HandMade by HANNDE.com
HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # OPATRENI PROTI PRANI SPINAVYCH PENEZ FINANCOVANI TERORISMU AML CFT A UPLATNOVANI MEZINARO

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Rekvalifikační-kurzy.info | Finance a bankovnictví | Controlling, finační řízení, manažerské účetnictví | Občanské právo | Cla, INCOTERMS, INTRASTAT, mezinárodní a zahraniční obchod | Storage & SAN > Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR

Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČRCena kurzu:
    ... bez DPH: 2.490 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 3.013 Kč/Kurz


Po absolvování semináře budete znát smysl a účel opatření proti praní peněz a financování terorismu a současně i mezinárodních sankcí v činnosti zejména „povinných osob“. Přednášející mají řadu zkušeností, na jejichž základě vám poskytnou návod k uplatňování příslušných předpisů ČR a EU v každodenní praxi. Na semináři se dozvíte o nejaktuálnějších a připravovaných změnách v právních předpisech a přístupu státních orgánů k jejich uplatňování jak na národní, tak na mezinárodní, úrovni (informace o 5. AML směrnici a v té souvislosti připravované novela AML zákona). Cílem semináře je nejen informovat o základních standardech a povinnostech v této oblasti, ale probrat i vaše dosavadní zkušenosti a případné problémy s jejich aplikací v praxi. * 9:00–12:45 • Mgr. Markéta Hlavinová • právní úprava opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu a souvislosti s mezinárodními závazky ČR, základní pojmy, • činnost Finančního analytického úřadu, mezinárodní spolupráce, • zákon č. 253/2008 Sb. v aktuálním znění, jednotlivé povinnosti z pohledu nové legislativy a jejich praktické uplatnění, • identifikace a kontrola klienta a další činnost povinných osob, • interní postupy povinných osob a požadavky na interní předpisy, • hodnocení rizik na úrovni povinných osob, národní hodnocení rizik, • související legislativa – nařízení EU o bezhotovostních převodech, rejstříky skutečných vlastníků, • nová a připravovaná legislativa EU a její důsledky pro povinné osoby v ČR. 13:15–15:30 • Mgr. Petr Korbáš • právní úprava uplatňování mezinárodních sankcí v ČR a jejich vztah k zákonu č. 253/2008 Sb., • základní pojmy, charakteristika mezinárodních sankcí, jejich typy, rozdělení kompetencí v ČR, • aktuální situace a problémy při uplatňování mezinárodních sankcí v praxi zejména povinných osob. Diskuze a zodpovězení dotazů. ... © 1. VOX a.s.
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Účastí na on-line výuce získáte přehled o současné úpravě odměňování zaměstnanců prostřednictvím poskytovaných peněžních i nepeněžních plnění včetně benefitů z pohledu daně z příjmů právnických i fyzických osob, pojistného na veřejnoprávní pojištění. Dále získáte přehled o problémech, které se mohou v praxi vyskytnout, a možnosti jejich řešení.
online , eLearning
 > On-line vysílání: Peněžní a nepeněžní plnění včetně benefitů poskytované zaměstnancům v roce 2020 a v roce 2021

