HandMade by HANNDE.com
Hledáte nějaké dárky? >> HANDE.cz
Nejsme e-shop, ale můžete se zde inspirovat

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # ON LINE VYSILANI PROTIKORUPCNI CHOVANI

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

On-line vysílání: Protikorupční chováníCena kurzu:
    ... bez DPH: 1.390 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 1.682 Kč/Kurz


Cílem uvedeného vzdělávacího programu je poskytnout posluchačům rady a návod, jak bojovat a zároveň „korupci“ jako jeden z nejrozšířenějších problémů naší společnosti potírat, jak postupovat ve svých reakcích a jakou zvolit obrannou metodu, pokud se setkají s jakoukoliv formou korupčního chování, např. nabídky úplatku, zneužití úřední pravomoci, použití křivé výpovědi, nedodržování etického kodexu, krytí nelegálního postupu při zadání veřejné zakázky apod. Simulací situací „korupčního chování“ kurz poskytne úředníkům územně samosprávných celků znalosti, jak konkrétní případ zdárně vyřešit. Z diskuze v závěru kurzu vyplyne sada taktik, které jednotlivcům/posluchačům umožní aplikovat protikorupční postoj přímo v praxi. * • základní právní rámec protikorupčního jednání z pohledu právnických a fyzických osob, • korupce z pohledu pracovněprávních vztahů, • interní protikorupční programy – tvorba a obsah: - vytváření a posilování protikorupčního klimatu, - transparentnost, - řízení korupčních rizik a monitoring kontrol, - postupy při podezření na korupci, • základní prvky protikorupčního jednání, • protikorupční klima na pracovišti, • problematika oznámení o podezření z korupce a ochrana oznamovatele – „whistleblowing“ („zvonění na zvoneček“), • etika a chování zaměstnanců – kodexy chování z pohledu korupce – obsahové náležitosti: - základní principy kodexů, - protikorupční politika, - protikorupční směrnice a monitoring, - co to je korupce – právní rámec, definice korupce, důsledky nedodržení kodexu, - nedovolená jednání/opomenutí, - vztahy se zákazníky, dodavateli, a veřejnými činiteli – obecné zásady, výdaje na cestování a reprezentaci, dárky, politika, podpůrné platby, • korupce a trestněprávní aspekty – základní obecné vymezení. Diskuze, dotazy, zodpovězení dotazů, případové studie sestavené pro praktické použití a aplikaci v pracovním procesu. ... © 1. VOX a.s.
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: On-line vysílání: Protikorupční chování ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy On-line vysílání: Protikorupční chování s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Školení je určené začátečníkům, kteří onlinové schůzky v prostředí Microsoft Teams ještě nepoužívali. Posluchači se naučí spustit schůzku, pozvat k ní ostatní a komunikovat mezi sebou pomocí videa, zvuku nebo textového chatu.
Kolín , Středočeský kraj
 > TEAMS úvod do online schůzek

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Školení je určené pokročilým uživatelům, kteří onlinové schůzky v prostředí Microsoft Teams již využívají. Naučí se naplánovat schůzku pomocí kalendáře Teams, pozvat k ní ostatní a zjistit podle reakce na pozvánky, kdo se zúčastní.
Kolín , Středočeský kraj
 > Teams - zefektivnění online schůzek

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Posluchači školení se naučí zpracovávat rastrovou grafiku a pracovat s obrázky za pomoci online služeb (webových aplikací), které jsou k použití zdarma. Naučí se zvládat základní úpravu a korekci fotografií a osvojí si základní pojmy v oblasti grafiky.
Kolín , Středočeský kraj
 > Příprava grafiky a úprava fotek pomocí online nástrojů

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Školení je určené začátečníkům, kteří onlinové schůzky v prostředí Microsoft Teams ještě nepoužívali. Posluchači se naučí spustit schůzku, pozvat k ní ostatní a komunikovat mezi sebou pomocí videa, zvuku nebo textového chatu.
Kolín , Středočeský kraj
 > TEAMS úvod do online schůzek

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Školení je určené pokročilým uživatelům, kteří onlinové schůzky v prostředí Microsoft Teams již využívají. Naučí se naplánovat schůzku pomocí kalendáře Teams, pozvat k ní ostatní a zjistit podle reakce na pozvánky, kdo se zúčastní.
Kolín , Středočeský kraj
 > Teams - zefektivnění online schůzek

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
On-line přednáška je uzpůsobena pro rychlou a základní orientaci ve finančním řízení podniku s důrazem na řízení cash flow. Získáte základní znalosti i praktické zkušenosti, které vám umožní výkaz cash flow sestavit a analyzovat.
online , eLearning
 > On-line vysílání: Cash flow – teorie i praktické zkušenosti

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Lektor vás na on-line školení postupně seznámí se základními a praktickými úkony, které je třeba pro nastavení funkčního konta pracovní doby u těch firem, které v důsledku sezónnosti, nárůstu či výkyvu zakázek potřebují využívat pracovní dobu zaměstnanců v pružnějším režimu dle aktuálních potřeb. * • princip konta pracovní doby, základní pojmy,
online , eLearning
 > On-line vysílání: Konto pracovní doby – praktický návod krok za krokem

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Pomocí mnoha názorných příkladů získáte základní přehled o problematice tuzemských cestovních náhrad. Seznámíte se s povinností zaměstnavatelů a s právy a povinnostmi pracovníků, kteří jezdí na tuzemské pracovní cesty.
online , eLearning
 > On-line vysílání: Tuzemské cestovní náhrady v praxi

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
On-line přednáška je uzpůsobena pro rychlou a základní orientaci ve finančním řízení podniku s důrazem na finanční analýzu. Seznámíte se základními metodami finanční analýzy a budete schopni se zapojit do finančního řízení podniku.
online , eLearning
 > On-line vysílání: Finanční analýza – teorie i praktické zkušenosti

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
On-line výukou se seznámíte s problematikou pohledávek a dluhů (závazků) z pohledu daní (daň z příjmu, DPH) a účetnictví. Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn stanovisky MF a GFŘ k dané problematice.
online , eLearning
 > On-line vysílání: Pohledávky a dluhy (závazky) – účetní a daňové vymezení

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
On-line přednáška vás podrobně a prakticky seznámí s optimálním a hlavně legitimním nastavením této problematiky v podmínkách vaší firmy. Letošní rok 2020 je ve vztahu k využití režimu práce zaměstnanců mimo pracoviště zaměstnavatele průlomový.
online , eLearning
 > On-line vysílání: Práce z domova aktuálně – home office, home working, teleworking

