HandMade by HANNDE.com
HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # HOSPODARENI S MAJETKEM STATU PO NOVELE ZAKONA C 219 2000 SB O MAJETKU CR A JEJIM VYSTUPOV

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Akreditovaný seminář #  
Rekvalifikační-kurzy.info | Finance a bankovnictví | Controlling, finační řízení, manažerské účetnictví | Veřejná správa | Prezentační techniky, písemnosti | Další právní normy > Hospodaření s majetkem státu po novele zákona č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích

Hospodaření s majetkem státu po novele zákona č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazíchCena kurzu:
    ... 1.990 Kč/Kurz - není DPH
    ... (kurz je osvobozený od DPH)


Cílem kurzu je orientace v obou právních předpisech se zaměřením na nakládání s hmotným movitým a nemovitým majetkem v režimu citovaných zákonů. Na semináři získáte orientaci v zákonu o majetku státu (č. 219/2000 Sb.) a prováděcí vyhlášce k zákonu. Současně se také seznámíte s hlavními principy zákona č. 128/ 2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Na praktických příkladech si ukážeme nejčastější chyby, ke kterým dochází při právních jednáních, týkajících se nakládání s majetkem státu. * • hospodaření s majetkem státu podle zákona o majetku státu se zaměřením na úplatné a bezúplatné převody majetku na územně samosprávné celky • vybraná ustanovení prováděcí vyhlášky č. 62/2016 Sb., k zákonu o majetku státu, • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) – - §38 Hospodaření obce, - zvláštní povinnosti obce při nakládání a hospodaření se svým majetkem (obec jako správce majetku, majitel nemovitostí aj.), • nejčastější chyby v kupních smlouvách a ve smlouvách o bezúplatných převodech státního majetku, • náležitosti nájemních smluv, pohledávky státu. Diskuze, dotazy, zodpovězení dotazů. ... © 1. VOX a.s.
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Hospodaření s majetkem státu po novele zákona č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Rekvalifikační kurz :
Cílem on-line přednášky je předat praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly hospodaření. * Kontrola finančních a majetkových operací, zjišťování skutečnosti a porovnání s platnou právní úpravou.
online , eLearning
 > On-line vysílání: Kontrola výdajů a hospodaření s majetkem

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2020
Rekvalifikační kurz :
Cílem kurzu je předat praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly hospodaření. * Kontrola finančních a majetkových operací, zjišťování skutečnosti a porovnání s platnou právní úpravou.
Praha , Praha
 > Kontrola výdajů a hospodaření s majetkem


Hospodaření s majetkem státu po novele zákona č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích

Téma kurzu: Finance a bankovnictví, Controlling, finační řízení, manažerské účetnictví, Veřejná správa, Prezentační techniky, písemnosti, Další právní normy

Určeno pro ...

Kurz je určen zejména úředníkům územních samosprávných celků s pracovní zodpovědností za nakládání s obecním majetkem a zodpovědností za dodržování pravidel s jejich hospodařením, kteří potřebují získat informace o právní úpravě zákona a jeho aplikaci v praxi.

Přednáší ...


JUDr. Dagmar Tyšerová
Ministerstvo financí ČR


Program kurzu, obsah studia ...hospodaření s majetkem státu podle zákona o majetku státu se zaměřením na úplatné a bezúplatné převody majetku na územně samosprávné celky

vybraná ustanovení prováděcí vyhlášky č. 62/2016 Sb., k zákonu o majetku státu,

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) –
- §38 Hospodaření obce,
- zvláštní povinnosti obce při nakládání a hospodaření se svým majetkem (obec jako správce majetku, majitel nemovitostí aj.),

nejčastější chyby v kupních smlouvách a ve smlouvách o bezúplatných převodech státního majetku,

náležitosti nájemních smluv, pohledávky státu.


Diskuze, dotazy, zodpovězení dotazů.


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Pokud jste úředníkem dle § 2 odst. 4 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, žádáme vás o uvedení do poznámky v přihlášce, že jste úředníkem a současně o sdělení místa a data narození. Bez těchto údajů není možné vydat osvědčení o účasti na akreditovaném kurzu. Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.


