HandMade by HANNDE.com
Vytvořte si vlastní obchod SHOPILO
Je to opravdu snadné, zdarma na 1. měsíc a/nebo do 10 položek

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # NOVELA ZAKONA O MISTNICH POPLATCICH UCINNA OD 1 LEDNA 2021 NOVE POPLATKY ZA KOMUNALNI ODP

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Rekvalifikační-kurzy.info | Cla, INCOTERMS, INTRASTAT, mezinárodní a zahraničn | Cla, INCOTERMS, INTRASTAT, mezinárodní a zahraniční obchod | DPH, Daně | Další právní normy | Požární ochrana a ekologie > Novela zákona o místních poplatcích účinná od 1. ledna 2021 (nové poplatky za komunální odpad a další změny zákona o místních poplatcích) - ON-LINE

Novela zákona o místních poplatcích účinná od 1. ledna 2021 (nové poplatky za komunální odpad a další změny zákona o místních poplatcích) - ON-LINECena kurzu:
    ... bez DPH: 1.727 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 2.090 Kč/Kurz


Program: * Nové místní poplatky za komunální odpad - vymezení pojmů z nového zákona o odpadech ve vztahu k novým místním poplatkům - poplatek za systém nakládání s komunálním odpadem – vymezení konstrukčních prvků poplatku - poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci – vymezení konstrukčních prvků ... © Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Novela zákona o místních poplatcích účinná od 1. ledna 2021 (nové poplatky za komunální odpad a další změny zákona o místních poplatcích) - ON-LINE ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2021
Každý z nás se může v životě potkat s člověkem s autismem, ale jen málo z nás dokáže takové osobě porozumět. Přijďte se o poruchách autistického spektra dozvědět více, ať víte, jak reagovat!
Ostrava-Vítkovice , Moravskoslezský kraj
 > Poruchy autistického spektra do praxe - ONLINE

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2021
Na školení získáte komplexní přehled o aktuálně platných legislativních požadavcích a představíme Vám, jakým způsobem tyto požadavky naplnit. Školení je určeno pracovníkům zodpovědným za odpadové hospodářství ve firmě — podnikovým ekologům.
Praha 4 , Praha
 > Odpadové hospodářství a obaly

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2021
Získáte návod na to, jak se neztrácet v myšlenkách, ale naplno prožívat, co se děje právě teď. Díky tomu pak budete lépe schopni zvládat náročné situace a cítit se lépe.
online , eLearning
 > Stres ne, děkuji – aneb jak zklidnit mysl a emoce v náročných situacích (online seminář)

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2021
Získáte konkrétní praktický postup pro nastavení podnikového systému odměňování, který umožní vytvoření interních tarifů základních mezd i variabilní složky odměňování. Seznámíte se s hlavní součástí tohoto postupu – speciální metodikou pro měření velikosti pracovních funkcí a jejich zařazení do jednotlivých tarifních pásem (Job Grading).
online , eLearning
 > Odměňování – jak nastavit spravedlivý, účinný a motivující systém odměňování s ohledem na optimalizaci mzdových nákladů  (online seminář)

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2021
Seminář se věnuje nejvýznamnějším oblastem smluvního práva, které byly „zasaženy“ právní úpravou obsaženou v (novém) občanském zákoníku. Seminář se zaměřuje na „novinky“ v oblasti uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku.
online , eLearning
 > Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách - ON-LINE seminář

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2021
Nejenom jarní období, ale také následující léto je vhodným ročním obdobím, kdy svému tělu můžeme pomoci k očistě a kdy lze nejlépe detoxikovat svůj organismus. Naše snažení nám v těchto obdobích ulehčuje velká nabídka čerstvého ovoce a zeleniny, vhodné počasí pro fyzickou aktivitu a v neposlední řadě pro pozitivní myšlení.
Ostrava-Vítkovice , Moravskoslezský kraj
 > Ozdravení jídelníčku a detoxikace - ONLINE

