HandMade by HANNDE.com
Vytvořte si vlastní obchod SHOPILO
Je to opravdu snadné, zdarma na 1. měsíc a/nebo do 10 položek

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # SQL SERVER REPORTING SERVICES POKROCILY REPORTING

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Rekvalifikační-kurzy.info | Microsoft | MS Office | Databáze | Operační systémy | MS SQL Server > SQL Server Reporting Services – pokročilý reporting

SQL Server Reporting Services – pokročilý reporting



Cena kurzu:
    ... bez DPH: 18.600 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 22.506 Kč/Kurz


Školení se věnuje pokročilým technikám tvorby reportů. Na reálných příkladech z praxe se prochází krok po kroku řešení pokročilejších reportingových problémů. Kurz se věnuje obcházení některých omezení Reporting Services a implementaci funkcionality, která v nich běžně chybí, ať už z technické stránky, nebo z vizuální stránky. Kurz se věnuje i různé skryté funkcionalitě a kreativnímu řešení některých těžších problémů, které dostanou Vaše reporty na další úroveň. * Školení se věnuje pokročilým technikám tvorby reportů. Na reálných příkladech z praxe se prochází krok po kroku řešení pokročilejších reportingových problémů. Kurz se věnuje obcházení některých omezení Reporting Services a implementaci funkcionality, která v nich běžně chybí, ať už z technické stránky, nebo z vizuální stránky. Kurz se věnuje i různé skryté funkcionalitě a kreativnímu řešení některých těžších problémů, které dostanou Vaše reporty na další úroveň. Pokročilá práce s Tablixem Pokročilá práce s Tablixem Pokročilý reporting z OLAP kostek Analysis Services Pokročilé grafy Pokročilé techniky reportování Pokročilá práce s parametry Znalost Reporting Services ... © ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills
 
Přihláška na kurz & termín:




SQL Server Reporting Services – pokročilý reporting

Téma kurzu: Microsoft, MS Office, Databáze, Operační systémy, MS SQL Server

Přednáší ...

Lektoři z firmy: ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills


Program kurzu, obsah studia ...


  Pokročilá práce s Tablixem
 • Vnořování a dokování reportovacích prvků, např. tabulka v seznamu (tzv. master-detail list)
 • Vytvoření odsazené tabulky (Stepped table)
 • Přilehlé skupiny v tabulkách a maticích
 • Dynamické seskupování dat pomocí parametrů
 • Dynamické skrývání řádků a sloupců
 • Kalendářové a horizontální reporty
 • Výměna řádků a sloupců mezi sebou během běhu reportu
 • Změna tabulky na matici a naopak
  Pokročilý reporting z OLAP kostek Analysis Services
 • Převzetí fontů, formátování, atd. z nastaveni měřítek v SSAS
 • Asymetrické dotazy
 • Funkce Aggregate, RunningValue a Previous
 • Parametrické MDX dotazy
 • Přidání vypočítaných členů a setů do reportu z OLAP kostky
  Pokročilé grafy
 • Grafy, podgraf a výseky grafů
 • Grafy z dopočítaných dat v reportu
 • Vnořené grafy a přehledný, souběžný reporting více veličin v jednom grafu - např. klouzavých průměrů, trendových křivek, Paretových křivek, atd.
 • Dynamické zabarvování elementů v grafech
 • Pokročilá stylistika grafů a grafických elementů
  Pokročilé techniky reportování
 • Dynamické zvětšení a zmenšení prvků
 • Rekurzivní tabulky (reporting z parent-child dat, např. hierarchie ve firmě)
 • Použití dat z různých datových zdrojů v jedné tabulce (např. Oracle + OLAP)
 • Pokročilá práce s rozsahy dat
 • Formátování a reportování pomocí HTML a CSS
 • Použití proměnných
 • Kumulativní součty a vlastní agregační funkce
 • Využívání již vypočtených hodnot z jiných polí na výpočet dalších polí
 • Export do Excelu a roztřízení dat do více listů současně
 • Víceúrovňový drillthrough (proklik na jiný report) a zobrazování navigace / historie prokliků v reportech (breadcrumbs)
 • Zabezpečení dat v reportech - zobrazování pouze těch dat, které má uživatel povolené vidět
 • Vytvářeni adresních štítků na obálky, balíky, ...
 • Reportování ve více měnách
 • Vícejazyčné reporty a automatické zobrazování reportů v jazyce uživatele
 • Kontrola zobrazování obsahu při exportu do různých formátů
 • Ovlivňování způsobu exportu dat v reportu do XML
 • Výpočet pole v datasetech
  Pokročilá práce s parametry
 • Reportování s velkým množstvím hodnot na výběr při parametrech
 • Výběr hodnot parametrů pomocí reportu a podpora hierarchických číselníků
 • Dynamická parametrizace - flexibilní klauzule WHERE a podmínky v ní v závislosti na (ne-)zadání parametrů
 • ALL parametry
 • Použití vícehodnotových parametrů s uloženými procedurami a s přihlášeními k odběru reportů
  Programování v SSRS
 • Použití .NET kódu a funkcí z DLL knihoven
 • Vlastní agregační funkce (např. zřetězení seznamu z řetězcových hodnot)
 • Pokročilé SSRS výrazy
Předpokládané znalosti: Znalost Reporting Services


