REKVALIFIKACNI-KURZY.info

INTERNI AUDITY AUDITOR rekvalifikační kurzy, školení a semináře Interni audity auditor

 

INTERNI AUDITY AUDITOR


Nalezeno celkem : 88 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
JAK PROPOJIT BÍLÉ A MODRÉ LÍMEČKY - dobrou interní komunikací 2023-02-07 Praha Personalistika # Určeno pro všechny pracovníky PR oddělení, management, soukromou i státní sféru. Zaměstnance zodpovědné za interní komunikaci, manažery a ...
Interní auditor IATF 16949 [pokročilý] Únor 2023 Plzeň Auditování v automobilovém průmyslu má svá četná specifika. V rámci kurzu budou probrány nejčastější auditorské problémy [ať u ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor IATF 16949 [začátečník] Únor 2023 Plzeň Automobilový průmysl klade ve srovnání s jinými odvětvími mnohem vyšší nároky na své dodavatele. Kurz seznámí absolventy s pož ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor ISO 45001 Únor 2023 Plzeň ISO 45001 je systém pro ty, kteří nechtějí zapomenout na nic důležitého v komplikovaném labyrintu ochrany zdraví a bezpečnosti ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor ISO 9001 Únor 2023 Plzeň ISO 9001 je základní kámen všech systémů řízení kvality. Každá certifikovaná firma má možnost provádět interní audity využitím ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor ISO 22000 [HACCP] Únor 2023 Plzeň Bezpečnost při úpravách potravin je dlouhodobě citlivě vnímané téma. Nežádoucí popularitě se při tom lze snadno vyhnout - stač ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor ISO 14001 Únor 2023 Plzeň Ochrana životního prostředí je spojena především se znalostí a dodržováním zákonných požadavků. Interní auditor tedy musí mít ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor QMS 2023-02-16 Praha 4 =gt; Získáte znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce interního auditora systému managementu jakosti v organizaci. Praktickou formou se seznámí ...
INTERNÍ AUDIT KROK ZA KROKEM 2023-02-22 Praha 2 Pro všechny úrovně Určeno pro Interní auditoři či další pracovníci v organizacích veřejné správy. Cíl semináře Praktické provádění výkonu interního a ...
PŘÍPRAVA A PRŮBĚH INTERNÍHO AUDITU V SOULADU SE STANDARDY PRO IA 2023-02-27 Online Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditoři. Cíl semináře V rámci semináře budou účastníci seznámeni s přístupem k výkonu interního auditu tak, ...
INTERNÍ AUDIT V INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A U OBCHODNÍKŮ S CENNÝMI PAPÍRY 2023-02-28 Praha 2 Pro začátečníky. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v investičních společnostech a u obchodníků s cennými papíry. Cíl semináře Ob ...
Integrovaný systém managementu - modul II - Interní auditor IMS 2023-03-01 Praha 4 Integrovaný systém řízení [Integrated management system – IMS] je jednotný způsob vedení a řízení organizace, který mimo jiné splňuje požadavky pro řízení ...
VYUŽITÍ SIX SIGMA NÁSTROJŮ V INTERNÍM AUDITU 2023-03-01 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory. Cíl semináře Seznámit posluchače s využitím nástrojů z metodologie Six Sigma v rámci interního audit ...
VLIV ŘÍZENÍ KVALITY NA REALIZACI INTERNÍHO AUDITU 2023-03-06 Online všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky ...
ZKUŠENOSTI S METODAMI DATA INTELLIGENCE V INTERNÍM AUDITU 2023-03-07 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Pro auditory, vedoucí pracovníky interního auditu a manažery, zejména výrobních organizací. Cíl semináře Seznámit posl ...
Interní auditor QMS - zdokonalovací 2023-03-08 Praha 4 Obnovíte a rozšíříte si své znalosti a dovednosti potřebné pro výkon funkce interního auditora systému managementu kvality v organizaci. Budete mít možnost ...
IATF 16949 – Interní auditor - ZÁKLADNÍ 2023-03-13 Praha 4 IATF 16949 Certifikace v automobilovém průmyslu - IATF 16949 specifikuje požadavky na systém managementu jakosti výrobců dílů pro automobilový průmysl. Zah ...
JAK BY SE MĚL INTERNÍ AUDITOR ZAPOJOVAT DO ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH RIZIK 2023-03-13 Praha 2 Pro všechny úrovně Určeno pro Praktikující interní auditoři Cíl semináře V rámci semináře vymezí Přednášející úlohu IA při řízení rizik v organizaci. ...
Interní auditor IATF 16949 [začátečník] Březen 2023 Plzeň Automobilový průmysl klade ve srovnání s jinými odvětvími mnohem vyšší nároky na své dodavatele. Kurz seznámí absolventy s pož ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor IATF 16949 [pokročilý] Březen 2023 Plzeň Auditování v automobilovém průmyslu má svá četná specifika. V rámci kurzu budou probrány nejčastější auditorské problémy [ať u ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor ISO 14001 Březen 2023 Plzeň Ochrana životního prostředí je spojena především se znalostí a dodržováním zákonných požadavků. Interní auditor tedy musí mít ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor ISO 9001 Březen 2023 Plzeň ISO 9001 je základní kámen všech systémů řízení kvality. Každá certifikovaná firma má možnost provádět interní audity využitím ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor ISO 22000 [HACCP] Březen 2023 Plzeň Bezpečnost při úpravách potravin je dlouhodobě citlivě vnímané téma. Nežádoucí popularitě se při tom lze snadno vyhnout - stač ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor ISO 45001 Březen 2023 Plzeň ISO 45001 je systém pro ty, kteří nechtějí zapomenout na nic důležitého v komplikovaném labyrintu ochrany zdraví a bezpečnosti ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ROLE INTERNÍHO AUDITU PŘI SPRÁVĚ SPOLEČNOSTI PODLE MEZINÁRODNÍHO RÁMCE PROFESNÍ PRAXE INTERNÍHO AUDITU 2023-03-20 Praha 2 Pro všechny úrovně Určeno pro Seminář je určen jak pro začínající, tak pro zkušené interní auditory a manažery, kteří se chtějí seznámit s best practic ...
