HandMade by HANNDE.com
HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # NAHRADA SKODY V PODNIKANI

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

Náhrada škody v podnikáníCena kurzu:
    ... bez DPH: 2.471 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 2.990 Kč/Kurz


Seminář se postupně zaměří na následující okruhy: * relevantní obecné otázky - pojetí škody - újmy - škody na věci - předvídatelnost škody - objektivní vs. subjektivní odpovědnost - příčinná souvislost (včetně alternativní kauzality) - rozsah a způsob náhrady - meze dovolenosti (pře ... © Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Náhrada škody v podnikání ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Náhrada škody v podnikání s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2022
Cíle kurzu: Online kurz Základy podnikání je ideální přípravou pro začínající podnikatele. Jak bude probíhat?
on-line , eLearning
 > Základy podnikání - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2022
Cíle kurzu: Online kurz Základy podnikání je ideální přípravou pro začínající podnikatele. Jak bude probíhat?
on-line , eLearning
 > Základy podnikání - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2022
Certifikovaný rekvalifikační kurz Po absolvování kurzu je absolvent připraven pro zahájení podnikání. Orientuje se v administrativních a ekonomických podmínkách podnikání.
Praha 5 , Praha
 > Základy podnikání

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2022
Cíle kurzu: Online kurz Základy podnikání je ideální přípravou pro začínající podnikatele. Jak bude probíhat?
on-line , eLearning
 > Základy podnikání - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2022
Váháte, máte-li začít s podnikáním? Nejste si jisti, co všechno podnikání jako osoba samostatně výdělečně činná obnáší?
Praha , Praha
 > Začátky podnikání pro OSVČ

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2022
Odborný program semináře * co je to újma, co škoda a co nemajetková újma? * jaké předpoklady musejí být splněny, aby byl někdo povinen nahradit jinému škodu nebo nemajetkovou újmu?
Praha , Praha
 > Průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2022
Odborný program semináře * co je to újma, co škoda a co nemajetková újma? * jaké předpoklady musejí být splněny, aby byl někdo povinen nahradit jinému škodu nebo nemajetkovou újmu?
online , eLearning
 > Průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2022
Cíle kurzu: Online kurz Základy podnikání je ideální přípravou pro začínající podnikatele. Jak bude probíhat?
on-line , eLearning
 > Základy podnikání - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2022
Cíle kurzu: Online kurz Základy podnikání je ideální přípravou pro začínající podnikatele. Jak bude probíhat?
on-line , eLearning
 > Základy podnikání - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2022
Personalistika # Určeno pro pracovníky PR oddělení, management, soukromou i státní sféru. Pro zaměstnance zodpovědné za interní komunikaci, manažery a majitele menších či větších podniků.
Praha , Praha
 > INTERNÍ KOMUNIKACE a jak sdělovat krizové informace, - aby to napáchalo co nejméně škody

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2022
Cíle kurzu: Online kurz Základy podnikání je ideální přípravou pro začínající podnikatele. Jak bude probíhat?
on-line , eLearning
 > Základy podnikání - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2022
Cíl kurzu Získat administrativní a propagačních dovedností v oboru fotografie. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro všechny fotografy, kteří chtějí ovládnout administrativní stránku fotografického businessu, pro fotografy, kteří chtějí začít nebo již začali své služby prodávat.
online , eLearning
 > Kurz podnikání v oboru fotografie

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2022
Cíle kurzu: Online kurz Základy podnikání je ideální přípravou pro začínající podnikatele. Jak bude probíhat?
on-line , eLearning
 > Základy podnikání - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2022
Cíle kurzu: Online kurz Základy podnikání je ideální přípravou pro začínající podnikatele. Jak bude probíhat?
on-line , eLearning
 > Základy podnikání - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2022
Cíle kurzu: Online kurz Základy podnikání je ideální přípravou pro začínající podnikatele. Jak bude probíhat?
on-line , eLearning
 > Základy podnikání - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2022
Rekvalifikační kurz :
Akreditace kurzu Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Číslo akreditace: MSMT-17296/2020-1/178 .
Praha 2 , Praha
 > Základy podnikání - rekvalifikační kurz dálkově

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2022
Cíle kurzu: Online kurz Základy podnikání je ideální přípravou pro začínající podnikatele. Jak bude probíhat?
on-line , eLearning
 > Základy podnikání - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2022
Certifikovaný rekvalifikační kurz Po absolvování kurzu je absolvent připraven pro zahájení podnikání. Orientuje se v administrativních a ekonomických podmínkách podnikání.
Praha 5 , Praha
 > Základy podnikání

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2022
Rekvalifikační kurz :
Rekvalifikační kurz je určen všem, kteří si chtějí založit živnost, začít podnikat a neví, jak na to. V rámci výuky budete připraveni na začátky vlastní podnikatelské činnosti včetně vytvoření vlastního business plánu.
Ostrava-Vítkovice , Moravskoslezský kraj
 > Základy podnikání

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2022
Rekvalifikační kurz :
Rekvalifikační kurz je určen všem, kteří si chtějí založit živnost, začít podnikat a neví, jak na to. V rámci výuky budete připraveni na začátky vlastní podnikatelské činnosti včetně vytvoření vlastního business plánu.
Ostrava-Vítkovice , Moravskoslezský kraj
 > Základy podnikání

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2022
Program semináře: * Nájem bytu a domu - předmět nájmu, kogentnost úpravy, práva a povinnosti stran - nájemní smlouva – náležitosti, forma - nájemné - * výše - * prodlení, výše úroků z prodlení - * zvyšování - * jistot
Praha , Praha
 > Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2022
Program semináře: Nájem bytu a domu * předmět nájmu, kogentnost úpravy, práva a povinnosti stran * nájemní smlouva – náležitosti, forma * nájemné, úhrada za služby - výše - prodlení, výše úroků z prodlení - zvyšování - jistota * úprav
online , eLearning
 > Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v občanském zákoníku - ON-LINE

[?]


