HandMade by HANNDE.com
Vytvořte si vlastní obchod SHOPILO
Je to opravdu snadné, zdarma na 1. měsíc a/nebo do 10 položek

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

NOVELA ZAKONA rekvalifikační kurzy, školení a semináře Novela zakona

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

NOVELA ZAKONA


Nalezeno celkem : 89 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, novela č. 417/2021 Sb. (účinná od 1. 2. 2022) 2022-01-25 online 1. Zákon č. 250 - 2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a změnový zákon č. 183 - 2017 Sb. ( ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Zákon o střelných zbraních po novele 2022-01-26 Praha Akreditace: MV - AK - PV - 147 - 2014; Zákon o střelných zbraních a střelivu Cíl semináře Seminář je zaměřen na seznámení se s právní úpravou držení zbran ...
Zákon o střelných zbraních po novele 2022-01-26 online Akreditace: MV - AK - PV - 147 - 2014; Zákon o střelných zbraních a střelivu Cíl semináře Seminář je zaměřen na seznámení se s právní úpravou držení zbran ...
Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi -aktuality a praxe 2022 2022-01-27 online Akreditace: MPSV - A2021 - 1122-SP - PC - PP; Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi MV - AK - PV-275 - 2018; Zákon o pomoci v hmotné nouzi Cíl semináře ...
Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi -aktuality a praxe 2022 2022-01-27 Praha Akreditace: MPSV - A2021 - 1122-SP - PC - PP; Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi MV - AK - PV-275 - 2018; Zákon o pomoci v hmotné nouzi Cíl semináře ...
Archivnictví a spisová služba – Jak správně nakládat s digitálními i listinnými dokumenty podle vyhlášky o spisové službě a novely archivního zákona 2022-01-27 Brno Cílem vzdělávacího programu je seznámit, jak správně vést archivnictví a spisovou službu v souladu s platný ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Bytové spoluvlastnictví po novele – praktické zkušenosti 2022-01-31 Praha Cílem semináře je seznámit vás s jednou z nejsložitějších, avšak zároveň nejdůležitějších úprav občanského zákoníku. V právní úpravě vlastnictví bytů došlo ...
Bytové spoluvlastnictví po novele – praktické zkušenosti 2022-01-31 online Cílem semináře je seznámit vás s jednou z nejsložitějších, avšak zároveň nejdůležitějších úprav občanského zákoníku. V právní úpravě vlastnictví bytů došlo ...
Archivnictví a spisová služba – webinář – Jak správně nakládat s digitálními i listinnými dokumenty podle vyhlášky o spisové službě a novely archivního zákona 2022-02-01 online Cílem vzdělávacího programu je seznámit, jak správně vést archivnictví a spisovou službu v souladu s platný ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Exekuční řízení po posledních novelách zákonů 2022-02-02 Praha Absolvováním semináře získáte komplexní přehled úpravě exekučního řádu ve znění novely zákona č. 38/2021 Sb., jejíž účinnost je od 1. 7. 2021. Materii ...
Exekuční řízení po posledních novelách zákonů 2022-02-02 online Absolvováním semináře získáte komplexní přehled úpravě exekučního řádu ve znění novely zákona č. 38/2021 Sb., jejíž účinnost je od 1. 7. 2021. Materii ...
ZÁKONÍK PRÁCE PO NOVELÁCH - pro liniový management, mistry a další vedoucí pracovníky 2022-02-03 Praha Pracovní právo # Co je závislá práce (zákaz tzv. švarcsystému a nelegální práce – hrozba vysoké pokuty) Vazba na občanský zákoník a jak s ...
Změny v elektronickém skartačním řízení a nakládání s digitálními dokumenty po novelizaci 2022-02-08 online Akreditace: MV - AK - PV-529 - 2010; Spisová služba a archivnictví - aktuality a praxe Popis: V rámci semináře Vás seznámíme s podmínkami a pravidly sp ...
Změny v elektronickém skartačním řízení a nakládání s digitálními dokumenty po novelizaci 2022-02-08 Praha Akreditace: MV - AK - PV-529 - 2010; Spisová služba a archivnictví - aktuality a praxe Popis: V rámci semináře Vás seznámíme s podmínkami a pravidly sp ...