Obsah kurzu/školeníhospodaření s majetkem státu podle zákona o majetku státu se zaměřením na úplatné a bezúplatné převody majetku na územně samosprávné celky

vybraná ustanovení prováděcí vyhlášky č. 62/2016 Sb., k zákonu o majetku státu,

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) –
- §38 Hospodaření obce,
- zvláštní povinnosti obce při nakládání a hospodaření se svým majetkem (obec jako správce majetku, majitel nemovitostí aj.),

nejčastější chyby v kupních smlouvách a ve smlouvách o bezúplatných převodech státního majetku,

náležitosti nájemních smluv, pohledávky státu.


Diskuze, dotazy, zodpovězení dotazů.


Cíl školení / poznámka ke kurzu

Cílem kurzu je orientace v obou právních předpisech se zaměřením na nakládání s hmotným movitým a nemovitým majetkem v režimu citovaných zákonů. Na semináři získáte orientaci v zákonu o majetku státu (č. 219/2000 Sb.) a prováděcí vyhlášce k zákonu. Současně se také seznámíte s hlavními principy zákona č. 128/ 2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Na praktických příkladech si ukážeme nejčastější chyby, ke kterým dochází při právních jednáních, týkajících se nakládání s majetkem státu.


Hospodaření s majetkem státu po novele zákona č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
On-line vysílání: Kontrola výdajů a hospodaření s majetkem (akreditovaný seminář)
3. 12. 2020; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Cílem on-line přednášky je předat praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly hospodaření.
* Kontrola finančních a majetkových operací, zjišťování skutečnosti a porovnání s platnou právní úpravou.
vyžádané dokumenty na počátku a v průběhu kontroly hospodaření nebo interního audit
kontrola různých provozních výdajů, odstupné, odměny za dohody o provedení práce a pracovní činnosti, platby za právní služby aj.,
kontrola účelnosti výdajů orgánů veřejné správy, příjemců dotací a dalších subjektů,
náhrada škody způsobené zaměstnancem,
ochrana vlastnictví v občanském zákoníku,
příjmy z pronájmu nebytových prostor,
příklady nedostatků zjišťovaných v hospodaření s majetkem státu, ÚSC, příspěvkových organizací a dalších subjektů,
zjišťované nedostaky v inventarizacích,
doplněno informací o nových a novelizovaných právních předpisech využitelných při finanční kontrole nebo interním auditu na úseku hospodaření. Účastníci obdrží materiál zpracovaný lektorkou a právní předpisy.

3. 12. 2020; 9:00–14:00 - - - - - kód: 20A6400 - 2 190 Kč + DPH Základní cena, kód: 20A640A - 4 161 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 20A640B - 5 913 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 20A640C - 7 446 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]

- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz -
2.190 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Kontrola výdajů a hospodaření s majetkem (akreditovaný seminář)
3. 12. 2020; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Cílem kurzu je předat praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly hospodaření.
* Kontrola finančních a majetkových operací, zjišťování skutečnosti a porovnání s platnou právní úpravou.
vyžádané dokumenty na počátku a v průběhu kontroly hospodaření nebo interního audit
kontrola různých provozních výdajů, odstupné, odměny za dohody o provedení práce a pracovní činnosti, platby za právní služby aj.,
kontrola účelnosti výdajů orgánů veřejné správy, příjemců dotací a dalších subjektů,
náhrada škody způsobené zaměstnancem,
ochrana vlastnictví v občanském zákoníku,
příjmy z pronájmu nebytových prostor,
příklady nedostatků zjišťovaných v hospodaření s majetkem státu, ÚSC, příspěvkových organizací a dalších subjektů,
zjišťované nedostaky v inventarizacích,
doplněno informací o nových a novelizovaných právních předpisech využitelných při finanční kontrole nebo interním auditu na úseku hospodaření. Účastníci obdrží materiál zpracovaný lektorkou a právní předpisy.

3. 12. 2020; 9:00–14:00 - - - - - kód: 2006400 - 2 190 Kč + DPH Základní cena, kód: 200640A - 4 161 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200640B - 5 913 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200640C - 7 446 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz -
2.190 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Hospodaření | majetkem | státu | novele | zákona | č.219/2000 | Sb., | majetku | jejím | vystupování | právních | vztazích
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-85993


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Hospodaření s majetkem státu po novele zákona č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Hospodaření s majetkem státu po novele zákona č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2020-10-06 


[?]

Kurzy |

kurzy rekvalifikace
2020-09-21 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace Kurzy
2020-08-22 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2020 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info