HandMade by HANNDE.com
HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # BYTOVE SPOLUVLASTNICTVI VELKA NOVELA OBCANSKEHO ZAKONIKU S PREDPOKLADANOU UCINNOSTI OD 1

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Rekvalifikační-kurzy.info | Občanské právo | Obchodní právo | Pracovní právo | Další právní normy | Právo a legislativa > Bytové spoluvlastnictví – velká novela občanského zákoníku s předpokládanou účinností od 1. 7. 2020

Bytové spoluvlastnictví – velká novela občanského zákoníku s předpokládanou účinností od 1. 7. 2020Cena kurzu:
    ... bez DPH: 2.390 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 2.892 Kč/Kurz


Pro jednu z nejsložitějších, avšak zároveň nejdůležitějších úprav občanského zákoníku se připravuje rozsáhlá novelizace. Cílem zákonodárce je především odstranit nejasnosti předchozí úpravy a současně reagovat na potřeby praxe. Seminář se zaměří na aktuální problémy praxe a současně na obsah novely občanského zákoníku k bytovému spoluvlastnictví. Seminář bude orientován na praktické řešení výkladových problémů. * • dva typy jednotek v právním řádu a dvojí vlastnické poměry z nich vyplývající, • nové pojetí jednotky a společných částí, • spoluvlastnické podíly, • vznik vlastnictví bytů podle občanského zákoníku (bytové spoluvlastnictví), • povinné platby vlastníků jednotek, • přechod dluhů při převodu jednotky, • ochrana nájemce bytu při prvním převodu jednotky, • způsoby vzniku SVJ podle občanského zákoníku, • vnitřní poměry SVJ, • změna prohlášení vlastníka, • odstranění vad prohlášení vlastníka, • zrušení bytového spoluvlastnictví, • zásadní změny obsažené v projednávané novelizaci právní úpravy bytového spoluvlastnictví. Diskuze, odpovědi na dotazy. ... © 1. VOX a.s.
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Bytové spoluvlastnictví – velká novela občanského zákoníku s předpokládanou účinností od 1. 7. 2020 ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2020
Cílem semináře je poskytnout ucelený přehled novinek, které přináší novela zákoníku práce účinná zčásti od 30. 7.
Praha , Praha
 > Novela zákoníku práce 2020

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2020
Určeno pro personalisty, mzdové účetní, další pracovníky v oblasti HR, finanční manažery, kteří chtějí získat komplexní informaci o povinnostech souvisejících s vysíláním zaměstnanců do EU. Cíl: Od 30.
Praha , Praha
 > ZÁSADNÍ NOVELA SMĚRNICE O VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ od 30. 7. 2020 a její dopady na české zaměstnavatele včetně související problematiky

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2020
Obsah: * Dopad občanského zákoníku (OZ) na pracovněprávní vztahy, kdy se použije a kdy nikoliv, odchylování se od zákona, konkrétní případy, výklad právních jednání, jejich neplatnost, co je zdánlivé právní jednání a důsledky, jednání za právnické osoby vůči zaměstnancům, způsobilost (svéprávnost) fyzických osob, počítání času, promlčení a preklu
Praha , Praha
 > PRACOVNÍ PRÁVO - podrobný výklad s příklady,  novela zákoníku práce - 3denní

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2020
Akreditace: MV - AK - PV-121 - 2017 Cíl semináře Cílem školení je podrobné seznámení se změnami právní úpravy zákona o místních poplatcích, které přinesla novela zákona o místních poplatcích od 1. 1.
online , eLearning
 > Novela zákona o místních poplatcích

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2020
Dne 1. 1.
Praha , Praha
 > Novela zákona o obchodních korporacích

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2020
Akreditace: MV - AK - PV-121 - 2017 Cíl semináře Cílem školení je podrobné seznámení se změnami právní úpravy zákona o místních poplatcích, které přinesla novela zákona o místních poplatcích od 1. 1.
Praha , Praha
 > Novela zákona o místních poplatcích

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2020
Akreditace: MV - AK - PV-380 - 2019, Pracovní právo Cíl semináře Cílem semináře je představit účastníkům kurzu aktuální novelu zákoníku práce
online , eLearning
 > Novela zákoníku práce v roce 2020

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2020
Akreditace: MV - AK - PV-380 - 2019, Pracovní právo Cíl semináře Cílem semináře je představit účastníkům kurzu aktuální novelu zákoníku práce
Praha , Praha
 > Novela zákoníku práce v roce 2020

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2020
Tento první den dvoudenního semináře (druhý den 19. srpna pokračuje změnami v úpravě akciové společnosti) se zaměří zejména na změny a novinky, které novela přináší v následujících oblastech: * Obchodní korporace obecně: - vkladová povinnost - dělení zisku a jiných vlastních zdrojů, včetně výplaty záloh na podíl na zisk
Praha , Praha
 > Velká novela zákona o obchodních korporacích - obchodní korporace obecně + společnost s ručením omezeným

