REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # SQL SERVER ANALYSIS SERVICES JAZYK MDX

 
Rekvalifikační-kurzy.info | Databáze | Microsoft | MS Office | Operační systémy | MS SQL Server > SQL Server Analysis Services - jazyk MDX

SQL Server Analysis Services - jazyk MDXCena kurzu:
    ... bez DPH: 13.900 KÄŤ/Kurz
    ... včetně DPH: 16.819 KÄŤ/Kurz


Cílem tohoto kurzu je seznámit účastníky se všemi možnostmi jazyka MDX pro dotazování se na OLAP kostky. Účastníci se dozvědí, jak fungují MDX dotazy, jaká je jejich logika, jak se naviguje v N-rozměrném prostoru, a jak na tom celém založit pokročilé analýzy. Projdeme si nejčastěji používané funkce, konstrukty a techniky. Zvláště se budeme věnovat i srovnávací analýze dat v časových obdobích, zda pokročilé agregaci a vylepšování kostek. Na konci kurzu budou účastníci schopni plně využít analytickou sílu OLAP kostek. Výuka bude probíhat na Analysis Services. * Úvod do jazyka MDX Tuple a buňky Sety Výrazy - expressions Komplexní sety Agregace Navigace při výpočtech s hierarchiemi Časové analýzy Vylepšení kostek ... © ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: SQL Server Analysis Services - jazyk MDX ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy SQL Server Analysis Services - jazyk MDX s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Kurz je určen pro analytiky, manažery a vývojáře, kteří potřebují získávat a analyzovat data z SQL Serveru. Účastníci se naučí orientovat v prostředí programu SQL Server Management Studio (SSMS), používat jazyk T-SQL (Transact-SQL) pro zápis výběrových dotazů a jejich omezujících kritérií.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Jazyk SQL – základy dotazování a manipulace s daty v SQL ServeruSQL Introduction - Querying and managing data

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Cílem kurzu je seznámit účastníky s pokročilými funkcemi pro analýzu dat v rámci Oracle SQL jazyka, za účelem rychlých a efektivních analýz. Účastníci si procvičí na četných příkladech, jak jednoduché je dělat složité analýzy bez použití procedurálních jazyků jako PL/SQL.
Praha , Praha
 > Pokročilá analýza dat v Oracle 12c/11gOracle 12c/11g - Advanced Data Analysis

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Kurz je určen uživatelům aplikace Power BI, kteří si chtějí prohloubit své znalosti a dovednosti. Seznámí učastníky s pokročilejšími úpravami dat a doporučí způsoby optimalizace datového modelu.
Praha , Praha
 > Power BI - pokročilá analýza dat pomocí jazyka DAXPower BI Advanced - data analysis using DAX language

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
IT konference Kurzy a certifikace Dev & Test Python Recenze - Python - úvod do jazyka Zpět Petr Hanák 3. 2.
Praha 7 , Praha
 > Python - úvod do jazyka

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
IBM Cognos BI Analysis Studio: Analyze Data (V10. 1/10.
Praha , Praha
 > IBM Cognos BI Analysis Studio: Analyze Data (V10.1/10.2) IBM Cognos BI Analysis Studio: Analyze Data (V10.1/10.2)

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Kurz je určen začínajícím administrátorům produktu Microsoft SQL Server. V rámci školení se naučíte instalovat a konfigurovat SQL Server, vytvářet a spravovat databáze, tabulky a indexy.
Praha , Praha
 > SQL Server - administraceSQL Server – Administration

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Kurz se věnuje tvorbě datových skladů v prostředí SQL Serveru s využitím jeho Integration Services, čili služeb SQL Serveru pro extrakci, transformaci a přenos dat, základních procesů používaných při budování datových skladů a data martů. Četné příklady názorně demonstrují, jak jednoduše se dají vytvořit datové pumpy, jakož i inte
Brno , Jihomoravský kraj
 > SQL Server Integration Services a Data Warehousing Data Warehousing a Integration Services v SQL Serveru