Zákon o silničním provozu – řidičské oprávnění, řidičský průkaz (zákon č. 199/2017 Sb. – částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace) - novela 2022-02-17 Olomouc 1. Zákon č. 361 - 2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silni ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi 2022-02-21 Praha Odborný program semináře: * novela katastrálního zákona ohledně věcných břemen, další možnosti výmazu starých věcných břemen, zkvalitňování údajů ...
Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE 2022-02-21 online Odborný program semináře: * novela katastrálního zákona ohledně věcných břemen, další možnosti výmazu starých věcných břemen, zkvalitňování údajů ...
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce včetně zaúčtování a daňových dopadů 2022-02-23 Praha Na semináři se dozvíte vše, co je po třeba pracovním cestám a cestovním náhradám. * • předpisy vztahující se k cestovním náhradám, ...
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce včetně zaúčtování a daňových dopadů 2022-02-23 online Na semináři se dozvíte vše, co je po třeba pracovním cestám a cestovním náhradám. * • předpisy vztahující se k cestovním náhradám, ...
Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva 2022-02-23 Praha Zařazena budou témata: * změny v odkladu exekuce * nová pravidla pro exekuci prodejem movitých věcí * zálohy v exekuci * zá ...
Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva - ON-LINE 2022-02-23 online Zařazena budou témata: * změny v odkladu exekuce * nová pravidla pro exekuci prodejem movitých věcí * zálohy v exekuci * zá ...
Novely zákoníku práce a zákona o nemocenském pojištění v roce 2022 2022-02-24 Praha Česká republika postupně s účinností od 1. ledna 2022 nejpozději do 2. srpna 2022 zavádí řadu změn a novinek, které vyplývají ze směrnic EU o rovnováze mez ...
Novely zákoníku práce a zákona o nemocenském pojištění v roce 2022 2022-02-24 online Česká republika postupně s účinností od 1. ledna 2022 nejpozději do 2. srpna 2022 zavádí řadu změn a novinek, které vyplývají ze směrnic EU o rovnováze mez ...
Přestupkový zákon v aplikační praxi včetně aktuální novelizace 2022-02-24 online Akreditace: MV - AK - PV-242 - 2017; Zákon č. 250 - 2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich Cíl semináře Cílem semináře je seznámit úředníka ...
Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi -aktuality a praxe 2022 2022-02-24 online Akreditace: MPSV - A2021 - 1122-SP - PC - PP; Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi MV - AK - PV-275 - 2018; Zákon o pomoci v hmotné nouzi Cíl semináře ...
Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi -aktuality a praxe 2022 2022-02-24 Praha Akreditace: MPSV - A2021 - 1122-SP - PC - PP; Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi MV - AK - PV-275 - 2018; Zákon o pomoci v hmotné nouzi Cíl semináře ...
ZÁKONÍK PRÁCE po novelách, související zákony 2022-02-24 Praha Pracovní právo # Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku – jak jej používat, kdy jej nelze použít, základní zásady pracovněprávních vztahů Zá ...
Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně první novely směrnice 2005/29 se zaměřením na zákaz dvojí kvality zboží, rozšíření blacklistu a sankce) 2022-03-02 Praha Z odborného programu semináře: * směrnice 2005 - 29 o nekalých obchodních praktikách a zákon o ochraně spotřebitele, jejich aktuální novelizace ...
Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně první novely směrnice 2005/29 se zaměřením na zákaz dvojí kvality zboží, rozšíření blacklistu a sankce) - ON-LINE 2022-03-02 online Z odborného programu semináře: * směrnice 2005 - 29 o nekalých obchodních praktikách a zákon o ochraně spotřebitele, jejich aktuální novelizace ...
