REKVALIFIKACNI-KURZY.info

OBCHODNI PRAVO rekvalifikační kurzy, školení a semináře obchodni pravo

 

OBCHODNI PRAVO^
Nalezeno celkem : 360 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
ROZBORY ÚČETNÍ ZÁVĚRKY - - jak se stát srozumitelným partnerem managementu 2023-05-30 Praha Finanční účetnictví # Určeno pro účetní účtující podle prováděcí vyhlášky k účetnictví č. 500/2002 Sb. cíl Nároky na účetní profesi se neustále zvyšují, ...
GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení 2023-05-30 Praha Program semináře: * Obecný úvod do problematiky, * postavení Úřadu pro ochranu osobních údajů a role Evropského sboru pro ochranu osobní ...
Zákon o majetku státu 2023-05-30 Praha Odborný program semináře: * Charakteristika hospodaření s majetkem státu - struktura právní úpravy - organizační složky státu ...
GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení - ON-LINE 2023-05-30 online Program semináře: * Obecný úvod do problematiky, * postavení Úřadu pro ochranu osobních údajů a role Evropského sboru pro ochranu osobní ...
Zákon o majetku státu - ON-LINE 2023-05-30 online Odborný program semináře: * Charakteristika hospodaření s majetkem státu - struktura právní úpravy - organizační složky státu ...
Společné jmění manželů - dvoudenní seminář - ON-LINE 2023-05-31 online Obsahem semináře budou následující dílčí témata: * Vybrané otázky aktiv společného jmění manželů (finanční prostředky opatřené výlučným závazkem j ...
Digitalizace v právu, jak uzavírat smlouvy elektronicky prostřednictvím nových technologií - ON-LINE 2023-05-31 online Program semináře: * Právní jednání na internetu - distanční sjednávání smluv - závaznost právního jednání na internetu ...
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - aktuality a praktické zkušenosti 2023-06-01 Praha Obchodní právo # Seminář bude zaměřen na praktické poznatky z praxe zadávání veřejných zakázek. Probereme aktuální legislativní změny , kterým v této oblas ...
OBCHODNÍ KORESPONDENCE z pohledu současné češtiny - 2denní 2023-06-01 Praha Rozvoj osobnosti # Určeno pro všechny, kteří se chtějí zdokonalit v obchodní korespondenci a nechtějí se dopouštět formálních a jazykových chyb . cíl O ...
OBCHODNÍ KORESPONDENCE z pohledu současné češtiny - - úprava dopisů a e-mailů, pravopis, tvarosloví 2023-06-01 Praha Rozvoj osobnosti # Určeno pro všechny, kteří se chtějí zdokonalit v obchodní korespondenci a nechtějí se dopouštět formálních a jazykových chyb . cíl O ...
INTRASTAT - vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím - a jeho provázanost s uplatňováním DPH 2023-06-01 Praha Zahraniční obchod # Určeno pro pracovníky výrobních a obchodních společností, kteří se zabývají vykazováním údajů pro statistiku vnitrounijního pohybu zbož ...
Obchodní dovednosti 2023-06-01 Praha 5 Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látk ...
OBCHODNÍ KORESPONDENCE z pohledu současné češtiny - interpunkce, větná stavba, výběr slov a slovních spojení 2023-06-02 Praha Rozvoj osobnosti # Seznámit se s častými stylistickými nedostatky. obsah Syntaktické jevy Shoda přísudku s podmětem, zejména psaní i – y v příčes ...
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY V OBCHODNÍCH SMLOUVÁCH 2023-06-02 Praha Obchodní právo # Určeno pro pracovníky, kteří v rámci své profese uzavírají smlouvy v obchodních vztazích. obsah Obecný výklad o uzavírání smluv ...
Doprava v mezinárodním obchodu 2023-06-02 Praha Doprava v mezinárodní (ale i vnitrostátní) směně zboží je složitý komplex nejrůznějších technologií, smluvních partnerů a vztahů, které jsou řízeny jak mez ...