Obsah kurzu/školení

Školení se věnuje pokročilým technikám tvorby reportů. Na reálných příkladech z praxe se prochází krok po kroku řešení pokročilejších reportingových problémů. Kurz se věnuje obcházení některých omezení Reporting Services a implementaci funkcionality, která v nich běžně chybí, ať už z technické stránky, nebo z vizuální stránky. Kurz se věnuje i různé skryté funkcionalitě a kreativnímu řešení některých těžších problémů, které dostanou Vaše reporty na další úroveň.

 • Pokročilá práce s Tablixem
 • Pokročilá práce s Tablixem
 • Pokročilý reporting z OLAP kostek Analysis Services
 • Pokročilé grafy
 • Pokročilé techniky reportování
 • Pokročilá práce s parametry
Znalost Reporting Services


Cíl školení / poznámka ke kurzu

Školení se věnuje pokročilým technikám tvorby reportů. Na reálných příkladech z praxe se prochází krok po kroku řešení pokročilejších reportingových problémů. Kurz se věnuje obcházení některých omezení Reporting Services a implementaci funkcionality, která v nich běžně chybí, ať už z technické stránky, nebo z vizuální stránky. Kurz se věnuje i různé skryté funkcionalitě a kreativnímu řešení některých těžších problémů, které dostanou Vaše reporty na další úroveň.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát





SQL Server Reporting Services – pokročilý reporting
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]
- 08.10.2021

Brno - Jihomoravský kraj, Sochorova 38, 616 00 Brno 61600


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
SQL Server Reporting Services - tvorba reportů (kurz)
9:00hod. - 17:00hod.

[PODOBNÝ KURZ] Naučíme vás pracovat na pokročilé úrovni s SQL Server Reporting Services, od instalace přes základní a pokročilé techniky tvorby reportů, tak jejich údržbu. Díky tomuto kurzu, příprava „na pixel přesných“ reportů pro vás bude rutinou, kterou management firmy jistě ocení. Kurz je určen pro analytiky, pracovníky controllingu, projektové manažery, nižší i střední management, nevyžaduje žádné předchozí zkušenosti.
* Naučíme vás pracovat na pokročilé úrovni s SQL Server Reporting Services, od instalace přes základní a pokročilé techniky tvorby reportů, tak jejich údržbu. Díky tomuto kurzu, příprava „na pixel přesných“ reportů pro vás bude rutinou, kterou management firmy jistě ocení. Kurz je určen pro analytiky, pracovníky controllingu, projektové manažery, nižší i střední management, nevyžaduje žádné předchozí zkušenosti.
 • Úvod do SQL Server Reporting Services  
 • Úvod do SQL Server Reporting Services  
 • Základy tvorby reportů  
 • Grafické zobrazení dat v reportech  
 • Parametry v reportech  
 • Funkce a výrazy v reportech  
 • Report Builder - Self Service reporting  
 • Publikování a spouštění reportů  
 • Administrace a zabezpečení Reporting Services  
 • Základy jazyka SQL, přehled o relačních databázích a vhodné jsou i zkušenosti s libovolným reportingovým nástrojem.

