HandMade by HANNDE.com
HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # STAVEBNI ZAKON NA USEKU STAVEBNIHO RADU A UZEMNIHO ROZHODOVANI DNES A PODLE NOVE PRAVNI U

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Rekvalifikační-kurzy.info | Vedení, plánování a rozhodování | Stavebnictví, architektura | Další právní normy | Právo a legislativa > Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy

Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy



Cena kurzu:
    ... bez DPH: 2.223 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 2.690 Kč/Kurz


Odborný program semináře: * Principy nového stavebního zákona na úseku stavebního řádu * Informace o novele stavebního zákona vyhlášené zákonem č. 403 - 2020 Sb., a paragrafovém znění nového stavebního zákona na úseku povolování staveb * Obecné informace - závazná stanoviska orgánů územního plánování koordinu ... © Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2022
Rekvalifikační kurz :
Akreditace kurzu Kurz je výborný. Hodnotím na 100%.
on-line , eLearning
 > Daň z příjmů právnických osob - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2022
Rekvalifikační kurz :
1. Zákon č.
online , eLearning
 > Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, novela č. 417/2021 Sb. (účinná od 1. 2. 2022)

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2022
Popis Výklad semináře je veden dle nové právní úpravy reprezentované zejména občanským zákoníkem (zákon č. 89 - 2012 Sb.
Praha , Praha
 > Právní minimum pro finanční manažery

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2022
Akreditace: MV - AK - PV-59 - 2014; Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Cíl semináře Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s dotčenými orgány na úseku územního plánování. Jejich postavením, způsobem jejich vyjadřování v jednotlivých etapách procesu pořizování, obsahu a závaznosti jejich vyjádření a způsobem, jakým
Praha , Praha
 > Dotčené orgány v procesu územního plánování, uplatňování stanovisek, řešení rozporů

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2022
Akreditace: MV - AK - PV-59 - 2014; Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Cíl semináře Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s dotčenými orgány na úseku územního plánování. Jejich postavením, způsobem jejich vyjadřování v jednotlivých etapách procesu pořizování, obsahu a závaznosti jejich vyjádření a způsobem, jakým
online , eLearning
 > Dotčené orgány v procesu územního plánování, uplatňování stanovisek, řešení rozporů

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2022
Program semináře: * Veřejná zakázka na stavební práce – vymezení pojmu, sporné případy, typy vhodných zadávacích řízení, specifika; * Předběžné tržní konzultace s potenciálními dodavateli VZ na stavební práce – jak je vést a dozvědět se potřebné informace? * Související veřejné zakázky s veřejnou zakázkou na stavební práce.
online , eLearning
 > Veřejné zakázky: zadáváme stavební práce - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2022
Akreditace: MV - AK - PV - 147 - 2014; Zákon o střelných zbraních a střelivu Cíl semináře Seminář je zaměřen na seznámení se s právní úpravou držení zbraní, právy a povinnostmi držitelů zbraní se zaměřením na dopady aktuální novely zákona. Zvláštní důraz je kladen na přestupky v oblasti zbraní, které jsou probírány prostřednictvím praktických příkl
Praha , Praha
 > Zákon o střelných zbraních po novele

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2022
Akreditace: MV - AK - PV - 147 - 2014; Zákon o střelných zbraních a střelivu Cíl semináře Seminář je zaměřen na seznámení se s právní úpravou držení zbraní, právy a povinnostmi držitelů zbraní se zaměřením na dopady aktuální novely zákona. Zvláštní důraz je kladen na přestupky v oblasti zbraní, které jsou probírány prostřednictvím praktických příkl
online , eLearning
 > Zákon o střelných zbraních po novele

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2022
Akreditace: MV - AK - PV-380 - 2019 Cíl semináře Na praktických příkladech názorně vysvětlit úpravu dovolené s důrazem na změny účinné od 1. ledna 2021 a navazující výkladové a aplikační problémy.
Praha , Praha
 > Nová právní úprava dovolené pod lupou

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2022
Akreditace: MV - AK - PV-380 - 2019 Cíl semináře Na praktických příkladech názorně vysvětlit úpravu dovolené s důrazem na změny účinné od 1. ledna 2021 a navazující výkladové a aplikační problémy.
online , eLearning
 > Nová právní úprava dovolené pod lupou