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Na on-line přednášce se dozvíte, jak zvolit při přípravě reklamní akce to nejoptimálnější řešení z pohledu daní a účetnictví. Seznámíte se s daňovými a účetními pravidly pro oblast marketingu a reklamy.
online , eLearning
 > On-line vysílání: Marketing a reklama – daňové a účetní aspekty

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Úkolem manažerů je data sbírat a analyzovat a převést hodnoty na informace. A díky nim zvyšovat profitabilitu výrobků a služeb a zefektivnit výkonnost celé firmy.
online , eLearning
 > On-line vysílání: Moderní controlling a reporting

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
On-line přednáškou získáte srozumitelnou formou přehled o změnách v účetnictví a daních platných pro období 2020/2021 a o aktuálních výkladech Finanční správy. * Program bude doplněn a upřesněn podle aktuálního stavu příslušných předpisů.
online , eLearning
 > On-line vysílání: Aktuální změny v účetnictví a daních 2020/2021

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Na on-line přednášce se seznámíte se správnými postupy v účetnictví a daních u nehmotného a hmotného majetku. * • účetní a daňové vymezení pojmů, • forma pořízení ve vztahu k účetnictví a daním z příjmů, • ocenění, • odpisování, • technické zhodnocení, • nejčastější chyby v účtování, • inventární karty,
online , eLearning
 > On-line vysílání: Nehmotný a hmotný majetek – účetní a daňové aspekty aktuálně a pro rok 2020/2021

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Lektor vás na on-line školení seznámí s možnými způsoby řešení problematiky diskriminace na pracovišti zaměstnavatele. Dozvíte se, jak zvládnout oznámení mobbingu a bossingu v pracovněprávních vztazích, jak zvládnout „nediskriminování“ uchazečů o zaměstnání, zaměstnanců a jak postupovat v případech skončení pracovního poměru.
online , eLearning
 > On-line vysílání: Pracovněprávní vztahy a nediskriminování – rovný přístup z pohledu zaměstnavatele aneb jak rozeznat mobbing a bossing na pracovišti

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
On-line výukou získáte jistotu, že při zpracování mezd postupujete správným způsobem. Ujistíte se, zda ve specifických případech provádíte výpočet správně a zda váš SW pracuje dle legislativních podmínek.
online , eLearning
 > On-line vysílání: Jak správně počítat dovolenou podle odpracovaných hodin včetně příkladů

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Komplexní rozbor problematiky hmotného a nehmotného majetku z pohledu daní z příjmů a účetnictví, se zaměřením zejména na vymezení odpisovaného majetku, správné určení vstupní ceny a souvisejících odpisů, a se zdůrazněním účetních a daňových souvislostí vč. aktuálních či připravovaných novinek v této oblasti.
online , eLearning
 > On-line vysílání: Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2020

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Po absolvování budete kompetentní vystavovat samostatně daňové doklady s místem plnění v tuzemsku. Získáte základní přehled problematiky DPH v rozsahu této problematiky.
online , eLearning
 > On-line vysílání: Fakturace a související problematika DPH pro začínající

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Cílem této on-line přednášky je naučit vás, jak značit vámi prodávané komodity. Váháte se správností obalů masných výrobků a masa?
online , eLearning
 > On-line vysílání: Označování potravin podle komoditních vyhlášek – masné výrobky

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Dostanete odpovědi na otázky, jak si naplánovat práci a přitom mít prostor pro další aktivity. Protože home office je ohrožen dvěma extrémy: sklony k workholismu nebo sklony k prokrastinaci.
online , eLearning
 > ONLINE SEMINÁŘ: Home office a váš efektivní time management

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Získáte jistotu v běžných pracovních situacích – uvítání a uvedení pracovní návštěvy, příprava a podávání nápojů a občerstvení, komunikace s vedoucím pracovníkem, telefonování, filtrování telefonních hovorů apod. Kdo komu podává ruku?
online , eLearning
 > On-line vysílání: Etiketa nejen pro úřednice a úředníky


On-line vysílání: Protikorupční chování

Téma kurzu: Mzdy, sociální a zdravotní pojištění, Personalistika (HR manažer, pracovní právo), Výběr zaměstnanců, Etiketa a pravidla chování, Osobní rozvoj, psychologie

Určeno pro ...

On-line školení je určen personalistům a všem úředníkům územně samosprávných celků na pozicích vyššího i středního managementu, úředníkům všech odborů územních samosprávných celků, pracovníkům krajů, statutárních měst a obcí.

Přednáší ...


Mgr. Vladimír Černý
lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání


Program kurzu, obsah studia ...základní právní rámec protikorupčního jednání z pohledu právnických a fyzických osob,

korupce z pohledu pracovněprávních vztahů,

interní protikorupční programy – tvorba a obsah:
- vytváření a posilování protikorupčního klimatu,
- transparentnost,
- řízení korupčních rizik a monitoring kontrol,
- postupy při podezření na korupci,

základní prvky protikorupčního jednání,

protikorupční klima na pracovišti,

problematika oznámení o podezření z korupce a ochrana oznamovatele – „whistleblowing“ („zvonění na zvoneček“),

etika a chování zaměstnanců – kodexy chování z pohledu korupce – obsahové náležitosti:
- základní principy kodexů,
- protikorupční politika,
- protikorupční směrnice a monitoring,
- co to je korupce – právní rámec, definice korupce, důsledky nedodržení kodexu,
- nedovolená jednání/opomenutí,
- vztahy se zákazníky, dodavateli, a veřejnými činiteli – obecné zásady, výdaje na cestování a reprezentaci, dárky, politika, podpůrné platby,

korupce a trestněprávní aspekty – základní obecné vymezení.


Diskuze, dotazy, zodpovězení dotazů, případové studie sestavené pro praktické použití a aplikaci v pracovním procesu.


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Připojit se k on-line vysílání není vůbec složité. Den před konáním obdržíte e-mail s odkazem, na který stačí kliknout. Tak se dostanete do on-line školící místnosti a můžeme začít. Připojit se můžete z počítače i mobilu. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 790), se vším vám pomůžeme. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.


