HandMade by HANNDE.com
Vytvořte si vlastní obchod SHOPILO
Je to opravdu snadné, zdarma na 1. měsíc a/nebo do 10 položek

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # ZAKON O MAJETKU STATU

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

Zákon o majetku státuCena kurzu:
    ... bez DPH: 2.223 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 2.690 Kč/Kurz


Odborný program semináře: * Charakteristika hospodaření s majetkem státu - struktura právní úpravy - organizační složky státu a dělená subjektivita státu - státní organizace - základní povinnosti při hospodaření s majetkem státu * Nakládání s majetkem státu mezi organizačními složkami stá ... © Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Zákon o majetku státu ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Zákon o majetku státu s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2022
Rekvalifikační kurz :
1. Zákon č.
online , eLearning
 > Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, novela č. 417/2021 Sb. (účinná od 1. 2. 2022)

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2022
Akreditace: MV - AK - PV - 147 - 2014; Zákon o střelných zbraních a střelivu Cíl semináře Seminář je zaměřen na seznámení se s právní úpravou držení zbraní, právy a povinnostmi držitelů zbraní se zaměřením na dopady aktuální novely zákona. Zvláštní důraz je kladen na přestupky v oblasti zbraní, které jsou probírány prostřednictvím praktických příkl
Praha , Praha
 > Zákon o střelných zbraních po novele

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2022
Akreditace: MV - AK - PV - 147 - 2014; Zákon o střelných zbraních a střelivu Cíl semináře Seminář je zaměřen na seznámení se s právní úpravou držení zbraní, právy a povinnostmi držitelů zbraní se zaměřením na dopady aktuální novely zákona. Zvláštní důraz je kladen na přestupky v oblasti zbraní, které jsou probírány prostřednictvím praktických příkl
online , eLearning
 > Zákon o střelných zbraních po novele

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2022
Rekvalifikační kurz :
Cílem vzdělávacího programu je seznámit, jak správně vést archivnictví a spisovou službu v souladu s platným zákonem č. 499 - 2004 Sb.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Archivnictví a spisová služba – Jak správně nakládat s digitálními i listinnými dokumenty podle vyhlášky o spisové službě a novely archivního zákona

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2022
Odborný program semináře: * Obecné informace - závazná stanoviska orgánů územního plánování koordinující využití území - majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru - účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona * Problematika části třetí stavebního zákona v rozsahu: - zám
online , eLearning
 > Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2022
Na semináři získáte přehled o nejdůležitějších legislativních změnách platných pro rok 2022 včetně změn pro cestovní kanceláře a prominutí DPH u elektřiny a plynu…) * Seminář bude zaměřen na uplatňování DPH v ČR v roce 2022. Od 1.
Praha , Praha
 > Praktické uplatňování zákona o DPH od 1. 1. 2022

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2022
Na semináři získáte přehled o nejdůležitějších legislativních změnách platných pro rok 2022 včetně změn pro cestovní kanceláře a prominutí DPH u elektřiny a plynu…) * Seminář bude zaměřen na uplatňování DPH v ČR v roce 2022. Od 1.
online , eLearning
 > Praktické uplatňování zákona o DPH od 1. 1. 2022

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2022
Akreditace: MPSV - A2021 - 1122-SP - PC - PP; Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi MV - AK - PV-275 - 2018; Zákon o pomoci v hmotné nouzi Cíl semináře Seznámení účastníků s aktuální problematikou zákona o pomoci v hmotné nouzi a diskuze nad praktickými případy. Účastníci si svou účastí prohloubí poznatky z oblasti aplikace zákona
Praha , Praha
 > Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi -aktuality a praxe 2022

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2022
Akreditace: MPSV - A2021 - 1122-SP - PC - PP; Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi MV - AK - PV-275 - 2018; Zákon o pomoci v hmotné nouzi Cíl semináře Seznámení účastníků s aktuální problematikou zákona o pomoci v hmotné nouzi a diskuze nad praktickými případy. Účastníci si svou účastí prohloubí poznatky z oblasti aplikace zákona
online , eLearning
 > Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi -aktuality a praxe 2022

