REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # NAKLADY NA MARKETING Z DANOVEHO A UCETNIHO POHLEDU

 

Náklady na marketing z daňového a účetního pohleduCena kurzu:
    ... bez DPH: 2.590 CZK /Kurz
    ... včetně DPH: 3.134 CZK /Kurz


Na semináři se zaměříme zejména na reklamní akce pořádané obchodními a výrobními společnostmi. Problematika bude ilustrována na základě praktických zkušeností a s ohledem k aktuální judikatuře Nejvyššího správního soudu. Dozvíte se například, na co je třeba pamatovat při organizování spotřebitelské soutěže a jaké jsou daňové aspekty akcí pořádaných pro zákazníky. Jak pracovat s náklady na propagaci firmy včetně nákladů na výročí založení společnosti a jak vyřešit otázky týkající se uznatelnosti a časového rozlišení nákladů na reklamu, ad. * • definice marketingových nákladů a vazba na právní předpisy, • marketingové náklady z pohledu zákona o daních z příjmů, • marketingové náklady z pohledu zákona o dani z přidané hodnoty, • příklady marketingových nákladů, • důkazní břemeno (výše daňové uznatelných nákladů v přiznání). Propagační akce typu „dárek zdarma“: • vzorky, • reklamní předměty, dárky, • příklad a řešení. Spotřebitelské soutěže a loterie: • spotřebitelské soutěže I. – obecné principy, • loterie x soutěž, • příklad a řešení. Bonusy a skonta: • bonusy a skonta – obecné principy, • specifické otázky týkající se uznatelnosti a časového rozlišení nákladů na reklamu, • daňové aspekty bonusů a skont, • marketingový budget u velkoobchodu. Specifika marketingu u distributorů a daňová uznatelnost nákladů při přeúčtování výrobců a majitelů značek. Další vybrané problémy: • věrnostní zákaznické programy, • náklady na výročí založení společnosti, • fiktivní reklama – obecné pravidla. Aktuální judikatura k reklamním a marketingovým nákladům. Odpovědi na dotazy. ... © 1. VOX a.s.
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Náklady na marketing z daňového a účetního pohledu ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Náklady na marketing z daňového a účetního pohledu s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Program semináře: * Důvody a cíle rekodifikace stavebního práva * Princip jeden úřad – jedno řízení – jedno razítko * Institucionální reforma (včetně sporů o ní a jejích změn) - původní návrh organizace státní stavební správy - vládní a opoziční návrh - schválená podoba státní stavební spr
Praha , Praha
 > Nový stavební zákon z pohledu advokáta, stavebníka a souseda - včetně aktuálních informací a očekávaném vývoji (dopady aktuální odkládací a věcné novely)

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Program semináře: * Důvody a cíle rekodifikace stavebního práva * Princip jeden úřad – jedno řízení – jedno razítko * Institucionální reforma (včetně sporů o ní a jejích změn) - původní návrh organizace státní stavební správy - vládní a opoziční návrh - schválená podoba státní stavební spr
online , eLearning
 > Nový stavební zákon z pohledu advokáta, stavebníka a souseda - včetně aktuálních informací a očekávaném vývoji (dopady aktuální odkládací a věcné novely) - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Na semináři se seznámíte s praktickými postupy při vedení daňové evidence OSVČ. Budete umět evidovat obchodní majetek, dluhy, příjmy a výdaje v rámci daňové evidence.
Praha , Praha
 > Daňová evidence z pohledu každodenní praxe včetně informací pro přípravu uzavření zdaňovacího období za rok 2022

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Na semináři se seznámíte s praktickými postupy při vedení daňové evidence OSVČ. Budete umět evidovat obchodní majetek, dluhy, příjmy a výdaje v rámci daňové evidence.
online , eLearning
 > Daňová evidence z pohledu každodenní praxe včetně informací pro přípravu uzavření zdaňovacího období za rok 2022

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Odnesete si užitečné znalosti o digitálním marketingu a novinkách z této oblasti – zejména o akvizičních prostředcích a strategiích, tj. o cestách získávání nových zákazníků.
Praha , Praha
 > Jak na internetovou reklamu, PPC a remarketing: naučte se digitální marketing jako profesionál

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Akreditace: MV - AK - PV-458 - 2021; Péče o majetek obce (webinář) Cíl semináře Cílem akreditovaného semináře je seznámit účastníky s problematikou nakládání s majetkem obcí a poukázat na nejčastější chyby, a to včetně doporučení, jak jim předcházet. Účastníci budou seznámeni se základními pojmy vztahujícími se k dané problematice a jejich zasazení do sys
Praha , Praha
 > Nejčastější chyby při nakládání s majetkem obce či kraje

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Akreditace: MV - AK - PV-458 - 2021; Péče o majetek obce (webinář) Cíl semináře Cílem akreditovaného semináře je seznámit účastníky s problematikou nakládání s majetkem obcí a poukázat na nejčastější chyby, a to včetně doporučení, jak jim předcházet. Účastníci budou seznámeni se základními pojmy vztahujícími se k dané problematice a jejich zasazení do sys
online , eLearning
 > Nejčastější chyby při nakládání s majetkem obce či kraje

