krmivo.dodameto.cz

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

OBCHODNI PRAVO rekvalifikační kurzy, školení a semináře obchodni pravo

 

OBCHODNI PRAVO[?]
Nalezeno celkem : 350 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Platební styk - seznámení s právní úpravou včetně novinek a dopadů mezinárodních sankcí 2022-05-25 Praha Seminář vás komplexně seznámí s právní úpravou placení a platebního styku. Těžištěm přednášky budou práva a povinnosti plátců, příjemců plateb a poskytovat ...
Platební styk - seznámení s právní úpravou včetně novinek a dopadů mezinárodních sankcí 2022-05-25 online Seminář vás komplexně seznámí s právní úpravou placení a platebního styku. Těžištěm přednášky budou práva a povinnosti plátců, příjemců plateb a poskytovat ...
Úhrada domácí zdravotní péče a paliativní péče zdravotními pojišťovnami za rok 2021 a v roce 2022 2022-05-25 Praha Cílem semináře je předat informaci o způsobu úhrady domácí zdravotní péče a mobilní specializované paliativní péče zdravotními pojišťovnami v roce 2021 a 2 ...
Úhrada domácí zdravotní péče a paliativní péče zdravotními pojišťovnami za rok 2021 a v roce 2022 2022-05-25 online Cílem semináře je předat informaci o způsobu úhrady domácí zdravotní péče a mobilní specializované paliativní péče zdravotními pojišťovnami v roce 2021 a 2 ...
GDPR – zpracování osobních údajů pro každého – aktuální otázky, praktická doporučení 2022-05-26 Praha Seminář je zaměřen na problémy, které správci a zpracovatelé v praxi nejčastěji řeší: – určení role správce a zpracovatele, zpracovatelské smlouv ...
GDPR – zpracování osobních údajů pro každého – aktuální otázky, praktická doporučení 2022-05-26 online Seminář je zaměřen na problémy, které správci a zpracovatelé v praxi nejčastěji řeší: – určení role správce a zpracovatele, zpracovatelské smlouv ...
INTRASTAT - vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím - a jeho provázanost s uplatňováním DPH 2022-05-26 Praha Zahraniční obchod # Určeno pro pracovníky výrobních a obchodních společností, kteří se zabývají vykazováním údajů pro statistiku vnitrounijního pohybu zbož ...
Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT 2022-05-26 Praha ...
Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT - ON-LINE 2022-05-26 online ...
Písemná a e-mailová komunikace 2022-05-27 Praha Firemní korespondence, tedy i písemná a e-mailová komunikace, je nejen vaší vizitkou, ale vypovídá i o úrovni společnosti, ve které pracujete. S řadou klie ...
Přeměny obchodních společností – právní, účetní a daňový pohled 2022-05-30 Praha V první části vám lektor vysvětlí hlavní principy přeměn obchodních společností, a to především pokud jde o vnitrostátní přeměny kapitálových obchodních sp ...
Přeměny obchodních společností – právní, účetní a daňový pohled 2022-05-30 online V první části vám lektor vysvětlí hlavní principy přeměn obchodních společností, a to především pokud jde o vnitrostátní přeměny kapitálových obchodních sp ...
Odborová problematika/kolektivní vyjednávání – z pohledu pracovněprávních vztahů a vyjednávacích metod 2022-05-30 Praha Na semináři získáte podrobné informace k zákonu o kolektivním vyjednávání a s tím souvisejícími částmi zákoníku práce. Seznámíte se s praktickým řešením a ...
Odborová problematika/kolektivní vyjednávání – z pohledu pracovněprávních vztahů a vyjednávacích metod 2022-05-30 online Na semináři získáte podrobné informace k zákonu o kolektivním vyjednávání a s tím souvisejícími částmi zákoníku práce. Seznámíte se s praktickým řešením a ...
Přeměny obchodních společností – právní pohled 2022-05-30 Praha Seminář vám vysvětlí hlavní principy přeměn obchodních společností, a to především pokud jde o vnitrostátní přeměny kapitálových obchodních společností. Vý ...
Přeměny obchodních společností – právní pohled 2022-05-30 online Seminář vám vysvětlí hlavní principy přeměn obchodních společností, a to především pokud jde o vnitrostátní přeměny kapitálových obchodních společností. Vý ...
Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku 2022-05-30 Praha ...
Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení 2022-05-30 Praha ...
Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku - ON-LINE 2022-05-30 online ...
Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení - ON-LINE seminář 2022-05-30 online ...
Obchodní zástupce 2022-05-30 Praha 5 Certifikovaný profesní rekvalifikační kurz Posluchač získá po ukončení rekvalifikačního kurzu Obchodní zástupce základní obchodní dovednosti. Bude umět vy ...
Přeměny obchodních společností – účetní a daňový pohled 2022-05-31 Praha Po absolvování semináře budete znát daňové a účetní aspekty vnitrostátních přeměn v kontextu aktuálních předpisů. Na semináři budou rozebrány fúze, rozděle ...