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Kurz je určen uživatelům, kteří s aplikací Power BI začínají. Na tomto kurzu vás seznámíme s architekturou Power BI, ukážeme vám možnosti importu a následné úpravy dat.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Power BI - Efektivní analýza dat a reportingPower BI - Data Analysis and Reporting

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Přijďte se seznámit s metodami finanční analýzy jakožto pomocnými nástroji pro odhalení slabých a silných stránek společnosti. Poskytneme Vám ucelený pohled na průběžné vyhodnocování finančního zdraví firmy, na interpretaci výsledků finanční analýzy.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Finanční analýza - krok po kroku až k souhrnným analýzámFinancial Analysis - Step by Step to Comprehensive Analyzes

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Přijďte se seznámit s metodami finanční analýzy jakožto pomocnými nástroji pro odhalení slabých a silných stránek společnosti. Poskytneme Vám ucelený pohled na průběžné vyhodnocování finančního zdraví firmy, na interpretaci výsledků finanční analýzy.
Praha , Praha
 > Finanční analýza - krok po kroku až k souhrnným analýzámFinancial Analysis - Step by Step to Comprehensive Analyzes

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Kurz Jazyk C++ – Objektově orientované programování v C++ je určen pro posluchače, kteří přecházejí z jazyka C na C++, nebo jen chtějí proniknout do problematiky návrhu a implementace objektů v jazyce C++. Na kurzu se naučíte definovat objekty, konstruktory a destruktory, používat virtuální funkce, dědičnost a agregaci, přetěžovat
Praha,Ostrava , Moravskoslezský kraj
 > Kurz Jazyk C++ – Objektově orientované programování v C++

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Kalibrací měřidel se odstraní jen 1 problém z celkem 6 problémů, které mohou způsobit nesprávnost měření. MSA řeší zbývajících 5 možných problémů.
Plzeň , Plzeňský kraj
 > Measurement system analysis [MSA] - 4. vydání

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Kurz Microsoft SQL Server 2012-2019 - Analysis Services je určen každému, kdo chce provádět profesionální analýzu dat s pomocí služby Analysis Services. Účastníci si na kurzu osvojí dovednosti použití vhodného datového zdroje, tvorbu kostky, měřítek, dimenzí, KPI a další techniky vedoucí k analýze dat.
Praha,Ostrava , Moravskoslezský kraj
 > Kurz Microsoft SQL Server 2012-2019 Analysis Services

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Kurz Jazyk C++ – Vlákna a paralelní programování v C++ je určen pro pokročilé vývojáře, kteří se chtějí seznámit s novými koncepty a třídami pro tvorbu přenositelných vícevláknových aplikací s pomocí standardních C++ 11 knihoven. Vysvětlíme typické problémy paralelních aplikací jako souběh operací na sdílených datech [quot;race conditionquot;] neb
Praha,Ostrava , Moravskoslezský kraj
 > Kurz Jazyk C++ – Vlákna a paralelní programování v C++

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Kurz-školení DB2 UDB - jazyk SQL je určen pro vývojáře DB2, kteří budou vytvářet databáze s použitím jazyka SQL. Účastníci se naučí vytvářet různé typy dotazů, používat funkce, procedury, pohledy, trigger apod.
Praha,Ostrava , Moravskoslezský kraj
 > Kurz DB2 UDB - jazyk SQL

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Kurz se věnuje tvorbě datových skladů v prostředí SQL Serveru s využitím jeho Integration Services, čili služeb SQL Serveru pro extrakci, transformaci a přenos dat, základních procesů používaných při budování datových skladů a data martů. Četné příklady názorně demonstrují, jak jednoduše se dají vytvořit datové pumpy, jakož i inte
Praha , Praha
 > SQL Server Integration Services a Data Warehousing Data Warehousing a Integration Services v SQL Serveru

