HandMade by HANNDE.com
HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # SOCIALNI PRACE S NIZKOPRIJMOVYMI SENIORY ZAKLADNI VYCHODISKA A MOZNA RESENI

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Rekvalifikační-kurzy.info | Sociální služby, Zdravotnictví [br] | Personalistika (HR manažer, pracovní právo) | Systémy řízení a ISO > Sociální práce s nízkopříjmovými seniory – základní východiska a možná řešení

Sociální práce s nízkopříjmovými seniory – základní východiska a možná řešeníCena kurzu:
    ... bez DPH: 2.890 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 3.497 Kč/Kurz


Akreditace: MPSV - A2021 - 0510-SP - VP; Akreditováno pod názvem: Sociální práce s nízkopříjmovými seniory – základní východiska a možná řešení Cíl semináře Cílem semináře je představit účastníkům kurzu východiska pro aplikaci efektivní sociální práce a dalších návazných služeb či intervencí při strategickém plánování opatření snižujících nepříznivé dopady na uspokojování životních potřeb nízkopříjmových seniorů a příklady aplikace konkrétních metod sociální práce. Absolvent kurzu získá přeh ... © Aliaves Co., a.s.
 
Přihláška na kurz & termín:
Sociální práce s nízkopříjmovými seniory – základní východiska a možná řešení

Téma kurzu: Sociální služby, Zdravotnictví [br], Personalistika (HR manažer, pracovní právo), Systémy řízení a ISO, ,

Přednáší ...


Mgr. Martin Žárský Bývalý ředitel odboru sociální služeb Ministerstva práce a sociálních věcí a následně též zástupce generálního ředitele Generálního ředitelství Úřadu práce České republiky. Podílel se na tvorbě koncepce sociálních služeb, zákona o sociálních službách, koncepce sociální práce, koncepce sociálního začleňování, plánování a financování sociálních služeb V posledních letech se věnuje přímému managementu zařízení sociálních a sociálně zdravotních služeb. Současně jako OSVČ poskytuje odborné poradenství veřejnoprávním i soukromoprávním institucím v oblasti sociálně zdravotní péče. Značnou pozornost věnuje problematice vztahu profesionálních služeb a neformálně pečujících.


Program kurzu, obsah studia ...


Cíl semináře Cílem semináře je představit účastníkům kurzu východiska pro aplikaci efektivní sociální práce a dalších návazných služeb či intervencí při strategickém plánování opatření snižujících nepříznivé dopady na uspokojování životních potřeb nízkopříjmových seniorů a příklady aplikace konkrétních metod sociální práce. Absolvent kurzu získá přehled o struktuře skupiny osob v seniorském věku z hlediska základních demografických ukazatelů, ovšem především se zacílením na strukturu a výši příjmů, způsob a náklady bydlení, strukturu spotřeby, míry zdraví a míry potřebné, respektive poskytované péče a služeb. Účastníkům kurzu bude prezentován model očekávaných potřeb seniorů, jejichž společným znakem je nízký příjem, současně bude prezentován model očekávaných potřeb seniorů, kteří se ocitají v situaci extrémního ohrožení chudobou a sociálním vyloučením. Účastníkům kurz budou představeny typové kazuistiky, na jejichž rámci lze demonstrovat charakter a míru potřeb dotčené cílové skupiny. Dále budou prezentovány možné scénáře dopadů neřešení obtížné situace, a to jak z hlediska individuálních, tak společenských dopadů. Důraz bude kladen na způsoby zjišťování potřeb, depistáže a preventivní působení. Cílem je poznání charakteru, četnosti a dopadů těchto událostí, a to jak na situaci jednotlivců nebo skupin osob a stejně tak na subjekty kompetentní (veřejná správa, poskytovatelé služeb, další pomáhající instituce) v těchto případech zajišťovat podporu, pomoc nebo negativním dopadům předcházet. Návazně na převážně analytický náhled na situaci seniorů, kteří jsou negativně zatížení nízkými příjmy, následuje blok, který se věnuje souhrnu či řetězci opatření, která mají potenciál snižovat rizika vyplývající ze situace dotčené cílové skupiny. Jedná se především o výčet institucí a jejich kompetencí (včetně neformálních struktur) a možnosti jejich koordinace na místní a regionální úrovni. Absolvent kurzu získá základní informace o formách a metodách práce poskytovatelů služeb a dalších pomáhajících institucí kompetentních intervenovat v případech definovaných sociálních/životních událostí. Získá informace o metodách interpretace a modelování vývoje potřeb v čase a prostoru a návazně pak o metodách modelování adekvátních kapacit služeb a dalších pomáhajících institucí a nákladů na jejich zajištění.
Obsah semináře A) Charakteristika osob v seniorském věku s nízkými příjmy – výklad všeobecně dostupných statistických dat

