HandMade by HANNDE.com
Vytvořte si vlastní obchod SHOPILO
Je to opravdu snadné, zdarma na 1. měsíc a/nebo do 10 položek

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

RIZENI NAKUPU rekvalifikační kurzy, školení a semináře Rizeni nakupu

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

RIZENI NAKUPU[?]
Nalezeno celkem : 2182 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 20 | 40 | 51 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Management – online kurz 2022-01-25 on-line Akreditace kurzu Kurz se mi líbil. Získala jsem díky němu rozhled. Lektoři nám předávali informace z praxe ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Základy podnikání - online kurz 2022-01-25 on-line Cíle kurzu: Online kurz Základy podnikání je ideální přípravou pro začínající podnikatele. Jak bude probíhat? Sestavíte vlastní podnikatelský plán. Naučíte ...
Příprava na zkoušku OCEB 2 Business Advanced 2022-01-25 Praha 7 Kurz je určen zájemcům o získání certifikátu OMG Certified Expert in BPM™2 – Business Advanced. Kurz je vedený jako příprava na složení nejvyšší úrovně cer ...
Právní minimum pro finanční manažery 2022-01-25 Praha Popis Výklad semináře je veden dle nové právní úpravy reprezentované zejména občanským zákoníkem (zákon č. 89 - 2012 Sb.) a zákonem o obchodních společnos ...
Online kurz Pedagogické minimum pro lektory 2022-01-25 online Online kurz Pedagogické minimum pro lektory je určen všem, kteří si chtějí rozšířit své znalosti a dovednosti v oblasti vzdělávání dospělých, a je pro ně v ...
Dotčené orgány v procesu územního plánování, uplatňování stanovisek, řešení rozporů 2022-01-25 Praha Akreditace: MV - AK - PV-59 - 2014; Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Cíl semináře Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s dot ...
Dotčené orgány v procesu územního plánování, uplatňování stanovisek, řešení rozporů 2022-01-25 online Akreditace: MV - AK - PV-59 - 2014; Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Cíl semináře Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s dot ...
NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ - v roce 2022 2022-01-25 Praha Mzdové účetnictví # Seznámit účastníky kurzu s aktuálními a očekávanými změnami z oblasti nemocenského pojištění, pojistného na sociální zabezpečení a někt ...
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, novela č. 417/2021 Sb. (účinná od 1. 2. 2022) 2022-01-25 online 1. Zákon č. 250 - 2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a změnový zákon č. 183 - 2017 Sb. ( ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Průběh správního řízení se zaměřením na řešení obstrukcí účastníků 2022-01-26 Praha Akreditace: MV - AK - PV-86 - 2015; Správní řád Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky se zvláštnostmi postupů správních orgánů a účastníků a d ...
Průběh správního řízení se zaměřením na řešení obstrukcí účastníků 2022-01-26 online Akreditace: MV - AK - PV-86 - 2015; Správní řád Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky se zvláštnostmi postupů správních orgánů a účastníků a d ...
Zásady budování a vedení týmů 2022-01-26 Praha 5 Základní délka kurzu jsou dva dny. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látk ...
MS Excel – manažerské nástroje 2022-01-26 Praha 5 Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každ ...
Management – online kurz 2022-01-27 on-line Akreditace kurzu Kurz se mi líbil. Získala jsem díky němu rozhled. Lektoři nám předávali informace z praxe ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Základy podnikání - online kurz 2022-01-27 on-line Cíle kurzu: Online kurz Základy podnikání je ideální přípravou pro začínající podnikatele. Jak bude probíhat? Sestavíte vlastní podnikatelský plán. Naučíte ...
Confluence 2022-01-27 Praha 7 Confluence je nástroj od společnosti Atlassian, který umožňuje především práci s obsahem, sdíleným napříč firmou. Mimo to nabízí také možnost správy dokume ...
Ústavní stížnost - kdy ji nepodávat, kdy ano, jak ji napsat, čemu se vyhnout a co použít 2022-01-27 Praha Cíl semináře: Podrobné představení Ústavní stížnosti Kdy ji nepodávat, kdy ano, jak ji napsat, čemu se vyhnout a co použít ...
Ústavní stížnost - kdy ji nepodávat, kdy ano, jak ji napsat, čemu se vyhnout a co použít 2022-01-27 online Cíl semináře: Podrobné představení Ústavní stížnosti Kdy ji nepodávat, kdy ano, jak ji napsat, čemu se vyhnout a co použít ...
OSPOD a jeho funkce kolizního opatrovníka 2022-01-27 Praha Akreditace: MPSV - A2020 - 0776-SP - VP, Akreditováno pod názvem: Problematika péče o dítě ve smyslu úprav výchovy v souvislosti s výkonem kolizního opatr ...
OSPOD a jeho funkce kolizního opatrovníka 2022-01-27 online Akreditace: MPSV - A2020 - 0776-SP - VP, Akreditováno pod názvem: Problematika péče o dítě ve smyslu úprav výchovy v souvislosti s výkonem kolizního opatr ...
Střídavá výchova, předávání dětí, vynucování styku s jiným rodičem a další části rodinného práva 2022-01-27 Praha Akreditace: MPSV - A2020 - 0651-SP - VP; Akreditováno pod názvem: Problematika opatrovnictví: metody, postupy a kompetence sociálních pracovníků MV - AK ...
Střídavá výchova, předávání dětí, vynucování styku s jiným rodičem a další části rodinného práva 2022-01-27 online Akreditace: MPSV - A2020 - 0651-SP - VP; Akreditováno pod názvem: Problematika opatrovnictví: metody, postupy a kompetence sociálních pracovníků MV - AK ...
Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi -aktuality a praxe 2022 2022-01-27 online Akreditace: MPSV - A2021 - 1122-SP - PC - PP; Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi MV - AK - PV-275 - 2018; Zákon o pomoci v hmotné nouzi Cíl semináře ...
Dopady systemizace do služebního poměru státních zaměstnanců 2022-01-27 Praha Cíl semináře Cílem semináře je seznámení účastníků s nejzásadnějšími dopady systemizace služebních a pracovních míst dle zákona o státní službě do služebn ...
Dopady systemizace do služebního poměru státních zaměstnanců 2022-01-27 online Cíl semináře Cílem semináře je seznámení účastníků s nejzásadnějšími dopady systemizace služebních a pracovních míst dle zákona o státní službě do služebn ...
Sociální a sociálně zdravotní služby na místní úrovni – dostupnost, financování, zjišťování potřeb 2022-01-27 Praha Akreditace: MPSV - A2021 - 0180-SP - PC - PP - VP, akreditováno pod názvem: Úvod do problematiky sociálních služeb na místní úrovni s ohledem na jejich do ...
Sociální a sociálně zdravotní služby na místní úrovni – dostupnost, financování, zjišťování potřeb 2022-01-27 online Akreditace: MPSV - A2021 - 0180-SP - PC - PP - VP, akreditováno pod názvem: Úvod do problematiky sociálních služeb na místní úrovni s ohledem na jejich do ...
Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi -aktuality a praxe 2022 2022-01-27 Praha Akreditace: MPSV - A2021 - 1122-SP - PC - PP; Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi MV - AK - PV-275 - 2018; Zákon o pomoci v hmotné nouzi Cíl semináře ...
ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA s Ing. Kinovičovou 2022-01-27 Praha Finanční účetnictví # Určeno pro účetní a vedoucí pracovníky ekonomických útvarů s dobrou znalostí účetnictví. obsah Obsah účetní závěrky – rozvah ...
Strategie řízení změn v období vnější krize - Modelování scénářů 2022-01-27 Praha 8 Současná doba přináší řadu výzev a nutnost realizovat řadu změn, které nemusí být vždy populární. Zároveň vyžaduje schopnosti si vytvářet různé scénáře mož ...
Archivnictví a spisová služba – Jak správně nakládat s digitálními i listinnými dokumenty podle vyhlášky o spisové službě a novely archivního zákona 2022-01-27 Brno Cílem vzdělávacího programu je seznámit, jak správně vést archivnictví a spisovou službu v souladu s platný ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Finanční analýza interaktivně, včetně praktických příkladů a komplexní studie 2022-01-28 Praha Kurz vás provede komplexní problematikou finanční analýzy, včetně porozumění vstupů, ze kterých jednotlivé její ukazatele vycházejí. Následovat budou prakt ...
Nový stavební zákon - povolování staveb podle nového stavebního zákona 2022-01-28 Praha Akreditace: MV - AK - PV-59 - 2014; Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Cíl semináře Dlouho připravovaná rekodifikace veřejného stav ...
Nový stavební zákon - povolování staveb podle nového stavebního zákona 2022-01-28 online Akreditace: MV - AK - PV-59 - 2014; Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Cíl semináře Dlouho připravovaná rekodifikace veřejného stav ...
Webová analytika II. - Dosáhněte efektivnější online prezentace Leden 2022 Praha 1 ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Digitální únava a její vliv na pracovní život - Jak mít fit tým v online době Leden 2022 online ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Vedení ONLINE týmu / ONLINE firmy - Řízení hybridních a vzdálených týmů Leden 2022 online ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Zkouška Finanční controller 2022-01-28 online ...
20764: Administering a SQL Database Infrastructure - administrace databázového systému 2022-01-31 Praha Předpokládané znalosti Základní znalosti operačního systému Microsoft Windows a jeho základních funkcí Pracovní znalosti Transact-SQL Pracovní znalosti re ...
20703-1: ADMINISTERING SYSTEM CENTER CONFIGURATION MANAGER – správa 2022-01-31 Brno Předpokládané znalosti Základní networking protokoly, topologie, hardware, media, routing, switching a adresování Znalost principů AD DS (Active Directory ...
20703-1: ADMINISTERING SYSTEM CENTER CONFIGURATION MANAGER – správa 2022-01-31 Praha Předpokládané znalosti Základní networking protokoly, topologie, hardware, media, routing, switching a adresování Znalost principů AD DS (Active Directory ...
Základy účetnictví podnikatelských subjektů v praxi 2022-01-31 Praha Na kurzu získáte základní přehled o účetnictví, seznámíte se s principy účtování a základními účetními případy. Budete schopni se zorientovat v základech d ...
Microsoft Excel – manažerská analýza tabulek 2022-01-31 Praha Cíl kurzu Naučit se správně pracovat s větším množstvím dat, správně je vyhodnocovat a zefektivnit prováděné procesy. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro ...
LDAP a OpenLDAP - Adresářové služby v systému LinuxLDAP and OpenLDAP 2022-01-31 Brno Školení LDAP a OpenLDAP seznámí posluchače s technologií LDAP. Posluchači zároveň v kurzu získají znalosti potřebné k administraci OpenLDAP serveru. V rámc ...

Nalezeno celkem : 2182 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 20 | 40 | 51 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy - Curatio

kurzy rekvalifikace
2021-10-18 


[?]

Kurzy - sniper.cz

kurzy rekvalifikace
2021-09-20 


[?]

Kurzy - sniper.cz

kurzy rekvalifikace
2021-09-20 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2022 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Powered by Shopilo.cz