HandMade by HANNDE.com
Vytvořte si vlastní obchod SHOPILO
Je to opravdu snadné, zdarma na 1. měsíc a/nebo do 10 položek

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

OBCHODNI PRAVO rekvalifikační kurzy, školení a semináře obchodni pravo

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

OBCHODNI PRAVO[?]
Nalezeno celkem : 438 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Společenství vlastníků jednotek – právní, účetní a daňový pohled 2021-12-07 online Cílem první části semináře je seznámení s postavením SVJ, jeho charakterem, okamžikem a způsoby jeho vzniku. Zároveň budou vysvětlena práva a povinnosti vl ...
Společenství vlastníků jednotek – právní, účetní a daňový pohled 2021-12-07 Praha Cílem první části semináře je seznámení s postavením SVJ, jeho charakterem, okamžikem a způsoby jeho vzniku. Zároveň budou vysvětlena práva a povinnosti vl ...
Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách pohledem zakázkového i závazkového práva 2021-12-07 Praha Z programu: * Smlouvy na veřejné zakázky uzavírané v zadávacích řízeních * Smlouvy na veřejné zakázky uzavírané v rámci zadávání mimo zadáv ...
Finance a controlling pro manažery a jednatele firem 2021-12-08 Praha Popis Tento kurz je možné absolvovat jak prezenčně tak též online. Obchodní zručnost, kvalitní technologie nebo umění motivovat ostatní Vás mohou přivé ...
Systém HACCP v potravinářských provozech pro pokročilé 2021-12-08 online Cílem semináře je prohloubit vaše znalosti v požadavcích na zajišťování bezpečnosti potravin, v problematice systému HACCP. Budou probrány jednotlivé ...
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Vyhrazené změny závazku ze smluv a změny smluv po jejich uzavření 2021-12-08 Praha Formalizovanost procesu zadávacích řízení v režimu zákona je velmi striktní, co se týče plnění smlouvy a její případné změny. V průběhu on-line semináře se ...
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Vyhrazené změny závazku ze smluv a změny smluv po jejich uzavření 2021-12-08 online Formalizovanost procesu zadávacích řízení v režimu zákona je velmi striktní, co se týče plnění smlouvy a její případné změny. V průběhu on-line semináře se ...
Smlouva o dílo - ON-LINE 2021-12-08 online Z odborného programu semináře: * odlišení smlouvy o dílo od smlouvy kupní a jiných smluvních typů * plná dispozitivita právní úpravy? ...
Ochrana oznamovatelů v ČR (Whistleblowing) 2021-12-09 online Cílem vzdělávacího programu je seznámení s připravovanou právní úpravou na ochranu oznamovatelů v České rep ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Zpracování osobních údajů (GDPR, zákon o zpracování osobních údajů) – aktuální otázky, praktická doporučení 2021-12-09 Praha Seminář je zaměřen na problémy, které správci a zpracovatelé v praxi nejčastěji řeší: – určení role správce a zpracovatele, zpracovatelské smlouv ...
Oceňování nemovitostí na jednoduchých příkladech včetně aktualit z vývoje realitního trhu 2021-12-09 Praha Po absolvování semináře budete znát základní pojmy, ovládat základní techniky/metody ocenění a umět je aplikovat, rozlišovat mezi jednotlivými druhy nemovi ...
Zpracování osobních údajů (GDPR, zákon o zpracování osobních údajů) – aktuální otázky, praktická doporučení 2021-12-09 online Seminář je zaměřen na problémy, které správci a zpracovatelé v praxi nejčastěji řeší: – určení role správce a zpracovatele, zpracovatelské smlouv ...
Oceňování nemovitostí na jednoduchých příkladech včetně aktualit z vývoje realitního trhu 2021-12-09 online Po absolvování semináře budete znát základní pojmy, ovládat základní techniky/metody ocenění a umět je aplikovat, rozlišovat mezi jednotlivými druhy nemovi ...