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2021
Rekvalifikační kurz :
Správní řád, jeho struktura, správní řízení a jiné postupy správních orgánů. Základní zásady činnosti správních orgánů.
Živé vysílání - ONLINE seminář , eLearning
 > Správní řád v praxi včetně novel č. 183/2017 Sb., č. 225/2017 Sb., č. 176/2018 Sb. a č. 403/2020 Sb. – příklady s judikaturou užitečnou nejen pro orgány životního prostředí

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2021
Lektor kurzu: JUDr. Hana DVOŘÁKOVÁ, MBA Působí na Ministerstvu životního prostředí jako ředitelka na odboru výkonu státní správy na úsecích odpadového hospodářství, nakládání s obaly a integrované prevence.
Olomouc , Olomoucký kraj
 > VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH – VČETNĚ PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2021
Na on-line semináři se seznámíte s aktuálními změnami a problematickými ustanoveními daňových a účetních zákonů. * DAŇ Z PŘÍJMŮ: Možnost zpětného uplatnění daňové ztráty (Zákon č.
online , eLearning
 > Účetní a daňové aktuality očima daňové poradkyně (on-line seminář)

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2021
Cíl kurzu Ušetřit čas a zautomatizovat procesy účetních a daňových poradců, kteří aplikaci MS Excel používají denně. Zaměření kurzu Kurz je určen všem, kteří Excel používají na již mírně pokročilé úrovni, uvítají ho aktivnější uživatelé MS Excel, kteří očekávají mnohem sofistikovaněji úsporu času a námahy, převá.
Ostrava , Moravskoslezský kraj
 > MS Excel pro účetní a daňové poradce II

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2021
Tento třetí den třídenního semináře (první den 9. dubna se věnuje změnám v obchodních korporacích obecně, druhý den 23.
online , eLearning
 > Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2021
Finanční účetnictví # Oceňování položek vyjádřených v cizí měně – ocenění dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb.
Živé vysílání - ONLINE seminář , eLearning
 > ÚČETNÍ OPERACE VYJÁDŘENÉ V CIZÍCH MĚNÁCH - z pohledu účetního, daňového, z pohledu DPH, - vč. problematiky zahraničních pracovních cest

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2021
Lektor kurzu: Mgr. Magdaléna VYŠKOVSKÁ Daňový poradce specializující se na problematiku zdaňování zahraničních zaměstnanců a vysílání pracovníků, na sociální zabezpečení v rámci Evropské unie a související pracovněprávní otázky včetně cestovních náhrad.
Živé vysílání - ONLINE seminář , eLearning
 > ZÁSADNÍ NOVELA SMĚRNICE O VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ OD 30.7.2021

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2021
Uvědomíte si vlastní myšlenkové modely, které vás brzdí nebo které vám naopak ve vašem rozvoji pomáhají. Osvojíte si postupy, jak předejít stresu a syndromu vyhoření, zkusíte si, jak dosáhnout pocitu uvolnění a nadhledu.
online , eLearning
 > Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší hlavě (online seminář)

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2021
Cíl kurzu Cílem kurzu je naučit se rychle a zároveň precizně vyvolat a upravit portrétní fotografii v programu Adobe Photoshop. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro začínající fotografy, kteří fotí portréty a fotí do formátu RAW, dále pro začátečníky v programu Adobe Photoshop nebo samouky.
online , eLearning
 > Postprodukce portrétní fotografie – individuální online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2021
Odborný program: * Charakter, účel a obecné pojetí novely zákoníku práce * Zásadní změny v zákoníku práce v oblastech: - Dovolená (výpočet podle hodin, poměrná část, převedení a krácení dovolené, dovolená v dohodě o pracovní činnosti) - Pracovní doba (rozvrh pracovní doby, zvláštní režimy pracovní doby, konto pra
online , eLearning
 > Novela zákoníku práce 2020 z pohledu zaměstnavatele - praktické problémy, srovnání - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2021
Rekvalifikační kurz :
Seminář je určen pro pracovníky na obcích, na krajských úřadech, na Úřadu práce, v sociálních službách, v neziskových organizacích apod. , kteří potřebují získat informace o nepojistných dávkových systémech, především o systému pomoci v hmotné nouzi.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Úvod do problematiky zákona o pomoci v hmotné nouzi - novely zákona č. 111/2006 Sb.