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Cíle kurzu: V tomto online kurzu se naučíte postupy, jak díky webovým stránkám a chytrému online marketingu získat zákazníky. Dozvíte se, jak připravit webovou prezentaci (tvorba obsahu), jak ji lze propagovat (SEO, sociální sítě, SEM, PPC) a jak to vše měřit a vyhodnotit návratnost investice (Google Analytics).
on-line , eLearning
 > Internetový marketing – online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Cíle kurzu: Získáte ucelený přehled z oblastí marketing, reklama a komunikace. Kurz obsahuje témata: marketingové koncepce, marketingový mix, marketingový výzkum, produktová strategie, budování značky, cena a cenotvorba, tvorba marketingové komunikace, komunikační mix, firemní styl, marketingový plán, analýza SWOT.
on-line , eLearning
 > Marketing, reklama a komunikace - online kurz (možnost získání profesní kvalifikace s garancí MPO)

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Odborný program semináře: * Právní úprava na zdaňovací období roku 2023 * Daň z pozemků - předmět daně - poplatníci - sazby daně včetně příkladů výpočtu v daňovém přiznání - nejčastější osvobození * Daň ze staveb a jednotek - předmět daně - poplatníci -
Praha , Praha
 > Daň z nemovitých věcí pro rok 2023 včetně daňového přiznání - teorie a praxe

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Odborný program semináře: * Právní úprava na zdaňovací období roku 2023 * Daň z pozemků - předmět daně - poplatníci - sazby daně včetně příkladů výpočtu v daňovém přiznání - nejčastější osvobození * Daň ze staveb a jednotek - předmět daně - poplatníci -
online , eLearning
 > Daň z nemovitých věcí pro rok 2023 včetně daňového přiznání - teorie a praxe - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Akreditace: MPSV - A2022 - 0616-SP - PC, Zkušenosti s kontaktem dítěte v NRP s biologickou rodinou z pohledu soudkyně MV - AK - PV-144 - 2022 Tématem kurzu je poukázat na podstatu kontaktů dítěte s biologickou rodinou, na možná úskalí a hledání řešení situací tak, aby dítě bylo komplikovanou rodinnou situací zasaženo
Praha , Praha
 > Náhradní rodinná péče - zkušenosti s kontaktem dítěte s biologickou rodinou z pohledu soudkyně

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Akreditace: MPSV - A2022 - 0616-SP - PC, Zkušenosti s kontaktem dítěte v NRP s biologickou rodinou z pohledu soudkyně MV - AK - PV-144 - 2022 Tématem kurzu je poukázat na podstatu kontaktů dítěte s biologickou rodinou, na možná úskalí a hledání řešení situací tak, aby dítě bylo komplikovanou rodinnou situací zasaženo
online , eLearning
 > Náhradní rodinná péče - zkušenosti s kontaktem dítěte s biologickou rodinou z pohledu soudkyně

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Cíle kurzu: V tomto online kurzu se naučíte postupy, jak díky webovým stránkám a chytrému online marketingu získat zákazníky. Dozvíte se, jak připravit webovou prezentaci (tvorba obsahu), jak ji lze propagovat (SEO, sociální sítě, SEM, PPC) a jak to vše měřit a vyhodnotit návratnost investice (Google Analytics).
on-line , eLearning
 > Internetový marketing – online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Cíle kurzu: Získáte ucelený přehled z oblastí marketing, reklama a komunikace. Kurz obsahuje témata: marketingové koncepce, marketingový mix, marketingový výzkum, produktová strategie, budování značky, cena a cenotvorba, tvorba marketingové komunikace, komunikační mix, firemní styl, marketingový plán, analýza SWOT.
on-line , eLearning
 > Marketing, reklama a komunikace - online kurz (možnost získání profesní kvalifikace s garancí MPO)

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Akreditace: MPSV - A2021 - 0179-SP - VP, akreditováno pod názvem: Úvod do problematiky ochrany osob ohrožených osob domácím násilím v kontextu policejní a soudní praxe MV - AK - PV-71 - 2022, Domácí násilí – propojení judikatury s praxí Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou domácího násilí, a to nejen z pohledu jeho id
online , eLearning
 > Domácí násilí z pohledu policejní a soudní praxe

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Akreditace: MPSV - A2021 - 0179-SP - VP, akreditováno pod názvem: Úvod do problematiky ochrany osob ohrožených osob domácím násilím v kontextu policejní a soudní praxe MV - AK - PV-71 - 2022, Domácí násilí – propojení judikatury s praxí Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou domácího násilí, a to nejen z pohledu jeho id
Praha , Praha
 > Domácí násilí z pohledu policejní a soudní praxe

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Na kurzu se dozvíte, jak se účinně bránit v každodenních situacích a při jednání se správcem daně. V neposlední řadě obdržíte tipy, jak projít daňovou kontrolou.
Praha , Praha
 > Práva a povinnosti daňového poplatníka

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Na kurzu se dozvíte, jak se účinně bránit v každodenních situacích a při jednání se správcem daně. V neposlední řadě obdržíte tipy, jak projít daňovou kontrolou.
online , eLearning
 > Práva a povinnosti daňového poplatníka