Obsah kurzu/školenízákladní právní rámec protikorupčního jednání z pohledu právnických a fyzických osob,

korupce z pohledu pracovněprávních vztahů,

interní protikorupční programy – tvorba a obsah:
- vytváření a posilování protikorupčního klimatu,
- transparentnost,
- řízení korupčních rizik a monitoring kontrol,
- postupy při podezření na korupci,

základní prvky protikorupčního jednání,

protikorupční klima na pracovišti,

problematika oznámení o podezření z korupce a ochrana oznamovatele – „whistleblowing“ („zvonění na zvoneček“),

etika a chování zaměstnanců – kodexy chování z pohledu korupce – obsahové náležitosti:
- základní principy kodexů,
- protikorupční politika,
- protikorupční směrnice a monitoring,
- co to je korupce – právní rámec, definice korupce, důsledky nedodržení kodexu,
- nedovolená jednání/opomenutí,
- vztahy se zákazníky, dodavateli, a veřejnými činiteli – obecné zásady, výdaje na cestování a reprezentaci, dárky, politika, podpůrné platby,

korupce a trestněprávní aspekty – základní obecné vymezení.


Diskuze, dotazy, zodpovězení dotazů, případové studie sestavené pro praktické použití a aplikaci v pracovním procesu.


Cíl školení / poznámka ke kurzu

Cílem uvedeného vzdělávacího programu je poskytnout posluchačům rady a návod, jak bojovat a zároveň „korupci“ jako jeden z nejrozšířenějších problémů naší společnosti potírat, jak postupovat ve svých reakcích a jakou zvolit obrannou metodu, pokud se setkají s jakoukoliv formou korupčního chování, např. nabídky úplatku, zneužití úřední pravomoci, použití křivé výpovědi, nedodržování etického kodexu, krytí nelegálního postupu při zadání veřejné zakázky apod. Simulací situací „korupčního chování“ kurz poskytne úředníkům územně samosprávných celků znalosti, jak konkrétní případ zdárně vyřešit. Z diskuze v závěru kurzu vyplyne sada taktik, které jednotlivcům/posluchačům umožní aplikovat protikorupční postoj přímo v praxi.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

On-line vysílání: Protikorupční chování
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
On-line vysílání: Cash flow – teorie i praktické zkušenosti (kurz)
17. 12. 2020; 9:00–17:00

[PODOBNÝ KURZ] On-line přednáška je uzpůsobena pro rychlou a základní orientaci ve finančním řízení podniku s důrazem na řízení cash flow. Získáte základní znalosti i praktické zkušenosti, které vám umožní výkaz cash flow sestavit a analyzovat. Dokážete plánovat peněžní toky a získáte schopnost interpretovat údaje v cash flow. Prosíme účastníky, aby si připravili vlastní kalkulačky.
* Finanční řízení v souvislostech: Podnikové strategie, klasické a moderní přístupy ve finančním řízení podniku. Metody financování podniku. Cash flow přímou a nepřímou metodou: Co ovlivňuje CF, přímá a nepřímá metoda pro stanovení CF. Jak zjistit okamžitý stav CF. Sestavení výkazu cash flow z finančních výkazů: Zdroje dat pro sestavení výkazu CF. Tvorba jednotlivých částí výkazu. Finanční analýza a cash flow: Postavení a význam CF ve finanční analýze, tříbilanční systém. Ukazatele pracovního kapitálu a čistého pracovníko kapitálu a jejich doba obratu. Ukazatele konstruované z CF. Případová studie.

17. 12. 2020; 9:00–17:00 - - - - - kód: 20A8060 - 3 490 Kč + DPH Základní cena, kód: 20A806A - 6 631 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 20A806B - 9 423 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 20A806C - 11 866 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu (každý další účastník má slevu 15% ze základní ceny)
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]Změna ceny: 3.490 Kč/Kurz   [4.223 včetně DPH ]


3.490 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
On-line vysílání: Konto pracovní doby – praktický návod krok za krokem (seminář)
30. 10. 2020; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Lektor vás na on-line školení postupně seznámí se základními a praktickými úkony, které je třeba pro nastavení funkčního konta pracovní doby u těch firem, které v důsledku sezónnosti, nárůstu či výkyvu zakázek potřebují využívat pracovní dobu zaměstnanců v pružnějším režimu dle aktuálních potřeb.
*
princip konta pracovní doby, základní pojmy,
výhody zavedení do praxe,
změny oproti pravidelné pracovní době,
zákoník práce a související předpisy,
vnitřní předpis, kolektivní smlouva, nastavení SW,
vedení docházky a povinná dokumentace,
nastavení vyrovnávacích období,
vyúčtování konta pracovní doby.

30. 10. 2020; 9:00–14:00 - - - - - kód: 20A7160 - 1 490 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.490 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
On-line vysílání: Tuzemské cestovní náhrady v praxi (seminář)
15. 1. 2021; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Pomocí mnoha názorných příkladů získáte základní přehled o problematice tuzemských cestovních náhrad. Seznámíte se s povinností zaměstnavatelů a s právy a povinnostmi pracovníků, kteří jezdí na tuzemské pracovní cesty. Obdržíte vzor interní směrnice pro cestovní náhrady i vzor cestovního příkazu. Seznámíte se s potřebnou legislativou: - Vybraná ustanovení zákoníku práce. - Vyhláška – o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2020. Obdržíte výborně zpracované materiály s množstvím příkladů. Kdo má nárok na cestovní náhrady? Jak mám spočítat nárok na tuzemské stravné? Kdy se snižuje stravné a v jaké výši? Jaké jsou vedlejší výdaje vzniklé v souvislosti s pracovní cestou? Mohu zaměstnanci poskytnout stravenku v den pracovní cesty? Odpovědi na tyto otázky a mnoho dalších informací se dozvíte na
* Teoretická část:
základní pojmy, právní úprava, vybraná související ustanovení zákoníku práce,
vnitřní směrnice pro cestovní náhrady,
vymezení osob, kterým náleží cestovní náhrady,
místo výkonu práce X pravidelné pracoviště,
pracovní smlouva z pohledu nároku na pracovní cestu,
daňová uznatelnost cestovních náhrad,
zálohy na pracovní cestu, vyúčtování,
náhrada výdajů souvisejících s pracovní cestou,
soukromé vozidlo zaměstnance a jeho použití na pracovní cestě,
stravné při tuzemské pracovní cestě a nárok na stravné při tuzemské části zahraniční pracovní cesty,
dvoudenní tuzemská pracovní cesta a její specifika výpočtu stravného,
paušalizace cestovních náhrad. Praktická část:
ukážeme si na vzoru, co by mělo být obsahem vnitřní směrnice o cestovních náhradách,
sami si vyzkoušíte spočítat nárok na stravné při tuzemské pracovní cestě .

