REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # ZAKON O SVOBODNEM PRISTUPU K INFORMACIM V NOVYCH SOUVISLOSTECH

 

Zákon o svobodném přístupu k informacím – v nových souvislostechCena kurzu:
    ... bez DPH: 2.590 CZK /Kurz
    ... včetně DPH: 3.134 CZK /Kurz


Seznámíte se s nedávnými změnami zákona (otázky úhrady nákladů, zneužití zákona, formátu informací a dalšími). Dále s povinnostmi při vyřízení žádosti o informace, tj. například: – kdy mohu informaci odepřít a jak to zdůvodnit, – jak řešit žádosti, zneužívající právo na informace (šikana, kverulace), – jak poskytovat informace o platech a odměnách, – jaké právní tituly z hlediska Obecného nařízení EU (GDPR) se uplatní při poskytnutí osobních údajů, – jak poskytovat otevřená data, údaje z databází, opakovaně vytvářené informace, – v jakých formátech se mají informace poskytovat žadatelům a zveřejňovat na webu aj. Budete rovněž seznámeni s aktuální podobou zákona po posledních novelizacích. Novinkou je informační příkaz při odvolání i při stížnosti, jeho vykonatelnost, nové okruhy chráněných informací (např. „bezpečnostní opatření“), nově zavedený přezkum a nový nadřízený orgán například pro obecní obchodní spol * Právo na informace a jeho ústavní základy: • systematika otevřenosti veřejné správy, • druhy informační povinnosti, obsah práva na informace, Praktické postupy při vyřízení žádosti o informace: • postupné fáze vyřízení žádosti, její náležitosti, • jak předcházet sporům, • jak se ochránit před zneužitím zákona, • úhrada nákladů. Vztahy a vazby „infozákona“ k dalším předpisům: • ochrana osobních údajů a obecné nařízení (GDPR), • archivnictví a spisová služba, správní řád a další procesní řády, nahlížení do spisu, pořizování výpisů, opisů a kopií listin a elektronických záznamů, • další jako např. Registr smluv, katastr nemovitostí, evidence obyvatel, informace o životním prostředí, přestupky, stavební zákon, veřejné zakázky aj.). Zvláštní režimy přístupu k informacím: • zvláštní informační práva některých osob (účastníci řízení, právní zástupci, občané obce a kraje, členové zastupitelstva, osoby s právním zájmem), • otázka veřejnosti / neveřejnosti jednání. Ochrana a bezpečnost informací – specifické situace: • jak chránit osobní údaje a soukromí, informace o platech, kvalifikaci, • obchodní tajemství – jak s ním nakládat, • autorské právo a jeho limity, • informace získané od třetích osob a v průběhu kontrol, • další omezení práva na informace, princip selekce, • povinnost mlčenlivosti – kdy nastává. Formáty informací, otevřená data. Doporučení, odpovědi na dotazy. ... © 1. VOX a.s.
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Zákon o svobodném přístupu k informacím – v nových souvislostech ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Zákon o svobodném přístupu k informacím – v nových souvislostech s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Pracovní právo # Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problematikou pracovněprávních vztahů. cíl Seznámit účastníky kurzu se změnami v pracovněprávních předpisech.
Praha , Praha
 > ZÁKONÍK PRÁCE, praktické dopady novely - a výhled změn pro rok 2023

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Odborný program: * Novela zákoníku práce v roce 2023 – zapracování směrnic EU ke sladění rodinného a pracovního života a k pracovním podmínkám - dovolená podle dohod konaných mimo pracovní poměr - rozšířené informační povinnosti zaměstnavatele - nová pravidla pro práci na dálku - změny v dor
Praha , Praha
 > Aktuální otázky z pracovního práva v roce 2023 včetně informací o novele zákoníku práce v roce 2023

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Odborný program: * Novela zákoníku práce v roce 2023 – zapracování směrnic EU ke sladění rodinného a pracovního života a k pracovním podmínkám - dovolená podle dohod konaných mimo pracovní poměr - rozšířené informační povinnosti zaměstnavatele - nová pravidla pro práci na dálku - změny v dor
online , eLearning
 > Aktuální otázky z pracovního práva v roce 2023 včetně informací o novele zákoníku práce v roce 2023  - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Odborný program semináře: * Charakteristika hospodaření s majetkem státu - struktura právní úpravy - organizační složky státu a státní organizace - dělená subjektivita - jednání za stát v právních vztazích - příslušnost k hospodaření - nabývání majetku státem
Praha , Praha
 > Zákon o majetku státu