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Akreditace: MV - AK - PV-815 - 2022; Vymáhání pohledávek podle daňového řádu (webinář) Cíl semináře Cílem školení je prohloubit znalosti účastníků vzdělávání v oblasti vymáhání pohledávek dle zákona č. 280/2009 Sb.
online , eLearning
 > Vymáhání pohledávek (z místních poplatků a dalších) dle daňového řádu

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem.
Praha 5 , Praha
 > Internetový marketing

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Akreditace: MV - AK - PV-815 - 2022; Vymáhání pohledávek podle daňového řádu (webinář) Cíl semináře Cílem školení je prohloubit znalosti účastníků vzdělávání v oblasti vymáhání pohledávek dle zákona č. 280/2009 Sb.
Praha , Praha
 > Vymáhání pohledávek (z místních poplatků a dalších) dle daňového řádu


Náklady na marketing z daňového a účetního pohledu

Téma kurzu: Účetnictví obecně, Kurzy on-line ve virtuální učebně, DPH, Daně, Obchodní, prodejní dovednosti (Marketing), Marketing

Určeno pro ...

Seminář je určen zejména daňovým specialistům, vedoucím finančních a účetních oddělení, manažerům a specialistům marketingových oddělení a všem, kteří chtějí lépe porozumět problematice marketingových aktivit.


Přednáší ...


Ing. Jan Kotala
Ing. Petr Kolář


Program kurzu, obsah studia ...

definice marketingových nákladů a vazba na právní předpisy,

marketingové náklady z pohledu zákona o daních z příjmů,

marketingové náklady z pohledu zákona o dani z přidané hodnoty,

příklady marketingových nákladů,

důkazní břemeno (výše daňové uznatelných nákladů v přiznání).


Propagační akce typu „dárek zdarma“:

vzorky,

reklamní předměty, dárky,

příklad a řešení.


Spotřebitelské soutěže a loterie:

spotřebitelské soutěže I. – obecné principy,

loterie x soutěž,

příklad a řešení.


Bonusy a skonta:

bonus y a skonta – obecné principy,

specifické otázky týkající se uznatelnosti a časového rozlišení nákladů na reklamu,

daňové aspekty bonus ů a skont,

marketingový budget u velkoobchodu.


Specifika marketingu u distributorů a daňová uznatelnost nákladů při přeúčtování výrobců a majitelů značek.
Další vybrané problémy:


věrnostní zákaznické programy,

náklady na výročí založení společnosti,

fiktivní reklama – obecné pravidla.


Aktuální judikatura k reklamním a marketingovým nákladům.


Odpovědi na dotazy.Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 78
07.) , se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.


Obsah kurzu/školení

definice marketingových nákladů a vazba na právní předpisy,

marketingové náklady z pohledu zákona o daních z příjmů,

marketingové náklady z pohledu zákona o dani z přidané hodnoty,

příklady marketingových nákladů,

důkazní břemeno (výše daňové uznatelných nákladů v přiznání).


Propagační akce typu „dárek zdarma“:

vzorky,

reklamní předměty, dárky,

příklad a řešení.


Spotřebitelské soutěže a loterie:

spotřebitelské soutěže I. – obecné principy,

loterie x soutěž,

příklad a řešení.


Bonusy a skonta:

bonus y a skonta – obecné principy,

specifické otázky týkající se uznatelnosti a časového rozlišení nákladů na reklamu,

daňové aspekty bonus ů a skont,

marketingový budget u velkoobchodu.


Specifika marketingu u distributorů a daňová uznatelnost nákladů při přeúčtování výrobců a majitelů značek.
Další vybrané problémy:


věrnostní zákaznické programy,

náklady na výročí založení společnosti,

fiktivní reklama – obecné pravidla.


Aktuální judikatura k reklamním a marketingovým nákladům.


Odpovědi na dotazy.Cíl školení / poznámka ke kurzu

Na semináři se zaměříme zejména na reklamní akce pořádané obchodními a výrobními společnostmi. Problematika bude ilustrována na základě praktických zkušeností a s ohledem k aktuální judikatuře Nejvyššího správního soudu. Dozvíte se například, na co je třeba pamatovat při organizování spotřebitelské soutěže a jaké jsou daňové aspekty akcí pořádaných pro zákazníky. Jak pracovat s náklady na propagaci firmy včetně nákladů na výročí založení společnosti a jak vyřešit otázky týkající se uznatelnosti a časového rozlišení nákladů na reklamu, ad.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Náklady na marketing z daňového a účetního pohledu
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Není vypsaný žádný termín, ... :(

Podobné kurzy a nebo školení: Náklady na marketing z daňového a účetního pohledu


... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Náklady na marketing z daňového a účetního pohleduDalší naše kurzy a školeníZAVOLEJTE MI: Vyžádání kontaktu


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Náklady | marketing | daňového | účetního | pohledu
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-102835


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Náklady na marketing z daňového a účetního pohledu

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Náklady na marketing z daňového a účetního pohledu


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


[?]

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


[?]

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2022 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Free eshop: Shopilo.org