HandMade by HANNDE.com
HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # BYTOVE SPOLUVLASTNICTVI A SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotekCena kurzu:
    ... bez DPH: 2.388 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 2.889 Kč/Kurz


Odborný program semináře: * bytové spoluvlastnictví - jednotka - * způsoby vzniku - * prohlášení a jeho změny - převod jednotek, přechod dluhů - společné části - * pojetí - * určení velikosti podílu na společných částech nemovité věci ... © Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2020
Na semináři se ubezpečíte ve znalosti řešení problémových a méně častých účetních případů a posoudíte vhodnost a výhodnost jednoduchého účetnictví. Naučíte se účtovat všechny potřebné operace v jednoduchém účetnictví.
Praha , Praha
 > Jednoduché účetnictví a závěrka pro spolky/občanská sdružení, církevní společnosti a honební společenstva

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2020
Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-92 - 2014, Název akreditace: Silniční a správní úřad obcí I. a II.
online , eLearning
 > Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích z pohledu úředníka, vlastníka a uživatele pozemní komunikace

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2020
Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-92 - 2014, Název akreditace: Silniční a správní úřad obcí I. a II.
Praha , Praha
 > Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích z pohledu úředníka, vlastníka a uživatele pozemní komunikace

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2020
Neuvedeno * • společenství vlastníků jednotek v pozici účetní jednotky (předpisy vztahující se k účetnictví SVJ, kdy se stává SVJ účetní jednotkou, rozsah vedení účetnictví, směrná účtová osnova), • vybrané účetní operace (evidence dlouhodobých záloh na opravy, služby účtované vlastníkům, účtování o opravách a technickém zhodnocení, ve vztahu k úvěrům a
online , eLearning
 > Daně a účetnictví SVJ – společenství vlastníků jednotek (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Září 2020
právní úprava spoluvlastnictví včetně aktuální rozhodovací praxe NS; principy správy; přechodná ustanovení; institut superficiální zásady (postupy soudů, otázky procesní určování žaloby v souvislosti s podílovým spoluvlastnictvím a naléhavý právní zájem; institut oddělení ze spoluvlastnictví a jeho praktic
Praha , Praha
 > Podílové spoluvlastnictví

Nejbližší termín kurzu: v Září 2020
právní úprava spoluvlastnictví včetně aktuální rozhodovací praxe NS; principy správy; přechodná ustanovení; institut superficiální zásady (postupy soudů, otázky procesní určování žaloby v souvislosti s podílovým spoluvlastnictvím a naléhavý právní zájem; institut oddělení ze spoluvlastnictví a jeho praktic
online , eLearning
 > Podílové spoluvlastnictví

Nejbližší termín kurzu: v Září 2020
Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-92 - 2014, Název akreditace: Silniční a správní úřad obcí I. a II.
Praha , Praha
 > Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích z pohledu úředníka, vlastníka a uživatele pozemní komunikace

Nejbližší termín kurzu: v Září 2020
Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-92 - 2014, Název akreditace: Silniční a správní úřad obcí I. a II.
online , eLearning
 > Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích z pohledu úředníka, vlastníka a uživatele pozemní komunikace

Nejbližší termín kurzu: v Září 2020
Kurz je určen pro všechny realitní makléře a správce nemovitostí. Cílem kurzu je seznámit účastníky semináře s podstatnými aspekty nájemních vztahů a upozornit na nejčastější úskalí vztahů mezi nájemci a pronajímateli.
Praha 10 , Praha
 > Nájem bytu a nebytových prostor

Nejbližší termín kurzu: v Září 2020
Absolvováním semináře získáte přehled o správném účtování a následně i hospodaření bytového družstva. Ve výkladu se projeví změny související s existencí nové právnické osoby společenství vlastníků jednotek v domech, kde je ještě družstevní majetek.
Praha , Praha
 > Bytová družstva v praxi – účetnictví

Nejbližší termín kurzu: v Září 2020
Seminář ocení každý, kdo pracuje s náklady v bytovém domě (SVJ). Srozumitelně a na příkladech z praxe bude vysvětlena problematika sestavování rozpočtů nákladů na služby a také nákladů na správu domu a pozemku v bytových domech SVJ.
Praha , Praha
 > Rozpočet ve společenství vlastníků a jeho návaznost na účetnictví a vyúčtování v SVJ

Nejbližší termín kurzu: v Září 2020
Na tomto kurzu Vás seznámíme s aktuální právní úpravou nájemních smluv podnikatelských i soukromých, a to se zaměřením na řešení praktických problémů, které přinesla komplexní změna úpravy v roce 2014. Kurz je určen pronajímatelům nebytových prostor, bytů, věcí movitých i zástupcům firem pronajímajících si movité či nemovité věci.
Praha , Praha
 > Smlouva o nájmu nebytových prostor , bytu i věcí movitých

Nejbližší termín kurzu: v Září 2020
Na tomto kurzu Vás seznámíme s aktuální právní úpravou nájemních smluv podnikatelských i soukromých, a to se zaměřením na řešení praktických problémů, které přinesla komplexní změna úpravy v roce 2014. Kurz je určen pronajímatelům nebytových prostor, bytů, věcí movitých i zástupcům firem pronajímajících si movité či nemovité věci.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Smlouva o nájmu nebytových prostor , bytu i věcí movitých

Nejbližší termín kurzu: v Září 2020
Absolvováním semináře získáte základní přehled o ekonomickém fungování bytových družstev. Seminář bude zaměřen zejména na úpravu hospodaření v zákoně o obchodních korporacích, zdanění příjmů bytových družstev podle zákona o daních z příjmů a zvláštnosti uplatňování DPH.
Praha , Praha
 > Bytová družstva v praxi – hospodaření a daňová problematika

