikou výpočtů ve mzdové účtárně a dalšími povinnostmi s tím spoj ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Mzdové účetnictví – řešení problematických případů Září 2020 online Na on-line výuce proberete řadu problematických příkladů, s kterými se v praxi můžete setkat. Budete moci konzultovat svoje ob ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2020 a novinky roku 2021 Září 2020 online On-line výukou budete upozorněni na veškeré úkony, které je v mzdové účtárně třeba učinit po uzavření kalendářního roku a také ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu Září 2020 online Lektor vás provede komplexním rozborem problematiky mateřské a dceřiné společnosti z pohledu účetnictví a daní, zejména se zam ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Daňové odpočty na výzkum a vývoj a odborné vzdělávání – daňový a účetní pohled roku 2020 Září 2020 online Cílem on-line výuky je poskytnout vám ucelený rozbor možností snížení základu daně o částky vynaložené na podporu výzkumu a v ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Pohledávky a dluhy (závazky) – účetní a daňové vymezení Září 2020 online On-line výukou se seznámíte s problematikou pohledávek a dluhů (závazků) z pohledu daní (daň z příjmu, DPH) a účetnictví. Výkl ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Cestovní náhrady 2021 Září 2020 online Po absolvování budete komplexně znát aktuální možnosti poskytování náhrad cestovních výdajů. V průběhu on-line výuky lektor zd ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Třístranné a vícestranné obchody a složitější transakce z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů Září 2020 online On-line výukou získáte přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Zahraniční obchod se službami z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů v praktických příkladech Září 2020 online On-line výukai bude na konkrétních praktických příkladech obchodních transakcí prezentovat klíčové aspekty problematiky poskyt ... [Termín kurzu bude upřesněn]

Nalezeno celkem : 397 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace Kurzy
2020-08-22 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2020-06-07 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2020-04-30 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2020 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info