Systém managementu bezpečnosti potravin – Interní auditor 2023-03-22 Praha 4 Získáte znalosti potřebné pro zavádění a udržování systému kritických bodů HACCP. Seznámíte se s požadavky normy ČSN EN ISO 22000, FSSC 22000 a rozdíly při ...
ISO 45001:2018 – Interní auditor - ZDOKONALOVACÍ 2023-03-22 Praha 4 Pracovníkům organizací, které mají zaveden a certifikován systém managementu BOZP. Získáte přehled v legislativních požadavcích v oblasti BOZP a znalosti ...
PERSONÁLNÍ AUDIT ZAJIŠTĚNÝ PROSTŘEDNICTVÍM INTERNÍHO AUDITU 2023-03-22 Praha 2 Pro všechny úrovně Určeno pro Interní auditory a další pracovníky, kteří plánují realizaci personálního auditu ve vlastní organizaci a hledají inspir ...
Systém managementu hospodaření s energií [IA EnMS] – Interní auditor [ČSN EN ISO 50001] 2023-03-27 Praha 4 =gt; =gt; =gt; Získáte znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce interního auditora hospodaření s energií. Seznámíte se praktickou formou s průb ...
ISO 45001:2018 – Interní auditor 2023-03-27 Praha 4 Všem pracovníkům, kteří jsou pověřeni vykonávat funkci interního auditora BOZP v organizaci. =gt; Získáte přehled v legislativních požadavcích v oblasti BO ...
SA 8000 - Interní auditor 2023-04-02 Praha 4 Společenská odpovědnost se stává stále častější oblastí zájmu firem, kteréchtějí prezentovat svůj dobrovolný závazek chovat se v rámci svého fungo-vání odp ...
INTERNÍ AUDIT V KOMERČNÍCH POJIŠŤOVNÁCH 2023-04-06 Praha 2 Pro začátečníky. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v komerčních pojišťovnách, kteří se seznamují se základy interního auditu. Cíl ...
EMS - Interní auditor 2023-04-09 Praha 4 =gt; =gt; Získáte znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce interního auditora systému environmentálního managementu v organizaci. Seznámíte se ...
INTERNÍ A EXTERNÍ HR MARKETING - a jak lépe komunikovat hodnoty firmy zaměstnancům a uchazečům 2023-04-11 Praha Personalistika # Zaměstnanci jsou dnes nejvíce nedostatkovým zbožím na trhu práce – na prvním místě při hledání těch správných lidí musí být nápaditá nábor ...
Interní auditor QMS 2023-04-12 Brno =gt; Získáte znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce interního auditora systému managementu jakosti v organizaci. Praktickou formou se seznámí ...
JAK ZVLÁDAT POŽADAVKY STANDARDU 1300 NA INTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY INTERNÍHO AUDITU 2023-04-12 Praha 2 Pro pokročilé interní auditory. Určeno pro Vedoucí interního auditu, senior auditoři. Cíl semináře Cílem semináře je seznámit manažery IA se způsobem ...
Interní auditor IATF 16949 [začátečník] Duben 2023 Plzeň Automobilový průmysl klade ve srovnání s jinými odvětvími mnohem vyšší nároky na své dodavatele. Kurz seznámí absolventy s pož ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor IATF 16949 [pokročilý] Duben 2023 Plzeň Auditování v automobilovém průmyslu má svá četná specifika. V rámci kurzu budou probrány nejčastější auditorské problémy [ať u ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor ISO 22000 [HACCP] Duben 2023 Plzeň Bezpečnost při úpravách potravin je dlouhodobě citlivě vnímané téma. Nežádoucí popularitě se při tom lze snadno vyhnout - stač ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor ISO 9001 Duben 2023 Plzeň ISO 9001 je základní kámen všech systémů řízení kvality. Každá certifikovaná firma má možnost provádět interní audity využitím ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor ISO 14001 Duben 2023 Plzeň Ochrana životního prostředí je spojena především se znalostí a dodržováním zákonných požadavků. Interní auditor tedy musí mít ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Interní auditor ISO 45001 Duben 2023 Plzeň ISO 45001 je systém pro ty, kteří nechtějí zapomenout na nic důležitého v komplikovaném labyrintu ochrany zdraví a bezpečnosti ... [Termín kurzu bude upřesněn]
CONTROLLING A INTERNÍ AUDIT 2023-04-17 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je vhodný pro posluchače, kteří se chtějí seznámit se všemi náležitostmi Controllingu pohledem interního audito ...
CO BY MĚL INTERNÍ AUDITOR ZNÁT O RÁMCI COSO PŘED HODNOCENÍM ŘKS 2023-04-21 Online Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditoři, manažeři odpovědní za ŘKS. Cíl semináře Přednášející v průběhu webináře vysvětlí základní přístup ...

Nalezeno celkem : 88 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


[?]

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


[?]

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2023 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Free eshop: Shopilo.org