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Odborný program semináře: * Charakteristika hospodaření s majetkem státu - struktura právní úpravy - organizační složky státu a státní organizace - dělená subjektivita - jednání za stát v právních vztazích - příslušnost k hospodaření - nabývání majetku státem
online , eLearning
 > Zákon o majetku státu - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Program semináře: * Důvody a cíle rekodifikace stavebního práva * Princip jeden úřad – jedno řízení – jedno razítko * Institucionální reforma (včetně sporů o ní a jejích změn) - původní návrh organizace státní stavební správy - vládní a opoziční návrh - schválená podoba státní stavební spr
Praha , Praha
 > Nový stavební zákon z pohledu advokáta, stavebníka a souseda - včetně aktuálních informací a očekávaném vývoji (dopady aktuální odkládací a věcné novely)

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Program semináře: * Důvody a cíle rekodifikace stavebního práva * Princip jeden úřad – jedno řízení – jedno razítko * Institucionální reforma (včetně sporů o ní a jejích změn) - původní návrh organizace státní stavební správy - vládní a opoziční návrh - schválená podoba státní stavební spr
online , eLearning
 > Nový stavební zákon z pohledu advokáta, stavebníka a souseda - včetně aktuálních informací a očekávaném vývoji (dopady aktuální odkládací a věcné novely) - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Na semináři se seznámíte obsáhlou novelou zákona o spotřebních daních zákonem č. 179/2022 Sb.
Praha , Praha
 > Spotřební daně – po novele zákona s účinností od 1. 11. 2022 a od 13. 2. 2023

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Na semináři se seznámíte obsáhlou novelou zákona o spotřebních daních zákonem č. 179/2022 Sb.
online , eLearning
 > Spotřební daně – po novele zákona s účinností od 1. 11. 2022 a od 13. 2. 2023

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Cíle kurzu: V kurzu Daňový specialista on-line se naučíte orientovat v daňových předpisech ČR. Seznámíte se s problematikou DPPO, DPFO, DPH, s oblastí majetkových daní, daní převodových, silničních a spotřebních.
on-line , eLearning
 > Daňový specialista - online

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Cíle kurzu: Online kurz Účetnictví a Daňový specialista Premium je vhodný pro všechny, kteří se chtějí naučit celou oblast účetnictví a zároveň agendu daňového specialisty . Popis: Komu je kurz určen Všem, kteří  se chtějí naučit celou agendu účetnictví a zároveň chtějí znát daňovou problematiku .
on-line , eLearning
 > Účetnictví a Daňový specialista Premium - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Doklady pro účely účetnictví a daní mají svá pravidla a především jsou závislé na právní podstatě daného případu. Přednáška bude zahájena upozorněním na právní normy, aby lidé pracující s přijatými a vydanými fakturami, pokladními doklady, pohledávkami a dluhy rozuměli pojmům a vazbám.
Praha , Praha
 > Fakturace v roce 2022/2023, práce s účetními a daňovými doklady

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Doklady pro účely účetnictví a daní mají svá pravidla a především jsou závislé na právní podstatě daného případu. Přednáška bude zahájena upozorněním na právní normy, aby lidé pracující s přijatými a vydanými fakturami, pokladními doklady, pohledávkami a dluhy rozuměli pojmům a vazbám.
online , eLearning
 > Fakturace v roce 2022/2023, práce s účetními a daňovými doklady

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Akreditace: MPSV - A2021 - 1122-SP - PC - PP; Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi MV - AK - PV-89 - 2022; Zákon o pomoci v hmotné nouzi (webinář) Cíl semináře Seznámení účastníků s aktuální novelou zákona o pomoci v hmotné nouzi a diskuze nad praktickými případy. Účastníci si svou účastí prohloubí poznatky z oblasti aplikace zákon
Praha , Praha
 > Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi -aktuality a praxe 2022

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Akreditace: MPSV - A2021 - 1122-SP - PC - PP; Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi MV - AK - PV-89 - 2022; Zákon o pomoci v hmotné nouzi (webinář) Cíl semináře Seznámení účastníků s aktuální novelou zákona o pomoci v hmotné nouzi a diskuze nad praktickými případy. Účastníci si svou účastí prohloubí poznatky z oblasti aplikace zákon
online , eLearning
 > Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi -aktuality a praxe 2022