  1 - 13900 - -
  - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
  13.900 Kč/Kurz



  Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
  - 03.11.2021

  Brno - Jihomoravský kraj, Sochorova 38, 616 00 Brno 61600

  SQL Server Reporting Services – pokročilý reporting (kurz)
  9:00hod. - 17:00hod.

  1 - 18600 - -
  - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
  22.506 Kč/Kurz


  - 24.11.2021

  Brno - Jihomoravský kraj, Sochorova 38, 616 00 Brno 61600


  Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
  SQL Server Reporting Services - tvorba reportů (kurz)
  9:00hod. - 17:00hod.

  [PODOBNÝ KURZ] Naučíme vás pracovat na pokročilé úrovni s SQL Server Reporting Services, od instalace přes základní a pokročilé techniky tvorby reportů, tak jejich údržbu. Díky tomuto kurzu, příprava „na pixel přesných“ reportů pro vás bude rutinou, kterou management firmy jistě ocení. Kurz je určen pro analytiky, pracovníky controllingu, projektové manažery, nižší i střední management, nevyžaduje žádné předchozí zkušenosti.
  * Naučíme vás pracovat na pokročilé úrovni s SQL Server Reporting Services, od instalace přes základní a pokročilé techniky tvorby reportů, tak jejich údržbu. Díky tomuto kurzu, příprava „na pixel přesných“ reportů pro vás bude rutinou, kterou management firmy jistě ocení. Kurz je určen pro analytiky, pracovníky controllingu, projektové manažery, nižší i střední management, nevyžaduje žádné předchozí zkušenosti.
 • Úvod do SQL Server Reporting Services  
 • Úvod do SQL Server Reporting Services  
 • Základy tvorby reportů  
 • Grafické zobrazení dat v reportech  
 • Parametry v reportech  
 • Funkce a výrazy v reportech  
 • Report Builder - Self Service reporting  
 • Publikování a spouštění reportů  
 • Administrace a zabezpečení Reporting Services  
 • Základy jazyka SQL, přehled o relačních databázích a vhodné jsou i zkušenosti s libovolným reportingovým nástrojem.

  1 - 13900 - -
  - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
  13.900 Kč/Kurz



  Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
  - 15.12.2021

  Brno - Jihomoravský kraj, Sochorova 38, 616 00 Brno 61600

  SQL Server Reporting Services – pokročilý reporting (kurz)
  9:00hod. - 17:00hod.

  1 - 18600 - -
  - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -

  Změna ceny: 18.600 Kč/Kurz   [22.506 včetně DPH ]


  22.506 Kč/Kurz


  - 19.01.2022

  Praha Líbalova 2348 - 1, 149 00 Praha


  Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
  SQL Server Reporting Services - tvorba reportů (kurz)
  9:00hod. - 17:00hod.