 • Struktura seniorské populace dle věku, pohlaví, příjmu, způsobu bydlení, způsobu a struktury spotřeby, míry zdraví a míry poskytované péče.
B) Lidé v cílové skupině a jejich potřeby – cílová skupina z pohledu předpokládaných potřeb a obecných způsobů jejich uspokojení
 • Rozbor předpokládané struktury a míry potřeb osob v cílové skupině – zdroje a metody uspokojení potřeb v individuálním a systémovém rámci.
 • Charakteristika situace osob v extrémním ohrožení chudobou a sociálním vyloučením, a to z pohledu předseniorského věku .
C) Modelové kazuistiky – zdroje a metody řešení individuálních případů
 • Nástin 3 modelových kazuistik, které jsou determinovány především nedostatkem příjmů – náhled na akutnost a míru potřeb z hlediska hmotného zabezpečení, psychosociálních potřeb a péče.
D) Modelové kazuistiky – zdroje a metody řešení z hlediska koncepčního a strategického na úrovni municipality, ORP, případně regionu
 • Organizace, kompetence a základní ekonomický rámec podpory na místní, případně regionální úrovni.
 • Základní parametry depistáže a prevence nepříznivé sociální situace osob v seniorském věku a předseniorském věku - determinované především nízkými příjmy.
E) Plánování přiměřených kapacit zaměřených na podporu osob 65+ s nízkými příjmy na místní a regionální úrovni
 • Institucionální a datové zdroje; Stanovení indikátorů potřeb a efektivity; Nákladovost a efektivita sociálních a sociálně zdravotních služeb; Zdroje k zajištění sociálních a sociálně zdravotních služeb


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...


* Akreditace:
MPSV - A2021/0510-SP/VP; Akreditováno pod názvem: Sociální práce s nízkopříjmovými seniory – základní východiska a možná řešení
*
* V případě, že se jedná o vzdělávací akci akreditovanou u Ministerstva vnitra ČR dle zákona 312/2002 Sb. nebo rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT a jsou splněny podmínky pro osvobození od DPH, bude jako konečná cena fakturována cena bez DPH. Splnění podmínek pro osvobození určuje pořadatel.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Sociální práce s nízkopříjmovými seniory – základní východiska a možná řešení
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Praha PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 [ najít na mapě ]

Sociální práce s nízkopříjmovými seniory – základní východiska a možná řešení (kurz)


Začátek: 17.02.2022 09:00 (čt)
*
* Forma výuky: Prezenční Délka výuky: 6 hodin : Praha Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH
Celková cena: Kč bez DPH Var. symbol: bude upřesněno Uzávěrka: 10.02.2022

Harmonogam: 9:00 – 15:00 Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě. :
PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 ( najít na mapě ) Akreditace:
MPSV - A2021/0510-SP/VP; Akreditováno pod názvem: Sociální práce s nízkopříjmovými seniory – základní východiska a možná řešení


PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 ( najít na mapě )Změna ceny: 2.990 Kč/Kurz   [3.618 včetně DPH ]


3.618 Kč/Kurz
online - eLearning, ON-LINE - návod k účasti

Sociální práce s nízkopříjmovými seniory – základní východiska a možná řešení (kurz)


Začátek: 17.02.2022 09:00 (čt)
*
* Forma výuky: Online Délka výuky: 6 hodin : ON-LINE Cena za osobu: 2 890 Kč bez DPH
Celková cena: Kč bez DPH Var. symbol: bude upřesněno Uzávěrka: 10.02.2022

Harmonogam: 9:00 – 15:00 :
ON-LINE - návod k účasti Akreditace:
MPSV - A2021/0510-SP/VP; Akreditováno pod názvem: Sociální práce s nízkopříjmovými seniory – základní východiska a možná řešení


ON-LINE - návod k účasti


3.497 Kč/Kurz
Praha PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 [ najít na mapě ]

Sociální práce s nízkopříjmovými seniory – základní východiska a možná řešení (kurz)


Začátek: 31.03.2022 09:00 (čt)
*
* Forma výuky: Prezenční Délka výuky: 6 hodin : Praha Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH
Celková cena: Kč bez DPH Var. symbol: bude upřesněno Uzávěrka: 24.03.2022

Harmonogam: 9:00 – 15:00 Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě. :
PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 ( najít na mapě ) Akreditace:
MPSV - A2021/0510-SP/VP; Akreditováno pod názvem: Sociální práce s nízkopříjmovými seniory – základní východiska a možná řešení


PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 ( najít na mapě )Změna ceny: 2.990 Kč/Kurz   [3.618 včetně DPH ]


3.618 Kč/Kurz
online - eLearning, ON-LINE - návod k účasti

Sociální práce s nízkopříjmovými seniory – základní východiska a možná řešení (kurz)