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Na tomto kurzu Vám poskytneme pohled na IT provoz očima operátorů, vedoucích směn, manažerů a techniků. Dozvíte se, jak nastavit procesy ve firmě tak, aby byly co nejméně náročné na lidskou sílu či techniku, ale zároveň stále byly schopny doručit výstup v požadované kvalitě a termínu.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Správa a efektivní řízení IT provozu ICT Operation and ICT Services

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Na tomto kurzu Vám poskytneme pohled na IT provoz očima operátorů, vedoucích směn, manažerů a techniků. Dozvíte se, jak nastavit procesy ve firmě tak, aby byly co nejméně náročné na lidskou sílu či techniku, ale zároveň stále byly schopny doručit výstup v požadované kvalitě a termínu.
Praha , Praha
 > Správa a efektivní řízení IT provozu ICT Operation and ICT Services

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2023
Cílem kurzu je seznámit účastníky s pokročilými funkcemi pro analýzu dat v rámci Oracle SQL jazyka, za účelem rychlých a efektivních analýz. Účastníci si procvičí na četných příkladech, jak jednoduché je dělat složité analýzy bez použití procedurálních jazyků jako PL/SQL.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Pokročilá analýza dat v Oracle 12c/11gOracle 12c/11g - Advanced Data Analysis

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2023
Kurz je určen pro vývojáře a administrátory, kteří mají problémy s výkonem SQL Serveru. Během něho se naučí, co všechno ovlivňuje jeho výkon, jak rychle najít hlavní zdroje problémů, a jak je rychle napravit.
Praha , Praha
 > SQL Server - základy optimalizace výkonuSQL Server Performance Tuning Fundamentals

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2023
Marketing Marketing persony Analýza trhu Již zavedené marketingové postupy Vlastní tým vs. outsourcing Outsourcing Nastavení vhodných marketingových aktivit Marketing jako neustálý proces změny Diskuze, shrnutí, závěr.
Praha , Praha
 > Marketingová analýzaAnalysis of the company s marketing environment

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2023
Marketing Marketing persony Analýza trhu Již zavedené marketingové postupy Vlastní tým vs. outsourcing Outsourcing Nastavení vhodných marketingových aktivit Marketing jako neustálý proces změny Diskuze, shrnutí, závěr.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Marketingová analýzaAnalysis of the company s marketing environment


SQL Server Analysis Services - jazyk MDX

Téma kurzu: Databáze, Microsoft, MS Office, Operační systémy, MS SQL Server

Přednáší ...

Lektoři z firmy: ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills


Program kurzu, obsah studia ...