15. 1. 2021; 9:00–14:00 - - - - - kód: 20A5460 - 2 190 Kč + DPH Základní cena, kód: 20A546A - 4 161 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 20A546B - 5 913 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 20A546C - 7 446 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu (každý další účastník má slevu 15% ze základní ceny)
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]Změna ceny: 2.190 Kč/Kurz   [2.650 včetně DPH ]


2.190 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
On-line vysílání: Finanční analýza – teorie i praktické zkušenosti (kurz)
16. 12. 2020; 9:00–17:00

[PODOBNÝ KURZ] On-line přednáška je uzpůsobena pro rychlou a základní orientaci ve finančním řízení podniku s důrazem na finanční analýzu. Seznámíte se základními metodami finanční analýzy a budete schopni se zapojit do finančního řízení podniku. Na firemní procesy ze začnete dívat optikou finančních toků, čímž se vám otevře nová dimenze vaší profesní dráhy. Prosíme účastníky, aby připravili vlastní kalkulačky.
* Finanční řízení v souvislostech: Podniková strategie, klasické a moderní přístupy ve finančním řízení podniku. Metody financování podniku. Finanční plánování. Základy finanční analýzy: Finanční výkazy (Rozvaha, Výsledovka, cash flow), jejich struktura a vzájemná provázanost. Jak číst ve finančních výkazech. Metody finanční analýzy: Finanční analýza a její zdroje. Horizontální a vertikální finanční analýza. Analýza finanční pozice, finanční výkonnosti a finanční stability. Nejpoužívanější typ ukazatelů ve finanční analýze: Konstrukce poměrových ukazatelů. Interpretace poměrových ukazatelů. Ukazatele rentability (Profitability Ratios): ROA, ROE, ROS, ROCE. Ukazatele likvidity (Liquidity Ratios): Okamžitá, pohotová, ceková likvidita, pracovní kapitál. Ukazatele aktivity (Activity Ratios): Rychlost obratu a doba obratu zásob, pohledávek, stálých aktiv, krátkodobých závazků, celkových aktiv. Ukazatele zadluženosti (Debt Ratios): Ukazatele celkové, dlouhodobé, krátkodobé zadluženosti. Dluh na vlastní kapitál. Finanční páka. Kapitálová přiměřenost. Ukazatele produktivity: Produktivita práce. Du Pontova analýza: Princip základních činitelů efektivity. ROA, ROE. Případová studie z oblasti finanční analýzy.

16. 12. 2020; 9:00–17:00 - - - - - kód: 20A8090 - 3 490 Kč + DPH Základní cena, kód: 20A809A - 6 631 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 20A809B - 9 423 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 20A809C - 11 866 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu (každý další účastník má slevu 15% ze základní ceny)
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]Změna ceny: 3.490 Kč/Kurz   [4.223 včetně DPH ]


3.490 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
On-line vysílání: Pohledávky a dluhy (závazky) – účetní a daňové vymezení (seminář)
26. 10. 2020; 9:00–13:00

[PODOBNÝ KURZ] On-line výukou se seznámíte s problematikou pohledávek a dluhů (závazků) z pohledu daní (daň z příjmu, DPH) a účetnictví. Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn stanovisky MF a GFŘ k dané problematice.
*
účetní a daňové vymezení pohledávek a dluhů (závazků),
opravné položky k pohledávkám – účetní a daňový režim (postup podle zákona o rezervách),
odpis pohledávek – možnosti z hlediska daňových nákladů,
postupování, nákup a prodej pohledávek z daňového hlediska,
příslušenství pohledávek (smluvní pokuty, úroky z prodlení) a související daňový režim,
pohledávky a dluhy (závazky) v cizích měnách, vyčíslování kursových rozdílů,
pohledávky a dluhy (závazky) v daňové evidenci,
promlčení pohledávek a dluhů (závazků) včetně problematiky dodanění dluhů (závazků) promlčených či s více jak 30 měsíci po splatnosti,
pohledávky a dluhy (závazky) z pohledu DPH (vč. nových možností opravy daně u nedobytných pohledávek).

26. 10. 2020; 9:00–13:00 - - - - - kód: 20A5610 - 1 290 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.290 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
On-line vysílání: Práce z domova aktuálně – home office, home working, teleworking (seminář)
27. 10. 2020; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] On-line přednáška vás podrobně a prakticky seznámí s optimálním a hlavně legitimním nastavením této problematiky v podmínkách vaší firmy. Letošní rok 2020 je ve vztahu k využití režimu práce zaměstnanců mimo pracoviště zaměstnavatele průlomový. Okolnosti přiměli mnoho zaměstnavatelů tuto formu práce zaměstnance začít plně využívat. Praxe však ukazuje, že zaměstnavatelé nemají tento režim práce nastavený zcela v souladu s pracovněprávními předpisy – zejména se zákoníkem práce. Velkým problém je taká přesné a legitimní nastavení BOZP a PO v tomto režimu práce. Česká právní úprava navíc není již několik let v souladu s úpravou pro členské země EU.
*
aktuální situace z pohledu využívání možnosti nevykonávat práci pro zaměstnavatele na jeho pracovišti,
srovnání české a evropské právní úpravy nevykonávání práce pro zaměstnavatele na jeho pracovišti,
srovnání pojmů – práce z domova home office, home working a teleworking,
zákonné předpoklady pro nastavení práce mimo pracoviště zaměstnavatele dle zákoníku práce a dle evropské úpravy,
lze využít „evropskou úpravu home working nebo teleworking v České republice?,
vnitřní směrnice a její náležitosti – úprava práv a povinností zaměstnavatele a zaměstnanců,
problematika možné úhrady nákladů spojených s nevykonáváním práce pro zaměstnavatele na jeho pracovišti,
BOZP a PO a práce v režimu práce z domova home office, home working a teleworking včetně stanovení zákonné odpovědností zaměstnavatele,
dohoda se zaměstnancem o nevykonávání práce na pracovišti zaměstnavatele, A) vymezení pracovněprávních podmínek, B) vymezení režimu z pohledu BOZP a PO.

