HandMade by HANNDE.com
Hledáte nějaké dárky? >> HANDE.cz
Nejsme e-shop, ale můžete se zde inspirovat

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # PECE O SENIORY V JEJICH DOMACNOSTI

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Akreditovaný seminář #  
Rekvalifikační-kurzy.info | Vývoj SW, programování > Péče o seniory v jejich domácnosti

Péče o seniory v jejich domácnostiCena kurzu:
    ... 2.025 Kč/Kurz - není DPH
    ... (kurz je osvobozený od DPH)


Kurz je určen sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří mají zájem zaměřit svou profesní orientaci na péči o seniory. Senioři jsou velkou cílovou skupinou sociální péče, jejíž význam díky demografickému vývoji populace nadále poroste. Tento úvodní kurz se zaměřuje na základní tzv. tvrdé dovednosti péče o seniory v jejich domácím prostředí. Účastníci kurzu se v úvodu nejprve seznámí se zásadami udržování kvality poskytované péče a následně se podrobněji postupně věnují tomu, jak klientům zajistit zdravé stravování, adekvátní oblečení, údržbu jejich obytného prostoru, splnění hygienických standardů a v neposlední řadě osobní mobilitu. Kurz je vhodné kombinovat se získáváním dalších kompetencí v oblasti tzv. měkkých dovedností. Kurz je akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí pod číslem A2019/0561-PC/PP.  * ... © ACZ, vzdělávací centrum
 
Přihláška na kurz & termín:
Péče o seniory v jejich domácnosti

Téma kurzu: Vývoj SW, programování, ,

Přednáší ...

Lektoři z firmy: ACZ, vzdělávací centrum


Program kurzu, obsah studia ...

Obsah kurzu

Faktory péče o seniory v domácím prostředí • Charakteristiky domácí péče

 • Vyhodnocení stupně soběstačnosti seniora

 • Význam etických zásad, pravidel kvality a bezpečnosti v domácí péči o seniory


Zajištění stravování v domácnostech seniorů • Skladování potravin, příprava jídel a nápojů

 • Požadavky a potřeby seniorů

 • Principy vyvážené stravy v souladu s fyziologickými potřebami starších osob

 • Podávání jídel a nápojů

 • Význam kulturních odkazů, zdrojů a zdravotních indikací


Údržba a péče o obytný prostor seniorů • Principy organizace obytného prostoru

 • Organizování čištění a péče o pokoje a zahradu

 • Požadavky a potřeby klientů

 • Návrh úprav v bydlení

 • Sledování a řízení životního prostředí

 • Význam začlenění seniorů do procesu


Péče o oblečení v domácnostech seniorů • Organizace a péče o prádlo a oblečení

 • Požadavky a potřeby klientů

 • Požadavky na praní prádla, čištění a praní oblečení, následnou péči (žehlení)

 • Údržba pračky a sušičky


Zajištění hygienických standardů v domácnostech seniorů • Zdravotní a bezpečnostní ochrana

 • Základní pravidla pro provádění fyzické péče o seniora

 • Zásady provádění samostatné péče o sebe sama

 • Význam a vliv zdravotního stavu klienta na hygienické potřeby

 • Nácvik praktických situací


Plánování a zajištění mobility seniorů • Hlavní překážky mobility v pozdějších fázích života

 • Identifikace a eliminace hlavních rizikových faktorů spojených s pohybem, fyzickými bariérami a prevencí traumatu v prostředí seniora

 • Navrhování úprav v domácnosti pro osoby se sníženou soběstačností

 • Využívání nových technologií v domácnostech seniorů

 • Nácvik praktických situací


Rekapitulace a opakování: Shrnutí a zopakování učiva, dotazy účastníků a zpětná vazba.


 


Absolvent kurzu získá základní komplex tzv. tvrdých dovedností pro poskytování sociální péče v oblasti rutinních každodenních (nezdravotních) životních činností seniorů v jejich domácnosti. Účastníci kurzu získají pracovní kompetence pro péči o seniory v oblastech zajištění stravování, údržby a péče o obytné prostory, péče o oblečení klientů, zajištění hygienických standardů, plánování a zajištění osobní mobility. Budou umět aplikovat pravidla bezpečnosti a kvality v domácí péči o seniory a budou rozumět tomu, jakým způsobem je hodnocena klientova soběstačnost.


