REKVALIFIKACNI-KURZY.info

OBCHODNI PRAVO rekvalifikační kurzy, školení a semináře obchodni pravo

 

OBCHODNI PRAVO[?]
Nalezeno celkem : 357 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
TRÉNINK VYJEDNÁVÁNÍ pro obchodníky 2022-09-29 Praha Obchodní dovednosti # Určeno pro všechny, kteří již mají s vyjednáváním zkušenosti, ale potřebují se v něm dále zdokonalovat. Cíl Získat znalosti a náv ...
ŘEŠENÍ 40 MODELOVÝCH TRANSAKCÍ V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ - - uplatňování celních předpisů a DPH 2022-09-30 Praha Zahraniční obchod # Pracovní seminář k problematice: Provádění zahraničního obchodu se zbožím a službami (vnitrounijní i mimounijní obchod) se zam ...
OBCHODNÍ, ÚŘEDNÍ A FIREMNÍ KORESPONDENCE 2022-09-30 Praha Office management a kurzy pro asistentky, sekretářky a recepční # Seminář se zabývá formální úpravou korespondence. obsah Norma ČSN 01 6910 pro úpr ...
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v praxi - komplexní výklad - 2denní 2022-10-03 Praha Obchodní právo # Seminář bude zaměřen na komplexní a prakticky orientovaný úvod do problematiky veřejného zadávání. Budou vysvětleny základní pojmy a postu ...
VYJEDNÁVÁNÍ VE SPECIFICKÝCH SITUACÍCH - 2denní 2022-10-03 Praha Obchodní dovednosti # Určeno pro obchodníky (obchodní zástupce, manažery pro klíčové zákazníky, prodejce), vyjednavače, obchodní manažery a všechny, kteř ...
CENOVÉ VYJEDNÁVÁNÍ pro dodavatele 2022-10-03 Praha Obchodní dovednosti # Určeno pro obchodníky (obchodní zástupce, manažery pro klíčové zákazníky, prodejce), vyjednavače, obchodní manažery a všechny, kteř ...
Pracovnělékařské služby – aktuální právní úprava, problémy s jejím uplatňováním 2022-10-03 Praha Cílem semináře je osvojení si této právní úpravy, ujasnění správných postupů a předejití sporům, případně hrozbě pokut. * • účel PLS, j ...
Nový zákon o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení (VTZ ) od 1. 7. 2022 a konečně včetně prováděcích vyhlášek 2022-10-03 online 1. 7. 2022 vstupuje v účinnost nový zákon o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení. Zákon mění pravidla pro provoz VTZ a pro provádění re ...
Obchodní zástupce 2022-10-03 Praha 5 Certifikovaný profesní rekvalifikační kurz Posluchač získá po ukončení rekvalifikačního kurzu Obchodní zástupce základní obchodní dovednosti. Bude umět vy ...
VYJEDNÁVÁNÍ S VELKÝMI A SILNÝMI ZÁKAZNÍKY - aneb David a Goliáš 2022-10-04 Praha Obchodní dovednosti # Vyjednávání se zákazníky řádově většími, než jsme my sami, často vedou k porážce. Když už se podaří k vyjednávání dostat, často končí ...
Zákon o svobodném přístupu k informacím – v nových souvislostech 2022-10-04 Praha Seznámíte se s nedávnými změnami zákona (otázky úhrady nákladů, zneužití zákona, formátu informací a dalšími). Dále s povinnostmi při vyřízení žádosti ...
Zákon o svobodném přístupu k informacím – v nových souvislostech – on-line seminář 2022-10-04 online Seznámíte se s nedávnými změnami zákona (otázky úhrady nákladů, zneužití zákona, formátu informací a dalšími). Dále s povinnostmi při vyřízení žádosti ...
Pracovněprávní vztahy a nediskriminování – rovný přístup z pohledu zaměstnavatele aneb jak odhalit mobbing a bossing 2022-10-04 online Lektor vás na semináři seznámí s možnými způsoby řešení problematiky diskriminace na pracovišti zaměstnavatele. Dozvíte se, jak zvládnout oznámení mobbingu ...
Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách pohledem zakázkového i závazkového práva 2022-10-04 Praha ...
Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi 2022-10-04 Praha ...
Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE 2022-10-04 online ...
TRÉNINK OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ A VYJEDNÁVÁNÍ - pro nákupčí - 4denní 2022-10-05 Praha Logistika - řízení nákupu a zásobování # Seznámit se se základními principy práce nákupčího, poznat zákonitosti obchodního vyjednávání s dodavateli s cílem ...
OBCHODNÍ DOVEDNOSTI pro nákupčí - 2denní 2022-10-05 Praha Logistika - řízení nákupu a zásobování # Seznámit se se základními principy práce nákupčího, poznat zákonitosti obchodního vyjednávání s dodavateli s cílem ...
Pracovní doba, pravidla a forma rovnoměrného/nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, směnné provozy – prakticky 2022-10-05 online Na semináři se zaměříme na praktické postupy při rozvrhování jednotlivých forem pracovní doby, včetně problémů s tím v praxi spojených. Bude široce a hlubo ...
Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR 2022-10-05 Praha Po absolvování semináře budete znát smysl a účel opatření proti praní peněz a financování terorismu a současně i mezinárodních sankcí v činnosti zejména „p ...
Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR 2022-10-05 online Po absolvování semináře budete znát smysl a účel opatření proti praní peněz a financování terorismu a současně i mezinárodních sankcí v činnosti zejména „p ...
Průvodce řádným splněním závazku podle NOZ (a dalšími způsoby jeho zániku) 2022-10-05 Praha ...
Průvodce řádným splněním závazku podle NOZ (a dalšími způsoby jeho zániku) - ON-LINE 2022-10-05 online ...
Dvoudenní setkání nad aktuálními problémy zadávání veřejných zakázek 2022-10-06 Hotel SKLÁŘ, Harrachov 520 ...
Obchodní dovednosti 2022-10-06 Praha 5 Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látk ...
Stavby na cizích pozemcích – jak se vyvarovat chyb a omylů 2022-10-07 Praha Seminář se zabývá aktuálním vnímáním staveb z pohledu občanského zákoníku a výjimkami v právní úpravě. Návrat superficiální zásady do občanského zákoníku ...
Stavby na cizích pozemcích – jak se vyvarovat chyb a omylů 2022-10-07 online Seminář se zabývá aktuálním vnímáním staveb z pohledu občanského zákoníku a výjimkami v právní úpravě. Návrat superficiální zásady do občanského zákoníku ...
Rekvalifikační kurz - Florista # pro Začatečníky 2022-10-10 Praha 3 Lidé, kteří absolvují kurzy floristiky, mají příležitost pracovat v květinářství nebo zahájit podnikání v t ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
INTERNÍ A EXTERNÍ HR MARKETING - a jak lépe komunikovat hodnoty firmy zaměstnancům a uchazečům 2022-10-10 Praha Personalistika # Zaměstnanci jsou dnes nejvíce nedostatkovým zbožím na trhu práce – na prvním místě při hledání těch správných lidí musí být nápaditá nábor ...
Obchody s EU z pohledu DPH polopatě – nejen pro úplné začátečníky 2022-10-10 Praha Problematiku DPH u obchodů s EU vysvětlí lektorka srozumitelně a za pomoci bohatých grafických náčrtů situací. Výklad pochopí jak neznalec, tak i jinak zku ...
Obchody s EU z pohledu DPH polopatě – nejen pro úplné začátečníky 2022-10-10 online Problematiku DPH u obchodů s EU vysvětlí lektorka srozumitelně a za pomoci bohatých grafických náčrtů situací. Výklad pochopí jak neznalec, tak i jinak zku ...
Evidence skutečných majitelů po velké novele - nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení + praktická ukázka práce s evidencí 2022-10-10 Praha ...
Smlouvy a software 2022-10-10 Praha ...
Evidence skutečných majitelů po velké novele - nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení + praktická ukázka práce s evidencí - ON-LINE 2022-10-10 online ...
Smlouvy a software - ON-LINE 2022-10-10 online ...
Ochrana oznamovatelů v ČR (Whistleblowing) 2022-10-11 Praha Cílem vzdělávacího programu je seznámení s připravovanou právní úpravou na ochranu oznamovatelů v České republice vycházející ze směrnice Evropského parlam ...
Ochrana oznamovatelů v ČR (Whistleblowing) – on-line seminář 2022-10-11 online Cílem vzdělávacího programu je seznámení s připravovanou právní úpravou na ochranu oznamovatelů v České republice vycházející ze směrnice Evropského parlam ...
Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku 2022-10-11 Praha ...
GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení 2022-10-11 Praha ...
Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku - ON-LINE 2022-10-11 online ...
GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení - ON-LINE 2022-10-11 online ...
PŮVOD ZBOŽÍ a jeho význam v mezinárodním obchodě 2022-10-11 Praha Zahraniční obchod # Určeno pro celní deklaranty, dovozce a vývozce zboží, pracovníky poradenských firem. cíl Seminář je zaměřen na problematiku prokazov ...
Obchod není žádný boj – naučte se vztahovému prodeji 2022-10-12 Praha Objevte vztahový prodej jako další možnost budování dlouhodobého vztahu s klienty. Natrénujete zvládání technik obchodního jednání od prvního “stud ...
Veřejné zakázky – vyhrazené změny závazku ze smluv a změny smluv po jejich uzavření 2022-10-12 Praha Formalizovanost procesu zadávacích řízení v režimu zákona je velmi striktní, co se týče plnění smlouvy a její případné změny. V průběhu semináře se dozvíte ...

Nalezeno celkem : 357 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


[?]

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


[?]

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2022 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Free eshop: Shopilo.org