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2022
Akreditace: MV - AK - PV-59 - 2014; Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Cíl semináře Dlouho připravovaná rekodifikace veřejného stavebního práva je ve finále. V současné době je návrh zcela nového stavebního zákona schválen v Poslanecké sněmovně Parlamentu.
Praha , Praha
 > Nový stavební zákon - povolování staveb podle nového stavebního zákona

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2022
Akreditace: MV - AK - PV-59 - 2014; Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Cíl semináře Dlouho připravovaná rekodifikace veřejného stavebního práva je ve finále. V současné době je návrh zcela nového stavebního zákona schválen v Poslanecké sněmovně Parlamentu.
online , eLearning
 > Nový stavební zákon - povolování staveb podle nového stavebního zákona

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2022
Program semináře: * STANOVENÍ ZÁKLADU DANĚ - výsledek hospodaření před zdaněním * POLOŽKY ZVYŠUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ – povinnost dodanění neuhrazených závazků, pohledávky ze smluvních sankcí, daňové dopady změny účetní metody na základ daně, (např. změna kategorie účetních jednotek), daňové dopady oprav účtování v předchozích
Praha , Praha
 > Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona o daních z příjmů pro rok 2022

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2022
Program semináře: * STANOVENÍ ZÁKLADU DANĚ - výsledek hospodaření před zdaněním * POLOŽKY ZVYŠUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ – povinnost dodanění neuhrazených závazků, pohledávky ze smluvních sankcí, daňové dopady změny účetní metody na základ daně, (např. změna kategorie účetních jednotek), daňové dopady oprav účtování v předchozích
online , eLearning
 > Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona o daních z příjmů pro rok 2022 - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2022
Rekvalifikační kurz :
Ochrana osobních údajů – prameny právní úpravy na: - mezinárodní, - evropské, - národní úrovni. GDPR a zákon o ochraně osobních údajů , porovnání stávající a nové právní úpravy, působnost a pojmosloví, zásady a právní důvody zpracování osobních údajů, pravidla a povinnosti při zpracování osobních údajů včetně vysvětlení nových přístupů a povinnos.
Brno , Jihomoravský kraj
 > GDPR a zákon o ochraně osobních údajů versus zákon o svobodném přístupu k informacím – informace o nové právní úpravě

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2022
Rekvalifikační kurz :
Ochrana osobních údajů – prameny právní úpravy na: - mezinárodní, - evropské, - národní úrovni. GDPR a zákon o ochraně osobních údajů , porovnání stávající a nové právní úpravy, působnost a pojmosloví, zásady a právní důvody zpracování osobních údajů, pravidla a povinnosti při zpracování osobních údajů včetně vysvětlení nových přístupů a povinnos.
online , eLearning
 > GDPR a zákon o ochraně osobních údajů versus zákon o svobodném přístupu k informacím – webinář – informace o nové právní úpravě

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2022
Rekvalifikační kurz :
Cílem vzdělávacího programu je seznámit, jak správně vést archivnictví a spisovou službu v souladu s platným zákonem č. 499 - 2004 Sb.
online , eLearning
 > Archivnictví a spisová služba – webinář – Jak správně nakládat s digitálními i listinnými dokumenty podle vyhlášky o spisové službě a novely archivního zákona

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2022
Na semináři se seznámíte se zákoníkem práce a dalšími souvisejícími pracovněprávními předpisy. Výklad je propojen s praktickými příklady z praxe.
Praha , Praha
 > Zákoník práce 2022 – pro začínající aneb začínám/vracím se k personalistice

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2022
Na semináři se seznámíte se zákoníkem práce a dalšími souvisejícími pracovněprávními předpisy. Výklad je propojen s praktickými příklady z praxe.
online , eLearning
 > Zákoník práce 2022 – pro začínající aneb začínám/vracím se k personalistice