Kurz je akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí pod číslem A2019/0561-PC/PP. Kurz splňuje podmínky zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.


Délka kurzu

Kurz má celkem 8 vyučovacích hodin.


Lektorky kurzu

Monika Andrová, DiS.


Renáta Skuhrovcová


 

V ceně kurzu jsou zahrnuty výukové materiály a teplé i studené nápoje.


Obsah kurzu/školení

Obsah kurzu

Faktory péče o seniory v domácím prostředí • Charakteristiky domácí péče

 • Vyhodnocení stupně soběstačnosti seniora

 • Význam etických zásad, pravidel kvality a bezpečnosti v domácí péči o seniory


Zajištění stravování v domácnostech seniorů • Skladování potravin, příprava jídel a nápojů

 • Požadavky a potřeby seniorů

 • Principy vyvážené stravy v souladu s fyziologickými potřebami starších osob

 • Podávání jídel a nápojů

 • Význam kulturních odkazů, zdrojů a zdravotních indikací


Údržba a péče o obytný prostor seniorů • Principy organizace obytného prostoru

 • Organizování čištění a péče o pokoje a zahradu

 • Požadavky a potřeby klientů

 • Návrh úprav v bydlení

 • Sledování a řízení životního prostředí

 • Význam začlenění seniorů do procesu


Péče o oblečení v domácnostech seniorů • Organizace a péče o prádlo a oblečení

 • Požadavky a potřeby klientů

 • Požadavky na praní prádla, čištění a praní oblečení, následnou péči (žehlení)

 • Údržba pračky a sušičky


Zajištění hygienických standardů v domácnostech seniorů • Zdravotní a bezpečnostní ochrana

 • Základní pravidla pro provádění fyzické péče o seniora

 • Zásady provádění samostatné péče o sebe sama

 • Význam a vliv zdravotního stavu klienta na hygienické potřeby

 • Nácvik praktických situací


Plánování a zajištění mobility seniorů • Hlavní překážky mobility v pozdějších fázích života

 • Identifikace a eliminace hlavních rizikových faktorů spojených s pohybem, fyzickými bariérami a prevencí traumatu v prostředí seniora

 • Navrhování úprav v domácnosti pro osoby se sníženou soběstačností

 • Využívání nových technologií v domácnostech seniorů

 • Nácvik praktických situací


Rekapitulace a opakování: Shrnutí a zopakování učiva, dotazy účastníků a zpětná vazba.


 


Absolvent kurzu získá základní komplex tzv. tvrdých dovedností pro poskytování sociální péče v oblasti rutinních každodenních (nezdravotních) životních činností seniorů v jejich domácnosti. Účastníci kurzu získají pracovní kompetence pro péči o seniory v oblastech zajištění stravování, údržby a péče o obytné prostory, péče o oblečení klientů, zajištění hygienických standardů, plánování a zajištění osobní mobility. Budou umět aplikovat pravidla bezpečnosti a kvality v domácí péči o seniory a budou rozumět tomu, jakým způsobem je hodnocena klientova soběstačnost.


Kurz je akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí pod číslem A2019/0561-PC/PP. Kurz splňuje podmínky zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.


Délka kurzu

Kurz má celkem 8 vyučovacích hodin.


Lektorky kurzu

Monika Andrová, DiS.


Renáta Skuhrovcová


 

V ceně kurzu jsou zahrnuty výukové materiály a teplé i studené nápoje.


Cíl školení / poznámka ke kurzu

Kurz je určen sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří mají zájem zaměřit svou profesní orientaci na péči o seniory. Senioři jsou velkou cílovou skupinou sociální péče, jejíž význam díky demografickému vývoji populace nadále poroste. Tento úvodní kurz se zaměřuje na základní tzv. tvrdé dovednosti péče o seniory v jejich domácím prostředí. Účastníci kurzu se v úvodu nejprve seznámí se zásadami udržování kvality poskytované péče a následně se podrobněji postupně věnují tomu, jak klientům zajistit zdravé stravování, adekvátní oblečení, údržbu jejich obytného prostoru, splnění hygienických standardů a v neposlední řadě osobní mobilitu. Kurz je vhodné kombinovat se získáváním dalších kompetencí v oblasti tzv. měkkých dovedností.

