HandMade by HANNDE.com
Vytvořte si vlastní obchod SHOPILO
Je to opravdu snadné, zdarma na 1. měsíc a/nebo do 10 položek

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # ZAKLADNI NORMA ZDRAVOTNICKYCH ZNALOSTI PRO PEDAGOGICKE PRACOVNIKY

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Akreditovaný seminář #  

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky



Cena kurzu:
    ... 3.264 Kč/Kurz - není DPH
    ... (kurz je osvobozený od DPH)


Znalost první pomoci je užitečná pro každého z nás, pro pedagogického pracovníka je tato dovednost dokonec velmi důležitá. Na tomto kurzu se naučíte reagovat na situace, kdy se váš žák může dostat do ohrožení zdraví či dokonce života. Osvojíte si vhodné postupy řešení různých typů zdravotních problémů, se kterými se můžete při své pedagogické práci setkat. V průběhu kurzu se seznámíte s pravidly, jak lze některým zdraví ohrožujícím situacím předcházet. Kurz je akreditovaný Ministerstvem mládeže, školství a tělovýchovy. * ... © ACZ, vzdělávací centrum
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2021
Rekvalifikační kurz :
Cílem kurzu Asertivní komunikace pro pedagogické pracovníky je seznámit učitele se základními principy asertivního přístupu komunikace. Účastníci budou interaktivní formou seznámení s asertivními právy.
Praha , Praha
 > Asertivní komunikace pro pedagogické pracovníky

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2021
Rekvalifikační kurz :
Nástěnné koberce - tapiserie zdobí interiéry již od starověku. Vývojově souvisí s nástěnnou malbou a na jejich návrzích se vždy podíleli významní malíři.
Praha , Praha
 > Tkaní tapisérií pro pedagogy

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2021
Rekvalifikační kurz :
Program je akreditován v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 317 - 2005 Sb.
Praha 5 - Smíchov , Praha
 > Letní Asistent pedagoga

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2021
Rekvalifikační kurz :
Cílem kurzu Asertivní komunikace pro pedagogické pracovníky je seznámit učitele se základními principy asertivního přístupu komunikace. Účastníci budou interaktivní formou seznámení s asertivními právy.
Praha , Praha
 > Asertivní komunikace pro pedagogické pracovníky


Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky

Téma kurzu: Lektorské dovednosti, Školství a pedagogika, Manažerské dovednosti (soft skills), Systémy řízení a ISO,

Přednáší ...


Mgr. Eva Jandová


Program kurzu, obsah studia ...

Cíl kurzu:

Absolventi kurzu získají znalosti a praktické dovednosti v poskytování první pomoci zejména v situacích denní školní praxe. Osvojí si obecné zásady a postupy poskytnutí první pomoci a zvládnutí neodkladné přednemocniční péče. Budou schopni diferencovat poskytnutí první pomoci ve vztahu k věkovým odlišnostem zraněných v přirozených podmínkách výchovně-vzdělávacího procesu nebo na různých školních a mimoškolních akcích (škola v přírodě, výlety apod.). Seznámí se s postupy poskytnutí první pomoci při stavech ohrožujících život, úrazových a neúrazových stavech, při tepelných poraněních, náhle vzniklých poruchách chování a při polohování poraněných. Získají orientaci ve specifických rizikových faktorech a v prevenci úrazů u dětí a mládeže.


Osnova kurzu:
1. den

 • Zabezpečení místa nehody

  • Orientace na místě nehody

  • Třídění raněných

  • Bezpečnost zachránce



 • Transport raněného

  • Pravidla a způsob vyprošťování raněných

  • Zásady odsunu raněných



 • Kontrola životních funkcí, stabilizovaná poloha

  • Postup a praktický nácvik při kontrole životních funkcí raněného

  • Předvedení stabilizované polohy a polohování raněného



 • Zástava krvácení, krytí rány

  • Zásady a praktický nácvik první pomoci při zastavení masivního krvácení

  • Způsoby krytí rány



 • Srdeční zástava

  • Identifikace srdeční zástavy

  • Postup kardiopulmonální resuscitace.

