HandMade by HANNDE.com
Hledáte nějaké dárky? >> HANDE.cz
Nejsme e-shop, ale můžete se zde inspirovat

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # FINANCNI CONTROLLING PRO POKROCILE PRAKTICKE NASTROJE S VYUZITIM EXCELU

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

FINANČNÍ CONTROLLING pro pokročilé - praktické nástroje s využitím ExceluCena kurzu:
    ... bez DPH: 5.300 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 6.413 Kč/Kurz


Určeno pro finanční controllery, kteří chtějí provázat své dosavadní zkušenosti s novými pohledy na controlling, pro manažery s controllingovými úkoly, kteří potřebují vidět controlling komplexně, a pro všechny pracovníky s úkolem implementovat controlling ve své firmě. Tento kurz volně navazuje na kurz Finanční controlling – moderní metody v příkl ... © STUDIO W
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: FINANČNÍ CONTROLLING pro pokročilé - praktické nástroje s využitím Excelu ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy FINANČNÍ CONTROLLING pro pokročilé - praktické nástroje s využitím Excelu s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Posluchači školení se naučí zpracovávat rastrovou grafiku a pracovat s obrázky za pomoci online služeb (webových aplikací), které jsou k použití zdarma. Naučí se zvládat základní úpravu a korekci fotografií a osvojí si základní pojmy v oblasti grafiky.
Kolín , Středočeský kraj
 > Příprava grafiky a úprava fotek pomocí online nástrojů

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
On-line přednáška je uzpůsobena pro rychlou a základní orientaci ve finančním řízení podniku s důrazem na finanční analýzu. Seznámíte se základními metodami finanční analýzy a budete schopni se zapojit do finančního řízení podniku.
online , eLearning
 > On-line vysílání: Finanční analýza – teorie i praktické zkušenosti

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Úkolem manažerů je data sbírat a analyzovat a převést hodnoty na informace. A díky nim zvyšovat profitabilitu výrobků a služeb a zefektivnit výkonnost celé firmy.
online , eLearning
 > On-line vysílání: Moderní controlling a reporting

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Neuvedeno * On-line kurz je zaměřen na výklad problematických oblastí a nejasností v činnosti kontroly, poskytuje příklady pro tvorbu pravidel a vnitřních předpisů o kontrole. 1.
online , eLearning
 > FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD)

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Neuvedeno * LEGISLATIVNÍ RÁMEC PŘEVODNÍCH CEN • Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy (OECD), • EU Code of Conduct, • zákon o daních z příjmů, Pokyny MFČR, • arbitrážní konvence, • definice kapitálově a jinak spojených osob. VYUŽITÍ TRANSFER PRICINGOVÝCH METOD PŘI KALKULACI CEN
online , eLearning
 > Finanční transakce mezi obchodními organizacemi, transferové ceny (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Neuvedeno * • finanční nástroje – klasifikace a oceňování – IAS 39, IFRS 9, • finanční nástroje – prezentace – IAS 32, IFRS 7, • rizika – prezentační povinnosti podniku, • podnikové akvizice – stanovení ceny a okamžiku akvizice – IFRS 3, • podnikové akvizice – akviziční účetnictví, • podnikové akvizice – vykázá
online , eLearning
 > IFRS Finanční nástroje, podnikové kombinace (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Na on-line přednášce se seznámíte s novelou daňového řádu (účinnost novely je od 1. 1.
online , eLearning
 > On-line vysílání: Rozsáhlá novela daňového řádu a další aktuality styku s finančním úřadem

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
On-line seminář vám poskytne ucelený náhled do procesu sestavení a následného využití finančního plánu pro účely interního rozhodování nebo prodej firmy externímu investorovi. Seznámíte se s procesem reportingu a přístupy k jeho provádění.
online , eLearning
 > On-line seminář: Finanční plán a reporting – praktické rady a tipy

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Seznámíte s personálním controllingem jako nástrojem řízení lidských zdrojů, jehož cílem je zvýšit účinnost personálního managementu a posílit autoritu personálního vedení podniku. * • co je strategický a co operativní personální controlling a proč má být personální controlling významnou složkou personálního řízení, • jak se provádí personáln
online , eLearning
 > Online seminář: Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního řízení

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2020
Určeno pro uživatele, kteří některé nástroje Google Suite alespoň částečně využívají, a chtějí si pomocí praktických ukázek zlepšit a zefektivnit jejich používání. Cíl: Naučit účastníky používat Google Suite jednoduše a efektivně.
Praha , Praha
 > JAK VYUŽÍT GOOGLE NÁSTROJE pro efektivní práci v týmu

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2020
Akreditace: MV - AK - PV-72 - 2016
online , eLearning
 > Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj !náhradní termín za 3.4.2020!