Zákon o silničním provozu – řidičské oprávnění, řidičský průkaz (zákon č. 199/2017 Sb. – částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace) – novela 2022-03-03 Brno ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, včetně novely 2022-03-08 Praha Program semináře: * Východiska řízení o přestupcích - základní formy činnosti správních úřadů - zásady činnosti správních org ...
Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, včetně novely - ON-LINE 2022-03-08 online Program semináře: * Východiska řízení o přestupcích - základní formy činnosti správních úřadů - zásady činnosti správních org ...
Archivnictví a spisová služba – Jak správně nakládat s digitálními i listinnými dokumenty podle vyhlášky o spisové službě a novely archivního zákona 2022-03-08 Olomouc Cílem vzdělávacího programu je seznámit, jak správně vést archivnictví a spisovou službu v souladu s platný ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Uplatňování DPH v nejdůležitějších okruzích v příkladech včetně řešení s důrazem na změny v DPH v důsledku novel 2020-2022 2022-03-14 Praha Seminář vás provede 10 nejdůležitějšími oblastmi, na které jsou obvykle cíleny kontroly správců daně v oblasti DPH. Každou z těchto oblastí si probereme ...
Uplatňování DPH v nejdůležitějších okruzích v příkladech včetně řešení s důrazem na změny v DPH v důsledku novel 2020-2022 2022-03-14 online Seminář vás provede 10 nejdůležitějšími oblastmi, na které jsou obvykle cíleny kontroly správců daně v oblasti DPH. Každou z těchto oblastí si probereme ...
Změny v elektronickém skartačním řízení a nakládání s digitálními dokumenty po novelizaci 2022-03-15 online Akreditace: MV - AK - PV-529 - 2010; Spisová služba a archivnictví - aktuality a praxe Popis: V rámci semináře Vás seznámíme s podmínkami a pravidly sp ...
Změny v elektronickém skartačním řízení a nakládání s digitálními dokumenty po novelizaci 2022-03-15 Praha Akreditace: MV - AK - PV-529 - 2010; Spisová služba a archivnictví - aktuality a praxe Popis: V rámci semináře Vás seznámíme s podmínkami a pravidly sp ...
Správa dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a předpisů souvisejících 2022-03-16 Praha Cílem uvedeného kurzu je seznámit vás s aktuální legislativní úpravou správy dokumentů v ČR po posledních n ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Správa dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a předpisů souvisejících 2022-03-16 online Cílem uvedeného kurzu je seznámit vás s aktuální legislativní úpravou správy dokumentů v ČR po posledních n ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
PRAKTICKÉ PŘÍKLADY A CVIČENÍ z pracovního práva - po novele zákoníku práce 2022-03-16 Praha Pracovní právo # Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se proble ...
Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi -aktuality a praxe 2022 2022-03-17 online Akreditace: MPSV - A2021 - 1122-SP - PC - PP; Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi MV - AK - PV-275 - 2018; Zákon o pomoci v hmotné nouzi Cíl semináře ...
Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi -aktuality a praxe 2022 2022-03-17 Praha Akreditace: MPSV - A2021 - 1122-SP - PC - PP; Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi MV - AK - PV-275 - 2018; Zákon o pomoci v hmotné nouzi Cíl semináře ...
Novela zákona o DPH pro rok 2022 na praktických příkladech 2022-03-21 Praha Cílem semináře je provést změnami zákona o DPH pro rok 2022. Výklad bude doplněn judikáty a aktuálními stanovisky finanční správy. * • ...
Novela zákona o DPH pro rok 2022 na praktických příkladech 2022-03-21 online Cílem semináře je provést změnami zákona o DPH pro rok 2022. Výklad bude doplněn judikáty a aktuálními stanovisky finanční správy. * • ...

Nalezeno celkem : 89 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy - Curatio

kurzy rekvalifikace
2021-10-18 


[?]

Kurzy - sniper.cz

kurzy rekvalifikace
2021-09-20 


[?]

Kurzy - sniper.cz

kurzy rekvalifikace
2021-09-20 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2022 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Powered by Shopilo.cz