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Seznámíte se s mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Po absolvování on-line programu byste tak měli porozumět systému IFRS, vzájemným vazbám jednotlivých standardů a umět je aplikovat v praxi.
online , eLearning
 > On-line vysílání: IFRS – mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Neuvedeno * Průřez celým zákonným opatřením včetně nejaktuálnější výkladů jednotlivých ustanovení. Zákonné opatření Senátu č.
online , eLearning
 > ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Neuvedeno * • osoba poplatníka, • předmět daně, • cena sjednaná, srovnávací daňová hodnota, nabývací hodnota, • základ daně z nabytí nemovitých věcí, • směnná hodnota, a u kterých nemovitostí je ji možné určit, • posouzení směnné smlouvy z daňového hlediska, • uplatnění osvobození u dokončených a užívaných nových staveb a jednot
online , eLearning
 > Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí 2018 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Neuvedeno * • mezinárodní daňové vztahy v kontextu ČR, • smlouvy o zamezení dvojímu zdanění (důvody pro jejich sjednávání, aplikace, komplexnost, struktura atd. ), • aktuální přehled smluv o zamezení dvojímu zdanění, výhled a změny od 1.
online , eLearning
 > Smlouvy o zamezení dvojího zdanění, mezinárodní zdanění 2019 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Neuvedeno * • opatření MF v souvislosti s koronavirem (prominutí sankcí) a praktický postup při jeho aplikaci (podávání daňových tvrzení, placení daní) • přehledy na sociální a zdravotní pojištění - termíny jejich podání • problematika zaměstnanců při práci z domova (na co je nárok) • daňový pohled na případné kompenzace od státu
online , eLearning
 > Mimořádná opatření v souvislosti s koronavirem z pohledu účetnictví a daní (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Neuvedeno * • Aktivní pracovní poměr v současné situaci – jaké jsou možnosti (ze všech úhlů podhledu – zaměstnanec X zaměstnavatel). • Podpora zaměstnavatelů od státu z důvodu pandemie – všechny aktuální dostupné informace.
online , eLearning
 > Mimořádná opatření v souvislosti s koronavirem z pohledu pracovního práva (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Neuvedeno * • COVID 19 – dopady do zúčtování mezd – použití druhů nepřítomností a druhů mzdových ohodnocení vzniklých překážek v práci ať již ze strany zaměstnance, tak i ze strany zaměstnavatele, • specifikace a evidence druhů nepřítomnosti na návaznost podporu/subvence vlády – specifikace druhů nepřítomností, možnosti
online , eLearning
 > Opatření antivirus_COVID19 – dopady do zúčtování 03/2020 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Cílem on-line přednášky je seznámit vás: - s novelizovaným zákonem č. 253/2008 Sb.
online , eLearning
 > On-line vysílání: Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2020
Účastníci semináře získají přehled o judikatuře NS vztahující se k: * povaze odpovědnosti státu za újmu způsobenou v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními podle krizového zákona * povaze odpovědnosti státu za újmu způsobenou nezákonnými opatřeními obecné povahy a podmínkách, za kterých lze danou újmu uplatnit
online , eLearning
 > Náhrada újmy způsobené krizovými opatřeními v době koronavirové krize (COVID-19) - použitelnost judikatury Nejvyššího soudu - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2020
Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Cíl semináře Cílem semináře je představit účastníkům kurzu sociální a sociálně zdravotní služby na místní úrovni, jejich dostupnost, financování, a zjišťování potřeb. .
Praha , Praha
 > Sociální a sociálně zdravotní služby na místní úrovni – dostupnost, financování, zjišťování potřeb

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2020
Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Cíl semináře Cílem semináře je představit účastníkům kurzu sociální a sociálně zdravotní služby na místní úrovni, jejich dostupnost, financování, a zjišťování potřeb. .
online , eLearning
 > Sociální a sociálně zdravotní služby na místní úrovni – dostupnost, financování, zjišťování potřeb

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2020
Jednodenní seminář k problematice provádění mezinárodní přepravy zboží a její provázanost na podmínky dodání. * Seznámíte se s jednotlivými typy přepravních dokladů.
Praha 4 , Praha
 > Mezinárodní přeprava zboží

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2020
Jednodenní seminář k problematice provádění mezinárodní přepravy zboží a její provázanost na podmínky dodání. * Seznámíte se s jednotlivými typy přepravních dokladů.
Praha 4 , Praha
 > Mezinárodní přeprava zboží

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2020
  Výpočet SJM a všechny společné operace spojené se SJM : Seminář tematicky  navazuje na seminář dne 8. 9.
Praha , Praha
 > SJM 2. díl: Výpočet SJM a všechny společné operace s ním spojené (disparita podílů, odklony peněz, rozhodování o náhradě nákladů řízení)

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2020
  Výpočet SJM a všechny společné operace spojené se SJM : Seminář tematicky  navazuje na seminář dne 8. 9.
online , eLearning
 > SJM 2. díl: Výpočet SJM a všechny společné operace s ním spojené (disparita podílů, odklony peněz, rozhodování o náhradě nákladů řízení)

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2020
Kurz je určen začínajícím vývojářům a společnostem zabývajícím se tvorbou Android aplikací. V rámci školení se seznámíte se základními technikami potřebnými pro vytváření příjmů z vlastních mobilních aplikací (prodej licencí, reklama, apod.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Jak zpeněžit vlastní Android™ aplikace

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2020
Program semináře: * Současné klimatické a hydrologické jevy ovlivňující množství a jakost vody v povodí * Vysvětlení pojmů retence a akumulace vody * Hydrologická bilance povodí ve vztahu ke změně klimatu * Přírodní podmínky ČR a jejich vliv na zrychlený odtok * Představení systému kritických bodů o
Praha , Praha
 > Komplexní adaptační opatření k omezení sucha, místních povodní, eroze půdy a zlepšení jakosti vody v krajině

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2020
Absolvováním semináře získáte přehled o současné úpravě odměňování zaměstnanců prostřednictvím poskytovaných peněžních i nepeněžních plnění včetně benefitů z pohledu daně z příjmů právnických i fyzických osob, pojistného na veřejnoprávní pojištění. Dále získáte přehled o problémech, které se mohou v praxi vyskytnout, a možnosti jejich řešení.
Praha , Praha
 > Peněžní a nepeněžní plnění včetně benefitů poskytované zaměstnancům v roce 2020 a v roce 2021