27. 10. 2020; 9:00–14:00 - - - - - kód: 20A8290 - 1 590 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.590 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
On-line vysílání: Marketing a reklama – daňové a účetní aspekty (seminář)
27. 10. 2020; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Na on-line přednášce se dozvíte, jak zvolit při přípravě reklamní akce to nejoptimálnější řešení z pohledu daní a účetnictví. Seznámíte se s daňovými a účetními pravidly pro oblast marketingu a reklamy. V neposlední řadě se naučíte identifikovat daňově uznatelné náklady vyplývající z marketingových činností.
*
dopady daňových předpisů do oblasti marketingu podnikatelských subjektů – například: - propagační či dárkové poukazy, - aktivity na podporu prodeje, - zákaznické promoakce, - školení pro zákazníky, - spotřebitelské soutěže, - problematika reklamních dárků a mnohé jiné.
daňově uznatelné náklady v marketingu (vliv na marketingové a finanční rozpočty),
dopady DPH na marketing a finanční plánování včetně technických otázek k vystavování daňových dokladů a zajištění důkazních prostředků z marketingových akcí apod.,
nutné podklady pro účely kontroly finančních úřadů v oblasti marketingu a reklamy, představení konkrétních kontrol finančních úřadů v oblasti marketingu a doporučení pro prevenci chyb a rizik,
odpovědi na konkrétní otázky posluchačů.

27. 10. 2020; 9:00–14:00 - - - - - kód: 20A5510 - 2 490 Kč + DPH Základní cena, kód: 20A551A - 4 731 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 20A551B - 6 723 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 20A551C - 8 466 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu (každý další účastník má slevu 15% ze základní ceny)
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]Změna ceny: 2.490 Kč/Kurz   [3.013 včetně DPH ]


2.490 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
On-line vysílání: Moderní controlling a reporting (kurz)
2. – 26. 11. 2020

[PODOBNÝ KURZ] Úkolem manažerů je data sbírat a analyzovat a převést hodnoty na informace. A díky nim zvyšovat profitabilitu výrobků a služeb a zefektivnit výkonnost celé firmy. K tomu slouží moderní controlling a reporting. Dozvíte se, jak vyhodnotit finanční situaci firmy a její ekonomickou výkonnost a jak dobře porozumět obsahu reportovaných informací. Vyzkoušíte si postup moderní kalkulace i sestavení rozpočtu na příkladu výrobní firmy. Díky tomu pro vás bude snadnější firmu řídit a správně se rozhodovat o firemních aktivitách a jejím dalším směřování. Lektorka vám umožní proniknout do této náročné problematiky ve velmi krátké době a díky testům završujícím každý ze tří modulů si ověříte její zvládnutí.
* 2. 11. 2020; 9:00–16:00
on-line výuka
východiska controllingu a reportingu – zdroj informací k hodnocení minulosti a řízení budoucnosti,
zdroje dat pro controlling a reporting,
manažerské účetnictví a jeho návaznost na controlling,
základní účetní výkazy – rozvaha, výsledovka a cash flow,
analýza trendů, odchylek a poměrových ukazatelů,
řízení nákladů, výpočet bodu zvratu a profitability výrobků a služeb, vliv změny objemu a struktury výkonů na zisk. 3. – 12. 11. 2020
samostudium, test 13. 11. 2020; 9:00–16:00
on-line výuka
finanční plán a plánovací proces,
role moderních metod tvorby podnikových rozpočtů,
význam kalkulací v řízení podniku, principy a metody alokace nákladů, moderní přístupy ke kalkulacím,
analýza potřeb uživatelů reportingu,
návrh struktury a obsahu reportů a reportingových procesů,
proces neustálého zlepšování controllingu a reportingu. 14. – 25. 11. 2020
samostudium, test 26. 11. 2020; 9:00–16:00
on-line výuka
bonita firmy – vyhodnocování a provázanost charakteristik finančního zdraví firmy,
řízení rentability na základě pyramidálního rozkladu poměrových ukazatelů bonity,
moderní finanční měřítka výkonnosti podniku – EVA, MVA, CFROI, grafický rozbor ekonomického směřování firmy,
volba a využití klíčových ukazatelů výkonnosti,
investiční controlling – investice a investiční rozhodování, úloha controllera v investičním procesu. Závěrečný test, jeho vyhodnocení a zpětná vazba lektorky.

2. – 26. 11. 2020 - - - - - kód: 20A1400 - 4 770 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


4.770 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
On-line vysílání: Aktuální změny v účetnictví a daních 2020/2021 (seminář)
26. 1. 2021; 9:00–16:00

[PODOBNÝ KURZ] On-line přednáškou získáte srozumitelnou formou přehled o změnách v účetnictví a daních platných pro období 2020/2021 a o aktuálních výkladech Finanční správy.
* Program bude doplněn a upřesněn podle aktuálního stavu příslušných předpisů.
daňové dopady a způsob zaúčtování opatření souvisejících s epidemií COVID-19 – prominutí sankcí ze strany FÚ, program Antivirus, sleva na nájemném, kompenzační bonus , ošetřovné pro OSVČ, práce z domova (home office), testy na COVID-19, ochranné pomůcky, odklad placení, prominutí a snížené sankce ze zdravotního a sociálního pojištění, likvidace zásob, správný postup při účtování dotací,
schvalování a zveřejňování účetních závěrek a výročních zpráv za rok 2020 – termíny pro konání valných hromad a členských schůzí,
daň z příjmů – zpětný odpočet daňové ztráty,
daň z přidané hodnoty – rekapitulace změn sazeb 2020 a jejich dopad na praxi,
zdravotní a sociální pojištění v podmínkách roku 2020 u OSVČ – placení záloh – podání přehledu – výpočet pojistného 2020,
silniční daň – placení záloh, změny sazby daně nákladních vozidel,
daň z nemovitých věcí – rozšíření osvobození od daně obcemi, např. v souvislosti s pandemií COVID-19,
daň z nabytí nemovitých věcí – praktické dopady zrušení daně,
novela daňového řádu – daňové formuláře, daňová informační schránka, daňová kontrola, lhůty pro podání přiznání, sankce, změna u DIČ fyzické osoby atd.,
změny sazeb ČNB a jejich promítnutí do účetnictví a daní,
evidence tržeb – pozastavení EET e jeho praktické dopady,
prominutí správních poplatků,
vybraná ustanovení novely zákona o obchodních korporacích 2021 ve vztahu k účetnictví a daním – smlouva o výkonu funkce, výplata podílů na zisku a záloh, zpráva o vztazích, úschova zápisů z jednání valných hromad,
změna zákona o veřejných rejstřících – možnost zahájené řízení o zrušení obchodní korporace při nezveřejňování účetních závěrek,
„daňový balíček 2021“ – místní koeficient a vazba na katastr nemovitostí u daně z nemovitých věcí,
daně z příjmů (příspěvek zaměstnavatele na stravování, zdaňování příjmů z dluhopisů atd.),
novela zákona o dani z přidané hodnoty – nová pravidla u přeshraničních obchodů pro osoby nepovinné k dani, tj. prodej zboží na dálku mezi jednotlivými členskými státy a pro dovoz zboží nízké hodnoty,
návrhy změn zákonů v souvislosti s paušální daní u fyzických osob – poplatník, paušální daň, správa, registrace, oznamování, placení atd.