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2020
Seminář se zaměří zejména na změny a novinky, které novela přinese v následujících oblastech: První den semináře: 18. srpna 2020 – úterý – do cca 16.
Praha , Praha
 > Velká novela zákona o obchodních korporacích - dvoudenní seminář

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2020
Tento druhý den dvoudenního semináře (první den 18. srpna se věnuje změnám v obchodních korporacích obecně a změnám v úpravě společnosti s ručením omezeným) se zaměří zejména na změny a novinky, které novela přináší v následujících oblastech: * Akciová společnost - stanovy, včetně účinnosti jejich změn - důsledky nedůvod.
Praha , Praha
 > Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2020
Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-380 - 2019, Název akreditace: Pracovní právo Cíl semináře: Poskytnout posluchačům komplexní informace ke změnám, které k 30. 7.
Praha , Praha
 > Velká novela zákoníku práce účinná od 30.7.2020

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2020
Akreditace: MV - AK - PV-380 - 2019, Pracovní právo Obsah: *Jednotlivé druhy skončení pracovního poměru v judikatuře Nejvyššího soudu *Jak se zbavit neschopného zaměstnance, špatný a nedostatečný pracovní výkon anebo nekvalitní práce *Vymezení lhůty pro odstranění neuspokojivých pracovních výsledk
online , eLearning
 > Jak se zbavit neschopného zaměstnance a další v praxi problémová ustanovení zákoníku práce

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2020
Akreditace: MV - AK - PV-380 - 2019, Pracovní právo Obsah: *Jednotlivé druhy skončení pracovního poměru v judikatuře Nejvyššího soudu *Jak se zbavit neschopného zaměstnance, špatný a nedostatečný pracovní výkon anebo nekvalitní práce *Vymezení lhůty pro odstranění neuspokojivých pracovních výsledk
Praha , Praha
 > Jak se zbavit neschopného zaměstnance a další v praxi problémová ustanovení zákoníku práce

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2020
Na semináři si obohatíte a prověříte svoje znalosti. Budete mít příležitost se aktivně zapojit do diskuze.
Praha , Praha
 > Zákoník práce z pohledu praxe v roce 2020/2021 s důrazem na schválenou novelu zákoníku práce – pro pokročilé

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2020
Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-375 - 2017, Název akreditace: Novela zákoníku práce aktuální judikatura ve sporech o neplatnost rozvázání pracovního poměru rozvázání pracovního poměru ze zdravotních důvodů náhrada mzdy při neplatném rozvázání pracovního poměru odstu
online , eLearning
 > Novela zákoníku práce účinná od 30.7.2020

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2020
em je poskytnout posluchačům přehled ve vybrané problematice nejen z pohledu teorie, ale rovněž tak z pohledu praxe. Primárně je kurz určený pro posluchače z řad personalistů ze mzdové sféry, velmi vhodný je pro začínající personalisty, ale nejen pro ně.
Prostějov , Olomoucký kraj
 > ZÁKONÍK PRÁCE - novela 2020/2021 a vybrané kapitoly zákoníku práce

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2020
Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-375 - 2017, Název akreditace: Novela zákoníku práce aktuální judikatura ve sporech o neplatnost rozvázání pracovního poměru rozvázání pracovního poměru ze zdravotních důvodů náhrada mzdy při neplatném rozvázání pracovního poměru odstu
Praha , Praha
 > Novela zákoníku práce účinná od 30.7.2020

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2020
Na semináři získáte aktuální přehled o změnách, včetně změn od 30. 7.
Praha , Praha
 > Aktuality v personální a mzdové oblasti s přihlédnutím ke změnám v zákoníku práce od 30. 7. 2020 – zkušenosti a praktické poznatky z praxe

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2020
Na on-line školení se zaměříme na praktické postupy při rozvrhování pracovní doby, včetně problémů s tím v praxi spojených. Bude široce a hluboce diskutována problematika nerovnoměrného rozvržení pracovní doby z pohledu zákoníku práce a skutečné praxe ve firmách.
online , eLearning
 > On-line vysílání: Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, směnné provozy z pohledu zákoníku práce

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2020
Neuvedeno * • Důvody změn v zákonu o účetnictví, • úprava jednoduchého účetnictví, • pojmy používané v účetnictví, • kategorie účetních jednotek a jejich skupin (mikro, malé, střední, velké) a jejich souvislosti, • verze účetní závěrky a pravidla pro její sestavení, • převodový můstek položek rozvahy, • nová struktura vý
online , eLearning
 > Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2020
Neuvedeno * • Vybrané platné předpisy, účinnost českých a intrakomunitárních předpisů. • Místo plnění u služeb na nemovité věci.
online , eLearning
 > DPH po novelách 2016 a 2017 (záznam on-line)


Bytové spoluvlastnictví – velká novela občanského zákoníku s předpokládanou účinností od 1. 7. 2020

Téma kurzu: Občanské právo, Obchodní právo, Pracovní právo, Další právní normy, Právo a legislativa

Určeno pro ...

