HandMade by HANNDE.com
Hledáte nějaké dárky? >> HANDE.cz
Nejsme e-shop, ale můžete se zde inspirovat

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

OBCANSKE PRAVO OBCHODNI rekvalifikační kurzy, školení a semináře Obcanske pravo obchodni

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

OBCANSKE PRAVO OBCHODNI


Nalezeno celkem : 64 kurzů

Strana | 1 | 2 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Bytové spoluvlastnictví po novele – praktické zkušenosti 2022-01-31 Praha Cílem semináře je seznámit vás s jednou z nejsložitějších, avšak zároveň nejdůležitějších úprav občanského zákoníku. V právní úpravě vlastnictví bytů došlo ...
Bytové spoluvlastnictví po novele – praktické zkušenosti 2022-01-31 online Cílem semináře je seznámit vás s jednou z nejsložitějších, avšak zároveň nejdůležitějších úprav občanského zákoníku. V právní úpravě vlastnictví bytů došlo ...
Průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku 2022-02-02 Praha Odborný program semináře * co je to újma, co škoda a co nemajetková újma? * jaké předpoklady musejí být splněny, aby byl někdo povinen nahr ...
Průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku - ON-LINE 2022-02-02 online Odborný program semináře * co je to újma, co škoda a co nemajetková újma? * jaké předpoklady musejí být splněny, aby byl někdo povinen nahr ...
Začínáme s ekonomickou správou SVJ – Společenství vlastníků jednotek 2022-02-14 Praha Cílem kurzu je seznámit vás se základními principy SVJ, příslušnou legislativou a problematikou vyúčtování služeb (vzhledem k obsáhlé problematice proberem ...
Začínáme s ekonomickou správou SVJ – Společenství vlastníků jednotek 2022-02-14 online Cílem kurzu je seznámit vás se základními principy SVJ, příslušnou legislativou a problematikou vyúčtování služeb (vzhledem k obsáhlé problematice proberem ...
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe 2022-02-24 Praha Odborný program semináře: Občanské průkazy * biometrické údaje v občanském průkazu – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ...
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe - ON-LINE 2022-02-24 online Odborný program semináře: Občanské průkazy * biometrické údaje v občanském průkazu – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ...
Stavby na cizích pozemcích – jak se vyvarovat chyb a omylů 2022-02-28 Praha Návrat superficiální zásady do občanského zákoníku znamená odklon od chápání staveb jakožto samostatných věcí. I když v souladu s uvedenou zásadou má být s ...
Stavby na cizích pozemcích – jak se vyvarovat chyb a omylů 2022-02-28 online Návrat superficiální zásady do občanského zákoníku znamená odklon od chápání staveb jakožto samostatných věcí. I když v souladu s uvedenou zásadou má být s ...
Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou v praxi se zaměřením na úhradu v roce 2022 2022-03-01 Praha Cílem semináře je předat praktické zkušenosti z oblasti smluvních vztahů poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotních pojišťoven se zaměřením na úhradu z ...
Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou v praxi se zaměřením na úhradu v roce 2022 2022-03-01 online Cílem semináře je předat praktické zkušenosti z oblasti smluvních vztahů poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotních pojišťoven se zaměřením na úhradu z ...
Základy bytového práva pro předsedy SVJ 2022-03-10 Brno Kurz je určen zejména pro předsedy společenství vlastníků jednotek, případně pro osoby zajišťující správu nemovitostí včetně plnění některých povinností př ...
Základy bytového práva pro předsedy SVJ 2022-03-10 Praha Kurz je určen zejména pro předsedy společenství vlastníků jednotek, případně pro osoby zajišťující správu nemovitostí včetně plnění některých povinností př ...
Nezbytná cesta a předkupní právo k pozemkům a stavbám podle přechodných ustanovení občanského zákoníku v aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR 2022-03-23 Praha Program semináře: * Nezbytná cesta - přechodná ustanovení - změny v právní úpravě - předpoklady povolení nezbytn ...
Nezbytná cesta a předkupní právo k pozemkům a stavbám podle přechodných ustanovení občanského zákoníku v aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR - ON-LINE 2022-03-23 online Program semináře: * Nezbytná cesta - přechodná ustanovení - změny v právní úpravě - předpoklady povolení nezbytn ...
Právo pro e-shopy vč. správného nastavení cookies 2022-03-24 Praha Na semináři se dozvíte, na jaké oblasti práva byste si měli dávat pozor a jak správně postupovat. Zjistíte, jak správně nastavit dokumenty týkající se ...
Právo pro e-shopy vč. správného nastavení cookies 2022-03-24 online Na semináři se dozvíte, na jaké oblasti práva byste si měli dávat pozor a jak správně postupovat. Zjistíte, jak správně nastavit dokumenty týkající se ...
Změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, biometrické údaje, zkušenosti a problémy z aplikační praxe 2022-03-24 Praha Akreditace: MV - AK - PV-366 - 2016; Občanské průkazy a cestovní doklady včetně připravovaných novel Cíl semináře Prohloubení a doplnění teoretických i pr ...
Změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, biometrické údaje, zkušenosti a problémy z aplikační praxe 2022-03-24 online Akreditace: MV - AK - PV-366 - 2016; Občanské průkazy a cestovní doklady včetně připravovaných novel Cíl semináře Prohloubení a doplnění teoretických i pr ...
Český pravopis: jistoty a novinky 2022-03-24 Praha Jednou z oblastí, kterým je při tvorbě textu třeba věnovat náležitou pozornost, je jejich pravopisná úroveň. Mnozí pisatelé si však v této věci nejsou zcel ...