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2020
Seminář určený pro celní a daňové specialisty ze společností obchodujících se třetími zeměmi, začátečníky i zkušené odborníky, kteří si chtějí utřídit a aktualizovat své znalosti, je zaměřen zejména na tyto oblasti: * Dovoz zboží - Postup při celním řízení - Zjednodušené celní postupy a jejich vliv na vznik povinnosti
Praha , Praha
 > Mezinárodní obchod z pohledu cel a DPH

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2020
Seminář určený pro celní a daňové specialisty ze společností obchodujících se třetími zeměmi, začátečníky i zkušené odborníky, kteří si chtějí utřídit a aktualizovat své znalosti, je zaměřen zejména na tyto oblasti: * Dovoz zboží - Postup při celním řízení - Zjednodušené celní postupy a jejich vliv na vznik povinnosti
online , eLearning
 > Mezinárodní obchod z pohledu cel a DPH - ON-LINE seminář

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2020
Akreditace: MV - AK - PV-413 - 2019, Chyby a rizika vyplývající z řízení evropských projektů Cíl semináře Cílem semináře je představit účastníkům kurzu nejčastější pochybení v projektech financovaných z ERDF a ESF na základě zkušeností MPSV z kontrol cca 200 investičních i neinvestičních projektů v rozsah
Brno , Jihomoravský kraj
 > Nejčastější pochybení v projektech financovaných z ERDF a ESF z pohledu MPSV


Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR

Téma kurzu: Finance a bankovnictví, Controlling, finační řízení, manažerské účetnictví, Občanské právo, Cla, INCOTERMS, INTRASTAT, mezinárodní a zahraniční obchod, Storage & SAN

Určeno pro ...

Seminář je určen všem, koho jako tzv. „povinné osoby“ vymezuje zákon č. 253/2008 Sb. Seminář tak ocení zejména zástupci finančních a úvěrových institucí včetně leasingových společností, zprostředkovatelé finančních služeb včetně leasingu, životního pojištění, úvěrů či půjček, dále platební instituce, směnárny, účetní firmy, auditoři, notáři, daňoví poradci, podnikoví poradci, kteří poskytují poradenské služby ve věcech kapitálové struktury, fúzí a koupě podniků, ale i obchodníci s nemovitostmi, provozovatelé hazardních her nebo poskytovatelé služeb s virtuálními měnami.

Přednáší ...


Mgr. Markéta Hlavinová
ředitelka odboru právního Finančního analytického úřadu
Mgr. Petr Korbáš
senior expert odboru právního Finančního analytického úřadu na oblast mezinárodních sankcí


Program kurzu, obsah studia ...


9:00–12:45
Mgr. Markéta Hlavinová

právní úprava opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu a souvislosti s mezinárodními závazky ČR, základní pojmy,

činnost Finančního analytického úřadu, mezinárodní spolupráce,

zákon č. 253/2008 Sb. v aktuálním znění, jednotlivé povinnosti z pohledu nové legislativy a jejich praktické uplatnění,

identifikace a kontrola klienta a další činnost povinných osob,

interní postupy povinných osob a požadavky na interní předpisy,

hodnocení rizik na úrovni povinných osob, národní hodnocení rizik,

související legislativa – nařízení EU o bezhotovostních převodech, rejstříky skutečných vlastníků,

nová a připravovaná legislativa EU a její důsledky pro povinné osoby v ČR.
13:15–15:30
Mgr. Petr Korbáš

právní úprava uplatňování mezinárodních sankcí v ČR a jejich vztah k zákonu č. 253/2008 Sb.,

základní pojmy, charakteristika mezinárodních sankcí, jejich typy, rozdělení kompetencí v ČR,

aktuální situace a problémy při uplatňování mezinárodních sankcí v praxi zejména povinných osob.


Diskuze a zodpovězení dotazů.


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.


Obsah kurzu/školení


9:00–12:45
Mgr. Markéta Hlavinová

právní úprava opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu a souvislosti s mezinárodními závazky ČR, základní pojmy,

činnost Finančního analytického úřadu, mezinárodní spolupráce,

zákon č. 253/2008 Sb. v aktuálním znění, jednotlivé povinnosti z pohledu nové legislativy a jejich praktické uplatnění,

identifikace a kontrola klienta a další činnost povinných osob,

interní postupy povinných osob a požadavky na interní předpisy,

hodnocení rizik na úrovni povinných osob, národní hodnocení rizik,

související legislativa – nařízení EU o bezhotovostních převodech, rejstříky skutečných vlastníků,

nová a připravovaná legislativa EU a její důsledky pro povinné osoby v ČR.
13:15–15:30
Mgr. Petr Korbáš

právní úprava uplatňování mezinárodních sankcí v ČR a jejich vztah k zákonu č. 253/2008 Sb.,

základní pojmy, charakteristika mezinárodních sankcí, jejich typy, rozdělení kompetencí v ČR,

aktuální situace a problémy při uplatňování mezinárodních sankcí v praxi zejména povinných osob.