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2022
Akreditace: MV - AK - PV-86 - 2015; Správní řád Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky se zvláštnostmi postupů správních orgánů a účastníků a dalších osob před zahájením a v průběhu správního řízení, zejména při doručování písemností, dokazování a shromažďování dalších podkladů pro rozhodnutí. .
Praha , Praha
 > Průběh správního řízení se zaměřením na řešení obstrukcí účastníků

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2022
Akreditace: MV - AK - PV-86 - 2015; Správní řád Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky se zvláštnostmi postupů správních orgánů a účastníků a dalších osob před zahájením a v průběhu správního řízení, zejména při doručování písemností, dokazování a shromažďování dalších podkladů pro rozhodnutí. .
online , eLearning
 > Průběh správního řízení se zaměřením na řešení obstrukcí účastníků

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2022
Rekvalifikační kurz :
Cílem vzdělávacího programu je seznámit, jak správně vést archivnictví a spisovou službu v souladu s platným zákonem č. 499 - 2004 Sb.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Archivnictví a spisová služba – Jak správně nakládat s digitálními i listinnými dokumenty podle vyhlášky o spisové službě a novely archivního zákona

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2022
Rekvalifikační kurz :
Akreditace kurzu Kurz je výborný. Hodnotím na 100%.
on-line , eLearning
 > Daň z příjmů právnických osob - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2022
Odborný program semináře: * Obecné informace - závazná stanoviska orgánů územního plánování koordinující využití území - majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru - účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona * Problematika části třetí stavebního zákona v rozsahu: - zám
online , eLearning
 > Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2022
Na semináři získáte přehled o nejdůležitějších legislativních změnách platných pro rok 2022 včetně změn pro cestovní kanceláře a prominutí DPH u elektřiny a plynu…) * Seminář bude zaměřen na uplatňování DPH v ČR v roce 2022. Od 1.
Praha , Praha
 > Praktické uplatňování zákona o DPH od 1. 1. 2022

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2022
Na semináři získáte přehled o nejdůležitějších legislativních změnách platných pro rok 2022 včetně změn pro cestovní kanceláře a prominutí DPH u elektřiny a plynu…) * Seminář bude zaměřen na uplatňování DPH v ČR v roce 2022. Od 1.
online , eLearning
 > Praktické uplatňování zákona o DPH od 1. 1. 2022

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2022
Akreditace: MPSV - A2021 - 1122-SP - PC - PP; Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi MV - AK - PV-275 - 2018; Zákon o pomoci v hmotné nouzi Cíl semináře Seznámení účastníků s aktuální problematikou zákona o pomoci v hmotné nouzi a diskuze nad praktickými případy. Účastníci si svou účastí prohloubí poznatky z oblasti aplikace zákona
Praha , Praha
 > Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi -aktuality a praxe 2022

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2022
Akreditace: MPSV - A2021 - 1122-SP - PC - PP; Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi MV - AK - PV-275 - 2018; Zákon o pomoci v hmotné nouzi Cíl semináře Seznámení účastníků s aktuální problematikou zákona o pomoci v hmotné nouzi a diskuze nad praktickými případy. Účastníci si svou účastí prohloubí poznatky z oblasti aplikace zákona
online , eLearning
 > Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi -aktuality a praxe 2022

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2022
Kurz fyziky je zaměřen na základní pojmy z fyziky, mechaniku, molekulovou fyziku, elektřinu a magnetismus, optiku, jadernou fyziku, atomovou fyziku. Tyto znalosti ocení u přijímacích zkoušek všichni ti, kteří se budou hlásit na lékařské, přírodovědecké fakulty a technické fakulty v ČR.
Ostrava-Vítkovice , Moravskoslezský kraj
 > Fyzika, přípravný kurz na VŠ

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2022
Daně # Provázaný výklad změn v daňových předpisech a jejich dopad na účetnictví podnikatelských subjektů. pro Určeno pro finanční manažery, hlavní účetní, účetní, daňové poradce a auditory.
Praha , Praha
 > ÚČETNÍ A DAŇOVÉ AKTUALITY A ZMĚNY 2021/2022

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2022
Akreditace: MV - AK - PV-59 - 2014; Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Cíl semináře Dlouho připravovaná rekodifikace veřejného stavebního práva je ve finále. V současné době je návrh zcela nového stavebního zákona schválen v Poslanecké sněmovně Parlamentu.
Praha , Praha
 > Nový stavební zákon - povolování staveb podle nového stavebního zákona


Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy

Téma kurzu: Vedení, plánování a rozhodování, Stavebnictví, architektura, Další právní normy, Právo a legislativa,

Přednáší ...