Všem, kdo se při své praxi setkávají s problematikou vlastnictví bytů, včetně správy společných částí prováděných typicky SVJ. Vhodné rovněž pro developery, pracovníky realitních kanceláří, majitele nemovitostí, zaměstnance obecních úřadů zodpovědné za správu majetku obcí, a širokou odbornou veřejnost, včetně veřejnosti právnické.

Přednáší ...


JUDr. Adam Zítek, Ph.D.
advokát a člen Komise pro bytové právo Ministerstva pro místní rozvoj ČR


Program kurzu, obsah studia ...dva typy jednotek v právním řádu a dvojí vlastnické poměry z nich vyplývající,

nové pojetí jednotky a společných částí,

spoluvlastnické podíly,

vznik vlastnictví bytů podle občanského zákoníku (bytové spoluvlastnictví),

povinné platby vlastníků jednotek,

přechod dluhů při převodu jednotky,

ochrana nájemce bytu při prvním převodu jednotky,

způsoby vzniku SVJ podle občanského zákoníku,

vnitřní poměry SVJ,

změna prohlášení vlastníka,

odstranění vad prohlášení vlastníka,

zrušení bytového spoluvlastnictví,

zásadní změny obsažené v projednávané novelizaci právní úpravy bytového spoluvlastnictví.


Diskuze, odpovědi na dotazy.


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.


Obsah kurzu/školenídva typy jednotek v právním řádu a dvojí vlastnické poměry z nich vyplývající,

nové pojetí jednotky a společných částí,

spoluvlastnické podíly,

vznik vlastnictví bytů podle občanského zákoníku (bytové spoluvlastnictví),

povinné platby vlastníků jednotek,

přechod dluhů při převodu jednotky,

ochrana nájemce bytu při prvním převodu jednotky,

způsoby vzniku SVJ podle občanského zákoníku,

vnitřní poměry SVJ,

změna prohlášení vlastníka,

odstranění vad prohlášení vlastníka,

zrušení bytového spoluvlastnictví,

zásadní změny obsažené v projednávané novelizaci právní úpravy bytového spoluvlastnictví.


Diskuze, odpovědi na dotazy.


Cíl školení / poznámka ke kurzu

Pro jednu z nejsložitějších, avšak zároveň nejdůležitějších úprav občanského zákoníku se připravuje rozsáhlá novelizace. Cílem zákonodárce je především odstranit nejasnosti předchozí úpravy a současně reagovat na potřeby praxe. Seminář se zaměří na aktuální problémy praxe a současně na obsah novely občanského zákoníku k bytovému spoluvlastnictví. Seminář bude orientován na praktické řešení výkladových problémů.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Bytové spoluvlastnictví – velká novela občanského zákoníku s předpokládanou účinností od 1. 7. 2020
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Bytové spoluvlastnictví – velká novela občanského zákoníku s účinností od 1. 7. 2020 (seminář)
30. 10. 2020; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Cílem semináře je seznámit vás s jednou z nejsložitějších, avšak zároveň nejdůležitějších úprav občanského zákoníku. Cílem zákonodárce bylo především odstranit nejasnosti předchozí úpravy a současně reagovat na potřeby praxe. Seminář se zaměří na aktuální problémy praxe a současně na obsah novely občanského zákoníku k bytovému spoluvlastnictví. Seminář bude orientován na praktické řešení výkladových problémů.
*
dva typy jednotek v právním řádu a dvojí vlastnické poměry z nich vyplývající,
charakteristika jednotky a společných částí domu a pozemku podle občanského zákoníku,
spoluvlastnické podíly na společných částech domu a pozemku,
vznik vlastnictví bytů podle občanského zákoníku (bytové spoluvlastnictví),
povinné platby vlastníků jednotek,
přechod dluhů při převodu jednotky,
postup SVJ s péčí řádného hospodáře proti dlužníkům,
způsoby vzniku SVJ podle občanského zákoníku,
vnitřní poměry SVJ,
změna prohlášení vlastníka,
odstranění vad prohlášení vlastníka,
SVJ a GDPR a směrnice AML,
aktuální judikatura.

Diskuze, odpovědi na dotazy.

30. 10. 2020; 9:00–14:00 - - - - - kód: 2007030 - 2 390 Kč + DPH Základní cena, kód: 200703A - 4 541 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200703B - 6 453 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200703C - 8 126 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.390 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Bytové | spoluvlastnictví | velká | novela | občanského | zákoníku | předpokládanou | účinností | 2020
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-85305


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Bytové spoluvlastnictví – velká novela občanského zákoníku s předpokládanou účinností od 1. 7. 2020

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Bytové spoluvlastnictví – velká novela občanského zákoníku s předpokládanou účinností od 1. 7. 2020


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2020-05-13 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2020-04-30 


[?]

Kurzy | IQ pohyb

kurzy rekvalifikace
2020-04-27 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2020 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info