  Úvod do jazyka MDX
 • Dimenzionální model
 • Jazyk MDX - Multidimensional Expressions
 • Základní části MDX dotazu
 • Vytvoření jednoduchého MDX dotazu
 • MDX poddotazy
  Tuple a buňky
 • Co je to tuple
 • N-rozměrný prostor a navigace v něm
 • Prostor kostky
 • Přístup k datům OLAP kostky přes tuple
 • Buňky a membry OLAP kostky
 • Odkazy na membry podle jména a klíče
 • Klauzule WHERE a její logika
 • Práce s částečnými tuple
 • Tuple a uživatelské hierarchie
 • Zkrácené formy zápisu
 • Řešení konfliktů s adresací
 • Zjednodušování dotazů - WITH MEMBER aliasy
  Sety
 • Co jsou to MDX sety
 • Sety v MDX SELECTech
 • Vytváření setů pomocí funkcí - CrossJoin, Members, Distinct, NON EMPTY
 • Omezování setů - Exists, Auto-Exists
 • Zjednodušování dotazů - WITH SET aliasy
  Výrazy - expressions
 • Základy MDX výrazů
 • MDX operátory
 • Vypočtené membry
 • Dynamické výrazy
 • Řešení kontextuálních konfliktů - nekonečná rekurze, pořadí počítání
 • Práce s aktuálně zpracovávaným membrem - CurrentMember
 • Práce se sety ve výrazech
 • Práce s daty v jiné kostce - LookupCube
  Komplexní sety
 • Vytváření setříděných setů - Order, Hierarchize
 • Zjištění prvních/posledních tuplů ze setu - TopCount, BottomCount
 • Funkce Head, Tail, Item
 • Filtrování setů - Filter
 • Kombinování a spojování setů
 • Pokročilé vytváření setů - Generate, Extract
  Agregace
 • Základní agregační funkce jazyka MDX
 • Funkce Aggregate
 • Výpočet mediánu
 • Vytváření vlastních mezisoučtů
 • Sčítání tuplů v setech - INCLUDE/EXCLUDEEMPTY
 • Lineární regrese
 • Visual Totals
  Navigace při výpočtech s hierarchiemi
 • Přístup k okolním membrům v hierarchiích - Parent, Children, Siblings, ...
 • Výpočet procent hodnoty membru z hodnoty nadřazeného membru
 • Ranking - skórování membrů
 • Přístup k vzdálenějším membrům - Ancestor, Anscendants, Descendants, Cousin
 • Funkce Descendants a její parametry - SELF, BEFORE, AFTER, LEAFS, ...
 • Testování pozice membrů - IsAncestor, IsSibling, IsLeaf
 • Navigace v rámci jedné úrovně - Prev/NextMember, Lag, Lead
  Časové analýzy
 • Časové dimenze a jejich konfigurace
 • Práce s časem z pohledu MDX
 • Kalkulace kumulativních součtů v čase - PeriodsToDate, YTD
 • Klouzavé průměry, součty a agregace
 • Porovnání stejných hodnot v sousedních časových obdobích - ParallelPeriod
 • Kombinování časových metrik
 • Funkce OpeningPeriod a ClosingPeriod
  Vylepšení kostek
 • Perzistentní vypočítané membry a pojmenované sety na úrovni kostky
 • Dopočítávání chybějících dat a vlastní logika v daném kontextu
 • Rozšiřování funkcionality pomocí externích .NET funkcí a knihoven
 • KPI - Key Performance Indicators
 • Dynamická bezpečnost - omezení na úrovni dimenzí, hierarchií, atributů, buněk a membrů
 • Reportování z kostek
 • Práce s OLAP kostkami v Excelu
Předpokládané znalosti: Znalost technologie OLAP kostek.


Obsah kurzu/školení

 • Úvod do jazyka MDX
 • Tuple a buňky
 • Sety
 • Výrazy - expressions
 • Komplexní sety
 • Agregace
 • Navigace při výpočtech s hierarchiemi
 • Časové analýzy
 • Vylepšení kostek


Cíl školení / poznámka ke kurzu

Cílem tohoto kurzu je seznámit účastníky se všemi možnostmi jazyka MDX pro dotazování se na OLAP kostky. Účastníci se dozvědí, jak fungují MDX dotazy, jaká je jejich logika, jak se naviguje v N-rozměrném prostoru, a jak na tom celém založit pokročilé analýzy. Projdeme si nejčastěji používané funkce, konstrukty a techniky. Zvláště se budeme věnovat i srovnávací analýze dat v časových obdobích, zda pokročilé agregaci a vylepšování kostek. Na konci kurzu budou účastníci schopni plně využít analytickou sílu OLAP kostek. Výuka bude probíhat na Analysis Services.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát

SQL Server Analysis Services - jazyk MDX
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]
- 13.04.2023

Praha Líbalova 2348 - 1 149 00


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
SQL Server Analysis Services - Tabular Model - analýza dat s jazykem DAX Analysis Services - Tabular Model (seminář)
Ke kurzu se můžete připojit také virtuálně.