Nejbližší termín kurzu: v Září 2020
Právní úprava bytového spoluvlastnictví * Vznik bytového spoluvlastnictví – podmínky a předpoklady vzniku, * Prohlášení vlastníka nemovité věci a přijaté změny v úpravě prohlášení a změnách prohlášení * Jednotky a jejich převody - Jednotka podle zákona o vlastnictví bytů a podle ObčZ - Stanovení podílu
Praha , Praha
 > Významná novela bytového spoluvlastnictví - zásadní změny + další informace o otázkách bytového spoluvlastnictví

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-92 - 2014, Název akreditace: Silniční a správní úřad obcí I. a II.
Praha , Praha
 > Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích z pohledu úředníka, vlastníka a uživatele pozemní komunikace

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-92 - 2014, Název akreditace: Silniční a správní úřad obcí I. a II.
online , eLearning
 > Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích z pohledu úředníka, vlastníka a uživatele pozemní komunikace

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Nechcete udělat chybu při zprostředkování prodeje družstevního bytu nebo podílu na nemovitosti? Seminář je určen všem realitním makléřům.
Praha 10 , Praha
 > Bytové jednotky, podílové spoluvlastnictví a družstevní bydlení s přihlédnutím k novele občanského zákoníku od 1.7.2020

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Akreditace: MV - AK - PV-669 - 2017 Seminář přináší podrobný výklad zákona č.  89/2012 Sb.
Praha , Praha
 > Pronájem bytů a nebytových prostor z pohledu soudkyně NS

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Akreditace: MV - AK - PV-669 - 2017 Seminář přináší podrobný výklad zákona č.  89/2012 Sb.
online , eLearning
 > Pronájem bytů a nebytových prostor z pohledu soudkyně NS

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Absolvováním semináře získáte informace o činnosti bytových družstev. Nejdiskutovanější na semináři bývají otázky související s užíváním družstevního bytu, nakládání s družstevním podílem nebo otázky nároků členů družstva na převod družstevního bytu do vlastnictví.
Praha , Praha
 > Bytová družstva v praxi – s důrazem na změny provedené novelizacemi zákona o obchodních korporacích s účinností 1. 7. 2020 a 1. 1. 2021

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Odborný program semináře: * bytové spoluvlastnictví - jednotka - * způsoby vzniku - * prohlášení a jeho změny - * převod jednotek, přechod dluhů (do 30. 6.
Praha , Praha
 > Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele od 1. 7. 2020


Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek

Téma kurzu: Obchodní právo, Občanské právo, Další právní normy, Obchodní, prodejní dovednosti (Marketing), Právo a legislativa

Přednáší ...


JUDr. Pavlína Brzobohatá - předsedkyně senátu Nejvyššího soudu ČR rozhodující ve věcech nájmu, sporů o vyklizení bytu či domu, ve věcech nájmu nebytových prostor a pozemků, ve věcech společenství vlastníků bytových jednotek apod.


Program kurzu, obsah studia ...


Odborný program semináře:

* bytové spoluvlastnictví
- jednotka
-

* způsoby vzniku
-

* prohlášení a jeho změny
- převod jednotek, přechod dluhů
- společné části
-

* pojetí
-

* určení velikosti podílu na společných částech nemovité věci
- práva a povinnosti vlastníka jednotky

* správa domu a pozemku
- bez vzniku společenství vlastníků
- společenství vlastníků
-

* založení
-

* stanovy
-

* vznik
-

* orgány společenství vlastníků
-

* shromáždění
-

* rozhodování shromáždění (přezkum těchto rozhodnutí soudem)
-

* zánik společenství

* diskuse, odpovědi na dotazy účastníků


Obsah kurzu/školení


Odborný program semináře:

* bytové spoluvlastnictví
- jednotka
-

* způsoby vzniku
-

* prohlášení a jeho změny
- převod jednotek, přechod dluhů
- společné části
-

* pojetí
-

* určení velikosti podílu na společných částech nemovité věci
- práva a povinnosti vlastníka jednotky

* správa domu a pozemku
- bez vzniku společenství vlastníků
- společenství vlastníků
-

* založení
-

* stanovy
-

* vznik
-

* orgány společenství vlastníků
-

* shromáždění
-

* rozhodování shromáždění (přezkum těchto rozhodnutí soudem)
-

* zánik společenství

* diskuse, odpovědi na dotazy účastníků


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát

Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Praha budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, Novotného lávka 5, Praha 1


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele od 1. 7. 2020 (seminář)
20.10.2020; 9.00 - cca 16.00 Vložné: 2890 Kč (včetně DPH). [ Oběd(y): +130 Kč - os. ]

[PODOBNÝ KURZ] Odborný program semináře:
* bytové spoluvlastnictví - jednotka -
* způsoby vzniku -
* prohlášení a jeho změny -
* převod jednotek, přechod dluhů (do 30. 6. 2020 a po účinnosti zákona č. 163 - 2020 Sb.) - společné části -
* pojetí -
* urč

20.10.2020; 9.00 - cca 16.00 Vložné: 2890 Kč (včetně DPH). [ Oběd(y): +130 Kč/os. ] - 2890 (cena kurzu včetně DPH) - 2388
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
2.388 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Bytové | spoluvlastnictví | společenství | vlastníků | jednotek
 Pořadatel kurzu: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová

Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace.

Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři. ...dále viz: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-81687


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2020-05-13 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2020-04-30 


[?]

Kurzy | IQ pohyb

kurzy rekvalifikace
2020-04-27 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2020 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info