Přeměny obchodních společností – účetní a daňový pohled 2022-05-31 online Po absolvování semináře budete znát daňové a účetní aspekty vnitrostátních přeměn v kontextu aktuálních předpisů. Na semináři budou rozebrány fúze, rozděle ...
Platební styk pro pokročilé včetně změn – zákon o platebním styku, mezinárodní sankce, chráněný účet, předpisy EU, judikatura 2022-05-31 Praha Cílem semináře je prohloubit znalosti a seznámit vás se změnami, k nimž v oblasti platebního styku došlo v ČR i v EU. Probrán bude zejména zákon o platební ...
Platební styk pro pokročilé včetně změn – zákon o platebním styku, mezinárodní sankce, chráněný účet, předpisy EU, judikatura 2022-05-31 online Cílem semináře je prohloubit znalosti a seznámit vás se změnami, k nimž v oblasti platebního styku došlo v ČR i v EU. Probrán bude zejména zákon o platební ...
Vizážistka Červen 2022 Havířov, Karviná, Orlová,Frýde Absolvent vzdělávacího programu má zručnosti v oblasti technologických postupů při barvení řas a obočí, úpravy a formovaní obo ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Společné jmění manželů 2022-06-01 Praha ...
Společné jmění manželů - ON-LINE 2022-06-01 online ...
Smlouvy a další instituty občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích v daních a účetnictví 2022-06-01 Praha Lektorka vám vysvětlí, že zdaleka ne vše, co je po právní stránce v pořádku, je v pořádku i daňově a účetně, resp. je tím nejvýhodnějším z tohoto pohledu. ...
Smlouvy a další instituty občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích v daních a účetnictví 2022-06-01 online Lektorka vám vysvětlí, že zdaleka ne vše, co je po právní stránce v pořádku, je v pořádku i daňově a účetně, resp. je tím nejvýhodnějším z tohoto pohledu. ...
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - aktuality a praktické zkušenosti 2022-06-01 Praha Obchodní právo # Seminář bude zaměřen na poznatky a zkušenosti získané v období několika let, které uplynuly od nabytí účinnosti zákona. Pokusíme se přinés ...
Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů 2022-06-01 Praha Cílem kurzu je rozšíření informací o problematice označování potravin a seznámení s přístupem kontrolních orgánů k některým aspektům označování. Na kurzu s ...
Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů 2022-06-01 online Cílem kurzu je rozšíření informací o problematice označování potravin a seznámení s přístupem kontrolních orgánů k některým aspektům označování. Na kurzu s ...
Forenzní účetnictví aneb jak snížit riziko podvodného jednání 2022-06-01 Praha Na semináři se seznámíte s jednotlivými typy hospodářské kriminality. Lektorka nastíní hlavní motivy ke spáchání podvodu a charakteristiku lidí, kteří pách ...
Forenzní účetnictví aneb jak snížit riziko podvodného jednání 2022-06-01 online Na semináři se seznámíte s jednotlivými typy hospodářské kriminality. Lektorka nastíní hlavní motivy ke spáchání podvodu a charakteristiku lidí, kteří pách ...
Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura 2022-06-01 Praha ...
Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura - ON-LINE 2022-06-01 online ...
Odštěpný závod (organizační složka podniku) v ČR a v zahraničí – právní, účetní a daňová problematika 2022-06-02 Praha Zahraniční osoby mohou v ČR podnikat mj. prostřednictvím odštěpného závodu (v původní terminologii organizační složky podniku). Odštěpný závod je tak v čes ...
Odštěpný závod (organizační složka podniku) v ČR a v zahraničí – právní, účetní a daňová problematika 2022-06-02 online Zahraniční osoby mohou v ČR podnikat mj. prostřednictvím odštěpného závodu (v původní terminologii organizační složky podniku). Odštěpný závod je tak v čes ...
OBCHODNÍ KORESPONDENCE z pohledu současné češtiny - 2denní 2022-06-02 Praha Rozvoj osobnosti # Určeno pro všechny, kteří se chtějí zdokonalit v obchodní korespondenci a nechtějí se dopouštět formálních a jazykových chyb . cíl O ...
OBCHODNÍ KORESPONDENCE z pohledu současné češtiny - - úprava dopisů a e-mailů, pravopis, tvarosloví 2022-06-02 Praha Rozvoj osobnosti # Určeno pro všechny, kteří se chtějí zdokonalit v obchodní korespondenci a nechtějí se dopouštět formálních a jazykových chyb . cíl O ...
Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva 2022-06-02 Praha ...
Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva - ON-LINE 2022-06-02 online ...
Obchodní dovednostiBusiness Skills - a common path to success! 2022-06-02 Brno Kurz je určen pro všechny začínající obchodní i neobchodní pracovní pozice, ty, kteří potřebují přesvědčit své okolí, prodat svůj názor, myšlenku, produkt, ...

Nalezeno celkem : 350 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


[?]

Kurzy | IES

kurzy rekvalifikace
2021-12-03 


[?]

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2021-12-02 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2022 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Powered by Shopilo.cz