HandMade by HANNDE.com
Vytvořte si vlastní obchod SHOPILO
Je to opravdu snadné, zdarma na 1. měsíc a/nebo do 10 položek

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

AUDIT rekvalifikační kurzy, školení a semináře audit

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

AUDIT[?]
Nalezeno celkem : 363 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
INTERNÍ A EXTERNÍ HR MARKETING - a jak lépe komunikovat hodnoty firmy zaměstnancům a uchazečům 2021-03-09 Živé vysílání - ONLINE seminář Personalistika # Zaměstnanci jsou dnes nejvíce nedostatkovým zbožím na trhu práce – na prvním místě při hledání těch správných lidí musí být nápaditá nábor ...
INTERNÍ A EXTERNÍ HR MARKETING - a jak lépe komunikovat hodnoty firmy zaměstnancům a uchazečům 2021-03-09 Praha Personalistika # Zaměstnanci jsou dnes nejvíce nedostatkovým zbožím na trhu práce – na prvním místě při hledání těch správných lidí musí být nápaditá nábor ...
Kurz SQL Server 2016/2014/2012 , komplexní zabezpečení Březen 2021 Praha,Ostrava Kurz SQL Server 2016/2014/2012 , komplexní zabezpečení je určen pro správce SQL Serverů, kteří dostali za úkol zajistit SQL Se ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Analýza návratnosti projektů (Business Case) - Metody vyhodnocování investic v praxi 2021-03-15 online Osvojte si praktické postupy pro efektivní rozhodování o vašich investicích Analýza návratnosti je nedílnou součástí přípravy každého většího proje ...
Integrovaný systém managementu - modul II - Interní auditor IMS 2021-03-15 Praha 4 Integrovaný systém řízení [Integrated management system – IMS] je jednotný způsob vedení a řízení organizace, který mimo jiné splňuje požadavky pro řízení ...
ODBORNÝ KURZ pro provádění běžných prohlídek ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604 – PROVEDENÍ VLASTNÍM ZAŠKOLENÝM ZAMĚSTNANCEM Březen 2021 České Budějovice Kurz je určen pro všechny výrobce, dodavatele, manažery skladů, skladníky, odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a další už ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ODBORNÝ KURZ pro provádění běžných prohlídek ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604 – PROVEDENÍ VLASTNÍM ZAŠKOLENÝM ZAMĚSTNANCEM Březen 2021 Pracoviště účastníka školení Kurz je určen pro všechny výrobce, dodavatele, manažery skladů, skladníky, odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a další už ... [Termín kurzu bude upřesněn]
INSPEKČNÍ TECHNIKY REGÁLŮ - kontrola technického stavu regálů vlastním zaměstnancem # pro uživatele regálů a regálových systémů. Březen 2021 Praha Kurz pro provádění provozních kontrol technického stavu regálů a regálových systémů, zátěžových zkoušek v případě starých regá ... [Termín kurzu bude upřesněn]
KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU ŽEBŘÍKŮ – PROVEDENÍ VLASTNÍM ZAŠKOLENÝM ZAMĚSTNANCEM Březen 2021 Praha Kurz pro provádění provozních kontrol technického stavu žebříků a postup pro výrobce při prohlášení o shodě s technickými poža ... [Termín kurzu bude upřesněn]
KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU RUČNÍCH VOZÍKŮ PROVEDENÍ VLASTNÍM ZAŠKOLENÝM ZAMĚSTNANCEM # pro Uživatele ručních vozíků. Březen 2021 Praha Kurz pro provádění provozních kontrol technického stavu ručně vedených manipulačních vozíků a postup pro výrobce při prohlášen ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor IATF 16949 [začátečník] Březen 2021 Plzeň Automobilový průmysl klade ve srovnání s jinými odvětvími mnohem vyšší nároky na své dodavatele. Kurz seznámí absolventy s pož ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor IATF 16949 [pokročilý] Březen 2021 Plzeň Auditování v automobilovém průmyslu má svá četná specifika. V rámci kurzu budou probrány nejčastější auditorské problémy [ať u ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor ISO 45001 Březen 2021 Plzeň ISO 45001 je systém pro ty, kteří nechtějí zapomenout na nic důležitého v komplikovaném labyrintu ochrany zdraví a bezpečnosti ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor ISO 14001 Březen 2021 Plzeň Ochrana životního prostředí je spojena především se znalostí a dodržováním zákonných požadavků. Interní auditor tedy musí mít ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor ISO 22000 [HACCP] Březen 2021 Plzeň Bezpečnost při úpravách potravin je dlouhodobě citlivě vnímané téma. Nežádoucí popularitě se při tom lze snadno vyhnout - stač ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor ISO 9001 Březen 2021 Plzeň ISO 9001 je základní kámen všech systémů řízení kvality. Každá certifikovaná firma má možnost provádět interní audity využitím ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Strategický controlling 2021-03-15 Praha 5 Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 - 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látk ...
Využití bankovních záruk v zahraničním obchodě 2021-03-16 Praha Na semináři vás seznámíme s hlavními typy bankovních záruk používaných v zahraničním obchodě a způsobem jejich správného využití v praxi. * Záruky – hl ...
Školení pro začátečníky – Interní audity dle ČSN EN ISO 19011:2019 2021-03-16 Pardubice Norma pro interní audity ČSN EN ISO 19011:2019 poskytuje návod, jak se s úskalími interních auditů vypořádat. Lektor, který je zároveň i zkušeným interním ...
Nákladový controlling 2021-03-16 Praha 5 Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 - 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látk ...
AUDIT KLÍČOVÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY I. 2021-03-17 Praha 2 Interní auditory (příp. kontrolory) orgánů veřejné správy a samosprávy (a jimi zřizovaných organizací). Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – ...
Kontrola příspěvkových organizací zřizovatelem v roce 2021 2021-03-22 online Akreditace: MV - AK - PV-260 - 2017; Vztahy zřizovatele a příspěvkové organizace jím zřízené v roce 2017 ...