  • Praktický nácvik



 • Srdeční a dýchací záchvat

 • Zraněný s dýchacími obtížemi

 • Postižení v bezvědomí


2. den

 • Spáleniny a krvácející rány

  • Prevence a příčiny

  • Technická první pomoc

  • Ošetření popálených ploch

  • Nácvik ošetření ran



 • Záchvatové stavy

  • Astmatické záchvaty

  • Prudké alergické reakce

  • Naléhavé stavy při cukrovce

  • Jejich příčiny, rozpoznání, průběh a první pomoc



 • Tepelná a chemická poranění

  • Příznaky a poskytnutí první pomoci



 • Poranění pohybové aparátu

  • Identifikace jednotlivých typů poranění pohybového aparátu

  • Praktický nácvik poskytnutí první pomoci



 • Uvíznutí cizího tělesa

  • Příčiny a příznaky uvíznutí cizího tělesa v oku, uchu, nose nebo v ráně

  • Praktický nácvik první pomoci s využitím zdravotnických pomůcek



 • Křečové stavy

  • Příčiny a rozpoznání typů křečových stavů

  • První pomoc při křečových stavech



 • Intoxikace

  • Rozpoznání stavu a typu intoxikace

  • Postup poskytnutí první pomoci




Délka kurzu

Kurz má celkem 20 vyučovacích hodin. Je zakončen krátkou modelovou situací ověřující získané znalosti a dovednosti. Kurz je akreditovaný Ministerstvem mládeže, školství a tělovýchovy. 


Lektorka kurzu

Mgr. Eva Jandová


Mgr. Eva Jandová vystudovala Vysokou školu zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty v Bratislavě se zaměřením na oblast primárního, klinického a preventivního ošetřovatelství. Aktivně působí v Záchranné službě Středočeského kraje. Má bohatou praxi z Oblastní nemocnice Kladno (5 let), Nemocnice Brandýs nad Labem (1 rok), Masarykově nemocnice Rakovník (4 roky), Fakultní nemocnice Praha Motol (5 let) a Ústřední vojenské nemocnice (2 roky).


Jako lektor a pedagog působí od roku 2014, v roce 2018 získala kvalifikaci Lektor dalšího vzdělávání. Vede také akreditovaný kurz První pomoci pro pracovníky v sociálních službách.


 


Obsah kurzu/školení

Cíl kurzu:

Absolventi kurzu získají znalosti a praktické dovednosti v poskytování první pomoci zejména v situacích denní školní praxe. Osvojí si obecné zásady a postupy poskytnutí první pomoci a zvládnutí neodkladné přednemocniční péče. Budou schopni diferencovat poskytnutí první pomoci ve vztahu k věkovým odlišnostem zraněných v přirozených podmínkách výchovně-vzdělávacího procesu nebo na různých školních a mimoškolních akcích (škola v přírodě, výlety apod.). Seznámí se s postupy poskytnutí první pomoci při stavech ohrožujících život, úrazových a neúrazových stavech, při tepelných poraněních, náhle vzniklých poruchách chování a při polohování poraněných. Získají orientaci ve specifických rizikových faktorech a v prevenci úrazů u dětí a mládeže.


Osnova kurzu:
1. den

 • Zabezpečení místa nehody

  • Orientace na místě nehody

  • Třídění raněných

  • Bezpečnost zachránce



 • Transport raněného

  • Pravidla a způsob vyprošťování raněných

  • Zásady odsunu raněných



 • Kontrola životních funkcí, stabilizovaná poloha

  • Postup a praktický nácvik při kontrole životních funkcí raněného

  • Předvedení stabilizované polohy a polohování raněného



 • Zástava krvácení, krytí rány

  • Zásady a praktický nácvik první pomoci při zastavení masivního krvácení

  • Způsoby krytí rány



 • Srdeční zástava

  • Identifikace srdeční zástavy

  • Postup kardiopulmonální resuscitace.