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2021
Dozvíte se o nejčastějších důvodech, proč jednání či výkonnost zaměstnanců neodpovídají představám a to často v situacích, kdy jejich práci nelze bezprostředně sledovat a kontrolovat. * • základní příčiny pracovních problémů a nedostatků, • deset otázek, na které se při řešení problémů zaměřit, • jak lze nedostatkům předcházet, • ilustr
online , eLearning
 > Preventivní management – jak předcházet problémům u zaměstnanců, které nemůžeme mít stále na očích (online seminář)

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2021
Cíl kurzu Ušetřit čas a zautomatizovat procesy účetních a daňových poradců, kteří aplikaci MS Excel používají denně. Zaměření kurzu Kurz je určen všem, kteří Excel používají na již mírně pokročilé úrovni, uvítají ho aktivnější uživatelé MS Excel, kteří očekávají mnohem sofistikovaněji úsporu času a námahy, převá.
Brno , Jihomoravský kraj
 > MS Excel pro účetní a daňové poradce II

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2021
Metodická a odborná pomoc jak odborné veřejnosti [především pedagogům MŠ a škol], tak i rodičům, případně dalším zúčastněným. Vzhledem k tomu, že je diagnóza „Vývojová dysfázie“ [specifická porucha řeči v oblasti porozumění a užívání řeči] stále málo známá a přitom může výrazným způsobem negativně ovlivnit nejen vzdělávání jedince, ale celý jeho ži
Ostrava-Vítkovice , Moravskoslezský kraj
 > Vývojová dysfázie - ONLINE

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2021
Poznáte, jaký je rozdíl v přístupu k životu i práci, pokud se naučíte říkat správně "ano" namísto negativního postoje "ne". Budete umět se zastat sami sebe a sebejistě se projevovat.
online , eLearning
 > Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat  ano  (online seminář)

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2021
Získáte přehled o tom, jak se chovají lidé, kteří hledají nové uplatnění. Díky těmto poznatkům se naučíte přesněji definovat, koho hledat do týmu, jaké pokládat otázky a jak zjišťovat potenciál uchazeče tak, abyste našli, koho hledáte.
online , eLearning
 > Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků (online seminář)


Novela zákona o místních poplatcích účinná od 1. ledna 2021 (nové poplatky za komunální odpad a další změny zákona o místních poplatcích) - ON-LINE

Téma kurzu: Cla, INCOTERMS, INTRASTAT, mezinárodní a zahraničn, Cla, INCOTERMS, INTRASTAT, mezinárodní a zahraniční obchod, DPH, Daně, Další právní normy, Požární ochrana a ekologie

Přednáší ...


JUDr. Zdeňka Jirásková - vedoucí oddělení místních poplatků Ministerstva financí, dlouholetá lektorka a zkušební komisařka IMS Ministerstva vnitra


Program kurzu, obsah studia ...


Program:

* Nové místní poplatky za komunální odpad
- vymezení pojmů z nového zákona o odpadech ve vztahu k novým místním poplatkům
- poplatek za systém nakládání s komunálním odpadem – vymezení konstrukčních prvků poplatku
- poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci – vymezení konstrukčních prvků poplatku
- základní rozdíly mezi oběma poplatky
- rozbor přechodných ustanovení z hlediska přechodu obcí na nový způsob zpoplatnění komunálních odpadů

* Zavedení a správa poplatků za komunální odpad především s upozorněním na změny zákona o místních poplatcích a daňového řádu účinné od 1. 1. 2021

*

Další právní úpravy zákona o místních poplatcích účinné od 1. 1. 2021 – místní poplatek z pobytu.

