REKVALIFIKACNI-KURZY.info

OBCHODNI PRAVO rekvalifikační kurzy, školení a semináře obchodni pravo

 

OBCHODNI PRAVO


Nalezeno celkem : 391 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Rekvalifikační kurz - Florista # pro Začatečníky 2024-03-04 Praha 9 Lidé, kteří absolvují kurzy floristiky, mají příležitost pracovat v květinářství nebo zahájit podnikání v t ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Trénink obchodního jednání a vyjednávání pro nákupčí - 4 denní 2024-03-04 Praha 2 ...
Obchodní dovednosti pro nákupčí - 2denní 2024-03-04 Živé vysílání - ONLINE seminář ...
Obchodní dovednosti pro nákupčí - 2denní 2024-03-04 Praha 2 ...
Profesionální online prezentace - Pravidla prezentování ve virtuálním prostoru 2024-03-04 Online Je pro vás prezentování na online meetinzích utrpení? Děsí vás představa mluvit do webové kamery před černou obrazovkou? Nevíte si rady, jak zapojit účastn ...
Obchodní zástupce 2024-03-04 Praha 5 Certifikovaný profesní rekvalifikační kurz Posluchač získá po ukončení rekvalifikačního kurzu Obchodní zástupce základní obchodní dovednosti. Bude umět v ...
Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a kraju 2024-03-05 Praha Cílem je poskytnout odpovědným pracovníkům krajů a obcí orientaci v problematice vydávání tištěných časopisů (zpravodajů), publikování na webových stránkác ...
Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a kraju 2024-03-05 online Cílem je poskytnout odpovědným pracovníkům krajů a obcí orientaci v problematice vydávání tištěných časopisů (zpravodajů), publikování na webových stránkác ...
Zákon o zadávání veřejných zakázek po novele v detailu - vymezování předmětu veřejné zakázky, účast v zadávacím řízení, kvalifikace nově, vylučování dodavatelů z účasti v zadávacím řízení a další … 2024-03-05 Praha Z plánovaných témat tohoto semináře: * Aktuální právní úprava a judikatura k vymezování předmětu veřejné zakázky a stanovování předpokládané hod ...
Nábor, HR marketing a vytváření komunit na sociálních sítích 2024-03-06 Živé vysílání - ONLINE seminář ...
Nábor, HR marketing a vytváření komunit na sociálních sítích 2024-03-06 Praha 2 ...
Nekalá soutěž - aktuální problémy a judikatura 2024-03-06 Praha Z odborného programu semináře (výběrově): * Je (každá) nekalá obchodní praktika současně nekalosoutěžním jednáním? * Problém tzv. značek ...
Nekalá soutěž - aktuální problémy a judikatura - ON-LINE 2024-03-06 online Z odborného programu semináře (výběrově): * Je (každá) nekalá obchodní praktika současně nekalosoutěžním jednáním? * Problém tzv. značek ...
Právo a nemovitosti v realitní praxi - jasně, přehledně a srozumitelně 2024-03-06 Brno - Uzavírané smlouvy a realitní procesy - Důležité zákony a nemovitostní paragrafy Seminář je určen realitním makléřům a manažerům RK a poskytne Vá ...
Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma rovnoměrného/nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, směnné provozy – prakticky 2024-03-07 online Na semináři se zaměříme na praktické postupy při rozvrhování jednotlivých forem pracovní doby, včetně problémů s tím v praxi spojených. Bude široce a hlubo ...
Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma rovnoměrného/nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, směnné provozy – prakticky 2024-03-07 Praha Na semináři se zaměříme na praktické postupy při rozvrhování jednotlivých forem pracovní doby, včetně problémů s tím v praxi spojených. Bude široce a hlubo ...
Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky 2024-03-07 Praha Z obsahu semináře: * Kdo je oprávněn za smluvní stranu uzavírat smlouvy (zákonné a smluvní zastoupení, zejména podnikatele)? Jak správně napsat p ...
Veřejné zakázky: zadáváme informační systémy a software po novele zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s nejnovější judikaturou 2024-03-07 Praha Program semináře: * Veřejná zakázka na informační systémy a software – vymezení základních pojmů. * Zadavatel provozuje informační systém ...
Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky - ON-LINE 2024-03-07 online Z obsahu semináře: * Kdo je oprávněn za smluvní stranu uzavírat smlouvy (zákonné a smluvní zastoupení, zejména podnikatele)? Jak správně napsat p ...
Veřejné zakázky: zadáváme informační systémy a software po novele zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s nejnovější judikaturou - ON-LINE 2024-03-07 online Program semináře: * Veřejná zakázka na informační systémy a software – vymezení základních pojmů. * Zadavatel provozuje informační systém ...
Právo a nemovitosti v realitní praxi - jasně, přehledně a srozumitelně 2024-03-07 Praha - Uzavírané smlouvy a realitní procesy - Důležité zákony a nemovitostní paragrafy Seminář je určen realitním makléřům a manažerům RK a poskytne Vá ...
Obchodní dovednosti 2024-03-07 Praha 5 Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látk ...
Výběr a hodnocení dodavatele ve výrobě a obchodu 2024-03-08 Praha 2 ...