  • Praktický nácvik



 • Srdeční a dýchací záchvat

 • Zraněný s dýchacími obtížemi

 • Postižení v bezvědomí


2. den

 • Spáleniny a krvácející rány

  • Prevence a příčiny

  • Technická první pomoc

  • Ošetření popálených ploch

  • Nácvik ošetření ran



 • Záchvatové stavy

  • Astmatické záchvaty

  • Prudké alergické reakce

  • Naléhavé stavy při cukrovce

  • Jejich příčiny, rozpoznání, průběh a první pomoc



 • Tepelná a chemická poranění

  • Příznaky a poskytnutí první pomoci



 • Poranění pohybové aparátu

  • Identifikace jednotlivých typů poranění pohybového aparátu

  • Praktický nácvik poskytnutí první pomoci



 • Uvíznutí cizího tělesa

  • Příčiny a příznaky uvíznutí cizího tělesa v oku, uchu, nose nebo v ráně

  • Praktický nácvik první pomoci s využitím zdravotnických pomůcek



 • Křečové stavy

  • Příčiny a rozpoznání typů křečových stavů

  • První pomoc při křečových stavech



 • Intoxikace

  • Rozpoznání stavu a typu intoxikace

  • Postup poskytnutí první pomoci




Délka kurzu

Kurz má celkem 20 vyučovacích hodin. Je zakončen krátkou modelovou situací ověřující získané znalosti a dovednosti. Kurz je akreditovaný Ministerstvem mládeže, školství a tělovýchovy. 


Lektorka kurzu

Mgr. Eva Jandová


Mgr. Eva Jandová vystudovala Vysokou školu zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty v Bratislavě se zaměřením na oblast primárního, klinického a preventivního ošetřovatelství. Aktivně působí v Záchranné službě Středočeského kraje. Má bohatou praxi z Oblastní nemocnice Kladno (5 let), Nemocnice Brandýs nad Labem (1 rok), Masarykově nemocnice Rakovník (4 roky), Fakultní nemocnice Praha Motol (5 let) a Ústřední vojenské nemocnice (2 roky).


Jako lektor a pedagog působí od roku 2014, v roce 2018 získala kvalifikaci Lektor dalšího vzdělávání. Vede také akreditovaný kurz První pomoci pro pracovníky v sociálních službách.


 


Cíl školení / poznámka ke kurzu

 

Znalost první pomoci je užitečná pro každého z nás, pro pedagogického pracovníka je tato dovednost dokonec velmi důležitá.  Na tomto kurzu se naučíte reagovat na situace, kdy se váš žák může dostat do ohrožení zdraví či dokonce života. Osvojíte si vhodné postupy řešení různých typů zdravotních problémů, se kterými se můžete při své pedagogické práci setkat. V průběhu kurzu se seznámíte s pravidly, jak lze některým zdraví ohrožujícím situacím předcházet.

 

Kurz je akreditovaný Ministerstvem mládeže, školství a tělovýchovy.


Informace o rekvalifikaci


certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát





Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Není vypsaný žádný termín, ... :(

Podobné kurzy a nebo školení: Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky


... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky



Další naše kurzy a školení



ZAVOLEJTE MI: Vyžádání kontaktu


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Základní | norma | zdravotnických | znalostí | pro | pedagogické | pracovníky
 



Pořadatel kurzu: ACZ, vzdělávací centrum

Vzdělávací centrum ACZ nabízí:
 • kurzy osobního rozvoje [asertivita, komunikační a prezentační dovednosti, rétorika, time management, zvládání stresu, emoční inteligence]
 • rekvalifikační kurzy včetně zkoušek NSK [pracovník v sociálních službách, asistentka-sekretářka, lektor dalšího vzdělávání, personalista, účetnictví, vizážistika, základy podnikání a počítačové rekvalifikace ]
 • zájmové kurzy [zahradní a bytová architektura, dramatická průprava, muzikoterapie, vizážistika, grafologie]
 • tvůrčí kurzy [tvůrčí psaní, fotografie a film, tkaní tapisérií, patchwork, zdobení kraslic a perníčků, korálkování, kaligrafie a další]
 • počítačové kurzy pro začátečníky i pokročilé [MS Office, kurzy pro seniory, digitální fotografie]
...dále viz: ACZ, vzdělávací centrum
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-91280


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy

kurzy rekvalifikace Zvolte jazyk - language
2021-04-11 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2021-04-10 


[?]

Kurzy - Kurz instruktor fitness

kurzy rekvalifikace
2021-03-27 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2021 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Powered by Shopilo.cz