* Otázky a odpovědi


Obsah kurzu/školení


Program:

* Nové místní poplatky za komunální odpad
- vymezení pojmů z nového zákona o odpadech ve vztahu k novým místním poplatkům
- poplatek za systém nakládání s komunálním odpadem – vymezení konstrukčních prvků poplatku
- poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci – vymezení konstrukčních prvků poplatku
- základní rozdíly mezi oběma poplatky
- rozbor přechodných ustanovení z hlediska přechodu obcí na nový způsob zpoplatnění komunálních odpadů

* Zavedení a správa poplatků za komunální odpad především s upozorněním na změny zákona o místních poplatcích a daňového řádu účinné od 1. 1. 2021

*

Další právní úpravy zákona o místních poplatcích účinné od 1. 1. 2021 – místní poplatek z pobytu.

* Otázky a odpovědi


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát

Novela zákona o místních poplatcích účinná od 1. ledna 2021 (nové poplatky za komunální odpad a další změny zákona o místních poplatcích) - ON-LINE
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


online - eLearning, on-line,


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost - ON-LINE (seminář)
23.04.2021; 9.00 - cca 16.30 Vložné: 2290 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ]
LastMinute
[PODOBNÝ KURZ] Tento třetí den třídenního semináře (první den 9. dubna se věnuje změnám v obchodních korporacích obecně, druhý den 23. dubna pokračuje změnami v úpravě společnosti s ručením omezeným) se zaměří zejména na změny a novinky, které novela přináší v následujících oblastech: Akciová společnost
* stanovy, včetně účinnosti jejich

23.04.2021; 9.00 - cca 16.30 Vložné: 2290 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ] - 2290 (cena kurzu včetně DPH) - 1892
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
1.892 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, Novotného lávka 5, Praha 1


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Novela zákona o místních poplatcích účinná od 1. ledna 2021 (nové poplatky za komunální odpad a další změny zákona o místních poplatcích) (seminář)
10.06.2021; 9.00 - cca 14.00 Vložné: 2290 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ]

[PODOBNÝ KURZ] Program:
* Nové místní poplatky za komunální odpad - vymezení pojmů z nového zákona o odpadech ve vztahu k novým místním poplatkům - poplatek za systém nakládání s komunálním odpadem – vymezení konstrukčních prvků poplatku - poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci – vymezení konstrukčních prvků

10.06.2021; 9.00 - cca 14.00 Vložné: 2290 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ] - 2290 (cena kurzu včetně DPH) - 1892
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
1.892 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


online - eLearning, on-line,


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Novela zákona o místních poplatcích účinná od 1. ledna 2021 (nové poplatky za komunální odpad a další změny zákona o místních poplatcích) - ON-LINE (seminář)
10.06.2021; 9.00 - cca 14.00 Vložné: 2090 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ]

[PODOBNÝ KURZ] Program:
* Nové místní poplatky za komunální odpad - vymezení pojmů z nového zákona o odpadech ve vztahu k novým místním poplatkům - poplatek za systém nakládání s komunálním odpadem – vymezení konstrukčních prvků poplatku - poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci – vymezení konstrukčních prvků

10.06.2021; 9.00 - cca 14.00 Vložné: 2090 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ] - 2090 (cena kurzu včetně DPH) - 1727
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
1.727 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Novela | zákona | místních | poplatcích | účinná | ledna | 2021 | (nové | poplatky | komunální | odpad | další | změny | zákona | místních | poplatcích) | ON-LINE
 Pořadatel kurzu: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová

Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace.

Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři. ...dále viz: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-92811


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Novela zákona o místních poplatcích účinná od 1. ledna 2021 (nové poplatky za komunální odpad a další změny zákona o místních poplatcích) - ON-LINE

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Novela zákona o místních poplatcích účinná od 1. ledna 2021 (nové poplatky za komunální odpad a další změny zákona o místních poplatcích) - ON-LINE


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy

kurzy rekvalifikace Zvolte jazyk - language
2021-04-11 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2021-04-10 


[?]

Kurzy - Kurz instruktor fitness

kurzy rekvalifikace
2021-03-27 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2021 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Powered by Shopilo.cz