HandMade by HANNDE.com
Vytvořte si vlastní obchod SHOPILO
Je to opravdu snadné, zdarma na 1. měsíc a/nebo do 10 položek

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

PREDPISY OBLASTI rekvalifikační kurzy, školení a semináře Predpisy oblasti

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

PREDPISY OBLASTI


Nalezeno celkem : 46 kurzů

Strana | 1 | 2 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Účetní a daňové doklady, vyúčtování respektive fakturace dle změn předpisů v roce 2021, smlouva pro vedení účetnictví (on-line seminář) 2021-06-17 online Po absolvování on-line semináře budete vědět, co všechno je třeba zabezpečit pro ekonomickou stránku firmy. * • povinnost vystavit daňové a účetní dokl ...
Účetnictví podle slovenských předpisů (on-line seminář) 2021-06-21 online Seminář je zaměřen na praktické příklady založení a vedení účetnictví na Slovensku v návaznosti na DPH a daň z příjmu právnických a fyzických osob na Slove ...
Konsolidovaná účetní závěrka – praktické příklady pro pokročilé podle českých předpisů (on-line seminář) 2021-06-23 online Na semináři si procvičíte a prohloubíte znalosti z oblasti konsolidací. Ujasníte si vzájemné vazby a dopady složitějších konsolidačních úprav. Upevníte si ...
Konsolidovaná účetní závěrka – praktické příklady pro pokročilé podle českých předpisů 2021-06-23 Praha Na semináři si procvičíte a prohloubíte znalosti z oblasti konsolidací. Ujasníte si vzájemné vazby a dopady složitějších konsolidačních úprav. Upevníte si ...
TŘÍSTRANNÉ A VÍCESTRANNÉ OBCHODY a složitější transakce - při provádění zahraničního obchodu se zbožím - z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů 2021-06-23 Praha Zahraniční obchod # Pracovní seminář k problematice provádění zahraničního obchodu se zbožím (vnitrounijní i mimounijní obchod) se zaměřením na praktické a ...
TŘÍSTRANNÉ A VÍCESTRANNÉ OBCHODY a složitější transakce - při provádění zahraničního obchodu se zbožím - z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů 2021-06-23 Živé vysílání - ONLINE seminář Zahraniční obchod # Pracovní seminář k problematice provádění zahraničního obchodu se zbožím (vnitrounijní i mimounijní obchod) se zaměřením na praktické a ...
VEDEME POKLADNÍ HOTOVOST A CENINY - v souladu se všemi právními předpisy, - vč. elektronické evidence tržeb 2021-06-25 Živé vysílání - ONLINE seminář Finanční účetnictví # Určeno pro pokladní, sekretářky, asistentky. cíl Naučit se správně vést pokladní hotovost a ceniny . Správná aplikace zákona o EET ...
VEDEME POKLADNÍ HOTOVOST A CENINY - v souladu se všemi právními předpisy, - vč. elektronické evidence tržeb 2021-06-25 Praha Finanční účetnictví # Určeno pro pokladní, sekretářky, asistentky. cíl Naučit se správně vést pokladní hotovost a ceniny . Správná aplikace zákona o EET ...
Změny celních předpisů s návazností na DPH a změny INTRASTATu 2016 (záznam on-line) Červen 2021 online Neuvedeno * • celní režimy, zvláštní celní režimy (dnes celní režimy s ekonomickým účinkem), • možnosti zjednodušení ce ... [Termín kurzu bude upřesněn]
CELNÍ PŘEDPISY V ROCE 2014 (záznam online) Červen 2021 online Neuvedeno * Základní pojmy, základní pravidla mimounijního obchodu (obchodu se třetími zeměmi) • celní přepisy Společenst ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Třístranné a vícestranné obchody a složitější transakce z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů (záznam on-line) Červen 2021 online Neuvedeno * • dodání zboží do jiných členských států při třístranných a vícestranných obchodech, • dodání zboží do ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů v praktických příkladech (záznam on-line) Červen 2021 online Neuvedeno * Informace o změnách v DPH a celních předpisech dotýkajících se zahraničního obchodu se zbožím. ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Konsolidovaná účetní závěrka dle českých účetních předpisů – hlavní specifika (záznam online) Červen 2021 online Neuvedeno * • legislativní rámec pro sestavení konsolidované ÚZ, • definice základních pojmů, • konsolidační cele ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Uplatňování DPH a celních předpisů v zahraničním obchodě ve vazbě na dodací doložky Incoterms® 2020 2021-07-08 Praha Cílem semináře je objasnit souvislost smluvních ujednání ve smlouvách se zahraničními obchodními partnery a naučit správné uplatňování daňových a celních a ...