  [PODOBNÝ KURZ] Naučíme vás pracovat na pokročilé úrovni s SQL Server Reporting Services, od instalace přes základní a pokročilé techniky tvorby reportů, tak jejich údržbu. Díky tomuto kurzu, příprava „na pixel přesných“ reportů pro vás bude rutinou, kterou management firmy jistě ocení. Kurz je určen pro analytiky, pracovníky controllingu, projektové manažery, nižší i střední management, nevyžaduje žádné předchozí zkušenosti.
  * Naučíme vás pracovat na pokročilé úrovni s SQL Server Reporting Services, od instalace přes základní a pokročilé techniky tvorby reportů, tak jejich údržbu. Díky tomuto kurzu, příprava „na pixel přesných“ reportů pro vás bude rutinou, kterou management firmy jistě ocení. Kurz je určen pro analytiky, pracovníky controllingu, projektové manažery, nižší i střední management, nevyžaduje žádné předchozí zkušenosti.
 • Úvod do SQL Server Reporting Services  
 • Úvod do SQL Server Reporting Services  
 • Základy tvorby reportů  
 • Grafické zobrazení dat v reportech  
 • Parametry v reportech  
 • Funkce a výrazy v reportech  
 • Report Builder - Self Service reporting  
 • Publikování a spouštění reportů  
 • Administrace a zabezpečení Reporting Services  
 • Základy jazyka SQL, přehled o relačních databázích a vhodné jsou i zkušenosti s libovolným reportingovým nástrojem.

  1 - 13900 - -
  - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
  13.900 Kč/Kurz



  Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
  - 25.02.2022

  Brno - Jihomoravský kraj, Sochorova 38, 616 00 Brno 61600


  Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
  SQL Server Reporting Services - tvorba reportů (kurz)
  9:00hod. - 17:00hod.

  [PODOBNÝ KURZ] Naučíme vás pracovat na pokročilé úrovni s SQL Server Reporting Services, od instalace přes základní a pokročilé techniky tvorby reportů, tak jejich údržbu. Díky tomuto kurzu, příprava „na pixel přesných“ reportů pro vás bude rutinou, kterou management firmy jistě ocení. Kurz je určen pro analytiky, pracovníky controllingu, projektové manažery, nižší i střední management, nevyžaduje žádné předchozí zkušenosti.
  * Naučíme vás pracovat na pokročilé úrovni s SQL Server Reporting Services, od instalace přes základní a pokročilé techniky tvorby reportů, tak jejich údržbu. Díky tomuto kurzu, příprava „na pixel přesných“ reportů pro vás bude rutinou, kterou management firmy jistě ocení. Kurz je určen pro analytiky, pracovníky controllingu, projektové manažery, nižší i střední management, nevyžaduje žádné předchozí zkušenosti.
 • Úvod do SQL Server Reporting Services  
 • Úvod do SQL Server Reporting Services  
 • Základy tvorby reportů  
 • Grafické zobrazení dat v reportech  
 • Parametry v reportech  
 • Funkce a výrazy v reportech  
 • Report Builder - Self Service reporting  
 • Publikování a spouštění reportů  
 • Administrace a zabezpečení Reporting Services  
 • Základy jazyka SQL, přehled o relačních databázích a vhodné jsou i zkušenosti s libovolným reportingovým nástrojem.

  1 - 13900 - -
  - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
  13.900 Kč/Kurz



  Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
  - 16.03.2022

  Praha Líbalova 2348 - 1, 149 00 Praha


  Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
  SQL Server Reporting Services - tvorba reportů (kurz)
  9:00hod. - 17:00hod.

  [PODOBNÝ KURZ] Naučíme vás pracovat na pokročilé úrovni s SQL Server Reporting Services, od instalace přes základní a pokročilé techniky tvorby reportů, tak jejich údržbu. Díky tomuto kurzu, příprava „na pixel přesných“ reportů pro vás bude rutinou, kterou management firmy jistě ocení. Kurz je určen pro analytiky, pracovníky controllingu, projektové manažery, nižší i střední management, nevyžaduje žádné předchozí zkušenosti.
  * Naučíme vás pracovat na pokročilé úrovni s SQL Server Reporting Services, od instalace přes základní a pokročilé techniky tvorby reportů, tak jejich údržbu. Díky tomuto kurzu, příprava „na pixel přesných“ reportů pro vás bude rutinou, kterou management firmy jistě ocení. Kurz je určen pro analytiky, pracovníky controllingu, projektové manažery, nižší i střední management, nevyžaduje žádné předchozí zkušenosti.
 • Úvod do SQL Server Reporting Services  
 • Úvod do SQL Server Reporting Services  
 • Základy tvorby reportů  
 • Grafické zobrazení dat v reportech  
 • Parametry v reportech  
 • Funkce a výrazy v reportech  
 • Report Builder - Self Service reporting  
 • Publikování a spouštění reportů  
 • Administrace a zabezpečení Reporting Services  
 • Základy jazyka SQL, přehled o relačních databázích a vhodné jsou i zkušenosti s libovolným reportingovým nástrojem.