26. 1. 2021; 9:00–16:00 - - - - - kód: 21A0080 - 2 890 Kč + DPH Základní cena, kód: 21A008A - 5 491 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 21A008B - 7 803 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 21A008C - 9 826 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu (každý další účastník má slevu 15% ze základní ceny)
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]Změna ceny: 2.890 Kč/Kurz   [3.497 včetně DPH ]


2.890 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
On-line vysílání: Nehmotný a hmotný majetek – účetní a daňové aspekty aktuálně a pro rok 2020/2021 (seminář)
3. 11. 2020; 9:00–16:00

[PODOBNÝ KURZ] Na on-line přednášce se seznámíte se správnými postupy v účetnictví a daních u nehmotného a hmotného majetku.
*
účetní a daňové vymezení pojmů,
forma pořízení ve vztahu k účetnictví a daním z příjmů,
ocenění,
odpisování,
technické zhodnocení,
nejčastější chyby v účtování,
inventární karty,
vnitropodniková směrnice o oceňování a účtování,
vazba na DPH a majetkové daně,
financování hmotného majetku úvěrem,
časté chyby a omyly.

3. 11. 2020; 9:00–16:00 - - - - - kód: 20A5800 - 1 890 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.890 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
On-line vysílání: Pracovněprávní vztahy a nediskriminování – rovný přístup z pohledu zaměstnavatele aneb jak rozeznat mobbing a bossing na pracovišti (seminář)
3. 11. 2020; 9:00–16:00

[PODOBNÝ KURZ] Lektor vás na on-line školení seznámí s možnými způsoby řešení problematiky diskriminace na pracovišti zaměstnavatele. Dozvíte se, jak zvládnout oznámení mobbingu a bossingu v pracovněprávních vztazích, jak zvládnout „nediskriminování“ uchazečů o zaměstnání, zaměstnanců a jak postupovat v případech skončení pracovního poměru. Odnesete si návody, jak dodržovat princip rovného přístupu k zaměstnancům z pohledu pracovních podmínek i odměňování.
* Základní vymezení problematiky zákazu diskriminace a rovného přístupu v pracovněprávních vztazích:
definice diskriminace a rovného přístupu,
přímá a nepřímá diskriminace,
mobbing a bossing, další definované formy nežádoucího chování v pracovněprávních vztazích – obtěžování, sexuální obtěžování, navádění k diskriminaci,
diskriminace a rovné zacházení z pohledu Evropského práva. Problematika „nediskriminování“ a rovný přístup v pracovněprávních vztazích:
z pohledu postupu při výběru budoucích zaměstnanců – uchazečů o zaměstnání,
před vznikem pracovního poměru,
v době existence pracovního poměru,
při ukončování pracovního poměru zaměstnanců. Problematika „nediskriminování“ a rovný přístup v odměňování:
z pohledu k pracovním podmínkám,
z pohledu odměňování – nároková/tarifní složka mzdy, nenároková složky mezd,
z pohledu jednotlivých forem benefitů,
z pohledu srovnatelných podmínek u agenturních zaměstnanců. Vztahy na pracovišti zaměstnavatele z pohledu možné šikany – prevence – odhalení – řešení – důsledky:
prevence ze strany zaměstnavatele,
tři stupně šikany,
odhalování šikany na pracovišti,
systémové/individuální řešení šikany na pracovišti,
právní a „lidské“ následky šikany na pracovišti zaměstnavatele. Dotazy a diskuze.

3. 11. 2020; 9:00–16:00 - - - - - kód: 20A7150 - 1 390 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.390 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
On-line vysílání: Jak správně počítat dovolenou podle odpracovaných hodin včetně příkladů (seminář)
6. 11. 2020; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] On-line výukou získáte jistotu, že při zpracování mezd postupujete správným způsobem. Ujistíte se, zda ve specifických případech provádíte výpočet správně a zda váš SW pracuje dle legislativních podmínek. Cílem je komplexní seznámení s novými pravidly výpočtu dovolené, které vám přináší novela zákoníku práce. Jde o nejzásadnější změny za poslední roky a každá organizace s alespoň jedním zaměstnancem jim musí bezpodmínečně rozumět. Pozor, budete muset také upravit interní předpisy, mzdové softwary či evidenční knihy! Nové úpravy se dočká také převádění dovolené do dalšího roku, vznik práva na dovolenou nebo omluvené zameškání směn. Jak nově a správně postupovat? Jak se změny v dovolené dotknou zkrácených úvazků nebo směnného provozu? Změny v dovolené musíte znát, protože se týkají naprosto každého zaměstnavatele!
*
nová úprava dovolené od 1. 1. 2021,
dovolená za kalendářní rok a dovolená poměrná část nově,
změna principu určení výměry dovolené,
dovolená a mateřská dovolená, dovolená při zkrácené pracovní době, dovolená u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby,
dovolená ve vícesměnném režimu,
prodloužení délky dovolené – příklady,
odlišná pravidla podmínek pro vznik práva na dovolenou,
vyjádření rozsahu práva zaměstnance na dovolenou v násobcích týdenní pracovní doby,
náhradní doby pro vznik nároku na dovolenou – omluvené zameškání směn,
příklady výpočtů.