Ing. Marcela Pavlová - do října 2021 náměstkyně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj, spolupodílela se na legislativní přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu a na novém stavebním zákonu, zkušební komisařka pro zvláštní část zkoušek odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění


Program kurzu, obsah studia ...


Odborný program semináře:

* Principy nového stavebního zákona na úseku stavebního řádu

* Informace o novele stavebního zákona vyhlášené zákonem č. 403/2020 Sb., a paragrafovém znění nového stavebního zákona na úseku povolování staveb

* Obecné informace
- závazná stanoviska orgánů územního plánování koordinující využití území
- majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru
- účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona

* Problematika části třetí stavebního zákona v rozsahu:
- záměry, které nevyžadují územní rozhodnutí ani stavební povolení
- druhy územních rozhodnutí
- územní souhlas
- územní řízení
- společné územní a stavební řízení

* Problematika části čtvrté stavebního zákona v rozsahu:
- stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení
- ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací
- stavební řízení
- veřejnoprávní smlouva
- změna stavby před jejím dokončením
- užívání stavby

*

Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků


Obsah kurzu/školení


Odborný program semináře:

* Principy nového stavebního zákona na úseku stavebního řádu

* Informace o novele stavebního zákona vyhlášené zákonem č. 403/2020 Sb., a paragrafovém znění nového stavebního zákona na úseku povolování staveb

* Obecné informace
- závazná stanoviska orgánů územního plánování koordinující využití území
- majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru
- účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona

* Problematika části třetí stavebního zákona v rozsahu:
- záměry, které nevyžadují územní rozhodnutí ani stavební povolení
- druhy územních rozhodnutí
- územní souhlas
- územní řízení
- společné územní a stavební řízení

* Problematika části čtvrté stavebního zákona v rozsahu:
- stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení
- ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací
- stavební řízení
- veřejnoprávní smlouva
- změna stavby před jejím dokončením
- užívání stavby

*

Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát





Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


online - eLearning, on-line,


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE (seminář)
27.01.2022; 9.00 - cca 14.30 Vložné: 2490 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ]
LastMinute
[PODOBNÝ KURZ] Odborný program semináře:
* Obecné informace - závazná stanoviska orgánů územního plánování koordinující využití území - majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru - účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona
* Problematika části třetí stavebního zákona v rozsahu: - zám

27.01.2022; 9.00 - cca 14.30 Vložné: 2490 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ] - 2490 (cena kurzu včetně DPH) - 2057
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
2.057 Kč/Kurz



Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, Novotného lávka 5, Praha 1


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Stavební zákon na úseku územního rozhodování dnes a povolování stavebních záměrů podle nové právní úpravy (seminář)
24.03.2022; 9.00 - cca 14.30 Vložné: 2790 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ]

[PODOBNÝ KURZ] Odborný program semináře:
* Změny v zákoně č. 416 - 2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (liniový zákon).
* Stavební zákon - Obecné informace -
* závazná stanoviska orgánu územního plánování koordinující využití území -
* majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru

24.03.2022; 9.00 - cca 14.30 Vložné: 2790 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ] - 2790 (cena kurzu včetně DPH) - 2305
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
2.305 Kč/Kurz



Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah


online - eLearning, on-line,


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Stavební zákon na úseku územního rozhodování dnes a povolování stavebních záměrů podle nové právní úpravy ON-LINE (seminář)
24.03.2022; 9.00 - cca 14.30 Vložné: 2490 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ]

[PODOBNÝ KURZ] Odborný program semináře:
* Změny v zákoně č. 416 - 2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (liniový zákon).
* Stavební zákon - Obecné informace -
* závazná stanoviska orgánu územního plánování koordinující využití území -
* majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru

24.03.2022; 9.00 - cca 14.30 Vložné: 2490 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ] - 2490 (cena kurzu včetně DPH) - 2057
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
2.057 Kč/Kurz



Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, Novotného lávka 5, Praha 1


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Územní plánování - současný stavební zákon a jeho aplikace a podrobné informace o novém stavebním zákonu (seminář)
26.04.2022; 9.00 - cca 15.30 - 16.00 Vložné: 2890 Kč (včetně DPH). [ Oběd(y): +130 Kč - os. ]