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2022
Seminář Vám poskytne základní i praktické informace týkající se zák. č.
Praha , Praha
 > AML ZÁKON V REALITNÍ PRAXI - paragrafy, procesy a dokumentace

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2022
Odborný program semináře * co je to újma, co škoda a co nemajetková újma? * jaké předpoklady musejí být splněny, aby byl někdo povinen nahradit jinému škodu nebo nemajetkovou újmu?
Praha , Praha
 > Průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2022
Odborný program semináře * co je to újma, co škoda a co nemajetková újma? * jaké předpoklady musejí být splněny, aby byl někdo povinen nahradit jinému škodu nebo nemajetkovou újmu?
online , eLearning
 > Průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2022
Absolvováním semináře získáte komplexní přehled úpravě exekučního řádu ve znění novely zákona č. 38/2021 Sb.
Praha , Praha
 > Exekuční řízení po posledních novelách zákonů


Zákon o majetku státu

Téma kurzu: Obchodní právo, Další právní normy, Obchodní, prodejní dovednosti (Marketing), Právo a legislativa,

Přednáší ...


Mgr. Tereza Nedvídková - oddělení Právní podpora a majetkové v odboru Státní majetek Ministerstva financí, kde se zaměřuje na zpracování výkladových stanovisek k zákonu č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. V rámci legislativního procesu pak zpracovává připomínky k návrhům právních předpisů právě z pohledu uvedeného zákona. V rámci své činnosti převzala agendu paní doktorky Vilhelmové, na jejíž práci se snaží navázat.


Program kurzu, obsah studia ...


Odborný program semináře:

* Charakteristika hospodaření s majetkem státu
- struktura právní úpravy
- organizační složky státu a dělená subjektivita státu
- státní organizace
- základní povinnosti při hospodaření s majetkem státu

* Nakládání s majetkem státu mezi organizačními složkami státu a státními organizacemi
- centrální registr administrativních budov
- nakládání s nepotřebným majetkem v rámci státu

* Majetkoprávní dispozice uskutečňované s nestátními subjekty
- schválení, výjimky a předchozí souhlasy při nakládání s majetkem státu
- nabývání majetku pro stát a užívání cizího majetku státem
- převody vlastnictví, zatěžování majetku státu věcnými právy, užívání státního majetku nestátními subjekty
- režim pohledávek a závazků

*

Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků


Obsah kurzu/školení


Odborný program semináře:

* Charakteristika hospodaření s majetkem státu
- struktura právní úpravy
- organizační složky státu a dělená subjektivita státu
- státní organizace
- základní povinnosti při hospodaření s majetkem státu

* Nakládání s majetkem státu mezi organizačními složkami státu a státními organizacemi
- centrální registr administrativních budov
- nakládání s nepotřebným majetkem v rámci státu

* Majetkoprávní dispozice uskutečňované s nestátními subjekty
- schválení, výjimky a předchozí souhlasy při nakládání s majetkem státu
- nabývání majetku pro stát a užívání cizího majetku státem
- převody vlastnictví, zatěžování majetku státu věcnými právy, užívání státního majetku nestátními subjekty
- režim pohledávek a závazků

*

Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát

Zákon o majetku státu
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Není vypsaný žádný termín, ... :(

Podobné kurzy a nebo školení: Zákon o majetku státu


... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Zákon o majetku státuDalší naše kurzy a školeníZAVOLEJTE MI: Vyžádání kontaktu


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Zákon | majetku | státu
 Pořadatel kurzu: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová

Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace.

Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři. ...dále viz: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-85056


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Zákon o majetku státu

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Zákon o majetku státu


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy - Curatio

kurzy rekvalifikace
2021-10-18 


[?]

Kurzy - sniper.cz

kurzy rekvalifikace
2021-09-20 


[?]

Kurzy - sniper.cz

kurzy rekvalifikace
2021-09-20 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2022 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Powered by Shopilo.cz