Diskuze a zodpovězení dotazů.


Cíl školení / poznámka ke kurzu

Po absolvování semináře budete znát smysl a účel opatření proti praní peněz a financování terorismu a současně i mezinárodních sankcí v činnosti zejména „povinných osob“. Přednášející mají řadu zkušeností, na jejichž základě vám poskytnou návod k uplatňování příslušných předpisů ČR a EU v každodenní praxi. Na semináři se dozvíte o nejaktuálnějších a připravovaných změnách v právních předpisech a přístupu státních orgánů k jejich uplatňování jak na národní, tak na mezinárodní, úrovni (informace o 5. AML směrnici a v té souvislosti připravované novela AML zákona). Cílem semináře je nejen informovat o základních standardech a povinnostech v této oblasti, ale probrat i vaše dosavadní zkušenosti a případné problémy s jejich aplikací v praxi.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
On-line vysílání: Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů (seminář)
7. 12. 2020; 9:00–14:00
LastMinute
[PODOBNÝ KURZ] Cílem on-line přednášky je seznámit vás: - s novelizovaným zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů s trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „zákon“), v kontextu evropské i mezinárodní právní regulace problematiky praní peněz, - s novým prováděcím předpisem k zákonu – vyhláškou č. 67/2018 Sb., o požadavcích na systém vnitřních zásad (účinnost od 1. 10. 201
08.) , kterou se zpřísňují požadavky na vnitřní postupy a opatření povinných osob dle zákona, - s připravovaným novým zákonem o evidencí skutečných majitelů a se souvisejícími povinnostmi pro právnické osoby a jejich statutární orgány (předpokládaná účinnost od 1. 1. 202
01.) .
*
současný vývoj úpravy praní peněz v ČR, EU a ve světě – souvislosti s dalšími pravidly o omezení bankovního tajemství a výměna informací mezi daňovými správami – prokazování původu majetku apod.,
okruh povinných osob,
definice skutečného majitele,
změny v identifikaci a kontrole klienta – nové povinnosti – zjišťování vlastnické a řídící struktury,
systém vnitřních zásad a hodnocení rizik,
evidence skutečných majitelů (změny ve veřejných rejstřících),
obecné pokyny ESA (Evropský orgán dozoru nad praním špinavých peněz).

7. 12. 2020; 9:00–14:00 - - - - - kód: 20A7240 - 2 290 Kč + DPH Základní cena, kód: 20A724A - 4 351 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 20A724B - 6 183 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 20A724C - 7 786 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu (každý další účastník má slevu 15% ze základní ceny)
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]Změna ceny: 2.290 Kč/Kurz   [2.771 včetně DPH ]


2.290 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů (seminář)
7. 12. 2020; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Cílem semináře je seznámit vás: - s novelizovaným zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů s trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „zákon“), v kontextu evropské i mezinárodní právní regulace problematiky praní peněz, - s novým prováděcím předpisem k zákonu – vyhláškou č. 67/2018 Sb., o požadavcích na systém vnitřních zásad (účinnost od 1. 10. 201
08.) , kterou se zpřísňují požadavky na vnitřní postupy a opatření povinných osob dle zákona, - s připravovaným novým zákonem o evidencí skutečných majitelů a se souvisejícími povinnostmi pro právnické osoby a jejich statutární orgány (předpokládaná účinnost od 1. 1. 202
01.) .
*
současný vývoj úpravy praní peněz v ČR, EU a ve světě – souvislosti s dalšími pravidly o omezení bankovního tajemství a výměna informací mezi daňovými správami – prokazování původu majetku apod.,
okruh povinných osob,
definice skutečného majitele,
změny v identifikaci a kontrole klienta – nové povinnosti – zjišťování vlastnické a řídící struktury,
systém vnitřních zásad a hodnocení rizik,
evidence skutečných majitelů (změny ve veřejných rejstřících),
obecné pokyny ESA (Evropský orgán dozoru nad praním špinavých peněz). Dotazy a diskuze.

7. 12. 2020; 9:00–14:00 - - - - - kód: 2007240 - 2 290 Kč + DPH Základní cena, kód: 200724A - 4 351 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200724B - 6 183 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200724C - 7 786 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.290 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Opatření | proti | praní | špinavých | peněz, | financování | terorismu | (AML/CFT) | uplatňování | mezinárodních | sankcí
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-84717


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2020-10-06 


[?]

Kurzy |

kurzy rekvalifikace
2020-09-21 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace Kurzy
2020-08-22 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2020 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info