  1 - 13900 - -
  - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
  13.900 Kč/Kurz



  Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
  - 22.04.2022

  Brno - Jihomoravský kraj, Sochorova 38, 616 00 Brno 61600


  Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
  SQL Server Reporting Services - tvorba reportů (kurz)
  9:00hod. - 17:00hod.

  [PODOBNÝ KURZ] Naučíme vás pracovat na pokročilé úrovni s SQL Server Reporting Services, od instalace přes základní a pokročilé techniky tvorby reportů, tak jejich údržbu. Díky tomuto kurzu, příprava „na pixel přesných“ reportů pro vás bude rutinou, kterou management firmy jistě ocení. Kurz je určen pro analytiky, pracovníky controllingu, projektové manažery, nižší i střední management, nevyžaduje žádné předchozí zkušenosti.
  * Naučíme vás pracovat na pokročilé úrovni s SQL Server Reporting Services, od instalace přes základní a pokročilé techniky tvorby reportů, tak jejich údržbu. Díky tomuto kurzu, příprava „na pixel přesných“ reportů pro vás bude rutinou, kterou management firmy jistě ocení. Kurz je určen pro analytiky, pracovníky controllingu, projektové manažery, nižší i střední management, nevyžaduje žádné předchozí zkušenosti.
 • Úvod do SQL Server Reporting Services  
 • Úvod do SQL Server Reporting Services  
 • Základy tvorby reportů  
 • Grafické zobrazení dat v reportech  
 • Parametry v reportech  
 • Funkce a výrazy v reportech  
 • Report Builder - Self Service reporting  
 • Publikování a spouštění reportů  
 • Administrace a zabezpečení Reporting Services  
 • Základy jazyka SQL, přehled o relačních databázích a vhodné jsou i zkušenosti s libovolným reportingovým nástrojem.

  1 - 13900 - -
  - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
  13.900 Kč/Kurz



  Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
  - 11.05.2022

  Praha Líbalova 2348 - 1, 149 00 Praha


  Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
  SQL Server Reporting Services - tvorba reportů (kurz)
  9:00hod. - 17:00hod.

  [PODOBNÝ KURZ] Naučíme vás pracovat na pokročilé úrovni s SQL Server Reporting Services, od instalace přes základní a pokročilé techniky tvorby reportů, tak jejich údržbu. Díky tomuto kurzu, příprava „na pixel přesných“ reportů pro vás bude rutinou, kterou management firmy jistě ocení. Kurz je určen pro analytiky, pracovníky controllingu, projektové manažery, nižší i střední management, nevyžaduje žádné předchozí zkušenosti.
  * Naučíme vás pracovat na pokročilé úrovni s SQL Server Reporting Services, od instalace přes základní a pokročilé techniky tvorby reportů, tak jejich údržbu. Díky tomuto kurzu, příprava „na pixel přesných“ reportů pro vás bude rutinou, kterou management firmy jistě ocení. Kurz je určen pro analytiky, pracovníky controllingu, projektové manažery, nižší i střední management, nevyžaduje žádné předchozí zkušenosti.
 • Úvod do SQL Server Reporting Services  
 • Úvod do SQL Server Reporting Services  
 • Základy tvorby reportů  
 • Grafické zobrazení dat v reportech  
 • Parametry v reportech  
 • Funkce a výrazy v reportech  
 • Report Builder - Self Service reporting  
 • Publikování a spouštění reportů  
 • Administrace a zabezpečení Reporting Services  
 • Základy jazyka SQL, přehled o relačních databázích a vhodné jsou i zkušenosti s libovolným reportingovým nástrojem.

