HandMade by HANNDE.com
Vytvořte si vlastní obchod SHOPILO
Je to opravdu snadné, zdarma na 1. měsíc a/nebo do 10 položek

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # AUDITOR V POTRAVINARSTVI

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

Auditor v potravinářstvíCena kurzu:
    ... bez DPH: 2.290 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 2.771 Kč/Kurz


Cílem je vyškolit interní auditory pro provádění auditů v oblasti bezpečnosti potravin, i pracovníky, kteří budou do realizace auditů teprve zapojeni. Po absolvování semináře budete připraveni provádět interní audity, audity u vašich dodavatelů. Získáte informace, jak efektivně ověřovat kvalitu a bezpečnost potravin a celkově zvládnout jednotlivé fáze auditu. Součástí semináře jsou požadavky na provádění auditů obecně, požadavky na auditory (dle ISO 19011) a jejich znalosti. Je řešen procesní přístup se zaměřením se na problematiku (specifika) potravinářských provozů, schopnost celkově zvládnout celý audit, resp. jednotlivé jeho fáze. * • normy pro auditování, platná legislativa, terminologie, • proč auditovat (význam, cíle a charakteristika auditu), • požadavky a zásady auditování (nezávislý auditor, psychologie auditu a další), • příprava na audit, postup při auditu, dokumentace auditu, • zkušenosti z auditů (nejčastější nedostatky), • lidský faktor (komunikace). Odpovědi na dotazy. ... © 1. VOX a.s.
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Auditor v potravinářství ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Auditor v potravinářství s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2022
Bez nároků na předběžné znalosti. Určeno pro Určeno pro certifikované interní auditory, interní auditory připravující se na certifikaci nebo pro jiné osoby se zájmem o problematiku profesního etického kodexu interního auditu.
Online , eLearning
 > Etický kodex interního auditora

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2022
Bezpečnost při úpravách potravin je dlouhodobě citlivě vnímané téma. Nežádoucí popularitě se při tom lze snadno vyhnout - stačí jen cíleně hledat problémy a odhalené problémy řešit.
Plzeň , Plzeňský kraj
 > Interní auditor ISO 22000 [HACCP]

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2022
ISO 9001 je základní kámen všech systémů řízení kvality. Každá certifikovaná firma má možnost provádět interní audity využitím externích poradců nebo vlastními pracovníky [interní audit jim zabere několik hodin jedenkrát ročně].
Plzeň , Plzeňský kraj
 > Interní auditor ISO 9001

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2022
Auditování v automobilovém průmyslu má svá četná specifika. V rámci kurzu budou probrány nejčastější auditorské problémy [ať už jde o některý z typů interních auditů nebo o audit dodavatele] a účastníci si formou nácviků ozkouší auditování v komplikovaných případech.
Plzeň , Plzeňský kraj
 > Interní auditor IATF 16949 [pokročilý]

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2022
ISO 45001 je systém pro ty, kteří nechtějí zapomenout na nic důležitého v komplikovaném labyrintu ochrany zdraví a bezpečnosti práce a vyhnout se tak zbytečné pokutě. Není nutné absolvovat drahé zkoušky odborně způsobilé osoby pro zajišťování BOZP abyste měli přehled o zákonných povinnostech a zjistili svoje povinnosti v této oblasti.
Plzeň , Plzeňský kraj
 > Interní auditor ISO 45001

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2022
Automobilový průmysl klade ve srovnání s jinými odvětvími mnohem vyšší nároky na své dodavatele. Kurz seznámí absolventy s požadavky automobilového průmyslu a související normy a naučí je účinně auditovat firmu a procesy v ní.
Plzeň , Plzeňský kraj
 > Interní auditor IATF 16949 [začátečník]

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2022
Ochrana životního prostředí je spojena především se znalostí a dodržováním zákonných požadavků. Interní auditor tedy musí mít přehled o těchto předpisech.
Plzeň , Plzeňský kraj
 > Interní auditor ISO 14001

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2022
Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a během dvou dní s námi získejte teoretické a praktické znalosti. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích ISO 9001 a jak je auditovat.
Pardubice , Pardubický kraj
 > Interní auditor ISO 9001

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2022
Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a během tří dní získejte s námi teoretické a praktické znalosti. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích norem a jak projít úskalím interního auditu, jak se na něj připravit a jak napsat zprávu z auditu.
Pardubice , Pardubický kraj
 > Interní auditor ISO 9001 a ISO 14001