Doprava v mezinárodním obchodu 2023-06-02 online Doprava v mezinárodní (ale i vnitrostátní) směně zboží je složitý komplex nejrůznějších technologií, smluvních partnerů a vztahů, které jsou řízeny jak mez ...
Rekvalifikační kurz - Florista # pro Začatečníky 2023-06-05 Brno Lidé, kteří absolvují kurzy floristiky, mají příležitost pracovat v květinářství nebo zahájit podnikání v t ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE/ZÁSTUPKYNĚ 2023-06-05 Havířov, Karviná, Frýdek Míste Po ukončení kurzu absolvent má veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
VYJEDNÁVÁNÍ VE SPECIFICKÝCH SITUACÍCH - 2denní 2023-06-05 Praha Obchodní dovednosti # Určeno pro obchodníky (obchodní zástupce, manažery pro klíčové zákazníky, prodejce), vyjednavače, obchodní manažery a všechny, kteří ...
CENOVÉ VYJEDNÁVÁNÍ pro dodavatele 2023-06-05 Praha Obchodní dovednosti # Určeno pro obchodníky (obchodní zástupce, manažery pro klíčové zákazníky, prodejce), vyjednavače, obchodní manažery a všechny, kteří ...
Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností a péče řádného hospodáře 2023-06-05 Praha Prakticky orientovaný seminář, který bude vaším průvodcem zákonnými pravidly upravujícími odpovědnost jednatelů a členů představenstev obchodních společnos ...
Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností a péče řádného hospodáře 2023-06-05 online Prakticky orientovaný seminář, který bude vaším průvodcem zákonnými pravidly upravujícími odpovědnost jednatelů a členů představenstev obchodních společnos ...
E-SHOPY, ZÁSILKOVÉ OBCHODY, DIGITÁLNÍ PLATFORMY PO ZÁSADNÍCH ZMĚNÁCH V DPH - ONLINE ŠKOLENÍ 2023-06-05 Živé vysílání - ONLINE seminář Finančním účetním, provozovatelům e-shopů, zásilkových a katalogových obchodů, provozovatelům e-commerce platforem včetně těch co na nich prodávají a i těc ...
Obchodní zástupce 2023-06-05 Praha 5 Certifikovaný profesní rekvalifikační kurz Posluchač získá po ukončení rekvalifikačního kurzu Obchodní zástupce základní obchodní dovednosti. Bude umět v ...
VYJEDNÁVÁNÍ S VELKÝMI A SILNÝMI ZÁKAZNÍKY - aneb David a Goliáš 2023-06-06 Praha Obchodní dovednosti # Vyjednávání se zákazníky řádově většími, než jsme my sami, často vedou k porážce. Když už se podaří k vyjednávání dostat, často končí ...
Zadávání veřejných zakázek pro pokročilé v konkrétních otázkách a odpovědích po novelizaci zákona o zadávání veřejných zakázek 2023-06-06 Praha Z tematických okruhů: * Novelizovaná pravidla komunikace při zadávání veřejných zakázek – pravidla a doporučené postupy komunikace před zahájením z ...
Správa dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a předpisů souvisejících 2023-06-07 Praha Cílem uvedeného kurzu je seznámit vás s aktuální legislativní úpravou správy dokumentů v ČR po posledních novelách zákona o archivnictví a spisové službě a ...
Správa dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a předpisů souvisejících – on-line seminář 2023-06-07 online Cílem uvedeného kurzu je seznámit vás s aktuální legislativní úpravou správy dokumentů v ČR po posledních novelách zákona o archivnictví a spisové službě a ...
Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura včetně informací o novele insolvenčního zákona 2023-06-07 Praha Program: * Podmínky pro povolení oddlužení * Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, postavení sepisovatele návrhu ...
Právní aspekty reklamy s důrazem na poslední významné novely a aktuální judikaturu 2023-06-07 Praha Z odborného programu semináře: * tzv. obvyklé reklamní přehánění a superlativní reklama – kdy jde o přípustná nadsázka v reklamě a kdy se jedná o ...