[PODOBNÝ KURZ] Cílem kurzu je naučit účastníky vytvářet zjednodušenou alternativu OLAP kostek v tabulárních režimu Analysis Services. Účastníci se naučí vytvářet a spravovat serverové modely analytické databáze SSAS - Tabular, dotazovat se v jazyce DAX na tyto modely a optimalizovat jejich výkon. Také se naučí, kdy je vhodnější použít tabulárních model a kdy tradiční OLAP kostku. Součástí kurzu jsou i možnosti reportingu a vizuálního zobrazení dat z tabulárního modelu. Kurz je vhodný pro účastníky, kteří potře


Počet dní: 2 Ke kurzu se můžete připojit také virtuálně.Líbalova 2348/1149 00PrahaCZ - - 21

- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
21 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah
- 13.07.2023

Praha Líbalova 2348 - 1 149 00


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
SQL Server Analysis Services - Tabular Model - analýza dat s jazykem DAX Analysis Services - Tabular Model (seminář)
Ke kurzu se můžete připojit také virtuálně.

[PODOBNÝ KURZ] Cílem kurzu je naučit účastníky vytvářet zjednodušenou alternativu OLAP kostek v tabulárních režimu Analysis Services. Účastníci se naučí vytvářet a spravovat serverové modely analytické databáze SSAS - Tabular, dotazovat se v jazyce DAX na tyto modely a optimalizovat jejich výkon. Také se naučí, kdy je vhodnější použít tabulárních model a kdy tradiční OLAP kostku. Součástí kurzu jsou i možnosti reportingu a vizuálního zobrazení dat z tabulárního modelu. Kurz je vhodný pro účastníky, kteří potře


Počet dní: 2 Ke kurzu se můžete připojit také virtuálně.Líbalova 2348/1149 00PrahaCZ - - 21

- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
21 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | SQL | Server | Analysis | Services | jazyk | MDX
 Pořadatel kurzu: ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

ICT Pro - International Corporate Training

STABILITA A ZKUŠENOSTI SPOLEČNOSTI NA TRHU VZDĚLÁVÁNÍ ICT
ICT Pro je na trhu od roku 1992, poskytovatelem školení a služeb IT formou IT vzdělávacího střediska je od roku 1995. Během své existence společnost vyškolila stovky vysoce odborných kurzů pro posluchače z mnoha desítek firem.

KOMPLEXNÍ NABÍDKA SLUŽEB – ŠIROKÉ PORTFOLIO VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB
Nosným oborem ICT Pro je konzultační a školicí činnost. Původní zaměření na ICT kurzy pro uživatele, programátory, grafiky, správce sítí a systémů a to až po top experty je nyní doplňováno o školení , kurzy a workshopy z oblastí rozvoje měkkých dovedností i oblastí rozvoje profesních a jiných odborných znalostí. Celkově se jedná o více než 1500 typů školení . ICT Pro také nabízí podporu v IT, nastavení procesů, řízení projektů, outsourcing, koučink, mediaci či facilitaci, mystery shopping, AC/DC, HR audit, návrh komplexních vzdělávacích programů atd.
Vedle kurzů, školení a konzultační činnosti nabízí ICT Pro také IT podporu, outsourcing a správu sítí různých platforem a operačních systémů, dále pak tvorbu rozsáhlých webových projektů a rovněž služby v oblasti vývoje náročných SW aplikací a v neposlední řadě i v oblasti HW a správy síťových prvků.

KVALITNÍ TÝM ODBORNÍKŮ – CERTIFIKACE A KREDITY
Pro zajištění ICT služeb využíváme kvalitních profesionálů s bohatými zkušenostmi z každodenní praxe se správou rozsáhlých sítí a systémů, s vývojem náročných webových a desktopových aplikací a rovněž osvědčených z mnoha realizovaných ICT školení . Tito naši špičkoví odborníci jsou navíc držiteli řady certifikací a technických titulů klíčových IT firem a svými zkušenostmi, hloubkou svojí erudice i šíří svého odborného záběru tak garantují nejen kvalitu a intenzitu poskytovaných služeb a školení , ale i patřičný nadhled a efektivní řešení ICT problémů v širokých souvislostech. ...dále viz: ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-55522


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

SQL Server Analysis Services - jazyk MDX

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy SQL Server Analysis Services - jazyk MDX


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


[?]

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


[?]

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2022 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Free eshop: Shopilo.org