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2022
Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích norem a jak projít úskalím interního auditu, jak se na něj připravit a jak napsat zprávu z auditu. Pro každého přihlášeného máme balíček vzorových ISO dokumentů v hodnotě 3 200 Kč zdarma a slevu 25 % na další vzory.
Pardubice , Pardubický kraj
 > Interní auditor ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2022
Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditoři z podnikatelské sféry i organizací veřejné správy.
Online , eLearning
 > Jak pracují podnikové informační systémy a co z nich může vytěžit interní auditor

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2022
Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace.
Praha 2 , Praha
 > Způsobilost výdajů v ESIF, aneb co by auditorovi/ kontrolorovi nemělo uniknout

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2022
Pro všechny úrovně. Určeno pro Vedoucí pracovníky organizací, kteří jsou zodpovědní za nastavení procesů v organizaci, interní auditory a jiné pracovníky, kteří metodicky pomáhají a usměrňují nastavení procesu kontraktace a uveřejňování smluv do registru smluv.
Online , eLearning
 > Registr smluv očima auditora

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2022
Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, manažery odpovědné za ŘKS.
Online , eLearning
 > Co by měl interní auditor znát o rámci COSO před hodnocením ŘKS

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2022
Ochrana životního prostředí je spojena především se znalostí a dodržováním zákonných požadavků. Interní auditor tedy musí mít přehled o těchto předpisech.
Plzeň , Plzeňský kraj
 > Interní auditor ISO 14001

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2022
ISO 9001 je základní kámen všech systémů řízení kvality. Každá certifikovaná firma má možnost provádět interní audity využitím externích poradců nebo vlastními pracovníky [interní audit jim zabere několik hodin jedenkrát ročně].
Plzeň , Plzeňský kraj
 > Interní auditor ISO 9001

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2022
Automobilový průmysl klade ve srovnání s jinými odvětvími mnohem vyšší nároky na své dodavatele. Kurz seznámí absolventy s požadavky automobilového průmyslu a související normy a naučí je účinně auditovat firmu a procesy v ní.
Plzeň , Plzeňský kraj
 > Interní auditor IATF 16949 [začátečník]

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2022
Bezpečnost při úpravách potravin je dlouhodobě citlivě vnímané téma. Nežádoucí popularitě se při tom lze snadno vyhnout - stačí jen cíleně hledat problémy a odhalené problémy řešit.
Plzeň , Plzeňský kraj
 > Interní auditor ISO 22000 [HACCP]

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2022
Auditování v automobilovém průmyslu má svá četná specifika. V rámci kurzu budou probrány nejčastější auditorské problémy [ať už jde o některý z typů interních auditů nebo o audit dodavatele] a účastníci si formou nácviků ozkouší auditování v komplikovaných případech.
Plzeň , Plzeňský kraj
 > Interní auditor IATF 16949 [pokročilý]

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2022
ISO 45001 je systém pro ty, kteří nechtějí zapomenout na nic důležitého v komplikovaném labyrintu ochrany zdraví a bezpečnosti práce a vyhnout se tak zbytečné pokutě. Není nutné absolvovat drahé zkoušky odborně způsobilé osoby pro zajišťování BOZP abyste měli přehled o zákonných povinnostech a zjistili svoje povinnosti v této oblasti.
Plzeň , Plzeňský kraj
 > Interní auditor ISO 45001

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2022
Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné zprávy, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace.
Online , eLearning
 > Správa do kumentů ve spisové službě z pohledu interního auditora

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2022
Interní auditory a další zájemce z řad zaměstnanců veřejné správy, tj. pro zástupce samosprávy i státní správy, včetně jimi zřízených organizací, či organizačních složek.
Praha 2 , Praha
 > NÁSTROJE A METODY ŘÍZENÍ PRO INTERNÍ AUDITORY


Auditor v potravinářství

Téma kurzu: Občanské právo, Obchodní právo, Pracovní právo, Audit, Další právní normy

Určeno pro ...

Seminář je určen pro interní auditory i pracovníky, kteří budou do realizace auditů teprve zapojeni. Seminář je rovněž vhodný pro pracovníky oddělení kvality a nákupu v potravinářství. Seminář je vhodný pro pracovníky potravinářských firem i stravovacích provozů. Po absolvování semináře nelze provádět certifikační audity. Obsahem semináře není konkrétní výklad požadavků standardů bezpečnosti potravin.

Přednáší ...


Ing. Lucie Janotová, Ph.D.
lektorka a poradkyně


Program kurzu, obsah studia ...normy pro auditování, platná legislativa, terminologie,

proč auditovat (význam, cíle a charakteristika auditu),

požadavky a zásady auditování (nezávislý auditor, psychologie auditu a další),

příprava na audit, postup při auditu, dokumentace auditu,

zkušenosti z auditů (nejčastější nedostatky),

lidský faktor (komunikace).
Odpovědi na dotazy.