GDPR pro HR a personalisty – praktické zkušenosti 2024-03-08 online Seminář vás naučí, co konkrétně znamená GDPR pro dotčené subjekty v oblasti HR a jaký dopad má do každodenní praxe personalisty. Na základě praktických zku ...
GDPR pro HR a personalisty – praktické zkušenosti 2024-03-08 Praha Seminář vás naučí, co konkrétně znamená GDPR pro dotčené subjekty v oblasti HR a jaký dopad má do každodenní praxe personalisty. Na základě praktických zku ...
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE, ZÁSTUPKYNĚ 2024-03-11 Havířov, Karviná, Frýdek Míste Po ukončení kurzu absolvent má veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Rekvalifikační kurz - Florista # pro Začatečníky 2024-03-11 Ostrava Přívoz Lidé, kteří absolvují kurzy floristiky, mají příležitost pracovat v květinářství nebo zahájit podnikání v t ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Platební styk – seznámení s právní úpravou 2024-03-11 Praha Seminář vás komplexně seznámí s právní úpravou placení a platebního styku. Těžištěm přednášky budou práva a povinnosti plátců, příjemců plateb a poskytovat ...
Platební styk – seznámení s právní úpravou 2024-03-11 online Seminář vás komplexně seznámí s právní úpravou placení a platebního styku. Těžištěm přednášky budou práva a povinnosti plátců, příjemců plateb a poskytovat ...
Veřejné zakázky – novelizace zákona 2023 – praktické zkušenosti s aktuálními změnami a první výkladové odezvy 2024-03-11 Praha Formalizovanost procesu zadávacích řízení v režimu zákona je velmi striktní, co se týče přípravy zadávacích podmínek, procesu výběru dodavatele, uzavření a ...
Veřejné zakázky – novelizace zákona 2023 – praktické zkušenosti s aktuálními změnami a první výkladové odezvy 2024-03-11 online Formalizovanost procesu zadávacích řízení v režimu zákona je velmi striktní, co se týče přípravy zadávacích podmínek, procesu výběru dodavatele, uzavření a ...
Aktuální judikatura NS k náhradě škody a nemajetkové újmy 2024-03-11 Praha Program: * základní podmínky povinnosti k náhradě újmy – tzv. odpovědnostní typy * porušení prevenční povinnosti * předsmluvn ...
Aktuální judikatura NS k náhradě škody a nemajetkové újmy - ON-LINE 2024-03-11 online Program: * základní podmínky povinnosti k náhradě újmy – tzv. odpovědnostní typy * porušení prevenční povinnosti * předsmluvn ...
Rezervy a opravné položky v roce 2024 – účetní a daňový pohled srozumitelně, názorně a s příklady 2024-03-12 Praha Na semináři se seznámíte s rezervami a opravnými položkami, a to jak z pohledu účetnictví, tak aktuální daňové legislativy. Vše jasnou a srozumitelnou form ...
Rezervy a opravné položky v roce 2024 – účetní a daňový pohled srozumitelně, názorně a s příklady 2024-03-12 online Na semináři se seznámíte s rezervami a opravnými položkami, a to jak z pohledu účetnictví, tak aktuální daňové legislativy. Vše jasnou a srozumitelnou form ...
GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení 2024-03-12 Praha Program semináře: * Obecný úvod do problematiky, * postavení Úřadu pro ochranu osobních údajů a role Evropského sboru pro ochranu osob ...
GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení - ON-LINE 2024-03-12 online Program semináře: * Obecný úvod do problematiky, * postavení Úřadu pro ochranu osobních údajů a role Evropského sboru pro ochranu osob ...
Rozbor aktuální judikatury k náhradě škody a smluvním pokutám 2024-03-13 Praha Výběr z probíraných rozhodnutí * NS 25 Cdo 1029 - 2021, 25 Cdo 1221 - 2020, 25 Cdo 2386 - 2020 (odpovědnost za pomocníka) * II. ÚS 2925 - 2 ...
Rozbor aktuální judikatury k náhradě škody a smluvním pokutám - ON-LINE 2024-03-13 online Výběr z probíraných rozhodnutí * NS 25 Cdo 1029 - 2021, 25 Cdo 1221 - 2020, 25 Cdo 2386 - 2020 (odpovědnost za pomocníka) * II. ÚS 2925 - 2 ...
Poskytování dotací – co by měl vědět poskytovatel nebo příjemce 2024-03-14 Praha Na kurzu se seznámíte s právní úpravou, aktuálními změnami a praktickými problémy při poskytování dotací a jejich kontrole. * • pojmy v ...
Poskytování dotací – co by měl vědět poskytovatel nebo příjemce 2024-03-14 online Na kurzu se seznámíte s právní úpravou, aktuálními změnami a praktickými problémy při poskytování dotací a jejich kontrole. * • pojmy v ...
Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku 2024-03-14 Praha Program semináře: * Nájem bytu a domu - předmět nájmu, kogentnost úpravy, práva a povinnosti stran - nájemní smlouva – ná ...
Legal Technology - využití nových technologií v právu 2024-03-14 Praha Program semináře: * Využití technologií v právu - proměny právní profese a její digitalizace - představení jednotlivých t ...
Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku - ON-LINE 2024-03-14 online Program semináře: * Nájem bytu a domu - předmět nájmu, kogentnost úpravy, práva a povinnosti stran - nájemní smlouva – ná ...

Nalezeno celkem : 391 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


^

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


^

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


^

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2024 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info