ZÁKLADNÍ KURZ pro finanční kontrolu a interní audit 2021-03-22 Praha 2 Začínající interní auditory ve veřejné správě. Základy interního auditu ve veřejné správě (ZÁKLADNÍ KURZ) jsou organizovány v rozsahu 64 vyučovacích hodin ...
Systém managementu hospodaření s energií [IA EnMS] – Interní auditor [ČSN EN ISO 50001] 2021-03-23 Praha 4 =gt; =gt; Získáte znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce interního auditora hospodaření s energií. Seznámíte se praktickou formou s průběhem ...
Finanční a investiční controlling - Mějte ziskovost podniku pod dohledem 2021-03-25 online Veďte svou firmu po finanční a investiční stránce správným směrem Úspěšné vedení firmy znamená schopnost vidět souvislosti – a to i v oblasti finan ...
IFRS – Mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně (on-line seminář) Březen 2021 online Seznámíte se s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Po absolvování on-line semináře byste tak měli porozumět systému ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2021 (on-line) Březen 2021 online Na on-line seminářích získáte hlubší vhled do problematiky DPH. Program bude upraven s ohledem na legislativní vývoj k datu ko ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Komunikace datovou schránkou aneb „jak efektivně komunikovat (nejen) s úřady“ (on-line seminář) Březen 2021 online On-line kurz vás naučít užívat správných a efektivních způsobů povinné elektro ... Akreditovaný kurz nebo seminář. [Termín kurzu bude upřesněn]
Výklad účetnictví a příklady účetní I. (on-line seminář) Březen 2021 online Na dvoudenním semináři si osvojíte nejdůležitější České účetní standardy (ČÚS), celkovou koncepci finančního účetnictví, vzáje ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Výklad účetnictví a příklady účetní II. (on-line seminář) Březen 2021 online Na semináři budete řešit praktické příklady z oblasti účetnictví. Procvičování praktických účetních příkladů, které předpokl ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Anti-fraud management – řízení rizika účetních chyb a podvodů (on-line seminář) Březen 2021 online V podmínkách české účetní legislativy je účetní jednotka regulována prostřednictvím zákona o účetnictví, vyhlášek provádějícíc ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Pohledávky – právní, účetní a daňové aspekty (on-line) Březen 2021 online Na prvním on-line semináři bude lektor simulovat konkrétní postupy od prověření obchodního partnera přes uzavření smlouvy až p ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Cash flow – teorie i praktické zkušenosti (on-line seminář) Březen 2021 online On-line seminář je uzpůsoben pro rychlou a základní orientaci ve finančním řízení podniku s důrazem na řízení cash flow. Na on ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Odštěpný závod (organizační složka podniku) v ČR a v zahraničí – právní, účetní a daňová problematika (on-line seminář) Březen 2021 online Zahraniční osoby mohou v ČR podnikat mj. prostřednictvím odštěpného závodu (v původní terminologii organizační složky podniku) ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Daň z přidané hodnoty a daně z příjmů pro rok 2021 (on-line seminář) Březen 2021 online Na on-line seminář semináři získáte ucelené a praktické informace o změnách nejdůležitějších daňových předpisů platných pro ro ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi 1. pol. roku 2021 – prakticky (on-line seminář) Březen 2021 online On-line seminář přináší průřez celou problematikou týkající se zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků. V době pandemie COV ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Vzájemné souvislosti DPH, daní z příjmů a účetnictví aktuálně a pro rok 2021 (on-line seminář) Březen 2021 online Na on-line semináři se seznámíte s aktuálními změnami v daňových, účetních a souvisejících předpisech platných od roku 2021 a ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu (on-line seminář) Březen 2021 online Na on-line přednášce budete upozorněni na nejčastější okruhy problémů, které daňový subjekt řeší v případě kontroly finančního ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2021 (on-line seminář) Březen 2021 online Na on-line semináři získáte hlubší vhled do změn v zákonu o DPH platných od roku 2021. Budete mít prostor pro diskuzi a výměn ... [Termín kurzu bude upřesněn]
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2021 (on-line seminář) Březen 2021 online Na on-line semináři získáte hlubší vhled do problematiky uplatňování DPH mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi. Budete mí ... [Termín kurzu bude upřesněn]
DPH v příkladech (on-line workshop) Březen 2021 online Na příkladech z praxe se seznámíte s problematickými okruhy zákona o DPH. * TUZEMSKÁ PLNĚNÍ aktuálně (na všechna témata bu ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Co musí účetní vědět o DPH (on-line seminář) Březen 2021 online Na on-line semináři se seznámíte nejen s problematikou DPH z pohledu uplatňování zákona o DPH, ale i s vhodnými postupy při za ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Nehmotný a hmotný majetek – účetní a daňové aspekty pro rok 2021 (on-line seminář) Březen 2021 online Na on-line semináři se seznámíte se správnými postupy v účetnictví a daních u nehmotného a hmotného majetku. Pozornost bude vě ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Likvidace obchodních společností a družstev – právní, účetní a daňový pohled (on-line seminář) Březen 2021 online Po absolvování on-line semináře budete znát detailní průběh likvidace obchodních společností a družstev, a to jak z právního, ... [Termín kurzu bude upřesněn]

Nalezeno celkem : 363 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2021-02-13 


[?]

Kurzy - Fitness Institut

kurzy rekvalifikace
2021-02-09 


[?]

Kurzy | Akademia.cz

kurzy rekvalifikace
2021-02-06 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2021 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Powered by Shopilo.cz