6. 11. 2020; 9:00–14:00 - - - - - kód: 20A8170 - 1 390 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.390 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
On-line vysílání: Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2020 (seminář)
6. 11. 2020; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Komplexní rozbor problematiky hmotného a nehmotného majetku z pohledu daní z příjmů a účetnictví, se zaměřením zejména na vymezení odpisovaného majetku, správné určení vstupní ceny a souvisejících odpisů, a se zdůrazněním účetních a daňových souvislostí vč. aktuálních či připravovaných novinek v této oblasti. Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice.
*
vymezení hmotného a nehmotného majetku (dlouhodobý, drobný, rozdílné hranice v účetním a daňovém pojetí, technické zhodnocení daňově a účetně),
vstupní cena a její určení (pro účely daňové i účetní, vyvolaná investice a další),
účetní odpisy (zásady pro účetní odpisování, způsob odpisování, odpisový plán),
daňové odpisy hmotného majetku (vymezení odpisovatele, odpisovaný a neodpisovaný majetek, rovnoměrně a zrychlené odpisy a jejich srovnání, daňové odpisy ve speciálních případech, odpis práva stavby a další),
nehmotný majetek (odpis v případě technického zhodnocení, způsob odpisování),
daňové odpisy ve speciálních případech (prodej majetku, transformace, pokračování v odpisování, postup při vyřazení majetku z účetního a daňového hlediska, účetní a daňová zůstatková cena, vyčíslení rozdílu, manka, škody),
další související problematika (např. zůstatková cena a její daňový režim, zásady tvorby rezervy na opravy majetku a další).

6. 11. 2020; 9:00–14:00 - - - - - kód: 20A5620 - 1 390 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.390 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
On-line vysílání: Fakturace a související problematika DPH pro začínající (seminář)
8. 3. 2021; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Po absolvování budete kompetentní vystavovat samostatně daňové doklady s místem plnění v tuzemsku. Získáte základní přehled problematiky DPH v rozsahu této problematiky. Materiály jsou zpracovány formou teorie a příkladů, včetně jednoduchých úkolů.
* Teoretická část:
zálohové platby,
náležitosti a druhy daňových dokladů,
daňový doklad na přijatou platbu, daňový doklad s vyúčtováním zálohy,
co vše patří do základu daně pro správný odvod DPH, sazby DPH,
režim přenesení daňové povinnosti,
vystavování daňových dokladů v souvislosti s vykazováním údajů v kontrolním hlášení,
opravy daňových dokladů, storna daňových dokladů,
zákon o omezení plateb v hotovosti. Praktická část:
vyzkoušíte si vystavit daňový doklad a opravný daňový doklad,
vysvětlíme si nejčastější chyby z praxe na ukázce nesprávně vystaveného daňového dokladu,
budete mít prostor pro dotazy, diskuze účastníků vítána.

8. 3. 2021; 9:00–14:00 - - - - - kód: 20A5480 - 2 190 Kč + DPH Základní cena, kód: 20A548A - 4 161 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 20A548B - 5 913 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 20A548C - 7 446 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu (každý další účastník má slevu 15% ze základní ceny)
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]Změna ceny: 2.190 Kč/Kurz   [2.650 včetně DPH ]


2.190 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
On-line vysílání: Označování potravin podle komoditních vyhlášek – masné výrobky (seminář)
6. 11. 2020; 9:00–13:00

[PODOBNÝ KURZ] Cílem této on-line přednášky je naučit vás, jak značit vámi prodávané komodity. Váháte se správností obalů masných výrobků a masa? My vám řekneme, jak to správně označit. Jak správně označit to, co prodáváte? Přednáška včetně praktických příkladů.
*
relevantní legislativa k dané komoditě,
specifické požadavky označování balených a nebalených masných výrobků, masa a ryb,
definice používané u daných komodit,
praktické příklady aplikace,
nejčastější problémy a klamání v odvětví masných výrobků.

6. 11. 2020; 9:00–13:00 - - - - - kód: 20A4660 - 1 490 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.490 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
On-line vysílání: Etiketa nejen pro úřednice a úředníky (seminář)
11. 11. 2020; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Získáte jistotu v běžných pracovních situacích – uvítání a uvedení pracovní návštěvy, příprava a podávání nápojů a občerstvení, komunikace s vedoucím pracovníkem, telefonování, filtrování telefonních hovorů apod. Kdo komu podává ruku? Kdo koho zdraví? A co občerstvení na poradách – kdy, kam, jak? Co říkat (a neříkat) do telefonu?
*
společenská hierarchie,
kdo koho komu představuje,
kdo koho zdraví, kdo komu podává ruku,
pravidla dress code,
přijímání návštěv, jak nakládat s vizitkami,
doprovod návštěvy – kam se postavit, kudy jít – budova, výtah, auto,
společenská konverzace,
správné podávání občerstvení,
telefonování, filtrování hovorů,
zasedací pořádek při jednáních.

11. 11. 2020; 9:00–14:00 - - - - - kód: 20A6490 - 1 990 Kč + DPH Základní cena, kód: 20A649A - 3 781 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 20A649B - 5 373 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 20A649C - 6 766 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu (každý další účastník má slevu 15% ze základní ceny)
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]Změna ceny: 1.990 Kč/Kurz   [2.408 včetně DPH ]


1.990 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
On-line vysílání: Stavební zákon – povolování provádění staveb (seminář)
11. 11. 2020; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Absolvováním on-line přednášky získáte přehled o formách povolení staveb, o novém pojetí společného řízení a vydání společného povolení u různých druhů staveb a souborů staveb. Budou zdůrazněny rozdíly, kdy stavební úřad vydává povolení, a kdy namísto povolení vydává závazná stanoviska pro jiný stavební úřad. Lektorka se také zaměří na speciální úpravu povolování staveb podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací a jaká další urychlení u výstavby má přinést projednávaná rozsáhlá novela tohoto zákona.
*
jednotlivé formy povolování staveb,
nové pojetí společného územního a stavebního řízení,
obecná úprava společného územního a stavebního řízení podle stavebního zákona (prokazování oprávnění stavět, účastníci řízení, závazná stanoviska dotčených orgánů a stavebních úřadů),
speciální úprava společného územního a stavebního řízení jako navazujícího řízení podle zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
speciální úprava společného územního a stavebního řízení u určitých druhů staveb podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací,
související judikatura správních soudů,
další aktuální změny stavebního zákona (např. zákon č. 312/2019 Sb. a zákon č. 47/2020 Sb.),
informace o přípravě a průběhu projednávání zásadních změn v rámci rekodifikace veřejného stavebního práva.

Diskuze a dotazy účastníků.