Podílové spoluvlastnictví se zaměřením na jeho vypořádání z pohledu aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky 2022-03-29 Praha Cíl semináře Seminář bude zaměřen na aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky zejména v oblasti přechodných ustanovení zrušení a vypořá ...
Podílové spoluvlastnictví se zaměřením na jeho vypořádání z pohledu aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky 2022-03-29 online Cíl semináře Seminář bude zaměřen na aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky zejména v oblasti přechodných ustanovení zrušení a vypořá ...
Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku 2022-03-29 Praha Program semináře: * Nájem bytu a domu - předmět nájmu, kogentnost úpravy, práva a povinnosti stran - nájemní smlouva – náležit ...
Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v občanském zákoníku - ON-LINE 2022-03-29 online Program semináře: Nájem bytu a domu * předmět nájmu, kogentnost úpravy, práva a povinnosti stran * nájemní smlouva – nálež ...
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe 2022-04-05 Praha Odborný program semináře: Občanské průkazy * biometrické údaje v občanském průkazu – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ...
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe - ON-LINE 2022-04-05 online Odborný program semináře: Občanské průkazy * biometrické údaje v občanském průkazu – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ...
Bytové spoluvlastnictví - praktické zkušenosti, které řeší SVJ a jeho členové 2022-04-07 Praha Program semináře: * Bytové spoluvlastnictví - Základní úprava, vymezení jednotek a rozdíly v jejich pojetí - Prohlášení a jeho ...
Bytové spoluvlastnictví - praktické zkušenosti, které řeší SVJ a jeho členové - ON-LINE 2022-04-07 online Program semináře: * Bytové spoluvlastnictví - Základní úprava, vymezení jednotek a rozdíly v jejich pojetí - Prohlášení a jeho ...
Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v obchodní praxi 2022-04-27 Praha Seminář seznámí účastníky s nejčastějšími chybami a nedostatky při uzavírání a realizaci smluv (předání, reklamace vad, uplatnění smluvních sankcí atd.) a ...
Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v obchodní praxi 2022-04-27 online Seminář seznámí účastníky s nejčastějšími chybami a nedostatky při uzavírání a realizaci smluv (předání, reklamace vad, uplatnění smluvních sankcí atd.) a ...
Pohledávky – právní, účetní a daňové aspekty 2022-05-03 Praha Na prvním semináři bude lektor simulovat konkrétní postupy od prověření obchodního partnera přes uzavření smlouvy až po vymáhání pohledávky dle právní úpra ...
Pohledávky – právní, účetní a daňové aspekty 2022-05-03 online Na prvním semináři bude lektor simulovat konkrétní postupy od prověření obchodního partnera přes uzavření smlouvy až po vymáhání pohledávky dle právní úpra ...
Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání – právní aspekty 2022-05-03 Praha Na semináři bude lektor simulovat konkrétní postupy od prověření obchodního partnera přes uzavření smlouvy až po vymáhání pohledávky dle právní úpravy v ob ...
Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání – právní aspekty 2022-05-03 online Na semináři bude lektor simulovat konkrétní postupy od prověření obchodního partnera přes uzavření smlouvy až po vymáhání pohledávky dle právní úpravy v ob ...
Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů 2022-05-04 Praha Odborný program semináře * V čem se projevuje nezávislost uplatňování soukromého práva na právu veřejném? * Ve kterých případech je třeba b ...
Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů - ON-LINE 2022-05-04 online Odborný program semináře * V čem se projevuje nezávislost uplatňování soukromého práva na právu veřejném? * Ve kterých případech je třeba b ...
Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku 2022-05-09 Praha Program: * Pojem nemajetkové újmy * Forma a rozsah odčinění * Chráněné statky podle § 2956 o. z. * Zvláštní případy podle ...
Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku - ON-LINE 2022-05-09 online Program: * Pojem nemajetkové újmy * Forma a rozsah odčinění * Chráněné statky podle § 2956 o. z. * Zvláštní případy podle ...
Změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, biometrické údaje, zkušenosti a problémy z aplikační praxe 2022-05-19 Praha Akreditace: MV - AK - PV-366 - 2016; Občanské průkazy a cestovní doklady včetně připravovaných novel Cíl semináře Prohloubení a doplnění teoretických i pr ...
Změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, biometrické údaje, zkušenosti a problémy z aplikační praxe 2022-05-19 online Akreditace: MV - AK - PV-366 - 2016; Občanské průkazy a cestovní doklady včetně připravovaných novel Cíl semináře Prohloubení a doplnění teoretických i pr ...
Náhrada škody včetně aktuální judikatury pro vaši praxi 2022-05-20 Praha V rámci semináře se detailně seznámíte s právní úpravou náhrady škody v občanském zákoníku a některých zvláštních předpisech (např. zákon č. 82/1998 Sb., o ...
Náhrada škody včetně aktuální judikatury pro vaši praxi 2022-05-20 online V rámci semináře se detailně seznámíte s právní úpravou náhrady škody v občanském zákoníku a některých zvláštních předpisech (např. zákon č. 82/1998 Sb., o ...
Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele zákona č. 163/2020 Sb. 2022-05-24 Praha Odborný program semináře: * Bytové spoluvlastnictví - základní úprava - prohlášení - náležitosti - * zm ...

Nalezeno celkem : 64 kurzů

Strana | 1 | 2 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy - Curatio

kurzy rekvalifikace
2021-10-18 


[?]

Kurzy - sniper.cz

kurzy rekvalifikace
2021-09-20 


[?]

Kurzy - sniper.cz

kurzy rekvalifikace
2021-09-20 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2022 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Powered by Shopilo.cz