Systém HACCP ve stravovacích provozech pro pokročilé 2021-12-09 online Cílem je prohloubit znalosti problematiky systému HACCP ve stravovacích provozech, co se musí a nemusí. Na semináři budou vysvětleny nejčastější ...
Veřejné zakázky: zadáváme stavební práce 2021-12-09 Praha Program semináře: * Veřejná zakázka na stavební práce – vymezení pojmu, sporné případy, typy vhodných zadávacích řízení, specifika; * Pře ...
Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts - ON-LINE seminář 2021-12-09 online Program semináře: * Právní jednání na internetu - závaznost právního jednání na internetu - identifikace jednajících osob ...
Veřejné zakázky: zadáváme stavební práce - ON-LINE 2021-12-09 online Program semináře: * Veřejná zakázka na stavební práce – vymezení pojmu, sporné případy, typy vhodných zadávacích řízení, specifika; * Pře ...
MODUL 3.3 - Prodejní techniky realitního makléře aneb obchodní dovednosti v realitách 2021-12-09 Praha Obchodní jméno (objednatel)* Adresa (sídlo/bydliště objednatele) PSČ + Obec* Email* Telefon* IČ DIČ Vybraný ...
FAKTURACE V PŘESHRANIČNÍM OBCHODU A SLUŽBÁCH 2021-12-09 Olomouc Školení je určeno pro fakturantky, finanční účetní zaměřené na účtování přijatých faktur s původem z EU či třetích zemí, obchodníky se specializací na zahr ...
Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů 2021-12-10 online Cílem kurzu je rozšíření informací o problematice označování potravin a seznámení s přístupem kontrolních orgánů k některým aspektům označování. Na kurzu s ...
Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů 2021-12-13 Praha Cílem je poskytnout odpovědným pracovníkům krajů a obcí orientaci v problematice vydávání tištěných časopis ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů 2021-12-13 online Cílem je poskytnout odpovědným pracovníkům krajů a obcí orientaci v problematice vydávání tištěných časopis ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků nejen v ročním zúčtování 2021 – v případových studiích 2021-12-13 Praha Cílem semináře je přehledně vysvětlit problematiku zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí, zejména do EU, z pohledu sociálního a zdravotní ...
Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků nejen v ročním zúčtování 2021 – v případových studiích 2021-12-13 online Cílem semináře je přehledně vysvětlit problematiku zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí, zejména do EU, z pohledu sociálního a zdravotní ...
Preventivní restrukturalizace, aktuální otázky reorganizace 2021-12-13 Praha Seminář budou tvořit 3 části: * 1. Shrnutí aktuálních poznatků o reorganizaci, judikatura k reorganizaci. * 2. Restrukturalizace, Směrnic ...
Smlouva o úvěru 2021-12-13 Praha Seminář bude zaměřen zejména na: * Limity autonomie vůle při sjednávání smluv o úvěru a o půjčce * Sjednávání smluv o úvěru a o zápůjčce, k ...
Preventivní restrukturalizace, aktuální otázky reorganizace - ON-LINE 2021-12-13 online Seminář budou tvořit 3 části: * 1. Shrnutí aktuálních poznatků o reorganizaci, judikatura k reorganizaci. * 2. Restrukturalizace, Směrnic ...
Smlouva o úvěru - ON-LINE 2021-12-13 online Seminář bude zaměřen zejména na: * Limity autonomie vůle při sjednávání smluv o úvěru a o půjčce * Sjednávání smluv o úvěru a o zápůjčce, k ...
Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení - ON-LINE seminář 2021-12-13 online Seminář se zaměří zejména na * podstatu péče řádného hospodáře pohledem doktríny a judikatury - obecná úprava v občanském zákoníku ...
Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti 2021-12-14 Praha Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: * obecné limity smluvní volnosti v novém civilním právu - dispozitivnost a koge ...
Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi 2021-12-14 Praha Odborný program semináře: * novela katastrálního zákona ohledně věcných břemen, další možnosti výmazu starých věcných břemen, zkvalitňování údajů ...
Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti - ON-LINE 2021-12-14 online Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: * obecné limity smluvní volnosti v novém civilním právu - dispozitivnost a koge ...
Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE 2021-12-14 online Odborný program semináře: * novela katastrálního zákona ohledně věcných břemen, další možnosti výmazu starých věcných břemen, zkvalitňování údajů ...
Obchodní jednání 2021-12-15 Praha Každý účastník obdrží na konci kurzu OSVĚDČENÍ o jeho absolvování. Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva. ...
Aktuality pro výrobce potravin a obalů 2021-12-15 Praha Na semináři se dozvíte informace o platné evropské a české legislativě pro výrobce potravin a výrobce potravinářských obalů a o novinkách, které jsou na úr ...
Aktuality pro výrobce potravin a obalů 2021-12-15 online Na semináři se dozvíte informace o platné evropské a české legislativě pro výrobce potravin a výrobce potravinářských obalů a o novinkách, které jsou na úr ...
Stavby na cizích pozemcích z hlediska občanskoprávní regulace a přechodná ustanovení k pozemkům a stavbám 2021-12-15 Praha Program semináře: * STAVBY NA CIZÍCH POZEMCÍCH (NEOPRÁVNĚNÉ STAVBY) – (§ 1083 - § 1087) - Stavba na vlastním pozemku z cizího materiál ...
Nájem nebytových prostor (praktické rady pronajímatelům i nájemcům) 2021-12-15 Praha Odborný program semináře * vliv přechodných ustanovení na nájemní vztahy z let před účinností NOZ * které prostory lze pronajmout k podniká ...
Stavby na cizích pozemcích z hlediska občanskoprávní regulace a přechodná ustanovení k pozemkům a stavbám - ON-LINE 2021-12-15 online Program semináře: * STAVBY NA CIZÍCH POZEMCÍCH (NEOPRÁVNĚNÉ STAVBY) – (§ 1083 - § 1087) - Stavba na vlastním pozemku z cizího materiál ...
Nájem nebytových prostor (praktické rady pronajímatelům i nájemcům) - ON-LINE 2021-12-15 online Odborný program semináře * vliv přechodných ustanovení na nájemní vztahy z let před účinností NOZ * které prostory lze pronajmout k podniká ...
TŘÍSTRANNÉ A VÍCESTRANNÉ OBCHODY a složitější transakce - při provádění zahraničního obchodu se zbožím - z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů 2021-12-15 Živé vysílání - ONLINE seminář Zahraniční obchod # Pracovní seminář k problematice provádění zahraničního obchodu se zbožím (vnitrounijní i mimounijní obchod) se zaměřením na praktické a ...
TŘÍSTRANNÉ A VÍCESTRANNÉ OBCHODY a složitější transakce - při provádění zahraničního obchodu se zbožím - z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů 2021-12-15 Praha Zahraniční obchod # Pracovní seminář k problematice provádění zahraničního obchodu se zbožím (vnitrounijní i mimounijní obchod) se zaměřením na praktické a ...
Outlook pro obchodníky a manažery Prosinec 2021 Brno - Žabovřesky Neztrácejte čas zdlouhavým zkoumáním Outlooku. Přijďte se v krátkém čase naučit sadu ověřených a vyzkoušených postupů, které V ... [Termín kurzu bude upřesněn]
PowerPoint pro obchodníky a manažery Prosinec 2021 Brno - Žabovřesky Neztrácejte čas zdlouhavým zkoumáním PowerPointu. Přijďte se v krátkém čase naučit sadu ověřených a vyzkoušených postupů, kter ... [Termín kurzu bude upřesněn]

Nalezeno celkem : 438 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy - Curatio

kurzy rekvalifikace
2021-10-18 


[?]

Kurzy - sniper.cz

kurzy rekvalifikace
2021-09-20 


[?]

Kurzy - sniper.cz

kurzy rekvalifikace
2021-09-20 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2021 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Powered by Shopilo.cz