11. 11. 2020; 9:00–14:00 - - - - - kód: 20A3400 - 2 390 Kč + DPH Základní cena, kód: 20A340A - 4 541 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 20A340B - 6 453 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 20A340C - 8 126 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu (každý další účastník má slevu 15% ze základní ceny)
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]Změna ceny: 2.390 Kč/Kurz   [2.892 včetně DPH ]


2.390 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
On-line vysílání: Peněžní a nepeněžní plnění včetně benefitů poskytované zaměstnancům v roce 2020 a v roce 2021 (seminář)
12. 11. 2020; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Účastí na on-line výuce získáte přehled o současné úpravě odměňování zaměstnanců prostřednictvím poskytovaných peněžních i nepeněžních plnění včetně benefitů z pohledu daně z příjmů právnických i fyzických osob, pojistného na veřejnoprávní pojištění. Dále získáte přehled o problémech, které se mohou v praxi vyskytnout, a možnosti jejich řešení.
*
detailní informace k obvyklým peněžním i nepeněžním plněním za výkon práce a to včetně benefitů poskytovaných zaměstnavatelem zaměstnanci s praktickým řešením – prémie, bonus y, odměny, soutěže – forma odměny peněžní a nepeněžní charakter,
změny v oblasti peněžních a nepeněžních plnění a benefitů pro rok 2021,
náhrady obdržené v souvislosti s výkonem práce,
příspěvek na stravování versus stravné,
nealko nápoje na pracovišti,
poskytnutí rekreace/zájezdu a možnosti sportovního a kulturního vyžití; zdravotní péče,
kurzy, školení , školné pro zaměstnance či rodinné příslušníky,
mateřské školky – příspěvek na mateřskou školku versus školkovné z pohledu slevy na dani u zaměstnance,
doprava zaměstnanců do zaměstnání,
přechodné ubytování zaměstnanců – uplatnění osvobození dle zákona o dani z příjmů,
příspěvek na penzijní a životní připojištění poskytované zaměstnavatelem,
služební automobil používaný k soukromým účelům,
výrobky a služby za cenu nižší než obvyklou poskytované zaměstnancům,
salary sacrifice/bonus swap,
pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů a další příjmy dle zákona o dani z příjmů členů statutárních orgánů,
homeoffice aj. Dotazy a diskuze.

12. 11. 2020; 9:00–14:00 - - - - - kód: 20A8190 - 1 390 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.390 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
On-line vysílání: Nemovitosti a jejich nájem z účetního a daňového pohledu (seminář)
13. 11. 2020; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] On-line výukou získáte komplexní pohled na účetní a daňovou problematiku nemovitých věcí a jejich nájmu (pachtu), finančního leasingu, a to z hlediska daně z příjmu, DPH i daně z nemovitých věcí. Lektor zdůrazní i daňové vazby na postupy a povinnosti dané občanským zákoníkem a zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn stanovisky MF ČR a GFŘ k dané problematice a bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v okamžiku konání semináře.
*
vymezení nemovitých věcí v občanském právu a promítnutí této úpravy do daňových zákonů,
pořizování nemovitého majetku (koupě, finanční leasing, náklady spojené s pořízením, určení vstupní ceny, problematika tzv. vyvolané investice),
možnosti odpisování nemovitých věcí (účetní odpisy včetně metody komponentního odpisování, principy stanovení daňových odpisů),
nájem (pacht) nemovitých věcí a služby s ním spojené (časové rozlišení, možnosti přefakturace služeb, poskytování vlastních služeb, vyúčtovávání služeb a související daňové aspekty),
technické zhodnocení versus opravy (základní odlišení, technické zhodnocení v účetním a daňovém pojetí, možnosti v případě, kdy technické zhodnocení či opravy provádí nájemce/podnájemce, nepeněžní příjem pronajímatele),
tvorba rezerv na opravy (základní principy, příklady postupu),
zdanění příjmů z nájmu (pachtu) nemovitých věcí (zaměření zejména na fyzické osoby – uplatňování nákladů v souvislosti s nájmem, rozdělení příjmů mezi spoluvlastníky jinak než podle výše podílů),
další specifické případy (jistota, problematika oprav u společenství vlastníků),
nemovité věci z pohledu DPH (kdy jde o zdanitelné plnění a kdy o plnění osvobozené, kdy aplikovat režim přenesení daňové povinnosti u dodání nemovitých věcí, zásady pro určení koeficientu pro krácení plnění na vstupu, DPH při dodání služeb souvisejících s nájmem),
daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí (základní postupy pro aplikaci těchto daní).

13. 11. 2020; 9:00–14:00 - - - - - kód: 20A5630 - 1 390 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.390 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
On-line vysílání: Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, směnné provozy z pohledu zákoníku práce (seminář)
18. 11. 2020; 9:00–16:00

[PODOBNÝ KURZ] Na on-line školení se zaměříme na praktické postupy při rozvrhování pracovní doby, včetně problémů s tím v praxi spojených. Bude široce a hluboce diskutována problematika nerovnoměrného rozvržení pracovní doby z pohledu zákoníku práce a skutečné praxe ve firmách. Probereme aktuální problémy spojené s rozvržením pracovní doby. Důraz bude kladen na praktické postupy a příklady týkající se pracovní doby a jejího rozvržení. Program není obsahově zaměřený na problematiku pracovní doby řidičů a akademických pracovníků (pedagogů VŠ)!
* Zákonný rámec pracovní doby a doby odpočinku. Pracovní doba a doba odpočinku: Nové koncepce pracovní doby
rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
problematika vyrovnávacího období
kratší pracovní doba
maximální délka směny
rozvrh týdenní pracovní doby
pružné rozvržení pracovní doby
konto pracovní doby
přestávky v práci
nepřetržitý odpočinek v týdnu
práce přesčas
noční práce
práce v sobotu, v neděli a ve svátek
pracovní pohotovost
evidence pracovní doby. Překážky v práci na straně zaměstnance: Nemoc
návštěva lékaře v pracovní době ve vazbě na rozvržení pracovní doby. Dovolená: Ve vazbě na rozvržení pracovní doby. Praktická část: Metodické sestavení nerovnoměrného rozvržení pracovní doby.

18. 11. 2020; 9:00–16:00 - - - - - kód: 20A7170 - 1 590 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.590 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | On-line | vysílání: | Protikorupční | chování
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-89456


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

On-line vysílání: Protikorupční chování

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy On-line vysílání: Protikorupční chování


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2020-10-06 


[?]

Kurzy |

kurzy rekvalifikace
2020-09-21 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace Kurzy
2020-08-22 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2020 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info