Náhrada škody v podnikání

Téma kurzu: Obchodní právo, Řízení podniku a strategické plánování, Další právní normy, Obchodní, prodejní dovednosti (Marketing), Právo a legislativa

Přednáší ...


JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M. - odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 na návrh Jednoty českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.


Program kurzu, obsah studia ...


Seminář se postupně zaměří na následující okruhy:

* relevantní obecné otázky
- pojetí škody / újmy / škody na věci / předvídatelnost škody
- objektivní vs. subjektivní odpovědnost
- příčinná souvislost (včetně alternativní kauzality)
- rozsah a způsob náhrady
- meze dovolenosti (předem) vyloučit / limitovat právo na náhradu újmy
- spoluzpůsobení škody poškozeným
- promlčení práva na náhradu

* kontraktní vs. deliktní odpovědnost (vs. úmyslné jednání proti dobrým mravům)
- vymezení, předpoklady, důsledky
- rozdílný režim náhrady při zásahu do absolutního vs. jiného práva poškozeného / prostá ekonomická újma a její náhrada
- náhrada škody způsobené porušením smluvní povinnosti třetí osobě, která není stranou smlouvy
- náhrada škody způsobené jednatelem, zaměstnancem či jinou osobou, kterou smluvní strana použila k plnění svého závazku (subdodavatelem) / při své činnosti

* podrobně ke škodě způsobené
- nepoctivostí při jednání o smlouvě (culpa in contrahendo)
- vadou výrobku (product liability)
- provozní činností / provozem zvláště nebezpečným
- informací či radou (včetně škody způsobené při výkonu advokacie)
- na věci vnesené / odložené

* další relevantní otázky


Obsah kurzu/školení


Seminář se postupně zaměří na následující okruhy:

* relevantní obecné otázky
- pojetí škody / újmy / škody na věci / předvídatelnost škody
- objektivní vs. subjektivní odpovědnost
- příčinná souvislost (včetně alternativní kauzality)
- rozsah a způsob náhrady
- meze dovolenosti (předem) vyloučit / limitovat právo na náhradu újmy
- spoluzpůsobení škody poškozeným
- promlčení práva na náhradu

* kontraktní vs. deliktní odpovědnost (vs. úmyslné jednání proti dobrým mravům)
- vymezení, předpoklady, důsledky
- rozdílný režim náhrady při zásahu do absolutního vs. jiného práva poškozeného / prostá ekonomická újma a její náhrada
- náhrada škody způsobené porušením smluvní povinnosti třetí osobě, která není stranou smlouvy
- náhrada škody způsobené jednatelem, zaměstnancem či jinou osobou, kterou smluvní strana použila k plnění svého závazku (subdodavatelem) / při své činnosti

* podrobně ke škodě způsobené
- nepoctivostí při jednání o smlouvě (culpa in contrahendo)
- vadou výrobku (product liability)
- provozní činností / provozem zvláště nebezpečným
- informací či radou (včetně škody způsobené při výkonu advokacie)
- na věci vnesené / odložené

* další relevantní otázky


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát

Náhrada škody v podnikání
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Praha budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, Novotného lávka 5, Praha 1


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Náhrada škody v podnikání (seminář)
27.06.2022; 9.00 - cca 16.30 Vložné: 2990 Kč (včetně DPH). [ Oběd(y): +130 Kč - os. ]

[PODOBNÝ KURZ] Seminář se postupně zaměří na následující okruhy:
* relevantní obecné otázky - pojetí škody - újmy - škody na věci - předvídatelnost škody - objektivní vs. subjektivní odpovědnost - příčinná souvislost (včetně alternativní kauzality) - rozsah a způsob náhrady - meze dovolenosti (pře

27.06.2022; 9.00 - cca 16.30 Vložné: 2990 Kč (včetně DPH). [ Oběd(y): +130 Kč/os. ] - 2990 (cena kurzu včetně DPH) - 2471
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
2.471 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


online - eLearning, on-line,


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Náhrada škody v podnikání - ON-LINE (seminář)
27.06.2022; 9.00 - cca 16.30 Vložné: 2690 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ]

[PODOBNÝ KURZ] Seminář se postupně zaměří na následující okruhy:
* relevantní obecné otázky - pojetí škody - újmy - škody na věci - předvídatelnost škody - objektivní vs. subjektivní odpovědnost - příčinná souvislost (včetně alternativní kauzality) - rozsah a způsob náhrady - meze dovolenosti (pře

27.06.2022; 9.00 - cca 16.30 Vložné: 2690 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ] - 2690 (cena kurzu včetně DPH) - 2223
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
2.223 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Náhrada | škody | podnikání
 Pořadatel kurzu: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová

Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace.

Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři. ...dále viz: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-95788


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Náhrada škody v podnikání

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Náhrada škody v podnikání
[?]


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy - Curatio

kurzy rekvalifikace
2021-10-18 


[?]

Kurzy - sniper.cz

kurzy rekvalifikace
2021-09-20 


[?]

Kurzy - sniper.cz

kurzy rekvalifikace
2021-09-20 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2022 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Powered by Shopilo.cz