[PODOBNÝ KURZ] Program:
* I. Problémy současné praxe, zejména - aplikace jednotného standardu ve vazbě na § 20a SZ a novely prováděcích vyhlášek, - zkrácený postup pořizování změny územního plánu po novelách SZ (podrobně), - aktuální metodiky a stanoviska MMR na úseku územního plánování, - vybrané problémy závazn

26.04.2022; 9.00 - cca 15.30 - 16.00 Vložné: 2890 Kč (včetně DPH). [ Oběd(y): +130 Kč/os. ] - 2890 (cena kurzu včetně DPH) - 2388
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
2.388 Kč/Kurz



Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah


online - eLearning, on-line,


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Územní plánování - současný stavební zákon a jeho aplikace a podrobné informace o novém stavebním zákonu - ON-LINE (seminář)
26.04.2022; 9.00 - cca 15.30 - 16.00 Vložné: 2590 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ]

[PODOBNÝ KURZ] Program:
* I. Problémy současné praxe, zejména - aplikace jednotného standardu ve vazbě na § 20a SZ a novely prováděcích vyhlášek, - zkrácený postup pořizování změny územního plánu po novelách SZ (podrobně), - aktuální metodiky a stanoviska MMR na úseku územního plánování, - vybrané problémy závazn

26.04.2022; 9.00 - cca 15.30 - 16.00 Vložné: 2590 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ] - 2590 (cena kurzu včetně DPH) - 2140
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -

Změna ceny: 2.140 Kč/Kurz   [2.589 včetně DPH ]


2.140 Kč/Kurz



Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, Novotného lávka 5, Praha 1


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy (seminář)
03.05.2022; 9.00 - cca 14.30 Vložné: 2790 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ]

[PODOBNÝ KURZ] Odborný program semináře:
* Obecné informace - závazná stanoviska orgánů územního plánování koordinující využití území - majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru - účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona
* Problematika části třetí stavebního zákona v rozsahu: - zám

03.05.2022; 9.00 - cca 14.30 Vložné: 2790 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ] - 2790 (cena kurzu včetně DPH) - 2305
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
2.305 Kč/Kurz



Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah


online - eLearning, on-line,


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE (seminář)
03.05.2022; 9.00 - cca 14.30 Vložné: 2490 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ]

[PODOBNÝ KURZ] Odborný program semináře:
* Obecné informace - závazná stanoviska orgánů územního plánování koordinující využití území - majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru - účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona
* Problematika části třetí stavebního zákona v rozsahu: - zám

03.05.2022; 9.00 - cca 14.30 Vložné: 2490 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ] - 2490 (cena kurzu včetně DPH) - 2057
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
2.057 Kč/Kurz



Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah


online - eLearning, on-line,


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2022 a připravované úpravy ve vazbě na nový stavební zákon - ON-LINE (seminář)
05.05.2022; 9.00 - cca 16.00 Vložné: 2590 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ]

[PODOBNÝ KURZ] Odborný program semináře:
* Aktuální postupy podle zákona č. 100 - 2001 Sb.: - základní pojmy - příslušné úřady - předmět posuzování - oznámení záměru - zjišťovací řízení - závěr zjišťovacího řízení - dokumentace EIA - veřejné projednání - posudek EI

05.05.2022; 9.00 - cca 16.00 Vložné: 2590 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ] - 2590 (cena kurzu včetně DPH) - 2140
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
2.140 Kč/Kurz



Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, Novotného lávka 5, Praha 1


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Nový stavební zákon - podrobné informace (seminář)
17.05.2022; 9.00 - cca 15.30 Vložné: 2890 Kč (včetně DPH). [ Oběd(y): +130 Kč - os. ]

[PODOBNÝ KURZ] Program: Nový stavební zákon, tj. zákon č. 283 - 2021 Sb., je platný, ale až na několik málo paragrafů není zatím účinný. Období mezi platností a účinností je nejvhodnější dobou pro seznámení se s jeho obsahem. Na semináři bude probráno jeho paragrafové znění s důrazem na paragrafy, které budou v době konání semináře účinné, bude p

17.05.2022; 9.00 - cca 15.30 Vložné: 2890 Kč (včetně DPH). [ Oběd(y): +130 Kč/os. ] - 2890 (cena kurzu včetně DPH) - 2388
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
2.388 Kč/Kurz



Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah


online - eLearning, on-line,


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Nový stavební zákon - podrobné informace - ON-LINE (seminář)
17.05.2022; 9.00 - cca 15.30 Vložné: 2590 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ]

[PODOBNÝ KURZ] Program: Nový stavební zákon, tj. zákon č. 283 - 2021 Sb., je platný, ale až na několik málo paragrafů není zatím účinný. Období mezi platností a účinností je nejvhodnější dobou pro seznámení se s jeho obsahem. Na semináři bude probráno jeho paragrafové znění s důrazem na paragrafy, které budou v době konání semináře účinné, bude p

17.05.2022; 9.00 - cca 15.30 Vložné: 2590 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ] - 2590 (cena kurzu včetně DPH) - 2140
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
2.140 Kč/Kurz



Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, Novotného lávka 5, Praha 1


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Stavební zákon na úseku stavebního řádu dnes a podle nové právní úpravy (seminář)
02.06.2022; 9.00 - cca 14.30 Vložné: 2790 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ]

[PODOBNÝ KURZ] Odborný program semináře:
* Změny v zákoně č. 416 - 2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (liniový zákon)
* Problematika části čtvrté stavebního zákona v rozsahu: - majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru - stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani oh

02.06.2022; 9.00 - cca 14.30 Vložné: 2790 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ] - 2790 (cena kurzu včetně DPH) - 2305
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
2.305 Kč/Kurz



Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah


online - eLearning, on-line,


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Stavební zákon na úseku stavebního řádu dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE (seminář)
02.06.2022; 9.00 - cca 14.30 Vložné: 2490 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ]

[PODOBNÝ KURZ] Odborný program semináře:
* Změny v zákoně č. 416 - 2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (liniový zákon)
* Problematika části čtvrté stavebního zákona v rozsahu: - majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru - stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani oh

02.06.2022; 9.00 - cca 14.30 Vložné: 2490 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ] - 2490 (cena kurzu včetně DPH) - 2057
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
2.057 Kč/Kurz



Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah


online - eLearning, on-line,


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na nový stavební zákon - ON-LINE (seminář)
07.06.2022; 9.00 - cca 16.00 Vložné: 2790 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ]

[PODOBNÝ KURZ] Odborný program semináře:
* Charakteristika správních postupů podle stavebního zákona s důrazem na postupy podmíněné závaznými stanovisky a na společné a zjednodušené postupy a jejich výsledky
* Vztah stavebního zákona a liniového zákona í
* Postupy podle stavebního zákona jako tzv. navazující řízení
* Rozhodování

07.06.2022; 9.00 - cca 16.00 Vložné: 2790 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ] - 2790 (cena kurzu včetně DPH) - 2305
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
2.305 Kč/Kurz



Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, Novotného lávka 5, Praha 1


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy (seminář)
23.06.2022; 9.00 - cca 14.30 Vložné: 2790 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ]

[PODOBNÝ KURZ] Odborný program semináře:
* Obecné informace - závazná stanoviska orgánů územního plánování koordinující využití území - majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru - účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona
* Problematika části třetí stavebního zákona v rozsahu: - zám

23.06.2022; 9.00 - cca 14.30 Vložné: 2790 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ] - 2790 (cena kurzu včetně DPH) - 2305
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
2.305 Kč/Kurz



Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah


online - eLearning, on-line,


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE (seminář)
23.06.2022; 9.00 - cca 14.30 Vložné: 2490 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ]

[PODOBNÝ KURZ] Odborný program semináře:
* Obecné informace - závazná stanoviska orgánů územního plánování koordinující využití území - majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru - účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona
* Problematika části třetí stavebního zákona v rozsahu: - zám

23.06.2022; 9.00 - cca 14.30 Vložné: 2490 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ] - 2490 (cena kurzu včetně DPH) - 2057
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
2.057 Kč/Kurz



Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah



Další naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Stavební | zákon | úseku | stavebního | řádu | územního | rozhodování | dnes | podle | nové | právní | úpravy
 



Pořadatel kurzu: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová

Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace.

Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři. ...dále viz: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-96296


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy - Curatio

kurzy rekvalifikace
2021-10-18 


[?]

Kurzy - sniper.cz

kurzy rekvalifikace
2021-09-20 


[?]

Kurzy - sniper.cz

kurzy rekvalifikace
2021-09-20 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2022 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Powered by Shopilo.cz