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Akreditace: MV - AK - PV-242 - 2017 Cíl semináře Cílem semináře je seznámit úředníka s platnou úpravou přestupkového práva rozborem jeho jednotlivých částí a v komparaci se starou právní úpravou. .
online , eLearning
 > Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Akreditace: MV - AK - PV-242 - 2017 Cíl semináře Cílem semináře je seznámit úředníka s platnou úpravou přestupkového práva rozborem jeho jednotlivých částí a v komparaci se starou právní úpravou. .
Praha , Praha
 > Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Získejte komplexní přehled o vedení pracovněprávních agend Účastníkem pracovněprávních vztahů se stává téměř každý z nás, ať už jako zaměstnavatel, či zaměstnanec. Získejte detailní a ucelený přehled o pracovněprávních vztazích z pohledu zaměstnavatele, zorientujte se v ustanoveních zákoníku práce, občanského zákoníku i dalších souvisejících.
Online , eLearning
 > Zákoník práce pro zaměstnavatele - Pracovněprávní legislativa v praxi (vč. souvztažnosti s občanským zákoníkem)

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Program: Výklad nového stavebního zákona v nejaktuálnějším znění, dění kolem něj, očekávaný vývoj a dopady změn, aktuální informace o navrhovaných novelách a jejich dopadech. Nový stavební zákon, tj.
Praha , Praha
 > Nový stavební zákon - podrobné aktuální informace, dění kolem něj, očekávaný vývoj a dopady změn

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Program: Výklad nového stavebního zákona v nejaktuálnějším znění, dění kolem něj, očekávaný vývoj a dopady změn, aktuální informace o navrhovaných novelách a jejich dopadech. Nový stavební zákon, tj.
online , eLearning
 > Nový stavební zákon - podrobné aktuální informace, dění kolem něj, očekávaný vývoj a dopady změn - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Odborný program semináře: * Rozbor jednotlivých institutů kontrolního řádu. * Použití institutů správního řádu při postupu podle kontrolního řádu.
Praha , Praha
 > Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Odborný program semináře: * Rozbor jednotlivých institutů kontrolního řádu. * Použití institutů správního řádu při postupu podle kontrolního řádu.
online , eLearning
 > Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi - ON-LINE


Zákon o svobodném přístupu k informacím – v nových souvislostech

Téma kurzu: Obchodní právo, Nezisková sféra, Veřejná správa, Další právní normy, Obchodní, prodejní dovednosti (Marketing)

Určeno pro ...

Seminář je určen pro všechny tzv. povinné subjekty podle § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tzv. infozákon. Dotýká se obrovského množství povinných subjektů, prakticky všech veřejných úřadů organizací a institucí.
Informace musejí poskytovat stát, územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy, vědecké výzkumné instituce, veřejné vysoké školy, svazky obcí, regionální rady soudržnosti, ústavy a o. p. s. založené státem či samosprávou, státní a národní podniky, zdravotní pojišťovny, a další právnické osoby, ovládané státem nebo samosprávou, tedy například obecní a krajské firmy, jak jsou dopravní podniky, technické nebo bytové služby.


Přednáší ...


Ing. Mgr. Oldřich Kužílek


Program kurzu, obsah studia ...
Právo na informace a jeho ústavní základy:

systematika otevřenosti veřejné správy,

druhy informační povinnosti, obsah práva na informace,


Praktické postupy při vyřízení žádosti o informace:

postupné fáze vyřízení žádosti, její náležitosti,

jak předcházet sporům,

jak se ochránit před zneužitím zákona,

úhrada nákladů.


Vztahy a vazby „infozákona“ k dalším předpisům:

ochrana osobních údajů a obecné nařízení (GDPR),

archivnictví a spisová služba, správní řád a další procesní řády, nahlížení do spisu, pořizování výpisů, opisů a kopií listin a elektronických záznamů,

další jako např. Registr smluv, katastr nemovitostí, evidence obyvatel, informace o životním prostředí, přestupky, stavební zákon, veřejné zakázky aj.).


Zvláštní režimy přístupu k informacím:

zvláštní informační práva některých osob (účastníci řízení, právní zástupci, občané obce a kraje, členové zastupitelstva, osoby s právním zájmem),

otázka veřejnosti / neveřejnosti jednání.