Kyberkriminalita a vyšetřování v kyberprostoru obchodních korporací 2023-06-07 Praha Osnova semináře: * Úvod do kybernetických trestných činů - Trestné činy, jak je zná trestní řád, jak se dotýkají ICT a jejich statistik ...
Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura včetně informací o novele insolvenčního zákona - ON-LINE 2023-06-07 online Program: * Podmínky pro povolení oddlužení * Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, postavení sepisovatele návrhu ...
Právní aspekty reklamy s důrazem na poslední významné novely a aktuální judikaturu - ON-LINE 2023-06-07 online Z odborného programu semináře: * tzv. obvyklé reklamní přehánění a superlativní reklama – kdy jde o přípustná nadsázka v reklamě a kdy se jedná o ...
Kyberkriminalita a vyšetřování v kyberprostoru obchodních korporací - ON-LINE 2023-06-07 online Osnova semináře: * Úvod do kybernetických trestných činů - Trestné činy, jak je zná trestní řád, jak se dotýkají ICT a jejich statistik ...
Zákon o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení (VTZ) – první zkušenosti z praxe 2023-06-08 Praha Od 1. 7. 2022 je účinný nový zákon o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení. Zákon změnil pravidla pro provoz VTZ a pro provádění revizí, vč ...
Zákon o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení (VTZ) – první zkušenosti z praxe 2023-06-08 online Od 1. 7. 2022 je účinný nový zákon o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení. Zákon změnil pravidla pro provoz VTZ a pro provádění revizí, vč ...
Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi 2023-06-08 Praha Odborný program semináře: * 30 let katastru nemovitostí, minulost, současnost a budoucnost * vztah katastru nemovitostí a základního regi ...
Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE 2023-06-08 online Odborný program semináře: * 30 let katastru nemovitostí, minulost, současnost a budoucnost * vztah katastru nemovitostí a základního regi ...
MODUL 3.3 - Prodejní techniky realitního makléře aneb obchodní dovednosti v realitách 2023-06-08 Brno Obchodní jméno (objednatel)* Adresa (sídlo/bydliště objednatele) PSČ + Obec* Email* Telefon* IČ DIČ Vybraný ...
LinkedIn pro obchodní zástupceLinkedIn for a sales representative 2023-06-08 Brno LinkedIn má celosvětově kolem 380 milionů aktivních uživatelů. Jde o třetí nejpopulárnější síť po Facebooku a YouTube (tzn. první nejpoužívanější mezi prof ...
LinkedIn pro obchodní zástupceLinkedIn for a sales representative 2023-06-08 Praha LinkedIn má celosvětově kolem 380 milionů aktivních uživatelů. Jde o třetí nejpopulárnější síť po Facebooku a YouTube (tzn. první nejpoužívanější mezi prof ...
Obchod není žádný boj – naučte se vztahovému prodeji 2023-06-09 Praha Objevte vztahový prodej jako další možnost budování dlouhodobého vztahu s klienty. Natrénujete zvládání technik obchodního jednání od prvního „st ...
Holdingové struktury – účely užití, principy fungování, základní schémata vč. příkladů a vybraných právních a daňových souvislostí 2023-06-09 Praha Na semináři se seznámíte s problematikou holdingů, obecnými výhodami holdingů, základními principy fungování holdingových struktur a jejich funkcemi i prak ...
Medicínské právo - vybrané otázky - ON-LINE 2023-06-12 online Program: * předpisy v oblasti poskytování zdravotních služeb - základní přehled - vztah občanského zákoníku a zákonů o zdravo ...

Nalezeno celkem : 360 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


^

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


^

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


^

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2023 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info