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2020
Na semináři se seznámíte s metodami finanční analýzy a budete schopni se zapojit do finančního řízení podniku. Na firemní procesy ze začnete dívat optikou finančních toků, čímž se vám otevře nová dimenze vaší profesní dráhy.
Praha , Praha
 > Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzám

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2020
Atlassian JIRA je předním nástrojem pro projektové řízení, evidenci, kontrolu úkolů a sledování chyb. Tento kurz je určen jak pro úplné začátečníky tak pro uživatele, kteří si potřebují upevnit základy používání JIRA.
Praha , Praha
 > JIRA Core a JIRA Software - nástroj pro řízení projektů

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2020
Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-116 - 2018, Název akreditace: Interní audit Cílem semináře je seznámit posluchače s legislativní úpravou nastavení finanční kontroly v orgánech veřejné správy. Požadavky právních předpisů budou vysvětleny na konkrétních praktických příkladech nastavení finanční
Praha , Praha
 > Nastavení finanční kontroly z pohledu Ministerstva financí

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2020
Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-72 - 2016, Název akreditace: Směrnice a zákon o finanční kontrole - aktuálně Každý orgán veřejné správy, od ministerstva až po nejmenší příspěvkovou organizaci, musí zavést a zajistit fungování systému finanční kontroly. Fungující systém finanční kontroly je zákl
Olomouc , Olomoucký kraj
 > Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole - aktuality a praxe

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2020
Jedinečný přehledný kurz je určen všem uživatelům, kteří chtějí ve světě internetu získat širší povědomí i praktické znalosti v oblasti návrhu webů, kódování HTML a CSS a v oblasti animací a interaktivity. Kurz klade důraz na praktické procvičování s příklady s nástroji Adobe Photoshop, Flash, Dreamweaver, Captive, InDesign a dalšími menš
Brno , Jihomoravský kraj
 > Grafika pro web - využití nástrojů Adobe pro Internetový design

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2020
Využívejte psychodiagnostiku při výběrových řízeních i v další práci se zaměstnanci Správně aplikovaná psychodiagnostika vám pomůže odhalit skrytý potenciál uchazečů o práci i stávajících členů vašeho týmu. Seznamte se s psychodiagnostickými technikami, které můžete využívat i bez psychologického vzdělání.
Praha 1 , Praha
 > Psychodiagnostické nástroje - Odhalte potenciál uchazečů o práci i zaměstnanců

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2020
Finanční řízení bylo dříve velmi podceňovanou částí podnikové ekonomiky, v současné době se považuje za vrchol řízení celé firmy a velmi zásadně ovlivňuje stabilitu a životnost firmy. Na kurzu proniknete do zásadních oblastí finančního řízení od vytvoření firemní strategie a nastavení procesů, přes orientaci ve finančních výkazech a práci s daty, finanční a
Praha , Praha
 > Finanční řízení pro manažery

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2020
Finanční řízení bylo dříve velmi podceňovanou částí podnikové ekonomiky, v současné době se považuje za vrchol řízení celé firmy a velmi zásadně ovlivňuje stabilitu a životnost firmy. Na kurzu proniknete do zásadních oblastí finančního řízení od vytvoření firemní strategie a nastavení procesů, přes orientaci ve finančních výkazech a práci s daty, finanční a
Brno , Jihomoravský kraj
 > Finanční řízení pro manažery

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2020
Co se skrývá ve vašem účetnictví, ve vašich výkazech? Kde jsou vaše příležitosti?
Praha , Praha
 > Finanční analýza v praxi

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2020
Co se skrývá ve vašem účetnictví, ve vašich výkazech? Kde jsou vaše příležitosti?
Brno , Jihomoravský kraj
 > Finanční analýza v praxi

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2020
Kurz primárně cílený finančním manažerům a dalším pracovníkům finančního řízení firem, kteří ve svých činnostech posuzují a rozhodují nebo ovlivňují finanční stabilitu firmy, kteří již zvládají a běžně ve svých činnostech užívají standardní metody měření výkonnosti a chtěli by rozšířit své poznatky o další nástroje a postupy. Takové nástroje a postupy, které jim umo
Brno , Jihomoravský kraj
 > Controlling s vazbou na  BENCHMARKING


FINANČNÍ CONTROLLING pro pokročilé - praktické nástroje s využitím Excelu

Téma kurzu: Řízení podniku a strategické plánování, Controlling, finační řízení, manažerské účetnictví, Finance a bankovnictví, Vedení, plánování a rozhodování, MS Office

Přednáší ...