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.


Obsah kurzu/školenínormy pro auditování, platná legislativa, terminologie,

proč auditovat (význam, cíle a charakteristika auditu),

požadavky a zásady auditování (nezávislý auditor, psychologie auditu a další),

příprava na audit, postup při auditu, dokumentace auditu,

zkušenosti z auditů (nejčastější nedostatky),

lidský faktor (komunikace).
Odpovědi na dotazy.


Cíl školení / poznámka ke kurzu

Cílem je vyškolit interní auditory pro provádění auditů v oblasti bezpečnosti potravin, i pracovníky, kteří budou do realizace auditů teprve zapojeni. Po absolvování semináře budete připraveni provádět interní audity, audity u vašich dodavatelů. Získáte informace, jak efektivně ověřovat kvalitu a bezpečnost potravin a celkově zvládnout jednotlivé fáze auditu. Součástí semináře jsou požadavky na provádění auditů obecně, požadavky na auditory (dle ISO 190
11.) a jejich znalosti. Je řešen procesní přístup se zaměřením se na problematiku (specifika) potravinářských provozů, schopnost celkově zvládnout celý audit, resp. jednotlivé jeho fáze.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Auditor v potravinářství
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Auditor v potravinářství (seminář)
23. 5. 2022; 9:00–16:00

[PODOBNÝ KURZ] Cílem je vyškolit interní auditory pro provádění auditů v oblasti bezpečnosti potravin, i pracovníky, kteří budou do realizace auditů teprve zapojeni. Po absolvování semináře budete připraveni provádět interní audity, audity u vašich dodavatelů. Získáte informace, jak efektivně ověřovat kvalitu a bezpečnost potravin a celkově zvládnout jednotlivé fáze auditu. Součástí semináře jsou požadavky na provádění auditů obecně, požadavky na auditory (dle ISO 190
11.) a jejich znalosti. Je řešen procesní přístup se zaměřením se na problematiku (specifika) potravinářských provozů, schopnost celkově zvládnout celý audit, resp. jednotlivé jeho fáze.
*


normy pro auditování, platná legislativa, terminologie,
proč auditovat (význam, cíle a charakteristika auditu),
požadavky a zásady auditování (nezávislý auditor, psychologie auditu a další),
příprava na audit, postup při auditu, dokumentace auditu,
zkušenosti z auditů (nejčastější nedostatky),
lidský faktor (komunikace).

Odpovědi na dotazy.23. 5. 2022; 9:00–16:00 - - - - - kód: 2203790 - 2 290 Kč + DPH Základní cena, kód: 220379A - 4 351 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 220379B - 6 183 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 220379C - 7 786 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.290 CZK /KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


online - eLearning, ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Auditor v potravinářství (seminář)
23. 5. 2022; 9:00–16:00

[PODOBNÝ KURZ] Cílem je vyškolit interní auditory pro provádění auditů v oblasti bezpečnosti potravin, i pracovníky, kteří budou do realizace auditů teprve zapojeni. Po absolvování semináře budete připraveni provádět interní audity, audity u vašich dodavatelů. Získáte informace, jak efektivně ověřovat kvalitu a bezpečnost potravin a celkově zvládnout jednotlivé fáze auditu. Součástí semináře jsou požadavky na provádění auditů obecně, požadavky na auditory (dle ISO 190
11.) a jejich znalosti. Je řešen procesní přístup se zaměřením se na problematiku (specifika) potravinářských provozů, schopnost celkově zvládnout celý audit, resp. jednotlivé jeho fáze.
*


normy pro auditování, platná legislativa, terminologie,
proč auditovat (význam, cíle a charakteristika auditu),
požadavky a zásady auditování (nezávislý auditor, psychologie auditu a další),
příprava na audit, postup při auditu, dokumentace auditu,
zkušenosti z auditů (nejčastější nedostatky),
lidský faktor (komunikace).

Odpovědi na dotazy.23. 5. 2022; 9:00–16:00 - - - - - kód: 22A3790 - 2 290 Kč + DPH Základní cena, kód: 22A379A - 4 351 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 22A379B - 6 183 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 22A379C - 7 786 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.290 CZK /KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Auditor | potravinářství
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-95960


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Auditor v potravinářství

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Auditor v potravinářství


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy - Curatio

kurzy rekvalifikace
2021-10-18 


[?]

Kurzy - sniper.cz

kurzy rekvalifikace
2021-09-20 


[?]

Kurzy - sniper.cz

kurzy rekvalifikace
2021-09-20 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2022 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Powered by Shopilo.cz