Kurz je akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí pod číslem A2019/0561-PC/PP. 


Informace o rekvalifikaci


certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát

Péče o seniory v jejich domácnosti
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Praha Týnská 21, Praha 1 - Staré MěstoTýnská 21, Praha 1 - Staré Město

Péče o seniory v jejich domácnosti (akreditovaný seminář)
09:00:00 16:30:00 akreditovaný kurz

09:00:00 16:30:00 akreditovaný kurz - 2450 (cena kurzu včetně DPH) - 2025
- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
2.025 Kč/Kurz
Praha Týnská 21, Praha 1 - Staré Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Péče o seniory s demencí v domácím a komunitním prostředí (akreditovaný seminář)
09:00:00 16:30:00 akreditovaný kurz

[PODOBNÝ KURZ] Kurz je určen sociálním pracovníkům či pracovníkům v sociálních službách, kteří pečují o seniory nebo mají zájem zaměřit svou profesní orientaci na péči o tuto cílovou skupinu. Senioři jsou velkou cílovou skupinou sociální péče, jejíž význam díky demografickému vývoji populace nadále poroste. Tento kurz se speciálně zaměřuje na aspekty péče o seniory trpící demencí. V úvodní části kurzu se účastníci seznámí s nejčastějšími psychickými poruchami seniorů, s vymezením pojmu onemocnění demencí a s nejčastějšími formami demence u seniorů, včetně popisu symptomů a průběhu Alzheimerovy choroby. Těžiště kurzu spočívá v objasnění přístupů a metod péče o seniory trpící demencí, zvláštní pozornost je věnována principu validace. V závěrečné části kurzu se účastníci seznámí s přístupy směřujícími k udržení kvality života pacientů včetně využívání prvků současných asistenčních technologií. Kurz je akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí pod číslem A2019/0358-SP/PC/PP. 
*

09:00:00 16:30:00 akreditovaný kurz - 2450 (cena kurzu včetně DPH) - 2025
- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
2.025 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Péče | seniory | jejich | domácnosti
 Pořadatel kurzu: ACZ, vzdělávací centrum

Vzdělávací centrum ACZ nabízí:
 • kurzy osobního rozvoje [asertivita, komunikační a prezentační dovednosti, rétorika, time management, zvládání stresu, emoční inteligence]
 • rekvalifikační kurzy včetně zkoušek NSK [pracovník v sociálních službách, asistentka-sekretářka, lektor dalšího vzdělávání, personalista, účetnictví, vizážistika, základy podnikání a počítačové rekvalifikace ]
 • zájmové kurzy [zahradní a bytová architektura, dramatická průprava, muzikoterapie, vizážistika, grafologie]
 • tvůrčí kurzy [tvůrčí psaní, fotografie a film, tkaní tapisérií, patchwork, zdobení kraslic a perníčků, korálkování, kaligrafie a další]
 • počítačové kurzy pro začátečníky i pokročilé [MS Office, kurzy pro seniory, digitální fotografie]
...dále viz: ACZ, vzdělávací centrum
 


 

Dotaz ke kurzu


Dotaz ke kurzu Péče o seniory v jejich domácnosti
text dotazu,
ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě
pro kontrolu zadejte znovu Váš email
Vaše jméno     a příjmení
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo            

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku (antispam)
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-83840


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Péče o seniory v jejich domácnosti


 • 22.02.2022 Praha - Péče o seniory v jejich domácnosti ACZ, vzdělávací centrum


  ... jiné, ale podobné kurzy/školení
  ... nebo hledat další podobné kurzy Péče o seniory v jejich domácnosti


 •  

  Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

  Kurzy - Curatio

  kurzy rekvalifikace
  2021-10-18 


  [?]

  Kurzy - sniper.cz

  kurzy rekvalifikace
  2021-09-20 


  [?]

  Kurzy - sniper.cz

  kurzy rekvalifikace
  2021-09-20 


  [?]

   

  Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


  Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

   

  Registrace nové školící firmy


  Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
   

  REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


  MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

   


  rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2021 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
  CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
  Powered by Shopilo.cz