Ing. Pavlína VANČUROVÁ, Ph.D., ve své vlastní společnosti se věnuje poradenství v otázkách controllingu a finančního řízení a současně působí jako školitelka ekonomických témat a interim finanční ředitelka ve firmách různých oborů a velikostí, nejčastěji řeší praktické otázky finančního zdraví, řízení cash flow, kalkulací, tvorby rozpočtů a finančních plánů


Program kurzu, obsah studia ...Určeno pro finanční controllery, kteří chtějí provázat své dosavadní zkušenosti s novými pohledy na controlling, pro manažery s controllingovými úkoly, kteří potřebují vidět controlling komplexně, a pro všechny pracovníky s úkolem implementovat controlling ve své firmě. Tento kurz volně navazuje na kurz Finanční controlling – moderní metody v příkladech.


Cíl: Na modelových příkladech z praxe si ukážeme vše podstatné pro efektivní finanční controlling. Účastníci si odnesou praktické nástroje finančního controllingu, s nimiž se na školení seznámí v rámci řešení využívaných ve firmách různých oborů.

Obsah:
* Vybrané nástroje a metody controllingu v praxi
* Vlivy na hospodaření firmy
* Analýzy zaměřené na kontrolu hospodárnosti
* Rozhodování o sortimentní skladbě
* Metody forecastingu
* Vyhodnocování operativních rozpočtů
* Analýza obchodního případu


Metody výuky : Interaktivní výklad – zapojování účastníků, minimum teorie, praktické ukázky a výpočty metod finančního controllingu v MS Excel, postřehy z praxe, řízená diskuze – odborná zpětná vazba na podněty účastníků.
Poznámka: Prosíme účastníky, aby si každý přinesl na seminář s sebou svůj notebook. Budeme používat MS Excel.


Obsah kurzu/školeníUrčeno pro finanční controllery, kteří chtějí provázat své dosavadní zkušenosti s novými pohledy na controlling, pro manažery s controllingovými úkoly, kteří potřebují vidět controlling komplexně, a pro všechny pracovníky s úkolem implementovat controlling ve své firmě. Tento kurz volně navazuje na kurz Finanční controlling – moderní metody v příkladech.


Cíl: Na modelových příkladech z praxe si ukážeme vše podstatné pro efektivní finanční controlling. Účastníci si odnesou praktické nástroje finančního controllingu, s nimiž se na školení seznámí v rámci řešení využívaných ve firmách různých oborů.

Obsah:
* Vybrané nástroje a metody controllingu v praxi
* Vlivy na hospodaření firmy
* Analýzy zaměřené na kontrolu hospodárnosti
* Rozhodování o sortimentní skladbě
* Metody forecastingu
* Vyhodnocování operativních rozpočtů
* Analýza obchodního případu


Metody výuky : Interaktivní výklad – zapojování účastníků, minimum teorie, praktické ukázky a výpočty metod finančního controllingu v MS Excel, postřehy z praxe, řízená diskuze – odborná zpětná vazba na podněty účastníků.
Poznámka: Prosíme účastníky, aby si každý přinesl na seminář s sebou svůj notebook. Budeme používat MS Excel.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

FINANČNÍ CONTROLLING pro pokročilé - praktické nástroje s využitím Excelu
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Není vypsaný žádný termín, ... :(

Podobné kurzy a nebo školení: FINANČNÍ CONTROLLING pro pokročilé - praktické nástroje s využitím Excelu


... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy FINANČNÍ CONTROLLING pro pokročilé - praktické nástroje s využitím ExceluDalší naše kurzy a školeníZAVOLEJTE MI: Vyžádání kontaktu


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | FINANČNÍ | CONTROLLING | pro | pokročilé | praktické | nástroje | využitím | Excelu
 Pořadatel kurzu: STUDIO W

Po každém kurzu účastníci školení obdrží osvědčení o absolvování kurzu .
* Pořádáme kurzy pro vzdělávání dospělých v oblastech: manažerské, komunikační a obchodní dovednosti, rozvoj osobnosti, kurzy pro asistentky, obchodní a pracovní právo, personalistika, mzdové a finanční účetnictví, daně. ...dále viz: STUDIO W
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-88319


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

FINANČNÍ CONTROLLING pro pokročilé - praktické nástroje s využitím Excelu

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy FINANČNÍ CONTROLLING pro pokročilé - praktické nástroje s využitím Excelu


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2020-10-06 


[?]

Kurzy |

kurzy rekvalifikace
2020-09-21 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace Kurzy
2020-08-22 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2020 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info