  1 - 13900 - -
  - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
  13.900 Kč/Kurz



  Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah



  Další naše kurzy a školení


  Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


  Hledat podobné kurzy: | SQL | Server | Reporting | Services | pokročilý | reporting
   



  Pořadatel kurzu: ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

  ICT Pro - International Corporate Training

  STABILITA A ZKUŠENOSTI SPOLEČNOSTI NA TRHU VZDĚLÁVÁNÍ ICT
  ICT Pro je na trhu od roku 1992, poskytovatelem školení a služeb IT formou IT vzdělávacího střediska je od roku 1995. Během své existence společnost vyškolila stovky vysoce odborných kurzů pro posluchače z mnoha desítek firem.

  KOMPLEXNÍ NABÍDKA SLUŽEB – ŠIROKÉ PORTFOLIO VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB
  Nosným oborem ICT Pro je konzultační a školicí činnost. Původní zaměření na ICT kurzy pro uživatele, programátory, grafiky, správce sítí a systémů a to až po top experty je nyní doplňováno o školení , kurzy a workshopy z oblastí rozvoje měkkých dovedností i oblastí rozvoje profesních a jiných odborných znalostí. Celkově se jedná o více než 1500 typů školení . ICT Pro také nabízí podporu v IT, nastavení procesů, řízení projektů, outsourcing, koučink, mediaci či facilitaci, mystery shopping, AC/DC, HR audit, návrh komplexních vzdělávacích programů atd.
  Vedle kurzů, školení a konzultační činnosti nabízí ICT Pro také IT podporu, outsourcing a správu sítí různých platforem a operačních systémů, dále pak tvorbu rozsáhlých webových projektů a rovněž služby v oblasti vývoje náročných SW aplikací a v neposlední řadě i v oblasti HW a správy síťových prvků.

  KVALITNÍ TÝM ODBORNÍKŮ – CERTIFIKACE A KREDITY
  Pro zajištění ICT služeb využíváme kvalitních profesionálů s bohatými zkušenostmi z každodenní praxe se správou rozsáhlých sítí a systémů, s vývojem náročných webových a desktopových aplikací a rovněž osvědčených z mnoha realizovaných ICT školení . Tito naši špičkoví odborníci jsou navíc držiteli řady certifikací a technických titulů klíčových IT firem a svými zkušenostmi, hloubkou svojí erudice i šíří svého odborného záběru tak garantují nejen kvalitu a intenzitu poskytovaných služeb a školení , ale i patřičný nadhled a efektivní řešení ICT problémů v širokých souvislostech. ...dále viz: ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills
   


   

  Dotaz ke kurzu


  Dotaz ke kurzu SQL Server Reporting Services – pokročilý reporting
  text dotazu,
  ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě
  pro kontrolu zadejte znovu Váš email
  Vaše jméno     a příjmení
  Vložte potvrzovací kód Vložte číslo       



       

  Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku (antispam)
   
  URL kurzu:


  Zkrácený odkaz na kurz:
  http://www.rekvalifikacni.info/kurz-83476


  Sdílet:       G+   Tw   fb

  Podobné kurzy

  SQL Server Reporting Services – pokročilý reporting



  ... jiné, ale podobné kurzy/školení
  ... nebo hledat další podobné kurzy SQL Server Reporting Services – pokročilý reporting


   

  Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

  Kurzy - skoleniproucetniskoleniproucetni

  kurzy rekvalifikace
  2021-08-30 


  [?]

  Kurzy Online + E-learning

  kurzy rekvalifikace
  2021-06-09 


  [?]

  Online kurzy

  kurzy rekvalifikace
  2021-04-18 


  [?]

   

  Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


  Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

   

  Registrace nové školící firmy


  Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
   

  REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


  MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

   


  rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2021 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
  CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
  Powered by Shopilo.cz