Začátek: 31.03.2022 09:00 (čt)
*
* Forma výuky: Online Délka výuky: 6 hodin : ON-LINE Cena za osobu: 2 890 Kč bez DPH
Celková cena: Kč bez DPH Var. symbol: bude upřesněno Uzávěrka: 24.03.2022

Harmonogam: 9:00 – 15:00 :
ON-LINE - návod k účasti Akreditace:
MPSV - A2021/0510-SP/VP; Akreditováno pod názvem: Sociální práce s nízkopříjmovými seniory – základní východiska a možná řešení


ON-LINE - návod k účasti


3.497 Kč/Kurz
Praha PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 [ najít na mapě ]

Sociální práce s nízkopříjmovými seniory – základní východiska a možná řešení (kurz)


Začátek: 25.04.2022 09:00 (po)
*
* Forma výuky: Prezenční Délka výuky: 6 hodin : Praha Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH
Celková cena: Kč bez DPH Var. symbol: bude upřesněno Uzávěrka: 18.04.2022

Harmonogam: 9:00 – 15:00 Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě. :
PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 ( najít na mapě ) Akreditace:
MPSV - A2021/0510-SP/VP; Akreditováno pod názvem: Sociální práce s nízkopříjmovými seniory – základní východiska a možná řešení


PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 ( najít na mapě )Změna ceny: 2.990 Kč/Kurz   [3.618 včetně DPH ]


3.618 Kč/Kurz
online - eLearning, ON-LINE - návod k účasti

Sociální práce s nízkopříjmovými seniory – základní východiska a možná řešení (kurz)


Začátek: 25.04.2022 09:00 (po)
*
* Forma výuky: Online Délka výuky: 6 hodin : ON-LINE Cena za osobu: 2 890 Kč bez DPH
Celková cena: Kč bez DPH Var. symbol: bude upřesněno Uzávěrka: 18.04.2022

Harmonogam: 9:00 – 15:00 :
ON-LINE - návod k účasti Akreditace:
MPSV - A2021/0510-SP/VP; Akreditováno pod názvem: Sociální práce s nízkopříjmovými seniory – základní východiska a možná řešení


ON-LINE - návod k účasti


3.497 Kč/Kurz

Další naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Sociální | práce | s nízkopříjmovými | seniory | základní | východiska | možná | řešení
 Pořadatel kurzu: Aliaves Co., a.s.

Aliaves je akciová společnost působící na českém trhu od roku 2009. Hlavní činností společnosti jsou vzdělávací a poradenské služby ve všech oblastech činnosti veřejné správy. Díky úzké spolupráci našich konzultantů s ústředními orgány státu a profesionální znalosti požadavků obcí, měst a krajů jsme schopni zajistit adekvátní nabídku. Posláním společnosti Aliaves je snaha o předávání postupů a vědomostí zaměstnancům veřejné správy a prostřednictvím přednášek, seminářů a odborných školení dlouhodobě zajišťovat informovanost o aktuální domácí legislativě a legislativě Evropské unie. ...dále viz: Aliaves Co., a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu


Dotaz ke kurzu Sociální práce s nízkopříjmovými seniory – základní východiska a možná řešení
text dotazu,
ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě
pro kontrolu zadejte znovu Váš email
Vaše jméno     a příjmení
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo            

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku (antispam)
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-96548


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Sociální práce s nízkopříjmovými seniory – základní východiska a možná řešení


 • 17.02.2022 Praha - Sociální práce s nízkopříjmovými seniory – základní východiska a možná řešení
   ... cena: 2.990 Kurz/Kč bez DPH Aliaves Co., a.s.

 • 17.02.2022 online - Sociální práce s nízkopříjmovými seniory – základní východiska a možná řešení Aliaves Co., a.s.

 • 31.03.2022 Praha - Sociální práce s nízkopříjmovými seniory – základní východiska a možná řešení
   ... cena: 2.990 Kurz/Kč bez DPH Aliaves Co., a.s.

 • 31.03.2022 online - Sociální práce s nízkopříjmovými seniory – základní východiska a možná řešení Aliaves Co., a.s.

 • 25.04.2022 Praha - Sociální práce s nízkopříjmovými seniory – základní východiska a možná řešení
   ... cena: 2.990 Kurz/Kč bez DPH Aliaves Co., a.s.


  ... jiné, ale podobné kurzy/školení
  ... nebo hledat další podobné kurzy Sociální práce s nízkopříjmovými seniory – základní východiska a možná řešení


 •  

  Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

  Kurzy - Curatio

  kurzy rekvalifikace
  2021-10-18 


  [?]

  Kurzy - sniper.cz

  kurzy rekvalifikace
  2021-09-20 


  [?]

  Kurzy - sniper.cz

  kurzy rekvalifikace
  2021-09-20 


  [?]

   

  Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


  Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

   

  Registrace nové školící firmy


  Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
   

  REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


  MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

   


  rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2022 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
  CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
  Powered by Shopilo.cz