Ochrana a bezpečnost informací – specifické situace:

jak chránit osobní údaje a soukromí, informace o platech, kvalifikaci,

obchodní tajemství – jak s ním nakládat,

autorské právo a jeho limity,

informace získané od třetích osob a v průběhu kontrol,

další omezení práva na informace, princip selekce,

povinnost mlčenlivosti – kdy nastává.


Formáty informací, otevřená data.


Doporučení, odpovědi na dotazy.Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Pokud jste úředníkem dle § 2 odst. 4 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, žádáme vás o uvedení do poznámky v přihlášce, že jste úředníkem a současně o sdělení místa a data narození. Bez těchto údajů nesmí být dle pokynu MV ČR osvědčení o účasti na akreditovaném kurzu vydáno. Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).


Obsah kurzu/školení
Právo na informace a jeho ústavní základy:

systematika otevřenosti veřejné správy,

druhy informační povinnosti, obsah práva na informace,


Praktické postupy při vyřízení žádosti o informace:

postupné fáze vyřízení žádosti, její náležitosti,

jak předcházet sporům,

jak se ochránit před zneužitím zákona,

úhrada nákladů.


Vztahy a vazby „infozákona“ k dalším předpisům:

ochrana osobních údajů a obecné nařízení (GDPR),

archivnictví a spisová služba, správní řád a další procesní řády, nahlížení do spisu, pořizování výpisů, opisů a kopií listin a elektronických záznamů,

další jako např. Registr smluv, katastr nemovitostí, evidence obyvatel, informace o životním prostředí, přestupky, stavební zákon, veřejné zakázky aj.).


Zvláštní režimy přístupu k informacím:

zvláštní informační práva některých osob (účastníci řízení, právní zástupci, občané obce a kraje, členové zastupitelstva, osoby s právním zájmem),

otázka veřejnosti / neveřejnosti jednání.


Ochrana a bezpečnost informací – specifické situace:

jak chránit osobní údaje a soukromí, informace o platech, kvalifikaci,

obchodní tajemství – jak s ním nakládat,

autorské právo a jeho limity,

informace získané od třetích osob a v průběhu kontrol,

další omezení práva na informace, princip selekce,

povinnost mlčenlivosti – kdy nastává.


Formáty informací, otevřená data.


Doporučení, odpovědi na dotazy.Cíl školení / poznámka ke kurzu

Seznámíte se s nedávnými změnami zákona (otázky úhrady nákladů, zneužití zákona, formátu informací a dalšími).

Dále s povinnostmi při vyřízení žádosti o informace, tj. například:
– kdy mohu informaci odepřít a jak to zdůvodnit,
– jak řešit žádosti, zneužívající právo na informace (šikana, kverulace),
– jak poskytovat informace o platech a odměnách,
– jaké právní tituly z hlediska Obecného nařízení EU (GDPR) se uplatní při poskytnutí osobních údajů,
– jak poskytovat otevřená data, údaje z databází, opakovaně vytvářené informace,
– v jakých formátech se mají informace poskytovat žadatelům a zveřejňovat na webu aj.

Budete rovněž seznámeni s aktuální podobou zákona po posledních novelizacích.
Novinkou je informační příkaz při odvolání i při stížnosti, jeho vykonatelnost, nové okruhy chráněných informací (např. „bezpečnostní opatření“), nově zavedený přezkum a nový nadřízený orgán například pro obecní obchodní společnosti. Chystané změny povinných subjektů a zneužívání „infozákona“, zálohu na úhradu, její výpočet a lhůtu, zjednodušenou anonymizaci a další. Seminář se zaměřuje na zjednodušení poskytování informací, všech možností Infozákona, jak řešit netypické situace, jak chránit osobní údaje (GDPR), na vztah „infozákona“ ke správnímu řádu, přestupkovému zákonu a dalším předpisům.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Zákon o svobodném přístupu k informacím – v nových souvislostech
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Není vypsaný žádný termín, ... :(

Podobné kurzy a nebo školení: Zákon o svobodném přístupu k informacím – v nových souvislostech


... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Zákon o svobodném přístupu k informacím – v nových souvislostechDalší naše kurzy a školeníZAVOLEJTE MI: Vyžádání kontaktu


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Zákon | svobodném | přístupu | informacím | nových | souvislostech
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-102832


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Zákon o svobodném přístupu k informacím – v nových souvislostech

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Zákon o svobodném přístupu k informacím – v nových souvislostech


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


[?]

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


[?]

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2022 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Free eshop: Shopilo.org