Uplatňování DPH a celních předpisů v zahraničním obchodě ve vazbě na dodací doložky Incoterms® 2020 (on-line seminář) 2021-07-08 online Cílem semináře je objasnit souvislost smluvních ujednání ve smlouvách se zahraničními obchodními partnery a naučit správné uplatňování daňových a celních a ...
ZAHRANIČNÍ OBCHOD - komplexní výklad - z pohledu uplatňování DPH, celních předpisů, - aplikace dodacích doložek Incoterms a vykazování Intrastatu - 3denní 2021-08-11 Praha Zahraniční obchod # 1. den: Vliv INCOTERMS 2020 na obchod se zbožím a na uplatňování DPH Přehled obchodních operací spojených se změnou vlastnických ...
Zahraniční obchod – komplexní výklad z pohledu uplatňování DPH, celních předpisů, vykazování INTRASTATU 2021-08-17 Praha Na semináři získáte přehled pravidel pro uplatňování DPH a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí, budete schopni definovat souvi ...
Zahraniční obchod – komplexní výklad z pohledu uplatňování DPH, celních předpisů, vykazování INTRASTATU (on-line seminář) 2021-08-17 online Na semináři získáte přehled pravidel pro uplatňování DPH a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí, budete schopni definovat souvi ...
Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy – aktuální legislativní vývoj 2021-09-16 Olomouc ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Nový zákon o odpadech a nové prováděcí předpisy 2021-09-21 Praha Program semináře: * NOVÝ ZÁKON O ODPADECH - Působnost zákona - Definice odpadu, vedlejší produkt, přechod odpad neodpad ...
Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů 2021-09-24 Praha Cílem semináře je seznámit vás: - s novelizovaným zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů s trestné činnosti a financován ...
ŘEŠENÍ 40 MODELOVÝCH TRANSAKCÍ V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ - - uplatňování celních předpisů a DPH 2021-09-30 Praha Zahraniční obchod # Pracovní seminář k problematice: Provádění zahraničního obchodu se zbožím a službami (vnitrounijní i mimounijní obchod) se zaměř ...
VEDEME POKLADNÍ HOTOVOST A CENINY - v souladu se všemi právními předpisy, - vč. elektronické evidence tržeb 2021-10-15 Praha Finanční účetnictví # Určeno pro pokladní, sekretářky, asistentky. cíl Naučit se správně vést pokladní hotovost a ceniny . Správná aplikace zákona o EET ...
Prevence rizik podle §9 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů - ŠKOLENÍ 2021-10-18 Praha 4 Rozšíříte a aktualizujete si své znalosti v oblasti BOZP a prevenci rizik. =gt; Získáte znalosti o zásadách a metodách identifikace, hodnocení a řízení riz ...
Zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH, celních předpisů, aplikace dodacích podmínek a vykazování INTRASTATu 2021-10-20 Praha Na semináři získáte přehled pravidel pro uplatňování DPH a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí, budete schopni definovat souvi ...
Vyúčtování zahraničních pracovních cest, valutová pokladna, platební karty podle změn předpisů aktuálně a pro rok 2021 2021-10-21 Praha Na semináři se seznámíte s praktickými postupy při vyúčtování zahraničních pracovních cest i s tím, jak řešit vzniklé problémy. Výdaje spojené s případným ...
HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK Z HLEDISKA ÚČETNÍCH A DAŇOVÝCH PŘEDPISŮ - - komplikované problémy v příkladech 2021-10-25 Praha Finanční účetnictví # Pozornost bude věnována hmotnému a nehmotnému majetku z hlediska aktuálních účetních a daňových předpisů. Důraz je kladen na subjekty ...
Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu, a souvisejících předpisů 2021-11-02 Praha Na kurzu se seznámíte s právy a povinnostmi kontrolujících i kontrolovaných, které jsou obsaženy nejen v ko ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Prevence rizik podle §9 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů - ZKOUŠKA 2021-11-03 Praha 4 Posluchačům školení, kteří budou splňovat kvalifikační předpoklady zákona číslo 309 - 2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a úspěšně absolvují zkoušku z o ...
Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě podle národních právních předpisů a jejich novel a evropské právní úpravy 2021-11-04 Praha Odborný program semináře: * Zdrojové právní předpisy v oblasti spisové služby včetně posledních významných novelizací a přechodných období pro zave ...
Hmotný a nehmotný majetek ve smyslu daňových a účetních předpisů 2021-11-08 Praha Odborný program semináře: * Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek ve smyslu účetních předpisů pro podnikatele - Dlouh ...
Koordinátor BOZP na staveništi podle §14 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů - ŠKOLENÍ 2021-11-09 Praha 4 Rozšíříte a aktualizujete si své znalosti o právních předpisech v oblasti stavebnictví. Naučíte se zpracovávat plán BOZP na staveništi. Budete mít možnost ...
Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2021 a v roce 2022 2021-11-11 Praha Odborný program semináře: ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY – výklad k DPH bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH pod ...
ZATŘIĎOVÁNÍ MAJETKU A SLUŽEB podle statistických klasifikací - ve vazbě na daňové zákony a související předpisy 2021-11-18 Živé vysílání - ONLINE seminář Finanční účetnictví # Určeno pro manažery, vedoucí pracovníky a referenty ekonomických a investičních útvarů, účetní firem a ostatních subjektů. cíl Sezn ...
ZATŘIĎOVÁNÍ MAJETKU A SLUŽEB podle statistických klasifikací - ve vazbě na daňové zákony a související předpisy 2021-11-18 Praha Finanční účetnictví # Určeno pro manažery, vedoucí pracovníky a referenty ekonomických a investičních útvarů, účetní firem a ostatních subjektů. cíl Sezn ...
Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů 2021-11-22 Praha Odborný program semináře: * Právní předpisy, pomůcky a další zdroje k čerpání informací * Definice opravy hmotného majetku * Opra ...
Písemnosti, vzory smluv, dohod a vnitrofiremních předpisů, které vydává zaměstnavatel 2021-11-22 Praha Odborný program: * Legislativní aktuality ke dni konání semináře * Zaměření jednotlivých oblastí po novele zákoníku práce 2020 a 2021 a d ...
Písemnosti, vzory smluv, dohod a vnitrofiremních předpisů, které vydává zaměstnavatel - ON-LINE 2021-11-22 online Odborný program: * Legislativní aktuality ke dni konání semináře * Zaměření jednotlivých oblastí po novele zákoníku práce 2020 a 2021 a d ...
Kybernetická bezpečnost - Kybernetická bezpečnost v předpisech mimo zákon o kybernetické bezpečnosti 2021-11-24 Praha Osnova semináře: * Kybernetická bezpečnost a obecné právní předpisy - občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, zákon o inform ...
Koordinátor BOZP na staveništi podle §14 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů - ZKOUŠKA 2021-11-30 Praha 4 =gt; Získáte osvědčení koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309 - 2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů od společnosti akreditované u MPSV, a tím ...
DPH ve vazbě na předpisy EU 2021-12-08 Praha Výklad bude zaměřen zejména na: * vymezení základních pojmů (prodej zboží na dálku, prodej dovezeného zboží na dálku, zahraniční osoba, provozova ...
Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy – aktuální legislativní vývoj 2021-12-09 Brno ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
TŘÍSTRANNÉ A VÍCESTRANNÉ OBCHODY a složitější transakce - při provádění zahraničního obchodu se zbožím - z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů 2021-12-15 Praha Zahraniční obchod # Pracovní seminář k problematice provádění zahraničního obchodu se zbožím (vnitrounijní i mimounijní obchod) se zaměřením na praktické a ...
VLIV INCOTERMS 2020 na uplatňování DPH a celních předpisů - při provádění zahraničního obchodu se zbožím 2021-12-16 Praha Zahraniční obchod # Pracovní seminář k problematice provádění zahraničního obchodu se zbožím (vnitrounijní i mimounijní obchod). pro Určeno pro pracovník ...

Nalezeno celkem : 46 kurzů

Strana | 1 | 2 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2021-05-30 


[?]

Online kurzy

kurzy rekvalifikace
2021-04-18 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2021-04-10 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2021 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Powered by Shopilo.cz